Идет загрузка документа (99 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы отчетности N 1-приватизація и Инструкции по ее заполнению

Фонд государственного имущества
Форма, Приказ, Инструкция от 10.07.2006 № 1067
редакция действует с 30.07.2012

Про затвердження форми звітності N 1-приватизація та Інструкції щодо її заповнення

(заголовок у редакції наказу Фонду
державного майна України від 21.06.2012 р. N 3005)

Наказ Фонду державного майна України
від 10 липня 2006 року N 1067

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 липня 2006 р. за N 873/12747

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Фонду державного майна України
 від 5 березня 2008 року N 262
,
 від 21 червня 2012 року N 3005

Відповідно до статті 191 Закону України "Про інформацію" та з метою забезпечення систематичного аналізу процесів приватизації державного та комунального майна НАКАЗУЮ:

1. Затвердити за погодженням з Державною службою статистики України:

1.1. Форму звітності N 1-приватизація "Інформація про приватизацію державного майна підприємства, установи, організації", що додається.

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 1-приватизація "Інформація про приватизацію державного майна підприємства, установи, організації", що додається.

(пункт 1 у редакції наказу Фонду
державного майна України від 21.06.2012 р. N 3005)

2. Увести в дію, починаючи зі звіту за I квартал 2007 року, вищевказані форми звітності.

3. Поширити дію документів, затверджених пунктом 1 цього наказу, на Фонд майна Автономної Республіки Крим, регіональні відділення Фонду, органи місцевого самоврядування.

4. Департаменту інформаційних технологій, моніторингу та прогнозування (Синенко О. І.):

4.1. Забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

(підпункт 4.1 пункту 4 у редакції наказу Фонду
державного майна України від 21.06.2012 р. N 3005)

4.2. Здійснювати методологічне керівництво щодо розробки форм, затверджених пунктом 1 цього наказу.

4.3. Здійснювати розробку та експлуатацію комплексів електронної обробки інформації починаючи з 2007 року за формами, затвердженими пунктом 1 цього наказу.

4.4. Підпункт 4.4 пункту 4 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 05.03.2008 р. N 262)

4.5. Підпункт 4.5 пункту 4 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 05.03.2008 р. N 262,
у зв'язку з цим підпункт 4.6 уважати підпунктом 4.4)

4.4. Здійснювати зведення даних за інформацією, отриманою від регіональних відділень Фонду, з метою підготовки щоквартальної публікації уточнених даних в Державному інформаційному бюлетені про приватизацію у місячний термін після звітного періоду.

(підпункт 4.4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Фонду державного майна України від 21.06.2012 р. N 3005)

5. Голові Фонду майна Автономної Республіки Крим, начальникам регіональних відділень Фонду забезпечити збір, обробку і подання даних від органів місцевого самоврядування за формами, затвердженими пунктом 1 цього наказу.

6. Управлінню офіційних друкованих видань (Путівська Н. А.) забезпечити, починаючи зі звіту за I квартал 2007 року, публікацію зведеної інформації щодо приватизації у Державному інформаційному бюлетені про приватизацію.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ФДМУ Лєдомську С. Ю. 

 

Голова Фонду 

В. Семенюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Осауленко
 

 

ЗВІТНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

за ___ квартал 20__ року

Подають

Терміни подання

регіональні відділення Фонду державного майна України
 
 
до Фонду державного майна України
 
 
 

 
на 3-й день
після звітного
періоду


Форма N 1-приватизація (квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
10.07.2006 N 1067
(у редакції наказу Фонду державного майна України
від 21.06.2012 N 3005)
за погодженням з Держстатом України

Найменування державного органу приватизації, який здійснював приватизацію об'єкта ___________
______________________________________________________________________________________

Повне найменування об'єкта після приватизації _____________________________________________
______________________________________________________________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ об'єкта після приватизації ____________________________________________

Наказ щодо прийняття рішення про приватизацію від ____________ 20__ року         N _____________

Затвердження акта оцінки майна (висновку про вартість майна):
                 наказ від ____________ 20__ року                                          N ____________

Затвердження плану приватизації (для об'єктів груп В, Г), затвердження графіка продажу (для об'єктів групи Е):
                 наказ від ____________ 20__ року                                          N _____________

Нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу
                 ____________ 20__ року                                                          N ____________

Дата затвердження акта передачі майна державного підприємства
                 ____________ 20__ року

Затвердження плану розміщення акцій:
після корпоратизації
                 наказ від ____________ 20__ року                                          N _______________;

відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна"
                 наказ від ____________ 20__ року                                          N ______________

Дата державної реєстрації господарського товариства ____________ 20__ року

Розділ I. Загальні відомості про об'єкт до приватизації

N
рядка

Відомості

Код/назва

А

Б

1

110

Повне найменування

 

111

Код згідно з ЄДРПОУ

 

115

Місцезнаходження об'єкта та телефон

 

116

Код за КОАТУУ території, на якій розташований об'єкт

 

120

Повне найменування уповноваженого органу управління

 

121

Код за КОДУ уповноваженого органу управління

 

130

Група об'єкта (А, В, Г, Д, Е, Ж)

 

131

Код групи об'єкта (1, 3, 4, 45, 46, 47, 48, 8, 91, 10)

 

136

Код категорії об'єкта (1, 2, 3, 33, 4)

 

140

Повне найменування та місцезнаходження юридичної особи, на балансі якої перебував об'єкт

 

141

Код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, на балансі якої перебував об'єкт

 

145

Спосіб приватизації об'єкта

 

146

Код способу приватизації об'єкта (1, 4, 7, 8)

 

147

Код безоплатної передачі частки державного майна (акцій) (1, 2, 3)

 

170

Назва організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ

 

171

Код організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ

 

172

Кількість об'єктів незавершеного будівництва, приватизованих у складі єдиного майнового комплексу

 

173

Додаткова ознака (5)

 

174

Кількість об'єктів незавершеного будівництва, приватизованих у складі структурного підрозділу

 

175

Назва основного виду економічної діяльності об'єкта за КВЕД

 

176

Код основного виду економічної діяльності об'єкта за КВЕД

 

Розділ II. Характеристика об'єкта

Розділ III. Дані про очікуване надходження коштів від продажу об'єкта

Розділ IV. Характеристика господарського товариства

Розділ V. Дані про очікуване надходження коштів від розміщення акцій

Розділ VI. Кількість та вартість майна об'єктів незавершеного будівництва, приватизованих у складі єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу

N
з/п

 

Номер рядка

Кількість,
одиниць

Вартість майна згідно з актом оцінки, тис. грн

А

Б

В

1

2

1

Кількість та вартість майна об'єктів незавершеного
будівництва, приватизованих у складі єдиного
майнового комплексу або структурного підрозділу,* - усього

01

 

 

1.1

у тому числі:

Повне найменування об'єкта незавершеного будівництва
_______________________________________________
_______________________________________________

02

Х

 

Місцезнаходження об'єкта
_______________________________________________
_______________________________________________

Х

Х

1.2

Повне найменування об'єкта незавершеного будівництва
_______________________________________________
_______________________________________________

03

Х

 

Місцезнаходження об'єкта
_______________________________________________
_______________________________________________

Х

Х

1.3

Повне найменування об'єкта незавершеного будівництва
_______________________________________________
_______________________________________________

04

Х

 

Місцезнаходження об'єкта
_______________________________________________
_______________________________________________

Х

Х

1.4

Повне найменування об'єкта незавершеного будівництва
_______________________________________________
_______________________________________________

05

Х

 

Місцезнаходження об'єкта
_______________________________________________
_______________________________________________

Х

Х

____________
* Потрібне підкреслити.

_____________________________
         (посада керівника респондента)

________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

_____________________________
                   (посада виконавця)

________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

телефон: ________________               факс: ____________________               електронна пошта: __________________

 

Начальник Управління
інформаційних технологій
та моніторингу

О. Синенко

(форма N 1-приватизація із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 05.03.2008 р. N 262
,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 21.06.2012 р. N 3005)

 

ЗВІТНІСТЬ

КІЛЬКІСТЬ ТА ВАРТІСТЬ МАЙНА ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА, ПРИВАТИЗОВАНИХ У СКЛАДІ ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ АБО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ*

Додаток до форми звітності N 1-приватизація виключено

(додаток до форми N 1-приватизація із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 05.03.2008 р. N 262
,
 виключено згідно з наказом Фонду
державного майна України від 21.06.2012 р. N 3005)

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 1-приватизація "Інформація про приватизацію державного майна підприємства, установи, організації"

I. Загальні положення

1.1. Звітність за формою N 1-приватизація "Інформація про приватизацію державного майна підприємства, установи, організації" (далі - звіт за формою N 1-приватизація) респонденти складають у двох примірниках та один примірник подають щокварталу до Фонду державного майна України.

1.2. До об'єктів державної власності, що підлягають приватизації, належать об'єкти, визначені частиною першою статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна".

1.3. При продажу акцій (часток, паїв), що належать державі у господарських товариствах, звіт за формою N 1-приватизація складається і подається після:

державної реєстрації господарського товариства (далі - ГТ) для об'єктів, щодо яких затверджується план приватизації;

затвердження плану розміщення акцій ГТ.

1.4. При способах приватизації, визначених статтею 15 Закону України "Про приватизацію державного майна", крім продажу акцій (часток, паїв), що належать державі у господарських товариствах, звіт за формою N 1-приватизація складається і подається після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

При безоплатній передачі частки державного майна (акцій) об'єктів агропромислового комплексу, крім ГТ, звіт за формою N 1-приватизація складається і подається після підписання договору безоплатної передачі частки державного майна (акцій).

1.5. У рядках "Повне найменування об'єкта після приватизації" та "Код згідно з ЄДРПОУ об'єкта після приватизації" при продажу акцій (часток, паїв), що належать державі у господарських товариствах, вказуються повне найменування об'єкта після приватизації та його код згідно з ЄДРПОУ.

Для об'єктів, приватизованих способами приватизації, визначеними статтею 15 Закону України "Про приватизацію державного майна", крім продажу акцій (часток, паїв), що належать державі у господарських товариствах, включаючи об'єкти незавершеного будівництва, ці рядки можуть бути не заповнені, якщо на дату подання звіту за формою N 1-приватизація об'єкт не було перереєстровано.

Для об'єктів групи Е у цих рядках вказуються повне найменування та код згідно з ЄДРПОУ суб'єкта господарювання, у статутному капіталі якого приватизується частка державного майна.

1.6. У рядку "Наказ щодо прийняття рішення про приватизацію" вказуються дата та номер наказу державного органу приватизації, яким було прийнято рішення про приватизацію об'єкта.

1.7. У рядку "Затвердження акта оцінки майна (висновку про вартість майна)" зазначаються дата та номер наказу державного органу приватизації, яким затверджено акт оцінки майна (висновок про вартість майна) об'єкта.

1.8. Рядок "Затвердження плану приватизації (для об'єктів груп В, Г), затвердження графіка продажу (для об'єктів групи Е)" заповнюється:

для об'єктів груп В, Г зазначаються дата та номер наказу державного органу приватизації про затвердження плану приватизації;

для об'єктів групи Е зазначаються дата та номер наказу державного органу приватизації про затвердження графіка продажу об'єкта.

1.9. У рядку "Нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу" зазначаються дата та номер нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об'єкта.

1.10. У рядку "Дата затвердження акта передачі майна державного підприємства" зазначається дата затвердження акта передачі майна державного підприємства до сфери управління державного органу приватизації.

1.11. У рядку "Затвердження плану розміщення акцій" зазначаються дата та номер наказу державного органу приватизації про затвердження плану розміщення акцій ГТ після корпоратизації або дата та номер наказу державного органу приватизації про затвердження плану розміщення акцій ГТ відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна".

1.12. У рядку "Дата державної реєстрації господарського товариства" зазначається дата реєстрації господарського товариства відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

1.13. Вартісні показники зазначаються в тис. гривень з трьома десятковими знаками.

II. Порядок заповнення розділу I "Загальні відомості про об'єкт до приватизації" звіту за формою N 1-приватизація

2.1. У рядку 110 зазначається повне найменування об'єкта, яке він мав до початку процесу приватизації; для ГТ, яке починає процес приватизації після корпоратизації, - найменування об'єкта, яке він мав до корпоратизації.

При поданні звіту за формою N 1-приватизація про структурний підрозділ обов'язково вказується, що це за об'єкт (цех, дільниця, філія, завод тощо) та структурним підрозділом якого саме об'єкта він є.

Якщо звіт за формою N 1-приватизація подається про об'єкт незавершеного будівництва, то в повному найменуванні об'єкта відображається безпосередньо його цільове призначення. Наприклад, "Незавершене будівництво дитячого садка" тощо. У разі продажу об'єкта незавершеного будівництва під розбирання поряд з його повним найменуванням дописується "під розбирання".

Якщо звіт за формою N 1-приватизація складається про приміщення, будівлю або споруду (це має бути тільки об'єкт групи А, при цьому у рядку 173 зазначається цифра "5"), то у рядку 110 зазначається його повне найменування, наприклад, "Приміщення магазину "Мрія", "Будівля магазину "Мрія".

Якщо звіт за формою N 1-приватизація подається про окреме індивідуально визначене майно (це має бути тільки об'єкт групи А, при цьому у рядку 136 зазначається цифра "4"), то у рядку 110 зазначається повне найменування майна підприємств, організацій, яким воно належало, наприклад, "Майно ліквідованого (збанкрутілого) заводу "Промінь", або "Майно комбінату "Ватра", або "Майно, що не ввійшло до статутного капіталу ГТ "Універмаг".

У звітах за формою N 1-приватизація про об'єкти групи Е у рядку 110 зазначається: "Корпоративні права держави у статутному капіталі господарської організації тощо", тобто господарської організації, повне найменування та код згідно з ЄДРПОУ якої вказані у рядках "Повне найменування об'єкта після приватизації" та "Код згідно з ЄДРПОУ об'єкта після приватизації".

2.2. У рядку 111 код згідно з ЄДРПОУ вказується тільки для об'єктів, які приватизуються в цілому (у рядку 136 зазначається цифра "1").

Якщо звіт за формою N 1-приватизація складається про приватизацію окремого індивідуально визначеного майна (у рядку 136 зазначається цифра "4"), то у рядку 111 зазначається код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, майно якої приватизується, поряд з яким дописується порядковий номер об'єкта приватизації.

2.3. У рядку 115 зазначаються місцезнаходження об'єкта приватизації (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, N будинку), де він розташований, та телефон (за наявності).

2.4. У рядку 116 зазначається код території, на якій розташовано об'єкт, за ДК 014-1997 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України" (КОАТУУ), затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 31 жовтня 1997 року N 659 (із змінами).

2.5. У рядку 120 дається повне найменування уповноваженого органу управління, до сфери управління якого входив об'єкт, а в рядку 121 зазначається його код відповідно до Класифікації органів державного управління, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 18 лютого 2011 року N 41. Ці рядки не заповнюються, якщо звіт за формою N 1-приватизація подається про приватизацію об'єкта групи Е (у рядку 136 зазначається цифра "2") та окремого індивідуально визначеного майна (у рядку 136 зазначається цифра "4").

2.6. У рядку 130 зазначається група (А, В, Г, Д, Е, Ж), до якої згідно зі статтею 51 Закону України "Про приватизацію державного майна" належить об'єкт приватизації.

При складанні звіту за формою N 1-приватизація про приватизацію окремого індивідуально визначеного майна (у рядку 136 зазначається цифра "4") у рядку 130 завжди зазначається "А".

2.7. У рядку 131 зазначається код групи об'єкта, а саме:

група А - 1; група В - 3; група Г - єдині майнові комплекси державних підприємств та акції акціонерних товариств, які на момент прийняття рішення про приватизацію (продаж) мають ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), - 4; група Г - єдині майнові комплекси державних підприємств та акції акціонерних товариств, які на момент прийняття рішення про приватизацію (продаж) мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, - 45; група Г - єдині майнові комплекси державних підприємств та акції акціонерних товариств, які на момент прийняття рішення про приватизацію (продаж) одночасно мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави та ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), - 46; група Г - єдині майнові комплекси підприємств оборонно-промислового комплексу - 47; група Г - об'єкти, визначені уповноваженими органами управління як такі, що потребують застосування індивідуального підходу до приватизації (такі, що мають унікальні виробництва, використовують рідкісні ресурси (нематеріальні активи, ноу-хау, включаючи науково-дослідні та проектно-конструкторські організації та установи, які відповідають таким вимогам)), - 48; група Д - 8; група Е - 91; група Ж - 10.

2.8. У рядку 136 зазначається код категорії об'єкта приватизації, а саме: 1 - об'єкт у цілому; 2 - структурний підрозділ (у тому числі будівля, споруда, приміщення) та об'єкт групи Е; 3 - об'єкт незавершеного будівництва; 33 - невстановлене устаткування та будівельні матеріали, що придбані для об'єкта незавершеного будівництва та приватизуються окремо; 4 - окреме індивідуально визначене майно.

Якщо звіт за формою N 1-приватизація подається про окреме майно, яке відповідно до статті 51 Закону України "Про приватизацію державного майна" належить до об'єктів приватизації групи Ж, то у рядку 136 зазначається цифра "2", а у рядку 130 - Ж.

2.9. У рядку 140 зазначаються повне найменування та місцезнаходження юридичної особи, на балансі якої перебував об'єкт, про який складається звіт за формою N 1-приватизація, а в рядку 141 - код згідно з ЄДРПОУ цієї юридичної особи. Ці рядки не заповнюються, якщо звіт за формою N 1-приватизація подається про об'єкт, що приватизується в цілому (у рядку 136 зазначається цифра "1"), про об'єкт групи Е та окреме індивідуально визначене майно.

2.10. У рядку 145 зазначається спосіб приватизації, а в рядку 146 - код цього способу приватизації, а саме: викуп об'єкта приватизації - 1; продаж на аукціоні - 4; продаж акцій господарських товариств - 7; продаж за конкурсом - 8.

2.11. При приватизації державних сільськогосподарських підприємств шляхом безоплатної передачі частки державного майна (акцій), якщо інша частина приватизована конкретним способом, у рядку 145 зазначається спосіб приватизації об'єкта, а у рядку 146 - код цього способу приватизації об'єкта.

2.12. При безоплатній передачі частки державного майна (акцій) у рядку 147 зазначається код виду безоплатної передачі майна, а саме: 1 - безоплатна передача відсутня; 2 - повна безоплатна передача, 3 - часткова безоплатна передача.

2.13. У рядку 170 зазначається назва організаційно-правової форми господарювання об'єкта до приватизації, а у рядку 171 зазначається її код відповідно до державного класифікатора ДК 002:2004 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року N 97. Ці рядки заповнюються, якщо звіт за формою N 1-приватизація подається про об'єкт, що приватизується в цілому (у рядку 136 зазначається цифра "1").

2.14. Якщо в складі єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу є приватизовані об'єкти незавершеного будівництва, то значення показників рядка 172 або рядка 174 мають дорівнювати кількості об'єктів незавершеного будівництва, приватизованих у складі єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу, зазначених у графі 1 рядка 01 розділу IV звіту за формою N 1-приватизація.

2.15. Якщо звіт за формою N 1-приватизація подається про окреме приміщення, будівлю або споруду групи А, то у рядку 173 зазначається цифра "5".

2.16. У рядку 175 зазначається повна назва основного виду економічної діяльності об'єкта до початку процесу приватизації та у рядку 176 - код основного виду економічної діяльності об'єкта відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457 (із змінами). До 31 грудня 2012 року дані про основний вид економічної діяльності зазначаються відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26 грудня 2005 року N 375 (із змінами).

Основний вид економічної діяльності об'єкта, що приватизований в цілому (у рядку 136 зазначається цифра "1"), зазначається той, який зазначений першим у довідці з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Основний вид економічної діяльності структурного підрозділу (у рядку 136 зазначається цифра "2") визначається за основним видом його безпосередньої діяльності, а не підприємства, на балансі якого він перебував. Для будівлі, споруди та приміщення (у рядку 173 зазначається цифра "5") цей показник не заповнюється.

Основний вид економічної діяльності об'єкта незавершеного будівництва (у рядку 136 зазначається цифра "3") визначається відповідно до його призначення.

III. Порядок заповнення розділу II "Характеристика об'єкта" звіту за формою N 1-приватизація

3.1. У рядку 210 зазначається показник за даними табельного обліку працівників (якщо такі є) об'єкта: для груп А, Ж - на дату затвердження акта оцінки майна або висновку про вартість майна; для груп В, Г - на дату державної реєстрації ГТ, визначений згідно з главою 2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року N 286, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за N 1442/11722 (із змінами).

3.2. У рядку 220 зазначається вартість майна:

при продажу акцій (часток, паїв), що належать державі у господарських товариствах, для об'єктів груп В, Г відповідно до графи "Усього, тис. гривень" рядка 8 акта оцінки майна;

при способах приватизації, визначених статтею 15 Закону України "Про приватизацію державного майна", крім продажу акцій (часток, паїв), що належать державі у господарських товариствах, для об'єктів груп А, В, Г, Ж - відповідно до рядка "Усього" висновку про вартість майна.

3.3. При складанні звіту за формою N 1-приватизація про приватизацію об'єкта незавершеного будівництва (у рядку 136 зазначається цифра "3" або цифри "33") у цьому розділі заповнюються тільки значення показників рядків 220 та 240 з урахуванням значення абзацу другого пункту 3 акта оцінки об'єкта незавершеного будівництва або відповідно до рядка "Усього" висновку про вартість майна.

3.4. При складанні звіту за формою N 1-приватизація про об'єкт групи Е заповнюються тільки значення рядків 220 та 240 відповідно до значень пункту 5 акта оцінки частки (паю, акцій) або відповідно до значень рядка "Усього" висновку про вартість майна.

3.5. У рядку 240 у колонці "Значення показника" зазначаються дані:

при продажу акцій (часток, паїв), що належать державі у господарських товариствах, для об'єктів груп В, Г, які створені на базі державного майна, - відповідно до графи "Усього, тис. гривень" рядка 11 акта оцінки майна;

при продажу акцій (часток, паїв), що належать державі у господарських товариствах, для об'єктів груп В, Г, які створені на базі державного майна та майна орендаря, - відповідно до графи "що належать державі" рядка 17 акта оцінки майна;

при способах приватизації, визначених статтею 15 Закону України "Про приватизацію державного майна", крім продажу акцій (часток, паїв), що належать державі у господарських товариствах, для об'єктів груп А, В, Г, Ж - відповідно до рядка "Усього" висновку про вартість майна.

3.6. При складанні звіту за формою N 1-приватизація про приватизацію окремого індивідуально визначеного майна (у рядку 136 зазначається цифра "4") у цьому розділі заповнюється тільки значення рядка 240 відповідно до значень рядка "Усього" висновку про вартість майна.

У разі якщо приватизуються декілька видів окремого індивідуально визначеного майна конкретного підприємства, цей показник повинен дорівнювати сумі відповідних даних з вищевказаних висновків.

3.7. Значення показника рядка 242 заповнюється з плану приватизації об'єкта.

При відсутності безоплатної передачі частки державного майна (акцій) об'єкта значення показника рядка 242 не заповнюється. При цьому у рядку 147 зазначається цифра "1".

При повній безоплатній передачі частки державного майна (акцій) об'єкта значення показника рядка 240 дорівнює значенню показника рядка 242. У цьому разі не заповнюються розділи III та V звіту за формою N 1-приватизація, а в рядку 147 зазначається цифра "2".

При частковій безоплатній передачі частки державного майна (акцій) об'єкта, якщо інша частка державного майна (акцій) закріплена або залишається за державою, значення показника рядка 240 більше значення показника рядка 242 на величину вартості частки майна, що закріплена або залишається за державою, значення якої зазначається в рядку 430 розділу IV. У цьому разі не заповнюються розділи III та V, а у рядку 147 зазначається цифра "3".

3.8. Значення показника рядка 250 залежно від способу приватизації заповнюється відповідно до значень графи "Усього, тис. гривень" рядка 9 акта оцінки майна або відповідно до пункту 3 розділу III плану приватизації об'єкта.

3.9. Значення показника рядка 260 заповнюється відповідно до значення рядка 031 балансу, складеного відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 396/3689 (із змінами), на дату оцінки майна. Цей показник заповнюється для:

об'єктів груп А, В, Г, Ж, які мають статус юридичної особи;

об'єктів груп А, Ж без статусу юридичної особи у разі їх продажу єдиним майновим комплексом.

Якщо об'єкт здає в оренду майно, первісна вартість основних засобів зазначається без вартості майна, яке придбане орендарем за час оренди об'єкта.

3.10. Значення показника рядка 270 заповнюється відповідно до значення рядка 030 балансу, складеного відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 396/3689 (із змінами), на дату оцінки майна. Цей показник заповнюється для:

об'єктів груп А, В, Г, Ж, які мають статус юридичної особи;

об'єктів груп А, Ж без статусу юридичної особи у разі їх продажу єдиним майновим комплексом.

3.11. Значення показників рядків 280 та 290 заповнюються відповідно до договору купівлі-продажу або інших документів, у яких визначені площа та вартість земельної ділянки, на якій розташований об'єкт приватизації.

Значення показників рядків 280 та 290 заповнюються за наявності відомостей про земельну ділянку, на якій розташований об'єкт приватизації.

Ці рядки не заповнюються при продажу окремого індивідуально визначеного майна (у рядку 136 зазначається цифра "4"), вбудованого приміщення та об'єктів групи Е.

IV. Порядок заповнення розділу III "Дані про очікуване надходження коштів від продажу об'єкта" звіту за формою N 1-приватизація

4.1. Значення показників рядка 320 заповнюється відповідно до договору купівлі-продажу об'єкта.

4.2. Значення показника рядка 320 за графою 3 дорівнює сумі значень показників цього рядка за графами 1, 2.

V. Порядок заповнення розділу IV "Характеристика господарського товариства" звіту за формою N 1-приватизація

5.1. Значення показника рядка 410 заповнюється відповідно до даних акта оцінки майна:

для ГТ, створених на базі державного (комунального) майна, - відповідно до рядка 11 графи "Усього, тис. гривень";

для ГТ, створених на базі державного (комунального) майна та майна орендаря, - відповідно до рядка 17 графи "Усього, тис. гривень".

Для об'єктів групи Е в рядку 410 зазначається статутний капітал суб'єкта господарювання.

5.2. Значення показника рядка 430 заповнюється відповідно до показників плану розміщення акцій об'єкта приватизації.

VI. Порядок заповнення розділу V "Дані про очікуване надходження коштів від розміщення акцій" звіту за формою N 1-приватизація

6.1. Значення показників рядка 510 заповнюється відповідно до показників плану розміщення акцій або плану приватизації об'єкта приватизації.

6.2. Значення показника рядка 510 графи "У цілому" менше (на суму вартості частки державного майна (акцій), переданої безоплатно, - рядок 242 та закріпленої або залишеної за державою - рядок 430) або дорівнює значенню показника рядка 410.

6.3. Значення показника рядка 510 за графою 3 має дорівнювати сумі значень показників цього рядка за графами 1, 2.

VII. Порядок заповнення розділу VI "Кількість та вартість майна об'єктів незавершеного будівництва, приватизованих у складі єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу" звіту за формою N 1-приватизація

7.1. Розділ VI звіту за формою N 1-приватизація заповнюється у разі, якщо до складу єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу входять об'єкти незавершеного будівництва (у разі якщо у рядку 136 зазначено цифру "1" або цифру "2").

7.2. У рядках 02, 03, 04 та 05 повне найменування об'єкта незавершеного будівництва, що приватизований у складі єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу, його місцезнаходження (графа Б), вартість майна, що наводиться в графі 2, заповнюється з відповідних рядків графи 5 висновку про вартість майна.

7.3. Значення показника рядка 01 у графі 1 відповідає кількості об'єктів, зазначених поіменно в рядках 02, 03, 04 та 05.

7.4. Значення показника рядка 01 у графі 2 дорівнює сумі значень показників рядків 02, 03, 04 та 05.

 

Начальник Управління
інформаційних технологій
та моніторингу

О. Синенко

(Інструкція із змінами, внесеними згідно з наказом
Фонду державного майна України від 05.03.2008 р. N 262
,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 21.06.2012 р. N 3005)

Опрос