Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о конкурсе по определению уполномоченных рейтинговых агентств

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 19.10.2006 № 1040
Утратил силу

Про затвердження Положення про конкурс з визначення уповноважених рейтингових агентств

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 19 жовтня 2006 року N 1040

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 листопада 2006 р. за N 1233/13107

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 7 лютого 2012 року N 237
,
від 28 січня 2014 року N 115

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23 березня 2015 року N 365)

Додатково див. ухвалу
 Київського апеляційного адміністративного суду
 від 7 травня 2007 року
,
постанову Київського апеляційного адміністративного суду
 від 20 серпня 2009 року

Відповідно до статей 41, 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про конкурс з визначення уповноважених рейтингових агентств (додається).

2. Пункт 2 втратив чинність

3. Т. в. о. Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Бурмаці забезпечити подання проекту на погодження до Антимонопольного комітету України та Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на т. в. о. Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Бурмаку.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

  

 

Положення
про конкурс з визначення уповноважених рейтингових агентств

Розділ I. Загальні положення

Це Положення розроблено на виконання статей 41, 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" і визначає умови і порядок організації та проведення конкурсу з визначення уповноважених рейтингових агентств (далі - конкурс), які мають право визначати обов'язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів.

Розділ II. Підстави для проведення конкурсу та строки його проведення

1. Рейтингові агентства, що не мають статусу уповноваженого рейтингового агентства та зацікавлені в його отриманні, мають право надсилати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) письмові звернення щодо необхідності проведення конкурсу.

(пункт 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237)

2. Ініціатором проведення конкурсу виступає Комісія.

Конкурс проводиться не рідше одного разу на рік. У разі надходження не менше двох письмових звернень рейтингових агентств щодо необхідності проведення конкурсу він проводиться позачергово.

3. Конкурсна комісія протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про проведення конкурсу затверджує текст інформаційного повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу.

4. Інформаційне повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу публікується українською мовою в офіційних друкованих виданнях Комісії та розміщується на її офіційному веб-сайті в мережі Інтернет не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу.

5. Інформаційне повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу повинно містити:

обов'язкові вимоги до учасників конкурсу;

дату, час і місце проведення конкурсу;

адресу, за якою подаються документи на конкурс;

кінцевий термін прийняття документів на конкурс;

контактні телефони, факси та адреси електронної пошти для довідок з питань конкурсу.

Не пізніше кінцевого терміну подання документів на конкурс, зазначеного в інформаційному повідомленні (оголошенні) про проведення конкурсу, претенденти подають до конкурсної комісії документи на конкурс, зазначені в пункті 2 розділу IV цього Положення.

Розділ III. Конкурсна комісія з проведення конкурсу

1. Конкурс проводиться конкурсною комісією. Конкурсна комісія утворюється для організації та проведення конкурсу рішенням Комісії.

2. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до її складу затверджуються відповідним рішенням Комісії. Кількісний склад конкурсної комісії складає не менше 7 осіб.

Конкурсна комісія складається з представників органів державної влади, професійних учасників ринку цінних паперів та їх об'єднань, емітентів, наукових закладів, при цьому кількість представників професійних учасників ринку цінних паперів та їх об'єднань, емітентів, наукових закладів складає не менше 1/3 від кількісного складу конкурсної комісії.

3. Конкурсна комісія в своїй діяльності керується законодавством України, зокрема цим Положенням, та рішеннями, які приймаються безпосередньо конкурсною комісією.

4. Засідання конкурсної комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше 2/3 членів конкурсної комісії. У разі неможливості прийняття участі в засіданнях конкурсної комісії (хвороба, відрядження, відпустка тощо) членом конкурсної комісії, кандидатура якого затверджена рішенням Комісії, на засідання конкурсної комісії може направлятися його представник, повноваження якого завірені відповідно до законодавства України.

5. Діяльністю конкурсної комісії та організацією її роботи керує голова конкурсної комісії. Головою конкурсної комісії призначається один із членів Комісії за рішенням Комісії, яке приймається простою більшістю голосів. Голова конкурсної комісії має такі повноваження:

скликання засідань конкурсної комісії;

головування на засіданнях;

організація підготовки до розгляду матеріалів, передбачених цим Положенням;

залучення до роботи конкурсної комісії експертів та консультантів у разі необхідності.

6. Конкурсна комісія має такі повноваження:

визначення термінів проведення конкурсу;

затвердження інформаційного повідомлення (оголошення) про проведення конкурсу;

розгляд заяв претендентів на участь у конкурсі;

визначення претендентів, які допускаються до конкурсу;

розгляд та оцінка конкурсної документації претендентів;

визначення переможців конкурсу серед учасників конкурсу;

складання та затвердження протоколів про результати проведення конкурсу;

здійснення інших функцій, передбачених законодавством України.

Розділ IV. Порядок та умови участі в конкурсі

1. До участі в конкурсі допускаються ті претенденти, які письмово підтвердили своє бажання взяти участь у конкурсі, надали відповідні документи і відповідають таким критеріям:

є резидентом;

надає професійні послуги та безпосередньо здійснює визначення кредитних рейтингів (рейтингування) або інформаційно-аналітичні послуги, пов'язані із забезпеченням діяльності з визначення кредитного рейтингу;

при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом, використовує Національну шкалу;

має офіційний веб-сайт в мережі Інтернет з вільним доступом користувачів;

має досвід роботи не менш 1 року у зазначеній сфері діяльності та перелік визначених та оприлюднених кредитних рейтингів національним суб'єктам господарювання;

має унесений статутний капітал у розмірі не менше 2500 мінімальних заробітних плат, не менше 50 відсотків якого внесено у грошовій формі;

не має серед пов'язаних осіб (в значенні, наведеному в пункті 5 Порядку подання уповноваженими рейтинговими агентствами інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2006 року N 855, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2006 року за N 1112/12986) осіб, пов'язаних з учасниками ринків фінансових послуг, та не визначає їх кредитні рейтинги.

(абзац восьмий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 237)

2. До закінчення терміну, зазначеного в пункті 4 розділу II цього Положення, претенденти подають до конкурсної комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі (додаток 1);

копії установчих документів, крім випадку, коли товариство діє на підставі модельного статуту, та копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями про претендента;

(абзац третій пункту 2 розділу IV у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 237)

копію довідки Державного комітету статистики України про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену в установленому законодавством порядку;

аудиторський висновок щодо фінансового стану юридичної особи за чотири квартали, останній з яких передує кварталу, в якому проводиться конкурс;

реєстраційну картку (додаток 2);

інформацію про філії та інші відокремлені підрозділи (додаток 3);

відомості про участь юридичної особи в будь-яких об'єднаннях підприємств (додаток 4);

інформацію про посадових осіб органів управління юридичної особи, кількість та номінальну вартість акцій (розмір часток, паїв), що перебувають у їх власності (додаток 5);

інформацію про засновників та/або учасників юридичної особи, кількість та номінальну вартість акцій (розмір часток, паїв), що перебувають у їх власності (додаток 6);

інформацію про суб'єктів господарювання, у яких юридична особа є власником або користується акціями (частками, паями) (додаток 7);

інформацію про чисельність працівників юридичної особи (додаток 8) і документи на підтвердження їх кваліфікації та досвіду роботи: копія диплома та трудової книжки кожного працівника;

інформацію щодо пов'язаних осіб юридичної особи та їх пов'язаності з учасниками ринків фінансових послуг у довільній формі.

3. Документи на конкурс подаються (надсилаються) у письмовій формі в запечатаному конверті, рекомендованим листом, на якому зазначається: "Конкурсна документація", та в електронному вигляді на електронних носіях даних (дискета, компакт-диск).

Конверти адресуються конкурсній комісії із зазначенням дати та часу проведення конкурсу і поміткою "НЕ ВІДКРИВАТИ ДО ______".

На конверті, що містить документи на конкурс, крім вищезазначеного напису, має бути вказано:

адреса та реквізити конкурсної комісії;

місцезнаходження та назва претендента.

Документи на конкурс засвідчуються підписом керівника претендента або особи, уповноваженої представляти його інтереси, та скріплюються печаткою претендента.

4. Документи на конкурс реєструються у спеціальному журналі реєстрації секретарем конкурсної комісії за датою їх реєстрації в канцелярії Комісії, а в разі подання їх кур'єром - за датою їх вручення секретарю конкурсної комісії, про що останній ставить свій підпис у журналі реєстрації.

5. Документи на конкурс мають бути одержані конкурсною комісією не пізніше дати та часу, зазначених в інформаційному повідомленні (оголошенні) про проведення конкурсу. Документи на конкурс, отримані конкурсною комісією після закінчення зазначеного терміну, не розпечатуються і повертаються претендентам, які їх подали.

6. Документи на конкурс учасників конкурсу відповідають встановленим вимогам, якщо вони містять усю необхідну інформацію, надання якої передбачено пунктом 2 цього розділу.

Розділ V. Порядок проведення конкурсу

1. Конкурс проводиться за наявності хоча б однієї юридичної особи, допущеної до конкурсу (далі - претендент(и), з кількості претендентів, що подали заяву на участь у конкурсі в установлений термін.

2. Конкурс проводиться в два етапи. Під час проведення засідання на кожному етапі конкурсу ведеться окремий протокол, що підписується головою та секретарем конкурсної комісії.

2.1. Засідання конкурсної комісії на першому етапі є відкритим. На засіданні конкурсної комісії обов'язкова присутність претендентів, які подали документи на конкурс.

На цьому етапі конкурсною комісією розглядаються заяви претендентів на участь у конкурсі та здійснюється опис поданих претендентами документів.

Розпечатування конвертів з документами на конкурс відбувається в присутності претендентів за їх бажанням (або їх уповноважених представників) та в присутності членів конкурсної комісії.

Під час розкриття конвертів з документами на конкурс оголошується повне найменування та місцезнаходження кожного претендента конкурсу.

У разі необхідності отримання додаткової інформації про претендента конкурсна комісія має право заслухати його на своєму засіданні.

Для прийняття рішення щодо відповідності поданих претендентами документів на конкурс умовам участі в конкурсі та щодо реєстрації претендентів як учасників конкурсу (відмови в реєстрації в разі невідповідності документів на конкурс вимогам участі в конкурсі) документи на конкурс передаються на розгляд конкурсній комісії, яка повинна опрацювати документи на конкурс в 10-денний строк.

За результатами розгляду конкурсною комісією документів на конкурс, які подані претендентами, конкурсна комісія визначає учасників конкурсу.

Конкурсна комісія має право прийняти рішення про відхилення заяви претендента на участь у конкурсі у разі:

якщо заява претендента про участь у конкурсі та/або додані до неї документи заповнені або оформлені неналежним чином;

якщо в додатках до заяви відсутній хоча б один документ із переліку, наведеного в пункті 2 розділу IV цього Положення;

відкликання заяви претендентом.

2.2. На другому етапі конкурсна комісія визначає переможців конкурсу. Засідання конкурсної комісії на другому етапі є закритим.

Конкурсна комісія визначає переможця(ів) конкурсу за результатами розгляду та обговорення конкурсної документації учасників конкурсу.

Переможцем(ями) конкурсу може бути декілька осіб.

Рішення про визначення переможця(ів) конкурсу приймається простою більшістю голосів. Голова конкурсної комісії має переважне право голосу, якщо під час прийняття рішення голоси членів конкурсної комісії розділилися порівну.

3. Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця(ів) конкурсу оформлюється протоколом про результати конкурсу, в якому зазначаються:

відомості про учасників конкурсу;

результати голосування з зазначенням результату голосування кожного члена конкурсної комісії;

обґрунтування щодо визначення переможця конкурсу.

Протокол про результати проведення конкурсу підписується всіма членами конкурсної комісії, які брали участь у голосуванні.

Рішення конкурсної комісії про переможця(ів) конкурсу затверджується відповідним рішенням Комісії на її засіданні протягом 10 робочих днів з дати останнього засідання конкурсної комісії.

Дане рішення є підставою для отримання рейтинговим агентством статусу уповноваженого рейтингового агентства, яке має право визначати обов'язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів.

Рейтингове агентство має право відмовитися від статусу уповноваженого рейтингового агентства.

4. Рішення Комісії про переможця(ів) конкурсу надсилається всім учасникам конкурсу рекомендованим листом або вручається персонально уповноваженим представникам учасників конкурсу в 10-денний строк з дати прийняття такого рішення.

5. У двотижневий строк після видання Комісією рішення про результати конкурсу щодо визначення агентств, уповноважених на проведення рейтингової оцінки, надається інформація в офіційних друкованих засобах масової інформації та на веб-сайті Комісії в мережі Інтернет.

Розділ VI. Розгляд спорів

1. У разі незгоди з результатами проведеного конкурсу учасник конкурсу протягом 10 робочих днів з дати винесення конкурсною комісією рішення про переможця(ів) конкурсу має право подати до Комісії скаргу, яка розглядається Комісією на своєму засіданні, за участю членів конкурсної комісії, а також учасника конкурсу, який подав скаргу (за його бажанням).

2. У разі надходження скарги засідання Комісії, за участю членів конкурсної комісії, проводиться протягом 30 робочих днів з дати отримання зазначеної скарги, про що, не пізніше ніж за 5 робочих днів, повідомляється учасник(и) конкурсу, яким(и) подано скаргу.

У повідомленні учаснику(ам) конкурсу, яким(и) подано скаргу, зазначаються дата та час проведення зазначеного засідання Комісії та пропонується взяти участь у цьому засіданні.

Про своє бажання прийняти участь у засіданні Комісії учасник(и) конкурсу, яким(и) подано скаргу, повідомляє Комісію не пізніше як за 3 робочі дні до дати проведення засідання.

3. За результатами розгляду скарг(и) учасника(ів) конкурсу приймається рішення, яке підписується членами Комісії та членами конкурсної комісії та обов'язково повинно містити інформацію щодо врахування заперечень учасника(ів) конкурсу стосовно справедливості та правомочності результатів проведеного конкурсу, викладених у скарзі, або обґрунтування щодо відмови у врахуванні цих заперечень.

У разі визнання викладених у скарзі заперечень обґрунтованими Комісією разом із конкурсною комісією приймається рішення про визнання такого(их) учасника(ів) переможцем(ями) конкурсу, про що протягом 10 календарних днів повідомляється учасник(и) конкурсу, яким(и) подано скаргу.

4. У разі незгоди з рішенням Комісії учасник конкурсу має право оскаржити це рішення згідно з законодавством України.

 

Директор департаменту
корпоративних відносин
 

 
О. Петрашко
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України
 

 
Ю. Кравченко
 

 

ЗАЯВА
на участь у конкурсі з визначення уповноважених рейтингових агентств

(заповнюється юридичною особою - претендентом на участь у конкурсі)

Заявник: ____________________________________________________________________________,
                                                                                    (повне найменування юридичної особи)

____________________________________________________________________________________,
                                                                                           (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

____________________________________________________________________________________
                                                                                        (місцезнаходження юридичної особи)

     Прошу допустити до участі у конкурсі з визначення уповноважених рейтингових агентств. Надаємо згоду на участь у конкурсі, а також зобов'язуємось дотримуватися умов цього конкурсу протягом усього періоду його проведення.

     До заяви додаються такі документи:

     1. ______________________________

     2. ______________________________

     3. ______________________________

     4. ______________________________

     ...

     ______________________________

"___" ____________ 200_ року 

Підпис керівника 

____________________ 

_____________________
(ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

  

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

(заповнюється юридичною особою - претендентом на участь у конкурсі)

1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  

2. Повне найменування 

  

3. Скорочене найменування (за наявності) 

  

4. Номер, серія, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 

  

5. Орган, що видав свідоцтво про державну реєстрацію 

  

6. Інформація про види діяльності 

  

7. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

  

8. Місцезнаходження: 

  

8.1. Поштовий індекс 

  

8.2. Область 

  

8.3. Місто (село) 

  

8.4. Район міста 

  

8.5. Вулиця 

  

8.6. Будинок 

  

8.7. Корпус 

  

8.8. Квартира 

  

8.9. Телефон 

  

8.10. Факс 

  

8.11. Електронна пошта; WWW-адреса 

  

9. Найменування банку (відділення банку), який обслуговує за поточним рахунком 

  

9.1. МФО банку 

  

9.2. Місцезнаходження банку 

  

9.3. Телефон/факс 

  

9.4. Номер(и) поточного(их) рахунку(ів) 

  

"___" ____________ 200_ року

Підпис керівника 

______________________ 

_____________________
(ініціали, прізвище)  

  

М. П. 

  

 

Інформація про філії та інші відокремлені підрозділи

(заповнюється юридичною особою - претендентом на участь у конкурсі)

1. Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу за ЄДРПОУ 

  

2. Повне найменування відокремленого підрозділу 

  

3. Інформація про види діяльності відокремленого підрозділу 

  

4. Місцезнаходження: 

  

4.1. Поштовий індекс 

  

4.2. Область 

  

4.3. Місто (село) 

  

4.4. Район міста 

  

4.5. Вулиця 

  

4.6. Будинок 

  

4.7. Корпус 

  

4.8. Квартира 

  

4.9. Телефон 

  

4.10. Факс 

  

4.11. Електронна пошта; WWW-адреса 

  

5. Дата та номер запису про включення відомостей про відокремлений підрозділ 

  

6. Найменування банку (відділення банку), який обслуговує за поточним рахунком 

  

6.1. МФО банку 

  

6.2. Місцезнаходження банку 

  

6.3. Телефон/факс 

  

6.4. Номер поточного рахунку відокремленого підрозділу 

  

7. Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи відокремленого підрозділу

  

7.1. Посада 

  

7.2. Місцезнаходження, т/ф 

  

"___" ____________ 200_ року

Підпис керівника 

______________________ 

_____________________
(ініціали, прізвище)  

  

М. П. 

  

 

Відомості про участь юридичної особи в будь-яких об'єднаннях підприємств

Найменування 

Місцезнаходження  

Асоціації  

  

  

Корпорації  

  

  

Консорціуми  

  

  

Концерни  

  

  

Інші об'єднання  

  

  

 

Інформація про посадових осіб органів управління юридичної особи, кількість та номінальну вартість акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності

N з/п 

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Місце проживання 

Телефон/факс; e-mail 

Ідентифікаційний номер фізичної особи (за наявності); реквізити документа, що посвідчує особу (серія, номер, ким і коли виданий) 

Кількість та номінальна вартість акцій (розмір часток, паїв), що перебувають у власності, із зазначенням % від загальної кількості акцій (часток, паїв) 

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Указуються: голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії; голова та члени ради товариства (спостережної ради), головний бухгалтер.

 

Інформація про засновників та/або учасників юридичної особи, кількість та номінальну вартість акцій (розмір часток, паїв), що перебувають у їх власності

Юридичні особи 

Кількість осіб 

Найменування засновника та/або учасника юридичної особи 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника юридичної особи 

Місце-
знаходження 

Телефон/факс; e-mail 

Кількість та номінальна вартість акцій (розмір часток, паїв), що перебувають у власності, із зазначенням % від загальної кількості акцій (часток, паїв) 

Фізичні особи 

Кількість осіб 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Ідентифікаційний номер фізичної особи (за наявності); реквізити документа, що посвідчує особу (серія, номер, ким і коли виданий) 

Місце проживання 

Телефон/факс; e-mail 

Кількість та номінальна вартість акцій (розмір часток, паїв), що перебувають у власності, із зазначенням % від загальної кількості акцій (часток, паїв) 

 

Інформація про суб'єкти господарювання, у яких юридична особа є власником або користується акціями (частками, паями)

Найменування 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 

Телефон/факс; e-mail 

Кількість та номінальна вартість акцій (розмір часток, паїв), що перебувають у власності, із зазначенням % від загальної кількості акцій (часток, паїв) 

 

Інформація про чисельність працівників юридичної особи

N
з/п 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу
(осіб) 

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників
(осіб) 

  

  

  

____________

Опрос