Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о требованиях к лицам, которые осуществляют профессиональную деятельность по управлению активами негосударственных пенсионных фондов относительно состава и структуры указанных активов

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 31.10.2006 № 1180
Утратил силу

Про затвердження Змін до Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів щодо складу та структури зазначених активів

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 31 жовтня 2006 року N 1180

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 листопада 2006 р. за N 1209/13083

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 10 грудня 2003 року N 560

згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 26 квітня 2012 року N 582)

Відповідно до Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та "Про недержавне пенсійне забезпечення" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. У заголовку та в пункті 1 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.12.2003 N 560 "Про затвердження Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів щодо складу та структури зазначених активів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2003 за N 1210/8531, слова "недержавних пенсійних фондів щодо складу та структури зазначених активів" замінити словами "інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють".

2. Затвердити Зміни до Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів щодо складу та структури зазначених активів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.12.2003 N 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2003 за N 1210/8531 (додаються).

3. Особи, що здійснюють професійну діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів, зобов'язані привести свою діяльність у відповідність до вимог цього рішення протягом одного року з дати набрання ним чинності.

4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрану забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрана.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

 

 

Зміни до Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів щодо складу та структури зазначених активів

1. Заголовок Положення викласти в такій редакції:

"Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють".

2. Преамбулу Положення викласти в такій редакції:

"Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та встановлює вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів (далі - пенсійні фонди), що перебувають в їх управлінні.

Дія цього Положення поширюється на осіб, які отримали ліцензію на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами, або професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (далі - Особи)".

3. Розділ 1 викласти в такій редакції:

"1.1. Вимоги до Осіб щодо складу та структури активів пенсійного фонду, активами якого вони управляють, визначаються інвестиційною декларацією цього пенсійного фонду, розробленою і затвердженою радою фонду, та цим Положенням.

1.2. Вимоги до Осіб щодо структури активів пенсійних фондів, активами яких вони управляють, застосовуються через 18 місяців після реєстрації пенсійного фонду як фінансової установи. За письмовим зверненням Осіб цей термін може бути подовжений за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

4. У розділі 2:

4.1. Назву розділу викласти в такій редакції:

"2. Загальні вимоги до Осіб щодо складу активів пенсійних фондів".

4.2. У підпункті 2 пункту 2.2 слова "фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі" замінити словами "організаторах торгівлі".

4.3. У підпункті 2 пункту 2.3 слова "фондової біржі або торговельно-інформаційної системи" замінити словами "організатора торгівлі".

4.4. У пункті 2.7 виключити слова "що здійснює управління активами".

5. У розділі 3:

5.1. Назву розділу викласти в такій редакції:

"3. Загальні обмеження діяльності Осіб щодо дотримання структури активів пенсійних фондів".

5.2. Перший абзац пункту 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Особа під час провадження нею діяльності з управління активами пенсійних фондів зобов'язана дотримуватись загальних обмежень щодо структури активів пенсійного фонду та не має права".

6. У розділі 4:

6.1. У пункті 4.1:

6.1.1. Перший абзац викласти в такій редакції:

"4.1. Особі під час провадження нею діяльності з управління активами пенсійних фондів забороняється".

6.1.2. Доповнити пункт 4.1 підпунктами такого змісту:

"6) придбавати цінні папери, кредитний рейтинг яких не визначено Рейтинговим агентством або кредитний рейтинг яких відповідає спекулятивному рівню за Національною шкалою, визначеною законодавством України;

7) придбавати цінні папери емітентів, кредитний рейтинг яких не визначено уповноваженим Рейтинговим агентством або кредитний рейтинг яких відповідає спекулятивному рівню за Національною шкалою, визначеною законодавством України;

8) тримати кошти на банківських депозитних рахунках та в ощадних сертифікатах банків, кредитний рейтинг яких не визначено Рейтинговим агентством або кредитний рейтинг яких відповідає спекулятивному рівню за Національною шкалою, визначеною законодавством України".

6.2. У пункті 4.2:

6.2.1. У першому абзаці слова "організаційно оформленому ринку цінних паперів України - фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі" замінити словами "організаторах торгівлі".

6.2.2. У другому абзаці виключити слова "що здійснює управління активами пенсійного фонду".

6.3. У пункті 4.5 виключити слова "що здійснює управління активами пенсійного фонду", а слова "організованих ринках" замінити словами "організаторах торгівлі".

 

Начальник управління
спільного інвестування
 

 
Є. Іванов
 

Опрос