Идет загрузка документа (64 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке исчисления и уплаты страхователями и застрахованными лицами взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины

Пенсионный фонд
Постановление от 10.10.2006 № 14-5
действует с 20.11.2006

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 10 жовтня 2006 року N 14-5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 листопада 2006 р. за N 1185/13059

Відповідно до Закону України від 22.02.2006 N 3456-IV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 01.03.2001 N 121 (із змінами), правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 N 21-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за N 64/8663 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В. В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати зазначені Зміни для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління В. М. Короневського.

 

Голова правління 

Б. Зайчук 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
О. Гаряча
 

Заступник Голови ФПУ

С. Українець 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

 

Зміни
до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

1. Розділ 3 Інструкції викласти у такій редакції:

"3. Узяття на облік страхувальників і застрахованих осіб як платників страхових внесків, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

3.1. Узяття на облік страхувальників та застрахованих осіб.

3.1.1. Страхувальники, зазначені у підпунктах 2.1.1 (крім фізичних осіб) та 2.1.2 пункту 2.1 цієї Інструкції, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", беруться на облік в органах Пенсійного фонду України за своїм місцезнаходженням не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них заяви за формою згідно з додатком 1.

Заява зазначеними страхувальниками подається в 10-денний термін із дня:

прийняття рішення про створення установи, організації, філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу;

реєстрації представництва нерезидента центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики;

реєстрації структурного осередку громадської (неурядової) організації зарубіжної держави в Україні Міністерством юстиції України;

державної реєстрації представництва іноземного банку Національним банком України;

реєстрації, акредитації, створення, отримання згоди, дозволу тощо на функціонування підрозділу нерезидента на території України уповноваженим органом державної влади України;

реєстрації військової частини.

3.1.2. Страхувальники, зазначені у підпунктах 2.1.1 (фізичні особи), на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", 2.1.4 та 2.1.5 пункту 2.1 цієї Інструкції, беруться на облік в органах Пенсійного фонду України за місцем проживання не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них заяви за формою згідно з додатком 1 або додатком 1а.

Заява зазначеними страхувальниками подається в 10-денний термін із дня:

отримання дозволу на провадження нотаріальної та іншої діяльності;

отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, виданого кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури;

укладення трудового договору з найманим працівником;

зміни прізвища, імені, по батькові.

3.1.3. Для узяття на облік в органах Пенсійного фонду України страхувальники, зазначені у підпунктах 2.1.1 (крім фізичних осіб) та 2.1.2 пункту 2.1 цієї Інструкції, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", разом із заявою подають завірені копії таких документів:

рішення про створення установи, організації, філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу;

свідоцтва про реєстрацію представництва нерезидента, виданого центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, - для представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, на які поширюється дія Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

свідоцтва про реєстрацію структурного осередку громадської (неурядової) організації зарубіжної держави в Україні, - для філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні;

свідоцтва про державну реєстрацію представництва іноземного банку, виданого Національним банком України, - для представництв іноземних банків;

документа, виданого уповноваженим органом державної влади України, що засвідчує реєстрацію, акредитацію, створення, отримання згоди, дозволу тощо на функціонування підрозділу нерезидента на території України, - для інших відокремлених підрозділів нерезидентів;

свідоцтва про реєстрацію військової частини;

довідки про внесення до Державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ), присвоєння ідентифікаційного коду органом статистики для юридичних осіб;

установчих документів.

3.1.4. Для узяття на облік в органах Пенсійного фонду України страхувальники, зазначені у підпунктах 2.1.1 (фізичні особи), на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", 2.1.4 та 2.1.5 пункту 2.1 цієї Інструкції, разом із заявою подають завірені копії таких документів:

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

трудового договору з найманим працівником;

цивільно-правового договору з особою, за яку сплачуються внески;

реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності, виданого відповідним органом юстиції;

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, виданого кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури;

документа, що посвідчує особу (паспорт).

3.1.5. Страхувальники з дня узяття їх на облік органами Пенсійного фонду України набувають статусу платників страхових внесків.

3.1.6. Особи, зазначені в підпункті 2.1.6 пункту 2.1 цієї Інструкції, подають до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання:

заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування за формою згідно з додатком 2;

завірені копії таких документів:

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

трудової книжки;

документа, що посвідчує особу.

З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, після перевірки викладених у заяві відомостей та відсутності умов, за яких неможлива добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, органом Пенсійного фонду України в термін не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь відповідно до типового договору, наведеного у додатку 3 цієї Інструкції.

Зазначені особи набувають статусу платників страхових внесків з дня набрання чинності договором про їх добровільну участь.

3.2. На основі документів, визначених у підпунктах 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6 пункту 3.1 цієї Інструкції, проводяться відповідні записи в журналах обліку платників страхових внесків, а одержані документи підшиваються до справи, на якій проставляється реєстраційний номер платника страхових внесків.

3.2.1. Журнал обліку ведеться окремо щодо юридичних, фізичних осіб та тих, хто бере добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Обов'язковими реквізитами журналів обліку є:

реєстраційний номер платника;

назва платника;

код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер);

дата прийняття рішення про реєстрацію (створення) платника;

дата отримання дозволу на провадження нотаріальної та іншої діяльності;

дата отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

дата укладення трудового договору з найманим працівником;

дата подання заяви про взяття на облік до органу Пенсійного фонду України;

дата взяття на облік в органах Пенсійного фонду України як страхувальника;

дата зняття з обліку;

підстава зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України.

3.2.2. Наступного робочого дня з дня взяття на облік страхувальнику надсилається повідомлення про взяття його на облік за формою згідно з додатком 4.

3.3. Порядок внесення змін до облікових даних страхувальників.

3.3.1. У разі зміни назви страхувальника, організаційно-правової форми, форми власності, зміни місцезнаходження страхувальник зобов'язаний у 10-денний термін з дня виникнення відповідних змін подати до органу Пенсійного фонду України документи в порядку, визначеному пунктом 3.1 цієї Інструкції. Заява подається з приміткою "Зміни". До заяви додаються завірені копії документів, що зазнали змін. Орган Пенсійного фонду України здійснює відповідні зміни в облікових справах страхувальників та надсилає (видає) нове повідомлення за формою згідно з додатком 4 не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них відповідної заяви.

У разі зміни прізвища, імені чи по батькові або місця проживання громадяни (особи, які забезпечують себе роботою самостійно, - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності) зобов'язані у 10-денний термін з дня виникнення відповідних змін подати до органу Пенсійного фонду України документи в тому самому порядку, як і при взятті на облік. Заява подається з приміткою "Зміни". Орган Пенсійного фонду України здійснює відповідні зміни в облікових справах страхувальників та видає нове повідомлення за формою згідно з додатком 4 не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них відповідної заяви.

3.3.2. Якщо відповідні зміни відбулися у межах територіального обслуговування органу Пенсійного фонду України, то вони вносяться до справи страхувальника без зміни його реєстраційного номера.

3.3.3. Якщо страхувальник за новим місцезнаходженням (місцем проживання) розташований за межами території обслуговування органу Пенсійного фонду України, то він зобов'язаний у 15-денний термін провести розрахунки з органом Пенсійного фонду України за попереднім місцем взяття на облік і знятися з обліку. За новим місцезнаходженням (місцем проживання) страхувальник зобов'язаний стати на облік в порядку і терміни, визначені цією Інструкцією.

3.3.4. У разі недодержання страхувальником, що знімається з обліку, порядку обчислення та сплати внесків, інших платежів до Пенсійного фонду України, подання недостовірної звітності, порушення строків її подання проводиться документальна перевірка правильності розрахунків страхувальника і складається акт у трьох примірниках, у якому зазначається нове місцезнаходження (місце проживання). У 10-денний термін проводяться остаточні розрахунки на підставі акта перевірки.

У разі неплатоспроможності страхувальника борг на підставі акта перевірки враховується за новим місцем взяття його на облік.

Після проведення остаточних розрахунків на підставі заяви страхувальник знімається з обліку, його справа закривається і за новим місцем узяття на облік не передається, його реєстраційний номер надалі не використовується. Платежі страхувальника, що знявся з обліку, ураховуються в базі даних до кінця поточного року.

3.4. Зняття з обліку платника страхових внесків.

3.4.1. У разі прийняття рішення відповідними органами про скасування реєстрації страхувальників, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", страхувальник зобов'язаний у 10-денний термін з дня прийняття відповідного рішення подати до органу Пенсійного фонду України заяву про зняття його з обліку, дата якої фіксується у журналі обліку "підстава зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України", та копії таких документів:

розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії - для військових частин;

розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію;

розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії.

Фізична особа знімається з обліку також за наявності довідки про смерть фізичної особи - страхувальника або про визнання її померлою, безвісно відсутньою чи недієздатною згідно із законодавством за умови відсутності в такої особи боргу.

3.4.2. Отримавши зазначені документи, орган Пенсійного фонду України у 10-денний термін проводить документальну перевірку правильності обчислення та сплати страхових внесків або звірення розрахунків з фізичними особами, які забезпечують себе роботою самостійно. На основі акта перевірки або акта звірки страхувальник розраховується з органом Пенсійного фонду України.

3.4.3. У разі встановлення заборгованості страхувальника, який знімається з обліку, орган Пенсійного фонду України складає у трьох примірниках довідку про борг за платежами до Пенсійного фонду України, один з яких надсилає ліквідаційній комісії, другий - правонаступнику, якщо він є.

3.4.4. Якщо страхувальник, який ліквідовується, має заборгованість з виплати заробітної плати, нарахованої за період до 1 січня 2004 року, відповідно до чого строк унесення нарахованого збору ще не настав, то ліквідаційна комісія включає належну суму сплати коштів до ліквідаційного балансу страхувальника і оформляє це актом. В акті зазначаються правонаступник страхувальника (якщо він визначений), сума належних платежів і дата їх унесення, яка не може бути пізнішою від дати, установленої страхувальнику для її виплати до ліквідації.

Копії актів, підписаних ліквідаційною комісією і правонаступником (якщо він визначений), подаються до відповідного органу Пенсійного фонду України за місцем взяття на облік страхувальника, що підлягає ліквідації, і правонаступника.

Якщо належна сума платежів, що мають уноситися страхувальником, який ліквідується, перевищує суму, зазначену в акті, то правонаступник зобов'язаний внести повністю всю належну суму і одночасно внести відповідні зміни до балансу, одержаного від ліквідаційної комісії.

3.4.5. Після проведення остаточного розрахунку страхувальником орган Пенсійного фонду України знімає його з обліку, справу страхувальника закриває. Реєстраційний номер ліквідованого страхувальника надалі не використовується, його платежі враховуються в базі даних до кінця поточного року.

3.4.6. Зняття з обліку страхувальника фіксується у журналі обліку страхувальників. Справа такого платника здається до архіву органу Пенсійного фонду України після закінчення звітного року".

2. Пункт 6.4 Інструкції викласти у такій редакції:

"6.4. Розмір сум до відшкодування на поточний рік визначається відділами надходження доходів органів Пенсійного фонду України щорічно у розрахунках фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених відповідно до частини 2 Прикінцевих положень Закону (згідно з додатками 6 та 7), які надсилаються підприємствам до 20-го січня поточного року та протягом 10 днів з новопризначених (перерахованих) пенсій".

3. Пункт 6.8 Інструкції доповнити абзацом третім такого змісту:

"Суми фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за період з дати призначення пенсії до дати складання розрахунку фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених відповідно до частини 2 Прикінцевих положень Закону, сплачуються одночасно із оплатою фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший поточний місяць".

4. Пункт 9.2 Інструкції викласти у такій редакції:

"9.2. Фінансові санкції, зазначені у підпунктах 9.3.2 - 9.3.7 пункту 9.3 Інструкції, застосовуються органами Пенсійного фонду України до страхувальників, визначених підпунктами 2.1.1 - 2.1.3 та 2.1.5 пункту 2.1 цієї Інструкції.

Фінансові санкції, зазначені у підпункті 9.3.1 пункту 9.3 Інструкції, застосовуються органами Пенсійного фонду України до страхувальників, визначених підпунктами 2.1.1 - 2.1.3 та 2.1.5 пункту 2.1 цієї Інструкції, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

5. Абзац другий підпункту 9.3.3 пункту 9.3 викласти у такій редакції:

"Підставою для прийняття такого рішення є акт документальної перевірки або акт звірки з органами податкової служби".

6. Підпункт 9.3.1 пункту 9.3 Інструкції викласти у такій редакції:

"9.3.1. У разі ухилення страхувальників від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік в органах Пенсійного фонду України накладається штраф у розмірі 10 відсотків суми страхових внесків, які підлягають сплаті за період ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 13 цієї Інструкції.

Підставою для прийняття цього рішення є акт про зазначене порушення, що складається в довільній формі".

7. У додатку 1 до Інструкції слово "зареєструвати" замінити словами "узяти на облік", слова та цифри "до підпунктів 3.1.4 та 3.1.5 пункту 3.1" замінити словами та цифрами "до підпунктів 3.1.1 та 3.1.2 пункту 3.1".

8. У додатку 1а до Інструкції слово "зареєструвати" замінити словом "узяти на облік", слова та цифри "до підпункту 3.1.5 пункту 3.1" замінити словами та цифрами "до підпункту 3.1.2 пункту 3.1".

9. У додатку 2 до Інструкції слова та цифри "до підпункту 3.1.7 пункту 3.1" замінити словами та цифрами "до підпункту 3.1.6 пункту 3.1".

10. У додатку 4 до Інструкції слово "реєстрацію" замінити словами "узяття на облік".

11. Додатки 6 та 7 до пункту 6.4 Інструкції, додаток 8 до пункту 6.5 та додаток 13 до підпункту 9.3.1 пункту 9.3 Інструкції викласти у такій редакції:

Кому направляється _____________________________
                                                                   (назва підприємства) 

Розрахунок
фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до частини 2 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" в частині пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" ст. 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення",
за 200_ рік

N
з/п 

Прізвище, ім'я по батькові особи, якій приз-
начена пенсія на піль-
гових умовах 

Дата, з якої призна-
чено пенсію 

Дата досяг-
нення особою загально-
встанов-
леного пенсійного віку згідно із
ст. 26 Закону 

Сума фактичних витрат на виплату та доставку пенсій за період з дати призна-
чення до дати складання Розрахунку 

Місячний розмір фактичних витрат на виплату та доставку пенсій за станом на 01.01 поточного року
(грн.) 

Стаж, необ-
хідний для призна-
чення пенсії на пільгових умовах (років, місяців) 

Стаж роботи на даному підпри-
ємстві, що враховано при обчис-
ленні плати (років, місяців) 

Фактичні витрати на виплату пенсій пенсі-
онеру за попе-
редній рік
(грн.) 

Фактичні витрати на доставку пенсій пенсі-
онеру за попе-
редній рік
(грн.) 

Розмір плати відповідно до Закону України "Про збір на обов'яз-
кове державне пенсійне страху-
вання"
(100 %) 

Загальна сума плати (грн.)
(гр. 9 + гр. 10) х гр. 11
------------------------------
100 

Частка плати даного підпри-
ємства ( %)
гр. 8 х 100
----------------
гр. 7 

Сума плати даного підпри-
ємства Пенсій-
ному фонду України за попе-
редній рік
гр. 12 х гр. 13
------------------
100 

Сума плати даного підпри-
ємства за період з дати призна-
чення пенсії до дати форму-
вання Розрахунку 

Місячний розмір фактичних витрат на виплату та доставку пенсій
гр. 6 х гр. 13
-----------------
100 

10 

11 

12 

13 

14 

15* 

16** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Зазначена сума сплачується одночасно із сплатою фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший поточний місяць;

** Зазначена сума сплачується щомісяця до 25 числа поточного року.

М. П.

Керівник (заступник керівника) 

  

  

  

_________________________________
(назва органу Пенсійного фонду України) 

___________________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ініціали) 

  

Виконавець (прізвище, тел.) ___________________ 

 

Кому направляється _______________________________
                                                              (назва підприємства) 

Розрахунок
фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до частини 2 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" в частині пенсій, призначених відповідно до пункту "а" ст. 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (крім працівників, безпосередньо зайнятих повний робочий день на підземних роботах з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників),
за 200_ рік

N з/п 

Прізвище, ім'я по батькові особи, якій призна-
чена пенсія на пільго-
вих умовах 

Дата, з якої призна-
чено пенсію 

Дата досяг-
нення особою загально-
встанов-
леного пенсійного віку згідно із
ст. 26 Закону 

Сума фактичних витрат на виплату та доставку пенсій за період з дати призна-
чення до дати складання Розрахунку 

Місячний розмір фактичних витрат на виплату та доставку пенсій за станом на 01.01 поточ-
ного року
(грн.) 

Стаж, необхід-
ний для призна-
чення пенсії на піль-
гових умовах (років, місяців) 

Стаж роботи на даному підпри-
ємстві, що враховано при обчис-
ленні плати (років, місяців) 

Фактичні витрати на виплату пенсій пенсі-
онеру за попе-
редній рік
(грн.) 

Фактичні витрати на доставку пенсій пенсі-
онеру за попе-
редній рік
(грн.) 

Розмір плати відповідно до Закону України "Про загально-
обов'яз-
кове державне пенсійне страху-
вання"
(%) 

Загальна сума плати (грн.)
(гр. 9 + гр. 10) х гр. 11
-----------------------------
100 

Частка плати даного підпри-
ємства (%)
гр. 8 х 100
-----------------
гр. 7 

Сума плати даного підприємства Пенсійному фонду України за попередній рік
гр. 12 х гр. 13
--------------------
100 

Сума плати даного підприємства за період з дати призначення пенсії до дати формування Розрахунку 

Місячний розмір фактичних витрат на виплату та доставку пенсій
гр. 6 х гр. 11 х гр. 13
----------------------------
100 х 100 

10 

11 

12 

13 

14 

15* 

16** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Зазначена сума сплачується одночасно із сплатою фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший поточний місяць;

** Зазначена сума сплачується щомісяця до 25 числа поточного року.

М. П.

Керівник (заступник керівника) 

  

  

  

________________________________
(назва органу Пенсійного фонду України) 

___________________
(підпис) 

___________________________
(прізвище, ініціали) 

  

Виконавець (прізвище, тел.) ___________________ 

 

Відомості
про фактичні витрати на виплату та доставку пенсій за віком, призначених на пільгових умовах відповідно до частини 2 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за ____________ 200_ рік

N з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові особи, якій призна-
чена пенсія на піль-
гових умовах 

Дата, з якої призначено пенсію 

Дата досягнення особою загально-
встанов-
леного пенсій-
ного віку
згідно із 
ст. 26 Закону 

Вид пенсії (пункт та стаття, згідно з якими призначено пенсію) 

Сума фактичних витрат на виплату та доставку пенсій за період з моменту призначення пенсії до місяця формування даної відомості 

Місячний розмір фактичних витрат на виплату та доставку пенсій станом на 01.01 поточного року 

Фактичні витрати на виплату пенсії за попе-
редній рік
(грн.) 

Фактичні витрати на доставку пенсії за попе-
редній рік
(грн.) 

Урахо-
ваний стаж роботи для призна-
чення пенсії на пільгових умовах, усього (років, місяців) 

У тому числі в розрізі підприємств 

Розмір пенсії
(грн.) 

Доставка (грн.) 

Розмір пенсії
(грн.) 

Доставка
(грн.) 

назва підпри-
ємства 

адреса підпри-
ємства 

стаж роботи для призна-
чення пенсії на піль-
гових умовах (років, місяців) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

Наприклад
Іваненко В. П. 

1999 

  

  

  

  

  

  

2400 

  

22 

Колгосп "Світанок" 

Васильківський р-н, Київська обл. 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Радгосп "Тарасівський" 

Броварський р-н, Київська обл. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Колгосп ім. Шевченка 

Бориспільський р-н, Київська обл. 

____________
* Графи 10, 11, 12 заповнюються починаючи з останнього місця роботи.

М. П.

Керівник (заступник керівника) 

  

  

  

_________________________________
(назва органу Пенсійного фонду України) 

____________________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ініціали) 

 

Рішення N
про застосування фінансових санкцій за ухилення страхувальників від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік в органах Пенсійного фонду

"___" ____________ 200_ р. 

______________________
(місце прийняття) 

        Я, _______________________________________________________________________________,
                                                           (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
на підставі пункту 1 частини 9 статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік в органах Пенсійного фонду вирішив(ла) застосувати фінансові санкції до
______________________________________________________________________________________
             (назва або прізвище, ім'я, по батькові страхувальника, для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності -
                                                                                                      дата народження)
_____________________________________ N рахунку _________________ МФО ________________
                                      (адреса)  
______________________________________________________________________________________
                                                                                             (назва установи банку)
у таких розмірах: ______________________________________________________________________,
                                                                                            (сума штрафних санкцій в гривнях)
які в десятиденний термін з дня отримання рішення підлягають перерахуванню (сплаті) на рахунок ______________________________________________________________________________________
                                                                          (назва управління Пенсійного фонду України)
N рахунка _________________________ МФО ______________ ЄДРПОУ _______________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                             (назва установи банку) 

        Оскарження рішення платником страхових внесків може бути здійснене протягом 10 робочих днів з дня отримання цього рішення, у порядку, визначеному частиною 13 статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

         Суми, зазначені у рішенні, підлягають сплаті в 10-денний строк з дня одержання цього рішення.

       У разі несплати суми штрафу в установлений строк рішення передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в примусовому порядку протягом року з дати набрання ним чинності. 

        Дата набрання чинності рішенням ____________________________________________________
                                                                             (заповнюється при направленні рішення до органу державної виконавчої служби) 

________________________________
(посада особи, яка прийняла рішення) 

_______________________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ініціали) 

Перший примірник рішення отримано: 

________________________________
(посада особи, яка отримала рішення) 

_______________________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

"___" ____________ 200_ року".
(дата отримання рішення) 

 

Директор департаменту
надходження доходів
 

 
В. В. Литвиненко
 

Опрос