Идет загрузка документа (144 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о производстве дознания в Вооруженных Силах Украины

Минобороны
Приказ, Инструкция от 27.07.2006 № 465
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про провадження дізнання у Збройних Силах України

Наказ Міністра оборони України
від 27 липня 2006 року N 465

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 серпня 2006 р. за N 921/12795

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністра оборони України
 від 12 липня 2011 року N 401

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 29 жовтня 2012 року N 702)

На виконання вимог Кримінально-процесуального кодексу України, Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" та з метою зміцнення законності, правопорядку та військової дисципліни у Збройних Силах України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про провадження дізнання у Збройних Силах України, що додається.

2. Наказ Міністра оборони України від 20.08.95 N 235 "Про затвердження Інструкції про проведення дізнання у Збройних Силах України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.11.95 за N 413/949, уважати таким, що втратив чинність.

3. Наказ Міністра оборони України від 29.05.2006 N 297 "Про затвердження Змін до Інструкції про проведення дізнання у Збройних Силах України" скасувати.

4. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 

Міністр оборони України 

А. С. Гриценко 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про провадження дізнання у Збройних Силах України

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до статті 101 Кримінально-процесуального кодексу України (далі - КПК України) органами дізнання у Збройних Силах України є: начальники органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та їх заступники з питань провадження дізнання - у справах про злочини, вчинені військовослужбовцями Збройних Сил України та військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини; командири (начальники) військових частин, з'єднань, начальники військових установ - у справах про злочини, вчинені підлеглими їм військовослужбовцями і військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, а також у справах про злочини, вчинені працівниками Збройних Сил України у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини, з'єднання, установи чи на військових об'єктах;

командири кораблів - у справах про злочини, вчинені підлеглими їм військовослужбовцями, а також у справах про злочини, вчинені працівниками Збройних Сил України у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків під час походу за межами України.

1.2. Дізнанням є провадження передбачених чинним законодавством заходів з метою виявлення ознак злочину й осіб, що його вчинили.

1.3. Для провадження дізнання наказом командира військової частини призначаються дізнавачі строком на два роки з числа найбільш підготовлених для цього офіцерів. Один з них, який має досвід і навики у провадженні дізнання, призначається старшим дізнавачем. Копія наказу про призначення дізнавачів направляється військовому прокурору та начальнику органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, у зоні діяльності якого дислоковані органи військового управління, з'єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації.

(абзац перший пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністра оборони України від 12.07.2011 р. N 401)

Дізнавачі призначаються з розрахунку:

на бригаду, полк (корабель 1 рангу) - 3 - 4 дізнавачі; на окремий батальйон (корабель 2 рангу, 3 рангу) - 2 - 3 дізнавачі; на окрему роту (корабель 4 рангу) - 1 - 2 дізнавачі; на управління та штаби (вище полку) і установу (військовий навчальний заклад) - 2 - 3 дізнавачі.

1.4. Дізнання в кримінальних справах, які знаходяться у провадженні Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, здійснюється офіцерами підрозділів дізнання Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

(главу 1 доповнено пунктом 1.4 згідно з наказом
Міністра оборони України від 12.07.2011 р. N 401)

2. Керівництво дізнанням і нагляд за виконанням законів у діяльності органів дізнання

2.1. Керівництво провадженням дізнання здійснює начальник органу дізнання, який порушив кримінальну справу. Як орган дізнання, він зобов'язаний давати вказівки дізнавачу про те, що саме підлягає встановленню і в якому обсязі, які слідчі дії необхідно провести у визначений строк.

2.2. З метою поліпшення якості провадження дізнання начальник органу дізнання вивчає роботу дізнавачів і вживає заходів щодо усунення недоліків, організовує заняття з правової підготовки дізнавачів. Для отримання практичних навиків з розслідування злочинів дізнавачі за планом начальника органу дізнання, узгодженого з військовим прокурором, беруть участь у навчальних зборах дізнавачів, і протягом 10 діб на рік проходять стажування у військовій прокуратурі.

Відрядження дізнавачів до військових прокуратур здійснювати відповідно до вимог Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та Інструкції про порядок відшкодування військовослужбовцям Збройних Сил витрат на службові відрядження в межах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 17 січня 2000 року N 9, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2000 року за N 58/4279.

2.3. Старші командири і начальники зобов'язані дбати про підвищення правової підготовки органів дізнання, уключати її в плани командирського навчання, щорічно підбивати підсумки роботи органів дізнання і вживати заходів щодо її вдосконалення.

У разі виявлення порушень кримінально-процесуального законодавства під час провадження дізнання старший командир повідомляє про це військового прокурора.

2.4. Згідно зі статтею 227 КПК України нагляд за виконанням законів органами дізнання у Збройних Силах України здійснюють відповідні військові прокуратури.

2.5. Дії і постанови органів дізнання можуть бути оскаржені прокуророві та до суду.

Скарги можуть бути як письмові, так і усні. Усні скарги заносяться до протоколу, який підписується заявником і особою, яка прийняла скаргу. Дізнавач зобов'язаний протягом доби через орган дізнання направити прокуророві скаргу, що надійшла до нього, разом із своїми поясненнями.

У разі відмови прокурора скасувати постанову органу дізнання про відмову в порушенні кримінальної справи ця постанова може бути оскаржена особою, інтересів якої вона стосується, або її представником до суду в порядку, передбаченому статтею 2361 КПК України.

Скарги на дії і постанови органів дізнання розглядаються судом першої інстанції під час попереднього розгляду справи або під час розгляду її по суті, якщо інше не передбачено КПК України.

Скарга на постанову органу дізнання про відмову в порушенні кримінальної справи подається особою, інтересів якої вона стосується, або її представником до районного (міського) суду за місцем розташування органу дізнання або роботи посадової особи, яка винесла постанову, протягом семи днів з дня отримання копії постанови чи повідомлення прокурора про відмову в скасуванні постанови (стаття 2361 КПК України).

3. Обов'язки і права дізнавача

3.1. Дізнавач зобов'язаний:

проводити дізнання у відповідності з вимогами кримінально-процесуального законодавства і цієї Інструкції;

складати план розслідування, визначати послідовність проведення слідчих дій і вживати всіх необхідних заходів для всебічного, повного й об'єктивного дослідження обставин скоєного злочину;

не розголошувати дані дізнання;

доповідати органу дізнання про всі виявлені в процесі дізнання порушення законодавства, а також інші порушення в організації служби та виконанні військовослужбовцями й іншими особами своїх службових обов'язків, які сприяли скоєнню злочину.

Дізнавач несе відповідальність за своєчасне і законне проведення слідчих дій.

3.2. Під час провадження дізнання дізнавач має право:

проводити допити військовослужбовців та інших громадян, які є свідками чи потерпілими в кримінальній справі;

ознайомитись в розташуванні військової частини з необхідними документами і отримувати за письмовим запитом їх оригінали чи копії для долучення до кримінальної справи;

самостійно приймати рішення про проведення необхідних слідчих дій та проводити їх, за винятком випадків, якщо законом передбачено отримання санкції від прокурора чи згоди від суду;

доповідати безпосередньо начальнику органу дізнання про хід проведення дізнання.

На час провадження дізнання дізнавач звільняється від виконання службових обов'язків і забезпечується за необхідності автотранспортом і засобами зв'язку.

4. Порядок проведення дізнання

4.1. За наявності ознак злочину, що не є тяжким, орган дізнання порушує кримінальну справу і, керуючись правилами КПК України, проводить слідчі дії не більше десяти днів, починаючи з моменту встановлення особи, яка його вчинила. Після цього орган дізнання, додержуючи строків, передбачених частиною 1 статті 108 КПК України, складає постанову про передачу справи слідчому, яку подає прокурору для затвердження. Якщо таку особу не встановлено, дізнання зупиняється з додержанням вимог, передбачених статтею 209 КПК України.

4.2. У разі порушення органом дізнання справи про тяжкий або особливо тяжкий злочин він зобов'язаний передати її слідчому через прокурора після виконання невідкладних слідчих дій у межах строків, передбачених частиною 2 статті 108 КПК України, дізнання провадиться у строк не більше десяти днів з моменту порушення справи.

У разі обрання до підозрюваного запобіжного заходу в порядку, передбаченому статтею 1652 КПК України, дізнання провадиться у строк не більше п'яти діб з моменту обрання запобіжного заходу.

Якщо у справі про тяжкий або особливо тяжкий злочин, що передана слідчому, не встановлено особу, яка його вчинила, орган дізнання продовжує виконувати розшукові дії і повідомляє слідчого про їх наслідки.

Класифікація злочинів за ступенем їх тяжкості проводиться згідно з вимогами статті 12 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

4.3. Орган дізнання, за наявності ознак злочину, що не є тяжким, порушує кримінальну справу і, керуючись правилами КПК України, проводить слідчі дії до встановлення особи, яка його вчинила (додатки 4, 5, 6, 7, 11, 12 до Інструкції). Після цього орган дізнання, додержуючи строків, передбачених частиною 1 статті 108 КПК України, складає постанову про передачу справи слідчому, яку подає прокурору для затвердження (додатки 8, 13 до Інструкції).

У разі порушення органом дізнання справи про тяжкий злочин він зобов'язаний передати її слідчому через прокурора після виконання невідкладних слідчих дій у межах строків, передбачених частиною 2 статті 108 КПК України.

Якщо у справі про тяжкий злочин, що передана слідчому, не встановлено особу, яка його вчинила, орган дізнання продовжує виконувати розшукові дії і повідомляє слідчого про їх наслідки.

4.4. Про виявлений злочин і почате дізнання орган дізнання негайно повідомляє військового прокурора та начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, у зоні діяльності якого дислоковані органи військового управління, з'єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації.

(абзац перший пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністра оборони України від 12.07.2011 р. N 401)

Отримавши повідомлення про скоєний злочин, орган дізнання в той самий день порушує кримінальну справу, про що виноситься постанова. У постанові мають бути вказані час, місце, ким вона складена, привід і підстави порушення справи, стаття КК України, за ознаками якої вона порушується, і кому доручено провадження дізнання в даній кримінальній справі. Ця постанова оформлюється відповідно до зразка (додатки 1, 9, 14 до Інструкції).

Дізнавач перед початком провадження дізнання виносить постанову про прийняття справи до свого провадження (додатки 2, 10 до Інструкції).

Копії цих постанов орган дізнання протягом доби направляє прокуророві.

У разі порушення кримінальної справи орган дізнання зобов'язаний вручити або надіслати копію постанови про порушення кримінальної справи особі, щодо якої порушено справу, потерпілому, представнику потерпілого, захиснику чи законному представнику підозрюваного або обвинуваченого, з дотриманням вимог статті 982 КПК України та роз'яснити порядок її оскарження, передбачений статтею 2367 КПК України.

(пункт 4.4 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
Міністра оборони України від 12.07.2011 р. N 401)

4.5. Дізнавач не може брати участі в провадженні дізнання і його кандидатура підлягає відводу, якщо він проходить службу в тому самому підрозділі і за своїм службовим станом є прямим начальником або підлеглим особи, щодо якої порушено кримінальну справу, а також за наявності підстав, указаних у статті 60 КПК України.

За наявності цих підстав особа, яка провадить дізнання, повинна заявити самовідвід, не чекаючи заяви про відвід. На цих підставах відвід особі, яка провадить дізнання, може бути заявлений обвинуваченим, потерпілим і його представником, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або їх представниками.

Питання про відвід особи, яка провадить дізнання, вирішується прокурором на підставі її заяви про відвід або самовідвід.

4.6. На орган дізнання покладається обов'язок ужити необхідних, передбачених чинним законодавством заходів з метою розкриття злочину і встановлення осіб, що їх скоїли. Дізнання має бути проведено повно й об'єктивно. Підлягають дослідженню обставини як такі, що обвинувачують, і такі, що виправдовують обвинуваченого, а також усі обставини як обтяжуючі, так і пом'якшуючі його відповідальність.

У процесі провадження дізнання орган дізнання зобов'язаний виявляти причини та умови, які сприяли скоєнню злочину та вносити подання про вжиття заходів для їх усунення в порядку, визначеному статтею 231 КПК України.

(абзац другий пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністра оборони України від 12.07.2011 р. N 401)

4.7. Під час провадження дізнання підлягають доказуванню:

подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину);

винність обвинуваченого у вчиненні злочину і мотиви злочину;

обставини, що впливають на ступінь тяжкості злочину, а також обставини, що характеризують особу обвинуваченого, пом'якшують та обтяжують покарання;

характер і розмір шкоди, завданої злочином, а також розмір витрат закладу охорони здоров'я на стаціонарне лікування потерпілого від злочинного діяння.

4.8. Особа, яка провадить дізнання в справах, що перебувають в її провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому статтею 66 КПК України, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, службових (посадових) осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, що можуть встановити необхідні у справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій. Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Докази можуть бути подані підозрюваним, обвинуваченим, їх захисниками, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем і їх представниками, а також будь-якими громадянами, підприємствами, установами і організаціями.

У передбачених законом випадках особа, яка провадить дізнання в справах, які перебувають в її провадженні, вправі доручити підрозділам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, провести оперативно-розшукові заходи чи використати засоби для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами в кримінальній справі.

5. Огляд

5.1. З метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів, з'ясування обстановки злочину, а також інших обставин, які мають значення для справи, дізнавач проводить огляд місцевості, приміщення, предметів та документів.

Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до порушення кримінальної справи. В цих випадках, при наявності для того підстав, кримінальна справа порушується негайно після огляду місця події.

Про результати огляду дізнавач складає протокол.

5.2. Під час проведення зовнішнього огляду трупа обов'язково запрошується судово-медичний експерт, а за неможливості його участі - найближчий лікар.

5.3. Огляд проводиться в присутності не менше двох понятих і, як правило, удень.

Дізнавач може запросити для участі в огляді спеціалістів, не заінтересованих в результатах справи.

В необхідних випадках дізнавач проводить вимірювання, складає план і креслення оглянутого місця та окремих предметів, а також по можливості фотографує їх.

Органи внутрішніх справ зобов'язані подавати дізнавачу допомогу в проведенні огляду.

Огляд предметів і документів, вилучених під час огляду місця події, при виїмці або обшуку, а також пред'явлення їх підозрюваному, обвинуваченому, потерпілому та іншим особам слідчий проводить на місці події, обшуку або виїмки, а у випадках, коли це неможливо, за місцем провадження у справі.

5.4. Про результати огляду дізнавачем складається протокол, у якому описується все виявлене в такій послідовності, в якій проводився огляд. У протоколі огляду вказуються: місце і дата проведення огляду, час його початку і закінчення, військове звання і прізвище дізнавача, прізвище, ім'я, по батькові, адреса кожної особи, яка брала участь в огляді, яка територія чи приміщення були оглянуті, їх розміри, точне місцезнаходження предметів, виявлених слідів або речових доказів, які технічні засоби використовувалися, а також інші обставини, що впливають на хід справи. У кінці протоколу має бути перелічене все вилучене під час огляду (додаток 3 до Інструкції).

Протокол зачитується всім особам, які брали участь в огляді, при цьому їм має бути роз'яснено право робити зауваження, які підлягають занесенню до протоколу. Складені на місці події плани, схеми і сам протокол огляду підписуються дізнавачем, понятими та іншими особами, які брали участь в огляді. Ці документи, а також фотографічні негативи, зліпки і відбитки слідів, виконані під час проведення огляду, додаються до протоколу.

5.5. Дізнавач, за дорученням слідчого, має право провести освідування підозрюваного, свідка або потерпілого для встановлення на їх тілі слідів злочину або наявності особливих прикмет, якщо при цьому не потрібен судово-медичний експерт. Про проведення освідування дізнавач складає постанову, яка обов'язкова для особи, котра підлягає освідуванню. Освідування проводиться в присутності понятих, а за необхідності - за участю лікаря. Дізнавач не може бути присутній під час освідування особи протилежної статі, яке проводиться лікарем за участю понятих тієї самої статі, якщо ця слідча дія супроводжується оголенням особи, що підлягає освідуванню. Під час освідування не допускаються дії, що принижують гідність освідуваної особи або небезпечні для її здоров'я.

6. Речові докази

6.1. Речовими доказами є предмети, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли сліди злочину або були об'єктами злочинних дій, гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом, і всі інші предмети, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності.

6.2. Речові докази, виявлені дізнавачем під час огляду, повинні бути уважно оглянуті, по можливості сфотографовані, докладно описані в протоколі огляду і приєднані до справи постановою особи, яка провадить дізнання (додаток 7 до Інструкції).

Речові докази зберігаються разом при справі, за винятком громіздких предметів, які зберігаються в органах дізнання або передаються для зберігання відповідному підприємству, установі чи організації.

При передачі справи від одного органу дізнання до іншого, направленні справи прокуророві чи до суду речові докази передаються разом із справою.

6.3. В окремих випадках речові докази можуть бути, до вирішення справи в суді, повернуті їх володільцям, якщо це можливо без шкоди для успішного провадження в справі.

Речові докази, які можуть швидко зіпсуватися і які не можуть бути повернуті володільцеві, негайно здаються відповідним державним або кооперативним організаціям для реалізації. Коли потім виникне необхідність у поверненні речових доказів, то організації, які їх одержали, повертають взамін такі самі речі або сплачують їх вартість по державних цінах, що існують на момент повернення.

7. Допит свідка і потерпілого

7.1. Особа, викликана органом дізнання як свідок, зобов'язана з'явитися в зазначені місце і час і дати правдиві показання про відомі їй обставини в справі.

Якщо свідок не з'явиться без поважних причин, орган дізнання має право застосувати привід через органи внутрішніх справ в порядку, передбаченому статтями 135 і 136 КПК України.

За дачу завідомо неправдивих показань свідок несе кримінальну відповідальність за статтею 384 КК України.

За злісне ухилення від явки до органів дізнання свідок несе відповідальність відповідно за частиною 1 статті 1853 або статтею 1854 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а за відмову дати показання про відомі обставини в справі - за статтею 385 Кримінального кодексу України.

Свідка можна допитувати про обставини, які підлягають установленню з даної справи, а також про особу підозрюваного або обвинуваченого та потерпілого. Свідок допитується окремо у відсутності інших свідків.

Не можуть бути допитані як свідки особи, які згідно з висновком судово-медичної експертизи через свої фізичні і психічні вади не можуть правильно сприймати факти, що мають доказове значення, і давати показання про них.

7.2. Свідок викликається органом дізнання повісткою, яка вручається під розписку свідкові, а в разі його тимчасової відсутності - кому-небудь з дорослих членів його сім'ї, житлово-експлуатаційній організації, виконавчому органу сільської, селищної, міської, районної в місті рад чи адміністрації за місцем його роботи. Свідок може бути викликаний також телеграмою або телефонограмою.

В повістці повинно бути зазначено, хто викликається як свідок, куди і до кого, день і час явки, наслідки неявки, передбачені статтями 70 і 71 КПК України.

7.3. Перед допитами свідків дізнавач готує необхідні матеріали, визначає послідовність допитів і намічає основні питання, за якими їх необхідно допитати.

7.4. Свідок допитується за місцем провадження дізнання, а в разі необхідності в місці його перебування.

Свідок допитується окремо і у відсутності інших свідків. При цьому дізнавач вживає заходів до того, щоб свідки, викликані в одній справі, не могли зноситися між собою до закінчення допиту.

(абзац другий пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністра оборони України від 12.07.2011 р. N 401)

Перед допитом дізнавач встановлює особу свідка, повідомляє його, в якій справі він викликаний, і попереджає про обов'язок розповісти все відоме йому в справі, а також про кримінальну відповідальність за відмову дати показання і за дачу завідомо неправдивих показань. Потім дізнавач з'ясовує стосунки між свідком і підозрюваним або обвинуваченим, а також потерпілим і починає допит. Після того як свідок закінчить дачу показань, дізнавач ставить йому запитання. Забороняється ставити запитання, у формулюванні яких міститься відповідь, частина відповіді або підказка до неї (навідні запитання).

7.5. Про допит свідка складається протокол з додержанням правил, зазначених у статті 85 КПК України. Крім того, в протоколі допиту вказуються: прізвище, ім'я та по батькові свідка, його вік, громадянство, національність, освіта, місце роботи, рід занять або посада, місце проживання, а також відомості про його стосунки з обвинуваченим і потерпілим.

У протоколі зазначається, що свідкові роз'яснені його права, обов'язки і відповідальність за відмову давати показання і за дачу завідомо неправдивих показань. Показання свідка та відповіді на поставлені йому запитання викладаються в першій особі і по можливості дослівно.

Свідкові, коли він про це просить, може бути надана можливість особисто написати свої показання в присутності дізнавача, про що зазначається в протоколі.

По закінченні допиту дізнавач пред'являє свідкові протокол для прочитання. За проханням свідка протокол може бути йому прочитаний дізнавачем. Свідок і особи, які були присутні при допиті, мають право просити про внесення доповнень і поправок у протокол. Ці доповнення і поправки заносяться дізнавачем до протоколу.

Протокол підписують свідок, дізнавач і особи, що були присутні при допиті. Якщо протокол написаний на декількох сторінках, свідок підписує кожну сторінку окремо (додатки 4, 11, 12 до Інструкції).

7.6. Допит неповнолітнього свідка віком до 14 років, а за розсудом дізнавача - до 16 років, проводиться за тими ж правилами статті 167 КПК України в присутності педагога, а при необхідності - лікаря, батьків чи інших законних представників неповнолітнього (додаток 5 до Інструкції).

До початку допиту зазначеним особам роз'яснюється їх обов'язок бути присутніми при допиті, а також право викладати свої зауваження і з дозволу дізнавача задавати свідкові запитання. Запитання, поставлені свідкові законними представниками, педагогом або лікарем, і їх зауваження заносяться до протоколу. Дізнавач вправі відвести поставлене запитання, але відведене запитання повинно бути занесене до протоколу.

Свідкові, який не досяг шістнадцятирічного віку, роз'яснюється його обов'язок говорити тільки правду, але про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань та за завідомо неправдиві показання він не попереджується.

7.7. Потерпілий - це особа, яка постраждала від злочину і, з одного боку, може знати і повідомляти такі факти й обставини, які нікому іншому не відомі і іншим шляхом з'ясовані бути не можуть, а з іншого боку, потерпілий може мати свій певний інтерес у справі (він може бути цивільним позивачем і зацікавленим у певному розмірі відшкодування шкоди тощо), що може впливати на його показання. З урахуванням цих обставин необхідно здійснювати оцінку і перевірку показань потерпілого.

Допит потерпілого проводиться із додержанням вимог, зазначених у частинах 1, 2 і 3 статті 167 КПК України.

8. Затримання і допит підозрюваного

8.1. Орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, лише при наявності однієї з таких підстав:

1) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо після його вчинення;

2) коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на дану особу, що саме вона вчинила злочин;

3) коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в його житлі буде виявлено явні сліди злочину.

При наявності інших даних, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні злочину, її може бути затримано лише в тому разі, коли ця особа намагалася втекти, або коли її місце проживання чи перебування не зареєстровано, або коли не встановлено особи підозрюваного.

(абзац п'ятий пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністра оборони України від 12.07.2011 р. N 401)

Про кожний випадок затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган дізнання зобов'язаний скласти протокол із зазначенням підстав, мотивів, дня, години, року, місяця, місця затримання, пояснень затриманого, часу складання протоколу про роз'яснення підозрюваному в порядку, передбаченому частиною другою статті 21 КПК України, права мати побачення із захисником з моменту затримання. Протокол підписується особою, яка його склала, і затриманим.

Копія протоколу з переліком прав та обов'язків негайно вручається затриманому і направляється прокурору. На вимогу прокурора йому також надсилаються матеріали, що стали підставою для затримання.

Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган дізнання негайно повідомляє одного з її родичів, а в разі затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним службових обов'язків негайно повідомляє також і відповідний розвідувальний орган.

Протягом сімдесяти двох годин після затримання орган дізнання:

1) звільняє затриманого - якщо не підтвердилась підозра у вчиненні злочину, вичерпався встановлений законом строк затримання або затримання було здійснено з порушенням вимог, передбачених частинами першою і другою цієї статті;

2) звільняє затриманого і обирає щодо нього запобіжний захід, не зв'язаний з триманням під вартою;

3) доставляє затриманого до судді з поданням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

У разі оскарження затримання до суду скарга затриманого негайно надсилається начальником місця досудового ув'язнення до суду. Скарга розглядається суддею одночасно з поданням органу дізнання про обрання запобіжного заходу. Якщо скарга надійшла після обрання запобіжного заходу, вона розглядається суддею протягом трьох діб з часу надходження. Якщо подання не надійшло або коли скарга надійшла після закінчення сімдесятидвогодинного строку після затримання, скарга на затримання розглядається суддею протягом п'яти діб з часу надходження.

Скарга розглядається з додержанням вимог, передбачених статтею 1652 КПК України. За результатами розгляду суддя виносить постанову про законність затримання чи про задоволення скарги і визнання затримання незаконним. Копія постанови направляється прокурору, органу дізнання, затриманому і начальнику місця попереднього ув'язнення.

На постанову судді протягом семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція прокурором, особою, щодо якої прийнято рішення, або її захисником чи законним представником. Подача апеляції не зупиняє виконання постанови суду.

Затримання підозрюваного у вчиненні злочину не може тривати більше сімдесяти двох годин.

Якщо у встановлений законом строк затримання постанова судді про застосування до затриманої особи запобіжного заходу у вигляді взяття під варту або постанова про звільнення затриманого не надійшла до установи для досудового ув'язнення, начальник місця досудового ув'язнення звільняє цю особу, про що складає протокол і направляє повідомлення про це посадовій особі чи органу, який здійснював затримання.

8.2. Виклик і допит підозрюваного провадиться з додержанням правил, встановлених статтями 134 - 136, 145 і 146 КПК України.

Якщо підозрюваний був затриманий або до нього було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, його допит проводиться негайно, а за неможливості негайного допиту - не пізніше двадцяти чотирьох годин після затримання. При допиті такого підозрюваного присутність захисника є обов'язковою, за винятком випадків, коли він відмовляється від захисту і його відмова прийнята.

Перед допитом підозрюваному має бути роз'яснено його права, передбачені статтею 431 КПК України, а також повідомлено, у вчиненні якого злочину він підозрюється, про що робиться відмітка в протоколі його допиту.

8.3. Військовослужбовці, а також призвані на збори військовозобов'язані, затримані за підозрою у вчиненні злочину, направляються на гауптвахту.

Особи, затримані за підозрою у вчиненні одного і того ж злочину, за письмовим розпорядженням органу дізнання утримуються окремо.

Звільнення проводиться начальником місця тримання затриманих за постановою дізнавача, слідчого або прокурора відповідно до вимог пункту 48 додатка 12 до статті 218 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

9. Доручення і вказівки

9.1. Після вступу слідчого у справу орган дізнання зобов'язаний виконувати доручення слідчого щодо проведення слідчих та розшукових дій.

9.2. На підставі статті 114 КПК України слідчі з розслідуваних ними справ вправі давати органам дізнання доручення і вказівки про провадження розшукових і слідчих дій і вимагати від органів дізнання допомоги при провадженні окремих слідчих дій. Такі доручення і вказівки слідчого є для органів дізнання обов'язковими.

Доручення і вказівки слідчого військової прокуратури оскаржуються військовому прокурору, який здійснює нагляд за розслідуванням даної справи. Принесення скарг не припиняє виконання доручень і вказівок.

9.3. За необхідності допиту особи, яка знаходиться в іншому районі, начальник органу дізнання направляє туди дізнавача або звертається з дорученням на підставі статті 118 КПК України до відповідного органу слідства та дізнання за місцем проживання свідка, потерпілого з цивільних осіб.

У дорученні зазначаються: необхідна інформація про особу, яка повинна бути допитана (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, місце служби, посада); обставини, з приводу яких належить провести допит; перелік питань, що підлягають поясненню.

За дорученням мають проводитись й інші слідчі дії. Доручення, що надійшли з інших районів, повинні бути виконані у строк не більше десяти діб.

10. Закінчення дізнання та закриття справи

10.1. Дізнання у справах закінчується складанням постанови про направлення справи для провадження досудового слідства, яка затверджується прокурором.

За наявності обставин, що виключають провадження в кримінальній справі, передбачених статтею 6 КПК України, орган дізнання закриває кримінальну справу, про що складається мотивована постанова.

У постанові зазначаються суть справи, підстави для її закриття, рішення про скасування запобіжного заходу і заходи із забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, а також рішення щодо питання про речові докази (додаток 15 до Інструкції).

Копія постанови про закриття справи у добовий строк надсилається військовому прокурору, особі, що притягалася до кримінальної відповідальності, особі, за заявою якої була порушена справа, а також потерпілому та цивільному позивачеві.

Якщо у справі про тяжкий злочин, що передана слідчому, не встановлено особу, яка його вчинила, орган дізнання продовжує виконувати розшукові дії і повідомляє слідчого про їх наслідки.

Після вступу слідчого у справу орган дізнання зобов'язаний виконувати доручення слідчого щодо проведення слідчих та розшукових дій (додаток 17 до Інструкції).

11. Порядок оформлення, обліку та збереження кримінальних справ

11.1. Документи кримінальної справи потрібно писати чітко і розбірливо. Усі документи кримінальної справи мають бути підшиті до обкладинки, пронумеровані і занесені до опису.

Якщо військова частина має умовне найменування, забороняється у документах кримінальної справи вказувати дійсне найменування військової частини.

За необхідності, в залежності від змісту, документам кримінальної справи надається відповідний гриф секретності (обмеження доступу).

11.2. Кримінальні справи зберігаються і пересилаються за правилами секретного діловодства.

11.3. У підрозділах дізнання органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України облік кримінальних справ ведеться відповідно до Інструкції про єдиний облік злочинів, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства оборони України, Державної митної служби України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державної судової адміністрації України від 25.05.2010 N 21/135/281/240/499/354/367/159/69.

(пункт 11.3 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 12.07.2011 р. N 401)

12. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів

12.1. Порядок провадження у справах про злочини, передбачені частиною 1 статті 133, статтею 164, частиною 1 статті 185, частиною 1 статті 186, частиною 1 статті 190, частиною 1 статті 194, частиною 1 статті 1941, частиною 1 статті 202, частиною 1 статті 203, частиною 1 статті 205, частиною 1 статті 212, частиною 1 статті 2121, частиною 1 статті 213, частиною 1 статті 225, частиною 1 статті 226, частиною 1 статті 245, статтями 246, 247, частиною 1 статті 248, частиною 1 статті 249, статтею 250, частиною 1 статті 2701, частиною 1 статті 296, статтею 395 Кримінального кодексу України визначається загальними правилами КПК України, за винятками, встановленими статтями глави 35 КПК України.

(пункт 12.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 12.07.2011 р. N 401)

12.2. У справах про злочини, перелічених у пункті 12.1, органи дізнання не пізніше ніж у десятиденний строк встановлюють обставини вчиненого злочину і особу правопорушника, одержують пояснення від правопорушника, очевидців та інших осіб, витребують довідку про наявність або відсутність судимості в правопорушника, характеристику з місця його роботи або навчання та інші матеріали, що мають значення для розгляду справи в суді. У виняткових випадках, в разі неможливості в десятиденний строк зібрати необхідні матеріали, цей строк може бути продовжено відповідним прокурором, але не більш як до двадцяти днів.

У правопорушника береться зобов'язання з'являтися за викликами органів дізнання і суду та повідомляти їм про зміну місця проживання (додаток 21 до Інструкції).

12.3. Про обставини вчиненого злочину складається протокол, у якому зазначаються: час і місце його складення; ким складено протокол; дані про особу правопорушника; місце і час вчинення злочину, його способи, мотиви, наслідки та інші істотні обставини; фактичні дані, що підтверджують наявність злочину і винність правопорушника; кваліфікація злочину за статтею КК України. До протоколу приєднуються всі матеріали, а також список осіб, які підлягають виклику в суд (додатки 16, 18, 19, 20 до Інструкції).

Протокол затверджується начальником органу дізнання, після чого всі матеріали пред'являються правопорушнику для ознайомлення, про що робиться відповідна відмітка в протоколі, яка засвідчується підписом правопорушника. Протокол разом з матеріалами надсилається прокурору.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України -
начальника Головного управління
Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
 

 
 
 
 
 
 
Ф. Ф. Макавчук
 

 

Гриф секретності (обмеження доступу)
(за необхідності - в залежності від змісту)

ПОСТАНОВА
про порушення кримінальної справи

25.04.2006 

місто Львів 

Командир військової частини А0000 полковник Довженко І. М., розглянувши матеріали про хуліганські дії рядового військової частини А0000 Остапчука В. П., які надійшли від начальника Бузького районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області,

встановив:

рядовий Остапчук В. П., знаходячись 24 квітня 2006 року у звільненні в селі Михайлівське Бузького району Львівської області, уживав спиртні напої і, будучи в стані сп'яніння, грубо порушив громадський порядок: лаявся на вулиці брудною лайкою і зачіпав громадян. О 17 годині того самого дня Остапчук В. П. увірвався до кінозалу клубу села Михайлівське, побив там механіка клубу Петренка В. О. і зірвав заняття гуртка художньої самодіяльності. О 17 годині 29 хвилин Остапчук В. П. був затриманий працівниками міліції.

Беручи до уваги, що в цих діях присутні ознаки злочину, передбаченого частиною 1 статті 296 КК України, керуючись статтями 94, 98 КПК України,

постановив:

1. Порушити кримінальну справу щодо рядового Остапчука Віктора Павловича за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 296 КК України.

2. Проведення дізнання доручити старшому дізнавачу капітану Соколу О. М.

3. Копію постанови направити військовому прокурору Львівського гарнізону.

Командир військової частини А0000 

  

полковник 

(підпис) 

І. М. ДОВЖЕНКО 

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України -
начальника Головного управління
Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
 

 
 
 
 
 
 
Ф. Ф. Макавчук
 

 

Гриф секретності (обмеження доступу)
(за необхідності - в залежності від змісту)

ПОСТАНОВА
про прийняття справи до провадження

25.04.2006  

місто Львів 

Старший дізнавач військової частини А0000 капітан Сокіл О. М., отримавши постанову командира військової частини А0000 полковника Довженка І. М. від 25.04.2006 про порушення кримінальної справи щодо рядового Остапчука В. П. за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 296 КК України, і зважаючи на те, що проведення дізнання в даній справі доручено мені, керуючись статтею 113 КПК України,

постановив:

1. Указану справу прийняти до свого провадження.

2. Копію постанови направити військовому прокурору Львівського гарнізону.

Старший дізнавач військової частини А0000 

  

капітан 

(підпис) 

О. М. СОКІЛ 

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України -
начальника Головного управління
Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
 

 
 
 
 
 
 
Ф. Ф. Макавчук
 

 

Гриф секретності (обмеження доступу)
(за необхідності - в залежності від змісту)

ПРОТОКОЛ
огляду місця події

25.04.2006 

село Михайлівське 

Старший дізнавач військової частини А0000 капітан Сокіл О. М. у присутності понятих: Селіверстова Никифора Івановича, який проживає в селі Михайлівське, вулиця Братська, будинок 10, і рядового військової частини А0000 Коновалова Сергія Тимофійовича, з дотриманням вимог статей 85, 190 КПК України, провів огляд приміщення клубу села Михайлівське, де 24 квітня 2006 року було скоєно злочинні дії.

Перед початком огляду, відповідно до статті 127 КПК України, понятим роз'яснено їх обов'язок засвідчити підписом відповідність записів у протоколі виконаних дій, під час проведення яких вони були присутні, а також право робити зауваження з приводу проведених дій, що підлягають занесенню до протоколу.

Перед початком огляду учасників повідомлено про те, що буде проводитися фотографування місця події.

Оглядом встановлено:

клуб села Михайлівське є одноповерховою цегляною будівлею розміром 8 на 12 м, має ґанок, одні вхідні двері та шість вікон. Ближнє до ґанку вікно пошкоджене: вибито скло у фрамузі. Під вікном на землі лежить декілька осколків скла. Інші вікна пошкоджень не мають.

Усередині клубу, зліва від вхідних дверей, знаходиться сцена, а напроти входу, у дальньому правому кутку, - радіовузол, відгороджений фанерною перегородкою. Інша площа заставлена рядами скріплених між собою стільців. Підлога в клубі дерев'яна. На підлозі напроти дверей, за 50 см від них, виявлено плями бурої рідини, подібної до крові. Вікно, розміщене ближче до вхідних дверей (те, що зовні виходить до ґанку), розбите. На підвіконні і на підлозі під вікном багато осколків скла. Поруч на підлозі лежить табуретка. За 10 см від неї, зі сторони вхідних дверей, на підлозі лежать два чорних ґудзики з пластмаси діаметром 1,5 см із залишками темно-синьої тканини.

Огляд проводився з 10 до 11 години при денному освітленні.

У процесі огляду зроблені фотографічні знімки фотоапаратом "Зеніт-ЕТ ТТЛ" на фотоплівку "Кодак" чутливістю 200 одиниць.

З місця події вилучені два ґудзики, які були вкладені в коробку від сірників і опечатані сургучною печаткою N 167 військової частини А0000.

Від понятих заяв не надійшло. Протокол прочитано. Записано все правильно.

Поняті: 

(підпис) 

Н. І. СЕЛІВЕРСТОВ 

  

(підпис) 

С. Т. КОНОВАЛОВ 

Старший дізнавач військової частини А0000 

  

капітан 

(підпис) 

О. М. СОКІЛ 

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України -
начальника Головного управління
Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
 

 
 
 
 
 
 
Ф. Ф. Макавчук
 

 

Гриф секретності (обмеження доступу)
(за необхідності - в залежності від змісту)

ПРОТОКОЛ
допиту свідка

25.04.2006 

село Михайлівське 

Старший дізнавач військової частини А0000 капітан Сокіл О. М. з дотриманням вимог статей 167, 170 КПК України допитав як свідка:

1. Прізвище, ім'я, по батькові - Петренко Володимир Олексійович.

2. Час народження (число, місяць, рік) - 28 серпня 1969 року.

3. Місце народження - село Михайлівське Бузького району Львівської області.

4. Освіта - 11 класів.

5. Місце роботи (служби), посада, звання, який пред'явлено документ, що засвідчує особу - село Михайлівське Бузького району, механік, пред'явлено паспорт.

6. З якого часу на військовій службі, яким військовим комісаріатом призваний - проходив дійсну військову службу з 1989 року по 1991 рік, призивався Бузьким міським військовим комісаріатом Львівської області.

7. Постійне місце проживання й адреса - село Михайлівське Бузького району Львівської області, вулиця Братська, 36.

8. У яких стосунках перебуває з обвинуваченим (підозрюваним) - незнайомий.

9. Сімейне становище - одружений.

10. Судимість - раніше несудимий.

  

(підпис) 

В. О. ПЕТРЕНКО 

Свідку роз'яснені його обов'язки і права, указані в статтях 70 і 170 КПК України, і він попереджений про відповідальність за статтею 385 КК України за відмову від давання показань і за статтею 384 КК України за завідомо неправдиве показання.

  

(підпис) 

В. О. ПЕТРЕНКО 

Допит розпочато о 12 годині.

По суті справи мені відомо таке:

24 квітня 2006 року о 16 годині 30 хвилин я вийшов з дому і пішов до клубу на заняття гуртка художньої самодіяльності.

У залі клубу, коли я ввійшов до нього, знаходилось приблизно 20 осіб. Хвилин через п'ять після мого приходу біля входу до клубу почувся шум. Хтось голосно лаявся брудною лайкою, і чимось обурювалась працівниця клубу Авдій Марія Павлівна. Я направився до вхідних дверей подивитись, що там відбувається, але в цей час пролунав сильний стукіт у двері і до залу увірвався п'яний солдат. Останній почав лаятись брудною лайкою та чіплятись до дівчат і хлопців. Я підійшов до солдата в той момент, коли він був недалеко від входу, запропонував йому припинити хуліганити і вийти з клубу. У відповідь на це солдат два рази сильно вдарив мене кулаком в обличчя, від чого в мене пішла з носа кров. До мене на допомогу підбіг мій знайомий Федоренко Іван. Удвох ми взяли солдата під руки і почали виводити з клубу. Солдат був фізично міцний і від нас вирвався. Після цього він схопив мене за куртку, потягнув до себе і з силою відштовхнув. Я впав на підлогу, ударився головою об стінку і знепритомнів. Прийшов до тями в лікарні. Сьогодні мене відпустили додому, але працювати не дозволили. Голова болить і зараз. Які ще хуліганські дії вчинив солдат у клубі - не знаю. Правда, сьогодні вранці до мене приходив Федоренко Іван і розповів, що цей солдат кинув у нього табуретку, але він встиг ухилитися.

Табуретка попала у вікно і розбила скло. Федоренко мені сказав, що солдат ударив і працівницю клубу Авдій.

Солдата, який хуліганив у клубі, я бачив уперше. Він високого зросту, плечистий, волосся (темне) чорне. Одягнутий був у військову форму, на голові кашкет. Лице смугляве, підборіддя гостре. Цього солдата я добре запам'ятав і зможу впізнати.

  

(підпис) 

В. О. ПЕТРЕНКО 

Слово "(темне)", узяте в дужки, на другій сторінці протоколу - не читати.

  

(підпис) 

В. О. ПЕТРЕНКО 

Старший дізнавач військової частини А0000 

  

капітан 

(підпис) 

О. М. СОКІЛ 

Куртка, яку розірвав на мені солдат, знаходиться в мене дома. Якщо необхідно, можу її показати.

Протокол мною прочитано особисто. Доповнень і поправок немає. Записано з моїх слів правильно.

Допит закінчено о 13 годині.

  

(підпис) 

В. О. ПЕТРЕНКО 

Старший дізнавач військової частини А0000 

  

капітан 

(підпис) 

О. М. СОКІЛ 

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України -
начальника Головного управління
Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
 

 
 
 
 
 
 
Ф. Ф. Макавчук
 

 

ПРОТОКОЛ
допиту неповнолітнього свідка

25.04.2006 

село Михайлівське 

Старший дізнавач військової частини А0000 капітан Сокіл О. М. у присутності педагога - класного керівника 5б класу Михайлівської середньої школи Тарасенко Марії Петрівни - в приміщенні школи допитав, з дотриманням вимог статей 167, 168, 170 КПК України, нижченазваного неповнолітнього свідка.

1. Прізвище, ім'я, по батькові - Сергієнко Михайло Антонович.

2. Час народження (число, місяць, рік) - 15 грудня 1994 року.

3. Місце народження - село Михайлівське Бузького району Львівської області.

4. Місце проживання - там, де і народився.

5. З ким проживає - з батьками.

6. Чим займаються батьки - батько Сергієнко Антон Іванович працює на овочевій базі водієм. Мати Сергієнко Катерина Василівна домогосподарка.

7. Де вчиться - Михайлівська середня школа, 5б клас.

8. У яких стосунках з обвинуваченим і потерпілим - незнайомий.

Перед початком допиту педагогу Тарасенко М. П. роз'яснені її права і обов'язки, передбачені статтею 168 КПК України.

  

(підпис) 

М. П. ТАРАСЕНКО 

Відповідно до частини 3 статті 168 КПК України свідку Сергієнку М. А. роз'яснена необхідність правдиво розповісти про все, що відомо йому щодо цієї справи.

  

(підпис) 

М. А. СЕРГІЄНКО 

Допит розпочато о 15 годині.

Свідок показав: 24 квітня 2006 року близько 17-ї години я знаходився у клубі села Михайлівське на заняттях гуртка художньої самодіяльності.

Раптом до клубу забіг п'яний солдат і почав лаятись. До солдата підійшов механік овочевої бази Петренко Володимир Олексійович і хотів вивести його з клубу, але солдат почав бити Володимира Олексійовича. Я швидко вибіг з клубу і побіг розшукувати патрульних, яких бачив у селі біля чайної, коли йшов на заняття. Патрульних я знайшов на Жовтневій вулиці, підбіг до них і сказав, що в клубі хуліганить п'яний солдат. Вони швидко пішли до клубу. Я пішов за ними, але від них відстав. Підійшовши до клубу, побачив, що два патрульних вели солдата, який бився у клубі. Куди вони пішли - не знаю.

Протокол прочитано дізнавачем вголос. З моїх слів записано правильно. Доповнень і поправок немає.

  

(підпис) 

М. А. СЕРГІЄНКО 

Правильність записів показань свідка Сергієнка М. А. підтверджую.

Класний керівник 5б класу Михайлівської середньої школи

  

(підпис) 

М. П. ТАРАСЕНКО 

Допит закінчено о 15 годині 55 хвилин.

Старший дізнавач військової частини А0000 

  

капітан 

(підпис) 

О. М. СОКІЛ 

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України -
начальника Головного управління
Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
 

 
 
 
 
 
 
Ф. Ф. Макавчук
 

 

ПРОТОКОЛ
про визнання потерпілим

25.04.2006 

село Михайлівське 

Старший дізнавач військової частини А0000 капітан Сокіл О. М., розглянувши матеріали кримінальної справи про хуліганські дії військовослужбовця військової частини рядового А0000 Остапчука В. П.,

встановив:

рядовий Остапчук В. П., знаходячись 24 квітня 2006 року у звільненні в селі Михайлівське Бузького району Львівської області, уживав спиртні напої і, будучи в стані сп'яніння, грубо порушив громадський порядок: лаявся на вулиці брудною лайкою і зачіпав громадян; о 17 годині того самого дня Остапчук В. П. увірвався до приміщення клубу села Михайлівське і побив там кіномеханіка Петренка В. О.

Беручи до уваги, що цим злочином Петренку В. О. заподіяна матеріальна і моральна шкода, та керуючись статтею 49 КПК України,

постановив:

визнати Петренка Володимира Олексійовича потерпілим у даній справі, про що його повідомити.

Старший дізнавач військової частини А0000 

  

капітан 

(підпис) 

О. М. СОКІЛ 

Постанова мені оголошена 27 квітня 2006 року. Одночасно дізнавачем мені роз'яснені права потерпілого, передбачені статтею 49 КПК України: давати показання у справі, особисто або через свого представника представляти докази, заявляти клопотання і відведення, приносити скарги на дії дізнавача.

Потерпілий 

(підпис) 

В. О. ПЕТРЕНКО 

Постанову оголосив, права та обов'язки роз'яснив:

Старший дізнавач військової частини А0000 

  

капітан 

(підпис) 

О. М. СОКІЛ 

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України -
начальника Головного управління
Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
 

 
 
 
 
 
 
Ф. Ф. Макавчук
 

 

ПРОТОКОЛ
про прилучення до справи речових доказів

25.04.2006 

місто Львів 

Старший дізнавач військової частини А0000 капітан Сокіл О. М., розглянувши матеріали кримінальної справи про хуліганські дії військовослужбовця військової частини А0000 рядового Остапчука В. П.,

встановив:

під час огляду місця події на підлозі клубу села Михайлівське виявлені два відірваних з тканиною чорних пластмасових ґудзики.

На куртці темно-синього кольору, вилученій у потерпілого Петренка В. О., наявні ушкодження тканини і відсутні два ґудзики, що може служити доказом і викриває рядового Остапчука В. П. у скоєнні злісного хуліганства 24 квітня 2006 року в клубі села Михайлівське, а тому, керуючись статтею 78 КПК України,

постановив:

Куртку, вилучену в потерпілого Петренка Володимира Олексійовича, а також два ґудзики, виявлені на місці події, долучити до справи як речові докази і зберігати в штабі військової частини.

Старший дізнавач військової частини А0000 

  

капітан 

(підпис) 

О. М. СОКІЛ 

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України -
начальника Головного управління
Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
 

 
 
 
 
 
 
Ф. Ф. Макавчук
 

 

Гриф секретності (обмеження доступу)
(за необхідності - в залежності від змісту)

ПОСТАНОВА
про передачу кримінальної справи військовому прокурору для провадження досудового слідства

28.04.2006 

місто Львів 

Старший дізнавач військової частини А0000 капітан Сокіл О. М., розглянувши матеріали дізнання про хуліганські дії військовослужбовця військової частини А0000 рядового Остапчука В. П.,

встановив:

24 квітня 2006 року рядовий Остапчук В. П., знаходячись у звільненні в селі Михайлівське, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, учинив хуліганські дії. О 17 годині того самого дня намагався увійти до клубу села Михайлівське, ударив працівницю клубу Авдій М. П., потім у приміщенні клубу, де в цей час йшло заняття гуртка художньої самодіяльності, висловлювався брудною лайкою, зачіпав громадян. Коли Петренко В. О. намагався припинити хуліганські дії і вивести Остапчука В. П. з клубу, останній вчинив опір, наніс Петренку В. О. два удари кулаком в обличчя і порвав на ньому куртку, а потім штовхнув його, внаслідок чого Петренко В. О. впав і знепритомнів. Тоді Остапчук В. П. кинув табуретку у Федоренка М. В. і розбив нею скло у вікні. Намагаючись сховатись, Остапчук В. П. був затриманий патрулем.

Таким чином, Остапчук В. П. учинив злісне хуліганство, і подальше розслідування злочину має проводити слідчий військової прокуратури.

Беручи до уваги, що невідкладні слідчі дії зі справи виконані, керуючись статтями 104, 108 КПК України,

постановив:

кримінальну справу щодо рядового Остапчука Віктора Павловича направити військовому прокурору Львівського гарнізону для провадження досудового слідства.

Старший дізнавач військової частини А0000 

  

капітан 

(підпис) 

О. М. СОКІЛ 

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України -
начальника Головного управління
Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
 

 
 
 
 
 
 
Ф. Ф. Макавчук
 

 

Гриф секретності (обмеження доступу)
(за необхідності - в залежності від змісту)

ПОСТАНОВА
про порушення кримінальної справи

14.04.2006 

місто Львів 

Командир військової частини А0000 полковник Зубко М. М., розглянувши рапорт командира роти капітана Приходька К. В.,

встановив:

у рапорті капітана Приходька К. В. вказується на те, що рядовий Ігнат М. П. 9 квітня 2006 року біля 19-ї години самовільно залишив розташування військової частини і до підрозділу з'явився лише 13 квітня о 12 годині дня, за межами військової частини перебував 3 доби і 17 годин.

Беручи до уваги, що в зазначених діях убачаються ознаки злочину, передбаченого частиною 1 статті 407 КК України, керуючись статтями 94, 98 КПК України,

постановив:

1. Порушити кримінальну справу щодо рядового Ігната Михайла Петровича за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 407 КК України.

2. Проведення дізнання доручити дізнавачу капітану Смирнову В. М.

3. Копію постанови направити військовому прокурору Львівського гарнізону.

Командир військової частини А0000 

  

полковник 

(підпис) 

М. М. ЗУБКО 

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України -
начальника Головного управління
Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
 

 
 
 
 
 
 
Ф. Ф. Макавчук
 

 

Гриф секретності (обмеження доступу)
(за необхідності - в залежності від змісту)

ПОСТАНОВА
про прийняття справи до провадження

14.04.2006 

місто Львів 

Дізнавач військової частини А0000 капітан Смирнов В. М., отримавши постанову командира військової частини полковника Зубка М. М. від 14 квітня 2006 року про порушення кримінальної справи щодо рядового Ігната М. П. за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 407 КК України, і зважаючи на те, що проведення дізнання з даної справи доручено мені, керуючись статтею 113 КПК України,

постановив:

1. Кримінальну справу щодо рядового військової частини А0000 Ігната М. П. прийняти до свого провадження.

2. Копію постанови направити військовому прокурору Львівського гарнізону.

Дізнавач військової частини А0000 

  

капітан 

(підпис) 

В. М. СМИРНОВ 

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України -
начальника Головного управління
Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
 

 
 
 
 
 
 
Ф. Ф. Макавчук
 

 

Гриф секретності (обмеження доступу)
(за необхідності - в залежності від змісту)

ПРОТОКОЛ
допиту свідка

15.04.2006 

місто Львів 

Дізнавач військової частини А0000 капітан Смирнов В. М., дотримуючись вимог статей 167, 170 КПК України, допитав як свідка:

1. Прізвище, ім'я, по батькові - Олійник Петро Олексійович.

2. Час народження (число, місяць, рік) - 5 вересня 1986 року.

3. Місце народження - місто Луцьк.

4. Освіта - 11 класів.

5. Місце роботи (служби), посада, звання, який пред'явлено документ, що засвідчує особу, - військова частина А0000, командир відділення, молодший сержант, пред'явлено військовий квиток.

6. З якого часу на військовій службі, яким військовим комісаріатом призваний - з листопада 2005 року, призваний Заводським районним військовим комісаріатом міста Луцька.

7. Постійне місце проживання і адреса - місто Луцьк, вулиця Вільна, будинок 10, квартира 23.

8. У яких стосунках перебуває з обвинуваченим (підозрюваним) - начальник.

9. Сімейне становище - одружений.

10. Судимість - раніше несудимий.

Свідку роз'яснені його обов'язки і права, указані в статтях 70 і 170 КПК України, і він попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання за статтею 384 КК України та за відмову від давання показань за статтею 385 КК України.

  

(підпис) 

П. О. ОЛІЙНИК 

Допит розпочато о 9 годині 20 хвилин.

По суті справи свідок показав:

Солдат Ігнат М. П. проходить службу в моєму відділенні з березня 2006 року.

9 квітня 2006 року після сніданку Ігнат у складі команди був направлений на роботу в ліс на заготівлю лісоматеріалів для військової частини. У той самий день о 17 годині Ігнат повернувся з роботи в підрозділ і знаходився в казармі. Приблизно за півгодини до шикування на вечерю я заходив у казарму і бачив там Ігната. Він сидів за столом і, мабуть, писав листи, тому що на столі в нього лежали поштові конверти. О 19 годині наша рота вишикувалась на вечерю. Ігната в строю не було. Не з'явився він в їдальню і самостійно. Після вечері я організував пошуки Ігната на території частини, але вони виявилися безрезультатними, про що доповів командиру взводу лейтенанту Фесенку О. К. На вечірню перевірку Ігнат також не з'явився. Мені відомо, що в ніч на 9 квітня 2006 року і в наступні дні командування розшукувало Ігната в найближчому населеному пункті, але виявити його не вдалося. 13 квітня 2006 року о 12 годині Ігнат з'явився в розташування роти і доповів, що 9 квітня поточного року перед вечерею він самовільно залишив територію військової частини, щоб відвідати знайому дівчину, але назвати прізвище, ім'я своєї знайомої і вказати місце її проживання він відмовився.

Запитання: Яку характеристику Ви можете дати рядовому Ігнату?

Відповідь: До цього випадку в Ігната також були порушення дисципліни. Іноді він вступав у суперечки зі мною під час віддання йому наказу, за що одного разу я наклав на нього стягнення. За характером Ігнат запальний, самолюбивий. Знаю, що під час служби Ігната в третьому взводі в нього також були дисциплінарні стягнення за суперечки з командирами. Свою спеціальність він освоїв добре, захоплюється радіотехнікою.

Запитання: З ким із солдатів дружив Ігнат?

Відповідь: Ігнат дружив з рядовим Кирилюком В. С.

Запитання: Що Вам відомо про особисті зв'язки Ігната, про його знайомих за межами військової частини?

Відповідь: Про це мені нічого не відомо.

Протокол мною прочитано особисто. Доповнень і поправок немає. Записано з моїх слів правильно.

  

(підпис) 

П. О. ОЛІЙНИК 

Допит закінчено о 10 годині 15 хвилин.

Дізнавач військової частини А0000 

  

капітан 

(підпис) 

В. М. СМИРНОВ 

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України -
начальника Головного управління
Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
 

 
 
 
 
 
 
Ф. Ф. Макавчук
 

 

Гриф секретності (обмеження доступу)
(за необхідності - в залежності від змісту)

ПРОТОКОЛ
допиту свідка

15.04.2006 

місто Львів 

Дізнавач військової частини А0000 капітан Смирнов В. М., дотримуючись вимог статей 167, 170 КПК України, допитав як свідка:

1. Прізвище, ім'я, по батькові - Кирилюк Василь Степанович.

2. Час народження (число, місяць, рік) - 10 липня 1986 року.

3. Місце народження - місто Чернівці.

4. Освіта - 11 класів.

5. Місце роботи (служби), посада, звання, який пред'явлено документ, що засвідчує особу, - військова частина А0000, водій, рядовий, пред'явлено військовий квиток.

6. З якого часу на військовій службі, яким військовим комісаріатом призваний - з листопада 2005 року, призваний Центральним районним військовим комісаріатом міста Чернівці.

7. Постійне місце проживання і адреса - місто Чернівці, вулиця Донецька, будинок 42, квартира 25.

8. У яких стосунках перебуває з обвинуваченим (підозрюваним) - товариш по службі.

9. Сімейне становище - неодружений.

10. Судимість - несудимий.

Свідку роз'яснено, що відповідно до статті 19 КПК України йому забезпечується право користуватися послугами перекладача і давати показання на рідній мові. Перекладачем запрошений майор Дорохов Віталій Іванович, росіянин, освіта вища, викладач військового училища.

Свідок заявив, що перекладу він не потребує, українською мовою володіє добре, учився в українській школі і показання буде давати українською мовою, у зв'язку з чим перекладач від виконання своїх обов'язків звільнений.

  

(підпис) 

В. С. КИРИЛЮК 

  

(підпис) 

В. І. ДОРОХОВ 

Свідку роз'яснено його обов'язки і права, передбачені статтями 70 і 170 КПК України, і він попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання за статтею 384 КК України та за відмову від давання показань за статтею 385 КК України.

  

(підпис) 

В. С. КИРИЛЮК 

Допит розпочато о 10 годині 20 хвилин.

По суті справи свідок показав:

Рядового Ігната знаю з початку служби в нашій військовій частині. Разом з ним ми служили в третьому взводі другої роти, а з березня 2006 року нас перевели в перший взвод тієї самої роти.

9 квітня 2006 року, після сніданку, я та Ігнат разом з іншими солдатами пішли працювати в ліс на заготівлю лісоматеріалів для військової частини. У той самий день о 17 годині ми повернулись у підрозділ. До вечері в нас був вільний час. Ігнат залишився в казармі писати листи, а я пішов у сусідню роту провідати свого земляка (рядового Хріпту К. О.), який повернувся з відпустки з міста Чернівці. О 19 годині наша рота вишикувалась на вечерю. Ігната в строю не було. Ми всією ротою шукали його на території військової частини, але не знайшли. Не було його в строю і на вечірній перевірці. Мені відомо, що командування розшукувало Ігната також наступного дня, 10 квітня 2006 року.

Ігнат з'явився у військову частину тільки 13 квітня 2006 року, близько 12-ї години дня. У моїй присутності він доповів командиру відділення молодшому сержанту Олійнику С. М., що самовільно пішов з військової частини 9 квітня цього року перед вечерею і весь час був у своєї знайомої дівчини, але назвати її прізвище, ім'я і вказати місце проживання відмовився.

Запитання: Скажіть, чи були знайомі в Ігната за межами військової частини?

Відповідь: Мені особисто про це нічого не відомо, хоча з Ігнатом ми разом ходили у звільнення до міста. Правда, не так давно, коли ми ходили всім взводом до лісу на заняття, я йшов з Ігнатом, і, коли ми по дорозі проходили через село Високе, він мені показав будинок і сказав, що в цьому будинку проживає його знайома дівчина. Але хто ця дівчина, як її звати - не знаю, і дівчину цю я не бачив. Більше з Ігнатом на цю тему я не розмовляв. За необхідності я цей будинок можу показати.

Протокол мною прочитано особисто. Доповнень і поправок немає. Записано з моїх слів правильно.

  

(підпис) 

В. С. КИРИЛЮК 

Допит закінчено об 11 годині 15 хвилин.

Дізнавач військової частини А0000 

  

капітан 

(підпис) 

В. М. СМИРНОВ 

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України -
начальника Головного управління
Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
 

 
 
 
 
 
 
Ф. Ф. Макавчук
 

 

Гриф секретності (обмеження доступу)
(за необхідності - в залежності від змісту)

ПОСТАНОВА
про направлення кримінальної справи військовому прокурору для провадження досудового слідства

19.04.2006 

місто Львів 

Командир військової частини А0000 полковник Смирнов В. М., розглянувши матеріали дізнання про самовільне залишення військової частини А0000 рядовим Ігнатом М. П.,

встановив:

9 квітня 2006 року біля 19 години рядовий Ігнат М. П. самовільно пішов з військової частини до своєї знайомої Кожем'якіної І. Л., яка проживає в селі Високе, і повернувся до військової частини 13 квітня 2006 року о 12 годині, таким чином, пробув за межами військової частини 3 доби і 17 годин.

Беручи до уваги, що невідкладні слідчі дії у справі виконані, керуючись статтями 104, 108 КПК України,

постановив:

кримінальну справу щодо рядового Ігната Михайла Петровича направити військовому прокурору Львівського гарнізону для провадження досудового слідства.

Командир військової частини А0000 

  

полковник 

(підпис) 

В. М. СМИРНОВ 

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України -
начальника Головного управління
Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
 

 
 
 
 
 
 
Ф. Ф. Макавчук
 

 

Гриф секретності (обмеження доступу)
(за необхідності - в залежності від змісту)

ПОСТАНОВА
про порушення кримінальної справи

22.04.2006 

місто Львів 

Командир військової частини А0000 полковник Олійник І. С., розглянувши рапорт чергового по військовій частині капітана Новикова М. О. і заяву завідуючої магазином Суботіної О. М. про те, що в ніч на 22 квітня 2006 року з магазину N 5 військторгу, розташованого на території військової частини, шляхом пошкодження замка невідомими особами скоєна крадіжка різноманітних товарів на суму 125 тисяч гривень. Беручи до уваги, що в цих матеріалах є достатньо даних, що вказують на ознаки злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 КК України, керуючись статтями 94, 98 КПК України.

постановив:

1. Порушити кримінальну справу за фактом крадіжки товарів з магазину N 5 військторгу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 КК України.

2. Проведення дізнання доручити старшому дізнавачу майору Бабичу О. П.

3. Копію постанови направити військовому прокурору Дніпропетровського гарнізону.

Командир військової частини А0000 

  

полковник 

(підпис) 

І. С. ОЛІЙНИК 

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України -
начальника Головного управління
Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
 

 
 
 
 
 
 
Ф. Ф. Макавчук
 

 

Гриф секретності (обмеження доступу)
(за необхідності - в залежності від змісту)

ПОСТАНОВА
про закриття кримінальної справи

19.04.2006 

місто Львів 

Командир військової частини А0000 полковник Волков А. М., розглянувши матеріали кримінальної справи про крадіжку з будівельного майданчика БМУ-18 цегли,

встановив:

12 квітня 2006 року о 20 годині водій військової частини А0000 рядовий Степанов М. В. на закріпленій за ним автомашині самовільно виїхав з автопарку військової частини і з будівельного майданчика БМУ-18 викрав 150 штук червоної цегли, яку привіз в автопарк військової частини для ремонту огорожі парку. Під час розвантажування цегли він був затриманий працівником міліції.

У діях Степанова М. В. формально присутні ознаки злочину, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України.

Але, беручи до уваги, що скоєний Степановим М. В. злочин не має великої суспільної загрози, викрадену цеглу повернуто на будівельний майданчик, Степанов М. В. раніше не судимий і у скоєному щиро розкаявся, слід визнати, що кримінальна справа щодо нього підлягає закриттю. На підставі викладеного, керуючись статтями 213 - 214 КПК України,

постановив:

1. Кримінальну справу щодо Степанова Миколи Васильовича, 1986 року народження, уродженця міста Дніпропетровська, з освітою 11 класів, безпартійного, на підставі пункту 2 статті 6 КПК України закрити.

2. Про дане рішення повідомити зацікавлених осіб - начальника БМУ-18 і рядового Степанова М. В., роз'яснивши їм порядок оскарження прийнятого у кримінальній справі рішення.

3. Копію постанови направити військовому прокурору Одеського гарнізону.

Командир військової частини А0000 

  

полковник 

(підпис) 

А. М. ВОЛКОВ 

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України -
начальника Головного управління
Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
 

 
 
 
 
 
 
Ф. Ф. Макавчук
 

 

Гриф секретності (обмеження доступу)
(за необхідності - в залежності від змісту)

ПРОТОКОЛ

23.04.2006 

місто Харків 

Дізнавач військової частини А0000 капітан Іванченко С. А., на підставі наказу командира військової частини, керуючись статтею 426 КПК України, провів розслідування і склав протокол про хуліганські дії рядового військової частини А0000

20 квітня 2006 року о 19 годині Хлистов В. М. прибув із звільнення в казарму роти військової частини А0000. Знаходячись у нетверезому стані, він з хуліганських намірів почав чіплятися до товаришів по службі, супроводжуючи ці дії нецензурними словами. У рядового Пименова О. М. Хлистов В. М. вирвав з рук газету і порвав її.

Після цього він накинувся на рядового Ільїна Г. П. і спробував відібрати в нього отримані ним з дому листи. У бійці, що зав'язалася, Хлистов розірвав на Ільїну формену сорочку. У відповідь на зауваження рядового Стєклова М. Н. припинити хуліганство Хлистов схопив Стєклова М. Н. за одяг і наніс йому удар кулаком в обличчя.

За зазначеними діями Хлистов В. М. грубо порушив громадський порядок, чим скоїв злочин, передбачений частиною 1 статті 296 КК України.

По службі Хлистов В. М. характеризується негативно. Не раз притягався до дисциплінарної відповідальності за випадки вживання спиртних напоїв на службі.

У ході розслідування отримані пояснення від потерпілих рядових Стєклова М. Н., Ільїна Г. П., очевидців злочину - рядового Пименова О. М., старшого сержанта Великанова С. П., правопорушника Хлистова В. М.

Довідка про відсутність судимості в Хлистова В. М., характеристика на нього, документи, які мають значення для розгляду справи в суді, матеріали розслідування на 20 сторінках додаються до даного протоколу.

Відповідно до частини 4 статті 426 КПК України протокол разом з матеріалами розслідування з санкції військового прокурора Харківського гарнізону підлягає направленню у військовий суд Харківського гарнізону для розгляду по суті.

Виклику до суду підлягають: правопорушник Хлистов Володимир Миколайович; потерпілі - Ільїн Григорій Петрович, Стєклов Ігор Миколайович; свідки - Пименов Олександр Миколайович, Великанов Сергій Павлович. Всі згадані військовослужбовці проходять службу у військовій частині А0000.

Дізнавач військової частини А0000 

  

капітан 

(підпис) 

С. А. ІВАНЧЕНКО 

З протоколом та долученими до нього матеріалами на 20 сторінках ознайомився 23 червня 2006 року.

  

(підпис) 

В. М. ХЛИСТОВ 

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України -
начальника Головного управління
Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
 

 
 
 
 
 
 
Ф. Ф. Макавчук
 

 

ТЕЛЕГРАМА

КИЇВ УІТ ГУ МВС УКРАЇНИ

ЗВ'ЯЗКУ КРИМІНАЛЬНОЮ СПРАВОЮ ХУЛІГАНСТВІ ТЕЛЕГРАФУЙТЕ ХАРКІВ ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А0000 ДАНІ СУДИМОСТІ ХЛИСТОВА ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА 1986 РОКУ НАРОДЖЕННЯ УРОДЖЕНЦЯ ОДЕСИ

КОМАНДИР ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ А0000 ГУСАРОВ

21.04.2006

ТЕЛЕГРАМА

ОДЕСА УІТ УВС ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЗВ'ЯЗКУ КРИМІНАЛЬНОЮ СПРАВОЮ ХУЛІГАНСТВІ ТЕЛЕГРАФУЙТЕ ХАРКІВ ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А0000 ДАНІ СУДИМОСТІ ХЛИСТОВА ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА 1986 РОКУ НАРОДЖЕННЯ УРОДЖЕНЦЯ ОДЕСИ

КОМАНДИР ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ А0000 ГУСАРОВ

21.04.2006

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України -
начальника Головного управління
Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
 

 
 
 
 
 
 
Ф. Ф. Макавчук
 

 

Кутовий штамп
військової частини А0000
10.10.2005
вих. N 123 

Голові військового суду
Черкаського гарнізону 

Згідно з частиною 4 статті 426 КПК України направляю протокол і матеріали щодо прапорщика військової частини А0000 Холявка Л. П. за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 289 КК України.

Додаток: протокол і матеріали на _____ арк., в 1 прим., тільки на адресу.

Командир військової частини А0000 

  

полковник 

(підпис) 

І. М. КЛИЄНКО 

Направлення матеріалів щодо прапорщика військової частини А0000 Холявка Л. П. до військового суду санкціоную.

Військовий прокурор Черкаського гарнізону 

  

підполковник юстиції 

(підпис) 

К. П. ФЕДОРИШИН 

10.10.2005 

  

  

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України -
начальника Головного управління
Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
 

 
 
 
 
 
 
Ф. Ф. Макавчук
 

 

Гриф секретності (обмеження доступу)
(за необхідності - в залежності від змісту)

ПРОТОКОЛ

10.10.2005 

місто Львів 

Дізнавач військової частини А0000 майор Лучко М. І. згідно з наказом командира частини, керуючись статтею 426 КПК України, склав цей протокол щодо начальника складу військової частини А0000

2 жовтня 2005 року прапорщик Холявко після закінчення робочого часу в розташуванні військової частини вживав спиртні напої разом з прапорщиками Нечаєм Т. І. і Чутком С. І. Близько 20 години він вийшов з частини і пішов додому за адресою: місто Яворів, вулиця Ляшенка, 8, квартира 14.

У зв'язку з відсутністю автобуса він пішов додому пішки. Проходячи вулицею Садовою і маючи намір скоріше дійти додому, Холявко Л. П. вирішив незаконно заволодіти транспортним засобом, доїхати на ньому додому і там залишити. Виконуючи свій злочинний намір, він близько 20 години 30 хвилин, розбивши поворотне скло вікна лівих передніх дверей автомобіля ВАЗ-2106 N В 50-11 ЛВ, відчинив двері і проник у салон автомобіля, який належить Петренку П. І. і був залишений ним біля будинку N 42 по вулиці Садова. Вирвавши дроти замка запалення і з'єднавши їх напряму, Холявко Л. П. запустив двигун автомобіля і, зламавши стопор рульового механізму, виїхав з місця стоянки в напрямку свого дому. Під час з'їзду з кільцевої дороги на вулиці Ляшенка Холявко Л. П. не справився з керуванням, виїхав на узбіччя, де застряг у ґрунті. Під час спроби виїхати з ями був затриманий працівниками міліції і доставлений в районний відділ внутрішніх справ.

Там же його оглянуто черговим лікарем-наркологом, згідно з довідкою якого Холявко Л. П. перебував у стані легкого алкогольного сп'яніння.

(а. 8)

Повідомлення надійшло командиру військової частини А0000 3 жовтня 2005 року.

(а. 7)

Прапорщик Холявко Л. П. пояснив, що автомобіль ВАЗ-2106 взяв, щоб доїхати додому, оскільки автобуса не було, а йти пішки було далеко. Мети крадіжки автомобіля в нього не було.

(а. 9 - 10, 16 - 18)

Прапорщики Нечай Т. І. і Чутко С. І. підтвердили, що ввечері 2 жовтня 2005 року разом з Холявком Л. П. випили в коморі роти 2 пляшки горілки.

Кожний випив по 300 - 350 грамів горілки. Біля 20 години всі втрьох вийшли з території військової частини, і Холявко Л. П. попрямував додому.

(а. 13 - 15)

Петренко П. І., власник автомобіля, заявив, що ввечері 2 жовтня 2005 року близько 19 години залишив належний йому на праві власності автомобіль ВАЗ-2106 N В 50-11 ЛВ біля будинку N 42 по вулиці Садова. Біля 21 години, виглянувши через вікно, побачив, що автомобіля немає. У зв'язку з цим звернувся у відділення міліції, щоб заявити про викрадення автомобіля. До міліції якраз був доставлений його автомобіль разом з Холявком Л. П., який його викрав.

(а. 11 - 12)

Сержант міліції Головатюк Л. Д. рапортом доповів, що 2 жовтня 2005 року під час патрулювання по кільцевому шосе на повороті на вулиці Ляшенка побачив автомобіль ВАЗ-2106 N В 50-11 ЛВ, який буксував у ямі. Маючи намір надати допомогу, він підійшов до автомобіля і з'ясував, що водій перебуває у стані алкогольного сп'яніння.

На вимогу пред'явити документи водій заявив, що забув їх на службі. Водій був затриманий і доставлений до районного відділу внутрішніх справ, де з'ясувалось, що автомобіль належить Петренку П. І. і був викрадений з місця стоянки.

(а. 19 - 20)

Згідно з довідкою Управління інформаційних технологій УМВС області Холявко Л. П. раніше судимим не був.

(а. 6)

У медичній характеристиці зазначено, що Холявко Л. П. практично здоровий, але має схильність до побутового пияцтва.

(а. 4)

Командуванням військової частини він характеризується негативно.

(а. 2 - 3)

Таким чином, прапорщик Холявко Л. П. 2 жовтня 2005 року скоїв угон автомобіля без мети його викрадення, чим вчинив злочин, передбачений частиною 1 статті 289 КК України.

Дізнавач військової частини А0000 

  

майор 

(підпис) 

М. І. ЛУЧКО 

З протоколом і доданими до нього матеріалами на 16 аркушах ознайомився.

(підпис) 

  

Л. П. ХОЛЯВКО 

10.10.2005 

  

  

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України -
начальника Головного управління
Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
 

 
 
 
 
 
 
Ф. Ф. Макавчук
 

 

СПИСОК
осіб, які підлягають виклику в суд

1. Правопорушник - прапорщик Холявко Леонід Павлович, місто Яворів, вулиця Ляшенка, 8, квартира 14, військова частина А0000.

2. Свідки - старшина міліції Головатюк Любомир Дмитрович, місто Яворів, вулиця Гоголя, 21, квартира 84.

3. Інші - громадянин Петренко Павло Іванович, місто Яворів, вулиця Незабитовської, 42, квартира 21.

Дізнавач військової частини А0000 

  

майор 

(підпис) 

М. І. ЛУЧКО 

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України -
начальника Головного управління
Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
 

 
 
 
 
 
 
Ф. Ф. Макавчук
 

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Я, прапорщик Холявко Леонід Павлович, що проживає за адресою: місто Яворів, вулиця Ляшенка, 8, квартира 14, даю зобов'язання з'явитися за викликом органу дізнання і військового суду, а також повідомляти їх про зміну місця проживання.

  

(підпис) 

Л. П. ХОЛЯВКО 

10.10.2005 

  

  

Дізнавач військової частини А0000 

  

майор 

(підпис) 

М. І. ЛУЧКО 

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України -
начальника Головного управління
Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
 

 
 
 
 
 
 
Ф. Ф. Макавчук
 

Опрос