Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке проведения служебного расследования в Службе внешней разведки Украины

Служба внешней разведки
Приказ, Инструкция от 18.07.2006 № 126
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України

Наказ Служби зовнішньої розвідки України
від 18 липня 2006 року N 126

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 липня 2006 р. за N 895/12769

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Служби зовнішньої розвідки України
 від 14 грудня 2009 року N 251

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Служби зовнішньої розвідки України
від 6 лютого 2013 року N 35)

Відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та з метою встановлення єдиного порядку проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України (додається).

2. Начальнику Служби режиму, документального забезпечення та контролю Апарату управління Голови Служби зовнішньої розвідки України з наказом ознайомити заступників Голови Служби зовнішньої розвідки України та керівників структурних підрозділів.

3. Керівникам структурних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України організувати ознайомлення з наказом співробітників-військовослужбовців.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Організаційно-інспекторське управління Служби зовнішньої розвідки України.

 

Голова Служби 

М. Маломуж 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України

Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок призначення і проведення службового розслідування стосовно військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України, які допустили дисциплінарні правопорушення (порушення військової дисципліни або громадського порядку).

2. Службове розслідування - це комплекс заходів, які здійснюються у межах відомчої компетенції, з метою уточнення причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушення, та ступеня вини осіб, які вчинили дане правопорушення.

3. Службове розслідування в обов'язковому порядку проводиться у разі:

невиконання або неналежного виконання військовослужбовцем службових обов'язків, що загрожувало життю і здоров'ю інших осіб або заподіяло їм матеріальну шкоду;

невиконання або недбалого ставлення до виконання вимог законів чи інших нормативно-правових та розпорядчих документів, що негативно вплинуло на стан виконання покладених на Службу зовнішньої розвідки України завдань;

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 14.12.2009 р. N 251)

у разі поранення або смерті, що сталося внаслідок застосування військовослужбовцем фізичного впливу і спеціальних засобів, а також у разі застосування зброї до інших співробітників Служби зовнішньої розвідки України, військовослужбовців чи цивільного населення;

недозволеного розголошення змісту або втрати службових документів;

втрати службового посвідчення, магнітної картки, печаток, штампів.

4. За фактами (ознаками) розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці службове розслідування проводиться відповідно до вимог режиму секретності, визначених Кабінетом Міністрів України.

Порядок призначення службового розслідування

5. Службове розслідування призначається письмовим наказом Голови Служби зовнішньої розвідки України або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки.

У наказі зазначаються підстави для призначення службового розслідування, мета і терміни його проведення, особа (якщо вона встановлена), стосовно якої воно буде проводитись, а також посадова особа (особи), якій (яким) доручено його проведення з урахуванням його (їх) фахової підготовки та питань, які потребуватимуть з'ясування в ході службового розслідування.

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 14.12.2009 р. N 251)

6. Підставою для призначення службового розслідування можуть бути рапорти співробітників Служби зовнішньої розвідки України, письмові звернення громадян, інформація і матеріали, одержані при здійсненні оперативних заходів, факти, оприлюднені в засобах масової інформації, про правопорушення, події, що потребують з'ясування обставин, за яких вони сталися.

Службове розслідування не проводиться за анонімними повідомленнями, заявами, скаргами.

7. Службове розслідування може бути проведене на особисту вимогу військовослужбовця з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозр.

8. Заборонено проводити службове розслідування особам, які є підлеглими військовослужбовця, чиє правопорушення підлягає розслідуванню, а також особам - співучасникам правопорушення або зацікавленим у наслідках розслідування.

9. Якщо під час службового розслідування буде з'ясовано, що правопорушення військовослужбовця містить ознаки злочину, посадова особа, яка його призначила, зобов'язана вжити заходів у встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України порядку.

Термін проведення службового розслідування

10. Службове розслідування має бути завершене протягом одного місяця з дня його призначення. У необхідних випадках цей термін може бути продовжено посадовою особою, яка призначила службове розслідування, але не більш як на один місяць.

Початок службового розслідування визначається датою підписання наказу про його призначення.

Завершення службового розслідування визначається датою затвердження посадовою особою, яка його призначила, висновку за результатами службового розслідування.

11. Термін проведення службового розслідування не включає час перебування військовослужбовця, стосовно якого воно проводиться, у відпустці, службовому відрядженні або на лікуванні.

Порядок проведення службового розслідування

12. Під час службового розслідування встановлюються:

обставини (час, місце) і суспільно небезпечні наслідки правопорушення (події), з приводу якого було призначено службове розслідування;

особи, винні у правопорушенні, та особи, дії чи бездіяльність яких сприяли настанню суспільно небезпечних наслідків або створювали загрозу для їх спричинення;

наявність причинно-наслідкового зв'язку між неправомірним діянням особи (осіб), з приводу якого було призначено службове розслідування, та його наслідками;

причини правопорушення (події) та умови, що йому сприяли;

ступінь провини кожної з осіб, причетних до правопорушення, та мотиви протиправної поведінки військовослужбовця і його ставлення до скоєного.

(Інструкцію доповнено новим пунктом 12 згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 14.12.2009 р. N 251,
у зв'язку з цим пункти 12 - 28
 уважати відповідно пунктами 13 - 29)

13. Посадова особа (особи), якій (яким) доручено проведення службового розслідування, діє відповідно до вимог чинного законодавства України і відповідає за повноту, всебічність, об'єктивність і неупередженість зроблених висновків, а також нерозголошення відомостей, що стосуються чи можуть вплинути на проведення службового розслідування, зачіпають права і законні інтереси чи свободи військовослужбовця, стосовно якого воно проводиться.

Повноваження посадової особи (осіб), якій (яким) доручено проведення службового розслідування, обмежуються терміном проведення службового розслідування.

14. Посадовій особі (особам), якій (яким) доручено проведення службового розслідування, надається право:

викликати для бесід військовослужбовців, стосовно яких проводиться службове розслідування, а також інших осіб з числа співробітників Служби зовнішньої розвідки України, осіб, які не є співробітниками (за їх згодою), котрі обізнані або мають відношення до фактів або діянь, що стали підставою для призначення службового розслідування, й одержувати від них усні або письмові пояснення, інші документальні матеріали, що стосуються службового розслідування;

отримувати в разі необхідності консультації у відповідних фахівців з питань, що можуть сприяти проведенню службового розслідування;

ознайомлюватись і вивчати, у тому числі з виїздом на місце, відповідні документи, що мають відношення до службового розслідування, а в разі потреби в установленому порядку знімати з них копії і долучати їх до матеріалів службового розслідування;

отримувати та збирати згідно з чинним законодавством України інформацію, пов'язану зі службовим розслідуванням, у тому числі від інших органів державної влади, юридичних і фізичних осіб за запитом посадової особи, яка призначила службове розслідування.

15. За згодою особи, з якою проводиться бесіда, її усні пояснення можуть фіксуватися технічними засобами. Такі пояснення оформлюються надалі в письмовому вигляді, підписуються опитуваним та долучаються до матеріалів службового розслідування.

16. Як фахівець може залучатись будь-яка особа, що має необхідні знання для дачі висновку з досліджуваних питань та в разі необхідності має відповідний допуск до відомостей, що становлять державну таємницю.

Питання, які ставляться фахівцеві, і його висновок не можуть виходити за межі його спеціальних знань.

Висновок фахівця оформлюється у письмовому вигляді і долучається до матеріалів службового розслідування.

17. Співробітники Служби зовнішньої розвідки України зобов'язані надавати правдиві письмові пояснення щодо суті предмета службового розслідування та поставлених їм питань, пред'являти відповідні документи чи матеріали.

18. Військовослужбовець, стосовно якого проводиться службове розслідування, має право:

знати підстави проведення стосовно нього службового розслідування;

брати участь у службовому розслідуванні шляхом пояснення фактів та надання відповідних документів, вимагати додаткового вивчення пояснень осіб, причетних до службового розслідування;

клопотати про витребування й залучення до матеріалів розслідування нових документів, видань, інших матеріальних носіїв інформації;

висловлювати письмові зауваження щодо проведення службового розслідування, дій або бездіяльності посадової особи (осіб), яка його проводить, клопотати щодо дострокового припинення її (їх) повноважень;

відмовлятися давати будь-які пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначено чинним законодавством України;

ознайомлюватися зі змістом матеріалів службового розслідування;

оскаржувати рішення, прийняте за результатами службового розслідування, у строки і порядку, що визначені чинним законодавством України.

19. У разі відмови військовослужбовця, стосовно якого проводиться службове розслідування, надати пояснення, посадова особа, яка його проводить, складає відповідну довідку. Зміст такої довідки засвідчується підписами двох свідків цього факту.

Усунення від виконання службових обов'язків

20. Службове розслідування може проводитись з усуненням військовослужбовця, стосовно якого воно проводиться, від виконання службових обов'язків, про що видається відповідний наказ із зазначенням причин усунення.

21. Термін усунення не повинен перевищувати тривалості службового розслідування та часу, визначеного для прийняття рішення за його результатами.

22. На час усунення за військовослужбовцем, стосовно якого проводиться службове розслідування, зберігається право на забезпечення всіма видами матеріального та грошового забезпечення за посадою, що він обіймав, якщо іншого не передбачено чинним законодавством України.

Оформлення результатів службового розслідування

23. За результатами службового розслідування складається висновок, у якому зазначаються:

посада, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, термін військової служби і перебування на займаній посаді особи, стосовно якої проведено службове розслідування;

підстави для призначення службового розслідування;

заходи, здійснені в процесі службового розслідування, й одержані при цьому результати, які підтверджують чи спростовують відомості, що стали підставою для його призначення;

обставини, причини, умови та наслідки скоєного військовослужбовцем правопорушення, рівень заподіяної шкоди та негативного впливу на службову діяльність;

вимоги законів чи інших нормативно-правових та розпорядчих документів, які було порушено;

ступінь та форма (навмисно чи з необережності) вини або невинуватість причетних осіб, обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність чи знімають вину;

заперечення, заяви та клопотання особи, стосовно якої проводилось службове розслідування, мотиви їх відхилення чи підстави для задоволення;

висновок щодо наявності чи відсутності в діянні військовослужбовця складу дисциплінарного правопорушення та в чому воно (за наявності такого) полягало з обов'язковим посиланням на наявні докази;

пропозиції щодо притягнення винних осіб до відповідальності без зазначення конкретного виду стягнення або зняття з військовослужбовця, стосовно якого проводилось службове розслідування, безпідставних звинувачень чи підозр;

вжиті або запропоновані заходи для усунення негативних наслідків скоєного правопорушення та умов, що йому сприяли.

24. Висновок за результатами службового розслідування підписується особою (особами), якою (якими) воно проводилось.

Кожен з учасників службового розслідування має право письмово викласти свою окрему думку або додаткові зауваження, які долучаються до висновку за результатами службового розслідування як додатки.

25. Перед поданням висновку разом з матеріалами службового розслідування на розгляд посадовій особі, яка його призначила, в обов'язковому порядку здійснюється його правова оцінка Юридичною службою.

Після правової оцінки висновку посадова особа (особи), яка (які) проводила службове розслідування, під підпис ознайомлює з його змістом військовослужбовця, стосовно якого воно проводилось.

Відмова військовослужбовця, стосовно якого проводилось службове розслідування, підписувати висновок за його результатами, оформлюється у письмовому вигляді і засвідчується підписами двох свідків цього факту.

Прийняття рішення за результатами розслідування

26. Посадова особа, яка призначила службове розслідування, у 10-денний термін розглядає висновок і матеріали службового розслідування проводить бесіду з військовослужбовцем, стосовно якого воно проводилось, і затверджує висновок за результатами службового розслідування.

(пункт 26 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 14.12.2009 р. N 251)

27. Якщо вину військовослужбовця повністю доведено, посадова особа, яка призначила службове розслідування, приймає рішення про його притягнення до дисциплінарної відповідальності та визначає вид дисциплінарного стягнення, а також особу, якій доручає підготувати проект відповідного наказу.

Вид дисциплінарного стягнення зазначається особисто посадовою особою, яка призначила службове розслідування, на висновку за його результатами.

28. Накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця, стосовно якого проводилось службове розслідування, має здійснюватись у порядку і спосіб, що визначені Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

29. Висновки разом з усіма матеріалами службового розслідування зберігаються в Організаційно-інспекторському управлінні в окремих справах.

Копія висновку долучається до особової справи військовослужбовця, стосовно якого проводилось службове розслідування.

 

Заступник Голови Служби
зовнішньої розвідки України 

 
П. Морозов 

Опрос