Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления арендатору согласия арендодателя государственного имущества на осуществление неотъемлемых улучшений арендованного государственного имущества

Фонд государственного имущества
Порядок, Приказ от 03.10.2006 № 1523
Утратил силу

Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна

Наказ Фонду державного майна України
від 3 жовтня 2006 року N 1523

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2006 р. за N 1123/12997

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Фонду державного майна України
від 5 червня 2012 року N 825
,
 від 31 березня 2015 року N 457

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 25 травня 2018 року N 686)

Відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та з метою визначення процедури надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна (додається).

2. Департаменту з питань управління державним майном (В. Пількевич) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Орендодавцям державного майна керуватись затвердженим Порядком при наданні орендарям згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Лєдомську С. Ю.

 

Голова Фонду

В. Семенюк

 

Порядок надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна

1. Цей Порядок розроблений з метою визначення процедури надання орендарю згоди орендодавця (державного органу приватизації) державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна.

2. Процедура надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна включає такі етапи:

- подання заяви і пакета документів орендарем;

- розгляд заяви і документації орендаря;

- прийняття відповідного рішення.

3. Для розгляду питання про надання згоди орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна орендар подає заяву та такий пакет документів:

1) опис передбачуваних поліпшень і кошторис витрат на їх проведення;

2) інформацію про доцільність здійснення поліпшень орендованого майна;

3) приписи органів пожежного нагляду, охорони праці (за їх наявності);

(підпункт 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 31.03.2015 р. N 457)

4) довідку балансоутримувача про вартість об'єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року;

абзац шостий пункту 3 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 05.06.2012 р. N 825)

5) завірену копію проектно-кошторисної документації, якщо інше не встановлено договором оренди;

6) звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації на здійснення невід'ємних поліпшень.

(пункт 3 доповнено підпунктом 6 згідно з наказом
Фонду державного майна України від 05.06.2012 р. N 825)

4. Інформація про доцільність здійснення невід'ємних поліпшень надається на підставі наданих орендарем документів, у разі оренди цілісного майнового комплексу, будівлі або споруди органом, уповноваженим управляти відповідним державним майном (за його наявності), а в разі оренди приміщень, частин будівель і споруд - цим самим органом або за його дорученням чи за його відсутності - балансоутримувачем.

(пункт 4 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 31.03.2015 р. N 457)

5. У разі оренди цілісного майнового комплексу при здійсненні поліпшень за рахунок амортизаційних відрахувань на орендоване державне майно чи інших коштів, орендодавець для розгляду питання про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень створює комісію за участю представників органу, уповноваженого управляти майном (за його наявності).

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Фонду державного майна України від 05.06.2012 р. N 825,
від 31.03.2015 р. N 457)

6. У разі відсутності органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном, орендодавець для розгляду питання про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого цілісного майнового комплексу, будівлі або споруди, у тому числі за рахунок амортизаційних відрахувань, створює комісію за участю представників органу, який давав згоду на оренду зазначеного майна, або його правонаступника, а за їх відсутності - представників відповідних місцевих державних адміністрацій (за згодою).

(Порядок доповнено новим пунктом 6 згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 31.03.2015 р. N 457
,
 у зв'язку з цим пункти 6 - 10 вважати відповідно пунктами 7 - 11
)

7. Контроль за здійсненням невід'ємних поліпшень здійснюється у разі, якщо це передбачено договором оренди.

8. Згода на здійснення поліпшень надається з урахуванням висновків комісії та умов договору у формі листа орендодавця орендарю, у якому міститься погодження на поліпшення орендованого майна. У листі вказується на необхідність першочергового використання амортизаційних відрахувань на орендоване майно для здійснення поліпшень, які збільшують вартість орендованого державного майна.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Фонду державного майна України від 05.06.2012 р. N 825,
 від 31.03.2015 р. N 457)

9. Після отримання згоди орендар складає графік виконання робіт і подає його орендодавцю.

10. Після здійснення дозволених орендарю невід'ємних поліпшень орендар надає інформацію орендодавцю про завершення виконання робіт з поданням копій, підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт.

11. Орендодавець зобов'язаний протягом 5 робочих днів після отримання інформації про здійснені поліпшення внести до бази даних інформаційно-пошукової системи "Етап оренда" інформацію про зміст поліпшень, витрати на поліпшення та джерело їх фінансування.

 

Заступник Голови Фонду

С. Лєдомська

Опрос