Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о проведении военно-профессиональной ориентации молодежи и вступительных испытаний в высших военных учебных заведениях Министерства обороны Украины и военных учебных подразделениях высших учебных заведений Украины

Минобороны
Приказ от 14.09.2006 № 530
Утратил силу

Про затвердження Змін до Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України

Наказ Міністра оборони України
від 14 вересня 2006 року N 530

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 жовтня 2006 р. за N 1083/12957

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністра оборони України
 від 14 квітня 1998 року N 152
 згідно з
 наказом Міністерства оборони України
 від 5 червня 2014 року N 360)

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та з метою подальшого вдосконалення роботи щодо організації прийому до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 14 квітня 1998 року N 152, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за N 398/2838 (зі змінами), що додаються.

3. Наказ розіслати до з'єднань та їм рівних і військових комісаріатів.

 

Міністр оборони України 

А. С. Гриценко 

 

ЗМІНИ
до Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 14 квітня 1998 року N 152, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за N 398/2838 (зі змінами)

1. Пункт 3.2.2 Інструкції викласти в такій редакції:

"3.2.2. Підготовка офіцерів оперативно-тактичного і тактичного рівнів для призначення на командні, інженерні посади, посади фахівців виховної роботи та інші посади в ланці бригада - полк - корабель 1 рангу та на посади в ланці батальйон - дивізіон - ескадрилья - корабель 2, 3-го рангів здійснюється у ВВНЗ.

Для підготовки військових фахівців оперативно-тактичного рівня на конкурсній основі приймаються офіцери, які перебувають на військовій службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях України, мають базову чи повну вищу освіту, позитивно характеризуються по службі, включені до резерву кандидатів для просування по службі та направлення на навчання і проходять службу на посадах за обраною спеціальністю (спеціалізацією):

на денну форму навчання - зі штатної категорії "капітан" ("капітан-лейтенант") - "майор" ("капітан 3 рангу") і вище, після проходження служби на посадах офіцерського складу не менше 7 років та перебування на посадах зазначеної штатної категорії не менше 2 років, віком до 35 років (за станом на 31 серпня року вступу);

на заочну форму навчання - зі штатної категорії "підполковник" ("капітан 2 рангу") і вище, у військовому званні "підполковник", після перебування на посадах зазначеної штатної категорії не менше 2 років, віком до 40 років (за станом на 31 серпня року вступу).

Офіцери, які навчались у ВВНЗ за кордоном або мають науковий ступінь і прослужили у Збройних Силах України більше 20 років, на навчання направляються лише за рішенням Міністра оборони України".

2. Пункт 3.2.3 Інструкції викласти в такій редакції:

"3.2.3. Підготовка фахівців для роботи на посадах державних службовців першої - четвертої категорій у Міністерстві оборони України та органах військового управління Збройних Сил України здійснюється в Національній академії оборони України.

На навчання приймаються кандидати з числа громадян України незалежно від статі, які перебувають на державній службі на посадах, не нижчих п'ятої категорії, а також офіцерів Збройних Сил України зі штатної категорії "підполковник" ("капітан 2 рангу") і вище, які мають повну вищу освіту, позитивно характеризуються по службі, зараховані до кадрового резерву для призначення на посади державних службовців першої - четвертої категорій у Міністерстві оборони України та органах військового управління Збройних Сил України:

на денну форму навчання - віком до 45 років;

на заочну форму навчання - віком до 50 років.

Списки кандидатів на навчання розглядаються на засідання Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України до 1 травня року вступу на навчання".

3. Пункт 3.2.8 Інструкції викласти в такій редакції:

"3.2.8. Особові справи офіцерів, які рекомендовані кандидатами на навчання, їх службові картки та картки медичного огляду, документи, зазначені у пункті 3.2.5 Інструкції, начальники кадрових органів з'єднань (військових частин безпосереднього підпорядкування) подають за підпорядкованістю через кадрові органи до військових рад (атестаційних комісій) видів Збройних Сил України, структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України до 15 березня року вступу на навчання".

4. Пункт 3.2.10 Інструкції викласти в такій редакції:

"3.2.10. Документи кандидатів на навчання для здобуття оперативно-стратегічного рівня освіти, перелічені в пунктах 3.2.5, 3.2.6 і 3.2.8 Інструкції, надсилаються до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України до 15 квітня року вступу на навчання. Після перевірки повноти і якості оформлення особових справ списки кандидатів розглядаються на засіданнях Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України до 1 травня року вступу на навчання. Документи генералів та офіцерів, які затверджені кандидатами на навчання, надсилаються до Національної академії оборони України до 15 травня року вступу на навчання.

Документи кандидатів на навчання для здобуття оперативно-тактичного рівня освіти, перелічені в пунктах 3.2.5, 3.2.6 і 3.2.8 Інструкції, надсилаються кадровими органами видів Збройних Сил України та управлінь Генерального штабу Збройних Сил України до Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України; кадровими органами структурних підрозділів Міністерства оборони України - до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України до 15 квітня року вступу на навчання. Після перевірки повноти і якості оформлення особових справ, відповідності відібраних кандидатів умовам прийому та їх кількості відповідно до плану відбору кандидатів на навчання документи, перелічені в пунктах 3.2.5, 3.2.6 і 3.2.8 Інструкції, та загальний список офіцерів, які затверджені атестаційною комісією Генерального штабу Збройних Сил України кандидатами на навчання, надсилаються до відповідних ВВНЗ до 1 травня року вступу на навчання".

5. Пункт 6.13 Інструкції доповнити абзацом другим такого змісту:

"З офіцерами Збройних Сил України, які зараховані слухачами Національної академії оборони України або слухачами факультетів оперативно-тактичного рівня підготовки ВВНЗ, укладаються нові контракти про продовження проходження військової служби на п'ять років після закінчення військового навчального закладу".

Абзац другий пункту 6.13 Інструкції вважати абзацом третім.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки директора
Департаменту військової освіти та науки
Міністерства оборони України
 

 
 
С. О. Богунов
 

Опрос