Идет загрузка документа (130 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке - депозитарной деятельности, а именно деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Условия, Решение от 26.05.2006 № 348
Утратил силу

Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 26 травня 2006 року N 348

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 серпня 2006 р. за N 973/12847

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23 квітня 2008 року N 350
,
 від 8 грудня 2009 року N 1563
,
 від 28 грудня 2010 року N 1953
,
 від 8 листопада 2011 року N 1614
,
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 25 грудня 2012 року N 1852

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14 травня 2013 року N 815)

Відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 16, 17, 19, 20 - 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про господарські товариства", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про банки і банківську діяльність", з урахуванням статей 13, 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", інших нормативно-правових актів, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів (додаються).

2. Реєстраторам та емітентам, які здійснюють діяльність на підставі відповідної ліцензії, привести свою діяльність у відповідність до вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів протягом шести місяців з дати набрання чинності цими Ліцензійними умовами.

3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрану забезпечити:

подання на реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності в установленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрана.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

В. о. Голови Державного
комітету фінансового
моніторингу України
 

 
 
Я. В. Янушевич
 

 

 

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

(У тексті Ліцензійних умов слова "статутний (складений) капітал" в усіх відмінках замінено словами "статутний капітал" у відповідному відмінку згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 грудня 2012 року N 1852)

Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, глави III Кодексу законів про працю України, статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 16, 17, 19, 20 - 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про акціонерні товариства", "Про господарські товариства", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про банки і банківську діяльність", з урахуванням статей 13, 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", інших нормативно-правових актів.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563
,
 від 08.11.2011 р. N 1614)

Глава 1. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

2. У цих Ліцензійних умовах нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

реєстратор - юридична особа - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів - збір, фіксація, обробка, зберігання та надання даних, що складають систему реєстру власників іменних цінних паперів, щодо іменних цінних паперів, їх емітентів та власників, та здійснення інших функцій, передбачених законодавчими актами.

3. Депозитарії та зберігачі можуть вести реєстри власників іменних цінних паперів за умови отримання відповідної ліцензії.

4. Емітент може здійснювати ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів за умови наявності відповідної ліцензії.

(пункт 4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 08.11.2011 р. N 1614)

5. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні виконуватись ліцензіатами протягом усього строку провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

(пункт 5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563
,
 від 08.11.2011 р. N 1614)

Глава 2. Умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, яка здійснюється реєстраторами та емітентами (щодо власного реєстру)

1. Здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, яка здійснюється реєстраторами, можуть тільки юридичні особи, створені відповідно до Законів України "Про акціонерні товариства" та "Про господарські товариства" та за умови, що така діяльність передбачена їх установчим документом.

(пункт 1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

2. Діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів для реєстратора є виключним видом його діяльності, який не може поєднуватися з іншими видами діяльності, крім депозитарної.

Засновниками або учасниками реєстратора не можуть бути органи державної влади, центри сертифікатних аукціонів та їх правонаступники.

Засновником або учасником Національного депозитарію України при здійсненні ним діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів може бути держава.

Якщо власником заявника виступає професійний учасник фондового ринку, то його частка в статутному капіталі не повинна бути більшою 10 відсотків.

(абзац четвертий пункту 2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

Частка реєстратора у статутному капіталі зберігача не може перевищувати п'яти відсотків.

(абзац п'ятий пункту 2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

Реєстратор та його учасник не можуть прямо чи опосередковано володіти акціями емітента, реєстр власників іменних цінних паперів якого веде цей реєстратор.

У цьому випадку, якщо реєстратор створений у формі акціонерного товариства, то він не може вести власний реєстр акцій.

Емітент не може бути прямо чи опосередковано засновником та учасником реєстратора, реєстр власників іменних цінних паперів якого веде цей реєстратор.

3. Реєстратор (крім банку) при провадженні діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів повинен мати власний капітал за даними фінансової звітності, яка подається згідно з пунктом 13 глави 3 цих Ліцензійних умов, у розмірі не меншому, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, установлений законодавством щодо цінних паперів для цього виду професійної діяльності на фондовому ринку за підсумком другого та кожного наступного фінансового року з дати створення цього товариства. Розмір зареєстрованого статутного капіталу реєстратора повинен бути не меншим, ніж установлений законодавством щодо цінних паперів.

(пункт 3 глави 2 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2008 р. N 350
,
 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1563
,
 від 28.12.2010 р. N 1953
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 25.12.2012 р. N 1852)

Абзац другий пункту 3 глави 2 виключено

(пункт 3 глави 2 доповнено абзацом другим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563
,
 абзац другий пункту 3 глави 2 виключено згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 25.12.2012 р. N 1852)

4. Сертифіковані фахівці реєстратора (у тому числі керівні посадові особи), його відокремлених підрозділів або спеціалізованих структурних підрозділів при провадженні діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів та сертифіковані фахівці емітента (у тому числі керівні посадові особи) при провадженні діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії.

У разі виникнення у реєстратора (у тому числі у відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділах) факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії (копії ліцензії або створенні спеціалізованого структурного підрозділу), але не менше ніж до одного фахівця, такий реєстратор повинен відновити потрібну кількість протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

У разі виникнення в емітента факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії, але не менше ніж до однієї сертифікованої особи, такий емітент повинен відновити потрібну кількість протягом двох місяців та повідомити про це відповідний територіальний орган Комісії за місцезнаходженням в установленому порядку.

Керівник реєстратора (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, а за останні два роки цієї діяльності не повинен мати факту анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - з ведення реєстру власників іменних цінних паперів; бути керівником професійного учасника фондового ринку, якого ліквідовано за рішенням суду або до якого застосовувалась санкція у вигляді анулювання ліцензії на види професійної діяльності на фондовому ринку.

(абзац четвертий пункту 4 глави 2 у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

Крім того, у разі призначення на посаду нового керівника ліцензіат (крім банку) повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

(пункт 4 глави 2 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1953,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий
 вважати відповідно абзацами шостим - восьмим)

Сертифіковані фахівці реєстратора (у тому числі керівні посадові особи), його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів при провадженні діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів не можуть одночасно працювати в іншому професійному учаснику фондового ринку.

(абзац шостий пункту 4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

При цьому, якщо звільнено керівника реєстратора (крім банку), що мав відповідний стаж роботи на ринку цінних паперів, виконувачем його обов'язків може бути призначено особу без відповідного стажу роботи на ринку цінних паперів, яка сертифікована в установленому Комісією порядку, на строк не більше трьох місяців.

На час відсутності керівника уповноважений орган ліцензіата повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов'язки. Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата (крім банку).

(пункт 4 глави 2 доповнено новим абзацом восьмим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2010 р. N 1953,
у зв'язку з цим абзац восьмий уважати відповідно абзацом дев'ятим
,
 абзац восьмий пункту 4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 08.11.2011 р. N 1614)

При провадженні діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів за наявності в реєстратора (крім банку) особи, яка займає посаду головного бухгалтера, вона повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 24.04.2007 N 815, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.05.2007 за N 510/13777 (із змінами).

(пункт 4 глави 2 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2008 р. N 350)

Реєстратор (крім банку) повинен дотримуватись установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником).

(пункт 4 глави 2 доповнено абзацом десятим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.11.2011 р. N 1614)

5. У разі відсутності у реєстратора або емітента сертифікованих осіб (у тому числі керівних посадових осіб) такий реєстратор або емітент не має права здійснювати дії щодо внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів.

6. Ліцензіат може провадити професійну діяльність тільки за умови членства в саморегулівній організації професійних учасників фондового ринку за відповідним видом діяльності, яка набула цього статусу в порядку, установленому Комісією (далі - СРО), та включення ліцензіата (крім банку) до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів відповідно до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 14.07.2004 N 296, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 957/9556 (із змінами).

(пункт 6 глави 2 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1563
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 08.11.2011 р. N 1614)

7. Ліцензіат повинен дотримуватись вимог, зокрема:

Цивільного та Господарського кодексів України, глави III Кодексу законів про працю України;

(абзац другий пункту 7 глави 2 із змінами, внесеними згідно з 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.11.2011 р. N 1614)

Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", а також Законів України "Про акціонерні товариства" та "Про господарські товариства" у частині виконання вимог щодо формування резервного капіталу (фонду) товариства;

(абзац третій пункту 7 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

нормативно-правового акта Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), який регулює питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

8. Особи, які відповідно до законодавства можуть поєднувати декілька видів професійної діяльності на фондовому ринку, зобов'язані діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів здійснювати в організаційно та функціонально відокремленому структурному підрозділі. Організація діяльності такого підрозділу повинна регламентуватись положенням про внутрішній структурний підрозділ.

Такий підрозділ реєстратора повинен розміщуватись в окремому приміщенні з обмеженим доступом працівників інших структурних підрозділів.

Працівники зазначеного структурного підрозділу реєстратора не мають права суміщувати роботу в інших структурних підрозділах, які здійснюють інші види професійної діяльності на фондовому ринку, про що зазначається в їх посадових інструкціях.

Банк (його відокремлені підрозділи) повинен організувати свою діяльність відповідно до вимог Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії від 16.03.2006 N 160, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.04.2006 за N 409/12283 (із змінами).

(абзац четвертий пункту 8 глави 2 у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

Особи, які здійснюють діяльність з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, зобов'язані здійснювати цю діяльність в окремому приміщенні з обмеженим доступом інших працівників емітента.

9. Реєстратор (крім банку) для провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб, за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та ліцензії. Для провадження діяльності відокремленим підрозділом реєстратора на підставі відповідної копії ліцензії або спеціалізованим структурним підрозділом реєстратора, який є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, реєстратор повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати встановленим для цього приміщення вимогам.

(абзац перший пункту 9 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563
,
 від 08.11.2011 р. N 1614)

Реєстратор зобов'язаний забезпечити безперешкодне входження уповноважених осіб Комісії до приміщень, у яких він провадить професійну діяльність на фондовому ринку, у зв'язку з реалізацією ними повноважень відповідно до законів України.

(пункт 9 глави 2 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2008 р. N 350)

Виконавчий орган реєстратора (крім банку) повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та ліцензії. Документи, що стосуються провадження професійної діяльності, повинні зберігатися у цьому приміщенні реєстратора.

(пункт 9 глави 2 доповнено абзацом третім згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563
,
 абзац третій пункту 9 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 08.11.2011 р. N 1614)

За місцезнаходженням реєстратора (його відокремленого підрозділу) (крім банку) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат, а також графік роботи).

(пункт 9 глави 2 доповнено абзацом четвертим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

10. Для провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів загальна площа нежитлового приміщення реєстратора (крім банку й емітента, що здійснює діяльність з ведення власного реєстру), його відокремленого підрозділу та/або спеціалізованого структурного підрозділу (у разі наявності у цього підрозділу реєстратора повноважень щодо консолідації повних реєстрів окремого емітента) повинна становити не менше ніж 30 кв.м. При цьому приміщення реєстратора повинно відповідати встановленим для цього виду професійної діяльності вимогам та складатися з трьох окремих кімнат, а саме:

(абзац перший пункту 10 глави 2 у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2008 р. N 350
,
 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1563
,
 від 08.11.2011 р. N 1614)

операційний зал;

приміщення, у якому провадиться робота реєстратора зі своїми клієнтами;

архів.

Приміщення та захист інформації у відокремленому та/або спеціалізованому структурному підрозділі реєстратора мають відповідати вимогам, установленим до приміщення та захисту інформації у реєстраторі.

(абзац п'ятий пункту 10 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

Виконання основних функцій щодо системи реєстру здійснюється реєстратором в операційному залі.

Операційний зал, у якому встановлена комп'ютерна техніка, повинен бути надійно захищеним від несанкціонованого доступу сторонніх осіб, обладнаний охоронною та протипожежною сигналізацією. Доступ до комп'ютерного обладнання, де міститься інформація системи реєстру, дозволяється тільки вповноваженим працівникам, визначеним внутрішнім порядком ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів, відповідним наказом та згідно із затвердженими посадовими інструкціями таких працівників.

Архів, де зберігаються дані системи реєстру, як у паперовій формі, так і у вигляді записів в електронних базах даних, повинен бути обладнаний охоронною та протипожежною сигналізацією, із забезпеченням неможливості втрати або пошкодження з будь-яких причин вхідних та вихідних документів реєстратора. Доступ до архіву повинен бути обмеженим.

Для зберігання бланків сертифікатів реєстратор (крім банку) у будь-якому із зазначених приміщень (операційний зал або архів) повинен мати сховище, обладнане охоронною та протипожежною сигналізацією, або металеві шафи (сейфи) з обмеженим до них доступом. Реєстратор при видачі, обліку, зберіганні та знищенні бланків сертифікатів іменних цінних паперів повинен дотримуватись вимог, встановлених нормативно-правовим актом Комісії з цього питання.

(абзац дев'ятий пункту 10 глави 2 у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2008 р. N 350)

З метою запобігання випадкам втрати системи реєстру власників іменних цінних паперів реєстратор (крім банку), крім обладнання приміщення охоронною та протипожежною сигналізацією, повинен забезпечити цілодобову охорону приміщення, зокрема шляхом укладання договору щодо цілодобової охорони, у разі якщо документом, що підтверджує право власності або користування приміщенням, не передбачено здійснення такої охорони приміщень.

(абзац десятий пункту 10 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 350)

При веденні системи реєстру у вигляді записів в електронних базах даних реєстратор повинен мати в розпорядженні систему обробки інформації, програмне забезпечення та обладнання згідно зі специфікою його діяльності та обсягу інформації, що обробляється, що забезпечують дотримання ним вимог Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 17.10.2006 N 1000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316 (далі - Положення про порядок ведення реєстрів).

(пункт 10 глави 2 доповнено абзацом одинадцятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 350)

Загальна площа нежитлового приміщення ліцензіата (крім банку), який має намір поєднувати діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів з діяльністю торгівлі цінними паперами та депозитарною діяльністю зберігача цінних паперів, повинна становити не менше ніж 55 кв. м.

(пункт 10 глави 2 доповнено абзацом дванадцятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 350
,
 абзац дванадцятий пункту 10 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

Загальна площа нежитлового приміщення ліцензіата (крім банку), який має намір поєднувати діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів з депозитарною діяльністю зберігача цінних паперів, повинна становити не менше ніж 50 кв. м.

(пункт 10 глави 2 доповнено новим абзацом тринадцятим
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.11.2011 р. N 1614,
у зв'язку з цим абзац тринадцятий уважати абзацом чотирнадцятим)

У разі організації реєстратором (крім банку) діяльності в складі спеціалізованих структурних підрозділів, які є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та мають інше місцезнаходження, ніж реєстратор, площа нежитлового приміщення щодо кожного такого підрозділу (у разі наявності у такого підрозділу реєстратора повноважень щодо ведення особових рахунків окремих зареєстрованих у системі реєстрів осіб) повинна становити не менше 10 кв. м та захист інформації такого підрозділу повинен відповідати вимогам, установленим до приміщення та захисту інформації реєстратора.

(пункт 10 глави 2 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 350
,
 абзац
чотирнадцятий пункту 10 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563
,
 від 08.11.2011 р. N 1614)

11. З метою забезпечення відновлення системи реєстру власників іменних цінних паперів реєстратор або емітент зобов'язаний на кінець останнього робочого дня кожного місяця зробити контрольну копію (дублікат) реєстру на магнітному (оптичному) носії для подальшого зберігання цієї копії (дубліката) в архіві.

(абзац перший пункту 11 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

На магнітному носії (упаковці оптичного носія) робиться відмітка: зазначається дата складання копії (дубліката) реєстру, яка підписується уповноваженою особою та засвідчується печаткою реєстратора або емітента.

(абзац другий пункту 11 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

12. Емітент для здійснення діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів зобов'язаний мати приміщення, яке повинно бути захищене від несанкціонованого доступу інших працівників емітента або сторонніх осіб, а також обладнане охоронною та протипожежною сигналізацією.

Доступ до комп'ютерного обладнання, де міститься інформація системи реєстру, дозволяється тільки уповноваженим працівникам, визначеним наказом керівника емітента, та згідно із затвердженими посадовими інструкціями таких працівників.

Емітент повинен зберігати вхідні та вихідні документи щодо ведення власного реєстру в архіві. Архів повинен бути обладнаний охоронною та протипожежною сигналізацією, із забезпеченням неможливості втрати або пошкодження документів. Доступ до архіву повинен бути обмежений.

Для зберігання бланків сертифікатів емітент повинен мати сховище, яке обладнане охоронною та протипожежною сигналізацією, або металеві шафи (сейфи) з обмеженим до них доступом.

Емітент при видачі, обліку, зберіганні та знищенні бланків сертифікатів іменних цінних паперів повинен дотримуватись вимог, які встановлені нормативно-правовим актом Комісії з цього питання.

(пункт 12 глави 2 доповнено абзацом п'ятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 350)

При веденні системи реєстру у вигляді записів в електронних базах даних емітент повинен мати в розпорядженні систему обробки інформації, програмне забезпечення та обладнання згідно зі специфікою цієї діяльності та обсягом інформації, що обробляється, які забезпечують дотримання ним вимог Положення про порядок ведення реєстрів.

(пункт 12 глави 2 доповнено абзацом шостим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 350)

Емітент зобов'язаний забезпечити безперешкодне входження уповноважених осіб Комісії до приміщень, у яких він провадить професійну діяльність на фондовому ринку, у зв'язку з реалізацією ними повноважень відповідно до законів України.

(пункт 12 глави 2 доповнено абзацом сьомим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 350)

13. Ліцензіат повинен розробити внутрішній порядок ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів (далі - Порядок), який затверджується відповідним органом управління, підписується керівником та засвідчується печаткою ліцензіата.

Порядок повинен містити:

організаційно-функціональну схему діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, яка повинна відображати схему підрозділів ліцензіата з визначенням повноважень, що на них покладені;

перелік та опис виконання основних операцій ліцензіата. У цьому розділі відповідно до кожної операції повинні бути відображені дії кожного підрозділу ліцензіата, який бере участь у виконанні певної операції, у межах наданих йому повноважень;

перелік та форми вхідних і вихідних документів ліцензіата;

перелік та опис заходів загальної безпеки та збереження інформації у діяльності ліцензіата. У цьому розділі відповідно до кожного підрозділу та фахівця повинен бути зазначений обсяг інформації системи реєстру, до якої вони мають доступ;

порядок інформування зареєстрованих осіб про зміни в діяльності емітента або реєстратора;

посадові інструкції з визначенням кваліфікаційних вимог;

перелік інформації, яку віднесено до службової, та перелік заходів і процедур, направлених на запобігання неправомірному використанню такої інформації при здійсненні професійної діяльності на фондовому ринку.

(пункт 13 глави 2 доповнено абзацом дев'ятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 350)

14. Реєстратор повинен розробити та затвердити Регламент здійснення діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів (далі - Регламент), орієнтований на зареєстрованих осіб та емітентів і доступний для вільного ознайомлення. До Регламенту повинні додаватись зразки форм розпоряджень та запитів.

Регламент повинен містити:

порядок прийому зареєстрованих осіб та порядок роботи з емітентом щодо відкриття емісійного та особового рахунку та провадження корпоративних операцій;

умови відкриття особового рахунку зареєстрованих осіб;

підстави для відмови у відкритті особового рахунку;

процедуру відкриття особового рахунку;

порядок оформлення та подання документів при прийомі зареєстрованих осіб;

порядок виконання розпоряджень та запитів;

перелік послуг, що надаються емітенту та зареєстрованим особам.

15. При створенні відокремленого підрозділу та/або спеціалізованого структурного підрозділу реєстратор (крім банку) повинен розробити та затвердити положення про відокремлений та/або спеціалізований структурний підрозділ, яке повинно містити:

(абзац перший пункту 15 глави 2 у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

основні види діяльності та повноваження щодо провадження таким відокремленим підрозділом діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів з урахуванням установлених вимог;

(абзац другий пункту 15 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

місцезнаходження;

процедуру взаємодії відокремленого підрозділу взагалі або щодо кожного емітента з реєстратором, який її створив, та в разі необхідності - з іншим відокремленим підрозділом цього реєстратора, яка консолідує реєстр окремого емітента;

(абзац четвертий пункту 15 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

вимоги до наявності мінімальної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб);

вимоги до наявності комп'ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення;

вимоги до приміщення;

вимоги до окремого матеріально-технічного та технологічного забезпечення роботи відокремленого підрозділу, зокрема охоронної та протипожежної сигналізації, а в разі консолідації реєстрів окремого емітента також і цілодобової охорони;

(абзац восьмий пункту 15 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

вимоги до системи захисту інформації від несанкціонованого доступу;

умови ліквідації.

16. Реєстратор може провадити свою діяльність через відокремлений підрозділ, який отримав відповідну копію ліцензії та/або спеціалізований структурний підрозділ, який є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, ніж реєстратор. При цьому укладення договорів з емітентом щодо ведення їх реєстрів здійснюється від імені реєстратора, що отримав ліцензію та створив такі підрозділи.

(пункт 16 глави 2 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1563
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 08.11.2011 р. N 1614)

17. Реєстратор може надати відокремленому підрозділу повноваження щодо консолідації повних реєстрів власників іменних цінних паперів окремого емітента або повноваження стосовно ведення особових рахунків окремих зареєстрованих у системі реєстру осіб. Факт надання відокремленому підрозділу відповідного повноваження повинен бути відображений у положенні про відокремлений підрозділ.

(абзац перший пункту 17 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

Відокремлений підрозділ реєстратора не має права делегувати повноваження, які надані їй реєстратором, іншим особам.

(абзац другий пункту 17 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

18. У разі наявності у відокремленого підрозділу реєстратора повноважень щодо консолідації повних реєстрів окремого емітента такий відокремлений підрозділ повинен мати не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб).

(абзац перший пункту 18 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

Відокремлений підрозділ реєстратора, який має повноваження щодо ведення особових рахунків окремих зареєстрованих у системі реєстрів осіб, повинен мати не менше одного сертифікованого фахівця. При цьому, якщо відокремлений підрозділ реєстратора обслуговує більше десяти тисяч особових рахунків, зареєстрованих у системі реєстру осіб, то він повинен мати не менше двох сертифікованих фахівців.

(абзац другий пункту 18 глави 2 у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

Функції з приймання документів, необхідних для проведення операцій у системі реєстру, та передачі їх реєстратору, з приймання та передачі документів, отриманих від реєстратора, учинення дій щодо підтвердження справжності підпису власників - фізичних осіб на розпорядженнях, надання консультацій зацікавленим особам в оформленні розпоряджень та запитів до реєстратора можуть здійснюватися без створення відокремленого підрозділу реєстратора.

(абзац третій пункту 18 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

Указані функції може виконувати працівник реєстратора (його відокремленого підрозділу) не за місцезнаходженням реєстратора (його відокремленого підрозділу), у тому числі - за місцезнаходженням емітента, за умови обов'язкового відображення у системі реєстру відповідного емітента дій щодо виконання таких функцій (у тому числі у відповідних облікових журналах). Повноваження працівника реєстратора виконувати певні функції не за місцезнаходженням реєстратора підтверджуються довіреністю керівника, засвідченою печаткою реєстратора або нотаріально.

(абзац четвертий пункту 18 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

19. У разі наявності у відокремленого підрозділу реєстратора повноважень щодо ведення особових рахунків окремих зареєстрованих у системі реєстру осіб такий відокремлений підрозділ реалізує функції реєстратора за допомогою системи реєстру відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, який регулює питання здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів щодо тих осіб, яким відокремленим підрозділом відкрито особові рахунки.

(пункт 19 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563
,
 від 08.11.2011 р. N 1614)

20. Ліцензіат зобов'язаний розробити та затвердити правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення не пізніше першої проведеної операції або укладеного договору.

Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення розробляються та змінюються з урахуванням нормативно-правових актів, що регулюють питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

21. Ліцензіат зобов'язаний призначити працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, та затвердити його посадову інструкцію.

(пункт 21 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

22. Реєстратор, який прийняв рішення про припинення діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, зобов'язаний повідомити про це всіх емітентів, з якими укладені договори на ведення реєстрів, і виконати дії щодо передачі всіх реєстрів емітентів, ведення яких здійснював реєстратор згідно з Положенням про порядок ведення реєстрів. Емітент у разі прийняття такого рішення зобов'язаний передати відповідно до вимог Положення про порядок ведення реєстрів документи системи реєстру власників іменних цінних паперів обраному реєстратору. Після цього реєстратор або емітент, який прийняв рішення про припинення професійної діяльності до закінчення строку дії ліцензії (у разі його наявності в бланку ліцензії), повинен подати заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та відповідні документи, передбачені для реєстратора або емітента главою 4 Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії від 23.06.2006 N 432, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за N 976/12850 (із змінами).

(абзац перший пункту 22 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 08.11.2011 р. N 1614)

Крім того, реєстратор не менше ніж за шістдесят календарних днів зобов'язаний повідомити Комісію про намір або відсутність наміру провадити зазначений у ліцензії вид діяльності після закінчення строку її дії (у довільній формі).

(абзац другий пункту 22 глави 2 у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.11.2011 р. N 1614)

При цьому ліцензіат повинен виконати всі інші дії, що стосуються професійної діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, згідно з вимогами, установленими Положенням про порядок ведення реєстрів.

(пункт 22 глави 2 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2008 р. N 350)

23. Ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Глава 3. Відомості, які ліцензіат подає до органу ліцензування протягом строку діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

(назва глави 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 08.11.2011 р. N 1614)

1. Реєстратор зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів з дати видачі ліцензії (яка зазначена на бланку ліцензії) подати до територіального органу Комісії за своїм місцезнаходженням у письмовій формі інформацію про отримання ліцензії і облікову картку професійного учасника фондового ринку за формою згідно з додатком.

(абзац перший пункту 1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 350)

У разі зміни в процесі діяльності реєстратора відомостей, зазначених в обліковій картці, а також отримання копії ліцензії для провадження відокремленим підрозділом реєстратора професійної діяльності на фондовому ринку (її анулювання) реєстратор зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів письмово повідомити про ці зміни територіальний орган Комісії та надати облікову картку з відповідними змінами, заповнити облікову картку щодо кожного відокремленого підрозділу, який отримав в установленому порядку копію ліцензії.

(абзац другий пункту 1 глави 3 у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 350)

Якщо відокремлений підрозділ реєстратора відкривається в іншій адміністративно-територіальній одиниці (не в адміністративно-територіальній одиниці місцезнаходження реєстратора), то реєстратор зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів письмово повідомити про це територіальний орган Комісії за місцезнаходженням такого підрозділу та надати йому облікову картку або зміни до неї в порядку та строки, установлені цим пунктом.

(пункт 1 глави 3 доповнено абзацом третім згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 350)

2. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення, якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву згідно з додатком 14 разом з оригіналом ліцензії та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог Порядку та умов видачі ліцензії.

(абзац перший пункту 2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 08.11.2011 р. N 1614)

У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подає зазначені документи протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій.

(пункт 2 глави 3 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2008 р. N 350)

3. У разі виникнення у процесі професійної діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи), зміна місцезнаходження юридичної особи, ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів подати заяву та відповідні документи в установленому Комісією порядку для переоформлення ліцензії.

4. Якщо в процесі діяльності ліцензіатом утрачена ліцензія або бланк ліцензії не придатний для користування унаслідок його пошкодження, ліцензіат зобов'язаний подати заяву та відповідні документи в установленому Комісією порядку для отримання дубліката ліцензії.

5. У разі створення у ліцензіата в процесі професійної діяльності нового відокремленого підрозділу, який буде провадити професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати заяву та відповідні документи в установленому Комісією порядку на отримання копії ліцензії.

(пункт 5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

6. У разі створення реєстратором в процесі провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж реєстратор або його відокремлений підрозділ, і яким надаються повноваження провадити цю діяльність, він повинен до початку провадження діяльності таким структурним підрозділом надати до Комісії:

(абзац перший пункту 6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

довідку про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат) або його відокремлений підрозділ (додаток 15 до Порядку та умов видачі ліцензії);

(абзац другий пункту 6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563
,
 від 08.11.2011 р. N 1614)

засвідчені підписом керівника та печаткою реєстратора (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадитиметься професійна діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений реєстратором), з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

(абзац третій пункту 6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

засвідчену підписом керівника та печаткою реєстратора (крім банку) копію документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною цього приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

У разі організації реєстратором своєї діяльності у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, реєстратор зобов'язаний до початку провадження діяльності таким підрозділом письмово повідомити про це територіальний орган Комісії за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням такого підрозділу та надати йому облікову картку або зміни до неї щодо кожного спеціалізованого структурного підрозділу реєстратора в порядку та строки, установлені пунктом 1 цієї глави.

(абзац п'ятий пункту 6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

(пункт 6 глави 3 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2008 р. N 350)

7. У разі зміни найменування відокремленого підрозділу та/або його місцезнаходження ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про відокремлений підрозділ повинен подати заяву та відповідні документи в установленому Комісією порядку.

(пункт 7 глави 3 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1563)

8. У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або припинення провадження ним діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів згідно з отриманою в Комісії копією ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення зазначеної діяльності цим підрозділом подати заяву та відповідні документи в установленому Комісією порядку на анулювання копії ліцензії.

(пункт 8 глави 3 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1563)

9. Ліцензіат протягом строку діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів зобов'язаний повідомляти Комісію про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

(абзац перший пункту 9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 08.11.2011 р. N 1614)

У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів подати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії, для емітентів - із зазначенням територіального органу Комісії за їх місцезнаходженням) відповідне повідомлення в письмовій формі та документи, які підтверджують зазначені зміни, а саме:

(абзац другий пункту 9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 350)

9.1 засвідчену нотаріально або органом, який видав документ, копію змін до установчого документа ліцензіата, які зареєстровано в установленому порядку;

9.2 довідку про зміни в складі власників ліцензіата із зазначенням частки кожного у статутному капіталі, за встановленою Комісією формою довідки про власників заявника (ліцензіата) (з виділенням професійних учасників фондового ринку);

(підпункт 9.2 пункту 9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 350
,
 від 08.12.2009 р. N 1563)

9.3 письмове повідомлення у разі виникнення у ліцензіата - емітента факту перевищення кількості власників іменних цінних паперів понад 150 осіб (у сукупності з усіма випусками іменних цінних паперів емітента);

9.4 довідку про зміни в складі юридичних осіб, у яких ліцензіат має частку статутного капіталу цих юридичних осіб та/або зміни розміру вказаної частки за встановленою Комісією формою довідки про юридичних осіб, у яких заявник має частку статутного капіталу цих юридичних осіб, яка додавалась ліцензіатом до заяви про видачу ліцензії;

(підпункт 9.4 пункту 9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 350
,
 від 08.12.2009 р. N 1563)

9.5 довідку про зміни в складі керівних посадових осіб та фахівців ліцензіата (його відокремленого підрозділу), що безпосередньо здійснюють діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, за встановленою Комісією формою довідки про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та сертифіковані в установленому порядку, яка додавалась ним до заяви про видачу ліцензії, з доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою ліцензіата (у разі призначення нового керівника та фахівців ліцензіата або отримання нових сертифікатів працюючими фахівцями (у тому числі керівником).

(абзац перший підпункту 9.5 пункту 9 глави 3 із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 08.11.2011 р. N 1614)

У разі призначення на посаду нового керівника ліцензіата (крім банку) подається довідка у довільній формі про його попередню діяльність на фондовому ринку за останні два роки до дати призначення на цю посаду, яка повинна містити інформацію про відсутність або наявність фактів: анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінних паперів в Україні - з ведення реєстру власників іменних цінних паперів; ліквідації за рішенням суду або накладання санкції у вигляді анулювання ліцензії професійного учасника фондового ринку, якого очолював призначений керівник ліцензіата;

(підпункт 9.5 пункту 9 глави 3 у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1563)

9.6 засвідчену підписом керівника та печаткою заявника копію затверджених змін до організаційної структури ліцензіата з доданням відомостей щодо структурних підрозділів ліцензіата, працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності (депозитарну діяльність - діяльність із ведення реєстру власників іменних цінних паперів) за встановленою Комісією формою відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності (депозитарну діяльність - діяльність із ведення реєстру власників іменних цінних паперів);

9.7 довідку про здійснені та зареєстровані власні випуски цінних паперів ліцензіата за встановленою Комісією формою довідки про здійснені та зареєстровані власні випуски цінних паперів заявника (ліцензіата);

(підпункт 9.7 пункту 9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 350)

9.8 засвідчені підписом керівника та печаткою реєстратора (крім банку) копії змін до документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо), який укладений заявником, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

(підпункт 9.8 пункту 9 глави 3 у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2008 р. N 350
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1563)

9.9 засвідчена підписом керівника та печаткою реєстратора (крім банку) копія змін до документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною цього приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо);

(підпункт 9.9 пункту 9 глави 3 у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2008 р. N 350)

9.10 зміни до переліку емітентів, ведення реєстрів яких здійснює реєстратор;

9.11 зміни до довідки згідно з додатком 15 до Порядку та умов видачі ліцензії.

(абзац перший підпункту 9.11 пункту 9 глави 3 із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 08.11.2011 р. N 1614)

У разі зміни місцезнаходження такого спеціалізованого структурного підрозділу реєстратор (крім банку) повинен додати до цієї довідки копії документів, передбачених підпунктами 9.8 і 9.9 пункту 9 цієї глави;

(пункт 9 глави 3 доповнено підпунктом 9.11 згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 350)

9.12 довідку в довільній формі щодо стажу трудової діяльності особи, яка займає посаду головного бухгалтера, на посаді головного бухгалтера або бухгалтера в професійному учаснику фондового ринку або в іншій фінансовій установі з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника.

У разі відсутності посади головного бухгалтера заявником (крім банку) подається довідка в довільній формі щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, із зазначенням прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду та прізвища, імені, по батькові керівника (для аудиторської фірми), засвідчена підписом керівника та печаткою заявника.

Подається заявником (крім банку) у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата.

(пункт 9 глави 9.12 доповнено підпунктом 9.12 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.11.2011 р. N 1614)

10. Ліцензіат протягом десяти робочих днів з дати виникнення змін у процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, повинен повідомити орган ліцензування про:

(абзац перший пункту 10 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

арешт банківських рахунків реєстратора та/або вилучення документів системи реєстру (електронних баз даних тощо) відповідними органами згідно із законодавством;

(абзац другий пункту 10 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 08.11.2011 р. N 1614)

виключення ліцензіата з СРО за відповідним видом діяльності;

(абзац третій пункту 10 глави 3 у редакції рішень Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1563
,
 від 08.11.2011 р. N 1614)

припинення діяльності ліцензіата шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу товариства з доданням копії відповідного рішення;

(пункт 10 глави 3 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 350)

припинення діяльності ліцензіата у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії (у разі його наявності в бланку ліцензії) з доданням копії документа відповідного органу ліцензіата, який підтверджує прийняття рішення засвідченого ліцензіатом;

(пункт 10 глави 3 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 350,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий
 вважати відповідно шостим - восьмим
,
 абзац п'ятий пункту 10 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.11.2011 р. N 1614)

У разі виключення з СРО ліцензіат повинен протягом двох місяців стати членом СРО за відповідним видом діяльності та протягом п'яти робочих днів з дати видачі свідоцтва учаснику саморегулівної організації повідомити про це Комісію.

(абзац шостий пункту 10 глави 3 у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1563)

Абзац сьомий пункту 10 глави 3 виключено

(абзац сьомий пункту 10 глави 3 у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2008 р. N 350
,
 виключено згідно з рішенням Державної комісії з
 цінних  паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1563)

Абзац восьмий пункту 10 глави 3 виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 23.04.2008 р. N 350)

11. Ліцензіат зобов'язаний надавати до Комісії адміністративні дані відповідно до Положення про складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 24.06.2003 N 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.07.2003 за N 655/7976 (із змінами).

(пункт 11 глави 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

12. Документи, які надаються ліцензіатом відповідно до вимог підпунктів 9.2 - 9.7, 9.10, 9.11 пункту 9 цієї глави в письмовій формі, надаються також в електронній формі у форматі, визначеному Комісією.

(главу 3 доповнено новим пунктом 12 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 350)

13. Реєстратор (крім банку) зобов'язаний до 1 квітня наступного за звітним року подати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії) копію Балансу (форма N 1) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами), та копію Звіту про фінансові результати (форма N 2) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690 (із змінами), за звітний рік.

Абзац другий пункту 13 глави 3 виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 08.11.2011 р. N 1614,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим)

Копії фінансової звітності, які надаються реєстратором згідно з цим пунктом у письмовій формі, надаються також в електронній формі у форматі, визначеному Комісією.

(главу 3 доповнено новим пунктом 13 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 350
,
 пункт 13 глави 3 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1563)

14. Реєстратор (крім банку) у разі тимчасової зміни місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) менше ніж на шість місяців повинен не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити Комісію про ці зміни (із зазначенням нового місцезнаходження) та протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких змін надати до Комісії копію договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде перевищувати тридцять календарних днів, про що зазначається у відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності, та копію публікації про ці зміни в друкованому засобі масової інформації.

(абзац перший пункту 14 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 08.11.2011 р. N 1614)

Абзац другий пункту 14 глави 3 виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 08.11.2011 р. N 1614,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим)

Усі відомості, які надаються ліцензіатом згідно з цим пунктом, надаються з супровідним листом, засвідченим підписом керівника та печаткою ліцензіата (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії).

(главу 3 доповнено новим пунктом 14 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 350
,
 пункт 14 глави 3 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2009 р. N 1563)

15. Реєстратор, який вперше отримав ліцензію, зобов'язаний протягом десяти робочих днів надавати до Комісії перелік емітентів, ведення реєстрів яких здійснює реєстратор, згідно з додатком 8 до Порядку та умов видачі ліцензії, починаючи з дати укладання першого договору на ведення реєстру з емітентом.

(абзац перший пункту 15 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

Перелік емітентів, який надається реєстратором згідно з цим пунктом у письмовій формі, надається також в електронній формі у форматі, визначеному Комісією.

(главу 3 доповнено новим пунктом 15 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 350,
у зв'язку з цим пункт 12 вважати відповідно пунктом 16)

16. Усі відомості подаються до Комісії із супровідним листом, у якому необхідно обов'язково зазначити номер ліцензії ліцензіата, засвідчений підписом керівника та печаткою ліцензіата.

У разі, якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), ліцензіат повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

(пункт 16 глави 3 доповнено абзацом другим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23.04.2008 р. N 350
,
 абзац другий пункту 16 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 08.12.2009 р. N 1563)

Глава 4. Державний контроль за провадженням професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

1. Державний контроль за провадженням професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів здійснює Комісія, а також її територіальні органи у відповідності до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", цих Ліцензійних умов та інших нормативно-правових актів.

Інші державні органи здійснюють контроль за вказаною діяльністю у межах своїх повноважень, визначених законодавством.

2. Скарги на дії територіальних органів Комісії, пов'язані із здійсненням ними контролю за діяльністю з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, розглядаються Комісією. Прийняті за результатами розгляду таких скарг рішення Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку.

 

Начальник Управління
ліцензування діяльності професійних
учасників ринку цінних паперів
 

 
 
І. Заноза
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник
Голови Антимонопольного
комітету України
 

 
 
Ю. Кравченко
 

 

Облікова картка професійного учасника фондового ринку (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ)*

____________
* Облікова картка заповнюється окремо по ліцензіату, за кожним відокремленим підрозділом ліцензіата та спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата, який має інше місцезнаходження, ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ (у разі їх наявності). У зв'язку з цим у обліковій картці заповнюються тільки реквізити, що стосуються цього конкретного випадку, а інші реквізити не заповнюються. 

Дата складання картки: _______________

Повне найменування професійного учасника
(відокремленого та/або
спеціалізованого структурного підрозділу) _________________________________________________

Скорочене найменування професійного учасника
(відокремленого та/або
спеціалізованого структурного підрозділу) __________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи _________________________________________

Вид діяльності, яку провадить
професійний учасник (відокремлений
та/або спеціалізований структурний підрозділ) ______________________________________________

Місцезнаходження професійного учасника
(відокремленого та/або
спеціалізованого структурного
підрозділу) ____________________________________________________________________________ 

Телефон, електронна адреса _____________________________________________________________

Банківські реквізити:

Найменування банку ___________________________________________________________________

Місцезнаходження банку ________________________________________________________________

МФО, поточний рахунок ________________________________________________________________

Дата та номер рішення про видачу
ліцензії (копії ліцензії) ___________________________________________________________________

Дата видачі ліцензії (копії ліцензії),
серія ліцензії та її номер _________________________________________________________________

Дата та номер рішення про видачу
переоформленої ліцензії _________________________________________________________________

Дата видачі переоформленої
ліцензії (копії ліцензії),
серія ліцензії та її номер _________________________________________________________________

Дата і номер рішення про зупинення
дії ліцензії або її анулювання
(копії ліцензії) _________________________________________________________________________

Дата початку провадження професійної діяльності
спеціалізованим структурним підрозділом _________________________________________________

Дата припинення провадження професійної діяльності
спеціалізованим структурним підрозділом _________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові керівника
професійного учасника (його відокремленого
та/або спеціалізованого структурного
підрозділу) ___________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові головного
бухгалтера професійного
учасника _____________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові сертифікованих
фахівців відокремленого та/або спеціалізованого
структурного підрозділу _________________________________________________________________
 

Керівник юридичної
особи 

М. П.
_______________________________
                                  (підпис) 

(П. І. Б.) 

(додаток у редакції рішень Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2008 р. N 350
,
 від 08.12.2009 р. N 1563)

____________

Опрос