Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке оформления материалов об административных правонарушениях в сфере охраны государственной тайны и конфиденциальной информации, являющейся собственностью государства

СБУ
Приказ, Инструкция от 17.08.2006 № 549
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері охорони державної таємниці та конфіденційної інформації, що є власністю держави

Наказ Служби безпеки України
від 17 серпня 2006 року N 549

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2006 р. за N 1047/12921

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Центрального управління Служби безпеки України
 від 7 грудня 2015 року N 780)

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України "Про державну таємницю", "Про Службу безпеки України", з метою дотримання законності під час оформлення матеріалів та складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері охорони державної таємниці та конфіденційної інформації, що є власністю держави, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері охорони державної таємниці та конфіденційної інформації, що є власністю держави (додається).

2. Начальникам Департаменту контррозвідки, Департаменту контррозвідувального захисту економіки держави, Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, Департаменту захисту національної державності, Управління охорони державної таємниці, регіональних органів та органів військової контррозвідки Служби безпеки України привести роботу у сфері охорони державної таємниці та конфіденційної інформації, що є власністю держави, у відповідність до вимог цього наказу.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальників Управління охорони державної таємниці, Управління військової контррозвідки Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі та регіональних органів Служби безпеки України.

4. З наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України в частині, що стосується.

5. Начальнику Управління охорони державної таємниці забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Голова Служби 

І. Дріжчаний 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері охорони державної таємниці та конфіденційної інформації, що є власністю держави

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок оформлення та складання Службою безпеки України (далі - СБУ) протоколів про адміністративні правопорушення у сфері охорони державної таємниці та конфіденційної інформації, що є власністю держави, які передбачені статтями 2122 і 2125 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - правопорушення у сфері охорони інформації з обмеженим доступом), протоколів про адміністративне затримання правопорушників, оформлення справ про адміністративні правопорушення та обліку матеріалів про адміністративні правопорушення.

1.2. Повноваження щодо оформлення матеріалів та складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері охорони інформації з обмеженим доступом (далі - протокол), здійснювані відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), покладаються на співробітників:

Управління охорони державної таємниці (далі - УОДТ);

підрозділів охорони державної таємниці регіональних органів СБУ та Управління військової контррозвідки СБУ в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі (далі - ПОДТ).

1.3. Повноваження щодо проведення відповідно до статті 262 КУпАП адміністративного затримання осіб при порушенні законодавства про державну таємницю, проведення особистого огляду, огляду речей, вилучення речей і документів та складання про це протоколів покладаються на співробітників:

Департаменту контррозвідки;

Департаменту контррозвідувального захисту економіки держави;

Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю;

Департаменту захисту національної державності;

УОДТ;

регіональних органів та органів військової контррозвідки.

1.4. При виявленні підрозділами Центрального управління СБУ фактів вчинення особами адміністративних правопорушень у сфері охорони інформації з обмеженим доступом невідкладно інформується УОДТ для прийняття у відповідності із законодавством рішення щодо складання протоколу про адміністративне правопорушення.

При виявленні таких фактів підрозділом регіонального органу СБУ чи Управління військової контррозвідки СБУ в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі інформується ПОДТ цього органу СБУ.

При виявленні органами військової контррозвідки СБУ фактів правопорушень у сфері охорони інформації з обмеженим доступом інформується регіональний орган СБУ, на території якого дислокована військова частина чи установа, де працює правопорушник.

1.5. Перелік посадових осіб підрозділів (органів) СБУ (далі - уповноважена посадова особа), уповноважених на оформлення матеріалів та складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері охорони інформації з обмеженим доступом, проведення адміністративного затримання, особистого огляду, огляду речей, вилучення речей і документів (далі - заходи адміністративного впливу), затверджується:

у Центральному управлінні СБУ - наказами СБУ;

у регіональних органах та органах військової контррозвідки СБУ - наказами керівників цих органів.

1.6. Організаційно-методичне забезпечення застосування підрозділами (органами) СБУ заходів адміністративного впливу у сфері охорони інформації з обмеженим доступом покладається на УОДТ.

1.7. Керівники підрозділів (органів) СБУ, визначених в пунктах 1.2 та 1.3 цієї Інструкції, а також уповноважені посадові особи несуть відповідальність за обґрунтованість та правильність застосування заходів адміністративного впливу.

1.8. При вирішенні питання про складення протоколу у сфері охорони інформації з обмеженим доступом стосовно особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (далі - правопорушник), встановлюється:

наявність у діях особи складу правопорушення;

чи віднесено до повноважень посадової особи СБУ складання протоколу про це правопорушення;

досягнення правопорушником віку, після якого настає адміністративна відповідальність;

обставини, що виключають адміністративну відповідальність;

обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення;

строк, протягом якого може бути накладено на правопорушника адміністративне стягнення.

2. Порядок складання протоколів про адміністративне правопорушення у сфері охорони інформації з обмеженим доступом

2.1. При виявленні адміністративного правопорушення у сфері охорони інформації з обмеженим доступом уповноважена посадова особа складає протокол про адміністративне правопорушення за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

У разі вчинення адміністративного правопорушення декількома особами протокол складається стосовно кожної особи окремо. При вчиненні однією особою одночасно адміністративних правопорушень у сфері охорони державної таємниці та у сфері охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави, складається один протокол про всі виявлені адміністративні правопорушення.

2.2. Виявлені порушення фіксуються в протоколі із обов'язковим указанням норм законів чи інших нормативно-правових актів у сфері охорони інформації з обмеженим доступом, які порушено, та зазначенням винних у їх допущенні осіб. Викладені в протоколі фактичні обставини вчиненого діяння мають відповідати складу адміністративного правопорушення, передбаченого конкретною нормою КУпАП.

Включення до протоколу відомостей та висновків, які не підтверджені документально, а також надання морально-етичних оцінок діям правопорушників не допускається.

2.3. У випадках, передбачених КУпАП, до протоколу вносяться прізвища, імена та по батькові свідків правопорушення, їх місця проживання.

2.4. Правопорушнику роз'яснюються зміст статті 63 Конституції України, а також його права, передбачені статтею 268 КУпАП, про що зазначається в протоколі і засвідчується підписом правопорушника з зазначенням дати. У разі відмови особи поставити підпис про це робиться відповідна відмітка.

2.5. Правопорушникові уповноваженою посадовою особою пропонується ознайомитися із складеним протоколом, дати письмове пояснення по суті вчиненого правопорушення із засвідченням свого підпису та дати. Пояснення правопорушника можуть бути викладені також на окремому аркуші з відміткою про це в протоколі.

Правопорушник має право робити зауваження і пояснення щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

У разі відмови правопорушника від надання пояснення або підписання протоколу уповноважена посадова особа, яка склала протокол, робить запис такого змісту: "(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка вчинила правопорушення) від надання пояснення по суті правопорушення(-нь), викладеного(-них) у протоколі, відмовився(-лася)" та засвідчує це своїм підписом із зазначенням дати.

Відмова від пояснення або підписання протоколу також може підтверджуватися підписами свідків.

Відмова від підписання протоколу, а також відсутність свідків не є підставою для припинення складання протоколу.

2.6. У випадках, коли в правопорушника вилучалися документи або речі, що мають значення для розгляду справи про адміністративне правопорушення і прийняття об'єктивного рішення, в протоколі робиться відповідний запис із зазначенням того, які саме документи або речі долучаються до протоколу.

2.7. У протоколі зазначаються обставини, що пом'якшують чи обтяжують адміністративну відповідальність правопорушника.

2.8. Протокол складається в одному примірнику на паперовому носії і повинен мати наскрізну нумерацію сторінок.

Записи в протоколі робляться державною мовою розбірливим почерком. Помилкові та невірні записи закреслюються однією лінією та засвідчуються підписами правопорушника та уповноваженої посадової особи.

Не допускається заповнення протоколу олівцем, закреслення чи виправлення відомостей, що вносяться до протоколу, а також додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, відносно якої він складений. У графах, які не заповнюються при складанні протоколу, проставляється прочерк.

На вимогу правопорушника йому можуть бути надані витяги із протоколу, в яких не містяться відомості, що становлять державну таємницю або конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

2.9. Протокол підписується уповноваженою посадовою особою та особою, яка вчинила адміністративне правопорушення. При наявності свідків протокол також підписується і ними.

2.10. До протоколу долучаються матеріали (докази), що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення (пояснення свідків, витяги з актів перевірок, висновків за результатами службового розслідування, заяви, пояснення правопорушника та свідків правопорушення, протоколи огляду, копії висновків державних експертів з питань таємниць з тих чи інших питань, письмового зобов'язання особи, яка вчинила правопорушення, у зв'язку з допуском до державної таємниці, копії наказів (розпоряджень) про надання такій особі допуску до державної таємниці, функціональних обов'язків, інших документів, які стосуються правопорушення).

Матеріали, які долучаються до протоколу, повинні бути обліковані в установленому порядку, містити достовірну інформацію, відповідати вимогам законодавства про державну таємницю та правилам діловодства.

2.11. Складений протокол, а також необхідні матеріали формуються в окрему справу про адміністративне правопорушення та після реєстрації в журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення, який ведеться за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції, подаються керівнику підрозділу (органу) СБУ, визначеного в пункті 1.2 цієї Інструкції, для розгляду та прийняття рішення щодо подальшого направлення до суду.

При розгляді поданих матеріалів з'ясовуються такі питання:

обґрунтованість, правильність, повнота складення протоколу та наявність інших матеріалів, необхідних для розгляду справи про адміністративне правопорушення;

чи підлягають задоволенню клопотання особи, стосовно якої складено протокол.

2.12. Оформлений протокол разом із доданими документами за супровідним листом, підписаним керівником підрозділу (органу) СБУ, визначеного в пункті 1.2 цієї Інструкції, направляється до суду за місцем вчинення правопорушення.

2.13. Матеріали справи про адміністративне правопорушення, в яких містяться відомості, що становлять державну таємницю, направляються до суду, якому надано дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

3. Порядок оформлення матеріалів щодо адміністративного затримання особи, її особистого огляду, огляду речей та вилучення речей і документів

3.1. З метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи правопорушника, у разі відсутності у неї документів, що посвідчують особу, і відсутності свідків, які б могли повідомити необхідні дані про неї, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, допускається адміністративне затримання особи, її особистий огляд, огляд речей та вилучення речей і документів.

Доставлення правопорушника до підрозділу (органу) СБУ має бути проведено в якомога коротший строк.

3.2. Адміністративне затримання особи у порядку, визначеному цією Інструкцією, застосовується тільки при порушенні особою законодавства про державну таємницю.

3.3. Адміністративне затримання особи проводиться не більше ніж на три години.

Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту доставлення правопорушника до підрозділу (органу) СБУ для складання протоколу.

3.4. Про адміністративне затримання особи відповідно до статті 261 КУпАП складається протокол про адміністративне затримання за формою згідно з додатком 3 до цієї Інструкції (далі - протокол про затримання).

У протоколі про затримання зазначаються відомості, передбачені формою цього протоколу.

3.5. Протокол про затримання заповнюється розбірливим почерком. Помилкові та невірні записи в протоколі закреслюються однією лінією та засвідчуються підписами особи, яка вчинила правопорушення, та уповноваженою посадовою особою.

Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що вносяться до протоколу, а також додаткових записів після того, як протокол про затримання підписаний особою, відносно якої він складений.

3.6. Про місцеперебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також керівник відповідного підприємства або уповноважена ним особа, про що в протоколі про затримання робиться відповідний запис, де зазначається, кого повідомлено, коли та в який спосіб.

У разі затримання неповнолітньої особи віком до 18 років обов'язково повідомляються її батьки або особи, які їх замінюють. У протоколі про затримання також зазначається час, дата повідомлення і кого саме повідомлено.

3.7. Перед поміщенням до кімнати для затриманих в адміністративному порядку або в службовому приміщенні, куди доставлено затриманого, може проводитися особистий огляд затриманого уповноваженою на те особою однієї статі із затриманим і в присутності двох понятих тієї самої статі.

Огляд речей, ручної поклажі, багажу, транспортних засобів та інших предметів здійснюється, як правило, у присутності особи, у власності (володінні) якої вони знаходяться. У невідкладних випадках зазначені речі, предмети може бути піддано оглядові з участю двох понятих під час відсутності власника (володільця).

3.8. Про проведення особистого огляду й огляду речей в протоколі або в протоколі про затримання робиться відповідний запис, де зазначаються прізвища, імена, по батькові та місця проживання понятих.

3.9. Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються уповноваженими посадовими особами, про що в протоколі або в протоколі про затримання робиться запис, які саме речі, предмети, документи вилучені у затриманого, указуються їх індивідуальні ознаки, номери тощо, а за потреби - місця та обставини їх виявлення, якщо це має суттєве значення при розгляді справи про адміністративне правопорушення.

Вилучені речі й документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення в місцях, визначених керівником підрозділу (органу) СБУ, зазначеного в пункті 1.3 цієї Інструкції, а після розгляду справи залежно від результатів її розгляду вони в установленому порядку конфіскуються або повертаються власникові чи знищуються.

3.10. У протоколі про затримання зазначається перелік предметів одягу, в який була одягнута особа під час затримання, а також про виявлені у затриманого при особистому огляді тілесні ушкодження.

У разі виявлення таких ушкоджень в протоколі про затримання зазначається, які саме ушкодження (синці, подряпини, різані рани тощо) і на яких частинах тіла вони розташовані. У разі, коли затриманий потребує медичної допомоги, у такому протоколі вказується час її надання, номер бригади швидкої медичної допомоги, прізвище та ініціали лікаря, до якого медичного закладу госпіталізовано затриманого.

3.11. При надходженні заяв чи зауважень під час затримання, проведення особистого огляду, огляду речей у протоколі про затримання робиться запис, ким вони зроблені, і викладається їх суть.

3.12. Проведення особистого огляду й огляду речей у протоколі про затримання засвідчується підписами уповноваженої посадової особи, яка робила огляд, затриманої особи і понятих.

3.13. У протоколі про затримання зазначається дата, час і причина звільнення затриманої особи, які речі, предмети або документи повернуто їй при звільненні, а також чи є в особи, що звільняється, претензії і які саме, що засвідчується підписом цієї особи.

3.14. Протокол про затримання підписується уповноваженою посадовою особою, яка його склала. У разі відмовлення затриманого підписати протокол в ньому робиться запис про це.

Після звільнення затриманого йому надається копія протоколу про затримання.

3.15. Матеріали про адміністративне затримання правопорушників реєструються в журналі обліку матеріалів про адміністративне затримання правопорушників, який ведеться за формою згідно з додатком 4 до цієї Інструкції.

4. Порядок ведення діловодства в справах про адміністративні правопорушення

4.1. Аркуші матеріалів справи про адміністративне правопорушення, яка передається до суду, групуються у томи, нумеруються і прошиваються. В описі зазначаються: порядковий номер, повна назва документа, його дата, номери аркушів за порядком, а також загальна кількість документів і аркушів цифрами та літерами. Опис підписується уповноваженою посадовою особою, та ставиться дата його складання.

Про направлення протоколу і доданих до нього матеріалів на розгляд суду в журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення робиться відповідний запис.

4.2. Після отримання відомостей про прийняте судом рішення у справі про адміністративне правопорушення до журналу обліку матеріалів про адміністративні правопорушення вносяться відомості про результати розгляду справи: номер та дата винесення ухвали (постанови), відомості про суд (суддю), який виніс ухвалу (постанову), результати розгляду справи.

4.3. Термін зберігання матеріалів про адміністративні правопорушення та журналів обліку матеріалів про адміністративні правопорушення встановлюється чинним законодавством.

 

Начальник Управління
охорони державної таємниці
 

 
І. Божков
 

 

Протокол N ______
про адміністративне правопорушення за ст. ______ Кодексу України про адміністративні правопорушення

"___" ____________ 20__ р. 

_________________________
(найменування населеного пункту) 

        Я, _______________________________________________________________________________,
                                   (посада, найменування підрозділу (органу) Служби безпеки України, прізвище, ім'я та по батькові
                                                             уповноваженої посадової особи, яка склала протокол) 

керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав цей протокол про те, що громадянин _________________________________________________________
                                                                                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові)
вчинив правопорушення, передбачене (ч. ________) ст. _________ КУпАП.

Відомості про особу правопорушника

1. Прізвище, ім'я та по батькові ___________________________________________________________
2. Дата та місце народження _____________________________________________________________
3. Громадянство _______________________________________________________________________
4. Освіта (вища, професійно-технічна, середня, який учбовий заклад і коли закінчено)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5. Сімейний стан _______________________________________________________________________
6. Місце проживання (фактичне та за реєстрацією, а також контактний телефон)
______________________________________________________________________________________
7. Місце роботи і посада _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
              (найменування посади, підприємства, установи, організації, де працює порушник, а також місцезнаходження
   цього підприємства, установи, організації. Чи є громадянин посадовою особою (чи виконує відповідні функції, пов'язані
                                                                            з інформацією з обмеженим доступом?))
8. Документ, що засвідчує особу правопорушника ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
         (серія, номер паспорта, дата видачі й найменування органу внутрішніх справ, що його видав, або серія, номер
      іншого документа, що посвідчує особу, яка вчинила правопорушення (службове чи пенсійне посвідчення тощо),
                              дата видачі й найменування підприємства, установи, організації, що його видали)
9. Чи притягався протягом року до адміністративної відповідальності за порушення законодавства в сфері охорони державної таємниці чи конфіденційної інформації, що є власністю держави. Якщо притягався, то яким судом та коли, вид стягнення
______________________________________________________________________________________
    (зазначаються число, місяць і рік вчинення попереднього правопорушення, відомості про суд, яким особа притягалася
                 до адміністративної відповідальності, частина та стаття
КУпАП, а також вид адміністративного стягнення
                                                                             (попередження, штраф, на яку суму, тощо)
10. Суть адміністративного правопорушення: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                 (дата, час, місце вчинення і конкретні обставини
                                                                  вчинення адміністративного правопорушення)
11. Обставини, що пом'якшують чи обтяжують адміністративну відповідальність за адміністративне правопорушення: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
12. Факт порушення законодавства в сфері охорони державної таємниці (конфіденційної інформації, що є власністю держави) підтверджують свідки:
________________________________________            ____________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові)                                                                      (підпис)
________________________________________            ____________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові)                                                                      (підпис)
13. Громадянинові ________________________ роз'яснено зміст статті 63 Конституції України про
                                                    (прізвище та ініціали)
те, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом, а також права, передбачені статтею 268 КУпАП:

        знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання;

     при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги, особисто чи за дорученням юридичної особи;

      виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;

       оскаржити постанову у справі.

____________ 20__ р.                                                       _______________________________________
                                                                                                                                                     (підпис правопорушника)
14. Пояснення громадянина ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

____________ 20__ р.                                                       _______________________________________
                                                                                                                                                     (підпис правопорушника) 

    У разі відмови особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, від пояснення або підписання протоколу про це робиться запис особою, яка склала протокол.

15. Ваша адміністративна справа для розгляду буде направлена до суду ________________________
                                                                                                                                                                              (указати якого) 

Про дату, час та місце розгляду Вашої справи Вас буде сповіщено судом _______________________
                                                                                                                                                                               (указати яким)
у встановленому законом порядку.

16. Заяви, клопотання__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

17. До протоколу додаються: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

  

__________________________________________
(підпис посадової особи, яка склала протокол) 

 

Начальник Управління охорони
державної таємниці
 

 
І. Божков
 

 

Журнал
обліку матеріалів про адміністративні правопорушення

____________________________________________________
(найменування підрозділу (органу) Служби безпеки України)

Почато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р. 

N
з/п 

Дата реєстрації та номер протоколу про адміністративне правопорушення /ким складено та коли/ 

Прізвище, ім'я та по батькові правопорушника, його місце проживання 

Дата вчинення правопорушення та стисло суть правопорушення 

До якого суду та коли направлено протокол, вихідний номер 

Відомості про рішення суду за протоколом / вид адміністративного стягнення 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник Управління охорони
державної таємниці
 

 
І. Божков
 

 

Протокол N _____
про адміністративне затримання

"___" ____________ 20__ р. 

_________________________
(найменування населеного пункту) 

        Я, _______________________________________________________________________________,
                                               (посада, найменування підрозділу (органу) Служби безпеки України,
                                                прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка склала протокол)

склав цей протокол про адміністративне затримання ________________________________________
                                                                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові затриманого)
"___" ____________ 19__ року народження, що проживає: ____________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                  (постійне місце проживання (фактичне та за реєстрацією), документ, що засвідчує особу)
який доставлений в службове приміщення _________________________________________________,
                                                                 (найменування підрозділу (органу) Служби безпеки України та його місце знаходження)

"___" ____________ 20__ року о "____" год. "_____" хв. у зв'язку із вчиненням правопорушення, передбаченого (ч. ______) ст. ______ КУпАП _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
                         (час і мотиви затримання: припинення адміністративного правопорушення, встановлення особи
                правопорушника, складання протоколу про адміністративне правопорушення, для розгляду справи тощо)

        Під час адміністративного затримання застосовувалися такі дії: ____________________________
______________________________________________________________________________________
                                                       (зазначити, які саме дії застосовувалися - фізична сила, спецзасоби тощо)

        Строк адміністративного затримання обчислюється з _____ год. ____ хв. "___" ____________ 20__ р., тобто з моменту доставки в службове приміщення підрозділу (органу) Служби безпеки України (інше приміщення, зазначити яке).

        Громадянину _________________________ роз'яснено його права, передбачені ст. 268 КУпАП:

        знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти прохання;

    при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи;

     виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;

     оскаржити постанову у справі. 

"___" ____________ 20__ р. 

________________________________________
(підпис затриманої особи) 

    Про місцеперебування затриманого відповідно до ст. 261 КУпАП повідомлено о "_____" год. "______" хв. "___" ____________ 20__ року _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                    (родичів, адміністрацію за місцем роботи або навчання, яким чином повідомлено, номер телефону) 

    Перед поміщенням до кімнати для затриманих в адміністративному порядку в присутності понятих:
    1. _________________________________________________________________, місце проживання:
                                                               (прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________________________________

   2. ________________________________________________________________, місце проживання:
                                                              (прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________________________________
проведено особистий огляд та огляд речей, передбачені ст. 264 КУпАП, що були в затриманого
___________________________________________________
                                            (прізвище та ініціали) 

     У затриманого в присутності понятих виявлені та відповідно до ст. 265 КУпАП вилучені для тимчасового зберігання:
______________________________________________________________________________________
         (указати перелік речей, документів, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, їх індивідуальні
                                                                ознаки, а за потреби - місця та обставини виявлення) 

  

______________________________________
(підпис затриманого) 

      Затриманий був одягнутий ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

     При особистому огляді тілесні ушкодження не виявлені, виявлені
                                                                                                         (непотрібне закреслити)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
               (які саме, чи надавалася медична допомога, час надання медичної допомоги, номер виклику і бригади швидкої
                                                                   медичної допомоги, прізвище та ініціали лікаря)

     Заяви та зауваження, зроблені при затриманні та огляді: ____________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                        (указати ким і які саме) 

________________________________________
(підпис затриманого, дата) 

__________________________________________
(підпис співробітника, який робив огляд) 

        Підписи понятих:   1. __________________________
                                         2. __________________________

        Громадянин _________________________ звільнений "___" ____________ 20__ року
                                                  (прізвище та ініціали)
о "___" год. "___" хв.

       Причина звільнення _________________________________________________________________
       При звільненні одержав ______________________________________________________________
                                                                                               (указати перелік речей, що повернуті при звільненні)
______________________________________________________________________________________

      Претензій не маю, претензії маю (указати, які саме). Записано вірно.
                      (непотрібне закреслити)
 

      Копію протоколу отримав. 

__________________________________________
(підпис звільненої особи)

__________________________________________
(підпис уповноваженої посадової особи, яка склала
 протокол) 

 

Начальник Управління охорони
державної таємниці
 

 
І. Божков
 

 

Журнал
обліку матеріалів про адміністративне затримання правопорушників

____________________________________________________
(найменування підрозділу (органу) Служби безпеки України)

Почато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р. 

N
з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові затриманої особи, її місце проживання 

Дата затримання, місцезнаходження приміщення, куди доставлено затриманого 

Дата реєстрації та номер протоколу про адміністративне затримання /ким складено та коли/ 

Дата вчинення правопорушення та стисло суть правопорушення 

Строк адміністративного затримання 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник Управління охорони
державної таємниці
 

 
І. Божков
 

Опрос