Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового положения о центре профессиональной реабилитации инвалидов

Минтруда
Положение, Приказ от 09.10.2006 № 372
Утратил силу

Про затвердження Типового положення про центр професійної реабілітації інвалідів

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 9 жовтня 2006 року N 372

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2006 р. за N 1162/13036

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 12 серпня 2010 року N 239

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 6 квітня 2015 року N 379)

На виконання статей 10 та 38 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про центр професійної реабілітації інвалідів (додається).

2. Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до 01.01.2007 вжити заходів щодо приведення діючих положень про центри професійної реабілітації інвалідів у відповідність з Типовим положенням, затвердженим цим наказом.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Дьяченка.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Фонду України соціального захисту інвалідів від 11.06.99 N 96/187/146/55 "Про затвердження Типового положення про центр професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.06.99 за N 412/3705 (зі змінами).

 

Міністр 

М. Папієв 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
освіти і науки України 

 
М. Степко
 

Заступник Міністра охорони
здоров'я України
 

 
Ю. Гайдаєв
 

 

Типове положення про центр професійної реабілітації інвалідів

1. Загальні положення

1.1. Центр професійної реабілітації інвалідів (далі - Центр) - установа сфери управління Мінпраці та/або органів праці та соціального захисту населення, цільовим призначенням якої є здійснення заходів, спрямованих на підготовку дітей-інвалідів віком від 16 років та інвалідів, які не досягли пенсійного віку (далі - інваліди), до професійної (трудової) діяльності, відновлення їх працездатності та здобуття ними професії (спеціальності).

(пункт 1.1 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

1.2. Центр забезпечує тимчасове перебування інвалідів, які мають відповідні медичні показання і потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів з метою відновлення їх працездатності та здобуття ними професії (спеціальності).

(пункт 1.2 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

1.3. Рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію Центру державної або комунальної форми власності приймається органами, визначеними статтею 14 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

Центр державної або комунальної форми власності здійснює некомерційну господарську діяльність (без мети отримання прибутку).

(пункт 1.3 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

1.4. Центр розміщується на територіях із спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, що повинні відповідати безбар'єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки, мати всі види комунального благоустрою.

1.5. На підставі цього Типового положення Центр розробляє власне Положення, що затверджується засновником.

(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

1.6. Види діяльності, що потребують ліцензування, здійснюються Центром після отримання в установленому порядку відповідної ліцензії.

1.7. У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці та соціальної політики України, іншими нормативно-правовими актами з питань, що стосуються реабілітації інвалідів, створення належних умов для забезпечення надання їм реабілітаційних послуг, та цим Типовим положенням.

(пункт 1.7 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

2. Завдання та основні напрями діяльності Центру

2.1. Центр забезпечує:

2.1.1. Реалізацію головних завдань, визначених у Законах України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про соціальні послуги", щодо професійної реабілітації інвалідів з метою конкурентоспроможності на ринку праці для їх подальшого працевлаштування;

(підпункт 2.1.1 пункту 2.1 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

2.1.2. Проведення професійної орієнтації, професійного відбору, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення професійної кваліфікації інвалідів;

(підпункт 2.1.2 пункту 2.1 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

2.1.3. Організацію професійної реабілітації із здійсненням медичного спостереження, яким передбачено надання конкретних видів і форм соціальної допомоги, а також послуг психологічного характеру, що забезпечать успішну адаптацію інваліда до праці (трудової діяльності);

(підпункт 2.1.3 пункту 2.1 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

2.1.4. Організацію комплексної психотерапії та психокорекції, заснованих на передових досягненнях сучасної психології, фізіології та медицини;

2.1.5. Оцінку результатів професійної реабілітації інвалідів за освітніми, соціальними, психологічними і медичними критеріями та показниками;

2.1.6. Підпункт 2.1.6 пункту 2.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства праці та
 соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

2.1.7. Підпункт 2.1.7 пункту 2.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства праці та
 соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239,
у зв'язку з цим підпункти 2.1.8 - 2.1.11
 вважати відповідно підпунктами 2.1.6 - 2.1.9)

2.1.6. Надання інформаційно-консультативних послуг інвалідам, громадським організаціям, підприємствам, установам з питань професійної реабілітації інвалідів;

2.1.7. Створення матеріально-технічної бази для професійного навчання та реалізації відповідних реабілітаційних заходів;

(підпункт 2.1.7 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

2.1.8. Безпечні умови реабілітаційного процесу;

(підпункт 2.1.8 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

2.1.9. Здійснення взаємозв'язків з аналогічними вітчизняними та закордонними центрами, освітніми, науковими, виробничими установами та організаціями з питань професійної реабілітації інвалідів.

3. Структура Центру

3.1. Структурні підрозділи Центру:

3.1.1. Адміністрація;

3.1.2. Відділення професійної реабілітації;

3.1.3. Відділення соціальної реабілітації;

3.1.4. Відділення психологічної реабілітації;

3.1.5. Відділення медичного спостереження;

3.1.6. Відділення фізичної реабілітації;

3.1.7. Комплекс господарського обслуговування;

3.1.8. Інші структурні підрозділи, діяльність яких пов'язана з професійною реабілітацією інвалідів.

3.2. Робота структурних підрозділів Центру проводиться відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються директором Центру.

3.3. У Центрі створюються приймальна та реабілітаційна комісії, склад яких затверджується директором Центру.

Положення про роботу приймальної та реабілітаційної комісій Центру затверджується його директором.

(глава 3 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

4. Умови зарахування (відрахування) інвалідів до (з) Центру

(назва глави 4 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

4.1. Зарахування інвалідів здійснюється Центром відповідно до Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 80.

Зарахування осіб, яким встановлено інвалідність внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, що спричинило втрату працездатності, здійснюється Центром відповідно до чинного законодавства.

(пункт 4.1 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

4.2. Інваліди подають до місцевого органу праці та соціального захисту населення особисто заяву про направлення до Центру із зазначенням обраної професії (із числа тих, за якими здійснюється навчання в Центрі), із зазначенням місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додаються:

- копія документа про освіту;

(абзац другий пункту 4.2 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

- копія довідки МСЕК (ЛКК) про встановлення групи інвалідності;

(абзац третій пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

- медична довідка форми N 086/О, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я від 27.12.99 N 302, із зазначенням даних про обстеження психіатром, наркологом, онкологом та дерматовенерологом;

(абзац четвертий пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

- копія паспорта (сторінки із зазначенням П. І. Б., яким органом і коли виданий, місце проживання);

- дві фотокартки розміром 4 х 6;

- копія індивідуальної програми реабілітації, виданої МСЕК (ЛКК);

(пункт 4.2 доповнено новим абзацом сьомим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

- рекомендація центру зайнятості (за результатами наданих профорієнтаційних послуг).

(пункт 4.2 доповнено новим абзацом восьмим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239,
у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев'ятим)

Документ про освіту і паспорт в оригіналі особа пред'являє в Центрі особисто.

4.3. Пункт 4.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства праці та
 соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239,
у зв'язку з цим пункти 4.4 - 4.8 вважати відповідно пунктами 4.3 - 4.7)

4.3. Наказ про зарахування та відрахування інвалідів підписується директором Центру.

(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

4.4. Інвалідам, документи яких приймальною комісією попередньо розглянуто, надсилається виклик із зазначенням дати прибуття до Центру.

(пункт 4.4 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

4.5. Інваліди, які без поважних причин не прибули до Центру за викликом і не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, до Центру не приймаються. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування інвалідів.

Інвалід, який був відрахований із поважних причин, у тому числі за станом здоров'я, може бути поновлений у Центрі за умови стійкої ремісії в протіканні захворювання, що підтверджується відповідними медичними документами, але на термін, що залишився з попереднього курсу навчання.

(пункт 4.5 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

4.6. До Центру не приймаються особи з такими протипоказаннями:

- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

- венеричні захворювання;

- усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

- часті судомні напади та їх еквіваленти;

(абзац п'ятий пункту 4.6 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

- низький реабілітаційний потенціал.

(абзац шостий пункту 4.6 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

4.7. З Центру інвалід може бути відрахований за:

- власним бажанням;

- невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;

- грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Центру;

- у разі загострення основного та супутніх захворювань.

4.8. До Центру не приймаються на навчання інваліди, які вже мають професії (спеціальності), отримані у центрах професійної реабілітації інвалідів державної або комунальної форми власності, і не працевлаштувалися за набутою професією (спеціальністю), окрім випадку, якщо за рішенням МСЕК (ЛКК) інваліди у зв'язку з погіршенням стану здоров'я не можуть працювати за раніше набутою професією (спеціальністю) і потребують перенавчання (перекваліфікації).

(главу 4 доповнено пунктом 4.8 згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

5. Учасники процесу професійної реабілітації в Центрі

5.1. Учасниками процесу професійної реабілітації інвалідів є особи, визначені статтею 30 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

5.2. Професійною діяльністю в Центрі можуть займатися особи, які мають відповідну освіту (професійну підготовку), моральні якості і фізичний стан яких дають змогу виконувати покладені на них обов'язки.

(пункт 5.2 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

5.3. Медичною діяльністю в Центрі можуть займатися особи, які мають відповідну професійну освіту та періодично проходять курси підвищення кваліфікації за своїм фахом.

5.4. Права, обов'язки та соціальні гарантії працівників Центру визначаються законодавством.

(пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

5.5. Працівники Центру несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність згідно з законодавством.

6. Главу 6 виключено

(згідно з наказом Міністерства праці та
 соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239,
у зв'язку з цим глави 7 - 12 вважати відповідно главами 6 - 11)

6. Направлення, відбір, прийом та перебування інвалідів в Центрі

6.1. Приймальна комісія Центру:

6.1.1. Здійснює професійну діагностику інвалідів з урахуванням їх здібностей і медичних показників та приймає рішення щодо зарахування (відрахування) інвалідів до (з) Центру;

(підпункт 6.1.1 пункту 6.1 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

6.1.2. Забезпечує оперативний облік кандидатів на професійну реабілітацію, слухачів та випускників Центру, опрацьовує інформацію банку даних в установленому порядку.

6.1.3. Підпункт 6.1.3 пункту 6.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства праці та
 соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

6.1.4. Підпункт 6.1.4 пункту 6.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства праці та
 соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

6.2. Реабілітаційна комісія Центру:

6.2.1. Забезпечує організацію та здійснює контроль виконання індивідуальних програм реабілітації інвалідів з урахуванням їх реабілітаційного потенціалу у період їх перебування в Центрі;

(підпункт 6.2.1 пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

6.2.2. Розробляє індивідуальний план реабілітації інвалідів на період їх перебування в Центрі;

(підпункт 6.2.2 пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

6.2.3. Організовує реабілітаційний процес у Центрі на засадах індивідуального підходу та за принципами забезпечення рівних прав і можливостей, безбар'єрності та доступності;

(підпункт 6.2.3 пункту 6.2 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

6.2.4. Організовує роботу та контролює ведення відповідної документації щодо реабілітаційного процесу;

6.2.5. Узагальнює та надає рекомендації випускникам Центру з урахуванням результатів їх професійної реабілітації в Центрі;

(підпункт 6.2.5 пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

6.2.6. Здійснює моніторинг працевлаштування випускників, а також успішність їх професійно-виробничої адаптації.

(підпункт 6.2.6 пункту 6.2 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

7. Організація професійної реабілітації інвалідів в Центрі

7.1. Професійна реабілітація в Центрі здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30.05.2006 N 419 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 15.06.2006 за N 711/12585, інших нормативно-правових актів у галузі професійно-технічної освіти з урахуванням особливостей функціонування Центру.

Зміст навчального процесу і терміни навчання визначаються робочими навчальними планами та програмами, розробленими відповідно до державних стандартів з конкретних професій, затверджених в установленому порядку.

7.2. Професійна освіта включає професійно-теоретичну і професійно-практичну підготовку.

7.3. Основними формами теоретичної підготовки є: різні типи уроку, лекція, семінар, лабораторно-практичні заняття, індивідуальне заняття, навчальна екскурсія, інші форми організації теоретичного навчання.

7.4. Чисельність інвалідів в навчальних групах складається з 10 - 15 осіб.

Навчальні групи з професій художніх промислів і ремесел поділяються на дві підгрупи.

7.5. Виробнича практика проводиться на підприємствах, в установах, організаціях, а також у майстернях та філіях, у тому числі тих, що діють при Центрі, під керівництвом фахівців виробничого навчання.

(пункт 7.5 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

7.6. Реабілітаційна комісія Центру здійснює поточний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок слухачів Центру, їх кваліфікаційну атестацію.

(абзац перший пункту 7.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

Обирає форми і методи контролю за виконанням педагогічними працівниками навчальних планів і програм, якістю рівня викладання, методичного забезпечення та використання передового педагогічного досвіду.

7.7. Основними документами обліку навчальної роботи в Центрі є журнали теоретичного і виробничого навчання установленої форми, в яких викладачі та майстри виробничого навчання здійснюють облік успішності, відвідування занять та виконання навчальних програм.

7.8. Навчання в Центрі завершується кваліфікаційною атестацією. Кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики і Міністерства освіти від 31.12.98 N 201/469 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 01.03.99 за N 124/3417.

7.9. Інвалідам, які виконали вимоги державної кваліфікаційної атестації, після завершення навчання присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії) та видається свідоцтво встановленого зразка.

Інвалідам, які не завершили повного курсу навчання (з будь-яких причин) в Центрі або не опанували навчальну програму, видається довідка встановленого зразка.

(пункт 7.9 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

7.10. Мова навчання в Центрі визначається відповідно до законодавства України про мови.

8. Організація реабілітаційних заходів в Центрі

8.1. Заходи з соціальної реабілітації:

8.1.1. Проведення соціально-експертної діагностики з метою визначення рівня соціально-середовищної орієнтації та соціально-побутової адаптації;

8.1.2. Здійснення заходів, спрямованих на оптимізацію і коректування ставлення інвалідів до своїх вад, становища в сім'ї та суспільстві, виховання у них навичок до самообслуговування, адаптації в навколишньому середовищі;

8.1.3. Проведення навчання інваліда основним соціальним навичкам (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо);

8.1.4. Проведення соціально-педагогічної корекції, спрямованої на формування мотивації до навчання та отримання професії, навичок в пошуку зайнятості, автономного проживання, стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав та інтересів, самоаналізу та отримання навичок позитивного сприйняття себе та оточуючих;

8.1.5. Підпункт 8.1.5 пункту 8.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства праці та
 соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

8.2. Заходи з психологічної реабілітації:

8.2.1. Проведення психологічної діагностики інваліда з метою визначення та використання форм, методів, засобів, терміну та процедур психологічної корекції, консультування, просвіти тощо;

(підпункт 8.2.1 пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

8.2.2. Навчання прийомам та методам саморегуляції, самовиховання, самонавчання, формування позитивної мотивації щодо соціальних настанов на життя, професію, працю;

8.2.3. Проведення індивідуальної психокорекційної роботи;

8.2.4. Проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи з сім'єю інваліда.

8.3. Заходи з медичного спостереження:

(пункт 8.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

8.3.1. Проведення медичного огляду та тестування інвалідів на основі об'єктивного обстеження, оцінки його загального стану та функціональних можливостей, готовності до зміни режиму навантажень;

8.3.2. Визначення фізичної, сомато-фізіологічної, сенсорної та психічної спроможності інваліда за даними індивідуальної програми реабілітації та результатів обстеження лікарями Центру, надання рекомендацій щодо подальшої можливої (або неможливої) професійної реабілітації;

8.3.3. Розробка рекомендацій з адаптації навчальних програм відповідно до розподілу фізичних та психологічних навантажень, створення стереотипів поведінки, що відповідають фізичним, розумовим, професійним можливостям інваліда та сприяють утворенню позитивного адекватного ставлення до оточуючого середовища та навчального процесу;

8.3.4. Визначення адекватності та послідовності заходів лікувально-профілактичного характеру;

8.3.5. Здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним та психічним станом слухачів;

8.3.6. Організація та контроль виконання в Центрі санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та профілактичних заходів, здійснення санітарно-просвітницької роботи та надання невідкладної медичної допомоги.

(підпункт 8.3.6 пункту 8.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

8.4. Відповідно до індивідуальної програми реабілітації інвалідів їм можуть надаватися послуги з фізичної реабілітації.

(главу 8 доповнено пунктом 8.4 згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

9. Управління Центру

9.1. Центр очолює директор, який призначається і звільняється із займаної посади засновником у встановленому законодавством порядку.

(пункт 9.1 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

9.2. Директор Центру:

9.2.1. Організовує навчально-виробничий процес, забезпечує створення умов для професійної реабілітації;

9.2.2. Представляє Центр в органах державної влади, установах, організаціях і закладах, на підприємствах, розпоряджається в установленому порядку його майном і коштами, приймає рішення про утворення структурних підрозділів без права юридичної особи, визначених у пункті 11.3 цього Положення;

9.2.3. У межах своєї компетенції видає накази, затверджує функціональні обов'язки працівників, приймає і звільняє з роботи працівників Центру, вживає заходів заохочення та дисциплінарні заходи;

9.2.4. Затверджує правила внутрішнього розпорядку;

9.2.5. Підпункт 9.2.5 пункту 9.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства праці та
 соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239,
у зв'язку з цим підпункти 9.2.6, 9.2.7, 9.2.8
 вважати відповідно підпунктами 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7)

9.2.5. Здійснює координацію та контроль за реабілітаційним процесом (реабілітаційними заходами);

(підпункт 9.2.5 пункту 9.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

9.2.6. Здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, вимог санітарії і пожежної безпеки;

9.2.7. Відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності і подання її в установлені терміни відповідним органам;

9.2.9. Підпункт 9.2.9 пункту 8.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства праці та
 соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239,
у зв'язку з цим підпункти 9.2.10, 9.2.11
 вважати відповідно підпунктами 9.2.8, 9.2.9)

9.2.8. Здійснює інші повноваження, передбачені власним положенням Центру, з урахуванням вимог, встановлених цим Положенням;

9.2.9. Несе персональну відповідальність за результати діяльності Центру.

9.3. Штатний розпис Центру затверджується засновником у межах штатних нормативів професійного складу, розроблених центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики відповідно до статті 9 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

(пункт 9.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

9.4. Положення про Центр затверджується засновником.

(главу 9 доповнено пунктом 9.4 згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

10. Фінансова і виробничо-господарська діяльність

10.1. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

10.2. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до кошторису, штатного розпису, затверджених в установленому порядку.

10.3. Центри мають право в порядку, передбаченому законодавством, утворювати (для забезпечення професійної та/або трудової реабілітації інвалідів) структурні підрозділи без права юридичної особи (за умови наявності належного інвентарю та відповідного обладнання), а саме: підсобні господарства, багатопрофільні лікувально-виробничі (трудові) майстерні, цехи, дільниці, філії, що здійснюють свою діяльність відповідно до положення про ці підрозділи, затвердженого директором Центру.

(пункт 10.3 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 12.08.2010 р. N 239)

10.4. Економічні і виробничі відносини Центру з державними й іншими підприємствами здійснюються на підставі договорів, що укладаються директором Центру.

10.5. Планування, облік, калькуляція собівартості продукції, що виробляється у виробничих структурах Центру, здійснюються відповідно до законодавства.

10.6. Фінансове забезпечення Центру здійснюється відповідно до статті 42 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

11. Контроль за діяльністю Центру

11.1. Контроль за якістю професійної реабілітації інвалідів здійснюють відповідно Міністерство праці та соціальної політики України, Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій спільно з органами охорони здоров'я, освіти і науки відповідно до законодавства.

11.2. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської діяльності Центру проводиться Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій спільно з органами охорони здоров'я, освіти і науки, а також фінансовими органами відповідно до законодавства.

 

Заступник директора
Департаменту у справах інвалідів
 

 
П. Ждан
 

Опрос