Идет загрузка документа (123 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о расчетно-клиринговой деятельности по договорам относительно ценных бумаг

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 17.10.2006 № 1001
Утратил силу

Про затвердження Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 17 жовтня 2006 року N 1001

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 листопада 2006 р. за N 1198/13072

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24 січня 2008 року N 51
,
 від 4 серпня 2009 року N 869
,
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27 березня 2012 року N 436
,
 від 27 грудня 2012 року N 1903

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 25 березня 2014 року N 342)

Відповідно до статей 3 та 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", абзацу третього частини третьої статті 8 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та з метою вдосконалення основних понять, правил і вимог до здійснення розрахунково-клірингової діяльності за договорами щодо цінних паперів у Національній депозитарній системі Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Затвердити Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.01.98 N 11-а "Про затвердження Положення про розрахунково-клірингову діяльність", із змінами та доповненнями.

3. Кліринговим депозитаріям привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів не пізніше року від дати набрання чинності цим рішенням.

4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрану забезпечити:

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

публікацію цього рішення відповідно до чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії В. Петренка.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

В. о. Голови
Національного банку України
 

 
А. В. Шаповалов
 

Голова
Служби безпеки України
 

 
І. Дріжчаний
 

 

 

Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів

Це Положення розроблено відповідно до статей 3 та 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", абзацу третього частини третьої статті 8 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".

Це Положення встановлює правила здійснення клірингу та розрахунків, у тому числі грошового клірингу та розрахунків, за договорами щодо цінних паперів у Національній депозитарній системі, а також напрями контролю за здійсненням розрахунково-клірингової діяльності.

(абзац другий преамбули із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.08.2009 р. N 869)

I. Визначення термінів

У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

від'ємний залишок за технічним рахунком - визначене депозитарієм при здійсненні клірингу засвідчення зобов'язання клієнта депозитарію переказати певну кількість цінних паперів або певну суму грошових коштів відповідно до розпорядження депозитарію, що здійснює кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів;

взаємозалік - це процес, який може бути складовою частиною розрахунково-клірингової діяльності та здійснюється відповідно до даного Положення та внутрішніх документів клірингового депозитарію з метою визначення для кожного його учасника загальної суми поставки та отримання грошових коштів і загальної кількості поставки та отримання цінних паперів за результатами торгів на організаторі торгівлі;

від'ємний залишок за технічним рахунком депонента зберігача - засвідчення зобов'язання депонента зберігача переказати певну кількість цінних паперів або певну суму грошових коштів відповідно до розпорядження зберігача, що може формуватися згідно з розпорядженням депозитарію, що здійснює кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів;

додатний залишок за технічним рахунком - визначене депозитарієм при здійсненні клірингу засвідчення права клієнта депозитарію отримати певну кількість цінних паперів та/або певну суму грошових коштів відповідно до розпорядження депозитарію, що здійснює кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів;

додатний залишок за технічним рахунком депонента зберігача - засвідчення права депонента зберігача отримати певну кількість цінних паперів та/або певну суму грошових коштів відповідно до розпорядження зберігача, що може формуватися згідно з розпорядженням депозитарію, що здійснює кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів;

звірка - операція депозитарію щодо виявлення збігів відповідних реквізитів повідомлень про переказ грошових коштів та відомості сквитованих та затверджених розпоряджень;

квитування - операція депозитарію або організатора торгівлі щодо встановлення збігів відповідних реквізитів розпорядження на поставку цінних паперів клієнта - постачальника та розпорядження на одержання цінних паперів клієнта - одержувача, яка здійснюється методом порівняння реквізитів зустрічних розпоряджень;

клієнт-одержувач (депонент-одержувач) - клієнт депозитарію (депонент зберігача - клієнта депозитарію, у тому числі депозитарію-кореспондента), який одержує цінні папери;

клієнт-постачальник (депонент-постачальник) - клієнт депозитарію (депонент зберігача - клієнта депозитарію, у тому числі депозитарію-кореспондента), який постачає цінні папери;

розрахунково-клірингова операція - сукупність дій депозитарію щодо здійснення ним розрахунково-клірингової діяльності за договорами щодо цінних паперів згідно з вимогами нормативно-правових актів;

сквитовані розпорядження - зустрічні розпорядження на поставку цінних паперів та розпорядження на одержання цінних паперів, щодо яких установлено збіг відповідних реквізитів;

технічний рахунок - рахунок, який відкривається депозитарієм відповідно до його внутрішніх документів для кожного клієнта, для якого він здійснює кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів, для обліку, визначеного депозитарієм при здійсненні клірингу засвідчення зобов'язань і прав клієнта (при використанні транзитного рахунку - може бути передбачений облік зобов'язань і прав клієнта у розрізі торговців), а також депонентів клієнта, у тому числі депонентів клієнтів депозитарію-кореспондента, щодо цінних паперів та грошових коштів за договорами щодо цінних паперів;

(абзац тринадцятий розділу І у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 436)

транзитний рахунок - сукупність пасивних аналітичних рахунків депозитарного обліку, що є складовими рахунку в цінних паперах зберігача у депозитарії, які згруповані відповідно до внутрішніх документів депозитарію за кодами торговців цінними паперами - учасників організатора торгівлі (далі - торговець) для обліку цінних паперів, заблокованих їх власниками, що мають у зберігача рахунки в цінних паперах, або керуючими рахунками у цінних паперах цих власників, для продажу на організаторах торгівлі торговцем, який діє на користь цих власників, та обліку цінних паперів, право власності на які за результатами проведення депозитарієм розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними торговцем на організаторах торгівлі, набувається особами, які мають у зберігача рахунки в цінних паперах та на користь яких діяв торговець. При цьому при укладанні депозитарієм договорів з кількома організаторами торгівлі транзитні рахунки можуть вестися окремо за кожним організатором торгівлі.

(розділ I доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 51
,
абзац чотирнадцятий розділу I у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.08.2009 р. N 869
,
 рішення Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 436)

II. Загальні положення

1. Професійна розрахунково-клірингова діяльність за договорами щодо цінних паперів здійснюється виключно депозитаріями із дотриманням вимог цього Положення та стандартів депозитарного обліку, затверджених Національним депозитарієм України, погоджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Для здійснення розрахунково-клірингової діяльності за договорами щодо цінних паперів депозитарій повинен одержати ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - розрахунково-клірингової діяльності. У разі одержання такої ліцензії депозитарій набуває статусу клірингового депозитарію.

3. Для здійснення кліринговим депозитарієм (далі - депозитарій) розрахунково-клірингової діяльності за договорами щодо цінних паперів ці цінні папери повинні обліковуватися в цьому депозитарії на рахунках у цінних паперах його клієнтів.

4. У разі, якщо договір щодо цінних паперів укладений на організаторі торгівлі між депонентами зберігачів - клієнтів різних депозитаріїв, розрахунково-клірингові операції здійснює той депозитарій, якого обирає цей організатор торгівлі.

У разі, якщо договір щодо цінних паперів укладений поза межами організатора торгівлі між депонентами зберігачів - клієнтів різних депозитаріїв, одиночні розрахунки за такими договорами здійснює той депозитарій, у якому на рахунку в цінних паперах зберігача - клієнта постачальника обліковуються цінні папери, що постачаються за договором.

5. Пункт 5 розділу II виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 04.08.2009 р. N 869,
у зв'язку з цим пункти 6 - 17 уважати відповідно
 пунктами 5 - 16 з відповідною зміною посилань на них у тексті)

5. Розрахунки за договорами щодо цінних паперів здійснюються депозитаріями на підставі:

розрахункових документів, наданих клієнтами депозитарію відповідно до договорів, що передбачають перехід права власності на цінні папери та укладені поза межами організаторів торгівлі;

інформації, наданої організаторами торгівлі відповідно до укладених на цих організаційно оформлених ринках договорів щодо цінних паперів.

Договори, укладені на організаторі торгівлі, виконуються виключно за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", який реалізується у порядку, встановленому підпунктами 2.2 і 2.3 пункту 2 та пунктом 3 розділу VI цього Положення.

(пункт 5 розділу II доповнено абзацом четвертим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 51
,
 абзац четвертий пункту 5 розділу II у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.08.2009 р. N 869)

Право власності на цінні папери бездокументарної форми існування переходить до депонента - одержувача з моменту зарахування цих цінних паперів на його рахунок у цінних паперах у зберігача, у тому числі як підсумкової облікової операції за всіма договорами щодо цінних паперів, укладеними торговцем на користь цього депонента на організаторі торгівлі, які прийняті депозитарієм до розрахунків та за якими виконано кліринг - при здійсненні депозитарієм розрахунків за договорами щодо цінних паперів за результатом клірингу. Не допускається зарахування цінних паперів на рахунки в цінних паперах депонентів - нових власників без проведення їх списання з рахунків у цінних паперах депонентів - попередніх власників у зберігача, у тому числі як підсумкової облікової операції за всіма договорами щодо цінних паперів, укладеними торговцем на користь цього власника на організаторі торгівлі, які прийняті депозитарієм до розрахунків та за якими виконано кліринг - при здійсненні депозитарієм розрахунків за договорами щодо цінних паперів за результатом клірингу.

(пункт 5 розділу II доповнено абзацом п'ятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 51
,
 абзац п'ятий пункту 5 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 436)

6. Забороняється взаємозалік замовлень депонентів з обслуговування їх договорів з купівлі-продажу цінних паперів, що обліковуються у депозитарії, між депонентами одного зберігача, а також кліринг та розрахунки за такими договорами без проведення на відповідних рахунках та/або відображення кожного з цих договорів у депозитарії.

Кожна операція з цінними паперами, що обліковуються у депозитарії, яка призводить до змін облікових даних у системі депозитарного обліку депозитарію, повинна здійснюватися на відповідних рахунках його клієнтів у депозитарії та/або відображатись у цьому депозитарії.

7. Депозитарій для обліку цінних паперів, що зберігаються в іншому депозитарії, та для обслуговування договорів щодо таких цінних паперів має встановити з цим депозитарієм кореспондентські відносини.

8. За договорами та/або операціями щодо цінних паперів, які обліковуються в депозитарії, виписку з рахунку в цінних паперах, яка є підтвердженням прав власності на цінні папери, зберігач надає своїм депонентам після одержання довідки про стан рахунку в цінних паперах, наданої зберігачу цим депозитарієм. Порядок видачі виписки з рахунку в цінних паперах визначається в договорі про відкриття рахунку в цінних паперах.

9. Розрахунки стосовно операцій емітента з розміщення цінних паперів, випущених у бездокументарній формі, та операцій емітента щодо випущених ним у бездокументарній формі цінних паперів здійснює відповідно до вимог цього Положення та інших нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань виконання зберігання та обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів депозитарій, який уклав з цим емітентом договір про обслуговування емісії цінних паперів.

10. Фондова біржа для забезпечення виконання укладених на цій біржі договорів щодо цінних паперів укладає договори про кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів з обраними нею депозитаріями. Фондова біржа додатково може укласти договір про кліринг та розрахунки за договорами щодо державних цінних паперів з Національним банком України.

11. Інші організатори торгівлі до приведення своєї діяльності у відповідність до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" для забезпечення виконання укладених на них договорів щодо цінних паперів укладають договори про надання інформації стосовно укладання та виконання договорів щодо цінних паперів з обраними ними депозитаріями. Ці організатори торгівлі додатково можуть укласти договір про надання інформації стосовно укладання та виконання договорів щодо державних цінних паперів з Національним банком України.

12. Учасники таких організаторів торгівлі, які мають ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, для забезпечення виконання укладених на цих організаторах торгівлі договорів щодо цінних паперів укладають договір про кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів з депозитарієм, що обслуговує цього організатора торгівлі, або з депозитарієм, що уклав договір про кореспондентські відносини з таким депозитарієм.

13. Депозитарій для здійснення грошових розрахунків за операціями щодо цінних паперів зобов'язаний користуватися послугами, які надає розрахунковий банк.

13.1. Порядок здійснення грошових розрахунків за операціями щодо цінних паперів у Національному депозитарії України, за якими він здійснює кліринг та розрахунки, установлюється Національним банком України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13.2. Розрахунковий банк надає послуги депозитарію для здійснення грошових розрахунків за операціями щодо цінних паперів на підставі договору про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів, типова форма якого затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Національним банком України.

Грошові розрахунки за договорами щодо цінних паперів та грошові розрахунки за операціями емітента щодо випущених ним цінних паперів проводяться розрахунковим банком за розпорядженнями депозитарію. Грошові розрахунки за договорами щодо цінних паперів можуть здійснюватись обслуговуючим організатора торгівлі банком за розпорядженням організатора торгівлі з обов'язковим наданням депозитарію підтвердження щодо проведених грошових розрахунків.

(абзац другий підпункту 13.2 пункту 13 розділу II у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 51)

13.3. Вимоги до розрахункового банку встановлюються в положенні, що затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Національним банком України.

14. Для виконання зберігачем операцій, які пов'язані з переказом грошових коштів, зберігач повинен розробити та використовувати відповідно до цього Положення та інших нормативно-правових актів з питань грошового обігу порядок взаємодії депозитарного підрозділу зберігача з обслуговуючим банком.

15. Депозитарій для здійснення розрахунково-клірингової діяльності з використанням методів взаємозаліку взаємних зобов'язань сторін за договорами щодо цінних паперів повинен розробити та затвердити положення про гарантійний фонд відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 N 349, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за N 975/12849.

15.1. Кожний клієнт депозитарію, для якого депозитарій здійснює розрахунково-клірингову діяльність з використанням методів взаємозаліку взаємних зобов'язань сторін за договорами щодо цінних паперів, повинен бути учасником гарантійного фонду.

15.2. Кошти гарантійного фонду не повинні входити до складу власних коштів депозитарію.

15.3. Договір про кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів та/або депозитарний договір та регламент здійснення розрахунково-клірингової діяльності можуть містити перелік санкцій, які відповідно до законодавства можуть бути застосовані щодо клієнта, який не здійснив погашення зобов'язань за договорами щодо цінних паперів протягом строку, визначеного регламентом депозитарію та відповідними договорами.

16. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право на зупинення депозитарієм розрахунково-клірингових операцій на підставі відповідного рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятого за поданням державного представника на фондовій біржі та/або в депозитарії.

III. Вимоги до порядку попереднього резервування активів (цінних паперів і грошових коштів) для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів, укладених на організаторі торгівлі

1. Для участі в торгах на організаторі торгівлі та проведення розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними на такому організаторі торгівлі, цінні папери відповідно до умов кожного з договорів - договору, укладеного депозитарієм з організатором торгівлі, договору про відкриття рахунку в цінних паперах власника цінних паперів зі зберігачем, договору зберігача з депозитарієм (депозитарного договору та/або договору про кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів) можуть бути зарезервовані шляхом їх блокування на рахунку в цінних паперах зберігача у депозитарії з одночасним аналітичним обліком депозитарієм цих цінних паперів на транзитному рахунку після проведення зберігачем на підставі відповідних розпоряджень власників цінних паперів або керуючих їх рахунками операцій блокування зазначених цінних паперів на рахунках в цінних паперах цих власників із забезпеченням аналітичного обліку заблокованих цінних паперів у розрізі торговців, що укладають договори щодо цінних паперів на організаторах торгівлі на користь власників цінних паперів, окремо за кожним організатором торгівлі.

(пункт 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 436)

2. Порядок ведення транзитного рахунку встановлюється внутрішніми документами депозитарію, з яким зберігачем укладений депозитарний договір. Зберігач після проведення облікових операцій за рахунками у цінних паперах депонентів за результатами здійснення депозитарієм розрахунків (переказу цінних паперів) на транзитному рахунку за всіма договорами щодо цінних паперів, укладеними торговцем на користь цих депонентів на організаторі торгівлі, які прийняті депозитарієм до розрахунків, зобов'язаний забезпечити депонентам підтвердження їх прав власності на цінні папери станом на кінець операційного дня проведення таких операцій у порядку та строки, встановлені умовами договорів про відкриття рахунку в цінних паперах.

(пункт 2 розділу ІІІ у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 436)

3. Для забезпечення виконання грошових зобов'язань за договорами щодо цінних паперів, що укладаються на організаторі торгівлі, резервування грошових коштів на весь обсяг укладених договорів може здійснюватися торговцями цінними паперами - учасниками організатора торгівлі в обслуговуючому організатора торгівлі банку відповідно до умов та в порядку, установленому правилами організатора торгівлі.

4. Блокування цінних паперів для участі в торгах на рахунках у цінних паперах зберігачів у депозитарії, що супроводжується їх аналітичним обліком на транзитному рахунку, здійснюється депозитарієм на підставі відповідних розпоряджень зберігачів, що складаються за даними пасивних аналітичних рахунків депозитарного обліку, з яких складаються рахунки у цінних паперах їх депонентів (власників цінних паперів), згрупованих за кодами торговців. Зазначене розпорядження має містити інформацію у розрізі організаторів торгівлі та випусків цінних паперів про кількість зарезервованих цінних паперів за кожним торговцем.

(пункт 4 розділу ІІІ у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 436)

5. Депозитарій після проведення блокування цінних паперів на рахунках зберігачів надсилає повідомлення про проведені операції відповідним зберігачам і організатору торгівлі. Повідомлення, яке надається організатору торгівлі, має містити інформацію про заблоковані цінні папери для участі в торгах у розрізі випусків цінних паперів окремо за кожним торговцем цінними паперами - учасником організатора торгівлі.

6. За результатами проведення депозитарієм розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними торговцями на організаторі торгівлі, за рахунками зберігачів на підставі отриманої від цього організатора торгівлі відомості сквитованих розпоряджень зберігач виконує облікові операції за рахунками у цінних паперах власників цінних паперів на підставі:

розпорядження депозитарію, інформації про укладені договори, отриманої від депозитарію, та розпоряджень від власників цінних паперів або керуючих їх рахунками, що мають бути надані протягом операційного дня отримання зберігачем інформації від депозитарію;

або на підставі розпорядження депозитарію, інформації про укладені договори, отриманої від депозитарію, якщо така інформація містить усі необхідні зберігачу дані для проведення облікових операцій за рахунками у цінних паперах власників цінних паперів.

Зазначені облікові операції проводяться зберігачем за результатами торгів на організаторі торгівлі кожного операційного дня проведення торгів протягом того самого операційного дня.

Придбані торговцями на організаторі торгівлі цінні папери обліковуються депозитарієм на транзитному рахунку, зберігачами на рахунках в цінних паперах їх власників як такі, що заблоковані для наступних торгів, із забезпеченням їх аналітичного обліку у розрізі торговців, що укладають договори щодо цінних паперів на організаторах торгівлі на користь власників цінних паперів, окремо за кожним організатором торгівлі.

При проведенні зберігачем облікових операцій за рахунками у цінних паперах власників цінних паперів на підставі розпорядження депозитарію, інформації про укладені договори, отриманої від депозитарію, та розпоряджень від цих власників або керуючих їх рахунками, якщо торговець, за яким здійснюється облік цінних паперів на сформованому за його кодом транзитному рахунку у депозитарії, не надав (не забезпечив надання власниками або керуючими їх рахунками) в установлений цим пунктом строк зберігачу відповідних розпоряджень для здійснення зберігачем облікових операцій за рахунками у цінних паперах власників цінних паперів:

1) зберігач одразу після початку наступного операційного дня повідомляє депозитарій, а депозитарій у свою чергу - організатора торгівлі та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про невиконання торговцем своїх обов'язків щодо надання зберігачу розпоряджень для здійснення зберігачем облікових операцій за рахунками у цінних паперах власників цінних паперів;

2) стосовно торговця, який в установлений цим пунктом строк не виконав своїх обов'язків щодо надання зберігачу необхідних розпоряджень для здійснення облікових операцій за рахунками у цінних паперах своїх клієнтів - власників цінних паперів (депонентів цього зберігача), до отримання та виконання зберігачем цих розпоряджень:

зберігач, депозитарій не приймають до виконання інші розпорядчі документи, за наслідком яких відбуватимуться зміни на транзитному рахунку щодо цього торговця;

зберігач не складає виписок про стан рахунків у цінних паперах власників цінних паперів, що є клієнтами цього торговця, а також виписок про стан рахунку в цінних паперах самого торговця станом на дати, що припадають на цей період;

зберігач при формуванні облікових реєстрів власників цінних паперів за випусками цінних паперів, що обліковуються на транзитному рахунку щодо цього торговця, не включає до облікових реєстрів інформацію про його клієнтів - власників цінних паперів, цінні папери яких заблоковані на їх рахунках у цінних паперах для продажу цим торговцем на організаторі торгівлі, або на користь яких торговцем придбані цінні папери, проте ще не зараховані на їх рахунки у цінних паперах. Зберігач в обліковому реєстрі власників цінних паперів окремим рядком вказує дані про загальну кількість таких цінних паперів із зазначенням інформації, що цінні папери у цій кількості заблоковані для торгів на фондовій біржі й інформація про їх власників за результатами торгів не з'ясована;

3) зберігач до закінчення операційного дня виконання ним отриманих після установленого цим пунктом строку розпоряджень щодо здійснення облікових операцій за рахунками у цінних паперах власників цінних паперів - клієнтів торговця, який в установлений цим пунктом строк не виконав своїх обов'язків щодо надання таких розпоряджень, повідомляє депозитарій про їх отримання та виконання. Депозитарій не пізніше наступного операційного дня, але не пізніше початку наступного торговельного дня організатора торгівлі повідомляє організатора торгівлі про виконання торговцем своїх зобов'язань та проведення зберігачем облікових операцій за рахунками у цінних паперах власників цінних паперів - клієнтів цього торговця.

Розблокування цінних паперів, що заблоковані для торгів, здійснюється за ініціативою власника цінних паперів або керуючого його рахунком виключно у межах залишків цінних паперів на рахунках у цінних паперах за результатами проведених розрахунків за укладеними на організаторі торгів договорами щодо цінних паперів:

депозитарієм - за наказом організатора торгівлі, складеним на підставі інформації від торговця, та розпорядженням зберігача;

зберігачем - на підставі розпорядження від цього власника або керуючого його рахунком після одержання від депозитарію повідомлення про отримання зазначеного вище наказу організатора торгівлі протягом того самого операційного дня, коли отримано повідомлення від депозитарію.

(пункт 6 розділу ІІІ у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 436)

(Положення доповнено новим розділом III згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 51,
 у зв'язку з цим розділи III - VIII уважати відповідно
 розділами IV - IX з відповідною зміною посилань на них у тексті)

IV. Вимоги до порядку одержання депозитарієм/зберігачем інформації за договорами щодо цінних паперів

1. Розрахунково-клірингова діяльність здійснюється депозитарієм відповідно до:

розпоряджень, наданих його клієнтами за договорами щодо цінних паперів, укладеними поза межами організаторів торгівлі;

інформації, яка надається організаторами торгівлі згідно з вимогами цього Положення за договорами щодо цінних паперів, укладеними на цих організаційно оформлених ринках цінних паперів (далі - документи від організатора торгівлі).

2. Розпорядження від клієнтів депозитарію та документи від організатора торгівлі повинні повністю розкривати зміст виконання операцій з цінними паперами на рахунках в цінних паперах та відповідати законодавству України. Якщо зазначені документи не містять всіх необхідних даних для виконання депозитарних та/або розрахунково-клірингових операцій, депозитарій має право вимагати надання необхідної інформації.

За договорами щодо цінних паперів, укладеними поза межами організаторів торгівлі, розпорядження клієнтів депозитарію, у тому числі клієнтів депозитарію-кореспондента, формуються ними на підставі розпоряджень від їх депонентів. Якщо клієнтом депозитарію виступає депозитарій-кореспондент, його розпорядження до депозитарію формується на підставі розпоряджень від його клієнтів-зберігачів. До розпоряджень, які депоненти надають зберігачам, додаються документи або копії документів, засвідчені в установленому законодавством порядку, що підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних та розрахунково-клірингових операцій.

У разі проведення депозитарієм розрахунків за договорами щодо цінних паперів, які укладені на організаторах торгівлі, на підставі документів від організаторів торгівлі розпорядження клієнтів депозитарію можуть оформлюватися ними внаслідок виконання обробки розпоряджень (повідомлень) депозитарію.

У розпорядженнях клієнтів та документах від організатора торгівлі виправлення не допускаються.

Розпорядження оформлюються згідно з вимогами законодавства України. Розпорядження надаються депозитарію у вигляді, що визначений правилами цього депозитарію щодо обміну інформацією (паперовий та/або електронний документ).

(абзац п'ятий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 51)

Клієнт-постачальник (депонент-постачальник) надає депозитарію (зберігачу) розпорядження на поставку цінних паперів. Клієнт-одержувач (депонент-одержувач) надає депозитарію (зберігачу) розпорядження на одержання цінних паперів.

2.1. Спосіб підтвердження достовірності підписів на розпорядженні депонента (клієнта) або на документах від організатора торгівлі та відповідальність зберігача (депозитарію) за проведене підтвердження обумовлюється згідно з вимогами законодавства, у тому числі щодо електронного документообігу, в договорі про відкриття рахунку в цінних паперах (депозитарному договорі, договорі про обслуговування емісії цінних паперів, договорі про кореспондентські відносини) або в договорі, що укладається між депозитарієм та організатором торгівлі. При прийманні розпоряджень від депонента (клієнта) або документів від організатора торгівлі зберігач (депозитарій) перевіряє їх на достовірність підписів депонента (клієнта) на цих розпорядженнях або відповідальних осіб організатора торгівлі на отриманих від нього документах.

(підпункт 2.1 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 51)

2.2. Реквізитний склад розпоряджень клієнтів (депонентів) та повідомлень у Національній депозитарній системі повинен відповідати законодавству.

3. Депозитарій всі розпорядження від клієнтів та документи від організатора торгівлі зобов'язаний реєструвати на момент отримання. Система обробки інформації депозитарію повинна реєструвати розпорядження від клієнтів та документи від організатора торгівлі у хронологічному порядку і гарантовано забезпечувати їх зберігання протягом п'яти років з моменту їх отримання.

3.1. Депозитарій зобов'язаний мати можливість підтвердження кожної депозитарної та/або розрахунково-клірингової операції розпорядженнями від клієнтів або документами від організатора торгівлі у вигляді паперового та/або електронного документа та забезпечити їх зберігання протягом п'яти років з моменту їх отримання.

(абзац перший підпункту 3.1 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 51)

Розпорядження надаються депозитарію у вигляді, що визначений внутрішніми документами депозитарію щодо обміну інформацією (паперовий та/або електронний документ).

(абзац другий підпункту 3.1 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 51)

Якщо розпорядження від депозитарію до його клієнтів та навпаки є наслідком роботи їх систем обробки інформації, для підтвердження депозитарної та/або розрахунково-клірингової операції повинен існувати взаємозв'язок між розпорядженнями у вигляді відповідної послідовності інформаційних записів.

Порядок обміну розпорядженнями (повідомленнями) при виконанні депозитарних або розрахунково-клірингових операцій визначається внутрішніми документами депозитарію.

4. Депозитарій здійснює розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів на відкритих рахунках у цінних паперах шляхом виконання операцій відповідно до цього Положення та нормативних-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань виконання зберігання та обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

5. Кожна депозитарна та/або розрахунково-клірингова операція депозитарію проводиться на підставі розпоряджень клієнтів або документів від організатора торгівлі та закінчується складанням звіту та/або інформаційного повідомлення про виконання операції, які оформлюються згідно з вимогами законодавства.

6. Порядок здійснення кожної депозитарної та/або розрахунково-клірингової операції визначається внутрішніми документами депозитарію, які повинні відповідати вимогам законодавства України.

Депозитарій зобов'язаний вносити всі розпорядження, що надходять від його клієнтів, до журналу розпоряджень, а інформацію про проведення та виконання депозитарних та/або розрахунково-клірингових операцій - до журналу операцій. Депозитарій зобов'язаний зберігати інформацію, унесену до журналу розпоряджень та журналу операцій, протягом п'яти років з моменту отримання чи формування цієї інформації.

7. Порядок приймання депозитарієм розпоряджень клієнтів або документів від організатора торгівлі визначається внутрішніми документами депозитарію та повинен відповідати вимогам законодавства України, у тому числі щодо електронного документообігу.

(пункт 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 51)

7.1. Депозитарій (зберігач) одержує розпорядження та надає своєму клієнту (депоненту) підтвердження про одержання розпорядження. Вид та порядок надання підтвердження про одержання розпорядження визначаються депозитарієм у внутрішньому порядку проведення депозитарієм розрахунково-клірингових операцій за договорами щодо цінних паперів, депозитарієм (зберігачем) - у внутрішньому положенні про професійну депозитарну діяльність (наприклад, квитанція про одержання розпорядження, відмітка спеціаліста депозитарію (зберігача) на другому примірнику розпорядження, електронний документ (квитанція) від депозитарію про одержання розпорядження тощо).

(підпункт 7.1 пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 51)

7.2. Депозитарій (зберігач) здійснює перевірку розпоряджень на правильність складання та відповідність внутрішнім документам депозитарію (зберігача).

8. Підставою для відмови депозитарієм (зберігачем) у взятті до виконання розпорядження на поставку/одержання цінних паперів, а також депозитарієм у взятті документів від організатора торгівлі можуть бути зокрема:

розпорядження на поставку/одержання цінних паперів, складене клієнтом (депонентом) депозитарію (зберігача), не відповідає вимогам законодавства щодо їх складання та внутрішнім документам депозитарію (зберігача);

у розпорядженні на поставку цінних паперів кількість цінних паперів, яка призначена для поставки, перевищує залишок на рахунку в цінних паперах депонента зберігача або клієнта депозитарію, скоригований на кількість цінних паперів, призначених для поставки відповідно до раніше прийнятих, але ще не виконаних розпоряджень;

у розпорядженні на поставку цінних паперів цінні папери, що призначені для поставки, обмежені в обігу, і операція щодо переходу прав власності в зв'язку з цим не може бути виконана.

9. У разі відмови в узятті до виконання розпоряджень депозитарій (зберігач) обліковує такі розпорядження у відомості про відмову в узятті до виконання розпоряджень з відміткою щодо причин відмови. Розпорядження, що занесені у відомість про відмову в узятті до виконання розпоряджень, зберігаються разом з відповідною відомістю в архіві депозитарію у формі електронного документа із забезпеченням можливості виготовлення копії цього електронного документа у вигляді документа на папері.

(пункт 9 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 51)

10. Депозитарій (зберігач) надає клієнту (депоненту) повідомлення про відмову в узятті до виконання розпорядження з обов'язковим обґрунтуванням причини відмови.

Депозитарій (зберігач) одержує підтвердження від свого клієнта (депонента) про надходження до нього повідомлення про відмову в узятті до виконання розпорядження. Вид та порядок надання такого підтвердження визначаються депозитарієм у внутрішньому порядку проведення депозитарієм розрахунково-клірингових операцій за договорами щодо цінних паперів або депозитарієм (зберігачем) у внутрішньому положенні про професійну депозитарну діяльність (наприклад, квитанція, відмітка клієнта (депонента) депозитарію (зберігача) на другому примірнику повідомлення про відмову в узятті до виконання розпорядження, електронний документ (квитанція) від зберігача до депозитарію тощо).

(абзац другий пункту 10 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 51)

11. Після перевірки розпорядження від свого депонента зберігач направляє розпорядження до депозитарію, який обслуговує цього зберігача згідно з депозитарним договором.

12. Після перевірки розпоряджень від своїх клієнтів депозитарій складає відомість розпоряджень на поставку цінних паперів та відомість розпоряджень на одержання цінних паперів. Депозитарій повинен забезпечити перевірку внесеної до відомостей інформації для зниження ризику допущення випадкових, неправомірних та/або недобросовісних дій працівниками депозитарію. Розпорядження зберігаються разом з відповідною відомістю в архіві депозитарію у формі електронного документа із забезпеченням можливості виготовлення копії цього електронного документа у вигляді документа на папері.

(абзац перший пункту 12 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 51)

Порядок унесення розпоряджень на поставку/одержання цінних паперів до відповідної відомості визначається у порядку черговості надходження цих розпоряджень до депозитарію.

Депозитарій не має права без відповідного розпорядження від свого клієнта відмінити або затримати виконання перевірених розпоряджень.

Депозитарій не має права змінити черговість виконання перевірених розпоряджень, отриманих від своїх клієнтів.

13. Відправник розпорядження до проведення депозитарієм квитування отриманих розпоряджень за укладеними договорами щодо цінних паперів і в строк, визначений в регламенті здійснення розрахунково-клірингової діяльності, може відмінити виконання цього розпорядження шляхом відправлення до депозитарію відповідного розпорядження відміни (анулювання) розпорядження.

Депозитарій обліковує розпорядження відміни (анулювання) у відомості відмінених (анульованих) клієнтами депозитарію розпоряджень. Розпорядження відміни (анулювання) та відмінені (анульовані) клієнтами депозитарію розпорядження на поставку/одержання цінних паперів зберігаються разом з відомістю відмінених (анульованих) клієнтами депозитарію розпоряджень в архіві депозитарію у формі електронного документа із забезпеченням можливості виготовлення копії цього електронного документа у вигляді документа на папері.

(абзац другий пункту 13 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 51)

14. Розрахунково-клірингові операції за договорами щодо цінних паперів, укладеними на організаторі торгівлі, депозитарій здійснює виключно на підставі документів від організатора торгівлі. Зберігач може відображати наслідки проведення депозитарієм розрахунково-клірингових операцій за договорами щодо цінних паперів, які укладені на організаторі торгівлі, на рахунках у цінних паперах своїх депонентів відповідно до розпоряджень (повідомлень) депозитарію (у тому числі депозитарію-кореспондента).

(пункт 14 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.2008 р. N 51
,
 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 436)

15. Депозитарій одержує документи від організаторів торгівлі відповідно до вимог цього Положення, що повинно бути визначено у відповідному договорі між депозитарієм та організатором торгівлі. У цьому договорі депозитарій та організатор торгівлі повинні визначити порядок взаємодії та обміну повідомленнями між собою.

V. Вимоги до порядку квитування розпоряджень за договорами щодо цінних паперів

1. У строк, який визначається регламентом, депозитарій здійснює квитування отриманих розпоряджень. Квитування розпоряджень повинно здійснюватись депозитарієм у строки, які визначаються в його регламенті та порядку проведення розрахунково-клірингових операцій за договорами щодо цінних паперів.

Депозитарій здійснює квитування розпоряджень із відомості розпоряджень на поставку цінних паперів з розпорядженнями з відомості розпоряджень на одержання цінних паперів, виявляючи зустрічні розпорядження методом порівняння даних відповідних реквізитів, перелік яких установлюється внутрішніми документами депозитарію.

2. За результатами квитування сквитовані розпорядження заносяться до відомості сквитованих розпоряджень на поставку/одержання цінних паперів (далі - відомість сквитованих розпоряджень), а несквитовані - до відомості несквитованих розпоряджень на поставку/одержання цінних паперів (далі - відомість несквитованих розпоряджень).

Відомість сквитованих розпоряджень та відомість несквитованих розпоряджень зберігаються в архіві депозитарію у формі електронного документа із забезпеченням можливості виготовлення копії цього електронного документа у вигляді документа на папері.

(абзац другий пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 51)

3. Депозитарій надає клієнтам повідомлення про сквитовані та несквитовані розпорядження, які стосуються операцій тільки на їх рахунках у цінних паперах. Вид та порядок надання такого повідомлення визначаються депозитарієм у порядку проведення розрахунково-клірингових операцій за договорами щодо цінних паперів та у відповідних договорах, що регулюють відносини між депозитарієм та його клієнтами.

4. Відправники розпоряджень на одержання та поставку цінних паперів у строк, визначений регламентом депозитарію, можуть відмінити (анулювати) сквитовані розпорядження через надання депозитарію розпорядження відміни (анулювання). Відмінити (анулювати) сквитовані розпорядження можна тільки за умови надходження розпоряджень відміни (анулювання) від обох сторін договору щодо цінних паперів, а саме клієнта-постачальника та клієнта-одержувача.

Депозитарій обліковує розпорядження відміни (анулювання) у відомості відмінених (анульованих) клієнтами депозитарію розпоряджень.

Розпорядження відміни (анулювання) та відмінені (анульовані) клієнтами депозитарію розпорядження на поставку/одержання цінних паперів зберігаються разом з відомістю відмінених (анульованих) клієнтами депозитарію розпоряджень в архіві депозитарію у формі електронного документа із забезпеченням можливості виготовлення копії цього електронного документа у вигляді документа на папері.

(абзац третій пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 51)

5. Після закінчення зазначеного в регламенті депозитарію строку розпорядження, що занесені до відомості сквитованих розпоряджень та щодо яких не надійшли розпорядження відміни (анулювання), уважаються затвердженими і заносяться депозитарієм до відомості сквитованих та затверджених розпоряджень на поставку/одержання цінних паперів (далі - відомість сквитованих та затверджених розпоряджень).

Відомість сквитованих та затверджених розпоряджень зберігається в архіві депозитарію у формі електронного документа із забезпеченням можливості виготовлення копії цього електронного документа у вигляді документа на папері.

(абзац другий пункту 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 51)

Сквитовані та затверджені розпорядження не підлягають анулюванню з боку ініціаторів цих розпоряджень.

6. За договорами щодо цінних паперів, укладеними на організаторі торгівлі, квитування розпоряджень здійснює організатор торгівлі, що має бути передбачено договором, який укладається між організатором торгівлі та депозитарієм. Документи від організатора торгівлі оформлюються як відомість сквитованих розпоряджень.

6.1. Квитування розпоряджень здійснюється організатором торгівлі в порядку, який встановлюється правилами організатора торгівлі та договором між організатором торгівлі та депозитарієм.

Організатори торгівлі за проведене ними квитування розпоряджень несуть відповідальність відповідно до умов договору, що укладений між організатором торгівлі та депозитарієм.

6.2. Відомість сквитованих розпоряджень складається на підставі договорів купівлі-продажу цінних паперів, які були укладені на організаторі торгівлі.

6.3. Організатор торгівлі складає та надсилає депозитарію, а депозитарій приймає від організатора торгівлі відомість сквитованих розпоряджень, якщо:

правилами організатора торгівлі передбачено надання інформації щодо укладених на цьому організаторі торгівлі договорів щодо цінних паперів у вигляді такої відомості та визначений порядок її складання і надання депозитарію;

у договорі між депозитарієм та організатором торгівлі визначене право депозитарію отримувати від організатора торгівлі відомість сквитованих розпоряджень та право організатора торгівлі надавати депозитарію таку відомість для виконання розрахунків за договорами, які укладені на організаторі торгівлі;

у депозитарному договорі та в договорі про кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів між депозитарієм та зберігачем, який є учасником організатора торгівлі, передбачене право депозитарію приймати від організатора торгівлі відомість сквитованих розпоряджень для виконання розрахунків за договорами, які укладені на організаторі торгівлі;

у договорі про відкриття рахунку в цінних паперах між депонентом та зберігачем, який є учасником організатора торгівлі, визначене право зберігача здійснювати операцію списання/зарахування цінних паперів з/на рахунок депонента на підставі отриманої інформації про укладені договори від депозитарію.

6.4. Відомість сквитованих розпоряджень, яку депозитарій одержує від організатора торгівлі, має містити стосовно кожного договору щодо цінних паперів всю необхідну для виконання цього договору інформацію. Договори, інформація щодо яких занесена до відомості сквитованих розпоряджень, яку депозитарій одержав від організатора торгівлі, не підлягають відміні (анулюванню) з боку їх контрагентів.

Порядок, строки та терміни надання відомості сквитованих розпоряджень визначаються в договорі між депозитарієм та організатором торгівлі.

Після перевірки депозитарієм відомості сквитованих розпоряджень, яка одержана від організатора торгівлі, він повідомляє цього організатора торгівлі про одержання зазначеної відомості та затверджує її. Ця відомість зберігається в архівах депозитарію та організатора торгівлі у формі електронного документа із забезпеченням можливості виготовлення копії цього електронного документа у вигляді документа на папері.

(абзац третій підпункту 6.4 пункту 6 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24.01.2008 р. N 51)

Вид та порядок надання такого повідомлення визначаються депозитарієм в порядку проведення розрахунково-клірингових операцій щодо договорів з цінними паперами (наприклад, електронний документ (квитанція) від депозитарію до організатора торгівлі тощо).

(абзац четвертий підпункту 6.4 пункту 6 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24.01.2008 р. N 51)

Електронний документ (квитанція) відправляється організатору торгівлі. Повідомлення зберігаються в архівах депозитарію та організатора торгівлі у формі електронного документа із забезпеченням можливості виготовлення копії цього електронного документа у вигляді документа на папері.

(абзац п'ятий підпункту 6.4 пункту 6 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24.01.2008 р. N 51)

6.5. Депозитарій та організатор торгівлі відповідно до укладених між ними договорів повинні організаційно та технічно забезпечити постійний взаємообмін інформацією на умовах гарантованої конфіденційності.

7. Депозитарій надає клієнтам повідомлення про сквитовані та затверджені розпорядження, які стосуються операцій на їх рахунках у цінних паперах. Вид та порядок надання такого повідомлення визначаються депозитарієм у порядку проведення розрахунково-клірингових операцій за договорами щодо цінних паперів та у відповідних договорах, що регулюють відносини між депозитарієм та його клієнтами.

Клієнт депозитарію має право отримувати повідомлення про сквитовані та затверджені розпорядження, які стосуються операцій з цінними паперами тільки на його рахунку в цінних паперах.

VI. Вимоги до порядку здійснення розрахунково-клірингових операцій за договорами щодо цінних паперів

1. Депозитарій відповідно до вимог цього Положення та внутрішніх документів депозитарію: регламенту та порядку проведення розрахунково-клірингових операцій за договорами щодо цінних паперів здійснює:

одиночні розрахунки за договорами щодо цінних паперів;

розрахунки за договорами щодо цінних паперів за результатом клірингу - урегулювання взаємних зобов'язань за договорами щодо цінних паперів, що передбачає взаємозалік.

2. Одиночні розрахунки за договорами щодо цінних паперів (далі - одиночні розрахунки) депозитарій здійснює відповідно до вимог цього Положення, внутрішніх документів депозитарію та умов укладених договорів щодо цінних паперів.

Одиночні розрахунки поділяються на:

розрахунки з грошовим урегулюванням за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" - здійснення депозитарієм переказу цінних паперів з рахунку в цінних паперах клієнта-постачальника на рахунок у цінних паперах клієнта-одержувача на підставі відомості сквитованих та затверджених розпоряджень за умови надходження грошових коштів, що повинні бути сплачені в рамках виконання договору купівлі-продажу цінних паперів, у порядку, який встановлюється правилами депозитарію та організатора торгівлі, умовами договорів депозитарію з його клієнтами, організатором торгівлі та розрахунковим банком, умовами договорів про відкриття рахунку в цінних паперах зберігачів з їх депонентами, з дотриманням вимог законодавства України з питань валютного регулювання та валютного контролю і безготівкових розрахунків у разі проведення розрахунків за придбані цінні папери, номіновані в іноземній валюті;

(абзац третій пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24.01.2008 р. N 51
,
 рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.12.2012 р. N 1903)

розрахунки без грошового врегулювання - здійснення депозитарієм переказу цінних паперів з рахунку в цінних паперах клієнта-постачальника на рахунок у цінних паперах клієнта-одержувача на підставі відомості сквитованих та затверджених розпоряджень одразу після її формування. Розрахунки без грошового врегулювання можуть здійснюватися депозитарієм виключно за договорами щодо цінних паперів, укладеними поза межами організаційно оформлених ринків.

Депозитарій забезпечує ідентифікацію одиночних розрахунків за вищевизначеними видами відповідно до розпоряджень, що надаються його клієнтами та внесені до відомості сквитованих та затверджених розпоряджень.

2.1. При виконанні депозитарієм одиночних розрахунків забороняється взаємозалік за зустрічними договорами щодо цінних паперів між клієнтами депозитарію (депонентами зберігачів - клієнтів депозитарію, у тому числі зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента). Депозитарій зобов'язаний виконувати кожну пару розпоряджень на поставку/одержання цінних паперів, унесену до відомості сквитованих та затверджених розпоряджень, послідовно, відповідно до черговості їх унесення.

2.2. Для здійснення депозитарієм одиночних розрахунків з грошовим урегулюванням без попереднього резервування активів (цінних паперів і грошових коштів) для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів у порядку, визначеному розділом III цього Положення:

(абзац перший підпункту 2.2 пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24.01.2008 р. N 51)

клієнти-постачальники після отримання від депозитарію повідомлення про сквитовані та затверджені розпорядження здійснюють блокування під здійснення розрахунків відповідних цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента-постачальника;

депозитарій після формування відомості сквитованих та затверджених розпоряджень здійснює відповідно до власного внутрішнього розпорядження блокування цінних паперів, що призначені для поставки клієнту-одержувачу (депоненту зберігача - клієнта депозитарію, у тому числі - депозитарію-кореспондента), на рахунку клієнта-постачальника.

Після проведення депозитарієм блокування цінних паперів для виконання процедури їх поставки проти оплати клієнти депозитарію, у тому числі депозитарію-кореспондента (депоненти клієнта депозитарію, у тому числі депозитарію-кореспондента), на рахунках у цінних паперах яких обліковуються дані цінні папери, не можуть їх використовувати для проведення будь-яких інших операцій, крім операції, під виконання якої депозитарієм було проведено блокування. Розблокування даних цінних паперів здійснюється виключно депозитарієм шляхом проведення поставки даних цінних паперів на рахунок у цінних паперах клієнта-одержувача або у зв'язку з невиконанням іншою стороною обов'язків щодо оплати даних цінних паперів.

2.2.1. Операція переказу цінних паперів з рахунку в цінних паперах клієнта-постачальника на рахунок у цінних паперах клієнта-одержувача здійснюється за розпорядженням депозитарію відповідно до відомості сквитованих та затверджених розпоряджень за умови переказу клієнтом-одержувачем (депонентом-одержувачем) на рахунок депозитарію у розрахунковому банку грошових коштів у розмірі, зазначеному у сквитованих розпорядженнях та у відповідних договорах купівлі-продажу. Порядок проведення переказу коштів регулюється законодавством України з питань безготівкових розрахунків.

(абзац перший підпункту 2.2.1 пункту 2 розділу VI у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.08.2009 р. N 869)

Якщо в строк, визначений регламентом депозитарію та договором щодо цінних паперів, від клієнта-одержувача не надійшло оплати, депозитарій розблоковує цінні папери, які призначені для поставки проти оплати, на рахунку у цінних паперах клієнта-постачальника.

2.2.2. Згідно з розпорядженнями на поставку/одержання цінних паперів, унесеними до відомості сквитованих та затверджених розпоряджень, депозитарій або розрахунковий банк за розпорядженнями депозитарію направляє (якщо депозитарієм не використовується процедура попереднього отримання від клієнтів-одержувачів грошових коштів) клієнтам-одержувачам повідомлення про необхідність переказу на рахунок депозитарію у розрахунковому банку грошових коштів відповідно до укладених ними договорів щодо цінних паперів.

2.2.3. Повідомлення про переказ коштів за договорами щодо цінних паперів, які депозитарій одержує від розрахункового банку, зберігаються в архіві депозитарію у формі електронного документа із забезпеченням можливості виготовлення копії цього електронного документа у вигляді документа на папері.

(підпункт 2.2.3 пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24.01.2008 р. N 51,
у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 04.08.2009 р. N 869)

2.2.4. Депозитарій здійснює звірку даних реквізитів повідомлення про переказ грошових коштів з даними реквізитів відомості сквитованих та затверджених розпоряджень. Розпорядження, що пройшли цю звірку (у яких виявлено збіг даних відповідних реквізитів), виконуються депозитарієм. Розпорядження, що не пройшли цю звірку, переносяться до відомості сквитованих та затверджених розпоряджень наступного операційного дня депозитарію. Граничний термін перенесення сквитованих та затверджених розпоряджень, за якими не здійснено переказ грошових коштів, визначається регламентом депозитарію.

2.2.5. Для здійснення одиночних розрахунків за договорами щодо цінних паперів працівник депозитарію за кожним із розпоряджень, які пройшли звірку відповідно до пункту 2.2.4 цього Положення, з урахуванням черговості надходжень до депозитарію повідомлень про переказ грошових коштів, складає відповідні розпорядження про переказ цінних паперів з рахунку в цінних паперах клієнта-постачальника на рахунок у цінних паперах клієнта-одержувача й одночасно складає та надає платіжне доручення розрахунковому банку про переказ грошових коштів на рахунок клієнта-постачальника.

2.2.6. Депозитарій для забезпечення виконання поставки цінних паперів проти оплати може використовувати процедуру попереднього отримання від клієнта-одержувача грошових коштів, що повинні бути сплачені в рамках виконання договору купівлі-продажу цінних паперів, якщо це передбачено відповідним договором.

2.2.7. Порядок ідентифікації грошових коштів, що отримані депозитарієм від клієнтів-одержувачів для забезпечення проведення операцій поставки цінних паперів проти оплати, із сквитованими та затвердженими розпорядженнями визначається внутрішніми документами депозитарію.

Після проведення в день виконання договору щодо цінних паперів перевірки наявності грошових коштів на рахунку депозитарію в розрахунковому банку депозитарій у разі наявності грошових коштів за певною парою сквитованих та затверджених розпоряджень виконує операцію поставки цінних паперів на рахунок у цінних паперах клієнта-одержувача та надає розрахунковому банку розпорядження про переказ грошових коштів з рахунку депозитарію на рахунок клієнта-постачальника.

2.3. При здійсненні депозитарієм одиночних розрахунків з грошовим урегулюванням і попереднім резервуванням активів (цінних паперів і грошових коштів) для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів, укладених на організаторі торгівлі, у порядку, визначеному розділом III цього Положення, депозитарій може здійснювати розрахунки за цінними паперами за умови отримання інформації про грошові розрахунки від організатора торгівлі. Організатор торгівлі забезпечує через обслуговуючий його банк проведення грошових розрахунків між своїми учасниками - торговцями цінними паперами за укладеними ними на цьому організаторі торгівлі договорами щодо цінних паперів.

У цьому разі депозитарій здійснює звірку даних реквізитів повідомлень організатора торгівлі про сплату грошових коштів за укладеними на організаторі торгівлі договорами щодо цінних паперів з даними реквізитів розпоряджень із відомості сквитованих та затверджених розпоряджень.

Розпорядження, що пройшли цю звірку (у яких виявлено збіг даних відповідних реквізитів), виконуються депозитарієм. Розпорядження, що не пройшли цю звірку, можуть переноситися до відомості сквитованих та затверджених розпоряджень наступного операційного дня депозитарію. Граничний термін перенесення сквитованих та затверджених розпоряджень, за якими не здійснено переказ грошових коштів, визначається регламентом депозитарію та правилами організатора торгівлі.

Порядок ідентифікації грошових коштів, що сплачені в рамках укладених на організаторі торгівлі договорів щодо цінних паперів для забезпечення проведення операцій поставки цінних паперів проти оплати, із сквитованими та затвердженими розпорядженнями визначається внутрішніми документами депозитарію.

(пункт 2 розділу VI доповнено новим пунктом 2.3 згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24.01.2008 р. N 51,
у зв'язку з цим підпункти 2.3 - 2.6 пункту 2
 розділу VI уважати відповідно підпунктами 2.4 - 2.7)

2.4. При здійсненні депозитарієм одиночних розрахунків без грошового врегулювання операція переказу цінних паперів з рахунку в цінних паперах клієнта-постачальника на рахунок у цінних паперах клієнта-одержувача здійснюється депозитарієм відповідно до відомості сквитованих та затверджених розпоряджень у строк, визначений ініціаторами розпоряджень, але не пізніше максимального терміну, що встановлений законодавством та внутрішніми документами депозитарію.

2.5. У разі проведення розрахунків на підставі відомості сквитованих розпоряджень, що надійшла від організатора торгівлі, депозитарій виконує її обробку так само, як і відомості сквитованих розпоряджень, що формується самим депозитарієм.

2.6. Після виконання одиночних розрахунків депозитарій надає клієнтам відповідні інформаційні повідомлення про виконання розпоряджень на поставку/одержання цінних паперів та довідки про стан рахунків у цінних паперах клієнтів.

Повідомлення зберігаються в архіві депозитарію у формі електронного документа із забезпеченням можливості виготовлення копії цього електронного документа у вигляді документа на папері.

(абзац другий підпункту 2.6 пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24.01.2008 р. N 51)

2.7. За договорами щодо цінних паперів, укладеними на організаційно оформлених ринках, депозитарій надає таким організаторам торгівлі інформацію стосовно невиконання або несвоєчасного виконання їх членами та учасниками розрахунків за цими договорами щодо цінних паперів. Порядок надання такої інформації депозитарієм організатору торгівлі визначається у відповідному договорі між депозитарієм та організатором торгівлі.

3. Депозитарій здійснює кліринг за договорами щодо цінних паперів, укладеними виключно на організаторах торгівлі. При використанні депозитарієм клірингу розрахунково-клірингові операції за договорами щодо цінних паперів здійснюються депозитарієм виключно на підставі інформації від організатора торгівлі стосовно укладених на цьому організаторі торгівлі договорів щодо цінних паперів (відомості сквитованих розпоряджень). Депозитарій виконує розрахунки за договорами щодо цінних паперів за результатом клірингу виключно за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".

3.1. Для виконання розрахунків за договорами щодо цінних паперів за результатами клірингу (методу врегулювання взаємних зобов'язань, що передбачає взаємозалік) депозитарій відкриває своєму клієнту технічний рахунок, який складається з технічних субрахунків для обліку зобов'язань щодо цінних паперів у розрізі випусків цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів) (можливо окремо за кожним торговцем цінними паперами - учасником організатора торгівлі) та технічного субрахунку для обліку грошових зобов'язань за договорами щодо цінних паперів, можливо у розрізі торговців цінними паперами - учасників організаторів торгівлі.

Аналітичне групування технічних субрахунків для обліку зобов'язань щодо цінних паперів та грошових коштів здійснюється залежно від виду взаємозаліку, що використовує депозитарій, за правилами та процедурами, установленими депозитарієм (у розрізі організаторів торгівлі, торговців цінними паперами тощо).

(підпункт 3.1 пункту 3 розділу VI у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24.01.2008 р. N 51)

3.2. Відкриття технічних рахунків для клієнтів, для яких депозитарій здійснює кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів, здійснюється депозитарієм на підставі укладених з ними депозитарних договорів та/або договорів про кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів, договорів про кореспондентські відносини.

Право депозитарію на визначення при здійсненні клірингу засвідчення зобов'язання та/або засвідчення права депонентів клієнта, у тому числі депонентів клієнтів депозитарію-кореспондента, має бути обумовлено у договорі про відкриття рахунку в цінних паперах між депонентом та зберігачем - клієнтом депозитарію та/або клієнтом депозитарію-кореспондента.

(підпункт 3.2 пункту 3 розділу VI у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 436)

3.3. Наявність або відсутність певної суми залишків за технічними субрахунками для обліку зобов'язань щодо цінних паперів та грошових коштів клієнтів депозитарію, для яких здійснюється кліринг, на початок та/або на кінець проведення клірингу обумовлюється внутрішніми документами депозитарію в залежності від виду взаємозаліку, що використовує депозитарій.

3.4. У разі придбання цінних паперів клієнтом депозитарію його технічний субрахунок для обліку грошових зобов'язань за договорами щодо цінних паперів зменшується, а його контрагента збільшується на загальну вартість укладеного договору щодо цінних паперів. Одночасно в разі придбання цінних паперів клієнтом депозитарію його технічний субрахунок для обліку зобов'язань щодо цінних паперів за відповідним випуском (міжнародним ідентифікаційним номером цінних паперів) збільшується, а його контрагента зменшується на загальну кількість цінних паперів відповідно до договору щодо цінних паперів.

Технічний субрахунок для обліку грошових зобов'язань клієнта депозитарію може використовуватися для обліку початкового сальдо зобов'язань, що виникає у зв'язку з переказом клієнтом депозитарію (депонентом клієнта депозитарію, у тому числі депозитарію-кореспондента) грошових коштів на рахунок депозитарію в розрахунковому банку.

3.5. За даними технічних субрахунків для обліку грошових зобов'язань та для обліку зобов'язань щодо цінних паперів депозитарій на кінець операційного дня у визначений його регламентом строк виводить, використовуючи метод урегулювання взаємних зобов'язань, що передбачає взаємозалік, підсумкові залишки для клієнтів депозитарію (вони можуть бути від'ємними та додатними).

Сумарне кінцеве сальдо за технічним субрахунком для обліку грошових зобов'язань за договорами щодо цінних паперів показує суму обов'язків/прав клієнта депозитарію на переказ/одержання грошових коштів від інших клієнтів депозитарію або самого депозитарію (у залежності від виду взаємозаліку, що використовує депозитарій).

Сумарне кінцеве сальдо за технічним субрахунком для обліку зобов'язань щодо цінних паперів показує суму обов'язків/прав клієнта депозитарію на поставку/одержання цінних паперів від інших клієнтів депозитарію або самого депозитарію (у залежності від виду взаємозаліку, що використовує депозитарій).

За даними технічних субрахунків для обліку грошових зобов'язань та для обліку зобов'язань щодо цінних паперів за результатом їх аналітичного групування за торговцями цінними паперами - учасниками організатора торгівлі депозитарій може на кінець операційного дня у визначений його регламентом строк виводити, використовуючи метод урегулювання взаємних зобов'язань, що передбачає взаємозалік, підсумкові залишки для торговців цінними паперами - учасників організатора торгівлі (вони можуть бути від'ємними та додатними).

(підпункт 3.5 пункту 3 розділу VI доповнено абзацом четвертим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 51)

Сумарні кінцеві сальдо показують суму обов'язків/прав торговця цінними паперами - учасника організатора торгівлі щодо переказу/одержання грошових коштів і поставки/одержання цінних паперів від інших торговців цінними паперами - учасників організатора торгівлі.

(підпункт 3.5 пункту 3 розділу VI доповнено абзацом п'ятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 51)

Відповідно до правил депозитарію та правил організатора торгівлі інформація щодо підрахованих депозитарієм сум грошових зобов'язань торговців цінними паперами - учасників організатора торгівлі може передаватися депозитарієм організатору торгівлі для забезпечення ним проведення через обслуговуючий його банк грошових розрахунків між його учасниками за укладеними на ньому договорами щодо цінних паперів.

(підпункт 3.5 пункту 3 розділу VI доповнено абзацом шостим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 51)

3.6. Процедури переказу/одержання грошових коштів та поставки/одержання цінних паперів клієнтами депозитарію, депонентами клієнтів депозитарію за наслідками клірингу встановлюються правилами депозитарію та організатора торгівлі, умовами договорів депозитарію з його клієнтами, організатором торгівлі та розрахунковим банком, умовами договорів про відкриття рахунку у цінних паперах зберігачів з їх депонентами.

(підпункт 3.6 пункту 3 розділу VI у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24.01.2008 р. N 51)

3.7. У разі проведення клірингу без застосування попереднього резервування активів (цінних паперів та грошових коштів) на весь обсяг договорів, за якими проводиться кліринг, депозитарій із завершенням проведення клірингу складає та передає клієнтам розпорядження - вимогу про поставку цінних паперів для погашення від'ємних залишків за технічними субрахунками для обліку зобов'язань щодо цінних паперів, а також розпорядження - вимогу про переказ грошових коштів для погашення від'ємних залишків за технічними субрахунками для обліку грошових зобов'язань. У разі невиконання (часткового невиконання) клієнтами обов'язків щодо поставки цінних паперів та/або оплати грошовими коштами депозитарій здійснює заходи щодо компенсації можливих збитків, що визначені в положенні про гарантійний фонд.

3.8. У разі проведення клірингу із застосуванням механізму попереднього резервування активів (цінних паперів та грошових коштів) на весь обсяг договорів, за яким проводиться кліринг, депозитарій проводить закриття від'ємних залишків за технічними рахунками за рахунок попередньо депонованих активів.

3.9. Після проведення депозитарієм заходів щодо закриття від'ємних залишків за технічними рахунками депозитарій проводить заходи з закриття додатних залишків.

Закриття додатних залишків за технічними субрахунками для обліку зобов'язань щодо цінних паперів здійснюється депозитарієм шляхом поставки цінних паперів на рахунки в цінних паперах клієнтів депозитарію в обсягах, які дорівнюють величинам додатних залишків. Обрання рахунку, з якого закривається додатний залишок, залежить від виду клірингу, що використовує депозитарій (рахунок депозитарію, рахунки контрагентів, інше).

Закриття додатних залишків за технічними субрахунками для обліку грошових зобов'язань здійснюється депозитарієм шляхом переказу грошових коштів на рахунки клієнтів депозитарію в обсягах, які дорівнюють величинам додатних залишків. Обрання рахунку, з якого закривається додатний залишок, залежить від типу клірингу, що використовує депозитарій (рахунок депозитарію, рахунки контрагентів, інше). У разі домовленості між депозитарієм та його клієнтом додатний залишок за грошовими коштами на технічному рахунку може не закриватися по закінченні клірингу. Цей залишок буде використаний у наступний операційний день депозитарію під час проведення клірингу.

Правилами депозитарію та організатора торгівлі, умовами договорів, зазначених у підпункті 3.6 цього пункту, може бути передбачено закриття депозитарієм від'ємних і додатних залишків за технічними субрахунками для обліку грошових зобов'язань на підставі інформації від організатора торгівлі про проведені грошові розрахунки між торговцями цінними паперами - учасниками цього організатора торгівлі.

(підпункт 3.9 пункту 3 розділу VI доповнено абзацом четвертим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 51)

3.10. Максимальне значення від'ємного залишку за технічними субрахунками для обліку зобов'язань щодо цінних паперів та для обліку грошових зобов'язань за договорами щодо цінних паперів клієнта депозитарію визначається у внутрішніх документах депозитарію.

3.11. У процесі проведення та після закінчення клірингу та розрахунків за договорами щодо цінних паперів депозитарій зобов'язаний вести відповідні записи стосовно облікових та бухгалтерських операцій депозитарію з зазначенням часу проведення таких операцій.

3.12. Після виконання клірингу та розрахунків за договорами щодо цінних паперів депозитарій надає клієнтам розпорядження про виконання за кожним рахунком у цінних паперах власників цінних паперів або кожним транзитним рахунком щодо певного торговця у розрізі випусків цінних паперів підсумкової облікової операції за всіма договорами щодо цінних паперів, укладеними торговцями на користь цих власників на організаторі торгівлі, прийнятими депозитарієм до розрахунків та за якими виконано кліринг, а також довідку про стан рахунку в цінних паперах та інформаційне повідомлення, що містить реквізити та основні умови цих договорів.

Зберігач відповідно до своїх внутрішніх документів:

на підставі отриманих документів від депозитарію, зазначених у цьому підпункті, виконує на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів підсумкові облікові операції відповідно до розпоряджень депозитарію або усі операції за кожним укладеним торговцем договором відповідно до інформаційного повідомлення депозитарію, а у разі отримання від депозитарію розпоряджень за транзитними рахунками щодо певних торговців - і на підставі розпоряджень від цих торговців;

надає власникам цінних паперів виписки про стан рахунку у цінних паперах та виписки про операції з цінними паперами або інформаційні довідки про операції з цінними паперами, що містять відомості про усі збільшення та/або зменшення кількості цінних паперів, за підрахунком яких депозитарієм було сформоване розпорядження про виконання зберігачем підсумкової облікової операції.

(підпункт 3.12 пункту 3 розділу VI у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 436)

3.13. Після закінчення клірингу та розрахунків за договорами щодо цінних паперів депозитарій надає організаторам торгівлі інформацію стосовно невиконання або несвоєчасного виконання їх членами та учасниками розрахунків за договорами щодо цінних паперів. Порядок надання такої інформації депозитарієм організатору торгівлі визначається у відповідному договорі між депозитарієм та організатором торгівлі.

3.14. При здійсненні грошових розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними на організаторі торгівлі, через обслуговуючий організатора торгівлі банк забезпечення реалізації принципу "поставка цінних паперів проти оплати" покладається на депозитарій та організатора торгівлі, що має передбачатися договором, укладеним між ними.

При здійсненні грошових розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладеними на організаторі торгівлі, через розрахунковий банк, з яким депозитарієм укладений договір про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів, забезпечення реалізації принципу "поставка цінних паперів проти оплати" покладається на депозитарій.

(пункт 3 розділу VI доповнено підпунктом 3.14 згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.01.2008 р. N 51)

VII. Вимоги до здійснення депозитарієм розрахунків за операціями емітента щодо випущених ними цінних паперів

1. Розрахунки за операціями емітента з розміщення цінних паперів бездокументарної форми випуску та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів бездокументарної форми випуску здійснює відповідно до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань виконання зберігання та обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів депозитарій, який уклав з цим емітентом договір про обслуговування емісії цінних паперів.

2. Депозитарій, який уклав з емітентом договір про обслуговування емісії цінних паперів, може одержувати від цього емітента дохід за випущеними емітентом цінними паперами з метою подальшого його переказу клієнтам (депонентам клієнтів).

Після надходження до депозитарію такого доходу депозитарій проводить розрахункові операції щодо його переказу клієнтам, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються цінні папери, за якими надійшов дохід, якщо цей дохід надійшов у цінних паперах, або дає доручення розрахунковому банку здійснити такий переказ, якщо цей дохід надійшов у грошових коштах.

Якщо клієнтом депозитарію, Національного депозитарію є депозитарій-кореспондент, такий депозитарій-кореспондент проводить розрахункові операції щодо переказу такого доходу зберігачам, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються цінні папери, за якими надійшов дохід, якщо цей дохід надійшов у цінних паперах, або дає доручення розрахунковому банку здійснити такий переказ, якщо цей дохід надійшов у грошових коштах.

Зберігачі зобов'язані в установлений у договорах про відкриття рахунку в цінних паперах строк зарахувати/переказати зазначений вище дохід на рахунки в цінних паперах або грошові рахунки власників цінних паперів.

У разі виплати доходу/погашення за цінними паперами, розміщеними за межами України, або за цінними паперами українських емітентів, облік яких здійснюється за межами України, Національний депозитарій здійснює переказ коштів відповідно до вимог законодавства України з питань валютного регулювання та валютного контролю і безготівкових розрахунків.

(пункт 2 розділу VII у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2012 р. N 1903)

VIII. Вимоги до здійснення депозитарієм розрахунково-клірингової діяльності

1. Керівник та працівники депозитарію, що безпосередньо залучені до розрахунково-клірингової діяльності, повинні мати кваліфікацію фахівця з депозитарної та/або розрахунково-клірингової діяльності.

Кваліфікація фахівця з депозитарної та/або розрахунково-клірингової діяльності підтверджується сертифікатом установленого зразка, який видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.

2. Депозитарій зобов'язаний здійснювати розрахунково-клірингову діяльність на умовах гарантованої конфіденційності інформації щодо рахунків у цінних паперах та обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах.

Розкриття інформації, що за своїм правовим режимом належить до конфіденційної, здійснюється з урахуванням Закону України "Про інформацію" та статті 42 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відомості про порушення цілісності інформації, що відноситься до конфіденційної, а також про втрати, крадіжки, несанкціоноване знищення, зміну, підроблення, копіювання інформації передаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Депозитарій для здійснення розрахунково-клірингової діяльності повинен розробити та затвердити відповідним органом управління внутрішні документи, визначені Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженими рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 N 349, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за N 975/12849.

3.1. Внутрішнє положення про розрахунково-клірингову діяльність повинно включати:

організаційно-функціональну схему здійснення розрахунково-клірингової діяльності, яка відображає схему взаємодії підрозділів депозитарію із зазначенням кількості відповідних посад та працюючих фахівців;

перелік та опис основних процедур розрахунково-клірингової діяльності;

вимоги до клієнтів депозитарію щодо здійснення депозитарієм розрахунково-клірингової діяльності;

перелік та опис рахунків, що будуть використовуватися при здійсненні депозитарієм розрахунково-клірингових операцій;

перелік та форми внутрішніх облікових документів;

перелік та форми вхідних та вихідних документів;

перелік та вартість послуг, що надаються клієнтам;

посадові інструкції з визначенням кваліфікаційних вимог;

відомості про систему підготовки кваліфікованих працівників, задіяних у процесі розрахунково-клірингової діяльності депозитарію.

3.2. Внутрішній порядок проведення депозитарієм розрахунково-клірингових операцій за договорами щодо цінних паперів повинен включати:

порядок надходження розпоряджень від клієнтів депозитарію та інформації від організаторів торгівлі до депозитарію;

порядок здійснення розрахунково-клірингових операцій за операціями щодо цінних паперів;

порядок унесення фахівцями депозитарію інформації в облікові документи;

порядок внутрішнього документообігу при проведенні розрахунково-клірингової діяльності;

порядок надання інформації клієнтам депозитарію та організаторам торгівлі;

порядок забезпечення гарантій виконання клієнтами депозитарію своїх зобов'язань щодо договорів з цінними паперами.

3.3. Регламент здійснення розрахунково-клірингової діяльності повинен уключати зокрема:

порядок роботи депозитарію щодо здійснення ним професійної розрахунково-клірингової діяльності;

процедури виконання депозитарієм розрахунково-клірингових операцій;

обов'язки та права депозитарію та його клієнтів;

порядок приймання інформації за договорами щодо цінних паперів;

звітність щодо здійснення депозитарієм розрахунково-клірингових операцій;

правила депозитарію при проведенні розрахунково-клірингових операцій та порядок унесення змін до цих правил;

перелік санкцій щодо клієнта, який не здійснив погашення зобов'язань за договорами щодо цінних паперів протягом установленого строку;

напрями та процедури, що зменшують ризик проведення розрахунково-клірингової діяльності депозитарієм.

3.4. Положення про внутрішній контроль за здійсненням розрахунково-клірингової діяльності повинно включати:

призначення, функції та повноваження органу внутрішнього контролю депозитарію;

порядок проведення внутрішнього контролю;

порядок надання інформації для проведення внутрішнього контролю.

Уповноважені особи, що здійснюють внутрішній контроль у депозитарії, призначаються керівником юридичної особи.

4. Порядок доступу до програмно-апаратних засобів, оригіналів та копій паперових та електронних документів, що мають відношення до розрахунково-клірингової діяльності, установлюється внутрішніми документами депозитарію відповідно до законодавства.

(абзац перший пункту 4 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24.01.2008 р. N 51)

4.1. Програмно-апаратні засоби, які використовуються працівниками депозитарію, повинні бути захищені системою паролів від несанкціонованого доступу сторонніх осіб. Оригінали та копії паперових документів, що мають відношення до розрахунково-клірингової діяльності, повинні зберігатись у сейфах або шафах, які після закінчення операційного дня депозитарію опечатуються та опломбовуються.

5. Депозитарій для забезпечення здійснення розрахунково-клірингової діяльності повинен:

використовувати сучасні комп'ютерні технології одержання, зберігання, обробки й аналізу інформації;

використовувати потужне, збалансоване та надійне обчислювальне середовище (комп'ютерне обладнання, телекомунікаційні засоби, сховище файлів та баз даних, сучасні системи управління базами даних, засоби надійного забезпечення життєздатності обчислювальної системи та інше);

запровадити систему захисту інформації відповідно до законодавства;

здійснювати обмін інформацією відповідно до законодавства, у тому числі про електронний документообіг;

(абзац п'ятий пункту 5 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24.01.2008 р. N 51)

забезпечувати повний цикл збирання, одержання, зберігання, оброблення, відображення, реєстрації, аналізу та розподілення інформації;

реалізовувати інтеграцію такого програмного забезпечення з іншим програмним забезпеченням;

забезпечувати надання необхідної для користувачів інформації в зручному для сприйняття вигляді, обслуговувати запити користувачів;

реалізовувати модульність, масштабування, переносність та ієрархічність програмного забезпечення;

використовувати технологічне обладнання, що відповідає міжнародним стандартам.

6. Програмне забезпечення депозитарію повинно відповідати вимогам нормативно-правових актів щодо здійснення депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності, а також відповідати вимогам щодо захисту інформації та електронного документообігу відповідно до законодавства.

(абзац перший пункту 6 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24.01.2008 р. N 51)

6.1. Програмне забезпечення депозитарію для здійснення розрахунково-клірингової діяльності повинно відповідати Вимогам до програмних продуктів на фондовому ринку, які затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.07.2003 N 349, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.11.2003 за N 1057/8378, та забезпечувати здійснення розрахунково-клірингової діяльності, пов'язаної з обліком грошових коштів.

7. Депозитарій зобов'язаний мати перелік та опис програмного та технічного забезпечення, що використовуються для розрахунково-клірингової діяльності.

8. Депозитарій забезпечує функціонування системних та програмно-технічних засобів захисту інформації, до яких повинні належати:

контроль за потоками інформації та її розподілом;

використання сертифікованих програм;

взаємна ідентифікація вузлів (клієнтів депозитарію) з депозитарієм;

захист від можливості імітації роботи вузла (клієнта депозитарію);

шифрування інформації в депозитарії;

шифрування потоку повідомлень у мережі передавання даних;

ідентифікація абонентів (зберігачів, організаторів торгівлі) та захист параметрів ідентифікації відповідно до законодавства, у тому числі про електронний документообіг;

(абзац восьмий пункту 8 розділу VIII у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24.01.2008 р. N 51)

доступ до інформації за паролем та часом;

криптографічний захист інформації у процесі збору, одержання, збереження та передавання каналами зв'язку;

контроль справжності повідомлень та достовірності їх походжень;

розмежування доступу до об'єднаних ресурсів депозитарію;

оброблення інформації з різним рівнем доступу;

захист інформації в депозитарії від зловмисних дій, різноманітних "вірусних" програм;

архівне та резервне збереження інформації та відновлення інформації з архіву та/або резервних копій;

інші засоби відповідно до законодавства.

9. Депозитарії зобов'язані забезпечити зберігання та доступ осіб, які згідно із законодавством України мають на це право, до всіх документів та іншої інформації, передбаченої законодавством, протягом п'яти років з моменту їх (її) одержання або складання.

IX. Контроль за здійсненням розрахунково-клірингової діяльності в Національній депозитарній системі

1. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку згідно із законодавством.

Інші державні органи мають право здійснювати контроль за розрахунково-кліринговою діяльністю в межах повноважень, наданих їм законодавством України.

2. Депозитарії надають Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністративні дані щодо здійснення ними розрахунково-клірингової діяльності в установленому нею порядку відповідно до законодавства України.

3. Депозитарій повинен забезпечити державному представнику Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку доступ до інформації, що має відношення до розрахунково-клірингової діяльності, відповідно до Положення про державних представників на фондових біржах, у депозитаріях та торговельно-інформаційних системах, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.05.2001 N 144, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.06.2001 за N 518/5709.

 

Директор департаменту методології
регулювання ринку цінних паперів
 

 
О. Тарасенко
 

Опрос