Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по заполнению формы государственного статистического наблюдения N 1-споживання (годовая) "Обследование потребления продуктов и услуг в производстве продукции (работ, услуг) за 2006 год"

Госкомстат
Приказ, Инструкция от 13.07.2006 № 316
Утратил силу

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-споживання (річна) "Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг) за 2006 рік"

Наказ Державного комітету статистики України
від 13 липня 2006 року N 316

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 липня 2006 р. за N 879/12753 

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державного комітету статистики України
 від 18 грудня 2007 року N 450)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", ураховуючи положення частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою забезпечення інформаційних потреб системи національних рахунків НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-споживання (річна) "Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг) за 2006 рік" (далі - Інструкція), що додається.

2. Респондентам під час заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-споживання (річна) "Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг) за 2006 рік" використовувати Інструкцію, затверджену цим наказом.

3. Департаменту міжгалузевої статистики підприємств (Жук І. М.) визначити потрібний тираж, підготувати й передати адміністративно-господарському департаменту (Царський В. І.) оригінал Інструкції, затвердженої цим наказом, для виготовлення.

4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І. Ю.) забезпечити фінансування послуг щодо виготовлення та доставки Інструкції, затвердженої цим наказом.

5. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В. І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою Інструкції, затвердженої цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету статистики України від 22.11.2005 N 373 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-споживання (річна-одноразова) "Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг) за 2005 рік", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.12.2005 за N 1449/11729.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Головка В. А.

 

Голова 

О. Г. Осауленко 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-споживання (річна) "Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг) за 2006 рік"

1. Загальні положення

1.1. Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг) проводиться за підсумками відповідної діяльності в 2006 році.

1.2. В адресній частині форми наводяться:

- повне найменування суб'єкта господарювання, що звітує (згідно з установчим документом);

- фактична повна поштова адреса суб'єкта господарювання, що звітує;

- інформація щодо класифікаційних ознак підприємства згідно з Довідкою про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ).

1.3. При заповненні форми N 1-споживання (річна) "Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг) за 2006 рік" застосовуються первинні документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку.

1.4. У рядках, графах звіту, які не мають показників, ставиться прочерк.

2. Показники щодо матеріальних витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) (розділ 1)

2.1. За показником Матеріальні витрати відображаються витрати підприємства, які пов'язані з виробництвом продукції (робіт, послуг) у звітному році.

Заповнення показника Матеріальні витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) здійснюється на підставі регістрів бухгалтерського обліку: рахунків класу 8 "Витрати за елементами", рахунків класу 9 "Витрати діяльності" (за умови прийняття підприємством рішення про застосування для обліку витрат тільки рахунків класу 9), рахунку 23 "Виробництво" (за умови прийняття підприємством рішення про застосування для обліку витрат тільки рахунків класу 9 та в частині обліку витрат на виробництво продукції власного виробництва для внутрішнього споживання), рахунку 15 "Капітальні інвестиції" (у частині обліку витрат на модернізацію з поліпшення та створення основних засобів власними силами). Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

До показника Матеріальні витрати включається вартість витрачених (спожитих) у виробництві продуктів: сировини й основних матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів (канцелярське приладдя, продукти на лікувально-профілактичне харчування працівників тощо), а також вартість виконаних для підприємства робіт і послуг виробничого та невиробничого характеру (здійснення окремих операцій з виробництва продукції, обробки сировини й матеріалів; оплата підприємствами-замовниками спожитих послуг з переробки давальницької сировини; проведення іспитів з випробування сировини й матеріалів, які використовуються у виробництві; транспортні послуги, які є складовою технологічного процесу виробництва тощо).

У складі цього показника також ураховуються витрати на сплату спожитих послуг сторонніх підприємств з поточного обслуговування та ремонту основних фондів (крім транспортних засобів, офісної та комп'ютерної техніки), витрати, пов'язані з використанням природної сировини (відрахування на покриття витрат на геологорозвідку та геологорозшук корисних копалин, на рекультивацію земель, плата за деревину, продану на пні, плата за воду, що вибирається з водогосподарських систем у межах затверджених лімітів, а також платежі за використання інших природних ресурсів, за викиди і скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів та інші види шкідливого впливу в межах ліміту).

Не включаються до матеріальних витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) вартість придбаних для перепродажу товарів (послуг) та вартість покупних матеріалів (електроенергії, газу, нафтопродуктів тощо), які реалізовуються без додаткової обробки на даному підприємстві, витрати на оплату робіт, виконаних підрядними організаціями.

Підприємства-замовники вказують вартість сировини, переробку якої здійснювало стороннє підприємство (уключаючи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) на давальницьких умовах, у складі матеріальних витрат (рядки 010 - 220 форми N 1-споживання) відповідно до виду сировини, а оплату послуг (робіт) з переробки давальницької сировини включають до рядків 010 - 220 відповідно до виду послуги згідно з групуванням спожитих продуктів та послуг сторонніх організацій за видами діяльності Класифікації видів економічної діяльності (далі - КВЕД). Так, наприклад, при переробці нафти на давальницьких умовах, за рядком 050 "Видобування вуглеводнів та пов'язані з ними послуги" підприємство-замовник повинно відобразити вартість переданої для переробки нафти, а за рядком 110 "Продуктів нафтоперероблення" - вартість робіт, виконаних стороннім підприємством з виробництва бензину, керосину, дизельного палива тощо.

Також прикладом може бути виробництво цукру на давальницьких умовах: підприємство-замовник відобразить вартість цукрового буряку за рядком 010, а послуги цукрозаводу з виробництва цукру - за рядком 070.

Склад матеріальних витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) з урахуванням галузевих особливостей визначається згідно з: методичними рекомендаціями з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості; методичними рекомендаціями з формування собівартості будівельно-монтажних робіт; методичними рекомендаціями з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності; тимчасовими галузевими методичними рекомендаціями з обліку витрат на виробництво готової вугільної продукції на шахтах та розрізах; методичними рекомендаціями з планування обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства; методичними рекомендаціями з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті; методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств тощо.

2.2. Показник Матеріальні витрати за основним видом діяльності підприємства (графа 2 розділу 1) заповнюється на рівні розділу КВЕД. Основний вид діяльності підприємства визначається відповідно до установчих документів та реєстрації в ЄДРПОУ та повинен збігатися з графою 3 адресної частини бланка форми N 1-споживання. Якщо протягом звітного року підприємство не займалося основним видом діяльності, - графа 2 розділу 1 не заповнюється.

3. Показники щодо послуг сторонніх організацій (розділ 2)

3.1. За показником Оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми підприємствами та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності (рядки 300 - 480), наводиться розшифровка отриманих від сторонніх підприємств послуг за видами діяльності. Розшифровка послуг сторонніх організацій проводиться на підставі даних рахунку 84 "Інші операційні витрати" в частині обліку витрат послуг сторонніх організацій та підприємств.

 

Директор департаменту міжгалузевої
статистики підприємств
 

 
І. М. Жук
 

Опрос