Идет загрузка документа (234 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по управлению активами институционных инвесторов (деятельности по управлению активами)

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Условия, Решение от 26.05.2006 № 341
Утратил силу

Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 26 травня 2006 року N 341

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 липня 2006 р. за N 864/12738

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25 квітня 2008 року N 473
,
 від 3 вересня 2009 року N 986
,
 від 18 квітня 2011 року N 416
,
 від 9 серпня 2011 року N 1002
,
 від 18 серпня 2011 року N 1097
,
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 3 липня 2012 року N 926

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23 липня 2013 року N 1281)

Відповідно до статей 16, 18, 26 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України від 06.09.2005 N 2800 "Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

2. Юридичні особи, які отримали ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами, до набрання чинності Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" зобов'язані привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Закону та цих Ліцензійних умов протягом трьох років з дати набрання ними чинності.

3. Юридичні особи, які отримали ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами, до набрання чинності цього рішення повинні привести свою діяльність у відповідність до пункту 14 глави 3 розділу II цих Ліцензійних умов протягом року з дати набрання ними чинності.

4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрану забезпечити:

подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності відповідно до законодавства.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку С. Бірюка та Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрана.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

 
С. Г. Гуржій
 

 

 

Ліцензійні умови
провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

(У тексті Ліцензійних умов слова "статутний фонд (капітал)" і "статутний фонд" в усіх відмінках та числах замінено словами "статутний капітал" у відповідних відмінках та числах згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 квітня 2011 року N 416)

Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 16, 18, 26 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про господарські товариства", статті 32 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", статті 39 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", статті 85 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", статей 8, 9, 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням вимог статей 13 та 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та інших нормативно-правових актів, що регулюють провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів, визначають кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші спеціальні вимоги, необхідні для провадження зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку.

Розділ I. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють порядок видачі та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) та перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії, умови отримання ліцензії та провадження зазначеного виду професійної діяльності.

2. У цих Ліцензійних умовах нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

заявник - юридична особа, яка подає документи для отримання або анулювання ліцензії (копії ліцензії), переоформлення ліцензії або отримання дубліката ліцензії;

сертифікований фахівець - працівник юридичної особи, що здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів, який отримав сертифікат з управління активами у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

стаж роботи на фондовому ринку - загальний стаж роботи особи:

у професійному учаснику за будь-яким видом професійної діяльності на фондовому ринку;

як посадової особи в саморегулівній організації на фондовому ринку, яка набула відповідного статусу в установленому законодавством порядку;

як державного службовця в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;

(абзац четвертий пункту 2 розділу I замінено абзацами четвертим - сьомим
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.04.2008 р. N 473,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий
 уважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим
,
 абзац сьомий пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

посадова особа саморегулівної організації на фондовому ринку - керівник та заступники керівника виконавчого органу саморегулівної організації, а також керівники структурних підрозділів, у тому числі керівник юридичної служби;

(пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.04.2008 р. N 473,
 у зв'язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий
 уважати відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим)

ліцензіат - юридична особа (компанія з управління активами, банк, який прийняв рішення щодо управління активами створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду, професійний адміністратор, який прийняв рішення щодо управління активами недержавних пенсійних фондів, яким він надає послуги з адміністрування), яка одержала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);

ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування;

ліцензія - документ установленого зразка, який засвідчує право ліцензіата провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) протягом визначеного строку за умови виконання цих Ліцензійних умов;

приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ліцензіатом при здійсненні професійної діяльності на фондовому ринку;

інші терміни вживаються у цих Ліцензійних умовах відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про недержавне пенсійне забезпечення".

3. Ліцензування діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

(пункт 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 926)

4. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) можуть отримати:

компанія з управління активами;

професійний адміністратор недержавних пенсійних фондів, юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

банк - щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" у разі, якщо він не виконує функції зберігача цього фонду;

(абзац четвертий пункту 4 розділу І у редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 926)

Національний банк України - щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду.

(пункт 4 розділу І доповнено абзацом п'ятим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

5. Юридична особа має право здійснювати діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на всій території України після отримання відповідної ліцензії в органі ліцензування за умови вступу до щонайменше однієї саморегулівної організації в порядку, передбаченому законодавством України.

Статут такої юридичної особи повинен відповідати вимогам законодавства.

(пункт 5 розділу І доповнено новим абзацом другим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.08.2011 р. N 1002,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Відокремлений підрозділ юридичної особи, що здійснює управління активами інституційних інвесторів, якому надаються повноваження здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), має право на її провадження відповідно до цих Ліцензійних умов з дати отримання завіреної органом ліцензування копії відповідної ліцензії.

Юридична особа може утворити відокремлений підрозділ, що здійснює управління активами інституційних інвесторів за межами України за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

(пункт 5 розділу І доповнено абзацом четвертим згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

6. Строк дії ліцензії встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

(пункт 6 розділу І у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 926)

7. Ліцензія (копія ліцензії) чинна до закінчення строку її дії (за наявності відповідного строку в ліцензії), визнання її недійсною або анулювання.

(пункт 7 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

8. Забороняється здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії), визнання ліцензії недійсною або її анулювання.

(пункт 8 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

9. Якщо юридична особа має намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії), вона повинна отримати нову ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов.

(абзац перший пункту 9 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

Не пізніше ніж за тридцять календарних днів до закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії) ліцензіат подає пакет документів відповідно до вимог цих Ліцензійних умов.

(абзац другий пункту 9 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

Нова ліцензія набирає чинності з дати, яка є наступною після дати закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії (за наявності відповідного строку в ліцензії).

(абзац третій пункту 9 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

10. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат повинен переоформити ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов.

Строк дії переоформленої ліцензії (копії ліцензії) не може перевищувати строку дії (за наявності відповідного строку в ліцензії), зазначеного в ліцензії, що переоформляється. Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.

(абзац другий пункту 10 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

У разі подання заяви та відповідних документів на переоформлення ліцензії вона є чинна до дати видачі нової ліцензії, яка зазначається на бланку ліцензії. Бланк ліцензії, що переоформляється, визнається недійсним.

У разі надання заяви та відповідних документів на переоформлення ліцензії з порушенням строків, установлених цими Ліцензійними умовами, або ненадання таких документів ліцензія визнається недійсною з дати отримання органом ліцензування відповідних документів або з дати виявлення органом ліцензування цього факту.

11. У разі реорганізації ліцензіата, якщо юридична особа має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, то вона протягом тридцяти календарних днів з дати реєстрації установчих документів зобов'язана подати до органу ліцензування заяву про анулювання попередньо виданої ліцензії у зв'язку з її реорганізацією та відповідну заяву і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до цих Ліцензійних умов.

12. За видачу, переоформлення ліцензії, видачу дубліката, копії ліцензії справляється плата, розмір якої встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

(пункт 12 розділу І у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 926)

13. Ліцензія або її завірена копія, видана органом ліцензування, не підлягає передачі для використання іншими суб'єктами господарювання для здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

14. Поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку забороняється, крім здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів у випадках, передбачених статтею 54 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)".

Компанія з управління активами може здійснювати діяльність з управління іпотечним покриттям.

(пункт 14 розділу I у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.09.2009 р. N 986)

15. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні виконуватись ліцензіатом (відокремленим підрозділом) протягом строку дії ліцензії.

Розділ II. Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанією з управління активами

Глава 1. Умови отримання компанією з управління активами ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. Компанія з управління активами створюється у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю та здійснює діяльність відповідно до вимог законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених Законами України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про недержавне пенсійне забезпечення", та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з цього питання.

(пункт 1 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.04.2008 р. N 473
,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.09.2009 р. N 986
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 926)

2. Компанія з управління активами, крім вимог, установлених законодавством, у статуті має зазначити відомості про:

види діяльності, провадження яких буде здійснювати заявник;

заборону щодо поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків, передбачених пунктом 14 розділу I цих Ліцензійних умов;

(абзац третій пункту 2 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.09.2009 р. N 986)

здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів з урахуванням обмежень, передбачених Законами України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про недержавне пенсійне забезпечення";

створення резервного фонду компанії з управління активами;

(абзац п'ятий пункту 2 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.09.2009 р. N 986)

уповноважений орган, що приймає рішення про створення, ліквідацію пайового інвестиційного фонду, випуск інвестиційних сертифікатів та інших дій, пов'язаних із здійсненням діяльності з управління активами інституційних інвесторів;

структурний підрозділ або окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю).

(пункт 2 глави 1 розділу II доповнено абзацом сьомим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 926)

Структурний підрозділ, який проводить внутрішній аудит (контроль), організаційно не залежить від інших підрозділів фінансової установи.

(пункт 2 глави 1 розділу II доповнено абзацом восьмим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 926)

3. Розмір статутного капіталу компанії з управління активами, сплачений грошовими коштами, повинен становити суму не менше ніж 7000000 гривень на день подання документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання ліцензії.

(пункт 3 глави 1 розділу II у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.04.2008 р. N 473
,)
 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.09.2009 р. N 986
,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 09.08.2011 р. N 1002
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 926)

4. Частка держави в статутному капіталі компанії з управління активами не повинна перевищувати 10 відсотків.

5. У складі учасників (акціонерів) компанії з управління активами не можуть бути фізичні особи, які мають не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіють прямо чи опосередковано акціями (частками) у статутному капіталі цієї компанії з управління активами.

(главу І розділу ІІ доповнено новим пунктом 5 згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926,
у зв'язку з цим пункти 5 - 8 вважати відповідно пунктами 6 - 9)

6. Компанія з управління активами отримує ліцензію за поданням саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, яка об'єднує компанії з управління активами, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

7. Абзац перший пункту 7 глави 1 розділу II виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 25.04.2008 р. N 473,
у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий
 уважати відповідно абзацами першим - четвертим)

Компанія з управління активами повинна мати при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівник), які безпосередньо здійснюють діяльність з управління активами, а для провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів відокремленими підрозділами - не менше двох сертифікованих фахівців у кожному відокремленому підрозділі (у тому числі керівник відокремленого підрозділу).

(абзац перший пункту 7 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.09.2009 р. N 986)

Керівники та фахівці компанії з управління активами (в тому числі керівники та фахівці її відокремлених підрозділів), яким надані повноваження щодо здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, не можуть одночасно працювати в іншому професійному учаснику фондового ринку.

(абзац другий пункту 7 глави 1 розділу II у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.04.2008 р. N 473
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.09.2009 р. N 986
,
 у редакції рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 926)

Абзац третій пункту 7 глави 1 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 926,
у зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий
 вважати відповідно абзацами третім, четвертим)

Керівник або тимчасово виконуючий обов'язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів, повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше двох років та за останні два роки цієї діяльності не повинен бути керівником професійного учасника, якого визнано банкрутом та здійснено його ліквідацію за рішенням суду, до якого застосовувалась санкція за порушення законодавства щодо ліквідації інститутів спільного інвестування або санкція - анулювання ліцензії.

(абзац третій пункту 7 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.09.2009 р. N 986
,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 09.08.2011 р. N 1002
,
 рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 926)

Уповноважений орган компанії з управління активами при призначенні на посаду керівника компанії з управління активами повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

(пункт 7 глави 1 розділу ІІ доповнено абзацом четвертим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.08.2011 р. N 1002)

8. Компанія з управління активами зобов'язана мати обладнання та програмне забезпечення, які відповідають вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється, у тому числі пристрій для безперебійного електроживлення та не менше трьох комп'ютерів, а також засоби зв'язку (телефон, електронна пошта, факс).

9. За заявою компанії з управління активами копію відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) можуть отримати її філії або інші відокремлені підрозділи, якщо подані документи відповідають пункту 1 розділу VI цих Ліцензійних умов.

Глава 2. Документи, які подаються компанією з управління активами для отримання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. Компанія з управління активами для отримання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) подає заяву про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 1 до структурного підрозділу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який розглядає документи, подані на отримання ліцензії.

(абзац перший пункту 1 глави 2 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:

копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, засвідчена нотаріально або органом, що видав документ;

(абзац третій пункту 1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.08.2011 р. N 1097)

засвідчена в установленому порядку копія статуту заявника, із змінами та доповненнями (нова редакція), які зареєстровано відповідно до законодавства;

аудиторський висновок про формування та сплату статутного капіталу заявника, складений відповідно до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 N 1528, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 за N 53/13320;

(абзац п'ятий пункту 1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.04.2008 р. N 473
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 926)

довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що мають повноваження безпосередньо провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані у порядку, установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (додаток 2), та витяг з трудової книжки керівника заявника (його відокремлених підрозділів) або копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у нього стажу роботи на фондовому ринку, засвідчені в установленому законодавством порядку;

(абзац шостий пункту 1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.04.2008 р. N 473
,
 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.09.2009 р. N 986)

довідка про наявність (відсутність) у складі учасників (акціонерів) заявника фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано акціями (частками) у статутному капіталі заявника (додаток 9), засвідчена підписом та печаткою заявника;

(пункт 1 глави 2 розділу II доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

довідка про бездоганну ділову репутацію керівника заявника, складена у довільній формі, в якій повинна міститися інформація стосовно наявності (відсутності) фактів займання керівником заявника протягом останніх двох років посади керівника в професійному учаснику, якого визнано банкрутом та здійснено його ліквідацію за рішенням суду або до якого не застосовувалась санкція за порушення законодавства щодо ліквідації інститутів спільного інвестування або санкція - анулювання ліцензії;

(пункт 1 глави 2 розділу II доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий
вважати відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим)

інформація про власників та пов'язаних осіб заявника (додаток 3);

довідка про наявність (відсутність) у складі засновників (акціонерів) заявника органу (органів) державної влади (із зазначенням у разі наявності частки кожного в статутному капіталі), засвідчена підписом та печаткою заявника, складена у довільній формі;

копія свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску цінних паперів (у разі здійснення випуску цінних паперів заявником);

письмове подання відповідної саморегулівної організації щодо спроможності компанії з управління активами провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами);

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності заявника на нежитлове приміщення (далі - приміщення) або право користування ним.

(абзац тринадцятий пункту 1 глави 2 розділу II у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.09.2009 р. N 986)

2. У разі наявності в заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен зазначити в заяві про видачу ліцензії інформацію про кожен такий підрозділ.

До заяви обов'язково додаються щодо кожного відокремленого підрозділу такі документи, завірені підписом та печаткою заявника:

оригінал або копія положення про відокремлений підрозділ;

довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що мають повноваження безпосередньо провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані у порядку, установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (додаток 2);

оригінали або засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності заявника на приміщення або право користування ним.

(пункт 2 глави 2 розділу II доповнено абзацом п'ятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.04.2008 р. N 473)

3. Документи, що подаються до органу ліцензування відповідно до вимог цих Ліцензійних умов, повинні бути викладені державною мовою.

4. Заява та документи, зазначені в абзацах шостому - восьмому пункту 1 цієї глави, повинні бути підписані керівником, засвідчені печаткою компанії з управління активами, а в абзаці дев'ятому пункту 1 цієї глави засвідчені підписом керівника та печаткою компанії. Документи, зазначені в абзацах шостому - десятому пункту 1 цієї глави, є дійсними протягом двох місяців з дати їх підписання.

5. Документи на двох і більше сторінках мають бути пронумеровані та прошиті.

6. У разі зазначення у заяві вищевказаного відокремленого підрозділу разом з ліцензією заявнику видається також копія ліцензії для відокремленого підрозділу.

7. Заявник несе відповідальність згідно з вимогами законодавства за достовірність інформації, указаної у заяві про видачу ліцензії (копії) та документах, що додаються до неї.

8. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про зміни, які сталися у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензій).

Повідомлення складається державною мовою у паперовій та електронній формах.

Повідомлення в електронній формі складається шляхом заповнення таблиць та форм, передбачених додатками 1 - 3 та 5 - 9 цих Ліцензійних умов, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі, визначеному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

(абзац третій пункту 8 глави 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

 Абзац четвертий пункту 8 глави 2 розділу II виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.09.2009 р. N 986,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим)

Повідомлення надається (надсилається) до центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. При відправленні повідомлення поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем відділення зв'язку, що обслуговує відправника.

(абзац четвертий пункту 8 глави 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

(главу 2 розділу II доповнено пунктом 8 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.04.2008 р. N 473)

Глава 3. Умови провадження компанією з управління активами професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. Ліцензіат повинен мати приміщення у власності або користуванні.

Ліцензіат повинен здійснювати професійну діяльність за місцезнаходженням, зазначеним у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (крім випадку здійснення цієї діяльності відокремленим підрозділом юридичної особи за наявності відповідної копії ліцензії, що отримана в установленому порядку), у приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших юридичних осіб.

(абзац другий пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.08.2011 р. N 1097)

За місцезнаходженням ліцензіата (його відокремленого підрозділу) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місцезнаходження, в тому числі номерів поверху та кімнат приміщення.

(пункт 1 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.09.2009 р. N 986,
у зв'язку з цим абзаци третій - восьмий
 вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим)

Для забезпечення провадження професійної діяльності відокремленим структурним підрозділом ліцензіата на підставі відповідної копії ліцензії ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні приміщення, що розташоване за місцезнаходженням такого підрозділу ліцензіата.

Приміщення вважається повністю відокремленим у разі, якщо воно одночасно не використовується іншими юридичними особами.

Загальна площа приміщення ліцензіата для забезпечення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) повинна становити не менше ніж 30 кв. м, а для відповідного відокремленого структурного підрозділу ліцензіата - не менше ніж 20 кв. м.

Ліцензіат у разі тимчасової зміни місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) більше ніж на три місяці повинен мати відповідний документ, що підтверджує право власності або тимчасового користування приміщенням, яке відповідає вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами.

У разі тимчасової зміни місцезнаходження більше ніж на три місяці, але не більше ніж на дванадцять місяців, ліцензіат зобов'язаний:

не пізніше ніж за 5 робочих днів до зміни місцезнаходження у письмовій формі повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку;

(абзац дев'ятий пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 926)

протягом 5 робочих днів з дати виникнення такої зміни:

опублікувати в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про тимчасову зміну місцезнаходження (із зазначенням строку зміни місцезнаходження та нового місцезнаходження);

(абзац одинадцятий пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 926)

надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку копію цієї публікації та копію документа, що підтверджує право власності або користування таким приміщенням, засвідчені печаткою ліцензіата та підписом його керівника.

(абзац дванадцятий пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 926)

У разі тимчасової зміни місцезнаходження менше ніж на три місяці ліцензіат зобов'язаний:

не пізніше ніж за 5 робочих днів до зміни місцезнаходження у письмовій формі повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку;

(абзац чотирнадцятий пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 926)

протягом 5 робочих днів з дати виникнення такої зміни:

опублікувати в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про тимчасову зміну місцезнаходження (із зазначенням строку зміни місцезнаходження та нового місцезнаходження);

(абзац шістнадцятий пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 926)

надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку копію цієї публікації, засвідчену печаткою ліцензіата та підписом його керівника.

(абзаци восьмий та дев'ятий пункту 1 глави 3 розділу II замінено абзацами
 восьмим - сімнадцятим згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 03.09.2009 р. N 986
,
 абзац сімнадцятий пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 926)

(пункт 1 глави 3 розділу II у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 25.04.2008 р. N 473)

2. Приміщення ліцензіата повинно бути обладнано сертифікованою охоронно-пожежною сигналізацією.

3. Ліцензіат зобов'язаний подавати звіти до органу ліцензування відповідно до вимог нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регулюють провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

(пункт 3 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 926)

4. Ліцензіат зобов'язаний забезпечувати безперешкодне входження уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до приміщень, у яких він провадить професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), у зв'язку з реалізацією ними повноважень відповідно до законодавства.

(главу 3 розділу II доповнено новим пунктом 4 згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.04.2008 р. N 473,
у зв'язку з цим пункти 4 - 14 уважати відповідно пунктами 5 - 15,
 пункт 4 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 926)

5. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензій). У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідне повідомлення в паперовій та електронній формах (складених відповідно до пункту 8 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов) разом з документами, які підтверджують зазначені зміни, або засвідченими в установленому порядку копіями таких документів, а саме:

(абзац перший пункту 5 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.04.2008 р. N 473
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 926)

засвідчені в установленому порядку копії змін до статуту (нова редакція), які зареєстровано відповідно до законодавства (протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідних змін згідно із законодавством), а в разі перетворення в акціонерне товариство - з дати реєстрації відповідного випуску акцій товариства, створеного шляхом перетворення.

(абзац другий пункту 5 глави 3 розділу II у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.04.2008 р. N 473)

При внесенні змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу, ліцензіат повинен сплатити вказане збільшення виключно за рахунок грошових коштів відповідно до законодавства;

довідку про керівних посадових осіб та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що мають повноваження безпосередньо провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані у порядку, установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (додаток 2), протягом 15 робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати, зазначеної в сертифікаті, або з дати призначення на посаду (звільнення з посади) сертифікованого фахівця) та витяг з трудової книжки керівника заявника (його відокремлених підрозділів) або копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у нього стажу роботи на фондовому ринку, засвідчені в установленому законодавством порядку.

(абзац четвертий пункту 5 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.04.2008 р. N 473
,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.09.2009 р. N 986)

Зазначена довідка не подається, якщо зміни, які виникли, стосуються тільки зміни стажу роботи на фондовому ринку сертифікованого фахівця.

(пункт 5 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.09.2009 р. N 986,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий
 вважати відповідно абзацами шостим - восьмим)

У разі зменшення у ліцензіата визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб) під час здійснення професійної діяльності ліцензіат не пізніше трьох місяців від дати виникнення цього факту повинен відновити потрібну кількість;

довідку про бездоганну ділову репутацію керівника заявника, складену у довільній формі, в якій повинна міститися інформація стосовно наявності (відсутності) фактів займання керівником заявника протягом останніх двох років посади керівника в професійному учаснику, якого визнано банкрутом та здійснено його ліквідацію за рішенням суду або до якого не застосовувалась санкція за порушення законодавства щодо ліквідації інститутів спільного інвестування або санкція - анулювання ліцензії, протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (в тому числі призначення на посаду, звільнення з посади);

(пункт 5 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

довідку про наявність (відсутність) у складі учасників (акціонерів) заявника фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано акціями (частками) у статутному капіталі заявника (додаток 9), протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін у складі учасників (акціонерів), що володіють прямо чи опосередковано акціями (частками) у статутному капіталі ліцензіата;

(пункт 5 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий
вважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим)

інформацію про власників та пов'язаних осіб заявника (додаток 3) - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін;

копію свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску цінних паперів (протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації), крім свідоцтв про випуск цінних паперів ІСІ;

(абзац десятий пункту 5 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.04.2008 р. N 473)

засвідчені в установленому порядку копії змін до документів, що підтверджують право власності ліцензіата на приміщення або право користування ним (протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін).

(пункт 5 глави 3 розділу II доповнено абзацом одинадцятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.09.2009 р. N 986
,
 абзац
одинадцятий пункту 5 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 09.08.2011 р. N 1002)

У разі звільнення керівника компанії з управління активами орган, наділений відповідно до законодавства повноваженнями щодо призначення керівника, зобов'язаний призначити нового керівника або тимчасово виконуючого обов'язки керівника компанії з управління активами не пізніше трьох робочих днів з дати звільнення керівника компанії з управління активами. У разі тимчасової відсутності керівника компанії з управління активами (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність) особа, яка тимчасово виконує його обов'язки, має приступити до виконання обов'язків керівника компанії з управління активами з першого дня його відсутності.

(пункт 5 глави 3 розділу ІІ доповнено абзацом дванадцятим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.08.2011 р. N 1002
,
 абзац дванадцятий пункту 5 глави 3 розділу ІІ у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

6. Ліцензіат має право здійснювати одночасно управління активами декількох інституційних інвесторів з дотриманням вимог законодавства у сфері управління активами інституційних інвесторів.

7. Ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати видачі ліцензії, яка зазначена на бланку, подати до територіального органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за своїм місцезнаходженням облікову картку професійного учасника фондового ринку згідно з додатком 4.

(абзац перший пункту 7 глави 3 розділу ІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 09.08.2011 р. N 1002
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 926)

У разі зміни в процесі діяльності ліцензіата відомостей, зазначених в обліковій картці, а також отримання копій ліцензії для здійснення відокремленими підрозділами ліцензіата професійної діяльності на фондовому ринку (їх анулювання) ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів письмово повідомити про ці зміни територіальний орган Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, надати облікову картку з відповідними змінами, заповнити облікову картку щодо кожного відокремленого підрозділу, який отримав в установленому порядку копію ліцензії, та надати оновлену інформацію в електронному вигляді.

(абзац другий пункту 7 глави 3 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

8. Якщо відокремлений підрозділ ліцензіата відкривається в регіоні іншому, ніж регіон місцезнаходження ліцензіата (крім тих, що створюються за межами України), то ліцензіат повинен повідомити про це відповідний територіальний орган Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та надати йому інформацію згідно з пунктом 6 глави 3 розділу II цих Ліцензійних умов.

(абзац перший пункту 8 глави 3 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 926)

Усі відомості подаються до органу ліцензування з відповідним супровідним листом з обов'язковим зазначенням номера ліцензії, печаткою та підписом керівника ліцензіата.

9. Ліцензіат повинен розробити та затвердити внутрішні документи, що регулюють здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) та які повинні містити норми, що стосуються внутрішнього контролю, зокрема порядок і строки розгляду звернень клієнтів та професійних учасників фондового ринку, процедуру запобігання несанкціонованому доступу до службової інформації і її неправомірному використанню.

(пункт 9 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.09.2009 р. N 986)

10. Усі договори, які укладатимуться ліцензіатом, мають відповідати вимогам законодавства.

11. Ліцензіат та його відокремлені підрозділи, у тому числі ті, що утворені та діють в іноземних державах, повинні дотримуватися вимог щодо організації фінансового моніторингу, встановлених законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

У разі якщо вимоги щодо організації фінансового моніторингу суперечать законодавству іноземної держави, на території якої утворено відокремлений підрозділ, ліцензіат зобов'язаний повідомити спеціально уповноважений орган з питань фінансового моніторингу і Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про неможливість дотримання його відокремленим підрозділом зазначених вимог.

(главу 3 розділу ІІ доповнено новим пунктом 11 згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

12. Ліцензіат в установленому законодавством порядку повинен вживати заходів щодо обмеження ділових відносин або фінансових операцій з особами, що діють на території держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

(главу 3 розділу ІІ доповнено новим пунктом 12 згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926,
у зв'язку з цим пункти 11 - 15
 вважати відповідно пунктами 13 - 17)

13. Ліцензіат повинен розробити та затвердити правила проведення фінансового моніторингу та програми його здійснення не пізніше першої проведеної операції або укладеного договору.

Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення розробляються та змінюються відповідно до законодавства, що регулює питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

14. Ліцензіат повинен призначити працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, протягом одного робочого дня з дати отримання ліцензії та затвердити його посадову інструкцію.

15. Протягом строку дії ліцензії частка компанії з управління активами у статутному капіталі зберігача не може перевищувати п'яти відсотків.

16. Компанія з управління активами здійснює професійну діяльність за умови членства в саморегулівній організації, яка об'єднує юридичних осіб, що здійснюють діяльність з управління активами, та включення протягом трьох місяців після отримання ліцензії до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, відповідно до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2004 N 296, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 957/9556. У разі виходу із саморегулівної організації ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів з дати виходу подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідне повідомлення в письмовій формі із зазначенням причини виходу. У цьому разі компанія з управління активами повинна протягом трьох місяців стати членом саморегулівної організації та повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом тридцяти календарних днів.

(пункт 16 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.04.2008 р. N 473
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 926)

17. Компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів та не управляє активами недержавних пенсійних фондів, зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не менше ніж 7000000 гривень.

Особа, що здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів, зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні, не меншому ніж розмір її зареєстрованого статутного капіталу.

(абзац перший пункту 17 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.09.2009 р. N 986
,
 абзац перший пункту
17 глави 3 розділу ІІ замінено двома новими
 абзацами згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 09.08.2011 р. N 1002,
у зв'язку з цим абзаци другий та третій
 вважати абзацами третім та четвертим
,
 абзац другий пункту 17 глави 3 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

Вимоги до розміру власного капіталу ліцензіата, зазначені в абзацах першому та другому цього пункту, не поширюються на нього протягом перших двох років з дати видачі ліцензії в разі, якщо він вперше отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

(абзац третій пункту 17 глави 3 розділу ІІ із змінами, внесеними 
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 09.08.2011 р. N 1002)

Абзац четвертий пункту 17 глави 3 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 09.08.2011 р. N 1002)

У разі зменшення розміру власного капіталу нижче рівня, визначеного абзацами першим та другим цього пункту, компанія з управління активами або адміністратор недержавного пенсійного фонду зобов'язані:

(пункт 17 глави 3 розділу ІІ доповнено абзацом четвертим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.08.2011 р. N 1002)

повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом трьох робочих днів з дня виникнення такого зменшення;

(пункт 17 глави 3 розділу ІІ доповнено абзацом п'ятим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.08.2011 р. N 1002
,
 абзац п'ятий пункту 17 глави 3 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

привести розмір власного капіталу у відповідність з обов'язковим розміром, передбаченим чинним законодавством, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати відповідні підтвердні документи Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

(пункт 17 глави 3 розділу ІІ доповнено абзацом шостим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.08.2011 р. N 1002
,
 абзац шостий пункту 17 глави 3 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу особи, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, вимогам чинного законодавства на строк не більше як три місяці.

(пункт 17 глави 3 розділу ІІ доповнено абзацом сьомим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.08.2011 р. N 1002
,
 абзац сьомий пункту 17 глави 3 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

(пункт 17 глави 3 розділу II у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 25.04.2008 р. N 473)

Розділ III. Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) професійним адміністратором недержавного пенсійного фонду

Глава 1. Умови отримання професійним адміністратором недержавного пенсійного фонду ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. Статут (зміни до нього), поданий професійним адміністратором недержавного пенсійного фонду для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), повинен відповідати вимогам Законів України "Про господарські товариства", "Про недержавне пенсійне забезпечення" та нормативно-правовим актам Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань регулювання діяльності осіб, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів.

(пункт 1 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

2. Професійний адміністратор недержавних пенсійних фондів, крім вимог, встановлених законодавством, у статуті має зазначити:

здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, а саме: недержавних пенсійних фондів, адміністрування яких він провадить;

заборону щодо поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку;

провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.

3. Розмір статутного капіталу професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду, сплачений грошовими коштами, повинен становити суму не менш як 7000000 гривень на день подання документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання ліцензії.

(пункт 3 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.08.2011 р. N 1002
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 926)

4. Керівні посадові особи або тимчасово виконуючі обов'язки керівних посадових осіб професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду (його відокремлених підрозділів), яким надані повноваження щодо здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), а також фахівці професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду (його структурних підрозділів), що безпосередньо здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), повинні бути сертифіковані в установленому законодавством порядку.

(абзац перший пункту 4 глави 1 розділу III у редакції рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.08.2011 р. N 1002)

Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), повинен мати не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівник), а для провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів відокремленими підрозділами - не менше двох сертифікованих фахівців у кожному відокремленому підрозділі (у тому числі керівник відокремленого підрозділу).

(абзац другий пункту 4 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.09.2009 р. N 986)

Керівні посадові особи та фахівці професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду (його відокремлених підрозділів), яким надані повноваження щодо здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), не можуть одночасно працювати в іншій юридичній особі, яка здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), та займати керівні посади в іншому професійному учаснику.

(абзац третій пункту 4 глави 1 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

Уповноважений орган професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду при призначенні на посаду керівника професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

(пункт 4 глави 1 розділу ІІІ доповнено новим абзацом четвертим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.08.2011 р. N 1002,
 у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

Абзац п'ятий пункту 4 глави 1 розділу III виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 926)

5. За заявою професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду копію відповідної ліцензії можуть отримати його відокремлені підрозділи, якщо подані документи відповідають пункту 1 розділу VI цих Ліцензійних умов.

6. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду зобов'язаний мати обладнання та програмне забезпечення, які відповідають вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється, у тому числі пристрій для безперебійного електроживлення та не менше трьох комп'ютерів, а також засоби зв'язку (телефон, електронна пошта, факс).

7. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду повинен здійснювати діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) у нежитловому приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших юридичних осіб. Приміщення вважається повністю відокремленим у разі, якщо воно одночасно не використовується іншими юридичними особами.

(пункт 7 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.09.2009 р. N 986)

Глава 2. Документи, які подаються професійним адміністратором недержавних пенсійних фондів для отримання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду для отримання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) подає до структурного підрозділу органу ліцензування, який розглядає документи, подані на отримання ліцензії, документи, визначені абзацами третім - одинадцятим пункту 1 глави 2 розділу II й абзацом тринадцятим пункту 1 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов, та засвідчену в установленому порядку копію ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

(пункт 1 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

2. У разі наявності в заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), на підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен зазначити в заяві про видачу ліцензії інформацію про кожний такий підрозділ.

До заяви обов'язково додаються щодо кожного відокремленого підрозділу такі документи, завірені підписом та печаткою заявника:

оригінал або копія положення про відокремлений підрозділ;

довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що мають повноваження безпосередньо провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані у порядку, установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (додаток 2).

3. Усі документи, що подаються професійним адміністратором недержавного пенсійного фонду для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), повинні відповідати вимогам пунктів 3 - 5 та 8 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов.

(пункт 3 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.04.2008 р. N 473)

4. У разі зазначення у заяві відокремленого підрозділу разом з ліцензією заявнику видається також копія ліцензії для відокремленого підрозділу.

5. Заявник несе відповідальність згідно з вимогами законодавства за достовірність інформації, указаної у заяві про видачу ліцензії (копії ліцензії) та документах, поданих для її отримання.

Глава 3. Умови провадження професійним адміністратором недержавного пенсійного фонду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду після отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) здійснює професійну діяльність на фондовому ринку відповідно до пунктів 1 - 5 глави 3 розділу II та пунктів 7 - 14 глави 3 розділу II цих Ліцензійних умов.

(пункт 1 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.04.2008 р. N 473
,
 рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 926)

2. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду повинен сформувати резервний фонд відповідно до Закону України "Про господарські товариства" та з урахуванням особливостей Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які регулюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

(пункт 2 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

3. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду, який отримав ліцензію на провадження професійної діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів та ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), зобов'язаний підтримувати розмір власного капіталу на рівні не меншому, ніж розмір його зареєстрованого статутного капіталу.

(абзац перший пункту 3 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.08.2011 р. N 1002)

У разі зменшення зазначеного розміру власного капіталу ліцензіат зобов'язаний вжити заходів, передбачених абзацами другим - четвертим частини третьої статті 39 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

(абзац другий пункту 3 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

4. Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду, який отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), має право здійснювати управління тільки активами того недержавного пенсійного фонду, адміністратором якого він є.

Якщо адміністратор недержавного пенсійного фонду є одноосібним засновником корпоративного пенсійного фонду, здійснює адміністрування цього фонду, то він не має права управляти активами цього фонду.

5. У разі отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) професійний адміністратор повинен здійснити усі дії, передбачені пунктом 16 глави 3 розділу II цих Ліцензійних умов.

(пункт 5 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.04.2008 р. N 473
,
 рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 926)

6. У разі звільнення або тимчасової відсутності керівника професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду орган, наділений відповідно до законодавства повноваженнями щодо призначення керівника, зобов'язаний призначити нового керівника або тимчасово виконуючого обов'язки керівника професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду не пізніше трьох робочих днів з дати звільнення або тимчасової відсутності керівника професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду.

(главу 3 розділу III доповнено пунктом 6 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.08.2011 р. N 1002)

Розділ IV. Умови отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) банком

Глава 1. Умови отримання банком ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. Статут, поданий банком для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), повинен відповідати вимогам Законів України "Про господарські товариства", "Про банки і банківську діяльність", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про недержавне пенсійне забезпечення" та нормативно-правовим актам Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань регулювання діяльності осіб, що здійснюють управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

(пункт 1 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

2. Статутом банку повинно бути передбачено здійснення діяльності з управління активами створеного ним корпоративного пенсійного фонду.

3. Банк повинен мати при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівник структурного підрозділу, на який покладено функцію з управління активами) та не менше двох сертифікованих осіб в кожному відокремленому підрозділі (у тому числі і керівник відокремленого підрозділу).

4. Керівні посадові особи та фахівці банку (його відокремлених підрозділів), яким надані повноваження щодо здійснення діяльності з управління активами недержавних пенсійних фондів, не можуть одночасно працювати в іншій юридичній особі, яка здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів.

(абзац перший пункту 4 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

У разі звільнення або тимчасової відсутності керівника структурного підрозділу банку, на який покладено функцію з управління активами, орган, наділений відповідно до законодавства повноваженнями щодо призначення керівника, зобов'язаний призначити нового керівника або тимчасово виконуючого обов'язки керівника структурного підрозділу банку, на який покладено функцію з управління активами, не пізніше трьох робочих днів з дати звільнення або тимчасової відсутності керівника цього структурного підрозділу.

(пункт 4 глави 1 розділу IV доповнено новим абзацом другим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.08.2011 р. N 1002,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Абзац третій пункту 4 глави 1 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 926)

5. Відокремлений структурний підрозділ банку, який здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду, повинен здійснювати діяльність з управління активами в нежитловому приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших структурних підрозділів банку.

(пункт 5 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.09.2009 р. N 986)

6. За заявою банку копію відповідної ліцензії можуть отримати його відокремлені підрозділи, якщо подані документи відповідають пункту 1 розділу VI цих Ліцензійних умов.

Глава 2. Документи, які подаються банком для отримання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. Банк для отримання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) подає до структурного підрозділу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який розглядає документи, подані на отримання ліцензії, документи, визначені абзацами третім - одинадцятим та тринадцятим пункту 1 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов.

(пункт 1 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.04.2008 р. N 473
,
 у редакції рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 926)

2. У разі наявності в заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен зазначити в заяві про видачу ліцензії інформацію про кожний такий підрозділ.

До заяви обов'язково додається щодо кожного відокремленого підрозділу оригінал або копія положення про відокремлений підрозділ, завірена підписом та печаткою заявника.

3. Усі документи, що подаються банком для отримання ліцензії, повинні відповідати вимогам пунктів 3 - 5 та 8 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов.

(пункт 3 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.04.2008 р. N 473)

4. У разі зазначення у заяві вищезазначеного відокремленого підрозділу разом з ліцензією заявнику видається також копія ліцензії для відокремленого підрозділу.

5. Заявник несе відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства за достовірність інформації, указаної у заяві про видачу ліцензії (копії ліцензії) та документах, поданих для її отримання.

Глава 3. Умови провадження банком професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Банк після отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) здійснює професійну діяльність на фондовому ринку відповідно до пунктів 1 - 5 глави 3 розділу II та пунктів 7 - 14 глави 3 розділу II цих Ліцензійних умов.

(глава 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.04.2008 р. N 473
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 926)

Розділ V. Порядок подання та розгляду документів для отримання ліцензії (копії ліцензії)

1. Для отримання ліцензії (копії ліцензії) заявник особисто або через уповноважену особу подає до структурного підрозділу органу ліцензування, який здійснює розгляд документів, поданих на отримання ліцензії, заяву про видачу ліцензії (копії ліцензії) та документи, що додаються до неї.

2. Заява про видачу ліцензії (копії ліцензії) та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів структурним підрозділом, який здійснює розгляд документів, поданих на отримання ліцензії, та підписом відповідальної особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

(пункт 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

3. Орган ліцензування має право протягом строку розгляду заяви про видачу ліцензії та відповідних документів здійснювати перевірку достовірності відомостей, які зазначені в цих документах.

4. Заява про видачу ліцензії (копії ліцензії) залишається без розгляду, якщо:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

пакет документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії, не відповідає вимогам пункту 1 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов;

документи оформлені з порушенням вимог, визначених цими Ліцензійними умовами.

5. Про залишення заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії) без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії) без розгляду протягом тридцяти календарних днів. У такому разі документи повертаються заявнику.

Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії) без розгляду, заявник може повторно подати заяву та відповідні документи про видачу ліцензії.

6. Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії (копії ліцензії) або рішення про відмову в її видачі в строк не пізніше ніж тридцять календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

7. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії (копії ліцензії) оформляється відповідним наказом, який підписується керівником органу ліцензування. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови. При відмові у видачі ліцензії подані документи заявнику не повертаються.

8. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії (копії ліцензії) або про відмову у видачі ліцензії (копії ліцензії) надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

9. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії (копії ліцензії) є:

недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії (копії ліцензії);

невідповідність заявника згідно з поданими документами вимогам цих Ліцензійних умов, установлених для отримання ліцензії (копії ліцензії).

10. У разі відмови у видачі ліцензії (копії ліцензії) на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником, він може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії (копії ліцензії) не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії (копії ліцензії).

11. Рішення про відмову у видачі ліцензії (копії ліцензії) може бути оскаржено в судовому порядку.

12. У разі прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії остання повинна бути оформлена протягом трьох робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

Відповідальна особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку робить відмітку про дату прийняття документа, що підтверджує унесення заявником плати за видачу ліцензії, на опису документів, які подаються на отримання ліцензії.

(абзац другий пункту 12 розділу V із змінами, внесеними згідно з 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

13. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до органу ліцензування для отримання оформленої ліцензії, орган ліцензування має право скасувати рішення про видачу ліцензії.

14. Після видачі заявнику ліцензії (копії ліцензії) протягом одного робочого дня з дати видачі ліцензії (копії ліцензії) інформація про видану ліцензію (копію ліцензії) уноситься органом ліцензування до ліцензійного реєстру.

15. Для кожного відокремленого підрозділу професійного учасника, які зазначені в заяві про видачу ліцензії та здійснюватимуть професійну діяльність на фондовому ринку на підставі отриманої ліцензії, орган ліцензування видає заявнику засвідчені копії ліцензії, які реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право відокремленого підрозділу на провадження професійної діяльності на фондовому ринку на підставі отриманої ліцензії.

Розділ VI. Вимоги до провадження діяльності новоствореними відокремленими підрозділами

1. У разі створення у ліцензіата в процесі здійснення професійної діяльності нового відокремленого підрозділу та/або розширення переліку діючих, яким будуть надані повноваження щодо права провадження професійної діяльності на фондовому ринку згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен до початку цієї діяльності подати до органу ліцензування заяву про видачу копії(й) ліцензії(й) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), згідно з додатком 5, а також засвідчені ним копії документів, що підтверджують повноваження відокремленого підрозділу щодо здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, а саме:

копію рішення про створення відокремленого підрозділу та/або надання вказаних повноважень діючому відокремленому підрозділу і копію затвердженого в установленому порядку положення про відокремлений підрозділ (крім банків);

для банків - копію письмового дозволу банку на здійснення відокремленим підрозділом визначеного ним переліку операцій, у тому числі операцій на фондовому ринку, та копію затвердженого в установленому порядку положення про внутрішній структурний підрозділ банку, якому надані повноваження щодо здійснення певних видів професійної діяльності на фондовому ринку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених структурних підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2006 N 160, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.04.2006 за N 409/12283;

довідку про відокремлені підрозділи заявника, яким надаються повноваження щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку (додаток 6);

довідку про керівних посадових осіб та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що мають повноваження безпосередньо провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (додаток 2), та витяг з трудової книжки керівника заявника (його відокремлених підрозділів) або копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у нього стажу роботи на фондовому ринку, засвідчені в установленому законодавством порядку.

(абзац п'ятий пункту 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.04.2008 р. N 473
,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.09.2009 р. N 986)

2. Рішення про видачу копії(й) ліцензії або про відмову в її (їх) видачі оформлюється відповідним наказом, який підписується керівником органу ліцензування у строк не пізніше тридцяти календарних днів з дати надходження заяви про видачу копії(й) ліцензії та документів, що додаються до заяви.

У разі прийняття органом ліцензування рішення про видачу копії(й) ліцензії її (їх) оформлення здійснюється органом ліцензування у строк не пізніше ніж за п'ять робочих днів з дати прийняття такого рішення.

3. У разі припинення відокремленого підрозділу ліцензіата або в разі припинення провадження ним діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з отриманою в органі ліцензування копією ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення відокремленого підрозділу або з дати припинення зазначеної діяльності відокремленим підрозділом подати до органу ліцензування такі документи:

заяву про анулювання копії ліцензії;

засвідчену печаткою копію рішення відповідного органу ліцензіата з цього питання;

копію ліцензії, що видана органом ліцензування (для її анулювання).

4. Орган ліцензування у разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата (з доданням відповідних документів) про припинення відокремленого підрозділу, який здійснював діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі виданої йому копії ліцензії, або в разі припинення провадження відокремленим підрозділом зазначеної діяльності повинен протягом тридцяти календарних днів з дати надходження вказаних документів прийняти рішення про анулювання копії ліцензії. Рішення про анулювання копії ліцензії оформлюється відповідним наказом, який підписується керівником органу ліцензування.

Орган ліцензування повинен унести відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття такого рішення.

5. У разі зміни найменування відокремленого підрозділу та/або його місцезнаходження ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про відокремлений підрозділ повинен подати до органу ліцензування такі документи:

заяву про зміни щодо найменування відокремленого підрозділу та/або його місцезнаходження;

копію рішення про зміну найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу;

копію затвердженого в установленому порядку положення про відокремлений підрозділ з унесеними змінами;

довідку про відокремлені підрозділи заявника, яким надається повноваження щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку (додаток 6), з відповідними змінами.

6. Орган ліцензування у разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата (з доданням відповідних документів) про зміну назви та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу, який здійснює діяльність на підставі виданої йому копії ліцензії, повинен протягом тридцяти календарних днів з дати надходження вказаних документів внести зміни до відповідного рішення про видачу копії ліцензії. Унесення змін до рішення про видачу копії ліцензії оформляється відповідним наказом, який підписується керівником органу ліцензування.

Розділ VII. Переоформлення ліцензії

1. Підставами для переоформлення ліцензії є:

зміна місцезнаходження юридичної особи;

зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи).

2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів після реєстрації в установленому порядку таких змін подати до структурного підрозділу органу ліцензування, який здійснює розгляд документів на переоформлення ліцензії, заяву про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), згідно з додатком 7.

До заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) додаються такі документи:

копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відповідні зміни, засвідчена нотаріально або органом, що видав таку виписку;

(абзац третій пункту 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.08.2011 р. N 1097)

засвідчені в установленому порядку копії змін до статуту або його нова редакція (у разі зміни найменування та (або) місцезнаходження ліцензіата), зареєстрованих відповідно до законодавства.

Копії змін до статуту не подаються, якщо вони не містять зміни щодо місцезнаходження.

У цьому випадку надається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у якій зазначаються дата та номер запису цих змін в зазначеному реєстрі;

оригінал ліцензії (копія ліцензії), яка переоформляється;

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності заявника на приміщення, у якому провадиться діяльність з управління активами, або право користування ним.

3. Заява про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів структурним підрозділом органу ліцензування, який здійснює розгляд документів, поданих на переоформлення ліцензії (копії ліцензії), та підписом відповідальної особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

(розділ VII доповнено новим пунктом 3 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.04.2008 р. N 473
,
 пункт 3 розділу VІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 926)

4. Орган ліцензування має право протягом строку розгляду заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) та відповідних документів здійснювати перевірку достовірності відомостей, які зазначені в цих документах.

(розділ VII доповнено новим пунктом 4 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.04.2008 р. N 473)

5. Заява про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) залишається без розгляду, якщо:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

наданий неповний пакет документів, передбачений пунктом 2 цього розділу;

документи оформлені з порушенням вимог, визначених цими Ліцензійними умовами.

(розділ VII доповнено новим пунктом 5 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.04.2008 р. N 473)

6. Про залишення заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) без розгляду протягом тридцяти календарних днів. У такому разі документи повертаються заявнику.

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) без розгляду, заявник може повторно подати заяву про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) та відповідні документи.

(розділ VII доповнено новим пунктом 6 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.04.2008 р. N 473,
у зв'язку з цим пункти 3 - 7 уважати відповідно пунктами 7 - 11)

7. У разі переоформлення ліцензії у зв'язку із змінами, пов'язаними зі зміною найменування заявника (якщо зміна найменування не пов'язана з його реорганізацією) та/або зміною місцезнаходження, орган ліцензування протягом тридцяти календарних днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) та документів, що додаються до неї, видає переоформлену на новому бланку ліцензію (копію ліцензії).

Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією орган ліцензування на підставі ліцензійного реєстру безкоштовно видає ліцензіату засвідчені копії такої ліцензії для відокремленого підрозділу (у разі їх наявності), яким надаються повноваження щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

8. У разі відповідності документів вимогам законодавства, у тому числі цих Ліцензійних умов, орган ліцензування видає переоформлену на новому бланку ліцензію (копію ліцензії).

Рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням та визнанням недійсною ліцензії (копії ліцензії), що була переоформлена, оформляється відповідним наказом, який підписується керівником органу ліцензування.

9. Бланк ліцензії, що підлягає переоформленню, визнається недійсним.

10. Протягом одного робочого дня після прийняття такого рішення відповідна інформація щодо переоформлення ліцензії (копії ліцензії) уноситься органом ліцензування до ліцензійного реєстру.

11. Повідомлення щодо прийнятого рішення про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

(розділ VII доповнено новим пунктом 11 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.04.2008 р. N 473,
у зв'язку з цим пункт 11 уважати відповідно пунктом 12)

12. Ліцензіат, який подав заяву про переоформлення ліцензії (копії ліцензії) та відповідні документи, провадить свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії), яка видається органом ліцензування у разі подання заяви про переоформлення ліцензії (копії ліцензії).

Розділ VIII. Видача дубліката ліцензії

1. Підставами для видачі дубліката ліцензії є втрата або пошкодження бланка ліцензії.

2. Для отримання дубліката ліцензії ліцензіат зобов'язаний звернутися до структурного підрозділу органу ліцензування, який здійснює розгляд документів, поданих на отримання ліцензії, із заявою про видачу дубліката ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (додаток 8).

До заяви про видачу дубліката ліцензії додається оригінал ліцензії (у разі наявності пошкодженого бланка ліцензії) або копія публікації у засобах масової інформації про втрату бланка ліцензії, завірена підписом керівника та печаткою заявника.

3. Рішення про видачу дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої ліцензії та про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, оформляється відповідним наказом органу ліцензування.

4. Орган ліцензування протягом п'ятнадцяти календарних днів з дати отримання заяви про видачу дубліката ліцензії та документів, що додаються до заяви, зобов'язаний видати заявникові дублікат ліцензії.

У разі видачі дубліката ліцензії відповідна інформація вноситься до ліцензійного реєстру протягом одного робочого дня після прийняття відповідного рішення органом ліцензування.

5. Строк дії дубліката ліцензії повинен відповідати строку дії ліцензії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії.

6. Ліцензіат, який подав заяву про видачу дубліката ліцензії та відповідні документи, провадить свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про видачу дубліката ліцензії, яка видається органом ліцензування у разі подання заяви про видачу дубліката ліцензії.

Розділ IX. Анулювання ліцензії (копії ліцензії)

1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) компанії з управління активами з підстав, встановлених законодавством, яке регулює діяльність з управління активами інституційних інвесторів.

2. Підставами для анулювання ліцензії (копії ліцензії) можуть бути:

а) заява ліцензіата про анулювання ліцензії (копії ліцензії);

б) рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата як суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи);

в) акт про повторне порушення ліцензіатом цих Ліцензійних умов та законодавства;

г) акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником для одержання ліцензії (копії ліцензії);

ґ) акт про встановлення факту передачі ліцензії (копії ліцензії) іншій юридичній особі;

д) акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування;

е) акт про відсутність ліцензіата за місцезнаходженням;

є) акт про встановлення факту прямого чи опосередкованого володіння акціями (частками) ліцензіата фізичною особою, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності;

ж) непровадження ліцензіатом діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) протягом двох років;

з) подання органів Антимонопольного комітету України про порушення ліцензіатом вимог законодавства про захист економічної конкуренції;

и) неодноразове або грубе порушення законодавства з питань діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування, що заподіяло шкоду інвесторам, якщо ця шкода доведена судом;

і) анулювання професійному адміністратору недержавного пенсійного фонду, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), ліцензії на здійснення адміністрування недержавних пенсійних фондів;

ї) невідновлення протягом строку, встановленого законодавством, статусу члена саморегулівної організації;

й) провадження компанією з управління активами іншої професійної діяльності, ніж діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), крім випадків, передбачених пунктом 14 розділу I цих Ліцензійних умов.

3. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставах, зазначених у підпунктах "в" - "є" пункту 2 цього розділу, здійснюється уповноваженою (уповноваженими) особою (особами) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законодавства, яке регулює діяльність з управління активами інституційних інвесторів. Прийняте рішення про анулювання ліцензії оформлюється відповідною постановою.

З підстав для анулювання ліцензії, зазначених у підпунктах "ж" - "и", "ї", "й" пункту 2 цього розділу, прийняте рішення про анулювання ліцензії оформлюється рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

З підстав для анулювання ліцензії, зазначених у підпунктах "б", "і" пункту 2 цього розділу, прийняте рішення про анулювання ліцензії оформлюється наказом Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. У разі анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ліцензіат зобов'язаний здійснити такі дії:

припинити провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) з дати набрання чинності відповідним рішенням про анулювання ліцензії;

протягом 5 робочих днів з дати набрання чинності відповідним рішенням про анулювання ліцензії у письмовій формі повідомити про таке рішення наглядові ради корпоративних і пайових інвестиційних фондів (у разі створення таких наглядових рад), активами яких він управляє, із зазначенням дати набрання чинності цим рішенням;

протягом 10 робочих днів з дати набрання чинності відповідним рішенням про анулювання ліцензії прийняти рішення про зупинення розміщення інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, активами яких він управляє;

наступного робочого дня з дати прийняття рішення про зупинення розміщення інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, активами яких він управляє, повідомити про прийняте ним рішення зберігача, депозитарій (реєстратора) та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку;

протягом строку, встановленого нормативно-правовими актами з питань регулювання порядку ліквідації інститутів спільного інвестування та заміни компанії з управління активами, починаючи з дати набрання чинності відповідним рішенням про анулювання ліцензії, прийняти рішення про розірвання договорів про управління активами (для корпоративних інвестиційних фондів та недержавних пенсійних фондів), про ліквідацію пайових інвестиційних фондів або заміну компанії з управління активами шляхом передачі сукупності активів та зобов'язань, що становлять ці пайові інвестиційні фонди, іншій компанії з управління активами.

5. У разі анулювання ліцензії за заявою ліцензіата (крім випадку його реорганізації) до неї необхідно додати:

засвідчену печаткою копію рішення відповідного органу ліцензіата;

баланс за останній звітний період та довідку про виконання всіх зобов'язань перед клієнтами при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку, підписані керівником і головним бухгалтером та засвідчені печаткою товариства;

бланк ліцензії (оригінал);

копію повідомлення, надісланого радам (спостережним радам) інвестиційних та пенсійних фондів, з якими укладено відповідні договори, про прийняте рішення щодо анулювання ліцензії, завірену підписом керівника та засвідчену печаткою заявника;

висновок відповідної саморегулівної організації щодо можливості (неможливості) припинення заявником професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), за винятком випадків припинення зазначеної діяльності за рішенням суду.

6. Орган ліцензування у разі отримання в установленому порядку заяви професійного учасника (з доданням відповідних документів) про анулювання ліцензії або рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата як суб'єкта господарювання повинен протягом тридцяти календарних днів з дати надходження вказаних документів прийняти рішення про анулювання ліцензії або залишити заяву про анулювання ліцензії (копії ліцензії) без розгляду (у разі анулювання ліцензії за заявою ліцензіата). Рішення про анулювання ліцензії оформлюється відповідним наказом, який підписується керівником органу ліцензування. У разі надання ліцензіатом заяви про анулювання ліцензії рішення вручається (надсилається) заявнику не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

Повідомлення про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у письмовій формі надається протягом трьох робочих днів органом ліцензування усім фондам, з якими особою, ліцензію якої анульовано, укладено договори про управління активами, а також їх зберігачам та адміністраторам недержавних пенсійних фондів.

Повідомлення про анулювання ліцензії оприлюднюється протягом одного робочого дня з дати прийняття такого рішення на веб-сайті органу ліцензування та протягом п'яти робочих днів - в офіційних засобах масової інформації органу ліцензування.

Заява про анулювання ліцензії (копії ліцензії) залишається без розгляду, якщо:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

документи, які додаються до заяви про анулювання ліцензії, не відповідають вимогам пункту 2 цього розділу.

Про залишення заяви про анулювання ліцензії (копії ліцензії) без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про анулювання ліцензії (копії ліцензії) без розгляду протягом 30 календарних днів. У такому разі документи повертаються заявнику.

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про анулювання ліцензії (копії ліцензії) без розгляду, ліцензіат може повторно подати відповідну заяву та документи про анулювання ліцензії (копії ліцензії).

Ліцензіат одночасно з прийняттям рішення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) зобов'язаний прийняти рішення про зупинення розміщення інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, активами яких він управляє.

7. Для анулювання за заявою ліцензіата копії ліцензії, яку отримав відповідний відокремлений підрозділ, документи подаються відповідно до пункту 2 розділу IX цих Ліцензійних умов. Анулювання за заявою ліцензіата копії ліцензії здійснюється відповідно до пункту 6 розділу IX цих Ліцензійних умов.

8. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про встановлення факту неподання ліцензіатом в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії); акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником для одержання ліцензії (копії ліцензії); акта про встановлення факту передачі ліцензії (копії ліцензії) іншій юридичній особі; акта про невиконання професійним учасником розпорядження про усунення порушень цих Ліцензійних умов; акта про повторне порушення професійним учасником цих Ліцензійних умов здійснюється уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законодавства.

9. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії (копії ліцензії).

10. У разі анулювання ліцензії на підставі актів, визначених пунктом 8 розділу IX цих Ліцензійних умов, ліцензіат може подати заяву на отримання нової ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органом ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

11. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

12. У разі анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) особа, яка надає послуги з управління активами корпоративного інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду, зобов'язана забезпечити передачу в повному обсязі повноваження щодо управління активами іншій особі, що має право на здійснення управління активами інституційних інвесторів, у порядку, установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Анулювання ліцензії компанії з управління активами, яка здійснює управління активами інституту спільного інвестування, є підставою для ліквідації пайового інвестиційного фонду або передачі сукупності активів та зобов'язань, що становлять пайовий інвестиційний фонд, іншій компанії з управління активами інституційних інвесторів.

(розділ IX із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.04.2008 р. N 473,
 від 03.09.2009 р. N 986,
 від 09.08.2011 р. N 1002,
 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.07.2012 р. N 926)

 

Начальник управління
спільного інвестування
 

 
Є. Іванов
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України
 

 
Ю. Кравченко
 

 

"___" ___________ 200_ року N ___
            (дата написання заяви) 

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Заявник
____________________________________________________________________________________,
                                                                                           (найменування)
місцезнаходження
____________________________________________________________________________________,

номер телефону ______________________________________________________________________,ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _______________________________________________________,
банківські реквізити:
назва банку __________________________________________________________________________,
місцезнаходження банку
_____________________________________________________________________________________,
МФО,
поточний рахунок ___________________________________________________________________,
просить видати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

Місце провадження діяльності відокремленими підрозділами: 

Найменування 

Місцезнаходження 

  

  

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

 

Керівник ___________
                             (підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

М. П.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.04.2008 р. N 473)

 

Довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що мають повноваження безпосередньо провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані в порядку, установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Дата складання довідки "   "              200_ року.

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Ідентифі-
каційний номер фізичної особи 

Символ юридичної особи чи відокремленого підрозділу* 

Посада 

Стаж роботи на фондовому ринку 

Теле-
фони 

Сертифікат: номер, дата видачі, термін дії, вид професійної діяльності на фондовому ринку 

Відомості щодо судимості, штрафів за адміністративні правопорушення на фондовому ринку 

Назва документа (дата, номер), яким призначений (звільнений) фахівець, із зазначенням дати його призначення (звільнення) 

Відомості щодо основного місця роботи та роботи за сумісництвом у професійному учаснику фондового ринку (у разі наявності) (із зазначенням їх найменування та місцезнаходження)

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник _________
                          (підпис) 

________________
(прізвище, ініціали)  

М. П.

____________
* ю - працівники юридичної особи, в - працівники відокремленого підрозділу.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.04.2008 р. N 473
,
 від 03.09.2009 р. N 986)

 

Інформація про власників та пов'язаних осіб заявника

Інформація про власників та керівника заявника

Група 

N з/п 

Повна назва юридичної особи - власника (акціонера, учасника) заявника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника (акціонера, учасника) та посадової особи заявника 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - власника заявника або ідентифікаційний номер фізичної особи 

Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація 

Частка в статутному капіталі компанії з управління активами, % 

А 

  

Власники - фізичні особи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Б 

  

Власники - юридичні особи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

В 

  

Керівник компанії з управління активами 

  

  

  

  

  

Усього: 

  

  

100 

Інформація про пов'язаних осіб засновників заявника - фізичних осіб

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника заявника та її прямих родичів, та інших пов'язаних осіб 

Ідентифікаційний номер 

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність* 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність 

Назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність 

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність 

Частка в статутному капіталі пов'язаної особи, % 

Посада в пов'язаній особі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* т - торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20 %).

Інформація про юридичних осіб, у яких власники заявника - юридичні особи - беруть участь

N з/п 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ власників 

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність* 

Ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність 

Повна назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність 

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

 

Частка в статутному капіталі, % 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* т - торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому перевищує 20 %).

Інформація про осіб, які володіють більш ніж 20 % статутного капіталу юридичних осіб - засновників заявника

N з/п 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ власника 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - учасника власника компанії з управління активами 

Повна назва юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - учасника власника компанії з управління активами 

Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи - учасника власника компанії з управління активами 

Частка в статутному капіталі, % 

  

  

  

  

  

  

Інформація про юридичних осіб, в яких заявник бере участь

N з/п 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами 

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність* 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність 

Повна назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність 

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність

Частка в статутному капіталі, % 

  

  

  

  

  

  

  

____________
* т - торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому перевищує 5 %).

Інформація про пов'язаних осіб керівника заявника

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові керівника компанії з управління активами та його прямих родичів 

Ідентифікаційний номер 

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність* 

Ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність 

Повна назва юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність 

Місце-
знаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність 

Частка в статутному капіталі пов'язаної особи, % 

Посада в пов'язаній особі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
т - торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб в ньому перевищує 20 %).

Достовірність поданих даних про пов'язаних осіб засвідчую.

"___" ____________ 

Керівник 

_____________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

М. П.

 

Облікова картка професійного учасника фондового ринку

Дата складання довідки:

Повна назва професійного учасника (відокремленого підрозділу) 

  

Скорочена назва професійного учасника (відокремленого підрозділу) 

  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  

Назва виду(ів) професійної діяльності на фондовому ринку, яку здійснює професійний учасник (відокремлений підрозділ) 

  

Повноваження відокремленого підрозділу 

  

Місцезнаходження професійного учасника (відокремленого підрозділу) 

  

Телефони 

  

Поточний рахунок 

  

Відділення банку 

  

МФО 

  

Номер ліцензії 

  

Дата видачі ліцензії (копії ліцензії) 

  

Номер та дата рішення про видачу ліцензії 

  

Розмір статутного капіталу, грн. 

  

Прізвище, ім'я, по батькові керівника (юридичної особи, відокремленого підрозділу) 

  

Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера (юридичної особи, відокремленого підрозділу)  

  

Керівник ___________
                            (підпис) 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

  

М. П. 

 

"___" ____________ 200_ року N ___
           (дата написання заяви) 

ЗАЯВА
про видачу копії(й) ліцензії(й) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Заявник ______________________________________________________________________________,
                                                                                        (повне найменування)
місцезнаходження _____________________________________________________________________,

номер телефону _______________________________________________________________________,


ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ ________________________________________,
банківські реквізити:
назва банку ___________________________________________________________________________,
місцезнаходження банку
_____________________________________________________________________________________,
МФО, поточний рахунок _______________________________________________________________,
вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія ____________________________________________
серія та номер ліцензії __________________________________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ________________________________________,
дата видачі ліцензії _____________________________________________________________________,
термін дії ліцензії з __________________________ до ________________________________________,
просить видати копію(ї) ліцензії у зв'язку зі створенням нового відокремленого підрозділу та/або розширенням переліку діючих: 

Найменування відокремлених підрозділів заявника 

Місцезнаходження 

  

  

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

Керівник 

___________________________
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ініціали) 

М. П.

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.04.2008 р. N 473)

 

Довідка про відокремлені структурні підрозділи заявника, яким надаються повноваження щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку

Дата складення довідки:

N з/п 

Повна назва 

Дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу (надання повноважень щодо здійснення професійної діяльності на фондовому ринку) 

Номер та дата рішення про видачу копії ліцензії* 

Дата видачі копії ліцензії* 

Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу за ЄДРПОУ (або код за ЄДРПОУ юридичної особи) 

Місцезнаходження відокремленого підрозділу 

Телефони 

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник 

_________
(підпис) 

________________________
(прізвище, ініціали) 

М. П.

____________
* Заповнюється для відокремленого підрозділу, який уже має копію ліцензії.

 

"___" ____________ 200_ року N ___
      (дата написання заяви) 

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Заявник _____________________________________________________________________________,
                                                                                         (повне найменування)
місцезнаходження ____________________________________________________________________,
номер телефону ______________________________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ _______________________________________,
банківські реквізити:
назва банку __________________________________________________________________________,
місцезнаходження банку _______________________________________________________________,
МФО, поточний рахунок_______________________________________________________________,
вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія __________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _______________________________________,
     серія та номер ліцензії ______________________________________________________________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________________________________,
термін дії ліцензії з _____________________________ до ____________________________________,
просить переоформити ліцензію у зв'язку з ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (зазначити причину) 

Місце провадження діяльності відокремленими підрозділами

Найменування 

Місцезнаходження 

Назва виду професійної діяльності на фондовому ринку, яку здійснює відокремлений підрозділ 

 

 

 

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

Керівник 

_________________________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ініціали) 

М. П.

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.09.2009 р. N 986)

 

"___" ____________ 200_ року N ___
      (дата написання заяви) 

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Заявник _____________________________________________________________________________,
                                                                                          (повне найменування)
місцезнаходження ____________________________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ _______________________________________,
банківські реквізити:
назва банку __________________________________________________________________________,
місцезнаходження банку
_____________________________________________________________________________________,
МФО, поточний рахунок _______________________________________________________________,
перелік відокремлених підрозділів із зазначенням ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, інших відокремлених підрозділів заявника, які мають повноваження щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку, із зазначенням їх місцезнаходження ___________________________,
вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія ___________________________________________,
_____________________________________________________________________________________,
серія та номер ліцензії __________________________________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ________________________________________,
_____________________________________________________________________________________,
дата видачі ліцензії _____________________________________________________________________,
термін дії ліцензії з _________________________________ до _________________________________,
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                         (зазначити причину)
Опис (перелік) документів додається. 

Керівник 

______________________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ініціали) 

М. П.

 

Довідка
про наявність (відсутність) у складі учасників (акціонерів) заявника фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано акціями (частками) у статутному капіталі заявника

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті

Частка прямого володіння та/або опосередкованого володіння акціями (частками) у статутному капіталі заявника, %

Найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи, через яку фізичною особою здійснюється опосередковане володіння акціями (частками)

Відомості щодо не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності (рік та підстава виникнення судимості)*

Дата набрання законної сили обвинувальним вироком

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Керівник заявника

____________
(підпис)

М. П.

________________________
(П. І. Б.)

____________
* Заповнюється за фактом події. У разі відсутності у фізичної особи такої судимості у колонці "Відомості щодо не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності (рік та підстава виникнення судимості)" здійснюється запис "Відсутні".

(Ліцензійні умови доповнено додатком 9 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.07.2012 р. N 926)

____________

Опрос