Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах

Национальный банк
Постановление от 26.06.2006 № 236
действует с 09.08.2006

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Постанова Правління Національного банку України
від 26 червня 2006 року N 236

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 липня 2006 р. за N 856/12730

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення порядку ведення банками рахунків клієнтів Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем (Н. Г. Лапко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова
Центральної виборчої комісії
 

 
Я. Давидович
 

 

Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

1. Абзац шостий пункту 1.2 глави 1 викласти в такій редакції:

"підприємці - суб'єкти господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність, та постійні представництва".

2. У пункті 2.5 глави 2 слова "а також під час укладання договору з юридичною особою про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб для здійснення деяких видів виплат" виключити.

3. У главі 5:

3.1. У пункті 5.2 слова "а також для надходження іноземних інвестицій в Україну відповідно до законодавства України" замінити словами "для надходження іноземних інвестицій в Україну відповідно до законодавства України, а також для проведення операцій, передбачених генеральною ліцензією Національного банку на здійснення валютних операцій".

3.2. У пункті 5.3:

у підпункті "а":

абзац другий викласти в такій редакції:

"у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України";

абзаци третій - шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - двадцять п'ятий уважати відповідно абзацами третім - двадцять першим;

абзац дев'ятий підпункту "б" викласти в такій редакції:

"у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України".

3.3. У пункті 5.4:

перше речення абзацу третього викласти в такій редакції:

"виплата готівкою або дорожніми чеками у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України";

абзаци четвертий - шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - тридцять третій уважати відповідно абзацами четвертим - тридцятим.

3.4. Пункт 5.5 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"Кошти з поточного рахунку в іноземній валюті відокремленого підрозділу юридичної особи, яка отримала генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, можуть бути використані для забезпечення здійснення валютних операцій у межах повноважень, наданих відокремленому підрозділу юридичною особою, яка створила цей підрозділ".

4. У главі 7:

4.1. Перше речення пункту 7.1 доповнити словами "а у випадках, визначених законодавством України, - іншими уповноваженими на це особами".

4.2. Абзац другий і друге речення абзацу третього пункту 7.4 після слів "за згодою" доповнити словами "органу опіки та піклування та".

4.3. Абзац другий пункту 7.8 викласти в такій редакції:

"З цих рахунків забороняється перерахування коштів на будь-які рахунки фізичних осіб-нерезидентів, крім рахунків нерезидентів-інвесторів".

4.4. Абзац другий пункту 7.10 після слів "матеріальна допомога" доповнити словами "відшкодування витрат власних коштів у відрядженні".

4.5. Абзац восьмий пункту 7.14 після слів "матеріальна допомога" доповнити словами "відшкодування витрат власних коштів у відрядженні за кордоном".

5. Пункт 9.7 глави 9 викласти в такій редакції:

"9.7. Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) суб'єкта господарювання відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту)".

6. У главі 10:

6.1. Пункт 10.12 викласти в такій редакції:

"10.12. Кошти на вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи можуть бути внесені вкладником готівкою, перераховані з іншого власного вкладного (депозитного) або поточного рахунку. Після закінчення строку або настання інших обставин, визначених законодавством України чи договором банківського вкладу, кошти з вкладного (депозитного) рахунку повертаються вкладнику шляхом видачі готівкою або в безготівковій формі на зазначений у договорі рахунок вкладника для повернення коштів чи за заявою вкладника на інший його рахунок.

На вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи можуть зараховуватися кошти, які надійшли на ім'я власника рахунку від іншої особи, якщо договором банківського вкладу не передбачено інше. У цьому разі вважається, що власник рахунку погодився на одержання грошових коштів від іншої особи, надавши їй необхідні дані про свій вкладний (депозитний) рахунок".

6.2. Перше речення абзацу першого пункту 10.13 доповнити словами "а у випадках, визначених законодавством України, - іншими уповноваженими на це особами".

6.3. Пункт 10.14 викласти в такій редакції:

"10.14. Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) фізичної особи відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на її поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту), або виплачуватися фізичній особі готівкою".

6.4. Абзац третій і друге речення абзацу четвертого пункту 10.16 після слів "за згодою" доповнити словами "органу опіки та піклування та".

6.5. Абзац п'ятий пункту 10.17, абзац шостий пункту 10.19 та абзац сьомий пункту 10.21 викласти в такій редакції:

"нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом), якщо це передбачено договором".

7. У главі 11:

7.1. У пункті 11.4:

пункт після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Представництво юридичної особи-нерезидента, яке відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва юридичної особи-нерезидента на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально, або підписом уповноваженого працівника банку".

У зв'язку з цим абзац десятий уважати абзацом одинадцятим;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"Інформацію про те, що представництво юридичної особи-нерезидента не використовує найману працю і не є платником страхових внесків та/або не є платником податків і зборів (обов'язкових платежів), клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

7.2. У пункті 11.5:

пункт після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Представництво іноземного банку, яке відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва іноземного банку на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально, або підписом уповноваженого працівника банку".

У зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом дев'ятим;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"Інформацію про те, що представництво іноземного банку не використовує найману працю і не є платником страхових внесків та/або не є платником податків і зборів (обов'язкових платежів), клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація ".

8. У главі 13:

8.1. У пункті 13.3:

абзац третій викласти в такій редакції:

"у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України";

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дванадцятий уважати відповідно абзацами четвертим - одинадцятим.

8.2. У пункті 13.4:

абзац третій викласти в такій редакції:

"виплата готівкою або дорожніми чеками у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України";

абзаци четвертий і п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий уважати відповідно абзацами четвертим - десятим.

8.3. Абзац третій пункту 13.5 викласти в такій редакції:

"у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України".

8.4. Абзац третій пункту 13.6 викласти в такій редакції:

"виплата готівкою або дорожніми чеками у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України".

8.5. В абзаці п'ятому пункту 13.7 слова "за платіжними документами" замінити словами "за дорожніми чеками".

8.6. В абзаці третьому пункту 13.8 слова "розрахунковими документами" замінити словами "дорожніми чеками".

9. У главі 15:

9.1. Пункт 15.2 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Іноземне представництво, яке відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття іноземного представництва на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку. Інформацію про те, що іноземне представництво не є платником податків і зборів (обов'язкових платежів), клієнт обов'язково має зазначити в договорі або довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки іноземного представництва".

У зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом сьомим.

9.2. Пункт 15.5 викласти в такій редакції:

"15.5. Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) іноземного представництва відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту)".

10. Пункт 16.12 глави 16 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) нерезидента-інвестора відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на інвестиційний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту), або перераховуватися за кордон".

11. В абзаці сьомому пункту 20.1 глави 20 слова "спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації" замінити словами "державним реєстратором".

 

Директор Департаменту
платіжних систем
 

 
Н. Г. Лапко
 

Опрос