Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурса среди претендентов на назначение стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров

Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Порядок, Приказ от 19.06.2006 № 2072
Утратил силу

Про затвердження Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 19 червня 2006 року N 2072

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 липня 2006 р. за N 818/12692

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
 від 27 травня 2010 року N 1449

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 10 квітня 2012 року N 440)

На виконання Указу Президента України від 6 квітня 2006 року N 290 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні", з метою запровадження порядку розгляду та конкурсного відбору претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів, що додається.

2. Комісія з конкурсного відбору претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів та її склад створюються і затверджуються Мінсім'ямолодьспортом.

(пункт 2 у редакції наказу Міністерства України у
 справах сім'ї, молоді та спорту від 27.05.2010 р. N 1449)

3. Українському центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (Скугарева О. А.) забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. За результатами конкурсу, в триденний термін Комісії готувати пропозиції щодо призначення стипендій Президента України та подавати їх Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Дутчака Мирослава Васильовича.

 

Міністр 

Ю. О. Павленко 

 

СКЛАД
Комісії з конкурсного відбору претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів

Додаток виключено
(згідно з наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
 від 27 травня 2010 року N 1449)

 

Порядок проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів (далі - стипендії Президента України) розроблене відповідно до Указу Президента України від 6 квітня 2006 року N 290 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні".

1.2. Для конкурсного відбору претендентів на призначення стипендій Президента України створюється Комісія з конкурсного відбору претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів (далі - Комісія), яка є дорадчим органом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту (далі - Міністерство).

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Міністерства, Національного комітету спорту інвалідів України та цим Положенням.

1.4. Основним завданням Комісії є підготовка висновків і пропозицій щодо призначення спортсменам з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам стипендій Президента України.

1.5. Стипендії Президента України видатним спортсменам-інвалідам та їх тренерам з паралімпійських та дефлімпійських видів спорту призначаються з метою стимулювання їх успішних виступів на міжнародній спортивній арені, визнання вагомого внеску в розвиток спорту інвалідів.

2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає документи, подані спортивними федераціями інвалідів з нозологій;

готує пропозиції щодо призначення (позбавлення) стипендій Президента України та подає їх Міністерству;

уносить відповідні пропозиції на затвердження кандидатур на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів керівництву Міністерства.

3. Комісія має право:

одержувати від спортивних федерацій інвалідів з нозологій, які порушили клопотання про призначення стипендій Президента України, додаткову інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

4. До складу Комісії входять голова, співголова, заступник голови, відповідальний секретар, члени комісії.

Персональний склад Комісії затверджується наказом Міністерства. Формою роботи є засідання, які проводяться у разі потреби. Засідання Комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос голови є ухвальним.

Рішення Комісії оформлюється протоколами, що підписуються усіма членами комісії, які брали участь у засіданні.

5. Порядок подання документів

5.1. Висунення претендентів на призначення стипендій Президента України здійснюють спортивні федерації інвалідів з нозологій.

5.2. Спортивні федерації інвалідів з нозологій у 7-денний термін після закінчення Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи подають до Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (далі - Укрцентр "Інваспорт"):

лист, підписаний керівником спортивної федерації інвалідів з нозології, про порушення клопотання щодо призначення стипендій Президента України відповідним спортсменам та їх тренерам;

Подання спортивної федерації інвалідів з нозології щодо призначення стипендій Президента України відповідним спортсменам та їх тренерам, оформлене згідно з додатком до цього Порядку;

витяг з протоколу засідання керівного органу спортивної федерації інвалідів з нозології, завірений підписами;

протокол змагань.

До розгляду не приймаються документи, які не відповідають вимогам, викладеним у Положенні про стипендії Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів, затвердженому Указом Президента України від 6 квітня 2006 року N 290, та цього Порядку.

5.3. У разі, якщо подані документи відповідають вимогам, зазначеним у підпунктах 5.1, 5.2 цього Порядку, Національний комітет спорту інвалідів України готує клопотання щодо призначення стипендій Президента України та разом з документами федерації інвалідів з нозології передає на розгляд Комісії.

6. Вимоги до претендентів на призначення стипендій Президента України:

6.1. На здобуття стипендій Президента України висуваються спортсмени-інваліди, які зайняли в поточному році перше - третє місця на Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу, перше місце на чемпіонатах Європи в паралімпійських, дефлімпійських номерах програми та їх тренери.

Якщо за результатами участі в міжнародних змаганнях претендентів на отримання стипендій Президента України буде більше, ніж кількість установлених стипендій, перевага надаватиметься в першу чергу - спортсменам-інвалідам, які мають кращі спортивні результати за сукупністю спортивних досягнень протягом відповідного паралімпійського, дефлімпійського циклу (I, II, III місця на Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, на чемпіонатах світу та Європи).

6.2. Стипендії Президента України виплачуються з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому було прийнято рішення про їх призначення:

протягом двох років - чемпіонам Паралімпійських, Дефлімпійських ігор та їх тренерам;

протягом одного року - призерам Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, чемпіонам та призерам чемпіонатів світу, чемпіонам Європи в паралімпійських, дефлімпійських номерах програми та їх тренерам.

6.3. У разі, коли чемпіонати світу та Європи з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту проводяться раз на два роки, розмір стипендій Президента України визначається за найвищим спортивним результатом спортсмена, досягнутим у поточному або попередньому роках.

6.4. Спортсмен-інвалід або тренер може бути позбавлений стипендії Президентом України за поданням Міністерства за пропозицією Національного комітету спорту інвалідів та Укрцентру "Інваспорт" у разі порушення спортсменом-інвалідом або тренером навчально-тренувального процесу, зниження спортивних результатів на міжнародних та всеукраїнських змаганнях протягом періоду отримування зазначеної стипендії або дискваліфікації спортсмена.

7. Порядок розгляду, затвердження та подання документів до Секретаріату Президента України

7.1. Списки претендентів на призначення стипендій Президента України, подані спортивними федераціями інвалідів з нозологій та Укрцентром "Інваспорт", погоджені Національним комітетом спорту інвалідів, розглянуті Комісією, затверджує Міністерство. Разом із списками Міністерство готує відповідний наказ про порушення клопотання щодо призначення стипендій Президента України, проект розпорядження Президента України з цього питання та подає в установленому порядку до Секретаріату Президента України.

8. Порядок виплати стипендій Президента України

Після прийняття відповідного розпорядження Президента України Укрцентр "Інваспорт" готує наказ Міністерства, який є підставою для виплати стипендій Президента України.

 

Заступник Міністра 

М. В. Дутчак 

 

ПОДАННЯ
спортивної федерації інвалідів з нозології щодо призначення стипендій Президента України відповідним спортсменам та їх тренерам

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові спортсмена та його тренера 

Регіон 

Вид спорту 

Вид програми 

Спортивне досягнення 

Розмір стипендії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент федерації 

_____________________________ (П. І. Б.)
                                   (підпис) 

М. П. 

  

дата 

  

 

Заступник Міністра 

М. В. Дутчак 

Опрос