Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Акта о результатах камеральной проверки налоговой декларации (расчета) относительно отдельных общегосударственных и местных налогов и сборов

Государственная налоговая администрация
Акт, Приказ от 17.07.2006 № 416
Утратил силу

Про затвердження форми Акта про результати камеральної перевірки податкової декларації (розрахунку) щодо окремих загальнодержавних і місцевих податків і зборів

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 17 липня 2006 року N 416

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 липня 2006 р. за N 872/12746

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства доходів і зборів України
 від 21 січня 2014 року N 53)

Відповідно до підпункту "в" підпункту 4.2.2 пункту 4.2 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Акта про результати камеральної перевірки податкової декларації (розрахунку), що додається.

2. Установити, що форма Акта, затверджена цим наказом, застосовується щодо місцевих податків і зборів; плати за землю; податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; фіксованого сільськогосподарського податку; збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду; збору за спеціальне водокористування; збору за забруднення навколишнього природного середовища; збору за користування радіочастотним ресурсом; збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; плати за користування надрами для видобування корисних копалин; плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат; рентної плати за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні; рентної плати за транзитне транспортування природного газу; рентної плати за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами; рентної плати за транзитне транспортування аміаку; збору за проведення гастрольних заходів; плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів; збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

3. Установити, що камеральні перевірки податкових декларацій (розрахунків) щодо зазначених вище загальнодержавних і місцевих податків і зборів проводяться посадовими особами органів державної податкової служби в такі строки:

протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання податкових декларацій (розрахунків), базовий податковий (звітний) період для яких дорівнює календарному місяцю;

протягом 60 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання податкових декларацій (розрахунків), базовий податковий (звітний) період для яких дорівнює календарному кварталу (півріччю, року).

При цьому камеральні перевірки податкових декларацій (розрахунків) щодо земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності та фіксованого сільськогосподарського податку проводяться посадовими особами органів державної податкової служби протягом 60 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання таких декларацій (розрахунків).

У разі отримання органом державної податкової служби декларацій (розрахунків), що подані з порушенням граничного строку подання, уточнюючих декларацій (розрахунків), нових звітних декларацій (розрахунків), а також декларацій (розрахунків) за нововідведені земельні ділянки (для земельного податку), за новоукладені договори (для орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності), за нові земельні ділянки (для фіксованого сільськогосподарського податку) камеральна перевірка проводиться протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання такої декларації (розрахунку).

4. Акт про результати камеральної перевірки податкових декларацій (розрахунків) не складається у таких випадках:

за відсутності арифметичної або методологічної помилки в поданій платником податків податковій декларації (розрахунку);

якщо до початку проведення камеральної перевірки податкової декларації (розрахунку) платником податку подано нову звітну або уточнюючу декларацію (розрахунок) з виправленими показниками.

5. Департаменту податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н. В.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

6. Головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:

6.1 забезпечити оформлення результатів камеральних перевірок відповідно до затвердженої форми Акта та у визначені строки;

6.2 провести навчання з відповідними підрозділами щодо практичного застосування вимог даного наказу.

7. Департаменту інформатизації процесів оподаткування (Шаров І. Б.) розробити програмне забезпечення комп'ютерної обробки даних Актів про результати камеральних перевірок у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

8. Департаменту інформаційної політики та масово-роз'яснювальної роботи (Андронова А. О.) у 10-денний термін після державної реєстрації довести цей наказ через засоби масової інформації до відома платників податків.

9. Наказ Державної податкової адміністрації України від 27.10.2004 N 616 "Про затвердження форми Акта про результати камеральної перевірки податкових декларацій (розрахунків) по окремих загальнодержавних і місцевих податках і зборах" скасувати.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Оперенка Г. М.

 

Голова 

О. І. Кірєєв 

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

 
 
А. В. Дашкевич

Міністр фінансів України

В. М. Пинзеник

 

01 

АКТ
про результати камеральної перевірки податкової декларації (розрахунку)

02 

________________ 200_ р.
________________________________
(дата складання Акта) 

03 

N
__________________________________
                     (номер Акта) 

04 

 
_____________________________
(місце складання) 

Мною,

05 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада посадової особи органу державної податкової служби) 

06 

_______________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу органу державної податкової служби) 

07 

_______________________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби) 

проведено камеральну перевірку податкової декларації (розрахунку) щодо

08 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(назва податку або збору /обов'язкового платежу/) 

09 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджетної класифікації податку або збору /обов'язкового платежу/) 


 

поданої(го) за

10 

______________________________________________________________________________
(звітний податковий період) 

у такий строк:

11 

______________________________________________________________________________
(вхідний органу державної податкової служби N _______ від ________________ 200_ року) 

12 

Повне найменування (П. І. Б.) платника: 

 

 

13 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Місцезнаходження (місце проживання) платника: 

Поштовий індекс 

 

 

 

 

 

 

 

Міжміський телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е-mail 

 

факс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камеральною перевіркою встановлено, що розмір податкового зобов'язання з податку або збору (обов'язкового платежу), зазначеного платником такого податку або збору (обов'язкового платежу) у податковій декларації (розрахунку), є

15 

меншим 

 

16 

більшим  

 


 

ніж визначено за результатами камеральної перевірки, оскільки при заповненні податкової декларації (розрахунку) платником податку або збору (обов'язкового платежу)

17 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(стислий зміст порушення) 


 
 
 

що призвело до

18 

заниження 

 

19 

завищення  

 


 

податкового зобов'язання на

20 

грн. коп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 


 

21 

Розрахунок 

 

назва податку, збору (обов'язкового платежу)  

сума податкового зобов'язання (належна до нарахування сума податку, збору (обов'язкового платежу) (грн. коп.) 

за даними платника 

за даними камеральної перевірки 

відхилення (+, -) 

22 

 

 

 

 

_______________________________________________________
(посада посадової особи органу державної податкової служби, яка склала Акт)

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

Керівник підприємства 

____________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

Платник податку - фізична особа

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

Акт складено у двох примірниках.

Один примірник Акта отримав(ла), з обов'язками, правами, відповідальністю платника податків та порядком оскарження рішень і дій посадових осіб органів державної податкової служби ознайомився(лась):

Керівник (головний бухгалтер) підприємства,
платник податку - фізична особа

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

Дата вручення платнику податків Акта камеральної перевірки

 

 

. 

 

 

. 

 

 

 

 


 

Заступник директора
Департаменту податку на прибуток
та інших податків і зборів
(обов'язкових платежів)
 

 
 
 
О. М. Задорожний
 

Опрос