Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по разработке, изготовлению специальных технических средств для снятия информации с каналов связи, других средств негласного получения информации, торговле специальными техническими средствами для снятия информации с каналов связи, другими средствами негласного получения информации

СБУ, Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Условия, Приказ от 10.10.2006 № 92/669
Утратил силу

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Служби безпеки України
від 10 жовтня 2006 року N 92/669

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 жовтня 2006 р. за N 1170/13044

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Служби безпеки України
від 31 січня 2011 року N 7/34)

Відповідно до статті 8, пункту 13 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та з метою забезпечення захисту прав громадян і безпеки держави НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації (далі - Ліцензійні умови), що додаються.

2. Управлінню ліцензування Держпідприємництва України (О. Б. Іванченко) та Науково-технічному управлінню Служби безпеки України (О. І. Сиров) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Науково-технічному управлінню Служби безпеки України (О. І. Сиров) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

4. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва й Служби безпеки України від 29.01.2001 N 17/17 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації", зареєстрований Міністерством юстиції України 08.02.2001 за N 122/5313, визнати таким, що втратив чинність.

5. Цей наказ набуває чинності через 60 днів після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Ващенка К. О. та заступника Голови Служби безпеки України Куркіна М. В.

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

Голова Служби безпеки
України
 

 
І. Дріжчаний
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України
 

 
Ю. Г. Кравченко
 

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про державну таємницю", "Про оперативно-розшукову діяльність", статті 1 Указу Президента України від 13.04.2001 N 256 "Про впорядкування виготовлення, придбання та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку", Постанови Верховної Ради України від 17.06.92 N 2471-XII "Про право власності на окремі види майна", постанови Кабінету Міністрів України від 27.10.2001 N 1450 "Про затвердження Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності", інших актів законодавства України і встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги, обов'язкові для виконання суб'єктами господарювання при провадженні господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації.

1.2. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв'язку, інші засоби негласного отримання інформації (СТЗ) - технічні засоби, устаткування, апаратура, прилади, пристрої, препарати та інші вироби, спеціально розроблені, виготовлені, пристосовані для негласного отримання інформації, або технічні засоби, запрограмовані з цією самою метою з використанням спеціального програмного забезпечення;

розроблення СТЗ - стадії робіт до серійного виробництва, такі як проектування, проектне дослідження, аналіз проектів, проектні концепції, складання та випробування прототипів, схеми дослідного виробництва, технічна документація, процес передачі технічної документації у виробництво, конструктивне виконання конфігурації, конструктивне виконання складання, макетування;

виготовлення СТЗ - діяльність, пов'язана з випуском СТЗ, яка передбачає всі стадії технологічного процесу зі створення зразків СТЗ відповідно до розробленої технічної та нормативно-технічної документації, приймання результатів робіт з проведенням заходів щодо оцінки якості та підтвердження відповідності;

торгівля СТЗ - будь-які операції, що здійснюються за договорами поставки СТЗ відповідно до Цивільного кодексу України.

1.3. До СТЗ відносяться:

спеціальні технічні засоби для негласного отримання, реєстрації аудіоінформації;

спеціальні технічні засоби негласного візуального спостереження і фото-, теле- та відеодокументування;

спеціальні технічні засоби для негласного отримання, реєстрації інформації з телекомунікаційних мереж;

спеціальні технічні засоби негласного контролю поштових повідомлень і відправлень;

спеціальні технічні засоби негласного обстеження предметів і документів;

спеціальні технічні засоби негласного проникнення у приміщення, транспортні засоби, інші об'єкти, а також негласного обстеження приміщень, транспортних засобів та інших об'єктів;

спеціальні технічні засоби негласного контролю за переміщенням транспортних засобів та інших об'єктів;

спеціальні технічні засоби негласного отримання (зміни, знищення) інформації з технічних засобів її зберігання, обробки та передачі.

1.4. Спірні питання щодо належності до спеціальних технічних засобів конкретного технічного засобу, який розробляється, виготовляється і реалізується суб'єктом господарювання, вирішуються експертно-технічною комісією Служби безпеки України.

1.5. Орган ліцензування видає ліцензії на провадження таких видів робіт:

розроблення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших технічних засобів негласного отримання інформації;

виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших технічних засобів негласного отримання інформації;

торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими технічними засобами негласного отримання інформації.

1.6. Розроблення, виготовлення СТЗ, торгівля ними можливі лише для потреб державних органів, підрозділи яких здійснюють оперативно-розшукову, розвідувальну та контррозвідувальну діяльність (далі - державні замовники), а також міжнародних правоохоронних організацій, спеціальних служб та правоохоронних органів іноземних держав (далі - іноземні замовники).

Контроль за якістю виготовлення СТЗ на всіх стадіях їх розроблення, виробництва, доробки, монтажу та поставок державним замовникам, своєчасним їх виконанням здійснюється в установленому порядку військовим представництвом державного замовника.

1.7. Розроблення і виготовлення СТЗ здійснюються виключно на підставі технічного завдання та відповідно до технічної документації, які затверджуються державним (іноземним) замовником та погоджуються органом ліцензування.

У разі проведення в ініціативному порядку ліцензіатом науково-дослідних робіт щодо розроблення СТЗ умови їх проведення та технічне завдання погоджуються органом ліцензування.

Виготовлення СТЗ та торгівля ними здійснюються на підставі відповідних договорів з їх замовниками.

1.8. Розроблення, виготовлення та торгівля СТЗ для потреб іноземних замовників здійснюються в установленому порядку на підставі погоджених з органом ліцензування договорів.

2. Організація ліцензування господарської діяльності з розроблення, виготовлення СТЗ, торгівлі ними

2.1. Видача, переоформлення, анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, прийняття рішень про визнання ліцензій недійсними, формування і ведення ліцензійних справ, здійснення контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов, анулювання ліцензій здійснюються Службою безпеки України в порядку, визначеному Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

2.2. Суб'єкт господарювання, який має намір провадити господарську діяльність з розроблення, виготовлення СТЗ, торгівлі ними, подає заяву про видачу ліцензії (додаток 1) до:

Центрального управління Служби безпеки України, якщо суб'єктом господарювання державну реєстрацію здійснено в м. Києві або Київській області;

Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим або управління Служби безпеки України в області, чи Управління Служби безпеки України в місті Севастополі (залежно від місця проведення державної реєстрації).

3. Умови провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів, торгівлі спеціальними технічними засобами

3.1. В установчих документах суб'єкта господарювання повинно бути передбачено провадження діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації.

3.2. Для провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення СТЗ, торгівлі ними суб'єкт господарювання повинен мати:

внутрішнє положення, підписане керівником суб'єкта господарювання, у якому визначено коло (підрозділи) осіб, які безпосередньо здійснюють ліцензовану діяльність, з їх організаційно-штатною структурою;

штатних або найнятих за трудовими угодами спеціалістів, які безпосередньо здійснюють діяльність з розроблення, виготовлення СТЗ, торгівлі ними і мають вищу або середню спеціальну освіту відповідного професійного спрямування;

приміщення, виробничі площі, атестовані відповідно до вимог чинних нормативно-правових документів про забезпечення захисту відомостей, що становлять державну таємницю;

обладнання та устаткування, необхідне для забезпечення технологічного процесу розробки та (або) виготовлення СТЗ відповідно до технічного завдання та (або) конструкторської документації;

письмову домовленість про співробітництво з питань розробки, виготовлення та постачання СТЗ суб'єкта господарської діяльності з державними (іноземними) замовниками;

внутрішній нормативний документ про порядок маркування СТЗ;

внутрішній нормативний документ про порядок обліку, зберігання та передачу замовникові СТЗ, а також порядок обліку (реєстрації) технічної документації;

функціональні обов'язки осіб, які безпосередньо здійснюють ліцензовану діяльність, затверджені керівництвом суб'єкта господарювання та доведені до відома (під розпис) до безпосередніх виконавців робіт.

3.3. До виконання замовлення з розроблення, виготовлення СТЗ можуть залучатися співвиконавці, що мають відповідні ліцензії та визначаються державними замовниками.

3.4. СТЗ повинні перебувати на обліку під час розробки, виготовлення, зберігання, а також проведення їх випробувань.

3.5. Ліцензіат передає СТЗ замовнику або його представникові за наявності в останнього довіреності, яка засвідчена гербовою печаткою, за встановленою формою.

3.6. Приймання (передавання) СТЗ здійснюється за накладними, актами про приймання-передавання та іншою супровідною документацією з обов'язковою перевіркою цілісності упакування та пломб.

3.7. СТЗ знімаються ліцензіатом з обліку після їх передачі державному або іноземному замовнику, знищення, витрачання на випробуваннях та дослідних роботах, умонтування в інші технічні засоби.

Підставами для зняття СТЗ з обліку є:

накладна (акт приймання-передавання) з підписом державного або іноземного замовника, засвідчена його печаткою, або довіреність на одержання СТЗ;

акт про витрачення СТЗ на випробуваннях, під час проведення дослідних та інших робіт, умонтування в інші СТЗ;

акт про знищення СТЗ.

3.8. Знищення СТЗ, технічної документації, а також залишків виробництва (вузли, компоненти), з яких можливо встановити їх кінцеве призначення і параметри, здійснюється у випадках:

- вибракування під час виготовлення чи випробувань;

- мотивованої відмови державного (іноземного) замовника від отримання виготовлених зразків;

- у разі анулювання ліцензії.

Відбір (вибракування) для знищення спеціальних технічних засобів та їх знищення здійснюються спеціально створеною ліцензіатом комісією у складі не менше трьох фахівців із залученням представника органу ліцензування.

За результатами знищення складається відповідний акт у двох примірниках, який затверджується керівником ліцензіата. Другий примірник акта надсилається до органу ліцензування не пізніше десяти робочих днів з дати складання акта.

3.9. Перевірка наявності спеціальних технічних засобів проводиться один раз на рік за станом на 31 грудня поточного року комісією, яка призначається керівником ліцензіата, та оформляється актом у 10-денний термін.

3.10. Ліцензіат щокварталу, до 15 числа наступного за звітним кварталом місяця, подає до органу ліцензування відомості щодо виконання існуючих та укладання нових договорів з державними та іноземними замовниками СТЗ (додаток 2) за станом на останній день кварталу.

3.11. Для провадження діяльності з розроблення, виготовлення СТЗ та торгівлі ними суб'єкт господарювання повинен мати спеціальний дозвіл на здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

3.12. Фахівці, які беруть участь у здійсненні робіт з розроблення, виготовлення СТЗ та торгівлі ними, повинні мати відповідний допуск до державної таємниці.

 

Начальник Управління
ліцензування Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
 
О. Іванченко
 

Начальник Науково-технічного
управління Служби безпеки
України
 

 
 
О. Сиров
 

 

Служба безпеки України

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

Заявник _______________________________________________________________________________
                                      (повне найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи; посада,
______________________________________________________________________________________
                прізвище, ім'я та по батькові керівника (для юридичної особи), серія, номер паспорта, ким і коли виданий
______________________________________________________________________________________
                (для фізичної особи); поштовий індекс, місцезнаходження (для юридичної особи), місце проживання (для
______________________________________________________________________________________
                         фізичної особи) та місце знаходження територіально відокремлених підрозділів юридичної особи,
                                            за якими провадиться господарська діяльність, організаційно-правова форма)
______________________________________________________________________________________,
                      (ідентифікаційний код юридичної особи, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків
                                                                                       та інших обов'язкових платежів)
поточний рахунок N _________________________________, МФО ___________________________ у
______________________________________________________________________________________,
                                                                          (повне найменування банківської установи)
просить видати ліцензію на провадження таких видів робіт (згідно з пунктом 1.5 Ліцензійних умов): (указати необхідне):

- розроблення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших технічних засобів негласного отримання інформації;

- виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших технічних засобів негласного отримання інформації;

- торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими технічними засобами негласного отримання інформації.

З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації ознайомлений і зобов'язуюся їх дотримуватися.

Додатки, усього на ___ арк.:

1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа, на ___ арк.

2. Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи), на ___ арк.

3. Відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про матеріально-технічне оснащення та організаційно-технічні можливості заявника для провадження відповідного виду господарської діяльності, на ___ арк.

4. Відомості щодо спеціального дозволу на провадження виду господарської діяльності, пов'язаної з державною таємницею (копія спеціального дозволу), на ___ арк.

5. Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації співробітників суб'єкта господарської діяльності, які беруть участь у провадженні відповідного виду господарської діяльності, на ___ арк.

6. Відомості про спеціалістів (прізвище, ім'я та по батькові, посада, форма допуску до відомостей, що становлять державну таємницю) та їх кваліфікацію, які займаються господарською діяльністю суб'єкта господарської діяльності, та його територіально відокремлених підрозділів, на ___ арк.

7. Засвідчена в установленому порядку копія письмової домовленості про співробітництво суб'єктів господарської діяльності з оперативним підрозділом, який провадить оперативно-розшукову діяльність, у разі отримання суб'єктом господарської діяльності відповідної ліцензії, на ___ арк.

Підпис заявника               __________________                         __________________________________
                                                                                                                                                                    (прізвище та ініціали)

                                                                                     М. П.                        "___" _____________ 200_ року 

 

Начальник Управління
ліцензування Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
 
О. Іванченко
 

Начальник Науково-технічного
управління Служби безпеки
України
 

 
 
О. Сиров
 

 

ВІДОМОСТІ
щодо виконання існуючих та укладання нових договорів з державними та іноземними замовниками СТЗ

за ______ квартал 20__ р.

N
з/п 

Замовник СТЗ (назва договірного документа, дата його прийняття, індекс) 

Стан виконання 

Призначення, найменування (шифр) СТЗ 

Кількість СТЗ (реалізовано/ зберігається), шт. (заводські номери) 

Підстава для зняття з обліку (найменування, номер, дата документа) 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

Керівник суб'єкта господарювання
(для юридичної особи) або фізична
особа - суб'єкт підприємницької
діяльності

 

Начальник Управління
ліцензування Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
 
О. Іванченко
 

Начальник Науково-технічного
управління Служби безпеки
України
 

 
 
О. Сиров
 

Опрос