Идет загрузка документа (111 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по организации торговли на фондовом рынке

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Условия, Решение от 26.05.2006 № 347
Утратил силу

Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 26 травня 2006 року N 347

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 серпня 2006 р. за N 974/12848

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23 квітня 2008 року N 351
,
 від 8 грудня 2009 року N 1561
,
 від 28 грудня 2010 року N 1955
,
 від 8 листопада 2011 року N 1612
,
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 25 грудня 2012 року N 1852

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14 травня 2013 року N 818)

Відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 16, 17, 19, 20 - 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про господарські товариства", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням статей 13, 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", інших нормативно-правових актів, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку (додається).

2. Організаторам торгівлі на ринку цінних паперів, які здійснюють діяльність на підставі відповідної ліцензії, привести свою діяльність у відповідність до вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку протягом шести місяців з дати набрання чинності цими Ліцензійними умовами, а щодо розміру власного капіталу, встановленого абзацом третім пункту 5 глави 2 цих Ліцензійних умов, - протягом трьох років з дати набрання чинності Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок".

3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрану забезпечити:

подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності в установленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрана.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

В. о. Голови Державного
комітету фінансового
моніторингу України
 

 
 
Я. В. Янушевич
 

 

 

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

Ці Ліцензійні умови, розроблені відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, глави III Кодексу законів про працю України, статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 16, 17, 19, 20 - 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про акціонерні товариства", "Про господарські товариства", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням статей 13, 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", інших нормативно-правових актів, визначають кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші спеціальні вимоги для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з рішеннями Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1561
,
 від 08.11.2011 р. N 1612)

Глава 1. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

2. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні виконуватись ліцензіатами (організаторами торгівлі) протягом усього строку провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

(пункт 2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.11.2011 р. N 1612)

Глава 2. Умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

1. Організатор торгівлі повинен провадити професійну діяльність за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та ліцензії (крім випадку провадження цієї діяльності відокремленим підрозділом юридичної особи, який провадить професійну діяльність на підставі відповідної копії ліцензії), у приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших юридичних осіб.

(абзац перший пункту 1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.11.2011 р. N 1612)

При цьому виконавчий орган ліцензіата повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за цим місцезнаходженням.

За місцезнаходженням ліцензіата (його відокремленого підрозділу) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат, а також графік роботи).

(пункт 1 глави 2 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1561)

2. Ліцензіат зобов'язаний розробити та затвердити правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення не пізніше першої проведеної операції або укладеного договору.

Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення розробляються та змінюються з урахуванням нормативно-правових актів, що регулюють питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3. У разі призначення на посаду нового керівника організатор торгівлі повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

(пункт 3 глави 2 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1955)

4. Ліцензіат зобов'язаний протягом усього строку провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

(пункт 4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.11.2011 р. N 1612)

5. Організатор торгівлі повинен дотримуватись таких вимог:

розмір статутного капіталу фондової біржі повинен бути не меншим, ніж установлений законодавством щодо цінних паперів;

(абзац другий пункту 5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561
,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1955
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 08.11.2011 р. N 1612)

розмір власного капіталу фондової біржі повинен бути не меншим, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, установлений законодавством щодо цінних паперів для цього виду професійної діяльності на фондовому ринку за даними фінансової звітності, яка подається згідно з пунктом 11 глави 3 цих Ліцензійних умов за підсумками року;

(абзац третій пункту 5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 351
,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1955
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 08.11.2011 р. N 1612
,
 у редакції рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 25.12.2012 р. N 1852)

частка статутного капіталу організатора торгівлі, що належить одному торговцю цінними паперами, не може перевищувати 5 відсотків статутного капіталу організатора торгівлі;

(абзац четвертий пункту 5 глави 2 у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1561
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 08.11.2011 р. N 1612)

активи організатора торгівлі не можуть бути сформовані недержавними цінними паперами, крім акцій депозитарію;

частка середньострокових та довгострокових державних цінних паперів в активах організатора торгівлі не може перевищувати 30 відсотків;

частка організатора торгівлі в статутному капіталі зберігача не може перевищувати 5 відсотків;

(абзац сьомий пункту 5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561
,
 від 08.11.2011 р. N 1612)

частка організатора торгівлі в статутному капіталі реєстратора не може перевищувати 10 відсотків;

(абзац восьмий пункту 5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561
,
 від 08.11.2011 р. N 1612)

прибуток організатора торгівлі має спрямовуватися на його розвиток та не підлягає розподілу між його засновниками (учасниками);

організатор торгівлі для провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинен мати у власності або користуванні нежитлове приміщення: за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та ліцензії, загальною площею не менше ніж 100 кв. м, та за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, який провадить діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку на підставі відповідної копії ліцензії, площею не менше ніж 50 кв. м;

(абзац десятий пункту 5 глави 2 у редакції рішень
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 351
,
 від 08.12.2009 р. N 1561
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 08.11.2011 р. N 1612)

організатор торгівлі повинен забезпечувати своєчасне інформування про проведення торгів цінними паперами та доступ до торгів під час їх проведення державного представника Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) створенням сприятливих умов для його присутності на торгах або шляхом забезпечення такого доступу через окремий канал у режимі он-лайн;

фондова біржа для проведення торгів повинна мати торговельну (операційну) залу, обладнану системою звукопідсилення та системою візуального відображення, які відповідно до технології організації торгів повинні відображати хід торгів (поточну інформацію) та їх результати (крім випадку провадження тільки електронних торгів);

(абзац дванадцятий пункту 5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561)

фондова біржа для забезпечення проведення торгів повинна створити автоматизовані робочі місця у торговому (операційному) залі в кількості не менше десяти (крім випадку провадження тільки електронних торгів);

(абзац тринадцятий пункту 5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561)

фондова біржа, яка здійснює кліринг та розрахунки, повинна мати власний капітал за даними фінансової звітності, яка подається згідно з пунктом 11 глави 3 цих Ліцензійних умов, у розмірі не меншому, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, установлений законодавством щодо цінних паперів для цього виду професійної діяльності на фондовому ринку, але розмір власного капіталу не може бути менш як 25 мільйонів гривень;

(абзац чотирнадцятий пункту 5 глави 2 у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 351
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1561
,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1955
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 08.11.2011 р. N 1612
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 25.12.2012 р. N 1852)

фондова біржа повинна дотримуватись вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

організатор торгівлі повинен дотримуватись вимог нормативно-правових актів Комісії, які регулюють питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку;

організатор торгівлі повинен дотримуватись установленого законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником);

(пункт 5 глави 2 доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 08.11.2011 р. N 1612,
у зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять третій
уважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять четвертим)

кількість членів фондової біржі, а в разі створення фондової біржі у формі дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами - кількість членів такого об'єднання не може бути менше 20;

сертифіковані фахівці ліцензіата (у тому числі керівні посадові особи), його відокремлених підрозділів при провадженні професійної діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії (копії ліцензії). За наявності в ліцензіата особи, яка займає посаду головного бухгалтера, у процесі провадження ним діяльності з організації торгівлі така особа повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 24.04.2007 N 815, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.05.2007 за N 510/13777 (із змінами).

(абзац дев'ятнадцятий пункту 5 глави 2 у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 351)

У разі виникнення в організатора торгівлі (у тому числі у відокремлених підрозділах) при провадженні діяльності факту зменшення встановленої кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії (копії ліцензії), але не менше ніж до двох фахівців, такий організатор торгівлі повинен протягом трьох місяців відновити потрібну кількість та повідомити про це Комісію в установленому порядку. 

(абзац двадцятий пункту 5 глави 2 у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 351
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1561)

Керівник організатора торгівлі повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, а за останні два роки цієї діяльності не повинен мати факту анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - з організації торгівлі цінними паперами, бути керівником професійного учасника фондового ринку, якого ліквідовано за рішенням суду або до якого застосовувалась санкція у вигляді анулювання ліцензії на види професійної діяльності на фондовому ринку. При цьому, якщо звільнено керівника організатора торгівлі, виконувачем його обов'язків може бути призначено особу без відповідного стажу, яка сертифікована в установленому Комісією порядку, на строк не більше трьох місяців.

(пункт 5 глави 2 доповнено новим абзацом двадцять першим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561,
у зв'язку з цим абзаци двадцять перший та двадцять другий
 уважати відповідно абзацами двадцять другим та двадцять третім)

На час відсутності керівника уповноважений орган ліцензіата повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов'язки. Така особа призначається з числа сертифікованих працівників ліцензіата.

(пункт 5 глави 2 доповнено новим абзацом двадцять другим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 28.12.2010 р. N 1955,
 у зв'язку з цим абзаци
двадцять другий та двадцять третім
 уважати відповідно абзацами двадцять третім та двадцять четвертим)

Для відокремленого підрозділу організатора торгівлі в процесі провадження діяльності кількість сертифікованих фахівців повинна становити не менше трьох (у тому числі керівні посадові особи).

(абзац двадцять третій пункту 5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561)

Організатор торгівлі зобов'язаний забезпечити безперешкодне входження уповноважених осіб Комісії до приміщень, у яких він провадить професійну діяльність на фондовому ринку, у зв'язку з реалізацією ними повноважень відповідно до законів України.

(пункт 5 глави 2 доповнено абзацом  двадцять четвертим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 351)

6. Правила організатора торгівлі повинні складатись з порядку:

організації та проведення біржових торгів;

лістингу та делістингу цінних паперів;

допуску членів фондової біржі та інших осіб, визначених законодавством, до біржових торгів;

котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу;

розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюднення;

розв'язання спорів між членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством;

здійснення контролю за дотриманням членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, вимог правил фондової біржі;

(абзац восьмий пункту 6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 351)

накладення санкцій за порушення правил фондової біржі.

7. Біржа має право проваджувати діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку за умови отримання в установленому Комісією порядку Свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів.

(главу 2 доповнено пунктом 7 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2008 р. N 351
,
 пункт 7 глави 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 08.11.2011 р. N 1612)

8. Фондова біржа для здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), які укладаються на ній, повинна:

створити (визначити) відповідний структурний підрозділ біржі для здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів). Усі працівники такого підрозділу повинні мати сертифікат на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - з організації торгівлі цінними паперами (у тому числі керівник підрозділу), при цьому мінімальна кількість фахівців, виключною функцією яких буде здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), у такому підрозділі повинна бути не менше 2 осіб;

мати автоматизовані системи, які забезпечують здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), зокрема надійність зберігання, швидкість обробки і достатній рівень автоматизації процесів збору, передачі та обробки інформації.

Фондова біржа створює гарантійний фонд для зниження ризиків невиконання зобов'язань за угодами щодо похідних (деривативів), стосовно яких біржею здійснюється кліринг та розрахунки, у разі якщо відсутнє повне забезпечення виконання зобов'язань.

(главу 2 доповнено пунктом 8 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1561)

9. Для здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів) фондова біржа повинна розробити та затвердити такі внутрішні документи:

положення про здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів);

положення про гарантійний фонд (у разі його створення);

положення про систему обробки інформації при здійсненні клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів);

положення про систему безпеки та захист інформації при здійсненні клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів).

Положення про здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів) повинно містити, зокрема:

порядок здійснення біржею клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів);

визначення учасників клірингу;

порядок взаємодії учасників клірингу з біржею та іншими суб'єктами клірингу, а також між структурними підрозділами біржі, порядок здійснення документообігу між ними;

порядок визначення зобов'язань учасників клірингу за підсумками угод щодо похідних (деривативів);

порядок забезпечення виконання зобов'язань.

Положення про гарантійний фонд повинно визначати, зокрема:

порядок формування, розміщення та використання гарантійного фонду;

перелік активів, які допускаються як джерела формування гарантійного фонду;

розмір унесків до гарантійного фонду та порядок їх оцінки;

порядок здійснення перерахувань до гарантійного фонду;

повноваження, які надаються біржі учасниками клірингу для забезпечення виконання зобов'язань за договорами, щодо яких здійснюється кліринг та розрахунки.

Положення про систему обробки інформації при здійсненні клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів) повинно визначати, зокрема:

перелік та опис технічного обладнання, що використовується біржею для здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів);

перелік та опис програмного забезпечення, яке використовується біржею для здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів) та захисту інформації;

порядок використання програмного забезпечення;

вимоги до програмного та технічного забезпечення учасників клірингу.

Положення про систему безпеки та захист інформації при здійсненні клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів) повинно визначати, зокрема:

перелік інформації, що пов'язана із здійсненням біржею клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), яка підлягає захисту, режим та порядок доступу, до такої інформації, у тому числі перелік осіб, що мають доступ до цієї інформації;

перелік заходів щодо захисту інформації при проведенні біржею клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів);

механізми захисту відповідних баз даних біржі від несанкціонованого доступу;

порядок відновлення інформації у разі порушення її цілісності, а також у разі несанкціонованих змін, знищення або блокування;

порядок здійснення біржею контролю за захистом інформації при проведенні клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів).

(главу 2 доповнено пунктом 9 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1561)

10. Фондова біржа повинна мати електронну торговельну систему, яка відповідає таким вимогам:

(абзац перший пункту 10 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 08.11.2011 р. N 1612)

забезпечувати відповідно до Законів України "Про інформацію" та "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" конфіденційність трансакцій користувачів, що здійснюються за допомогою електронної торговельної системи;

забезпечувати відповідність її операційних можливостей Вимогам до програмних продуктів на фондовому ринку, затвердженим рішенням Комісії від 16.07.2003 N 349, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.11.2003 за N 1057/8378;

(абзац третій пункту 10 глави 2 із змінами, внесеними згідно з 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 08.11.2011 р. N 1612)

забезпечувати електронний документообіг у системі;

мати комунікаційні можливості щодо обміну інформацією з відповідними системами депозитарних та розрахункових установ.

(главу 2 доповнено пунктом 10 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1561)

11. Фондова біржа повинна мати програмно-технічний комплекс, який забезпечить функціонування електронної торговельної системи, а також виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, у тому числі забезпечить подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису.

(главу 2 доповнено пунктом 11 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.11.2011 р. N 1612)

Глава 3. Відомості, які ліцензіат подає до органу ліцензування протягом строку дії ліцензії

1. Ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів з дати видачі ліцензії (яка зазначена на бланку ліцензії) подати до територіального органу Комісії за своїм місцезнаходженням у письмовій формі інформацію про отримання ліцензії і облікову картку професійного учасника фондового ринку за формою згідно з додатком до цих Ліцензійних умов.

(абзац перший пункту 1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 351)

У разі зміни в процесі діяльності ліцензіата відомостей, зазначених в обліковій картці, а також отримання копій ліцензії для провадження відокремленими підрозділами ліцензіата професійної діяльності на фондовому ринку (їх анулювання) ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів письмово повідомити про ці зміни територіальний орган Комісії, надати облікову картку з відповідними змінами, заповнити облікову картку щодо кожного відокремленого підрозділу, який отримав в установленому порядку копію ліцензії.

(абзац другий пункту 1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561)

2. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення, якщо ліцензіат має намір провадити зазначений в ліцензії вид діяльності, то він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до органу ліцензування заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення (додаток 14) та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (додаток 1) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням Комісії від 26.05.2006 N 345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за N 890/12764 (із змінами) (далі - Порядок та умови видачі ліцензії).

У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подає зазначені документи протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій.

(пункт 2 глави 3 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2008 р. N 351)

3. У разі виникнення у процесі професійної діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи), зміна місцезнаходження юридичної особи, ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів подати заяву та відповідні документи в установленому Комісією порядку для переоформлення ліцензії.

4. Якщо в процесі діяльності ліцензіатом утрачена ліцензія або бланк ліцензії не придатний для користування унаслідок його пошкодження, ліцензіат зобов'язаний подати заяву та відповідні документи в установленому Комісією порядку для отримання дубліката ліцензії.

5. У разі створення у ліцензіата в процесі професійної діяльності нового відокремленого підрозділу, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку згідно з отриманою ліцензією, - ліцензіат повинен подати заяву та відповідні документи в установленому Комісією порядку на отримання копії ліцензії.

(пункт 5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561)

6. У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або припинення провадження ним діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку згідно з отриманою в Комісії копією ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення зазначеної діяльності цим підрозділом подати заяву та відповідні документи в установленому Комісією порядку на анулювання копії ліцензії.

(пункт 6 глави 3 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1561)

7. Якщо відокремлений підрозділ ліцензіата відкривається в інших регіонах (не в регіоні місцезнаходження ліцензіата), то ліцензіат повинен повідомити про це відповідний територіальний орган Комісії та надати йому інформацію відповідно до пункту 1 цієї глави.

(пункт 7 глави 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561)

8. У разі зміни найменування відокремленого підрозділу та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіат протягом двадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про філію або інший відокремлений підрозділ повинен подати заяву та відповідні документи в установленому Комісією порядку.

(пункт 8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561)

9. Ліцензіат у процесі провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку зобов'язаний повідомляти Комісію про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії.

(абзац перший пункту 9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.11.2011 р. N 1612)

У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів подати до Комісії (із зазначенням управління ліцензування діяльності професійних учасників ринку цінних паперів) відповідне повідомлення в письмовій формі та документи, які підтверджують зазначені зміни, а саме:

9.1 засвідчену нотаріально або органом, який видав документи, копію змін до установчого документа ліцензіата, які зареєстровано в установленому порядку.

Статут фондової біржі повинен ураховувати особливості, установлені Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок";

(абзац другий підпункту 9.1 пункту 9 глави 3 у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 351)

9.2 довідку про зміни в складі власників організатора торгівлі із зазначенням частки кожного у статутному капіталі, за встановленою Комісією формою довідки про власників заявника (ліцензіата) (з виділенням професійних учасників фондового ринку), яка додавалась заявником до заяви про видачу ліцензії;

(абзац перший підпункту 9.2 пункту 9 глави 3 із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.11.2011 р. N 1612)

(підпункт 9.2 пункту 9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561)

Для ліцензіата, утвореного у формі акціонерного товариства, зазначені відомості надаються за власниками, які володіють понад п'ятьма відсотками його статутного капіталу.

(підпункт 9.2 пункту 9 глави 3 доповнено абзацом другим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561
,
абзац другий підпункту 9.2 пункту 9 глави 3 у редакції
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.11.2011 р. N 1612)

У випадках, передбачених антимонопольним законодавством, у разі, якщо частка статутного капіталу організатора торгівлі, що належить одному власнику, досягне або перевищить 25 або 50 відсотків, такий власник повинен подати копію документа, що підтверджує отримання ним дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання;

(підпункт 9.2 пункту 9 глави 3 доповнено абзацом третім згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561
,
 абзац третій підпункту 9.2 пункту 9 глави 3 із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.11.2011 р. N 1612)

9.3 довідку про зміни в складі юридичних осіб, у яких організатор торгівлі має частку понад п'ять відсотків статутного капіталу цих юридичних осіб, та/або зміни розміру вказаної частки за встановленою Комісією формою довідки про юридичних осіб, у яких заявник має частку понад п'ять відсотків статутного капіталу цих юридичних осіб, яка додавалась ліцензіатом до заяви про видачу ліцензії;

(підпункт 9.3 пункту 9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 351
,
 від 08.12.2009 р. N 1561
,
 від 08.11.2011 р. N 1612)

9.4 довідку про зміни в складі керівних посадових осіб та фахівців ліцензіата (його відокремлених підрозділів), що безпосередньо здійснюють діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, за встановленою Комісією формою довідки про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та сертифіковані в установленому Комісією порядку, яка подавалася ним до заяви про видачу ліцензії, з доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою ліцензіата (у разі призначення нового керівника та фахівців ліцензіата або отримання нових сертифікатів працюючими фахівцями (у тому числі керівником).

(абзац перший підпункту 9.4 пункту 9 глави 3 із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.11.2011 р. N 1612)

У разі призначення на посаду нового керівника ліцензіата подається довідка у довільній формі про його попередню діяльність на фондовому ринку за останні два роки до дати призначення на цю посаду, яка повинна містити інформацію про відсутність або наявність фактів: анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - з організації торгівлі цінними паперами; ліквідації за рішенням суду або накладання санкції у вигляді анулювання ліцензії професійному учаснику фондового ринку, якого очолював призначений керівник ліцензіата;

(підпункт 9.4 пункту 9 глави 3 у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1561)

9.5 довідку про зареєстровані власні випуски цінних паперів ліцензіата за встановленою Комісією формою довідки про зареєстровані власні випуски цінних паперів заявника (ліцензіата), яка додавалась ним до заяви про видачу ліцензії;

(підпункт 9.5 пункту 9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 351)

9.6 довідку про зміни в складі членів фондової біржі, складену в алфавітному порядку, із зазначенням переліку усіх членів фондової біржі, їх найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи, місцезнаходження та номерів телефонів;

(підпункт 9.6 пункту 9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561
,
 від 08.11.2011 р. N 1612)

9.7 засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата копії змін до документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом), з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

(абзац перший підпункту 9.7 пункту 9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561)

Ліцензіат у разі тимчасової зміни місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) менше ніж на шість місяців повинен не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити Комісію про ці зміни (із зазначенням нового місцезнаходження) та протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких змін надати до Комісії копію договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде перевищувати тридцять календарних днів, про що зазначається у відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності, та копію публікації про ці зміни в друкованому засобі масової інформації.

(абзац другий підпункту 9.7 пункту 9 глави 3 із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.11.2011 р. N 1612)

Абзац третій підпункту 9.7 пункту 9 глави 3 виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 08.11.2011 р. N 1612,
у зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом третім)

Усі відомості, які надаються ліцензіатом згідно з цим пунктом, надаються з супровідним листом, засвідченим підписом керівника та печаткою ліцензіата (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії);

(абзаци другий та третій підпункту 9.7 пункту 9 глави 3
 замінено абзацами другим - четвертим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561)

(підпункт 9.7 пункту 9 глави 3 у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 351)

9.8 засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата копію змін до організаційної структури організатора торгівлі з доданням відомостей щодо структурних підрозділів, працівники яких безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, за встановленою Комісією формою відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності (діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку);

9.9 засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата копію змін до правил, зареєстрованих Комісією в установленому порядку;

(пункт 9 глави 3 доповнено підпунктом 9.9 згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561)

9.10 засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата копію положення про гарантійний фонд фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки за договорами щодо похідних (деривативів), які укладаються на ній, а також усі зміни до нього (у разі його наявності);

(пункт 9 глави 3 доповнено підпунктом 9.10 згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561)

9.11 довідку в довільній формі щодо стажу трудової діяльності особи, яка займає посаду головного бухгалтера, на посаді головного бухгалтера або бухгалтера в професійному учаснику фондового ринку або в іншій фінансовій установі з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника.

У разі відсутності посади головного бухгалтера заявником подається довідка в довільній формі щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, із зазначенням прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи та прізвища, імені, по батькові керівника (для аудиторської фірми), засвідчена підписом керівника та печаткою заявника.

Подається заявником у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата.

(пункт 9 глави 3 доповнено підпунктом 9.11 згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 08.11.2011 р. N 1612)

10. Ліцензіат протягом двадцяти робочих днів з дати виникнення змін у процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку - повинен повідомити Комісію про:

арешт банківських рахунків організатора торгівлі;

зміну кількості членів об'єднання із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи, місцезнаходження та номерів телефонів (для фондової біржі, утвореної у формі дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами);

припинення діяльності ліцензіата шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу товариства з доданням копії відповідного рішення;

(пункт 10 глави 3 доповнено абзацом четвертим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 351)

припинення діяльності організатора торгівлі у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в бланку ліцензії) з доданням копії документа відповідного органу ліцензіата, який підтверджує прийняття рішення, засвідченого ліцензіатом.

(пункт 10 глави 3 доповнено абзацом п'ятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 351
,
 абзац п'ятий пункту 10 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561
,
 від 08.11.2011 р. N 1612)

11. Організатор торгівлі зобов'язаний щокварталу до 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом (крім IV кварталу) (за підсумками року - до 1 квітня наступного за звітним року), подавати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії) довідку про склад активів з розкриттям інформації щодо структури фінансових інвестицій за звітний квартал (рік), підписану керівником і головним бухгалтером та засвідчену печаткою ліцензіата, копію Балансу (форма N 1) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами), та копію Звіту про фінансові результати (форма N 2) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3690 (із змінами), за звітний рік.

(абзац перший пункту 11 глави 3 у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1561
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.11.2011 р. N 1612)

Інформація, яка надається організатором торгівлі згідно з цим пунктом у письмовій формі, надається також в електронній формі у форматі, визначеному Комісією.

(пункт 11 глави 3 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2008 р. N 351)

12. Організатор торгівлі зобов'язаний протягом сорока п'яти робочих днів з дати отримання ліцензії подати до Комісії:

списки членів постійних рад, комісій, комітетів організатора торгівлі;

перелік зареєстрованих на фондовій біржі брокерських контор (у разі їх наявності).

13. Організатор торгівлі зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів з дати виникнення змін, що відбулись у процесі його професійної діяльності, подати до Комісії у письмовій формі інформацію про:

зміни до списків членів постійних рад, комісій, комітетів організатора торгівлі;

зміни в складі зареєстрованих на фондовій біржі брокерських контор (у разі їх наявності);

(абзац третій пункту 13 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561)

укладені договори з депозитаріями та/або з розрахунково-кліринговими установами (із зазначенням їх повного найменування, місцезнаходження та номера телефону, якщо вони обслуговують даного організатора торгівлі).

14. У разі внесення змін до правил організатор торгівлі зобов'язаний подавати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії - департамент методології регулювання ринку цінних паперів) на реєстрацію всі зміни, що вносяться до правил організатора торгівлі, протягом двадцяти робочих днів з дати їх затвердження біржовою радою організатора торгівлі.

Реєстрація правил організатора торгівлі до отримання ним ліцензії здійснюється у порядку та строки, передбачені пунктами 16 - 25 цієї глави.

Реєстрація змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів здійснюється відповідно до Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів, затвердженого рішенням Комісії від 04.08.2009 N 884, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2009 за N 818/16834.

У разі внесення змін до правил організатора торгівлі на реєстрацію до Комісії подається нова редакція правил з урахуванням внесених змін.

(пункт 14 глави 3 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1561)

15. За реєстрацію правил та змін до правил організатора торгівлі стягується плата в розмірі, що встановлюється рішенням Комісії та погоджується Кабінетом Міністрів України в установленому порядку.

(пункт 15 глави 3 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2008 р. N 351
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 08.11.2011 р. N 1612)

16. Для реєстрації змін до правил організатор торгівлі надає до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії - департамент методології регулювання ринку цінних паперів) такі документи:

(абзац перший пункту 16 глави 3 у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1561)

заява про реєстрацію змін до правил організатора торгівлі;

обґрунтування причин унесення змін до правил організатора торгівлі;

правила у новій редакції з урахуванням внесених змін, засвідчені печаткою організатора торгівлі, затверджені біржовою радою організатора торгівлі та підписані головою цієї ради, які подаються в двох примірниках, сторінки яких прошиті та пронумеровані. Крім паперової форми, правила у новій редакції з урахуванням внесених змін надаються у електронній формі;

(абзац четвертий пункту 16 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561)

порівняльна таблиця старої та нової редакцій правил організатора торгівлі, сторінки якої прошиті та пронумеровані. Крім паперової форми, порівняльна таблиця надається також у електронній формі;

(абзац п'ятий пункту 16 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561)

копія платіжного документа про перерахування плати за реєстрацію правил або змін до них.

(абзац шостий пункту 16 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 08.11.2011 р. N 1612)

17. У разі подання неповного переліку документів або їх невідповідності вимогам, передбаченим пунктом 16 цієї глави, вони не приймаються до розгляду і повертаються заявнику.

18. За наслідками розгляду заяви та поданих на реєстрацію документів Комісією приймається рішення:

(абзац перший пункту 18 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561)

про реєстрацію змін до правил організатора торгівлі;

про відмову в реєстрації змін до правил організатора торгівлі.

19. Рішення приймається не пізніше 30 робочих днів з дня одержання документів, передбачених пунктом 16 цієї глави.

20. У разі наявності в Комісії зауважень до змісту поданих документів вона має право у 30-денний строк з дати приймання заяви та документів на реєстрацію змін до правил організатора торгівлі направити заявнику повідомлення про необхідність урахування таких зауважень. Після доопрацювання документи подаються до Комісії в порядку, установленому пунктом 16 цієї глави.

(пункт 20 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 351)

21. Підставою для відмови в реєстрації змін до правил організатора торгівлі може бути:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

наявність у поданих документах недостовірних даних.

22. У рішенні про відмову в реєстрації змін до правил організатора торгівлі мають бути зазначені підстави відмови з відповідним обґрунтуванням.

23. Повідомлення про прийняте Комісією рішення в письмовій формі та копія відповідного рішення надсилаються заявнику протягом десяти робочих днів з дати його прийняття.

(пункт 23 глави 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561)

24. Якщо Комісією прийняте рішення про реєстрацію змін до правил, то організатор торгівлі має право здійснювати діяльність з урахуванням унесених змін до правил з дати прийняття відповідного рішення Комісією. У цьому разі на обох примірниках відповідних змін до правил, один з яких повертається заявнику, ставиться відмітка Комісії про реєстрацію із зазначенням дати та номера відповідного рішення Комісії.

(пункт 24 глави 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561)

25. Якщо Комісією прийнято рішення про відмову в реєстрації змін до правил, то організатор торгівлі не може використовувати зазначені зміни у своїй діяльності й повинен скасувати їх.

(пункт 25 глави 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561)

26. Організатор торгівлі зобов'язаний надавати адміністративні дані відповідно до рішення Комісії від 11.06.2002 N 212 "Про затвердження Положення про подання адміністративних даних фондовими біржами та торговельно-інформаційними системами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 696/6984 (із змінами).

27. Документи, які надаються ліцензіатом відповідно до вимог підпунктів 9.2 - 9.5 пункту 9 цієї глави в письмовій формі, надаються також в електронній формі у форматі, визначеному Комісією.

(главу 3 доповнено новим пунктом 27 згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 351,
у зв'язку з цим пункт 27 вважати відповідно пунктом 28)

28. У разі якщо у ліцензіата закінчується строк дії ліцензії (за наявності відповідного строку в бланку ліцензії), він зобов'язаний не менше ніж за шістдесят календарних днів до закінчення такого строку повідомити Комісію про намір припинити провадження професійної діяльності на фондовому ринку або про намір отримати нову ліцензію на провадження цієї діяльності.

(главу 3 доповнено новим пунктом 28 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.11.2011 р. N 1612,
у зв'язку з цим пункт 28 вважати пунктом 29)

29. Усі відомості подаються до Комісії із супровідним листом, у якому необхідно обов'язково зазначити номер ліцензії ліцензіата, який засвідчується підписом керівника та печаткою ліцензіата.

(абзац перший пункту 29 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561)

У разі, якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), то ліцензіат повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

(пункт 29 глави 3 доповнено абзацом другим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 351
,
 абзац другий пункту
29 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1561)

Глава 4. Державний контроль за здійсненням професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

1. Державний контроль за здійсненням професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку здійснює Комісія, а також її територіальні органи у відповідності до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", цих Ліцензійних умов та інших нормативно-правових актів.

Інші державні органи здійснюють контроль за вказаною діяльністю у межах своїх повноважень, визначених законодавством.

2. Скарги на дії територіальних органів Комісії, пов'язані із здійсненням ними контролю за діяльністю з організації торгівлі на фондовому ринку, розглядаються Комісією. Прийняті за результатами розгляду таких скарг рішення Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку.

 

Начальник Управління
ліцензування діяльності професійних
учасників ринку цінних паперів
 

 
 
І. Заноза
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник
Голови Антимонопольного
комітету України
 

 
 
Ю. Кравченко
 

 

Облікова картка професійного учасника фондового ринку (його відокремлених структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ)*

____________
* Облікова картка заповнюється окремо по ліцензіату, за кожним відокремленим підрозділом ліцензіата, який має інше місцезнаходження, ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ (у разі їх наявності). У зв'язку з цим у обліковій картці заповнюються тільки реквізити, що стосуються цього конкретного випадку, а інші реквізити не заповнюються.

Дата складання картки: _______________

Повне найменування професійного учасника
(його відокремленого структурного підрозділу) _____________________________________________

Скорочене найменування професійного учасника
(його відокремленого структурного підрозділу) _____________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _______________________________________________________

Вид діяльності, яку провадить
професійний учасник (його відокремлений
структурний підрозділ) _________________________________________________________________

Місцезнаходження професійного учасника
(його відокремленого структурного
підрозділу) ___________________________________________________________________________

Телефон, електронна адреса ____________________________________________________________

Банківські реквізити:

Найменування банку __________________________________________________________________

Місцезнаходження банку _______________________________________________________________

МФО, поточний рахунок _______________________________________________________________

Дата та номер рішення про видачу
ліцензії (копії ліцензії) __________________________________________________________________

Дата видачі ліцензії (копії ліцензії),
серія ліцензії та її номер ________________________________________________________________

Дата та номер рішення про видачу
переоформленої ліцензії ________________________________________________________________

Дата видачі переоформленої
ліцензії (копії ліцензії),
серія ліцензії та її номер ________________________________________________________________

Дата і номер рішення про зупинення
дії ліцензії або її анулювання
(копії ліцензії) ________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові керівника
професійного учасника (його структурного
підрозділу) ___________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові головного
бухгалтера професійного
учасника ____________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові сертифікованих
фахівців відокремленого
структурного підрозділу ________________________________________________________________
 

Керівник юридичної
особи  

М. П.
_________________________
                         (підпис) 

(П. І. Б.) 

(додаток у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1561)

 

Довідка про сплату збільшення статутного фонду організатора торгівлі

Додаток 2 виключено 
(згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23 квітня 2008 року N 351)

____________

Опрос