Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка заполнения и использования предварительного уведомления таможенного органа о намерении ввезти товары на таможенную территорию Украины и о внесении изменения в приказ Гостаможслужбы Украины от 12.12.2005 N 1220

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 03.07.2006 № 551
Утратил силу

Про затвердження Порядку заповнення й використання попереднього повідомлення митного органу про намір увезти товари на митну територію України та про внесення зміни до наказу Держмитслужби України від 12.12.2005 N 1220

Наказ Державної митної служби України
від 3 липня 2006 року N 551

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 липня 2006 р. за N 854/12728

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної митної служби України
 від 21 липня 2008 року N 796

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 30 травня 2012 року N 631)

Додатково див. лист
 Державної митної служби України
 від 4 вересня 2006 року N 19/528

Відповідно до пункту 6 статті 11, частини третьої статті 93, статті 187 Митного кодексу України й з метою вдосконалення системи контролю за доставкою товарів, що переміщуються через митний кордон України, у митниці призначення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок заповнення й використання попереднього повідомлення митного органу про намір увезти товари на митну територію України (далі - Порядок), що додається.

2. Виконання вимог пунктів 4.7 - 4.9 Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби України від 08.12.98 N 771 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за N 42/3335 (зі змінами), здійснюється відділом контролю за переміщенням товарів регіональної митниці, митниці.

3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 24.04.99 N 240 "Про затвердження Порядку заповнення та використання попереднього повідомлення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.05.99 за N 306/3599 (зі змінами).

4. Пункт 4 втратив чинність

5. Департаменту інформаційних технологій та митної статистики (Копосов С. А.) доопрацювати в період від дати державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України до дати набрання чинності цим наказом програмно-інформаційні комплекси з урахуванням вимог Порядку.

6. Управлінню контролю за переміщенням вантажів (Луговець В. А.) і Юридичному департаменту (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Начальникам регіональних митниць, митниць інформувати суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про вимоги Порядку, у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці й у пунктах пропуску через державний кордон України, довести цей наказ до відома особового складу й забезпечити його неухильне виконання.

8. Установити, що цей наказ набирає чинності через 30 днів після його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Держмитслужби України Федорова О. О.

 

Голова Держмитслужби України

О. Б. Єгоров

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

 
 
А. В. Дашкевич

В. о. Міністра фінансів України

В. М. Кальник

 

ПОРЯДОК
заповнення й використання попереднього повідомлення митного органу про намір увезти товари на митну територію України

1. Загальні положення

1.1. У разі передбаченого статтею 93 Митного кодексу України завчасного повідомлення митного органу декларантом про намір увезти товари на митну територію України митному органу за місцезнаходженням суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (далі - суб'єкт ЗЕД), на адресу якого ввозитимуться товари, подається попереднє повідомлення (далі - ПП), яке оформлюється відповідно до вимог глави 4 Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби України від 08.12.98 N 771 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за N 42/3335 (зі змінами) (далі - Положення).

ПП виготовляється й заповнюється за допомогою друкувального пристрою персональної електронної обчислювальної машини на аркушах паперу формату А4 у формі, яка відповідає бланкам уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3), і містить відомості про товар, який увозитиметься на митну територію України.

1.2. ПП і його електронна копія подаються декларантом митному органу в порядку, визначеному пунктами 4.4 і 4.5 Положення.

Подання ПП виключно в електронному вигляді регламентується Інструкцією із заповнення та використання попереднього повідомлення в електронному вигляді, затвердженою наказом Державної митної служби України від 12.12.2005 N 1220 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15.12.2005 за N 1505/11785.

1.3. ПП оформлюється на одну партію товару. При цьому термін "партія товару" розуміється в значенні, наведеному в Положенні про вантажну митну декларацію, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (зі змінами).

На бажання суб'єкта ЗЕД ПП може бути оформлене при ввезенні на митну територію України товарів через один і той же митний орган від одного відправника на адресу одного одержувача:

на довільно обраний суб'єктом ЗЕД обсяг однорідних товарів, що ввозитимуться в межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту);

на комплектний об'єкт або декілька партій товарів - складових комплектного об'єкта.

1.4. ПП подається у двох примірниках.

Під час прийняття ПП посадова особа митного органу перевіряє правильність заповнення ПП і його електронної копії, присвоює їм реєстраційний номер та на зворотному боці обох паперових примірників ПП проставляє відтиск штампа "Під митним контролем", чим засвідчує взяття цього документа на контроль.

Один примірник ПП з реєстраційним номером і штампом митного органу повертається особі, яка подала ПП, другий зберігається в митному органі в окремій теці для поставлених на контроль ПП.

ПП чинне протягом трьох місяців з дня прийняття його митним органом, тобто з дня присвоєння ПП реєстраційного номера та проставлення на його паперових примірниках відтиска штампа "Під митним контролем". Після закінчення цього строку здійснення пропуску товарів за цим ПП забороняється.

Інформація з відтиска штампа "Під митним контролем" заноситься до графи "D" електронної копії ПП.

1.5. При митному оформленні в заявленому митному режимі товарів, увезених з використанням ПП, посадова особа митного органу призначення на зворотному боці примірника ПП, який зберігається в митному органі, зазначає номер відповідної вантажної митної декларації та проставляє поряд з раніше проставленим відтиском штампа "Під митним контролем" ще один відтиск такого штампа.

1.6. Оформлення ПП на товари вартістю менше ніж еквівалент 100 євро здійснюється тільки за умови звернення їх власника або вповноваженої особи до митного органу із заявою про потребу митного оформлення таких товарів.

2. Заповнення ПП

2.1. Декларантом заповнюються такі графи ПП: 1, 2, 3, 8, 26, 29, 31, 33, 35, 42, 54.

Графа 7 заповнюється посадовою особою митного органу.

Інші графи ПП не заповнюються.

2.2. Опис граф ПП

Графа 1 "Тип декларації"

У першому підрозділі графи проставляється літерний код напрямку переміщення товарів "ІМ", другий підрозділ не заповнюється, у третьому підрозділі проставляється літерний код "ПП".

Графа 2 "Відправник/Експортер"

Зазначаються відомості про відправника:

ідентифікаційний код платника податків за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) або ідентифікаційний номер платника податків за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (далі - ДРФО) (за наявності) - у правому верхньому кутку;

найменування й місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, її місце проживання й відомості про документ, що посвідчує особу.

Якщо відправник - нерезидент, то в графі зазначаються найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) й місце проживання фізичної особи.

Графа 3 "Додатковий аркуш"

Заповнюється, якщо використовуються додаткові аркуші ПП.

У першому підрозділі графи зазначається порядковий номер аркуша ПП, у другому - загальна кількість аркушів ПП, включаючи додаткові аркуші.

Наприклад, якщо є один аркуш ПП з двома додатковими, то в першому належить зазначити "1/3", у першому додатковому аркуші - "2/3", у другому - "3/3".

Якщо додаткові аркуші не використовуються або використовуються специфікації довільної форми, то в графі зазначається "1/1".

Якщо використовуються формуляри-специфікації форми МД-8, то графа не заповнюється.

Графа 8 "Одержувач/Імпортер"

Наводяться відомості про одержувача товарів:

ідентифікаційний код платника податків за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер платника податків за ДРФО (за наявності) - у правому верхньому кутку;

найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, її місце проживання й відомості про документ, що посвідчує особу.

У нижній частині графи після знака "N " проставляється ідентифікаційний номер одержувача, який формується за схемою, наведеною в додатку 1 до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247 (зі змінами).

Якщо одержувач - нерезидент, то в графі зазначаються найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи й місце її проживання.

Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"

Зазначається код транспортного засобу згідно з Класифікатором видів транспорту, наведеним у додатку 4 до наказу Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247 (зі змінами).

Графа 29 "Митниця на кордоні"

Зазначаються найменування митного органу, через який передбачається переміщення товарів, і його п'ятизначний цифровий код відповідно до Класифікатора митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого наказом Держмитслужби України від 26.04.2006 N 335 (зі змінами).

Графа 31 "Вантажні місця та опис товару" "Маркування та кількість - номери контейнерів - опис товару"

Зазначаються дані про товар, потрібні для його ідентифікації за заявленим у графі 33 ПП товарним кодом згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД).

Для товарів, що перевозяться в контейнерах, проставляються кількість контейнерів та їх номери.

Якщо товар, що декларується, займає не весь контейнер, то після номера контейнера зазначається "частина".

Якщо код заявленого товару згідно з УКТЗЕД збігається з кодом товару, до якого відповідно до законодавства України слід застосовувати заходи гарантування доставки цих товарів у митниці призначення, але товар за своїми описом або характеристиками не відповідає товарові, щодо якого ці заходи повинні застосовуватися, то в графі наводиться опис товару, який повинен однозначно підтверджувати таку невідповідність.

Якщо підприємством, яке надає транспортно-експедиційні послуги, увозиться на митну територію України консолідований вантаж, який буде доставлений в один митний орган призначення, то в графі зазначається:

"Консолідований вантаж. Усього ________________________________________________________
                                                                                     (кількість найменувань товарів за специфікаціями довільної форми)
найменувань(ня) товарів згідно зі специфікаціями __________________________________________
                                                                                                                              (зазначаються дати й номери специфікацій)
на ____ аркушах".

У правому нижньому підрозділі графи в спеціально виділеному полі зазначаються кількість заявленого товару в додатковій одиниці виміру, передбаченій для цієї товарної позиції за УКТЗЕД, і скорочена назва цієї одиниці виміру. Якщо для товару застосовується основна одиниця виміру за УКТЗЕД, то правий нижній підрозділ графи не заповнюється.

Графа 33 "Код товару"

У першому підрозділі графи зазначається чотиризначний код товару згідно з УКТЗЕД.

Структурно код записується без пропусків та інших розподілювальних знаків.

Якщо підприємством, яке надає транспортно-експедиційні послуги, увозиться на митну територію України консолідований вантаж, який буде доставлений в один митний орган призначення, то в першому підрозділі графи наводиться умовно визначений чотиризначний код товару згідно з УКТЗЕД - "9904".

Графа 35 "Вага брутто (кг)"

Наводиться вага брутто (у кілограмах) товару, зазначеного в графі 33 ПП.

Графа 42 "Фактурна вартість товару"

Наводиться фактурна вартість товару, заявленого в графі 33 ПП, відповідно до рахунка-фактури, яким супроводжується товар.

Графа 54 "Місце та дата"

Зазначаються місцезнаходження (місце проживання) декларанта, дата заповнення ПП, прізвище, ініціали, посада особи - співробітника підприємства-декларанта, проставляється її особистий підпис, а також наводяться номер телефону декларанта, номер Кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування. Ці відомості завіряються печаткою підприємства-декларанта (за наявності).

Ця печатка також проставляється на вільному полі над графою 33 додаткових аркушів ПП і на кожному аркуші специфікації довільної форми (у разі використання специфікації замість додаткових аркушів).

3. Анулювання ПП

3.1. ПП анулюється по закінченні строку його дії.

ПП може бути також анульоване за письмовою заявою суб'єкта ЗЕД та з ініціативи митного органу призначення, у якому було оформлене це ПП, на підставі рішення начальника відділу контролю за переміщенням товарів (далі - ВКПТ) митного органу призначення або особи, що його заміщує, тільки якщо за цим ПП ще не розпочато переміщення товарів.

3.2. Якщо особа, яка подала ПП, бажає його анулювати, то вона подає митному органу, яким було оформлене це ПП, письмову заяву про це. У такому разі посадова особа ВКПТ митного органу призначення перевіряє за Єдиною автоматизованою інформаційною системою Держмитслужби України (далі - ЄАІС Держмитслужби) відсутність факту ввезення товарів за заявленим до анулювання ПП.

3.3. За відсутності факту ввезення товарів за заявленим до анулювання ПП начальник ВКПТ митного органу призначення або особа, що його заміщує, приймає рішення про анулювання цього ПП і проставляє на заяві суб'єкта ЗЕД відповідну резолюцію. Після повторної перевірки в ЄАІС Держмитслужби відсутності факту ввезення товарів за заявленим до анулювання ПП посадова особа ВКПТ митного органу призначення в оперативному режимі передає до ЄАІС Держмитслужби інформацію про анулювання ПП і зняття його з контролю.

3.4. Примірник ПП перекреслюється, у графі "А" вчиняється запис "Анульовано за заявою від ________ N ______" (зазначаються дата реєстрації та вхідний номер заяви).

При формуванні митним органом призначення справи про анулювання до заяви суб'єкта ЗЕД обов'язково долучаються:

примірник ПП, поданий суб'єктом ЗЕД;

роздрукований з ЄАІС Держмитслужби витяг з електронної копії цього ПП, який підтверджує відсутність факту ввезення товарів за заявленим до анулювання ПП.

Примірники анульованого ПП і всі зазначені документи зберігаються в митному органі призначення.

 

Начальник Управління контролю
за переміщенням вантажів

 
В. А. Луговець

Опрос