Идет загрузка документа (412 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении образцов документов, представляемых для установления принадлежности к гражданству Украины, принятия в гражданство Украины, оформления приобретения гражданства Украины, прекращения гражданства Украины и отмены решений об оформлении приобретения гражданства Украины

МВД
Форма, Приказ от 20.07.2006 № 716
Утратил силу

Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України та скасування рішень про оформлення набуття громадянства України

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 20 липня 2006 року N 716

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2006 р. за N 977/12851

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 16 серпня 2012 року N 715)

Відповідно до пункту 128 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України від 27 березня 2001 року N 215 (в редакції Указу Президента України від 27 червня 2006 року N 588), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зразки документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, згідно з формами, що додаються.

2. Державному департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (Бондар В. С.) МВС України (далі - ДДГІРФО) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Директорові ДДГІРФО (Бондар В. С.) МВС України, начальникам територіальних органів і підрозділів служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб організувати вивчення зразків документів, затверджених цим наказом.

4. Скасувати наказ МВС України від 10.04.2001 N 274 "Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 27.03.2001 р. N 215/2001 "Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України генерал-майора міліції Рудіка В. М.

6. Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр 

Ю. В. Луценко 

 

Зразок

Начальникові ГУМВС (УМВС) України
в (у) ____________________________ 

 
Фото
35 х 45
 
 


ЗАЯВА
про встановлення належності до громадянства України

Прошу встановити мою належність до громадянства України на підставі:

- пункту 1 частини першої статті 3 Закону України "Про громадянство України";

- пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про громадянство України".

(необхідне підкреслити)

Про себе повідомляю необхідні відомості:

N
з/п
 

Запитання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові  

  

Дата народження  

  

Місце народження  

  

Підстави для встановлення належності до громадянства України: 

  

4.1 

постійне проживання на території України за станом на 24.08.91 чи проживання в Україні за станом на 13.11.91 (зазначити необхідне) 

  

4.2 

проходження строкової військової служби на території України за станом на 13.11.91 

  

4.3 

відбуття покарання в місцях позбавлення волі на території України за станом на 24.08.91 або 13.11.91 

  

Місце проживання та номер телефону 

  

Документи, які додаєте до заяви  

  

Одночасно прошу встановити належність до громадянства України моїх дітей, які постійно проживали разом зі мною на території України станом на 24 серпня 1991 року чи проживали станом на 13 листопада 1991 року (необхідне підкреслити):

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини 

Дата народження 

Місце народження 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___ ____________ 20__ року 

_______________________
(підпис заявника) 

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Особа, яка подала заяву про встановлення належності до громадянства України, має:

а) паспорт громадянина колишнього СРСР серії ________________ N __________________________,
виданий ______________________________________________________________________________;
                                                                                   (коли та яким органом виданий паспорт) 

б) посвідку на проживання для осіб без громадянства серії ________ N _________________________,
видану _______________________________________________________________________________
                                                                                   (коли та яким органом видано посвідку) 

Заяву прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, перевірив
______________________________________________________________________________________
                                                                                            (посада, прізвище та ініціали) 

___ ______________ 20__ року                                                               ____________________________
                                                                                                                                                                                        (підпис) 

Прийняте рішення

Установити належність до громадянства України відповідно до пункту ______ частини першої статті 3 Закону України "Про громадянство України"
______________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові особи)
разом з _______________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові дітей) 

з _____________________________________ 1991 року.
             (зазначити: 24 серпня чи 13 листопада) 

Посадова особа підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ПОГОДЖЕНО 

  

  

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

  

  

Начальник ГУМВС (УМВС) України
в (у) ___________________________ 

 
__________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року 

  

  

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

Начальникові ГУМВС (УМВС) України
в (у) ____________________________ 

 
ФОТО
ДИТИНИ
35 х 45
 
 


ЗАЯВА
про встановлення належності до громадянства України дитини

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                        (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків дитини чи законного представника) 

прошу встановити належність до громадянства України дитини на підставі:

- пункту 1 частини першої статті 3 Закону України "Про громадянство України";

- пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про громадянство України".

(необхідне підкреслити)

Повідомляю про дитину необхідні відомості: 

N
з/п
 

Запитання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини  

  

Дата народження дитини 

  

Місце народження дитини 

  

Підстави для встановлення належності до громадянства України дитини: постійне проживання на території України за станом на 24.08.91 чи проживання в Україні за станом на 13.11.91 (зазначити необхідне) 

  

Прізвище, ім'я, по батькові батьків (одного з них) або іншого законного представника дитини, з яким вона постійно проживала на території України за станом на 24.08.91 або проживала в Україні за станом на 13.11.91 

  

Місце проживання дитини 

  

Місце проживання та номер телефону особи, яка подає заяву 

  

Документи, які додаєте до заяви  

  

___ ____________ 20__ року 

______________________
(підпис заявника) 

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Особа, яка подала заяву про встановлення належності дитини до громадянства України, має:

а) паспорт громадянина України серії ______ N ________________, виданий ____________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                               (коли та яким органом виданий паспорт) 

б) паспорт громадянина колишнього СРСР серії __________ N ________________________________,
виданий ______________________________________________________________________________;
                                                                              (коли та яким органом виданий паспорт) 

в) посвідку на проживання для осіб без громадянства серії ________ N _________________________,
видану _______________________________________________________________________________
                                                                               (коли та яким органом видано посвідку) 

Заяву прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, перевірив ______________________________________________________________________________________
                                                                                        (посада, прізвище та ініціали) 

___ _____________ 20__ року                                                                       _________________________
                                                                                                                                                                                           (підпис) 

Прийняте рішення

Установити належність до громадянства України відповідно до пункту _____________ частини першої статті 3 Закону України "Про громадянство України" ______________________________
                                                                                                                                                                             (прізвище, ім'я,
________________________________ з __________________________________________ 1991 року.
                       по батькові дитини)                                                   (зазначити: 24 серпня чи 13 листопада) 

Посадова особа підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ПОГОДЖЕНО 

  

  

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

  

  

Начальник ГУМВС (УМВС) України
в (у) ___________________________ 

 
__________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року 

  

  

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

Начальникові ГУМВС (УМВС) України
в (у) ____________________________ 

 
ФОТО
ДИТИНИ
35 х 45
 
 


ЗАЯВА
про встановлення належності до громадянства України дитини, яка перебуває в дитячому закладі України

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________,
                                                          (посада особи та назва державного дитячого закладу України)
прошу встановити належність до громадянства України дитини, батьки якої померли, позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними, оголошені померлими (необхідне підкреслити)

на підставі:

- пункту 1 частини першої статті 3 Закону України "Про громадянство України";

- пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про громадянство України".

(необхідне підкреслити)

Повідомляю про дитину необхідні відомості: 

N
з/п
 

Запитання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини  

  

Дата народження дитини 

  

Місце народження дитини 

  

Підстави для встановлення належності до громадянства України дитини: перебування в державному дитячому закладі України за станом на 24.08.91 чи за станом на 13.11.91 (зазначити необхідне)  

  

Місцезнаходження державного дитячого закладу України, контактний телефон 

  

Документи, які додаєте до заяви

  

___ _____________ 20__ року 

_____________________________
(підпис особи, яка подає заяву) 

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Особа, яка подала заяву про встановлення належності дитини до громадянства України, має паспорт громадянина України серії ____________ N ________________________________, виданий ______________________________________________________________________________________
                                                                                   (коли та яким органом виданий паспорт) 

Заяву прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, перевірив ______________________________________________________________________________________
                                                                                           (посада, прізвище та ініціали) 

___ _____________ 20__ року                                                                         ________________________
                                                                                                                                                                                           (підпис) 

Прийняте рішення

Установити належність до громадянства України відповідно до пункту _____________ частини першої статті 3 Закону України "Про громадянство України" ______________________________
                                                                                                                                                                              (прізвище, ім'я,
___________________________________ з ________________________________________ 1991 року.
                          по батькові дитини)                                                     (зазначити: 24 серпня чи 13 листопада) 

Посадова особа підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ПОГОДЖЕНО 

  

  

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

  

  

Начальник ГУМВС (УМВС) України
в (у) ___________________________ 

 
__________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року 

  

  

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

Начальникові ГУМВС (УМВС) України
в (у) ____________________________ 

 
ФОТО
35 х 45
 
 


ЗАЯВА
про оформлення належності до громадянства України

Прошу оформити мою належність до громадянства України на підставі пункту 3 частини першої статті 3 Закону України "Про громадянство України".

Про себе повідомляю необхідні відомості:

N
з/п
 

Запитання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові 

  

Дата народження  

  

Місце народження  

  

Країна, з якої прибув(-ла) в Україну на постійне проживання 

  

Дата внесення напису "громадянин України" в паспорт громадянина колишнього СРСР та назва органу, яким це здійснено  

  

Місце проживання на момент внесення напису "громадянин України" до паспорта громадянина колишнього СРСР 

  

Якщо прибув(-ла) у неповнолітньому віці разом із батьками (одним з них) після 13.11.91, зазначити дату внесення напису "громадянин України" в паспорти громадянина колишнього СРСР батьків (одного з них) та орган, яким це здійснено 

  

Місце проживання та номер телефону 

  

Документи, які додаєте до заяви 

  

Одночасно прошу оформити належність до громадянства України моїм дітям, які прибули в Україну одночасно зі мною:

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини 

Дата народження 

Місце народження 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___ _____________ 20__ року 

____________________________
(підпис заявника) 

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Особа, яка подала заяву про оформлення належності до громадянства України, має:

а) паспорт громадянина колишнього СРСР серії ______________ N ____________________________,
виданий ______________________________________________________________________________;
                                                                                       (коли та яким органом виданий паспорт) 

б) посвідку на проживання для осіб без громадянства серії _____ N ____________________________,
видану _______________________________________________________________________________;
                                                                                       (коли та яким органом видано посвідку) 

в) посвідчення біженця N __________________, видане ______________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                    (коли та яким органом видано посвідчення) 

Заяву прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, перевірив ______________________________________________________________________________________
                                                                                                (посада, прізвище та ініціали) 

___ _____________ 20__ року                                                                       _________________________
                                                                                                                                                                                           (підпис) 

Прийняте рішення

Оформити належність до громадянства України відповідно до пункту 3 частини першої статті 3 Закону України "Про громадянство України" __________________________________________
                                                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
разом з _______________________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові дітей) 

з ___ ____________ 199_ року.

Зазначається дата внесення до паспорта громадянина колишнього СРСР напису "громадянин України"

Посадова особа підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ПОГОДЖЕНО 

  

  

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

  

  

Начальник ГУМВС (УМВС) України
в (у) ___________________________ 

 
__________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року 

  

  

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

Начальник ГУМВС (УМВС) України
в (у) __________________________

ЗАЯВА
про оформлення набуття особою громадянства України за народженням

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                           (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків дитини чи законного представника)
прошу оформити набуття громадянства України за народженням дитині відповідно до частини _______________ статті 7 Закону України "Про громадянство України".

Повідомляю про дитину необхідні відомості: 

N
з/п
 

Запитання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини 

  

Дата народження дитини 

  

Місце народження дитини 

  

Громадянство батька на момент народження дитини  

  

Громадянство матері на момент народження дитини 

  

Прізвище, ім'я, по батькові батька дитини та наявність у нього законних підстав для проживання на території України в момент народження дитини: 

  

6.1 

дозвіл на постійне чи тимчасове проживання або дозвіл на імміграцію (зазначити дату) 

  

6.2 

наявність у паспорті громадянина колишнього СРСР відмітки про постійну чи тимчасову прописку (реєстрацію) 

  

6.3 

наявність відмітки про реєстрацію в національному паспорті  

  

6.4 

отримання статусу біженця в Україні чи притулку в Україні (зазначити дату)  

  

Прізвище, ім'я, по батькові матері дитини та наявність у неї законних підстав для проживання на території України в момент народження дитини: 

  

7.1 

дозвіл на постійне чи тимчасове проживання або дозвіл на імміграцію (зазначити дату) 

  

7.2 

наявність у паспорті громадянина колишнього СРСР відмітки про постійну чи тимчасову прописку (реєстрацію) 

  

7.3 

наявність відмітки про реєстрацію в національному паспорті 

  

7.4 

отримання статусу біженця в Україні чи притулку в Україні (зазначити дату) 

  

Місце проживання та номер телефону особи, яка подає заяву  

  

Дитина є знайденою на території України, батьки її невідомі 

  

10 

Місцезнаходження державного дитячого закладу України, контактний телефон 

  

11 

Документи, які додаєте до заяви  

  

Достовірність викладених у заяві відомостей і дійсність поданих документів підтверджую.

___ ____________ 20__ року 

_________________________
(підпис особи, яка подає заяву) 

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Особа, яка подала заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України за народженням, має:

а) паспорт громадянина України серії ________ N _______________, виданий ___________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                (коли та яким органом виданий паспорт) 

б) паспорт громадянина колишнього СРСР серії _________ N _________________________________,
виданий ______________________________________________________________________________;
                                                                                (коли та яким органом виданий паспорт) 

в) посвідку на проживання для іноземців серії ___________ N __________________________, видану _____________________________________________________________________________________;
                                                                                (коли та яким органом видано посвідку) 

г) посвідку на проживання для осіб без громадянства серії __________ N _______________________,
видану _______________________________________________________________________________;
                                                                                (коли та яким органом видано посвідку) 

ґ) посвідчення біженця N __________, видане ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                             (коли та яким органом видано посвідчення) 

Заяву прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, перевірив ______________________________________________________________________________________
                                                                                         (посада, прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року                                                                           ________________________
                                                                                                                                                                                            (підпис) 

Прийняте рішення

Оформити набуття громадянства України за народженням відповідно до частини ___________ статті 7 Закону України "Про громадянство України" _____________________________________
                                                                                                                                                                   (прізвище, ім'я, 
_________________________________________________________ з моменту його (її) народження.
                                                          по батькові дитини) 

Посадова особа підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ПОГОДЖЕНО 

  

  

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

  

  

Начальник ГУМВС (УМВС) України
в (у) ___________________________ 

 
__________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року 

  

  

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

ДЕКЛАРАЦІЯ
про ненабуття особою громадянства іншої держави за народженням

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків дитини)
___ _____________ 19__ року народження, уродженець(-ка) __________________________________
                                                                                                                                                                      (місце народження)
______________________________________________________________________________________
підтверджую, що мій син (моя дочка) ______________________________________________________
                                                                                                                                              (прізвище, ім'я,
______________________________________________________________________________________,
                                                                       по батькові, дата та місце народження дитини)
не набув (не набула) громадянства іншої держави (держав) за народженням.

___ ______________ 20__ року                                                                        ________________________
                                                                                                                                                                                     (підпис заявника) 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

ДЕКЛАРАЦІЯ
про ненабуття особою за народженням громадянства жодного з батьків

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків дитини)
___ _____________ 19__ року народження, уродженець(-ка) __________________________________
                                                                                                                                                                    (місце народження)
______________________________________________________________________________________
підтверджую, що мій син (моя дочка) ______________________________________________________
                                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові,
______________________________________________________________________________________,
                                                                                   дата та місце народження дитини)
не набув (не набула) за народженням громадянства жодного з батьків, оскільки
______________________________________________________________________________________
                                     (викласти положення законодавства про громадянство іноземної держави (держав),
______________________________________________________________________________________
                                                  відповідно до яких дитина не набула громадянства жодного з батьків)
______________________________________________________________________________________

___ _______________ 20__ року                                                                 __________________________
                                                                                                                                                                                 (підпис заявника) 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

ДЕКЛАРАЦІЯ
про набуття особою за народженням громадянства того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові того з батьків, який подає заяву)
громадянин(-ка) ____________________________________________, підтверджую, що мій син (моя
                                                                                    (назва держави)
дочка) _______________________________________________________________________________:
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження дитини) 

1) набув (набула) за народженням мого громадянства, а мені на час його (її) народження було надано статус біженця в Україні (притулок в Україні);

2) набув (набула) громадянства моєї дружини (мого чоловіка) -
______________________________________________________________________________________,
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові дружини /чоловіка)
громадянки (громадянина) ___________________________________, якій (якому) на час народження
                                                                                             (назва держави)
дитини було надано статус біженця в Україні (притулок в Україні).

(зазначити необхідне)

___ ______________ 20__ року                                                                   __________________________
                                                                                                                                                                                   (підпис заявника) 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

ДЕКЛАРАЦІЯ
про ненабуття особою за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові того з батьків, який є іноземцем)
громадянин(-ка) _________________________________________________, підтверджую, що мій син
                                                                                            (назва держави)
(моя дочка) ____________________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові,
______________________________________________________________________________________,
                                                                            дата та місце народження дитини)
не набув (не набула) за народженням громадянства _________________________________________,
                                                                                                                                                              (назва держави)
оскільки ______________________________________________________________________________
                                                           (викласти положення законодавства про громадянство,
______________________________________________________________________________________
                                                                  відповідно до яких дитина не є громадянином
______________________________________________________________________________________
                                                                     держави того з батьків, який є іноземцем) 

___ _____________ 20__ року                                                               _____________________________
                                                                                                                                                                              (підпис заявника) 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

Начальникові ГУМВС (УМВС) України
в (у) ____________________________ 

 
ФОТО
35 х 45
 
 


ЗАЯВА
про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

Прошу оформити мені набуття громадянства України відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про громадянство України".

Про себе повідомляю необхідні відомості:

N
з/п
 

Запитання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові (якщо змінювали прізвище, ім'я, по батькові, то зазначити всі прізвища, імена, по батькові, які мали) 

  

Дата народження  

  

Місце народження  

  

У громадянстві якої держави перебуваєте на цей час 

  

Підстави для набуття громадянства України: 

  

5.1 

народження чи постійне проживання на території України до 24 серпня 1991 року (зазначити необхідне) 

  

5.2 

народження чи постійне проживання на території України до 24 серпня 1991 року Ваших батьків, діда, баби, брата, сестри, сина, дочки, онука чи онуки (зазначити необхідне) 

  

Місце проживання та номер телефону 

  

Документи, які додаєте до заяви  

  

Одночасно зі мною прошу оформити набуття громадянства України за територіальним походженням моїм неповнолітнім дітям:

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини 

Громадянство на цей час 

Дата народження 

Місце народження 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Достовірність викладених у заяві відомостей і дійсність поданих документів підтверджую. Під судом та слідством на території іноземних держав не перебуваю.

Мені повідомлено, що в разі подання завідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів я втрачу громадянство України на підставі статті 21 Закону України "Про громадянство України".

___ ______________ 20__ року 

___________________________
(підпис заявника) 

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Особа, яка подала заяву про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням, має:

а) національний паспорт серії ________ N _______________, виданий __________________________
______________________________________________________________________________________;
                                                                               (коли та яким органом виданий паспорт) 

б) паспорт громадянина колишнього СРСР серії ___________ N _______________________________,
виданий ______________________________________________________________________________;
                                                                               (коли та яким органом виданий паспорт) 

в) посвідку на проживання для іноземців серії _____________ N ________________________, видану _____________________________________________________________________________________;
                                                                                (коли та яким органом видано посвідку) 

г) посвідку на проживання для осіб без громадянства серії _________N _________________________,
видану _______________________________________________________________________________;
                                                                                (коли та яким органом видано посвідку) 

ґ) посвідчення біженця N __________, видане ______________________________________________
                                                                                                                               (коли та яким органом видано посвідчення)
______________________________________________________________________________________

Заяву прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, перевірив ______________________________________________________________________________________
                                                                                          (посада, прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року                                                                         _________________________
                                                                                                                                                                                         (підпис) 

Прийняте рішення

Оформити набуття громадянства України за територіальним походженням відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про громадянство України" ______________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові особи)
______________________________ разом з ________________________________________________
                                                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові дітей)
______________________________________________________________________________________ 

Посадова особа підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ПОГОДЖЕНО 

  

  

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

  

  

Начальник ГУМВС (УМВС) України
в (у) ___________________________ 

 
__________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року 

  

  

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відсутність іноземного громадянства

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові) 
___ ______________ 19__ року народження, є особою без громадянства з такої причини: 

  

1) виїхав (виїхала) з території держави попереднього проживання (________________________________________________) до прийняття чи набрання чинності
                                                  (назва держави)
її законодавством про громадянство 

  

2) не виявив (не виявила) бажання набувати громадянства (підданства) держави попереднього проживання (________________________________________________________),
                                                                                                                            (назва держави)
законодавством якої передбачено подання відповідних заяв 

  

3) належав (належала) до категорії осіб, громадянство (підданство) яким не надавалося згідно із законодавством держави попереднього проживання (__________________________________)
                                                                                                                                                         (назва держави) 

  

4) є особою без громадянства з моменту народження 

  

5) утратив (утратила) громадянство (підданство) _______________________________________
                                                                                                                                                    (назва держави) 

  

6) вийшов (вийшла) з громадянства (підданства) _______________________________________
                                                                                                                                                    (назва держави) 

У потрібній графі необхідно поставити знак "+" чи "V" та заповнити відповідний рядок.

___ ______________ 20__ року 

________________________
(підпис заявника) 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
припинити іноземне громадянство

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
___ ______________ 19__ року народження, уродженець(-ка) _________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                                (місце народження)
громадянин(-ка), підданий(-а) ____________________________________________________________,
           (підкреслити необхідне)                                                                                 (назва держави)
зобов'язуюся протягом двох років з моменту набуття мною громадянства України припинити громадянство (підданство) _______________________________________________________________
                                                                                                                                       (назва держави)
і подати до органу, що видав мені тимчасове посвідчення громадянина України, документ про припинення громадянства (підданства) ____________________________________________________,
                                                                                                                                       (назва держави)
виданий уповноваженим на те органом цієї держави.

У разі неотримання мною з незалежних від мене причин документа про припинення громадянства (підданства) ___________________________________________________________________________,
                                                                                                    (назва держави)
зобов'язуюся подати декларацію про відмову від громадянства (підданства) цієї держави і повернути національний паспорт громадянина ____________________ до уповноваженого органу цієї держави.
                                                                                              (назва держави) 

___ ______________ 20__ року                                                                        ________________________
                                                                                                                                                                                      (підпис заявника) 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
___ _____________ 19__ року народження, уродженець(-ка) _________________________________
_____________________________________, громадянин(-ка) ________________________________,
                                 (місце народження)                                                                                                   (назва держави)
який (яка) ___ ____________ ____ отримав (отримала) статус біженця в Україні
                                 (зазначити дату)
(притулок в Україні), відмовляюся від громадянства (підданства) ____________________________ у
                                                                                                                                                                         (назва держави)
зв'язку з наміром набути громадянство України.

___ ______________ 20__ року                                                                  __________________________
                                                                                                                                                                                (підпис заявника) 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

______________________________
   (Президентові України чи начальникові
               ГУМВС (УМВС) України)
в (у) _________________________ 

  

ЗАЯВА
про зміну громадянства

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
___ ____________ 19__ року народження, уродженець(-ка) ___________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                             (місце народження)
громадянин(-ка) ___________________________________________, на підставі Угоди між Україною і
                                                                                  (назва держави)
______________________________________________________________________________________
                                                                                            (повна назва Угоди)
______________________________________________________________________________________,
що передбачає припинення громадянства __________________________________________________
                                                                                                                                                (назва держави)
одночасно з набуттям громадянства України, а також, що громадянство України набувається відповідно до чинного законодавства України, прошу:
(зазначити необхідне позначкою "V")

  

оформити мені набуття громадянства України за територіальним походженням  

  

прийняти мене до громадянства України 

  

поновити мене в громадянстві України 


з подальшим припиненням громадянства __________________________________________________
                                                                                                                                                   (назва держави) 

Свою належність до громадянства ________________________________________________________
                                                                                                                                     (назва держави)
підтверджую __________________________________________________________________________
                                                                                          (назва документа, його серія, номер,
______________________________________________________________________________________
                                                                                                       коли та ким виданий) 

Цей документ зобов'язуюся здати одночасно з отриманням паспорта громадянина України.

Якщо в установленому порядку від компетентних органів _____________________________________
                                                                                                                                                                      (назва держави)
не буде отриманий документ про припинення мого ___________________________ громадянства, я зобов'язуюся подати декларацію про відмову від громадянства цієї держави.

___ _____________ 20__ року                                                                        _________________________
                                                                                                                                                                                    (підпис заявника) 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

Начальникові ГУМВС (УМВС) України
в (у) _____________________________

ЗАЯВА
про згоду дитини віком від 14 до 18 років на набуття громадянства України

Мені, ________________________________________________________________________________,
                                                            (прізвище, ім'я та по батькові дитини віком від 14 до 18 років)
відомо, що ____________________________________________________________________________
                                                 (прізвище, ім'я та по батькові батька, матері або законного представника дитини)
звернувся (звернулася) із заявою про набуття мною громадянства України відповідно до пункту _____ частини _________ статті _____ Закону України "Про громадянство України".

У зв'язку з цим я підтверджую свою згоду на набуття громадянства України.

___ _____________ 20__ року                                                                         ________________________
                                                                                                                                                                                       (підпис дитини) 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 
 

Зразок

Начальникові ГУМВС (УМВС) України
в (у) ____________________________ 

 
ФОТО
ДИТИНИ
35 х 45
 
 


ЗАЯВА
про оформлення набуття дитиною громадянства України за територіальним походженням

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                         (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків чи законного представника дитини)
прошу оформити набуття громадянства України за територіальним походженням відповідно до частини __________________________ статті 8 Закону України "Про громадянство України" дитині.

Повідомляю про дитину необхідні відомості: 

N
з/п
 

Запитання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини  

  

Дата народження дитини  

  

Місце народження дитини 

  

У громадянстві якої держави дитина перебуває на цей час 

  

Підстави для набуття дитиною громадянства України: 

  

5.1 

народження чи постійне проживання дитини на території УРСР до 24.08.91 (зазначити необхідне) 

  

5.2 

дитина є нащадком (дитиною, онукою) осіб, які народилися або постійно проживали на території України до 24.08.91 (зазначити необхідне)  

  

5.3 

народження на території України після 24.08.91 дитини, яка не набула громадянства України за народженням 

  

Місце проживання дитини 

  

Місце проживання та номер телефону особи, яка подає заяву  

  

Документи, які додаєте до заяви 

  

Достовірність викладених у заяві відомостей і дійсність поданих документів підтверджую.

___ _____________ 20__ року 

____________________________
(підпис особи, яка подає заяву) 

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Особа, яка подала заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України за територіальним походженням, має:

а) національний паспорт серії ________ N _________________, виданий ________________________
______________________________________________________________________________________;
                                                                                 (коли та яким органом виданий паспорт) 

б) паспорт громадянина колишнього СРСР серії __________ N ________________________________,
виданий ______________________________________________________________________________;
                                                                                 (коли та яким органом виданий паспорт) 

в) посвідку на проживання для іноземців серії ____________ N _________________________, видану _____________________________________________________________________________________;
                                                                                  (коли та яким органом видано посвідку) 

г) посвідку на проживання для осіб без громадянства серії ________ N __________________________,
видану _______________________________________________________________________________;
                                                                                 (коли та яким органом видано посвідку) 

ґ) посвідчення біженця N __________, видане ______________________________________________
                                                                                                                           (коли та яким органом видано посвідчення)
______________________________________________________________________________________

Заяву прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, перевірив ______________________________________________________________________________________
                                                                                           (посада, прізвище та ініціали) 

___ ______________ 20__ року                                                                       ________________________
                                                                                                                                                                                            (підпис) 

Прийняте рішення

Оформити набуття громадянства України за територіальним походженням відповідно до частини __________ статті 8 Закону України "Про громадянство України" __________________
                                                                                                                                                                                                  (прізвище, 
______________________________________________________________________________________
                                                                                           ім'я, по батькові дитини) 

Посадова особа підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ПОГОДЖЕНО 

  

  

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

  

  

Начальник ГУМВС (УМВС) України
в (у) ___________________________ 

 
__________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року 

  

  

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відсутність у дитини іноземного громадянства

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                         (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків чи законного представника дитини)
повідомляю, що дитина _________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові,
______________________________________________________________________________________,
                                                                                      дата та місце народження дитини)
є особою без громадянства з такої причини: 

  

1) виїхав (виїхала) з території держави попереднього проживання (_______________________________________________________) до прийняття чи набрання
                                                               (назва держави)
чинності її законодавством про громадянство 

  

2) не виявив (не виявила) бажання набувати громадянства (підданства) держави попереднього проживання (______________________________________________________),
                                                                                                                          (назва держави)
законодавством якої передбачено подання відповідних заяв 

  

3) належав (належала) до категорії осіб, громадянство (підданство) яким не надавалося згідно із законодавством держави попереднього проживання (_________________________)
                                                                                                                                                                 (назва держави) 

  

4) є особою без громадянства з моменту народження  

  

5) утратив (утратила) громадянство (підданство) _____________________________________
                                                                                                                                                   (назва держави) 

  

6) вийшов (вийшла) з громадянства (підданства) _____________________________________
                                                                                                                                                   (назва держави) 

У потрібній графі необхідно поставити знак "V" та заповнити відповідний рядок.

___ _____________ 20__ року 

________________________
(підпис заявника) 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
припинити дитиною іноземне громадянство

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                         (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків чи законного представника дитини)
зобов'язуюся протягом двох років з моменту набуття громадянства України дитиною ______________________________________________________________________________________
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові, дата та
__________________________________________________________, яка є громадянином (підданим)
                                                     місце народження дитини)
____________________________________________________, припинити громадянство (підданство)
                                                             (назва держави)
цієї держави і подати до органу, що прийняв рішення про набуття дитиною громадянства України, документ про припинення її громадянства (підданства) ______________________________________,
                                                                                                                                                               (назва держави)
виданий уповноваженим на те органом цієї держави.

У разі неотримання мною з незалежних від мене причин документа про припинення дитиною громадянства (підданства) ______________________________________________________________,
                                                                                                                                   (назва держави)
зобов'язуюся подати декларацію про відмову дитини від громадянства (підданства) цієї держави.

___ ____________ 20__ року                                                                             _______________________
                                                                                                                                                                                      (підпис заявника) 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відмову дитини, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків дитини)
повідомляю, що мій син (моя дочка), ______________________________________________________,
                                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові,
_________________________________, громадянин(-ка) _____________________________________,
                     дата народження дитини)                                                                                               (назва держави)
який (яка) отримав (отримала) статус біженця в Україні (притулок в Україні), відмовляється від громадянства (підданства) _______________________________________________________________
                                                                                                                                   (назва держави)
у зв'язку з наміром набути громадянства України.

___ ____________ 20__ року                                                                              _______________________
                                                                                                                                                                                         (підпис заявника) 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

______________________________
    (Президентові України чи начальникові
                ГУМВС (УМВС) України)
в (у) __________________________

ЗАЯВА
про зміну дитиною громадянства

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                        (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків чи законного представника дитини)
на підставі Угоди між Україною та ________________________________________________________,
                                                                                                                                      (назва держави
______________________________________________________________________________________
                                                                                               та повна назва Угоди)
______________________________________________________________________________________,
що передбачає припинення громадянства _________________________________________ одночасно
                                                                                                                                        (назва держави)
з набуттям громадянства України, а також, що громадянство України набувається відповідно до чинного законодавства України, прошу:
(зазначити необхідне позначкою "V")

  

оформити набуття дитиною громадянства України за територіальним походженням  

  

прийняти дитину до громадянства України 

  

поновити дитину в громадянстві України 


______________________________________________________________________________________
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження дитини)
______________________________________________________________________________________
з подальшим припиненням громадянства __________________________________________________
                                                                                                                                                  (назва держави) 

Належність дитини до громадянства ______________________________________________________
                                                                                                                                                  (назва держави)
підтверджую __________________________________________________________________________
                                                                                            (назва документа, його серія, номер, 
______________________________________________________________________________________
                                                                                                        коли та ким виданий) 

Цей документ зобов'язуюся здати одночасно з отриманням документа про набуття дитиною громадянства України.

Якщо в установленому порядку від компетентних органів _____________________________________
                                                                                                                                                                       (назва держави)
не буде отриманий документ про припинення дитиною громадянства цієї держави, я зобов'язуюся подати декларацію про відмову дитини від громадянства _____________________________________,
                                                                                                                                                                       (назва держави)
не користуватися правами і не виконувати обов'язків, передбачених її законодавством.

___ _______________ 20__ року                                                                  __________________________
                                                                                                                                                                                   (підпис заявника) 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

Президентові України 

 
ФОТО
35 х 45
 
 


ЗАЯВА
про прийняття до громадянства України

Прошу прийняти мене до громадянства України відповідно до статті 9 Закону України "Про громадянство України".

Визнаю Конституцію України та зобов'язуюся дотримуватися законів України. Про себе повідомляю необхідні відомості:

N
з/п
 

Запитання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові (якщо змінювали прізвище, ім'я, по батькові, то перелічіть усі прізвища, імена, по батькові, які мали) 

  

Дата народження  

  

Місце народження  

  

У громадянстві якої держави (яких держав) перебуваєте на цей час 

  

Коли і з якої країни прибули в Україну на постійне проживання 

  

Сімейний стан: 

  

6.1 

перебування в шлюбі з громадянином України терміном понад 2 роки (зазначити дату укладення шлюбу) 

  

6.2 

перебування понад 2 роки в шлюбі з громадянином України, який помер (зазначити дату укладення шлюбу та дату смерті чоловіка чи дружини) 

  

Термін безперервного проживання на законних підставах на території України  

  

Постійне проживання в Україні (зазначте дату отримання дозволу на постійне проживання або дозволу на імміграцію) 

  

Володіння державною мовою або розуміння її в обсязі, достатньому для спілкування (зазначте необхідне) 

  

10 

Наявність фізичних вад (заповнюється стосовно осіб з вадами слуху, зору) 

  

11 

Законне джерело існування  

  

12 

Надання статусу біженця в Україні чи притулку в Україні (зазначте дату)  

  

13 

Наявність подання про те, що особа має визначні заслуги перед Україною (зазначити ким уноситься подання) 

  

14 

Наявність подання про те, що прийняття особи до громадянства України становить державний інтерес для України (зазначити ким уноситься подання) 

  

15 

Місце проживання та номер телефону 

  

16 

Документи, які додаєте до заяви 

  

Одночасно зі мною прошу прийняти до громадянства України моїх дітей:

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини 

Громадянство на цей час 

Дата народження 

Місце народження 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Достовірність викладених у заяві відомостей і дійсність поданих документів підтверджую. Під судом та слідством на території іноземних держав не перебуваю.

Підстав, за наявності яких особа відповідно до частини п'ятої статті 9 Закону України "Про громадянство України" не приймається до громадянства України, немає.

Мені повідомлено, що в разі подання завідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів я втрачу громадянство України на підставі пункту 2 частини 1 статті 19 Закону України "Про громадянство України".

___ ______________ 20__ року 

______________________
(підпис заявника) 

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Особа, яка подала заяву про прийняття до громадянства України, має:

а) національний паспорт серії _________ N _________________, виданий _______________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                       (коли та ким виданий паспорт) 

б) посвідку на проживання для іноземців серії _________ N ____________________________, видану _____________________________________________________________________________________;
                                                                               (коли та яким органом видано посвідку) 

в) посвідку на проживання для осіб без громадянства серії ________ N _________________________,
видану _______________________________________________________________________________;
                                                                               (коли та яким органом видано посвідку) 

г) посвідчення біженця або особи, якій надано притулок, N ____________________________, видане ______________________________________________________________________________________
                                                                                    (коли та ким видано посвідчення) 

Заяву прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, перевірив ______________________________________________________________________________________
                                                                                        (посада, прізвище та ініціали) 

___ ______________ 20__ року                                                                        ________________________
                                                                                                                                                                                               (підпис) 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

_____________________________
         (назва органу внутрішніх справ,
_____________________________
        номер та дата реєстрації довідки)

ДОВІДКА
про надання особі дозволу на імміграцію

Видана _______________________________________________________________________________,
                                                            (прізвище, ім'я та по батькові, належність до іноземного громадянства)
___ _____________ 19__ року народження, уродженцю (уродженці) ____________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                                     (місце народження)
який (яка) має намір порушити клопотання про прийняття до громадянства України відповідно до статті 9 Закону України "Про громадянство України", про те, що йому (їй) надано дозвіл на імміграцію відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про імміграцію" у зв'язку з перебуванням у шлюбі понад два роки з громадянином України (рішення ГУМВС, УМВС України в (у) ____________________________________________ від ___ _____________ 20__ року). 

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

  

  

________________________________ 

_______________
(підпис) 

__________________
(прізвище та ініціали) 

       М. П. 

  

  

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

________________________________
     (назва центрального органу виконавчої
________________________________
        влади України, дата та реєстраційний
________________________________
                          номер подання)

ПОДАННЯ

Прошу Вас прийняти позитивне рішення за клопотанням про прийняття до громадянства України ______________________________________________________________________________________
                                                                     (громадянство, прізвище, ім'я, по батькові особи)
______________________________________________________________________________________
з урахуванням пільг, які передбачені частиною третьою статті 9 Закону України "Про громадянство України", оскільки він (вона), на думку
______________________________________________________________________________________
                                                                                                  (назва центрального
______________________________________________________________________________________,
                                                                                             органу виконавчої влади)
має визначні заслуги перед Україною.

Визначні заслуги перед Україною полягають у тому, що ______________________________________
                                                                                                                                                                       (мотивований
______________________________________________________________________________________
                                             виклад підстав, за яких особа може бути прийнята до громадянства України
______________________________________________________________________________________
                                                                                   за визначні заслуги перед Україною)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

_________________________
           (керівник центрального
_________________________
         органу виконавчої влади)
_________________________                __________________                   _________________________
                                                                                                        (підпис)                                                        (прізвище та ініціали) 

М. П. 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

________________________________
     (назва центрального органу виконавчої
________________________________
        влади України, дата та реєстраційний
________________________________
                          номер подання)

ПОДАННЯ

Прошу Вас прийняти позитивне рішення за клопотанням про прийняття до громадянства України ______________________________________________________________________________________
                                                                         (громадянство, прізвище, ім'я, по батькові особи)
______________________________________________________________________________________
з урахуванням пільг, які передбачені частиною третьою статті 9 Закону України "Про громадянство України", оскільки прийняття його (її) до громадянства України, на думку ______________________________________________________________________________________,
                                                                          (назва центрального органу виконавчої влади)
становить державний інтерес для України.

Державний інтерес для України полягає в тому, що __________________________________________
                                                                                                                                                              (мотивований
______________________________________________________________________________________
                              виклад підстав, за яких особа може вважатися такою, що її прийняття до громадянства України
______________________________________________________________________________________
                                                                           становить державний інтерес для України)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

_________________________
           (керівник центрального
_________________________
         органу виконавчої влади)
_____________________________              ______________                  ___________________________
                                                                                                           (підпис)                                                    (прізвище та ініціали) 

М. П. 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

Президентові України 

 
ФОТО
ДИТИНИ
35 х 45
 
 


ЗАЯВА
про прийняття дитини до громадянства України

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                          (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків чи законного представника дитини)
прошу прийняти до громадянства України відповідно до статті 9 Закону України "Про громадянство України" дитину.

Повідомляю про неї необхідні відомості: 

N
з/п
 

Запитання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини  

  

Дата народження дитини  

  

Місце народження дитини  

  

У громадянстві якої держави (яких держав) дитина перебуває на цей час 

  

Коли і з якої країни дитина прибула на постійне проживання в Україну  

  

Наявність у одного з батьків, опікуна чи піклувальника дозволу на постійне проживання (дозволу на імміграцію) в Україні (зазначити прізвище, ім'я, по батькові та дату отримання дозволу) 

  

Місце проживання дитини 

  

Місце проживання та номер телефону особи, яка подає заяву 

  

Документи, які додаєте до заяви 

  

Достовірність викладених у заяві відомостей і дійсність поданих документів підтверджую.

___ _____________ 20__ року 

________________________
(підпис заявника) 

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Особа, яка подала заяву про прийняття дитини до громадянства України, має:

а) паспорт серії _______ N _______________, виданий _______________________________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                      (коли та ким виданий паспорт) 

б) посвідку на проживання для іноземців серії _________ N ____________________________, видану _____________________________________________________________________________________;
                                                                              (коли та яким органом видано посвідку) 

в) посвідку на проживання для осіб без громадянства серії ________ N _________________________,
видану _______________________________________________________________________________;
                                                                              (коли та яким органом видано посвідку) 

г) посвідчення біженця або особи, якій надано притулок, N ____________________________, видане ______________________________________________________________________________________
                                                                                    (коли та ким видано посвідчення) 

Заяву прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, перевірив ______________________________________________________________________________________
                                                                                        (посада, прізвище та ініціали) 

___ _____________ 20__ року                                                                                _____________________
                                                                                                                                                                                                    (підпис) 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

Начальникові ГУМВС (УМВС) України
в (у) ____________________________ 

 
ФОТО
35 х 45
 
 


ЗАЯВА
про оформлення поновлення в громадянстві України

Прошу поновити мене в громадянстві України відповідно до статті 10 Закону України "Про громадянство України".

Про себе повідомляю необхідні відомості:

N
з/п
 

Запитання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові (якщо змінювали прізвище, ім'я, по батькові, то перелічіть всі прізвища, імена, по батькові, які мали) 

  

Дата народження 

  

Місце народження  

  

Громадянство на цей час 

  

Коли та на яких підставах було припинено громадянство України (зазначити дату припинення громадянства та номер відповідного Указу Президента України) 

  

Підстави проживання в Україні (зазначити дату реєстрації чи отримання дозволу на імміграцію)  

  

Місце проживання та номер телефону  

  

Документи, які додаєте до заяви 

  

Одночасно зі мною прошу поновити в громадянстві України моїх дітей:

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини 

Дата і місце народження 

Дата припинення громадянства України 

Громадянство на цей час 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Достовірність викладених у заяві відомостей і дійсність поданих документів підтверджую. Під судом та слідством на території іноземних держав не перебуваю.

Підстав, за наявності яких особа відповідно до частини п'ятої статті 9 Закону України "Про громадянство України" не поновлюється в громадянстві України, немає.

Мені повідомлено, що в разі подання завідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів, рішення про поновлення мене в громадянстві України буде скасовано відповідно до статті 21 Закону України "Про громадянство України".

___ _____________ 20__ року 

______________________
(підпис) 

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Особа, яка подала заяву про поновлення в громадянстві України, має:

а) національний паспорт серії ________ N _______________, виданий __________________________
______________________________________________________________________________________;
                                                                                        (коли та ким виданий паспорт) 

б) посвідку на проживання для іноземців серії __________ N ___________________________, видану _____________________________________________________________________________________;
                                                                               (коли та яким органом видано посвідку) 

в) посвідку на проживання для осіб без громадянства серії ________ N _________________________,
видану _______________________________________________________________________________;
                                                                               (коли та яким органом видано посвідку) 

г) посвідчення біженця або особи, якій надано притулок, N ____________________________, видане ______________________________________________________________________________________
                                                                                     (коли та ким видано посвідчення) 

Заяву прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, перевірив ______________________________________________________________________________________
                                                                                         (посада, прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року                                                                            ________________________
                                                                                                                                                                                     (підпис заявника) 

Прийняте рішення

Оформити поновлення в громадянстві України відповідно до статті 10 Закону України "Про громадянство України" ________________________________________________________________
                                                                                                                                    (прізвище,
______________________________________________________________________________________
                                                                                               ім'я, по батькові особи)
разом з _______________________________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові дитини)
______________________________________________________________________________________ 

Посадова особа підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ПОГОДЖЕНО 

  

  

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

  

  

Начальник ГУМВС (УМВС) України
в (у) ___________________________ 

 
__________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року 

  

  

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

Начальникові ГУМВС (УМВС) України
в (у) ____________________________ 

 
ФОТО
ДИТИНИ
35 х 45
 
 


ЗАЯВА
про оформлення набуття громадянства України дитиною внаслідок усиновлення

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові одного з усиновителів дитини)
прошу оформити набуття дитиною громадянства України внаслідок усиновлення відповідно до частини _____________________________ статті 11 Закону України "Про громадянство України".

Повідомляю про дитину необхідні відомості: 

N
з/п
 

Запитання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини  

  

Дата народження дитини  

  

Місце народження дитини  

  

Громадянство дитини  

  

Рішенням якого органу та коли дитину всиновлено 

  

Зазначити прізвище, ім'я, по батькові того з усиновителів, який є громадянином України 

  

Місце проживання дитини 

  

Місце проживання та номер телефону особи, яка подає заяву 

  

Документи, які додаєте до заяви 

  

Достовірність викладених у заяві відомостей і дійсність поданих документів підтверджую.

___ _____________ 20__ року 

_________________________
(підпис заявника) 

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Особа, яка подала заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України внаслідок усиновлення, має:

а) паспорт громадянина України серії _______ N _______________, виданий ____________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                    (коли та ким виданий паспорт) 

б) національний паспорт громадянина ________________ N __________________________________,
                                                                                               (назва держави)
виданий ______________________________________________________________________________;
                                                                                   (коли та ким виданий паспорт) 

в) посвідку на проживання для іноземців серії _________ N ____________________________, видану _____________________________________________________________________________________;
                                                                           (коли та яким органом видано посвідку) 

г) посвідку на проживання для осіб без громадянства серії ________ N _________________________,
видану _______________________________________________________________________________
                                                                           (коли та яким органом видано посвідку) 

___ ____________ 20__ року                                                                         _________________________
                                                                                                                                                                                            (підпис) 

Прийняте рішення

Оформити набуття громадянства України _______________________________________________
                                                                                                                                                               (прізвище, 
______________________________________________________________________________________
                                                                                              ім'я, по батькові дитини)
відповідно до частини _______________ статті 11 Закону України "Про громадянство України" внаслідок його (її) усиновлення громадянином України з __________________________________
                                                                                                                                                                       (зазначити дату) 

Дитина набуває громадянства України з моменту набрання чинності рішенням про усиновлення. 

Посадова особа підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ПОГОДЖЕНО 

  

  

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

  

  

Начальник ГУМВС (УМВС) України
в (у) ___________________________ 

 
__________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року 

  

  

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

ДЕКЛАРАЦІЯ
про те, що дитина є іноземцем

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові законного представника дитини)
______________________________, повідомляю про те, що ___________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові та рік народження дитини)
є громадянином(-кою) __________________________________________________________________
                                                                                                      (назва держави) 

___ ______________ 20__ року                                                                 ___________________________
                                                                                                                                                                                (підпис заявника) 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

Начальникові ГУМВС (УМВС) України
в (у) ____________________________ 

 
ФОТО
35 х 45
 
 


ЗАЯВА
про оформлення набуття громадянства України повнолітньою особою без громадянства внаслідок усиновлення

Прошу оформити мені набуття громадянства України внаслідок усиновлення відповідно до частини третьої статті 11 Закону України "Про громадянство України".

Повідомляю про себе необхідні відомості:

N
з/п
 

Запитання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові (якщо змінювали прізвище, ім'я, по батькові, то перелічіть всі прізвища, імена, по батькові, які мали) 

  

Дата народження  

  

Місце народження  

  

Рішенням якого суду та коли Вас усиновлено  

  

Прізвище, ім'я, по батькові усиновителів, які є громадянами України 

  

Місце проживання та номер телефону  

  

Документи, які додаєте до заяви 

  

Достовірність викладених у заяві відомостей і дійсність поданих документів підтверджую.

___ ____________ 20__ року 

______________________
(підпис заявника) 

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Особа, яка подала заяву про оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення, має:

а) паспортний документ серії _______ N _______________, виданий ___________________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                     (коли та ким виданий документ) 

б) посвідку на проживання для осіб без громадянства серії ________ N _________________________,
видану _______________________________________________________________________________
                                                                              (коли та яким органом видано посвідку) 

Заяву прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, перевірив _____________________________________________________________________________________
                                                                                       (посада, прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року                                                                        _________________________
                                                                                                                                                                                           (підпис) 

Прийняте рішення

Оформити набуття громадянства України ______________________________________________
                                                                                                                                                            (прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  ім'я, по батькові)
відповідно до частини третьої статті 11 Закону України "Про громадянство України" внаслідок усиновлення його (її) громадянином України з _________________________________
                                                                                                                                                                      (зазначити дату) 

Особа набуває громадянства України з моменту набрання чинності рішенням суду про усиновлення

Посадова особа підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ПОГОДЖЕНО 

  

  

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

  

  

Начальник ГУМВС (УМВС) України
в (у) ___________________________ 

 
__________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року 

  

  

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

Начальникові ГУМВС (УМВС) України
в (у) ____________________________ 

 
ФОТО
ДИТИНИ
35 х 45
 
 


ЗАЯВА
про оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                           (прізвище, ім'я, по батькові законного представника дитини)
прошу оформити набуття дитиною громадянства України внаслідок ____________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                            (зазначити необхідне)
відповідно до частини ___________________ статті 12 Закону України "Про громадянство України". Повідомляю про дитину необхідні відомості: 

N
з/п
 

Запитання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини  

  

Дата народження дитини  

  

Місце народження дитини 

  

Громадянство дитини  

  

Рішенням якого органу та коли над дитиною встановлено опіку чи піклування 

  

Коли та в який дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я дитина влаштована на виховання (назва, місцезнаходження та телефон) 

  

Коли та в який дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім'ю, сім'ю патронатного вихователя дитина влаштована на виховання (місцезнаходження та телефон)  

  

Зазначити прізвище, ім'я та по батькові того із законних представників дитини, який є громадянином України 

  

Відомості про батьків дитини (померли, оголошені померлими, позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми, визнані недієздатними чи батьки дитини, розлученої із сім'ю, не знайдені)  

  

10 

Місце проживання та номер телефону особи, яка подає заяву 

  

11 

Документи, які додаєте до заяви 

  

Достовірність викладених у заяві відомостей і дійсність поданих документів підтверджую:

а) опікун; б) піклувальник; в) уповноважений представник адміністрації дитячого закладу чи закладу охорони здоров'я, який виконує стосовно дитини обов'язки опікуна чи піклувальника; г) один з батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу; д) один з прийомних батьків дитини; е) один з патронатних вихователів дитини.

(необхідне підкреслити)

___ _____________ 20__ року 

______________________
(підпис заявника) 

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Особа, яка подала заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України, має:

а) паспорт громадянина України серії ________ N _______________, виданий ___________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                     (коли та ким виданий паспорт) 

б) національний паспорт серії _______ N ______________, виданий ___________________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                     (коли та ким виданий паспорт) 

в) посвідку на проживання для осіб без громадянства серії ________ N _________________________,
видану _______________________________________________________________________________
                                                                             (дата видачі, орган, що видав посвідку) 

Заяву прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, перевірив ______________________________________________________________________________________
                                                                                     (посада, прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року                                                                         _________________________
                                                                                                                                                                                           (підпис) 

Прийняте рішення

Оформити набуття громадянства України _______________________________________________
                                                                                                                                                          (прізвище,
______________________________________________________________________________________
                                                                                          ім'я та по батькові дитини)
внаслідок _____________________________________________________________________________
                                                                                             (зазначити необхідне)
відповідно до частини _____________ статті 12 Закону України "Про громадянство України" з ______________________________________________________________________________________
                                                                (зазначити дату набуття дитиною громадянства України) 

Дитина стає громадянином України з моменту:

1) прийняття рішення про встановлення опіки чи піклування або набрання чинності рішенням суду про встановлення опіки чи піклування;

2) прийняття рішення про встановлення опіки чи піклування або набрання чинності рішенням суду про встановлення опіки чи піклування, якщо дитина у зв'язку із встановленням опіки чи піклування не набуває громадянства опікуна чи піклувальника, який є іноземцем;

3) влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я за умов, зазначених у пункті 9 цієї заяви;

4) влаштування дитини в дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя за умов, зазначених у пункті 9 цієї заяви

Посадова особа підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ПОГОДЖЕНО 

  

  

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

  

  

Начальник ГУМВС (УМВС) України
в (у) ___________________________ 

 
__________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року 

  

  

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

ДЕКЛАРАЦІЯ
про те, що дитина не набула іноземного громадянства внаслідок встановлення над нею опіки чи піклування

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                           (прізвище, ім'я, по батькові опікуна чи піклувальника дитини)
громадянин(-ка) _______________________________________________________________________,
                                                                                                                 (назва держави)
який (яка) відповідно до рішення __________________________________________________________
                                                                                                                      (назва органу, що прийняв рішення,
______________________________________________________________________________________,
                                                                                                            та дата)
призначений(-а) опікуном (піклувальником) ________________________________________________
                                                                                                                                                           (прізвище,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                         ім'я, по батькові та дата народження дитини)
повідомляю про те, що дитина не набула громадянства ______________________________________,
                                                                                                                                                                  (назва держави)
оскільки законодавство цієї держави не передбачає набуття дитиною громадянства внаслідок встановлення над нею опіки чи піклування.

___ ____________ 20__ року                                                                       __________________________
                                                                                                                                                                                  (підпис заявника) 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

Начальникові ГУМВС (УМВС) України
в (у) ____________________________ 

 
ФОТО
35 х 45
 
 


ЗАЯВА
про оформлення набуття громадянства України особою, визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові опікуна недієздатної особи)
прошу оформити набуття громадянства України особою, визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України відповідно до статті 13 Закону України "Про громадянство України".

Повідомляю про недієздатну особу необхідні відомості: 

N
з/п
 

Запитання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові недієздатної особи (якщо змінювалося прізвище, ім'я, по батькові, то перелічити всі прізвища, імена, по батькові, які вона мала) 

  

Дата народження недієздатної особи 

  

Місце народження недієздатної особи 

  

Громадянство недієздатної особи 

  

Коли та рішенням якого органу над недієздатною особою встановлено опіку 

  

Дата та підстави набуття опікуном громадянства України 

  

Місце проживання недієздатної особи 

  

Місце проживання та номер телефону опікуна 

  

Документи, які додаєте до заяви 

  

Достовірність викладених у заяві відомостей і дійсність поданих документів підтверджую.

___ _____________ 20__ року 

_________________________
(підпис заявника) 

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

1. Особа, яка є опікуном і подала цю заяву, має паспорт громадянина України серії ____ N ________, виданий ______________________________________________________________________________
                                                                                            (коли та ким виданий паспорт) 

2. Особа, яка визнана судом недієздатною і над якою встановлено опіку громадянина України, має:

а) паспортний документ серії _______ N _______________, виданий____________________________
______________________________________________________________________________________;
                                                                                           (коли та ким виданий паспорт) 

б) посвідку на проживання для іноземців серії _________ N ___________________________________,
виданий ______________________________________________________________________________;
                                                                                           (коли та ким видано посвідку) 

в) посвідку на проживання для осіб без громадянства серії ________ N _________________________,
виданий ______________________________________________________________________________
                                                                                           (коли та ким видано посвідку) 

Заяву прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, перевірив ______________________________________________________________________________________
                                                                                           (посада, прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року                                                               ______________________________
                                                                                                                                                                                        (підпис) 

Прийняте рішення

Оформити набуття громадянства України _______________________________________________
                                                                                                                                                             (прізвище,
______________________________________________________________________________________
                                                                                    ім'я, по батькові недієздатної особи)
відповідно до статті 13 Закону України "Про громадянство України" внаслідок встановлення над ним (нею) опіки громадянина України з ______________________________________________
                                                                                                                                                          (зазначити дату) 

Особа набуває громадянства України з моменту набрання чинності рішенням про встановлення опіки

Посадова особа підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ПОГОДЖЕНО 

  

  

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

  

  

Начальник ГУМВС (УМВС) України
в (у) ___________________________ 

 
__________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року 

  

  

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

Начальникові ГУМВС (УМВС) України
в (у) ____________________________ 

 
ФОТО
35 х 45
 
 


ЗАЯВА
про оформлення набуття громадянства України дитиною у зв'язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                   (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків дитини, який є громадянином України)
прошу оформити набуття громадянства України моєю дитиною відповідно до частини _______________ статті 14 Закону України "Про громадянство України" у зв'язку з перебуванням у громадянстві України її _________________________________________________________________
                                                                                                                         (зазначити необхідне) 

Повідомляю про дитину необхідні відомості: 

N
з/п
 

Запитання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини  

  

Дата народження дитини  

  

Місце народження дитини  

  

Громадянство дитини 

  

Громадянство батька дитини (зазначити дату та підстави набуття) 

  

Громадянство матері дитини (зазначити дату та підстави набуття) 

  

Місце проживання дитини 

  

Місце проживання та номер телефону особи, яка подає заяву  

  

Документи, які додаєте до заяви  

  

Достовірність викладених у заяві відомостей і дійсність поданих документів підтверджую.

___ ____________ 20__ року 

__________________________
(підпис заявника) 

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Особа, яка подала заяву, має паспорт громадянина України серії __________ N __________________,
виданий ______________________________________________________________________________
                                                                                           (коли та ким виданий паспорт) 

Заяву прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, перевірив ______________________________________________________________________________________
                                                                                            (посада, прізвище та ініціали) 

___ _____________ 20__ року                                                                   ___________________________
                                                                                                                                                                                         (підпис) 

Прийняте рішення

Оформити набуття громадянства України ______________________________________________
                                                                                                                                                           (прізвище, 
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             ім'я, по батькові дитини)
відповідно до частини ______________ статті 14 Закону України "Про громадянство України" у зв'язку з перебуванням у громадянстві України його (її) _________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (батька, матері чи обох батьків - зазначити необхідне) 

Посадова особа підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ПОГОДЖЕНО 

  

  

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

  

  

Начальник ГУМВС (УМВС) України
в (у) ___________________________ 

 
__________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року 

  

  

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

Начальникові ГУМВС (УМВС) України
в (у) ____________________________ 

 
ФОТО
35 х 45
 
 


ЗАЯВА
про оформлення набуття громадянства України дитиною внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                          (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків чи законного представника дитини)
прошу оформити набуття громадянства України дитиною відповідно до частини ________________ статті 15 Закону України "Про громадянство України" внаслідок ________________________________
                                                                                                                                                                        (зазначити необхідне) 

Повідомляю про дитину необхідні відомості: 

N
з/п
 

Запитання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини  

  

Дата народження дитини  

  

Місце народження дитини  

  

Дата прийняття рішення суду про визнання батьківства (материнства) або встановлення факту батьківства (материнства)  

  

Громадянство батька дитини (зазначити дату та підстави набуття) 

  

Громадянство матері дитини (зазначити дату та підстави набуття) 

  

Місце проживання та номер телефону особи, яка подає заяву 

  

Місце проживання дитини  

  

Документи, які додаєте до заяви 

  

Достовірність викладених у заяві відомостей і дійсність поданих документів підтверджую.

___ _____________ 20__ року 

_________________________
(підпис заявника) 

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Особа, яка подала заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України, має:

а) паспорт громадянина України серії _________ N _________________________________, виданий
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                      (коли та ким виданий паспорт) 

б) національний паспорт серії _______ N _______________, виданий __________________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                     (коли та ким виданий паспорт) 

в) посвідку на проживання для іноземців серії _________ N ___________________________, видану _____________________________________________________________________________________;
                                                                                      (коли та ким видано посвідку) 

г) посвідку на проживання для осіб без громадянства серії _______ N __________________, видану _____________________________________________________________________________________;
                                                                                     (коли та ким видано посвідку) 

ґ) посвідчення біженця N __________, видане ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (коли та ким видане посвідчення) 

Заяву прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, перевірив _____________________________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище та ініціали) 

___ _____________ 20__ року                                                                  ___________________________
                                                                                                                                                                                 (підпис) 

Прийняте рішення

Оформити набуття громадянства України ______________________________________________
                                                                                                                                                             (прізвище, 
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                ім'я, по батькові дитини)
внаслідок ____________________________________________________________________________
                                                                                                   (зазначити підстави)
відповідно до частини ______________ статті 15 Закону України "Про громадянство України" з _____________________________________________________________________________________
                                                                       (зазначити дату набуття дитиною громадянства) 

Датою набуття дитиною громадянства України є дата народження дитини або дата набуття громадянства України її батьком (матір'ю), якщо він (вона) набув (набула) його після народження дитини

Посадова особа підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ПОГОДЖЕНО 

  

  

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

  

  

Начальник ГУМВС (УМВС) України
в (у) ___________________________ 

 
__________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року 

  

  

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

ДЕКЛАРАЦІЯ
про належність батька (матері) дитини до громадянства України

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                         (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків чи законного представника дитини)
громадянин(-ка) ___________________________________________, підтверджую, що батько (мати)
                                                                                 (назва держави)
неповнолітньої дитини ________________________________________________________________ -
                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові дитини)
______________________________________________________________________________________
                                        (прізвище, ім'я, по батькові батька чи матері, який (яка) є громадянином України) 
перебуває (перебував/перебувала) у громадянстві України.

Одержати копію документа, що підтверджує факт перебування в громадянстві України батька (матері) дитини, не маю можливості.

___ _____________ 20__ року                                                                    ___________________________
                                                                                                                                                                                           (підпис) 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

Начальникові ГУМВС (УМВС) України
в (у) ____________________________ 

 
ФОТО
35 х 45
 
 


ЗАЯВА
про оформлення набуття громадянства України повнолітньою особою внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства

Прошу оформити мені набуття громадянства України внаслідок ________________________________
                                                                                                                                                                       (зазначити підстави)
після досягнення мною повноліття відповідно до частини ______________ статті 15 Закону України "Про громадянство України".

Повідомляю про себе необхідні відомості: 

N
з/п
 

Запитання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові (якщо змінювалося прізвище, ім'я, по батькові, то перелічити всі прізвища, імена, по батькові) 

  

Дата народження  

  

Місце народження  

  

У громадянстві якої держави (держав) Ви перебуваєте на цей час 

  

Дата прийняття рішення суду про визнання батьківства (материнства) або встановлення факту батьківства (материнства) 

  

Громадянство батька (з якого часу) 

  

Громадянство матері (з якого часу) 

  

Місце проживання та номер телефону  

  

Документи, які додаєте до заяви 

  

Достовірність викладених у заяві відомостей і дійсність поданих документів підтверджую.

___ _____________ 20__ року 

_________________________
(підпис заявника) 

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Особа, яка подала заяву про оформлення набуття громадянства України, має:

а) національний паспорт серії _______ N _______________, виданий ___________________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                     (коли та ким виданий паспорт) 

б) посвідку на проживання для іноземців серії ________ N _____________________________, видану _____________________________________________________________________________________;
                                                                                     (коли та ким видано посвідку) 

в) посвідку на проживання для осіб без громадянства серії ________ N _________________________, видану _______________________________________________________________________________;
                                                                                     (коли та ким видано посвідку) 

г) посвідчення біженця N __________, видане ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                  (коли та ким видано посвідчення) 

Заяву прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, перевірив ______________________________________________________________________________________
                                                                                     (посада, прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року                                                                 _____________________________
                                                                                                                                                                                        (підпис) 

Прийняте рішення

Оформити набуття громадянства України _______________________________________________
                                                                                                                                                            (прізвище,
______________________________________________________________________________________
                                                                                                    ім'я, по батькові)
внаслідок _____________________________________________________________________________
                                                                                                 (зазначити підстави)
відповідно до частини _______________ статті 15 Закону України "Про громадянство України" з _____________________________________________________________________________________
                                                                         (зазначити дату набуття особою громадянства) 

Датою набуття особою громадянства України є дата її народження або дата набуття громадянства України її батьком (матір'ю), якщо він (вона) набув (набула) його після народження дитини

Посадова особа підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ПОГОДЖЕНО 

  

  

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

  

  

Начальник ГУМВС (УМВС) України
в (у) ___________________________ 

 
__________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року 

  

  

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

ДЕКЛАРАЦІЯ
про належність батька (матері) повнолітньої особи до громадянства України

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
громадянин(-ка) ______________________________________________, підтверджую, що мій батько
                                                                                     (держава)
(моя мати) - ___________________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові батька чи матері)
перебуває (перебував/перебувала) у громадянстві України.

Копію документа, що підтверджує факт перебування в громадянстві України батька (матері), одержати не маю можливості.

___ ______________ 20__ року                                                                 ___________________________
                                                                                                                                                                                          (підпис) 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

Президентові України

 
ФОТО
ДИТИНИ
35 х 45
 
 


ЗАЯВА
про вихід дитини з громадянства України

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків чи усиновителів дитини)
прошу оформити моїй дитині вихід з громадянства України відповідно до частини _______________ статті 18 Закону України "Про громадянство України".

Повідомляю про дитину необхідні відомості: 

N
з/п
 

Запитання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини (якщо змінювалося прізвище, ім'я, по батькові дитини, то вказати попереднє прізвище, ім'я, по батькові, які мала дитина) 

  

Дата народження дитини  

  

Місце народження дитини 

  

З якого часу дитина перебуває в громадянстві України 

  

Підстави набуття дитиною громадянства України  

  

Громадянство кожного з батьків на момент народження дитини  

  

Коли і яким органом було прийнято рішення про усиновлення дитини 

  

Громадянство кожного з усиновителів 

  

Чи перебуває дитина в іноземному громадянстві в теперішній час 

  

10 

Чи є документ про те, що дитина в разі її виходу з громадянства України набуде іноземного громадянства  

  

11 

Місце проживання дитини  

  

12 

Місце проживання батьків дитини  

  

13 

Місце проживання усиновителів дитини 

  

14 

Документи, які додаєте до заяви 

  

Достовірність викладених у заяві відомостей і дійсність поданих документів підтверджую.

___ _____________ 20__ року 

______________________
(підпис заявника) 

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Особа, яка подала заяву про оформлення дитині виходу з громадянства України, має:

а) паспорт громадянина України серії _______ N ____________, виданий _______________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                               (коли та яким органом виданий паспорт) 

б) _____________________________________ серії ________ N _______________________, виданий
                 (найменування паспортного документа)
______________________________________________________________________________________
                                                                             (коли та ким видано паспортний документ) 

Заяву прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, перевірив ______________________________________________________________________________________
                                                                                        (посада, прізвище та ініціали) 

___ _____________ 20 __ року                                                                 ____________________________
                                                                                                                                                                                          (підпис) 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

 

Начальникові ГУМВС (УМВС) України
в (у) _____________________________

ЗАЯВА
про згоду дитини віком від 14 до 18 років на вихід з громадянства України

Мені, _______________________________________________________________________________,
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові дитини віком від 14 до 18 років)
відомо, що ___________________________________________________________________________
                                                              (прізвище, ім'я, по батькові батька, матері або законного представника дитини)
звернувся (звернулася) із заявою про оформлення мені виходу з громадянства України відповідно до частини ___________________________ статті 18 Закону України "Про громадянство України".

У зв'язку з цим я підтверджую свою згоду на вихід з громадянства України.

___ ____________ 20__ року                                                                   ___________________________
                                                                                                                                                                             (власний підпис) 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

 

 

Президентові України 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра
внутрішніх справ України
___ ____________ 20__ року 

ПОДАННЯ
про втрату громадянства України

N
з/п
 

Запитання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові особи  

  

Дата народження особи  

  

Місце народження особи 

  

Дата набуття громадянства України  

  

Підстави набуття громадянства України 

  

Підстави для втрати громадянства України згідно із Законом України "Про громадянство України" (зазначити необхідне позначкою "V"):  

  

6.1 

пункт 1 частини першої статті 19  

  

6.2 

пункт 2 частини першої статті 19  

  

6.3 

пункт 3 частини першої статті 19 

  

Чи перебуває громадянин України в громадянстві інших держав 

  

Місце проживання особи в теперішній час 

  

До подання додаються:

1) копія паспорта (тимчасового посвідчення) громадянина України серії ________________________
N ________, виданого __________________________________________________________________,
                                                                                       (коли та ким виданий паспорт чи тимчасове посвідчення)
або інший документ, що підтверджує належність особи до громадянства України _____________________________________________________________________________________;

2) ____________________________________________________________________________________
                                                          (назва документа, що підтверджує наявність підстав для втрати
______________________________________________________________________________________
                               громадянства України, передбачених статтею 19 Закону України "Про громадянство України")

Подання підготував _____________________________________________________________________
                                                                                                              (посада, прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року                                                                       __________________________
                                                                                                                                                                                         (підпис) 

ВИСНОВОК

Подання про втрату громадянства України _________________________________________________
                                                                                                                                            (прізвище, ініціали особи)
підготовлено на підставі пункту _____ частини першої статті 19 Закону України "Про громадянство України" у зв'язку з тим, що ______________________________________________________________
                                                                                                              (зазначити підстави внесення подання 
______________________________________________________________________________________
                                                                                   про втрату громадянства України) 

Наявність підстав для втрати громадянства України підтверджується документально.

З урахуванням цього вважаємо за можливе подання про втрату _______________________________
                                                                                                                                                                   (прізвище, ініціали особи)
громадянства України надіслати до ДДГІРФО МВС України для подальшого розгляду та передачі Комісії при Президентові України з питань громадянства для прийняття рішення по суті. 

Посадова особа підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
___________________
(прізвище та ініціали) 

ПІДТРИМУЮ 

  

  

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
___________________
(прізвище та ініціали) 

ПОГОДЖЕНО 

  

  

Начальник ГУМВС (УМВС) України
в (у) __________________________ 

 
__________
(підпис) 

 
___________________
(прізвище та ініціали) 

___ _____________ 20__ року 

  

  

РОЗГЛЯД МАТЕРІАЛІВ У МВС УКРАЇНИ

Подання про втрату громадянства України _________________________________________________
                                                                                                                                                (прізвище та ініціали)
у МВС України розглянуто.

Відповідність оформлення матеріалів подання вимогам законодавства України, підтвердження документами виконання підстав для втрати громадянства України та відсутність підстав, за наявності яких втрата громадянства України не допускається, перевірив. Подання підтримую. 

Посадова особа Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб
МВС України 

 
 
 
_____________
(підпис) 

 
 
 
____________________
(прізвище та ініціали) 

ПОГОДЖЕНО 

  

  

Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб
МВС України 

 
 
 
_____________
(підпис) 

 
 
 
____________________
(прізвище та ініціали) 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

_____________________________
        (назва органу внутрішніх справ,
_____________________________
            вих. N та дата видачі довідки)

ДОВІДКА
про наявність підстав для оформлення особі втрати громадянства України

Громадянин(-ка) України _______________________________________________________________
                                                                                                                                    (прізвище,
_________________________________________________________________, 19__ року народження,
                                                                              ім'я та по батькові)
уродженець(-ка) ______________________________________________________________________,
                                                                                                                 (місце народження)
набув (набула) громадянства України на підставі статті 9 Закону України "Про громадянство України" шляхом обману, унаслідок свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів, а саме (зазначити тільки необхідне):

1) не виконав (не виконала) подане відповідно до абзацу першого пункту 2 частини другої статті 9 Закону України "Про громадянство України" зобов'язання припинити іноземне громадянство протягом 2 років з моменту набуття громадянства України, а незалежних від особи причин неотримання документа про припинення іноземного громадянства немає;

2) не повернув (не повернула) паспорт ____________________________________________________
                                                                                                                                                  (назва держави)
до уповноважених органів цієї держави;

3) на момент прийняття до громадянства України існували підстави, за наявності яких особа не приймається до громадянства України, а саме:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;

4) інші неправдиві відомості та фальшиві документи, які були подані на підтвердження виконання умов прийняття до громадянства України, або приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не може бути прийнята до громадянства України відповідно до статті 9 Закону України "Про громадянство України"

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
______________
(підпис) 

 
 
______________________
(прізвище та ініціали) 

       М. П. 

  

  

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

ПОДАННЯ
про скасування рішення про оформлення набуття громадянства України

N
з/п
 

Запитання 

Відповіді 

Прізвище, ім'я, по батькові особи  

  

Дата народження особи  

  

Місце народження особи  

  

Дата прийняття рішення про оформлення набуття громадянства України  

  

Підстави для оформлення набуття громадянства України

  

Підстави для скасування рішення про оформлення набуття громадянства України згідно зі статтею 21 Закону України "Про громадянство України" (зазначити необхідне)  

  

Місце проживання особи  

  

До подання додаються:

1) копія паспорта (тимчасового посвідчення) громадянина України серії _______ N ______________, виданого _____________________________________________________________________________;
                                                                          (коли та ким виданий паспорт чи тимчасове посвідчення) 

2) ____________________________________________________________________________________
                            (назва документів, які підтверджують, що особа набула громадянства України за територіальним
______________________________________________________________________________________
                      походженням чи була поновлена в громадянстві України шляхом обману; унаслідок подання свідомо
______________________________________________________________________________________
                         неправдивих відомостей або фальшивих документів; приховування будь-якого суттєвого факту,
______________________________________________________________________________________
                                                    за наявності якого особа не могла набути громадянства України,
                                     чи невиконання поданого зобов'язання про припинення іноземного громадянства) 

Подання підготував ____________________________________________________________________
                                                                                                         (посада, прізвище та ініціали) 

___ _____________ 20__ року                                                                      _________________________
                                                                                                                                                                                           (підпис) 

Прийняте рішення

Рішення ГУМВС (УМВС) України в (у) _________________________________________________
                                                                                                                                                      (назва регіону)
від _____________ 20__ року про ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                (набуття громадянства України за територіальним походженням чи поновлення в громадянстві України)
______________________________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові особи)
скасувати у зв'язку з тим, що громадянство України було набуто ___________________________
______________________________________________________________________________________
                                                 (шляхом обману; унаслідок подання свідомо неправдивих відомостей
______________________________________________________________________________________
                                                або фальшивих документів; приховування будь-якого суттєвого факту,
______________________________________________________________________________________
                                                      за наявності якого особа не могла набути громадянства України,
______________________________________________________________________________________
                                    чи невиконання поданого зобов'язання про припинення іноземного громадянства) 

Посадова особа підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ПОГОДЖЕНО 

  

  

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
__________
(підпис) 

 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

  

  

Начальник ГУМВС (УМВС) України
в (у) ___________________________ 

 
__________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року 

  

  

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

____________________________
       (назва органу внутрішніх справ,
____________________________
          вих. N та дата видачі довідки)

ДОВІДКА
про наявність підстав для скасування рішення про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

Громадянин(-ка) України _______________________________________________________________
                                                                                                                                  (прізвище,
_________________________________________________________________, 19__ року народження,
                                                                              ім'я та по батькові)
уродженець(-ка)_______________________________________________________________________,
                                                                                                            (місце народження)
набув (набула) громадянства України за територіальним походженням на підставі статті 8 Закону України "Про громадянство України" шляхом обману, унаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів, а саме (зазначити тільки необхідне):

1) не виконав (не виконала) подане відповідно до частини п'ятої статті 8 Закону України "Про громадянство України" зобов'язання припинити іноземне громадянство протягом 2 років з моменту набуття громадянства України, а незалежних від особи причин неотримання документа про припинення іноземного громадянства немає;

2) не повернув (не повернула) паспорт ____________________________________________________
                                                                                                                                                 (назва держави)
до уповноважених органів цієї держави;

3) інші неправдиві відомості та фальшиві документи, які були подані для набуття громадянства України, або приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не може набути громадянства України відповідно до статті 8 Закону України "Про громадянство України"

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
______________
(підпис) 

 
 
______________________
(прізвище та ініціали) 

       М. П. 

  

  

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

_________________________
   (назва органу внутрішніх справ,
_________________________
      вих. N та дата видачі довідки)

ДОВІДКА
про наявність підстав для скасування рішення про оформлення поновлення в громадянстві України

Громадянин(-ка) України _______________________________________________________________
                                                                                                                                      (прізвище,
_________________________________________________________________, 19__ року народження,
                                                                              ім'я та по батькові)
уродженець(-ка) ______________________________________________________________________,
                                                                                                                 (місце народження)
був (була) поновлений (поновлена) на підставі статті 10 Закону України "Про громадянство України" шляхом обману, унаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів, а саме (зазначити тільки необхідне):

1) не виконав (не виконала) подане відповідно до частини другої статті 10 Закону України "Про громадянство України" зобов'язання припинити іноземне громадянство протягом 2 років з моменту набуття громадянства України, а незалежних від особи причин неотримання документа про припинення іноземного громадянства немає;

2) не повернув (не повернула) паспорт ____________________________________________________
                                                                                                                                                 (назва держави)
до уповноважених органів цієї держави;

3) на момент реєстрації громадянином України існували підстави, за наявності яких особа не поновлюється в громадянстві України, а саме:
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

4) інші неправдиві відомості та фальшиві документи, які були подані для поновлення в громадянстві України, або приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не може бути поновлена в громадянстві України відповідно до статті 10 Закону України "Про громадянство України"

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
______________
(підпис) 

 
 
______________________
(прізвище та ініціали) 

           М. П. 

  

  

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

ДОВІДКА N _______
про реєстрацію особи громадянином України

Видана _______________________________________________________________________________,
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
___ ___________ 19__ року народження, уродженцю (уродженці) ______________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                                  (місце народження)
про те, що згідно з ______________________________________________________________________
                                                                  (зазначити номер та дату Указу Президента України про набуття особою 
______________________________________________________________________________________
                         громадянства України чи дату прийняття відповідного рішення органу внутрішніх справ України)
він (вона) набув (набула) громадянства України на підставі пункту ____ частини ___________ статті ____ Закону України "Про громадянство України".

Відповідно до законодавства України зазначена особа є громадянином України
з ____________________________ року.
                          (зазначити дату) 

Довідка видана до ______________________________________________________________________
                                                                   (реквізити паспортного документа чи свідоцтва про народження особи)
і є підставою для оформлення документа, що підтверджує громадянство України. 

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб 

 
 
______________
(підпис) 

 
 
______________________
(прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року
      (дата видачі довідки) 

  

  

             М. П. 

  

  

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відмову від іноземного громадянства

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
___ ____________ 19__ року народження, громадянин(-ка) __________________________________,
                                                                                                                                                                     (назва держави)
відмовляюся від громадянства (підданства) ________________________________________________
                                                                                                                                                       (назва держави)
у зв'язку з тим, що існують незалежні від мене причини неотримання документа про припинення громадянства (підданства) ______________________________________________________________,
                                                                                                                                  (назва держави) 

а саме:
                                                                                     (заповнити необхідний пункт) 

1) у мене уповноваженими органами ______________________________________________________
                                                                                                                                             (назва держави)
_______________________________ було прийнято клопотання про припинення мого громадянства
                        (зазначити дату)
(підданства) ________________________________________, проте в установлений її законодавством
                                                                    (назва держави)
термін протягом ______________________________ я не отримав (не отримала) документа про припинення громадянства (підданства) цієї держави. Повідомлень від уповноважених органів _______________________________________________________________ про відмову в задоволенні
                                                                           (назва держави)
мого клопотання я не отримав (не отримала);

2) у мене уповноваженими органами ______________________________________________________
                                                                                                                                            (назва держави)
_______________________________ було прийнято клопотання про припинення мого громадянства
                       (зазначити дату)
(підданства) ________________________________________, проте протягом двох років я не отримав
                                                                   (назва держави)
(не отримала) документа про припинення громадянства (підданства) цієї держави. Повідомлень від уповноважених органів _________________________________________________________________
                                                                                                                             (назва держави)
про відмову в задоволенні мого клопотання я не отримував (не отримувала). Термін розгляду клопотань про припинення громадянства цієї держави не встановлено;

3) у законодавстві __________________________________________ відсутня процедура припинення
                                                                                 (назва держави)
її громадянства (підданства) за ініціативою особи;

4) процедура оформлення припинення громадянства (підданства) _____________________________
                                                                                                                                                                              (назва держави)
не здійснюється;

5) вартість оформлення виходу з громадянства (підданства) __________________________________
                                                                                                                                                                              (назва держави)
становить ________________________________________________, що перевищує половину розміру
                                              (зазначити вартість у гривневому еквіваленті)
мінімальної заробітної плати, установленого законом в Україні на момент, коли особа набула громадянства України.

За станом на _________________________________________________ розмір мінімальної заробітної
                                                    (дата набуття особою громадянства України)
плати в Україні становив ________________________________________________________________

У зв'язку з викладеним вище я зобов'язуюся повернути паспорт громадянина ____________________
                                                                                                                                                                                           (назва держави)
до уповноважених органів цієї держави, не користуватися правами громадянина (підданого)
______________________________________________________________________________________
                                                                                               (назва держави)
і не виконувати обов'язків, передбачених її законодавством.

Мені повідомлено, що в разі невиконання мною цього зобов'язання я втрачу громадянство України на підставі статті 19 Закону України "Про громадянство України" або його буде скасовано на підставі статті 21 цього Закону.

___ ______________ 20__ року                                                                    __________________________
                                                                                                                                                                                           (підпис) 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відмову дитини, яка не досягла шістнадцятирічного віку, від іноземного громадянства

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                       (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків чи законного представника дитини)
повідомляю про те, що дитина ___________________________________________________________
                                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________, громадянин(-ка) ____________________________________,
                           дата народження)                                                                                                        (назва держави)
відмовляється від громадянства (підданства) _______________________________________________
                                                                                                                                                        (назва держави)
і не буде користуватися правами громадянина (підданого) ____________________________________
                                                                                                                                                                     (назва держави)
та виконувати обов'язків, передбачених її законодавством.

У зв'язку з цим я зобов'язуюся повернути паспортний документ громадянина ___________________
                                                                                                                                                                                          (назва держави)
уповноваженим органам цієї держави.

___ _____________ 20__ року                                                                     _________________________
                                                                                                                                                                                         (підпис) 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

 

Зразок

ДОВІДКА N _______
про припинення громадянства України

Видана _______________________________________________________________________________,
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________ народження, уродженцю (уродженці) ___________________________
                  (дата народження)
______________________________________________________________________________________,
                                                                                                   (місце народження)
про те, що _____________________________________________________________________________
                                         (зазначити номер та дату Указу Президента України про припинення громадянства України
______________________________________________________________________________________
                                             чи дату прийняття відповідного рішення органу внутрішніх справ України)
оформлено припинення його (її) громадянства України відповідно до пункту ____ частини ______ статті ____ Закону України "Про громадянство України".

Начальник підрозділу Державного
департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб             _________________                   _______________________
                                                                                                                 (підпис)                                                     (прізвище та ініціали) 

___ ____________ 20__ року
          (дата видачі довідки) 

 

Перший заступник директора
ДДГІРФО МВС України
 

 
Є. Т. Калюжко
 

Опрос