Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые приказы

Министерство экономики Украины (3)
Приказ от 09.10.2006 № 309
действует с 15.11.2006

Про внесення змін до деяких наказів

Наказ Міністерства економіки України
від 9 жовтня 2006 року N 309

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2006 р. за N 1174/13048

Відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" та постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення" НАКАЗУЮ:

1. Унести такі зміни:

1.1. У Правилах роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.96 N 369 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.07.96 за N 372/1397:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Суб'єкт господарювання при організації роботи дрібнороздрібної мережі повинен керуватися та дотримуватися вимог Законів України "Про захист прав споживачів", "Про споживчу кооперацію", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833, цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють торговельну діяльність";

пункт 5 виключити;

абзац тринадцятий пункту 8 викласти в такій редакції:

"об'єктів санітарних заходів, вимоги до обігу яких заборонено законодавчими актами; товарів, вільна реалізація яких заборонена, а також тих, що не мають відповідного маркування, належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема, які засвідчують їх якість та безпеку";

абзац перший пункту 20 викласти в такій редакції:

"20. Режим роботи об'єктів дрібнороздрібної торговельної мережі встановлюється суб'єктом господарювання самостійно, а у випадках, передбачених законодавством, за погодженням з органами місцевого самоврядування";

в абзаці першому пункту 29 слова "в обов'язковому порядку" замінити словами "якщо це передбачено законодавством";

в абзаці другому пункту 36 слова та цифри "статті 18" замінити словами та цифрами "статті 15".

1.2. У Правилах роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою продукцією, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.97 N 344 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28.08.97 за N 353/2157:

у пункті 5:

в абзаці першому слова "та власника або уповноваженого ним органу" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Режим роботи торговельного об'єкта встановлюється суб'єктом господарювання самостійно, а у випадках, передбачених законодавством, за погодженням з органами місцевого самоврядування";

в абзаці третьому слова "не пізніше як за 5 днів повідомити про це покупців і водночас" виключити;

у пункті 13 слова "погоджений з територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби" виключити;

абзац перший пункту 19 викласти в такій редакції:

"19. Розрахунки з покупцями за придбані ними товари здійснюються відповідно до законодавства";

пункт 23 викласти в такій редакції:

"23. Суб'єкт господарювання у своїй діяльності повинен керуватися та дотримуватися вимог Законів України "Про захист прав споживачів", "Про споживчу кооперацію", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833, цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють торговельну діяльність".

1.3. У назві та пункті 1 наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 N 219 "Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) громадського харчування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.08.2002 за N 680/6968, слова "громадське харчування" в усіх відмінках замінити словами "ресторанне господарство".

1.4. У Правилах роботи закладів (підприємств) громадського харчування, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 N 219, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.08.2002 за N 680/6968:

у назві та тексті слова "громадське харчування" в усіх відмінках замінити словами "ресторанне господарство";

у пункті 1.3:

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

"ресторанне господарство - вид економічної діяльності суб'єктів господарської діяльності щодо надавання послуг відносно задоволення потреб споживачів у харчуванні з організуванням дозвілля або без нього;

заклад ресторанного господарства - організаційно-структурна одиниця у сфері ресторанного господарства, яка здійснює виробничо-торговельну діяльність: виробляє і (або) доготовляє, продає і організовує споживання продукції власного виробництва і закупних товарів, може організовувати дозвілля споживачів";

абзац четвертий виключити;

у зв'язку з цим абзаци п'ятий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - чотирнадцятим;

абзаци четвертий, п'ятий викласти в такій редакції:

"тип закладу ресторанного господарства - сукупність загальних характерних ознак виробничо-торговельної діяльності закладу ресторанного господарства;

клас закладу ресторанного господарства - сукупність відмінних ознак закладу ресторанного господарства певного типу, яка характеризує рівень вимог до продукції власного виробництва і закупних товарів, умов їх споживання, організування обслуговування та дозвілля споживачів";

у пункті 1.7 абзац другий викласти в такій редакції:

"Режим роботи закладу ресторанного господарства встановлюється суб'єктом господарювання самостійно, а у випадках, передбачених законодавством, за погодженням з органами місцевого самоврядування. Для закладу ресторанного господарства, який обслуговує споживачів на підприємствах, в установах та організаціях, режим роботи встановлюється суб'єктом господарювання за домовленістю з їх адміністрацією";

в абзаці третьому пункту 1.9 слово "можуть" замінити словом "повинні";

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Суб'єктами господарської діяльності у сфері ресторанного господарства здійснюється діяльність згідно з асортиментом продукції, затвердженим відповідно до типу та класу даного закладу (підприємства) керівником підприємства, а також забезпечується наявність продукції, зазначеної у меню, прейскуранті".

1.5. У Правилах роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11.07.2003 N 185 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.07.2003 за N 628/7949:

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Режим роботи торговельного об'єкта встановлюється суб'єктом господарювання самостійно, а у випадках, передбачених законодавством, за погодженням з органами місцевого самоврядування";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Суб'єкт господарської діяльності повинен мати санітарні правила, зареєстрований санітарний журнал, особисті медичні книжки працівників, асортиментний перелік товарів, що реалізуються";

пункт 20 викласти в такій редакції:

"20. Суб'єкт господарської діяльності при здійсненні продажу продовольчих товарів повинен керуватися та дотримуватися вимог Законів України "Про захист прав споживачів", "Про споживчу кооперацію", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833, цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють торговельну діяльність";

в абзаці другому пункту 22 слово "може" замінити словом "повинен".

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України Мусіну Л. А.

 

Міністр економіки України 

В. Макуха 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник Міністра,
Головний державний
санітарний лікар України
 

 
 
С. П. Бережнов
 

В. о. Міністра
аграрної політики
 

 
Б. Супіханов
 

Перший заступник Голови
Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики
 

 
 
 
І. Б. Саєвич
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

Перший заступник Голови
правління Центральної спілки
споживчих товариств України
 

 
 
М. В. Людвічук
 

Опрос