Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке обнародования информации на фондовом рынке Украины

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 25.07.2006 № 587
Утратил силу

Про затвердження Змін до Положення про порядок оприлюднення інформації на фондовому ринку України

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 25 липня 2006 року N 587

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2006 р. за N 980/12854

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 24 травня 2001 року N 173
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 3 червня 2014 року N 733)

Відповідно до пункту 15 статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та наказу Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 15.08.2003 N 149 "Про затвердження Переліку і Порядку надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи "Електронний Уряд", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.11.2003 за N 1065/8386, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок оприлюднення інформації на фондовому ринку України, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.05.2001 N 173, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.2001 за N 568/5759 (додаються).

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрану забезпечити:

державну реєстрацію цього рішення у Міністерстві юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрана.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

 

 

Зміни до Положення про порядок оприлюднення інформації на фондовому ринку України

1. Преамбулу розділу 2 викласти у такій редакції:

"Оприлюднюється така інформація".

2. Розділ 2 після пункту 2.4 доповнити новим пунктом 2.5 такого змісту:

"2.5. Інформація щодо діяльності компаній з управління активами, яка подається відповідно до законодавства України".

У зв'язку з цим пункти 2.5 - 2.12 уважати відповідно пунктами 2.6 - 2.13.

3. Розділ 2 після пункту 2.8 доповнити новим пунктом 2.9 такого змісту:

"2.9. Інформація про судові справи, винесені за ними рішення судів, у разі, якщо стороною судової справи є Комісія".

У зв'язку з цим пункти 2.9 - 2.13 уважати відповідно пунктами 2.10 - 2.14.

4. Пункт 3.1 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Порядок функціонування Web-сайта Комісії та його інформаційного наповнення визначається Порядком оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 N 3, Порядком інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядком функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, затвердженими наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України та Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25.11.2002 N 327/225, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29.12.2002  за N 1021/7309 і за N 1022/7310 відповідно, а також наказами Голови Комісії". 

У зв'язку з цим абзаци другий та третій уважати відповідно абзацами третім та четвертим.

5. Абзац третій пункту 3.2 викласти в такій редакції:

"Інформація, що є обов'язковою для оприлюднення і публікується в офіційних друкованих виданнях Комісії, подається видавцями у визначеній електронній формі та у вигляді примірника газети (бюлетеня) до Державної установи "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" (далі - Агентство), створеного відповідно до Розпорядження Президента України від 19.06.98 N 275/98-рп "Про заходи щодо прискорення розвитку фондового ринку України", для формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів відповідно до рішення Комісії від 27.05.2003 N 233 "Про формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.06.2003 за N 516/7837, та ведення єдиної бази даних (переліку) оприлюдненої інформації".

6. Пункт 3.2 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Агентство щоквартально надає Комісії інформацію щодо виконання офіційними друкованими виданнями Комісії зазначених вимог".

7. Розділ 3 після пункту 3.2 доповнити новими пунктами 3.3 та 3.4 такого змісту:

"3.3. Web-сайт Агентства.

Web-сайт Агентства може бути складовою частиною інформаційних Інтернет-порталів за рішенням відповідного органу Агентства.

Порядок функціонування Web-сайта Агентства визначається внутрішнім положенням, затвердженим відповідним органом Агентства, з урахуванням вимог законодавства України.

Інформація на Web-сайті Агентства оприлюднюється у визначені Комісією строки шляхом надання доступу до записів баз даних.

3.4. Офіційні Web-сайти саморегулівних організацій професійних учасників ринку цінних паперів.

Інформація на Web-сайтах саморегулівних організацій професійних учасників ринку цінних паперів оприлюднюється шляхом надання користувачам Web-сайтів доступу до записів їх баз даних".

У зв'язку з цим пункт 3.3 уважати пунктом 3.5.

8. Пункт 4.1 Положення викласти в такій редакції:

"4.1. Комісія передає інформацію, яка оприлюднюється відповідно до пункту 2 цього Положення (за винятком інформації, яка публікується у друкованих засобах масової інформації згідно з законодавством України, та інформації, обіг якої обмежено відповідно до законодавства України), Агентству, яке здійснює технічне забезпечення формування та передавання інформації інформаційним агентствам на підставі договору між Агентством та інформаційними агентствами.

Порядок надання такої інформації встановлюється наказом Голови Комісії".

9. Пункт 4.2 викласти в такій редакції:

"4.2. Комісія веде перелік інформаційних агентств, з якими Агентством укладено договір про надання інформаційних послуг.

З метою ведення такого переліку Агентство протягом трьох робочих днів надає Комісії інформацію щодо укладених договорів про надання інформаційних послуг".

10. Пункт 4.3 викласти у такій редакції:

"4.3. Інформація, передбачена пунктами 2.8 та 2.9 цього Положення: тексти постанов та розпоряджень, прийнятих у результаті розглядів справ про правопорушення на ринку цінних паперів та/або судових справ, оприлюднюється на Web-сайтах у форматі *.pdf".

 

Директор
адміністративно-господарського
департаменту
 

 
 
М. Горяйнов
 

Опрос