Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка установления требований к лицензиатам по распределению природного и нефтяного газа, по транспортировке природного и нефтяного газа магистральными трубопроводами, по транспортировке нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами, по передаче электрической энергии магистральными и межгосударственными электрическими сетями, по передаче электрической энергии местными (локальными) электрическими сетями относительно осуществления других, кроме лицензированных, видов деятельности

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление от 11.09.2006 № 1182
Утратил силу

Про затвердження Порядку встановлення вимог до ліцензіатів з розподілу природного і нафтового газу, з транспортування природного і нафтового газу магістральними трубопроводами, з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 14.02.2008 р. N 189)

Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 11 вересня 2006 року N 1182

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2006 р. за N 1076/12950

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 14 лютого 2008 року N 189

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 6 грудня 2019 року N 2655)

Відповідно до Закону України "Про природні монополії" та Указу Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок встановлення вимог до ліцензіатів з розподілу природного і нафтового газу, з транспортування природного і нафтового газу магістральними трубопроводами, з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності (додається).

(абзац другий із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 14.02.2008 р. N 189)

 

Голова Комісії

О. Рогозін

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

 
О. О. Костусєв

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

 
 
А. В. Дашкевич

Міністр палива та
енергетики України

 
Ю. А. Бойко

 

ПОРЯДОК
встановлення вимог до ліцензіатів з розподілу природного і нафтового газу, з транспортування природного і нафтового газу магістральними трубопроводами, з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 14.02.2008 р. N 189)

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про природні монополії".

1.2. Порядок установлює для ліцензіатів вимоги, виконання яких при провадженні інших, крім ліцензованих, видів господарської діяльності сприятиме уникненню економічних ризиків для ліцензованої діяльності та захисту прав споживачів. Контроль за дотриманням встановлених вимог здійснює НКРЕ.

1.3. Порядок поширюється на ліцензіатів, які провадять або мають намір провадити інші, крім ліцензованих, види господарської діяльності (далі - інші види діяльності).

(пункт 1.3 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 14.02.2008 р. N 189)

2. Перелік документів, які надаються до НКРЕ для розгляду питання встановлення вимог до ліцензіатів щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності

2.1. Ліцензіат, який провадить або має намір провадити інші види діяльності, подає до НКРЕ такі документи:

(абзац перший розділу 2 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 14.02.2008 р. N 189)

1) заяву про встановлення вимог до ліцензіата щодо провадження інших, крім ліцензованого, видів господарської діяльності (далі - заява) за формою, наведеною в додатку;

2) пояснювальну записку щодо доцільності провадження іншого виду діяльності, у якій:

а) визначається мета провадження іншого виду діяльності;

б) зазначаються соціально-економічні наслідки від поєднання ліцензованої та іншої діяльності (обґрунтування переваг для споживачів послуг ліцензіата від поєднання ліцензованої та іншої діяльності);

в) подається опис матеріально-технічної бази та ресурсів для провадження інших видів діяльності;

3) відомості щодо уникнення ризику для ліцензованої діяльності, а саме:

а) баланс підприємства на останню звітну дату;

б) у розрізі кожного з інших видів діяльності фактичні витрати, доходи та прибутки за минулий рік та на останню звітну дату, планові витрати, доходи та прибутки на поточний та наступний роки;

(підпункт "б" пункту 3 розділу 2 у редакції постанови Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 14.02.2008 р. N 189)

в) інформація щодо підтвердження можливості забезпечення ведення ліцензіатом бухгалтерського обліку інших видів діяльності окремо від обліку ліцензованого виду діяльності.

3. Процедура розгляду заяви

3.1. Опрацювання заяви та доданих до неї документів здійснюється управлінням ліцензування, юридичним управлінням, управлінням цінової політики в електроенергетиці, управлінням регулювання та цінової політики нафтогазового комплексу й управлінням ліцензійного контролю та територіальних представництв у тридцятиденний строк від дня отримання заяви.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 14.02.2008 р. N 189)

3.2. Юридичне управління, управління цінової політики в електроенергетиці, управління регулювання та цінової політики нафтогазового комплексу й управління ліцензійного контролю та територіальних представництв у строк, що не перевищує чотирнадцяти календарних днів від дня отримання заяви, надають управлінню ліцензування висновки в межах своєї компетенції стосовно наявності в поданих документах відомостей, які підтверджують доцільність провадження інших видів діяльності та уникнення ризику для ліцензованої діяльності, а також про встановлення вимог до ліцензіата щодо провадження інших видів діяльності.

(абзац перший пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 14.02.2008 р. N 189)

Управління ліцензійного контролю та територіальних представництв дає висновки з урахуванням результатів перевірок дотримання ліцензіатом відповідних ліцензійних умов.

3.3. Управління ліцензування протягом семи календарних днів від дня отримання висновків управлінь готує узагальнені висновки на розгляд НКРЕ щодо переліку вимог, які встановлюються до ліцензіата щодо провадження інших видів діяльності, а саме:

зобов'язати ліцензіата вести бухгалтерський облік інших видів діяльності окремо від обліку ліцензованої діяльності;

зобов'язати ліцензіата надавати до відповідного територіального представництва НКРЕ квартальні та річні звіти про надходження та використання коштів з інших видів діяльності для здійснення контролю за виконанням установлених НКРЕ вимог;

зобов'язати ліцензіата при провадженні інших видів діяльності не допускати зловживання монопольним становищем, яке вони займають на ринку природної монополії, щодо споживачів та суб'єктів господарювання на інших ринках;

провадити інші види діяльності лише в разі беззбитковості кожного з них.

(пункт 3.3 доповнено абзацом згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 14.02.2008 р. N 189)

3.4. Питання встановлення вимог до ліцензіата щодо провадження інших видів діяльності розглядається на відкритому засіданні НКРЕ.

3.5. Рішення НКРЕ з питання встановлення вимог до ліцензіата щодо провадження інших видів діяльності приймається та оформлюється у вигляді розпорядження.

3.6. Копія розпорядження направляється ліцензіату та відповідному територіальному представництву НКРЕ протягом 5 робочих днів після його прийняття.

(пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 14.02.2008 р. N 189)

4. Підстави для відмови в установленні вимог до ліцензіата щодо провадження інших видів діяльності

4.1. НКРЕ має право відмовити ліцензіату в установленні вимог щодо провадження одного чи декількох інших видів діяльності в разі:

(абзац перший пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 14.02.2008 р. N 189)

надання ліцензіатом до НКРЕ неповної та/або недостовірної інформації щодо провадження ліцензованого та здійснюваних або запланованих інших видів діяльності;

(абзац другий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 14.02.2008 р. N 189)

наявності не усунених у встановлений НКРЕ строк порушень відповідних ліцензійних умов;

виявлення ризиків погіршення результатів ліцензованої діяльності;

збитковості одного чи декількох інших видів діяльності.

(пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 14.02.2008 р. N 189)

4.2. У разі усунення ліцензіатом причин, що стали підставою для відмови у встановленні вимог до ліцензіата щодо провадження інших видів діяльності, він може повторно звернутися до НКРЕ із заявою про встановлення таких вимог.

5. Перегляд рішення НКРЕ про встановлення вимог до ліцензіата щодо провадження інших видів діяльності

5.1. Якщо в порядку контролю за дотриманням ліцензіатом ліцензійних умов виявлено порушення відповідних ліцензійних умов та недотримання встановлених НКРЕ вимог до ліцензіата щодо провадження інших видів діяльності, НКРЕ має право переглянути рішення про встановлення таких вимог.

5.2. Питання щодо перегляду рішення НКРЕ про встановлення вимог до ліцензіата щодо провадження інших видів діяльності розглядається на відкритому засіданні НКРЕ. Результати перегляду рішення оформлюються у вигляді розпорядження.

5.3. Копія розпорядження направляється ліцензіату та відповідному територіальному представництву НКРЕ протягом 5 календарних днів після його прийняття.

 

Начальник управління ліцензування

В. Самкова

 

Заява
про встановлення вимог до ліцензіата щодо провадження інших, крім ліцензованого, видів господарської діяльності

Ліцензіат ___________________________________________________________________________
                                           (найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, його місцезнаходження, тел., факс)
___________________________________________________________________________________,
                                                                (прізвище, ім'я та по батькові керівника ліцензіата)

який має ліцензію ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(указати вид господарської діяльності, на право провадження якої видана ліцензія, її серію, номер, дату видачі та строк дії)

просить НКРЕ встановити вимоги щодо провадження таких видів господарської діяльності:
____________________________________________________________________________________

Перелік документів, що додаються: ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Підпис заявника _____________

М. П.

"___" ____________ 200_ року

____________

Опрос