Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о применении иностранной валюты в страховой деятельности

Национальный банк
Постановление от 14.08.2006 № 318
Утратил силу

Про внесення змін до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності

Постанова Правління Національного банку України
від 14 серпня 2006 року N 318

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 вересня 2006 р. за N 1040/12914

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 лютого 2019 року N 31)

Відповідно до статей 6 та 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", статей 44 і 45 Закону України "Про Національний банк України", статті 19 Закону України "Про страхування" та з метою врегулювання питання щодо забезпечення виплат страхувальникам-нерезидентам страхового відшкодування за страхувальників-резидентів згідно з договорами страхування, дія яких поширюється на іноземну територію, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11.04.2000 N 135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2000 за N 254/4475 (зі змінами), такі зміни:

1.1. Пункт 2:

в абзаці п'ятому підпункту 2.1 слова "(уповноважені банки мають право запросити підтвердження достовірності цього документа в організації, що його надала)" виключити;

доповнити новим підпунктом 2.2 такого змісту:

"2.2. Для забезпечення виплат страхового відшкодування страхувальникам-нерезидентам - юридичним особам відповідно до укладених договорів страхування, дія яких поширюється на іноземну територію.

Для цього страховики надають уповноваженим банкам:

заяву страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) про виплату страхового відшкодування;

страховий акт (аварійний сертифікат) і документи, які підтверджують розмір завданих збитків та пов'язаних з ними витрат;

договір страхування або страхове свідоцтво (поліс, сертифікат);

довідку щодо договорів страхування, укладених із страхувальниками-нерезидентами - юридичними особами, засвідчену відбитком печатки, підписами керівника та головного бухгалтера страховика, а також відбитком печатки про її отримання органу, уповноваженого здійснювати державний нагляд за страховою діяльністю (додаток 1).

Документи, зазначені в цьому пункті, які укладені іноземною мовою, крім російської, подаються до уповноваженого банку з перекладом на українську мову, який засвідчується нотаріально".

У зв'язку з цим підпункти 2.2 - 2.4 вважати відповідно підпунктами 2.3 - 2.5;

в абзаці п'ятому підпункту 2.4 слова "страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) і" виключити;

в абзаці четвертому підпункту 2.5 слово "(додаток)" замінити словом та цифрою "(додаток 2)".

1.2. У другому реченні пункту 6 слова "(крім довідки державної податкової адміністрації /інспекції/)" виключити.

1.3. Доповнити Положення додатком 1 такого змісту:

Довідка
щодо договорів страхування, укладених із страхувальниками-нерезидентами - юридичними особами
за станом на ____________ 200_ року

Найменування страхувальника та його місцезнаходження 

Дата укладання, N договору або страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) та остання дата дії договору 

Вид страхування, об'єкт страхування, страхова сума 

Розмір страхового платежу, внесеного за час дії договору страхування
(зазначається відповідно до внесеної валюти) 

Дата настання страхового випадку 

Страхове відшкодування
(зазначається відповідно до валюти, потрібної для виплати) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Додаток: копія страхового акта (аварійного сертифіката) разом із перекладом, який подається до уповноваженого банку, завірені печаткою страховика на ____ аркушах.

 

Керівник _______________ (підпис, ініціали, прізвище) 

  

  

  

М. П. 

"___" ____________ 200_ року 

Головний бухгалтер _______ (підпис, ініціали, прізвище) 

  

  

  

                 М. П.
(органу, уповноваженого
здійснювати державний нагляд
за страховою діяльністю)". 

У зв'язку з цим додаток до Положення вважати додатком 2.

2. Департаменту валютного регулювання (О. А. Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного та територіальних управлінь Національного банку України для керівництва і використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України 

 
 
В. Б. Альошин
 

Опрос