Идет загрузка документа (129 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики расчета количества теплоты, потребленной на отопление мест общего пользования многоквартирных домов, и определения платы за их отопление

Министерство строительства; архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Методика, Приказ от 31.10.2006 № 359
Утратил силу

Про затвердження Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
від 31 жовтня 2006 року N 359

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 листопада 2006 р. за N 1237/13111

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 22 листопада 2018 року N 315)

Додатково див. наказ
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
 від 22 лютого 2008 року N 47

На виконання пункту 28 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення (додається).

2. Управлінню експлуатації житлового фонду (В. М. Кірюшин) спільно з Юридичним управлінням (В. Л. Коваленко) подати цей наказ у встановленому порядку до Міністерства юстиції для державної реєстрації.

3. Управлінню експлуатації житлового фонду (В. М. Кірюшин) довести цей наказ до відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Г. Г. Махова.

 

Віце-прем'єр-міністр України,
Міністр будівництва, архітектури
та житлово-комунального
господарства України
 

 
 
 
В. В. Рибак
 

 

Методика розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення

1. Загальні положення

1.1. Ця Методика розроблена відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 630 "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення" (далі - Правила).

1.2. Методика встановлює порядок визначення витрат теплової енергії на опалення місць загального користування (далі - МЗК) у багатоквартирних житлових будинках для встановлення розміру плати за неї споживачами.

1.3. У Методиці наведені розрахункові усереднені дані річного споживання теплової енергії на опалення МЗК для будинків, зведених за типовими для всіх областей України проектами серій до 1995 року, за умов додержання закладених у проекті архітектурно-конструктивних та інженерних рішень, якими можна скористатися для розрахунків при відсутності проектних даних.

Для житлових будинків, зведених за індивідуальними проектами, для визначення витрат теплової енергії слід використовувати проектні дані річного споживання теплової енергії або дані теплової потужності систем опалення МЗК, або розрахунковий метод за чинними будівельними нормами.

1.4. Кількість теплової енергії на опалення МЗК окремо не визначається, а входить до загальної кількості теплової енергії, виставленої до плати за опалення у таких випадках: якщо в багатоквартирному будинку незалежно від наявності або відсутності загальнобудинкового обліку теплової енергії відсутні суб'єкти господарювання, помешкання з індивідуальним опаленням, усі житлові квартири не обладнані приладами обліку витрат теплової енергії на опалення.

1.5. У Методиці терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про житлово-комунальні послуги", "Про теплопостачання", постанові Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 630 "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення", ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення".

2. Порядок розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування

2.1. Визначення кількості теплової енергії на опалення місць загального користування

2.1.1. Якщо системою будинкового обліку передбачено окремий прилад обліку теплової енергії, спожитої на опалення місць загального користування, витрати теплової енергії на опалення визначаються за показами цього приладу.

2.1.2. У разі, якщо існує загальнобудинковий прилад комерційного обліку теплової енергії на опалення, системи опалення всіх житлових квартир, нежитлових приміщень та приміщень МЗК підключені паралельно одна до одної, мають теплоносій з однаковими параметрами і облаштовані приладами виміру витрати теплоносія на опалення, кількість теплової енергії на опалення МЗК визначають як частку теплової енергії від загальної витрати на опалення будинку пропорційно до показів приладів виміру витрати теплоносія в МЗК за формулою (2.1)

 

 

Qзаг nМЗК

 

Q

=

_______________,

(2.1) 

 

 

Sni

 

де Qзаг. - загальні витрати теплової енергії за місяць згідно з показами теплолічильника;

ni - покази приладу обліку витрат теплоносія на опалення i-того споживача;

nМЗК - покази приладу обліку витрат теплоносія на опалення МЗК.

У разі несвоєчасного надходження даних про покази приладів обліку допускається попереднє визначення витрат теплової енергії Qмзк за проектними даними або розрахунком з подальшим перерахуванням за фактичними даними.

2.1.3. Якщо системою будинкового обліку не передбачено окремого обліку теплової енергії, спожитої на опалення МЗК, але передбачено теплолічильники в кожного споживача та загальнобудинковий комерційний облік теплоти, кількість теплової енергії на опалення МЗК з урахуванням утрат розподільчими внутрішньобудинковими трубопроводами опалення визначається як різниця між кількістю теплової енергії на опалення будинку та загальною кількістю теплової енергії на опалення всіх інших приміщень

QМЗК

=

Qзаг.

-

SQi,

(2.2)

де SQi - витрати теплової енергії на опалення i-того споживача.

2.1.4. У разі часткового оснащення приміщень споживачів приладами обліку теплової енергії та відсутності приладів обліку теплової енергії на МЗК витрати теплової енергії на опалення МЗК визначаються розрахунком за формулами, наведеними в пункті 2.1.

Загальна кількість теплової енергії на опалення МЗК визначається за формулою

QМЗК = SQКМЗК + Qвтр.,

(2.3)

де SQКМЗК- кількість теплової енергії на опалення окремого к-того приміщення МЗК, Гкал;

Qвтр. - утрати теплової енергії розподільчими трубопроводами системи опалення будинку, прокладеними в підвалі або на горищі (розраховується за СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", Приложение 12, 1991 г. (далі - СНиП 2.04.05-91).

За наявності проектних даних щодо теплової потужності системи опалення кожного МЗК розрахунок витрат теплової енергії на опалення виконується за формулою

 

 

 

(tвн - tср.о)

 

 

QКМЗК

=

NКМЗК

__________

· 24 · n · 0,86 · 10-3,

(2.4)

 

 

 

(tвн - tр.о)

 

 

де NКМЗК - теплова потужність системи опалення кожного к-того приміщення МЗК, кВт. Визначається за проектними даними згідно із СНиП 2.04.05-91 для нетипових рішень приміщень МЗК;

tвн - розрахункова внутрішня температура повітря в кожному окремому приміщенні згідно з нормативом, °C (таблиця 1);

tср.о - середня за місяць або за опалювальний період температура зовнішнього повітря, °C, за даними місцевої метеостанції або теплопостачальної установи;

tр.о - розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування системи опалення, °C береться згідно із СНиП 2.04.05-91 та КТМ 204 України 244-94, СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика" (далі - СНиП 2.01.01-82);

n - число днів розрахункового періоду.

У разі відсутності проектних даних для будинків масових типових серій виконується розрахунок за усередненим питомим теплоспоживанням на 1 м2 кожного типу приміщень МЗК.

У цьому разі кількість теплової енергії, спожитої на опалення МЗК QКМЗК, визначається за формулою

QКМЗК = qрік · FКМЗК

(2.5) 

де qрік - питома величина теплоспоживання на опалення за рік на 1 м2 кожного типу приміщень МЗК, Гкал/м2/рік;

FКМЗК - сумарна площа кожного типу приміщень МЗК, м2.

Питомі витрати теплової енергії на опалення МЗК за місяць визначаються за формулою

 

 

 

(tвн - tср.ф.) · n'

 

qміс

=

qрік

____________,

(2.6)

 

 

 

(tвн - tср) · n

 

де qрік - нормативна питома витрата теплової енергії на опалення приміщення, Гкал/рік/м2 (таблиця 1);

tвн - розрахункова температура внутрішнього повітря приміщення, °C;

tср - середня нормативна температура зовнішнього повітря опалювального періоду, °C;

tср.ф. - середня фактична температура зовнішнього повітря за розрахунковий місяць, °C (за даними місцевої метеостанції або теплопостачальної установи);

n - кількість діб опалювального періоду;

n' - кількість діб в розрахунковому місяці.

2.2. Розподіл визначених величин теплової енергії, спожитої на опалення місць загального користування, між окремими помешканнями будинку

2.2.1. Витрати теплової енергії, спожитої на опалення МЗК, яка виставляється до сплати споживачами кожного окремого помешкання будинку, споживачами нежилих приміщень, які користуються МЗК, визначається з розрахунку

Qiмзк = Кiмзк · Qмзк

(2.7) 

де Кiмзк - коефіцієнт, який враховує частку i-того помешкання у витратах на опалення МЗК.

2.2.2. Розподіл визначених величин витрат теплової енергії, спожитої на опалення МЗК, між окремими помешканнями будинку, які не мають відокремленого входу, пропорційний до їх загальної опалюваної площі. Для цього для кожного i-того помешкання розраховується коефіцієнт Кiмзк, який відображає частку загального платежу, що припадає на дане помешкання

 

 

Fiж

 

Кімзк

=

______,

(2.8)

 

 

SFіж

 

де Fiж - опалювальна площа і-того помешкання, м2;

SFiж - загальна опалювальна площа всіх помешкань будинку, які не мають відокремленого входу, м2.

2.2.3. За наявності в будинку нежилих приміщень з окремим входом Кiмзк розраховується за формулою

 

 

Fiж

 

Кiмзк

=

_____________,

(2.9)

 

 

SFiж - SFокрнж

 

де SFiж - сумарна загальна опалювана площа квартир і приміщень, які сплачують за опалення МЗК та не мають відокремленого входу, м2;

SFокрнж - загальна опалювана площа всіх помешкань будинку, які мають відокремлений вхід, м2.

2.2.4. Варіанти влаштування приладів обліку теплової енергії на опалення житлових будинків та окремих помешкань для розрахунку витрат теплової енергії на опалення МЗК наведено в таблиці 2.

3. Розрахунок плати за опалення місць загального користування багатоквартирних будинків

Плата за опалення місць загального користування багатоквартирних будинків розраховується відповідно до чинних тарифів на теплову енергію для даної категорії споживачів за формулою

П = Qiмзк · Т,

(3.1) 

де Qiмзк - витрати теплової енергії, спожитої на опалення МЗК, яка виставляється до сплати власникам споживачами кожного окремого помешкання будинку та визначається за формулою (2.7);

Т - тариф на теплову енергію для даної категорії споживачів, грн./Гкал.

Таблиця 1

Загальнорічні та питомі витрати теплової енергії на опалення місць загального користування в багатоквартирних будинках масових серій будівництва

Адміністративно-
територіальні одиниці 

Характеристика опалювального періоду 

Сходова клітка, tвн = 16 °C 

Сходова клітка та ліфтовий хол, tвн = 16 °C 

3-поверхова, 9-квартирна секція 

3-поверхова, 12-квартирна секція 

5-поверхова, 15-квартирна секція 

5-поверхова, 20-квартирна секція 

9-поверхова, 27-квартирна секція 

9-поверхова, 36-квартирна секція 

9-поверхова, 54-квартирна секція 

16-поверхова, 64-квартирна секція

16-поверхова, 112-квартирна секція

розр. темп-ра зовн. повітря  

середня темп. зовн. повітря за опал. пер. 

тривалість опал. сезону 

Qрік,* Гкал 

qрік,* Гкал/м2

Qрік,* Гкал 

qрік,* Гкал/м2

Qрік,* Гкал

qрік,* Гкал/м2

Qрік,* Гкал 

qрік,* Гкал/м2

Qрік,* Гкал 

qрік,* Гкал/м2 

Qрік,* Гкал 

qрік,* Гкал/м2 

Qрік,* Гкал 

qрік,* Гкал/м2 

Qрік,* Гкал 

qрік,* Гкал/м2

Qрік,* Гкал 

qрік,* Гкал/м2 

АР Крим1 

-16 

1,9 

158 

4,001 

0,129 

4,588 

0,129 

6,170 

0,114 

6,604 

0,111 

14,231 

0,062 

17,658 

0,069 

18,770 

0,073 

49,696 

0,088 

50,386 

0,115 

Вінницька обл. 

-21 

-1,1 

189 

5,587 

0,180 

6,408 

0,180 

8,609 

0,160 

9,170 

0,154 

19,032 

0,082 

23,398 

0,091 

24,949 

0,098 

71,452 

0,127 

70,485 

0,161 

Волинська обл. 

-20 

-0,2 

187 

5,237 

0,169 

6,007 

0,169 

8,070 

0,150 

8,596 

0,145 

17,839 

0,077 

21,932 

0,086 

23,386 

0,091 

66,545 

0,118 

66,004 

0,151 

Дніпропетровська обл. 

-23 

-1 

175 

5,043 

0,163 

5,785 

0,162 

7,768 

0,144 

8,252 

0,139 

16,776 

0,073 

20,517 

0,080 

21,917 

0,086 

64,970 

0,115 

63,619 

0,145 

Донецька обл. 

-23 

-1,8 

183 

5,521 

0,178 

6,334 

0,178 

8,505 

0,158 

9,035 

0,152 

18,369 

0,080 

22,465 

0,088 

23,997 

0,094 

71,137 

0,126 

69,658 

0,159 

Житомирська обл.  

-22 

-0,8 

192 

5,576 

0,180 

6,396 

0,179 

8,593 

0,159 

9,152 

0,154 

18,995 

0,082 

23,352 

0,091 

24,901 

0,097 

71,771 

0,127 

70,413 

0,161 

Закарпатська обл. 

-18 

1,6 

162 

4,033 

0,130 

4,625 

0,130 

6,214 

0,115 

6,619 

0,111 

13,737 

0,060 

16,889 

0,066 

18,009 

0,070 

50,581 

0,090 

50,718 

0,116 

Запорізька обл. 

-22 

-0,4 

174 

4,933 

0,159 

5,658 

0,159 

7,602 

0,141 

8,097 

0,136 

16,804 

0,073 

20,659 

0,081 

22,029 

0,086 

63,494 

0,113 

62,292 

0,142 

Івано-Франківська обл. 

-20 

-0,1 

184 

5,121 

0,165 

5,874 

0,165 

7,891 

0,146 

8,405 

0,142 

17,445 

0,076 

21,447 

0,084 

22,869 

0,089 

65,073 

0,116 

64,544 

0,147 

Київська обл. 

-22 

-1,1 

187 

5,528 

0,178 

6,340 

0,178 

8,518 

0,158 

9,073 

0,153 

18,830 

0,082 

23,150 

0,091 

24,685 

0,097 

71,150 

0,126 

69,803 

0,160 

Кіровоградська обл. 

-22 

-1 

185 

5,437 

0,175 

6,236 

0,175 

8,378 

0,155 

8,924 

0,150 

18,520 

0,080 

22,769 

0,089 

24,279 

0,095 

69,978 

0,124 

68,653 

0,157 

Луганська обл. 

-25 

-1,6 

180 

5,370 

0,173 

6,160 

0,173 

8,272 

0,153 

8,787 

0,148 

17,865 

0,077 

21,848 

0,085 

23,338 

0,091 

69,995 

0,124 

67,859 

0,155 

Львівська обл. 

-19 

-0,2 

191 

5,349 

0,172 

6,135 

0,172 

8,243 

0,153 

8,779 

0,148 

18,221 

0,079 

22,401 

0,088 

23,886 

0,093 

67,529 

0,120 

67,346 

0,154 

Миколаївська обл. 

-20 

0,4 

165 

4,450 

0,143 

5,104 

0,143 

6,857 

0,127 

7,303 

0,123 

15,157 

0,066 

18,635 

0,073 

19,871 

0,078 

56,542 

0,100 

56,081 

0,128 

Одеська обл. 

-16 

0,8 

164 

4,477 

0,144 

5,134 

0,144 

6,904 

0,128 

7,390 

0,124 

15,924 

0,069 

19,758 

0,077 

21,003 

0,082 

55,608 

0,099 

56,379 

0,129 

Полтавська обл. 

-23 

-1,9 

187 

5,674 

0,183 

6,508 

0,183 

8,740 

0,162 

9,285 

0,156 

18,876 

0,082 

23,085 

0,090 

24,659 

0,096 

73,101 

0,130 

71,580 

0,164 

Рівненська обл. 

-21 

-0,5 

191 

5,448 

0,176 

6,249 

0,175 

8,395 

0,156 

8,942 

0,151 

18,558 

0,080 

22,816 

0,089 

24,329 

0,095 

69,675 

0,124 

68,731 

0,157 

Сумська обл. 

-24 

-2,5 

195 

6,115 

0,197 

7,014 

0,197 

9,419 

0,175 

10,006 

0,168 

20,343 

0,088 

24,879 

0,097 

26,576 

0,104 

79,244 

0,141 

77,210 

0,176 

Тернопільська обл. 

-21 

-0,5 

190 

5,419 

0,175 

6,216 

0,174 

8,351 

0,155 

8,895 

0,150 

18,461 

0,080 

22,696 

0,089 

24,201 

0,095 

69,310 

0,123 

68,371 

0,156 

Харківська обл. 

-23 

-2,1 

189 

5,799 

0,187 

6,652 

0,187 

8,932 

0,166 

9,489 

0,160 

19,291 

0,084 

23,592 

0,092 

25,202 

0,099 

74,708 

0,133 

73,154 

0,167 

Херсонська обл. 

-19 

0,6 

167 

4,446 

0,143 

5,099 

0,143 

6,851 

0,127 

7,297 

0,123 

15,144 

0,066 

18,619 

0,073 

19,854 

0,078 

56,128 

0,100 

55,975 

0,128 

Хмельницька обл. 

-21 

-0,6 

191 

5,481 

0,177 

6,287 

0,176 

8,446 

0,157 

8,996 

0,151 

18,671 

0,081 

22,954 

0,090 

24,476 

0,096 

70,097 

0,124 

69,148 

0,158 

Черкаська обл. 

-22 

-1 

189 

5,554 

0,179 

6,371 

0,179 

8,559 

0,159 

9,117 

0,153 

18,920 

0,082 

23,261 

0,091 

24,803 

0,097 

71,491 

0,127 

70,137 

0,160 

Чернівецька обл. 

-20 

-0,2 

179 

5,013 

0,162 

5,750 

0,161 

7,725 

0,143 

8,228 

0,139 

17,076 

0,074 

20,994 

0,082 

22,386 

0,088 

63,698 

0,113 

63,180 

0,144 

Чернігівська обл. 

-23 

-1,7 

191 

5,730 

0,185 

6,573 

0,184 

8,827 

0,164 

9,377 

0,158 

19,064 

0,083 

23,315 

0,091 

24,905 

0,097 

73,830 

0,131 

72,295 

0,165 

м. Київ 

-22 

-1,1 

187 

5,528 

0,178 

6,340 

0,178 

8,518 

0,158 

9,073 

0,153 

18,830 

0,082 

23,150 

0,091 

24,685 

0,097 

71,150 

0,126 

69,803 

0,160 

м. Севастополь 

-11 

4,4 

137 

2,854 

0,092 

3,273 

0,092 

4,401 

0,082 

4,711 

0,079 

10,152 

0,044 

12,596 

0,049 

13,390 

0,052 

34,097 

0,061 

35,681 

0,082 

Адміністративно-
територіальні одиниці
 

Характеристика опалювального періоду 

Сміттєзбиральна камера, tвн = 5 °C 

Службові приміщення на 1-му поверсі з вікном, S = 18 м2, tвн = 18 °C 

Загальний коридор 

Прибудоване приміщення консьєржа, S = 9 м2, h = 2.5 м, tвн = 18 °C 

9-поверхова секція 

16-поверхова секція 

1 поверх 

останній поверх 

розр. темп-ра зовн. повітря  

середня темп-ра зовн. повітря за опал. період 

тривалість опал. сезону 

Qрік,* Гкал

qрік,* Гкал/м2 

Qрік,* Гкал 

qрік,* Гкал/м2

Qрік,* Гкал 

qрік,* Гкал/м2 

qрік,* Гкал/м2

qрік,* Гкал/м2 

Qрік,* Гкал 

qрік,* Гкал/м2 

АР Крим1 

-16 

1,9 

158 

0,919 

0,204 

1,477 

0,191 

0,8131 

0,0452 

0,0143 

0,0169 

0,636 

0,071 

Вінницька обл. 

-21 

-1,1 

189 

2,116 

0,470 

3,425 

0,442 

1,6668 

0,0926 

0,0315 

0,0330 

1,322 

0,147 

Волинська обл. 

-20 

-0,2 

187 

1,784 

0,397 

2,889 

0,373 

1,4246 

0,0791 

0,0269 

0,0281 

1,130 

0,126 

Дніпропетровська обл. 

-23 

-1 

175 

1,905 

0,423 

3,096 

0,399 

1,4181 

0,0788 

0,0281 

0,0269 

1,176 

0,131 

Донецька обл. 

-23 

-1,8 

183 

2,258 

0,502 

3,669 

0,473 

1,6806 

0,0934 

0,0333 

0,0318 

1,393 

0,155 

Житомирська обл. 

-22 

-0,8 

192 

2,044 

0,454 

3,308 

0,427 

1,5901 

0,0883 

0,0301 

0,0315 

1,261 

0,140 

Закарпатська обл. 

-18 

1,6 

162 

1,011 

0,225 

1,636 

0,211 

0,8309 

0,0462 

0,0156 

0,0164 

0,691 

0,077 

Запорізька обл. 

-22 

-0,4 

174 

1,724 

0,383 

2,791 

0,360 

1,3417 

0,0745 

0,0254 

0,0266 

1,064 

0,118 

Івано-Франківська обл. 

-20 

-0,1 

184 

1,722 

0,383 

2,788 

0,360 

1,3748 

0,0764 

0,0259 

0,0271 

1,091 

0,121 

Київська обл. 

-22 

-1,1 

187 

2,093 

0,465 

3,389 

0,437 

1,6288 

0,0905 

0,0308 

0,0322 

1,292 

0,144 

Кіровоградська обл. 

-22 

-1 

185 

2,037 

0,453 

3,298 

0,426 

1,5850 

0,0881 

0,0300 

0,0314 

1,257 

0,140 

Луганська обл. 

-25 

-1,6 

180 

2,156 

0,479 

3,503 

0,452 

1,6044 

0,0891 

0,0312 

0,0298 

1,302 

0,145 

Львівська обл. 

-19 

-0,2 

191 

1,823 

0,405 

2,951 

0,381 

1,4758 

0,0820 

0,0278 

0,0291 

1,171 

0,130 

Миколаївська обл. 

-20 

0,4 

165 

1,393 

0,310 

2,255 

0,291 

1,1120 

0,0618 

0,0210 

0,0220 

0,882 

0,098 

Одеська обл. 

-16 

0,8 

164 

1,292 

0,287 

2,077 

0,268 

1,1434 

0,0635 

0,0202 

0,0238 

0,894 

0,099 

Полтавська обл. 

-23 

-1,9 

187 

2,341 

0,520 

3,804 

0,491 

1,5258 

0,0848 

0,0345 

0,0330 

1,445 

0,161 

Рівненська обл. 

-21 

-0,5 

191 

1,928 

0,428 

3,121 

0,403 

1,5188 

0,0844 

0,0287 

0,0300 

1,205 

0,134 

Сумська обл. 

-24 

-2,5 

195 

2,654 

0,590 

4,312 

0,556 

2,0801 

0,1156 

0,0387 

0,0370 

1,620 

0,180 

Тернопільська обл. 

-21 

-0,5 

190 

1,918 

0,426 

3,105 

0,401 

1,5108 

0,0839 

0,0286 

0,0299 

1,199 

0,133 

Харківська обл. 

-23 

-2,1 

189 

2,435 

0,541 

3,956 

0,511 

1,9297 

0,1072 

0,0359 

0,0343 

1,502 

0,167 

Херсонська обл. 

-19 

0,6 

167 

1,348 

0,300 

2,183 

0,282 

1,0919 

0,0607 

0,0206 

0,0215 

0,866 

0,096 

Хмельницька обл. 

-21 

-0,6 

191 

1,963 

0,436 

3,178 

0,410 

1,5464 

0,0859 

0,0292 

0,0306 

1,227 

0,136 

Черкаська обл. 

-22 

-1 

189 

2,081 

0,462 

3,369 

0,435 

1,6193 

0,0900 

0,0306 

0,0321 

1,285 

0,143 

Чернівецька обл. 

-20 

-0,2 

179 

1,708 

0,380 

2,765 

0,357 

1,3637 

0,0758 

0,0257 

0,0269 

1,082 

0,120 

Чернігівська обл. 

-23 

-1,7 

191 

2,322 

0,516 

3,773 

0,487 

1,8403 

0,1022 

0,0342 

0,0327 

1,433 

0,159 

м. Київ 

-22 

-1,1 

187 

2,093 

0,465 

3,389 

0,437 

1,6288 

0,0905 

0,0308 

0,0322 

1,292 

0,144 

м. Севастополь 

-11 

4,4 

137 

0,154 

0,034 

0,248 

0,032 

0,1528 

0,0085 

0,0027 

0,0031 

0,119 

0,013 

Примітки: 1. АР Крим 1 - температура розраховувалась для IIIб будівельно-кліматичної зони згідно із СНиП 2.01.01-82. 2. Qрік,* qрік* - відповідно загальнорічні та питомі витрати теплової енергії на опалення МЗК. 3. Питома витрата розрахована на 1 м2 площі внутрішнього перетину в межах одного поверху. Для житлових будинків, збудованих за проектами, розробленими в період 1985 - 1989 рр., уводиться знижувальний коефіцієнт k = (12-top) / (16-top) для Qрік, qрік.

Таблиця 2

Варіанти влаштування приладів обліку теплової енергії в житлових будинках і окремих помешканнях для розрахунку та визначення витрат теплоти на опалення МЗК

N з/п 

Наявність загально-
будинкового комерційного обліку витрат теплової енергії на опалення 

Наявність і типи приладів обліку в окремих помешканнях будинку, які мають централізоване опалення і користуються МЗК  

Наявність споживачів послуг централізованого опалення, які не користуються МЗК будинку  

Наявність користувачів МЗК, які не користуються послугами централізованої системи опалення  

Наявність приладів обліку в системі опалення МЗК 

Порядок визначення витрат теплової енергії на опалення МЗК за розрахунковий місяць 

Розподіл витрат теплової енергії між користувачами МЗК 

лічильники витрат теплової енергії (тепло-
лічильники) 

лічильники витрат теплоносія (водолічильники) 

лічильники витрат теплової енергії

лічильники витрат теплоносія 

10 

Відсутній або наявний 

Відсутні 

Споживачі відсутні 

Існують 

Відсутні 

Відсутні 

За розрахунком за формулами (2.3) ё (2.6) 

За формулами (2.7), (2.8)  

Відсутній або наявний  

Відсутні 

Споживачі існують (з приладами обліку або без них) 

Відсутні або існують 

Відсутні 

Відсутні 

За розрахунком за формулами (2.3) ё (2.6) 

За формулами (2.7), (2.9)  

Відсутній або наявний 

Відсутні або існують 

Споживачі існують (з приладами обліку або без них) 

Відсутні або існують 

Наявні 

Відсутні 

За показаннями теплолічильника МЗК 

За формулами (2.7), (2.9) 

Відсутній або наявний 

Відсутні або існують 

Споживачі відсутні 

Відсутні або існують 

Наявні 

Відсутні 

За показаннями теплолічильника МЗК 

За формулами (2.7), (2.8)  

Наявний  

Відсутні 

Установлені в усіх споживачів 

Споживачі існують і повністю обладнані водолічильниками  

Відсутні або існують 

Відсутні 

Існують у всіх приміщеннях МЗК 

За показаннями приладів обліку та за формулою (2.1) 

За формулами (2.7), (2.9) 

Наявний  

Установлені в усіх споживачів 

Відсутні 

Споживачі існують і повністю обладнані теплолічильниками 

Відсутні 

Відсутні 

Відсутні 

За показаннями приладів обліку та за формулою (2.2) 

За формулами (2.7), (2.9) 

Наявний  

Відсутні 

Установлені в усіх споживачів 

Споживачі відсутні 

Відсутні або існують 

Відсутні 

Існують у всіх приміщеннях МЗК 

За показаннями приладів обліку та за формулою (2.1) 

За формулами (2.7), (2.8) 

Наявний  

Відсутні 

Установлені в усіх споживачів 

Споживачі відсутні 

Існують 

Відсутні 

Відсутні 

За розрахунком за формулами (2.3) ё (2.6) 

За формулами (2.7), (2.8) 

Відсутній 

Часткове оснащення приладами обліку 

Споживачі відсутні 

Відсутні або існують 

Відсутні  

Відсутні  

За розрахунком за формулами (2.3) - (2.6)  

За формулами (2.7), (2.8) 

10 

Наявний 

Часткове оснащення приладами обліку 

Споживачі існують (з приладами обліку або без них) 

Відсутні або існують 

Відсутні  

Відсутні  

За розрахунком за формулами (2.3) - (2.6)  

За формулами (2.7), (2.9) 

Типові рішення сходово-ліфтових вузлів житлових будинків масових серій будівництва

3-поверхова секція на 9 квартир
5-поверхова секція на 15 квартир

План першого поверху 

План типового поверху 

  

  

3-поверхова секція на 12 квартир
5-поверхова секція на 20 квартир

План першого поверху 

План типового поверху 

  

  

9-поверхова секція на 27 квартир

План першого поверху 

План типового поверху 

  

  

Типові рішення сходово-ліфтових вузлів житлових будинків масових серій будівництва

9-поверхова секція на 36, 52 квартири

План першого поверху 

План типового поверху 

  

  

16-поверхова секція на 64 квартири

План першого поверху 

План типового поверху 

  

  

16-поверхова секція на 112 квартир

План першого поверху 

План типового поверху 

  

  

 

Начальник Управління
експлуатації житлового фонду
 

 
В. М. Кірюшин
 

Опрос