Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления Фондом общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы услуг по профессиональной подготовке, переподготовке или повышению квалификации

Минтруда, Министерство образования и науки
Приказ от 10.10.2006 № 374/691
Утратил силу

Про внесення змін до Положення про порядок надання Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства освіти і науки України
від 10 жовтня 2006 року N 374/691

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2006 р. за N 1163/13037

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства освіти і науки України від 13 лютого 2001 року N 53/59

згідно з наказом Міністерства соціальної політики України, 
Міністерства освіти і науки України
від 31 травня 2013 року N 318/655)

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість" від 23.02.2006 N 3483-IV та з метою удосконалення практики застосування Положення про порядок надання Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації НАКАЗУЄМО:

Затвердити Зміни до Положення про порядок надання Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 13.02.2001 N 53/59, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.04.2001 за N 345/5536 (із змінами), що додаються.

 

Міністр праці та соціальної політики
України
 

 
М. Папієв
 

Міністр освіти і науки України 

С. Ніколаєнко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 

 

 

Зміни
до Положення про порядок надання Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації

1. У тексті слова "Міністерство освіти Автономної Республіки Крим" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим" у відповідному відмінку.

2. Пункти 1.2 - 1.4 викласти в такій редакції:

"1.2. Державна служба зайнятості організовує професійне навчання застрахованих осіб, а також незастрахованих осіб - військовослужбовців Збройних Сил України, Прикордонних військ України, внутрішніх військ України, військ цивільної оборони, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Служби безпеки України, Державної спеціальної служби транспорту, органів внутрішніх справ України, звільнених з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, та осіб, які вперше шукають роботу, інших незастрахованих осіб у разі їх реєстрації в установленому порядку як безробітних (далі - безробітні) за їх згодою у випадках, передбачених чинним законодавством.

1.3. Професійне навчання безробітних організовується державною службою зайнятості за їх згодою відповідно до потреб ринку праці, а в разі такого навчання інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, згідно з рекомендаціями медико-соціальної комісії (МСЕК) у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях (надалі - навчальні заклади) незалежно від форм власності чи відомчого підпорядкування за наявності в них ліцензій на надання освітніх послуг, крім випадків, передбачених законодавством. У разі, якщо інвалід потребує особливих умов для професійного навчання з урахуванням індивідуальних програм реабілітації, адаптованих навчальних місць, державна служба зайнятості організовує навчання у навчальних закладах, підприємствах, організаціях, у яких створені для цього відповідні умови.

1.4. Вибір навчального закладу для професійного навчання здійснюється центром зайнятості Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими центрами зайнятості (далі - регіональні центри зайнятості) на основі Положення про відбір навчальних закладів для організації професійного навчання безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.12.2002 N 639, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 19.12.2002 за N 990/7278, із змінами і доповненнями".

3. Пункт 1.5 доповнити абзацом такого змісту:

"спеціалізація фахівців з вищою освітою - набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки, що мають особливості, в межах спеціальності".

4. Другий абзац пункту 2.3 доповнити новим абзацом такого змісту "залучають роботодавців та представників профспілок до проведення державної кваліфікаційної атестації".

5. Пункт 2.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"співпрацюють з регіональними відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Фонд інвалідів) стосовно питань організації та оплати професійного навчання безробітних з числа інвалідів".

6. Після пункту 3.4 доповнити пунктом 3.5 такого змісту:

"3.5. Безробітним, які проходили навчання за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд), повторне направлення на професійне навчання може бути здійснено лише після 12 місяців перебування на обліку після закінчення навчання за попереднім направленням державною службою зайнятості". У зв'язку з цим пункти 3.5 - 3.29 уважати відповідно пунктами 3.6 - 3.30.

7. Пункт 3.6 доповнити другим абзацом в такій редакції: "Строк професійного навчання безробітних, зазначений у типових навчальних планах, може збільшуватись на час, необхідний для вивчення додаткових курсів, що вводяться у робочі навчальні плани за рекомендацією виконавчої дирекції Фонду". У зв'язку з цим другий абзац вважати відповідно третім.

8. Пункт 3.9 доповнити реченням такого змісту:

"До розробки робочих навчальних планів та програм можуть залучатися роботодавці, на замовлення яких здійснюється професійне навчання безробітних (за їх згодою)".

9. У пункті 3.10 слова та цифри "скорочена до 50 %" замінити словами та цифрами "скорочена до 30 %".

10. Пункт 3.12 після слів "підприємств, організацій, установ" доповнити словами "з урахуванням вимог роботодавця та умов майбутнього працевлаштування".

11. Пункт 3.19 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Перепідготовка фахівців з вищою освітою здійснюється лише за напрямами, що впливають на розвиток регіону, за рішенням регіонального центру зайнятості і погодженим з Державним центром зайнятості.

Підвищення кваліфікації безробітних з вищою освітою може здійснюватись у навчальних закладах за індивідуальними навчальними планами і програмами або груповою формою навчання, наповнення груп - від 7 осіб".

12. У пункті 3.20 слово та цифру "від 1" виключити.

13. Пункт 3.22 після слів "підвищення кваліфікації" доповнити словами "у тому числі спеціалізації"; після слів "регіональними центрами зайнятості" доповнити словами "та можуть погоджуватися, на вимогу, з роботодавцями - замовниками кадрів".

14. Пункт 3.23 після слова "спеціаліста" доповнити словом "бакалавра".

15. У пункті 3.26:

слова і цифри "короткотермінове - від 20 до 72 годин; довготермінове - від 72 до 500 годин" замінити словами і цифрами "від 20 до 500 годин";

доповнити абзацом в такій редакції:

"Тривалість спеціалізації безробітних з вищою освітою установлюється відповідно до мети та складності навчання, професійної кваліфікації слухачів не менше 500 годин".

16. Пункт 3.29 викласти в такій редакції:

"3.29. Після закінчення повного курсу навчання за відповідними навчальними планами і програмами слухачі отримують документи встановленого зразка:

- при підготовці, перепідготовці безробітних за робітничими професіями - свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка;

- після перепідготовки фахівців з вищою освітою - диплом державного зразка молодшого спеціаліста, бакалавра чи спеціаліста з присвоєнням кваліфікації;

- при підвищенні кваліфікації - свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка, посвідчення або довідку".

17. Друге речення пункту 3.30 викласти в такій редакції:

"У такому разі сплачується вартість навчання пропорційно кількості слухачів, направлених центрами зайнятості".

18. У пункті 4.1 слова "за рахунок коштів Фонду" виключити.

19. У розділі 6:

абзац перший після слів "безробітних" доповнити словами "за винятком інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, які належать до незастрахованих осіб";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Фінансування професійного навчання інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, які належать до незастрахованих осіб, здійснюється за рахунок коштів Фонду інвалідів у межах його кошторису доходів та видатків на ці цілі".

20. Пункт 7.1 після слів "органи на місцях" доповнити словами "разом з навчальними закладами".

 

Заступник начальника відділу
організації та методичного
забезпечення профорієнтаційної
роботи та професійного навчання
 

 
 
 
Н. Денисова
 

Опрос