Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики оценки работы центральных и местных органов исполнительной власти относительно привлечения инвестиций, осуществления мер по улучшению инвестиционного климата в соответствующих отраслях экономики и регионах и соответствующей формы отчета

Министерство экономики Украины (3)
Методика, Форма, Приказ от 17.07.2006 № 245
редакция действует с 12.11.2012

Про затвердження Методики оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату у відповідних галузях економіки та регіонах і відповідної форми звіту

Наказ Міністерства економіки України
від 17 липня 2006 року N 245

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 серпня 2006 р. за N 913/12787

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 25 вересня 2012 року N 1053

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2003 N 779-р "Деякі питання оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату, проведення моніторингу умов інвестиційної діяльності та стану роботи із зверненнями інвесторів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату у відповідних галузях економіки та регіонах і відповідну форму звіту, що додаються.

2. Департаменту інвестиційної діяльності:

у п'ятиденний строк після затвердження подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

довести зареєстрований наказ до відома міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мусіну Л. А.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 25.03.2004 N 115 "Про затвердження Методики оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату у відповідних галузях економіки та в розрізі регіонів, рейтингової оцінки інвестиційної привабливості галузей, регіонів та суб'єктів господарювання і відповідної форми звіту", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.04.2004 за N 459/9058.

 

Міністр економіки України 

А. Яценюк 

 

Методика
оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату у відповідних галузях економіки та регіонах

Розділ I. Загальні положення

Оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату у відповідних галузях економіки та регіонах здійснюється з метою забезпечення постійного проведення відповідних оцінок та аналізу впливу центральних і місцевих органів виконавчої влади на інвестиційний клімат.

Об'єктами оцінювання роботи є центральні і місцеві органи виконавчої влади.

Розділ II. Джерела інформаційного забезпечення для проведення оцінок та підготовки звітів

При підготовці звітів використовуються дані Державної служби статистики України та адміністративні дані центральних та місцевих органів виконавчої влади.

(абзац перший розділу ІІ у редакції наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України від 25.09.2012 р. N 1053)

У разі відсутності статистичних даних за звітний період можуть використовуватись останні наявні статистичні дані.

Процес здійснення оцінювання передбачає використання економічних показників, а також показників, які характеризують розвиток інфраструктури, людські ресурси, згідно з додатком до цієї Методики. За основу беруться показники, які характеризують результати, досягнуті у звітному періоді. Інші показники дозволяють оцінити динаміку змін за всіма напрямами інвестиційної діяльності. Перелік показників може уточнюватись та коригуватись залежно від актуальності того чи іншого показника в певний період часу.

(абзац третій розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 25.09.2012 р. N 1053)

 

Заступник начальника відділу
інвестиційної та інноваційної
політики
 

 
 
І. Бабінська
 

 

Перелік
показників для оцінювання роботи центральних органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату у відповідних галузях економіки

Показник 

Одиниці виміру 

1. Економічні показники 

Обсяг сільськогосподарської продукції (у порівняних цінах) 

млн. грн. 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Загальний обсяг експорту на одну особу 

дол. США 

Приріст прямих іноземних інвестицій на одну особу за період 

- " - 

Прямі іноземні інвестиції на одну особу станом на кінець періоду 

- " - 

Освоєно капітальних інвестицій на одну особу

грн.

Обсяг виконаних будівельних робіт

тис. грн.

Валовий внутрішній продукт

млн. грн.

2. Розвиток інфраструктури 

Загальний обсяг інноваційних витрат на технологічні інновації 

тис. грн. 

Заборгованість із виплати заробітної плати в середньому на одного працівника 

грн. 

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника 

- " - 

Перелік
показників для оцінювання роботи місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату у відповідних регіонах

Показник 

Одиниці виміру 

1. Економічні показники 

Валовий регіональний продукт на одну особу 

грн. 

Позицію виключено

 

Обсяг сільськогосподарської продукції (у порівняних цінах) 

- " - 

Частка інноваційно активних підприємств 

Валова сільськогосподарська продукція на 100 га сільськогосподарських угідь 

тис. грн. 

Площа сільськогосподарських угідь на одне фермерське господарство 

га 

Роздрібний товарооборот підприємств у середньому за місяць (включаючи ресторанне господарство) на одну особу 

грн. 

Обсяг реалізованих ринкових нефінансових послуг усім категоріям споживачів у розрахунку на одну особу 

- " - 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Загальний обсяг експорту на одну особу 

дол. США 

Приріст прямих іноземних інвестицій на одну особу за період 

- " - 

Прямі іноземні інвестиції на одну особу станом на кінець періоду 

- " - 

Позицію виключено

 

Прибуток до оподаткування, отриманий прибутковими підприємствами

млн. грн.

Освоєно капітальних інвестицій на одну особу

грн.

Питома вага підприємств, які одержали збиток до оподаткування

у % до загальної кількості відзвітованих підприємств

Обсяг виконаних будівельних робіт

тис. грн.

2. Транспортна інфраструктура

Протяжність доріг з твердим покриттям

тис. км

Кількість автобусних/залізничних вокзалів

шт.

Кількість аеропортів

- " -

3. Людські ресурси 

Введення в експлуатацію житла забудовниками всіх форм власності 

тис. м2 загальної площі 

Наявний доход на одну особу 

грн. 

Позицію виключено

 

Рівень економічної активності населення у віці 15 - 70 років 

у % до населення відповідного віку 

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника 

грн. 

Рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці) 

у % до економічно активного населення у віці 15 - 70 років 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати

у % до фонду оплати праці за останній місяць звітного періоду

Рівень працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян

%

Випуск фахівців вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації

тис. чол.

Випуск фахівців вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації

- " -

4. Фінансова інфраструктура

Кількість банківських установ

шт.

Кількість бірж

- " -

Кількість інвестиційних фондів

- " -

Залучення інвестицій у цінні папери

млрд. грн.

Обсяг випусків емісійних цінних паперів

- " -

5. Інвестиційна інфраструктура

Кількість фондів підтримки розвитку підприємництва

шт.

Кількість кредитних спілок

- " -

Кількість лізингових та інших небанківських фінансових установ

- " -

Кількість об'єднань підприємців

- " -

6. Телекомунікаційна інфраструктура

Абоненти мережі Інтернет

одиниць

Тираж обласних, міських, районних та низових газет

тис. прим.

 

Заступник начальника відділу
інвестиційної та інноваційної
політики
 

 
 
І. Бабінська
 

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України від 25.09.2012 р. N 1053)

 

Зразок

Звіт

____________________________________________________________
(найменування центрального (місцевого) органу виконавчої влади)

про результати оцінювання роботи щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату у відповідних галузях економіки та в розрізі регіонів
за ______ півріччя 200_ року

Показник 

___ півріччя звітного періоду 

Відповідний період попереднього року 

Відхилення показника 

Примітка 

+, - 

 

Заступник начальника відділу
інвестиційної та інноваційної
політики
 

 
 
І. Бабінська
 

Опрос