Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 08.08.2006 № 545
редакция действует с 01.10.2020

Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 8 серпня 2006 року N 545

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2006 р. за N 1150/13024

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства охорони здоров'я України
від 23 березня 2011 року N 157
,
від 3 липня 2017 року N 741
,
від 26 травня 2020 року N 1245
,
від 18 вересня 2020 року N 2136

Відповідно до Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 року N 326, та з метою дотримання рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я і вдосконалення ведення первинної медичної облікової документації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення та видачі (додаються):

- медичне свідоцтво про народження (форма N 103/о);

- медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма N 103-1/о);

- лікарське свідоцтво про смерть (форма N 106/о);

- фельдшерська довідка про смерть (форма N 106-1/о);

- лікарське свідоцтво про перинатальну смерть (форма N 106-2/о).

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України) від 03.07.95 N 124 "Про вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.08.95 за N 266/802 (зі змінами).

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, начальникам Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації та управління охорони здоров'я Севастопольської міської державної адміністрації:

3.1. Забезпечити впровадження нових зразків форм первинної облікової документації лікарського свідоцтва про смерть (форма N 106/о), лікарського свідоцтва про перинатальну смерть (форма N 106-2/о), фельдшерської довідки про смерть (форма N 106-1/о), медичної довідки про народження (форма N 103/о), медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма N 103-1/о) з 01.01.2007 в усіх закладах охорони здоров'я незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності.

3.2. Організувати проведення інструктивних нарад для лікарів лікувально-профілактичних закладів, бюро судово-медичної експертизи, середнього медичного персоналу фельдшерсько-акушерських пунктів про порядок заповнення і видачі медичних документів, що засвідчують народження та смерть.

3.3. Забезпечити призначення в кожному лікувально-профілактичному закладі лікаря, відповідального за перевірку правильності заповнення лікарських свідоцтв про смерть, лікарських свідоцтв про перинатальну смерть і фельдшерських довідок про смерть, медичних свідоцтв про народження.

4. Керівнику Центру медичної статистики МОЗ України Голубчикову М. В., директору Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню Моісеєнко Р. О. забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Весельського В. Л.

 

Міністр 

Ю. В. Поляченко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Голови Державного
комітету статистики України
 

 
Н. С. Власенко
 

 

 

Медичне свідоцтво про народження N ____________

(видається для реєстрації в органах реєстрації актів цивільного стану)

         Дата видачі     "___" ____________                                            20__  р.

I. Я, лікар (фельдшер, акушерка), _________________________________________________________,
                                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
цим підтверджую, що у громадянки ______________________________________________________,
                                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
яка проживає за адресою: держава ______________ республіка, область ________________________
        район _________________________, населений пункт __________________________________,
        вулиця ______________, буд. N _____, кв. N ____ в ______________________________________
                                                                                                                       найменування лікувального закладу, удома, в іншому місці
народилась:     рік ________    місяць _______________     число ________     година _____
дитина: хлопчик, дівчинка (підкреслити) вагою _____________ грамів.

II. Спеціальні відомості:

1. Дитина народилась: доношена, недоношена, переношена (підкреслити), на _____ тижні вагітності.

2. Дитина народилась при одноплідних пологах, першим із двійні, другим із двійні, при багатоплідних пологах (підкреслити).

3. Яка за рахунком дана вагітність _____________

4. Які пологи за рахунком __________

5. Скільки у матері живих дітей _____________________

6. Дата останніх попередніх пологів (місяць, рік) _____________________

7. Число попередніх вагітностей, які закінчилися: народженням живої дитини _______________, мертвонародженням ____, мимовільним викиднем _______, штучним абортом ____

8. Чим закінчилась попередня вагітність: народженням живої дитини, мертвонародженням, мимовільним викиднем, штучним абортом (підкреслити).

9. Батьки дитини перебувають: у зареєстрованому шлюбі, мати дитини в зареєстрованому шлюбі не перебуває (підкреслити).

10. Якщо батьки відносяться до осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, указати категорію та серію посвідчення:

         а) мати:             категорія ________________     серія _____________________

         б) батько:          категорія ________________     серія _____________________

Підпис лікаря (фельдшера, акушерки)                                                                            _________________
                                                                                                                                                                                                       (підпис)

З вищевикладеним згодна           ________________________________                 __________________
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові матері)                                                   (підпис)
Підпис одержувача свідоцтва     ____________________________     М. П.           __________________
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)                                                            (підпис)

До відома батьків:

          •    Згідно із статтею 144 Сімейного кодексу України реєстрація дитини в органах
               реєстрації актів цивільного стану обов'язкова і повинна бути проведена не
               пізніше одного місяця з дня народження дитини. 

 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України
 

 
М. В. Голубчиков
 

 

Інструкція
щодо заповнення та видачі медичного свідоцтва про народження (форма N 103/о)

Інструкція обов'язкова для всіх лікувально-профілактичних закладів незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності.

1. Загальні положення

1.1. Для забезпечення реєстрації народження дитини в органах реєстрації актів цивільного стану заклад охорони здоров'я видає "Медичне свідоцтво про народження", форма N 103/о.

Закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено медичні висновки про народження до Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я форма N 103/о не ведеться.

(пункт 1.1 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.2020 р. N 2136)

1.2. Медичне свідоцтво про народження видається будь-кому з батьків або іншим особам, які провадитимуть реєстрацію народження дитини, усіма закладами охорони здоров'я, де приймаються пологи.

У разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я при державній реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану факт народження дитини підтверджується медичною довідкою про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма N 103-1/о) або рішенням суду.

(абзац другий пункту 1.2 у редакції наказу
 Міністерства охорони здоров'я України від 23.03.2011 р. N 157)

1.3. При багатоплідних пологах медичне свідоцтво про народження заповнюється на кожну дитину окремо.

1.4. Перший примірник медичного свідоцтва про народження видається будь-кому з батьків або іншим особам, які будуть провадити реєстрацію народження дитини, другий примірник медичного свідоцтва про народження залишається в закладі охорони здоров'я.

У разі смерті дитини в період 0 - 6 діб після народження заповнюються медичне свідоцтво про народження дитини (форма N 103/о) та лікарське свідоцтво про перинатальну смерть (форма N 106-2/о). У разі мертвонародження видається медичне свідоцтво про перинатальну смерть, медичне свідоцтво про народження не видається.

У разі, якщо була знайдена померла дитина віком 0 - 6 діб, для реєстрації її народження в органах реєстрації актів цивільного стану медичне свідоцтво про народження видає лікувально-профілактичний заклад, на території якого розташовано бюро судово-медичної експертизи. Медичне свідоцтво про народження видається на підставі повідомлення про знайдену дитину, яке направляє бюро судово-медичної експертизи в лікувально-профілактичний заклад. Судово-медичний експерт видає медичне свідоцтво про перинатальну смерть (форма N 106-2/о).

1.5. Головний лікар (керівник) закладу охорони здоров'я забезпечує контроль за правильним заповненням і своєчасною видачею медичних свідоцтв про народження.

1.6. У разі втрати медичного свідоцтва про народження видається нове свідоцтво з поміткою "дублікат". Дублікат медичного свідоцтва про народження видається на підставі письмової заяви особи, яка отримала оригінал, або іншої особи, яка проводитиме реєстрацію дитини. Дублікат заповнюється у двох примірниках, номери яких мають бути ідентичними. Другий примірник дубліката та заява про його отримання залишаються в закладі охорони здоров'я.

1.7. Неправильно заповнені примірники медичних свідоцтв про народження закреслюються і залишаються в книзі. Робиться запис "анульовано".

1.8. Другі примірники медичного свідоцтва про народження зберігаються один рік, після чого підлягають знищенню.

(главу 1 доповнено пунктом 1.8 згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 03.07.2017 р. N 741)

2. Порядок заповнення медичних свідоцтв про народження

2.1. Бланки медичних свідоцтв про народження брошуруються і у вигляді книги зберігаються в головного лікаря (керівника) закладу охорони здоров'я або його заступника.

2.2. При заповненні бланка підпорядкування медичного закладу зазначається у відповідності до відомчої підпорядкованості.

2.3. Медичне свідоцтво про народження заповнюється у 2-х примірниках формату А5. Електронна форма N 103/о (у разі її ведення) повинна відповідати затвердженій паперовій формі.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 03.07.2017 р. N 741)

2.4. У верхньому кутку штампа обов'язково проставляється ідентифікаційний код ЄДРПОУ закладу охорони здоров'я.

2.5. Медичні свідоцтва про народження нумеруються шляхом зазначення порядкового номера свідоцтва. Номери на обох примірниках свідоцтва мають бути ідентичними.

2.6. У медичному свідоцтві про народження лікар (фельдшер, акушерка) записує повне найменування медичного закладу, його місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові лікаря (фельдшера, акушерки), який видав медичне свідоцтво.

2.7. Особа, яка заповнює медичне свідоцтво про народження, записує прізвище, ім'я, по батькові матері дитини та місце її проживання, місце народження дитини, докладно дату народження (рік, місяць, число, година), стать, вагу дитини.

2.8. Записи в обох примірниках медичного свідоцтва про народження мають бути ідентичними.

2.9. До медичного свідоцтва про народження згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я уведені пункти 1 - 9 розділу II.

Ці відомості заповнюються на підставі документів, що використовуються в закладах охорони здоров'я, а саме: "Історії пологів" - форма N 096/о, "Карти розвитку новонародженого" - форма N 097/о, які затверджені наказом МОЗ України від 26.07.99 N 184 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів".

2.10. Якщо батьки належать до осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у пункті 10 розділу II для кожного з батьків треба вказати категорію та серію посвідчення. У разі непричетності одного з батьків до осіб, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, у пункті 10 робиться відмітка "не постраждав". Категорія та серія визначена в посвідченні згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

2.11. Запис про видачу медичного свідоцтва про народження із зазначенням його номера і дати видачі повинен бути зроблений в "Карті розвитку новонародженого" (форма N 097/о), яка затверджена наказом МОЗ України від 26.07.99 N 184, "Акті судово-медичного дослідження (обстеження)" (форма 171/о), який затверджено наказом МОЗ України від 05.08.99 N 197 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в закладах охорони здоров'я".

2.12.Своїм підписом на бланку медичного свідоцтва про народження мати дає згоду на використання інформації щодо її медичних даних. У разі її відмови II частина свідоцтва не заповнюється. На бланку робиться відмітка "не згодна".

2.13. Свідоцтво засвідчується підписом лікаря (фельдшера, акушерки), одержувача та круглою печаткою закладу, де приймали пологи.

 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України
 

 
М. В. Голубчиков
 

Опрос