Идет загрузка документа (149 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок составления, утверждения и контроля выполнения финансовых планов государственных предприятий, акционерных, холдинговых компаний и других субъектов хозяйствования, в уставном фонде которых более 50 процентов акций (долей, паев) принадлежат государству, и их дочерних предприятий

Министерство экономики Украины (3)
Приказ от 31.03.2006 № 117
Утратил силу

Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств

Наказ Міністерства економіки України
від 31 березня 2006 року N 117

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 липня 2006 р. за N 809/12683

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 2 березня 2015 року N 205)

З метою удосконалення системи фінансового планування та відповідно до абзацу третього пункту 3 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік", абзацу четвертого пункту 4 Постанови Верховної Ради України від 22.09.2005 N 2896-IV "Про інформацію Кабінету Міністрів України про заходи Уряду України щодо підвищення ефективності управління державною власністю у статутних фондах господарських товариств, що приватизуються, та товариств, створених за участю держави" і пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2005 N 1105 "Про підсумки соціально-економічного розвитку України за дев'ять місяців 2005 року та невідкладні завдання щодо поліпшення економічної ситуації" НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 21.06.2005 N 173, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.07.2005 за N 729/11009 (із змінами), виклавши його в редакції, що додається.

2. Директору департаменту фінансової політики Жуковському Р. С. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Міністр

А. Яценюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

В. М. Пинзеник

Голова Фонду державного майна

В. Семенюк

 

ПОРЯДОК
складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі

1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження (погодження) та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі (далі - фінансовий план підприємства).

2. Фінансовий план підприємства складається за формою згідно з додатком 1 на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план підприємства також містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та планових показників поточного року.

При складанні фінансового плану підприємство може використовувати рекомендації щодо його заповнення (додаток 2).

3. Фінансовий план підприємства повинен забезпечувати отримання валового прибутку та чистого прибутку, розмір яких не може бути менше ніж прогнозний показник поточного року, розрахований на базі фактично досягнутих показників I кварталу поточного року та прогнозних показників II, III і IV кварталів поточного року, з урахуванням прогнозованого рівня інфляції.

4. Проект фінансового плану підприємства у двох примірниках за формою згідно з додатком 1 у паперовому та електронному вигляді подається органу, уповноваженому управляти державним майном або корпоративними правами держави, до 15 червня року, що передує плановому.

У разі зменшення валового прибутку або чистого прибутку порівняно з прогнозними показниками поточного року підприємство обов'язково подає також обґрунтування причин такого зменшення.

У разі необхідності органи управління державним майном або корпоративними правами держави можуть самостійно встановлювати диференційовані терміни подання проектів фінансових планів підприємств, але не пізніше 15 червня року, що передує плановому.

5. Органи, уповноважені управляти державним майном або корпоративними правами держави, у місячний строк здійснюють аналіз проекту фінансового плану підприємства з обов'язковим порівнянням його показників з показниками фінансово-господарської діяльності підприємства за два попередні роки, за результатами аналізу готують висновок та подають його разом з проектом фінансового плану підприємства в паперовому та електронному вигляді на погодження до Міністерства фінансів України до 15 липня року, що передує плановому, з відміткою "Розглянуто". До проекту фінансового плану підприємства додаються в паперовому та електронному вигляді:

баланси підприємства згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689, на 31 березня, 30 червня, 30 вересня, 31 грудня минулого року і на останню звітну дату (31 березня року, у якому складається фінансовий план) з розшифровками статей, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу;

звіти про фінансові результати підприємства згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690, за I квартал, півріччя, 9 місяців, 12 місяців минулого року і за останній звітний період (I квартал року, у якому складається фінансовий план);

декларація податку на прибуток за 12 місяців минулого року.

Органи, до сфери управління яких належать підприємства, що є суб'єктами природних монополій, та підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, подають до 1 липня року, що передує плановому, на погодження Міністерству економіки України та Міністерству фінансів України, крім проекту фінансового плану підприємства та відповідного висновку, проект рішення Кабінету Міністрів України.

У разі, коли проект фінансового плану підприємства не відповідає вимогам цього Порядку та установленій формі, він уважається неподаним.

6. Міністерство фінансів України після надходження проекту фінансового плану підприємства та висновку до нього опрацьовує матеріали та приймає рішення щодо погодження або повернення проекту фінансового плану підприємства на доопрацювання.

Про прийняте рішення Міністерство фінансів України в письмовій формі повідомляє орган, уповноважений управляти державним майном або корпоративними правами держави.

Міністерство економіки України після надходження проекту фінансового плану підприємства та висновку до нього опрацьовує матеріали та приймає рішення щодо погодження або повернення фінансового плану підприємства на доопрацювання. Про прийняте рішення Міністерство економіки України в письмовій формі повідомляє орган, уповноважений управляти державним майном або корпоративними правами держави.

У разі повернення проекту фінансового плану підприємства на доопрацювання орган, уповноважений управляти державним майном або корпоративними правами держави, протягом десяти днів з дня надходження проекту забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень Міністерства фінансів України і Міністерства економіки України та подає його на повторне погодження до Міністерства фінансів України і Міністерства економіки України.

У разі прийняття Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України рішення про повторне повернення на доопрацювання проекту фінансового плану підприємства, що є суб'єктом природних монополій, або підприємством, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 мільйонів гривень, він подається повторно на погодження до Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України тільки за результатами узгоджувальної наради, яка проводиться органом, уповноваженим управляти державним майном або корпоративними правами держави, за участю представників підприємства, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України.

Після погодження Міністерством фінансів України проекту фінансового плану підприємства орган, уповноважений управляти державним майном, затверджує фінансовий план підприємства, а орган, уповноважений управляти корпоративними правами держави, затверджує фінансовий план підприємства або погоджує проект фінансового плану підприємства до 1 вересня року, що передує плановому.

7. Міністерство економіки України та Міністерство фінансів України не пізніше ніж у місячний строк від дати надходження проекту рішення Кабінету Міністрів України щодо затвердження фінансового плану підприємства (далі - рішення Кабінету Міністрів України) та проекту фінансового плану підприємства, що є суб'єктом природних монополій, та підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 мільйонів гривень, з висновком до нього, опрацьовують матеріали та приймають рішення щодо погодження цих проектів.

Після погодження Міністерством економіки України та Міністерством фінансів України проекту рішення Кабінету Міністрів України та проекту фінансового плану підприємства, що є суб'єктом природних монополій, або підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 мільйонів гривень, орган, уповноважений управляти державним майном або корпоративними правами держави, погоджує проект рішення Кабінету Міністрів України з Міністерством юстиції України та подає погоджений Міністерством юстиції України проект рішення Кабінету Міністрів України і проект фінансового плану підприємства, погоджений відповідно до пункту 6 цього Порядку, на затвердження Кабінету Міністрів України до 10 серпня року, що передує плановому.

8. Органи, уповноважені управляти державним майном або корпоративними правами держави, подають Міністерству економіки України до 1 серпня року, що передує планованому, зведені показники фінансових планів підприємств з відміткою "Розглянуто" і завізовані та завірені печаткою копії проектів фінансових планів підприємств, за винятком підприємств, що є суб'єктами природних монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень.

Зведені показники фінансових планів підприємств, що є суб'єктами природних монополій та плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, з відміткою "Розглянуто" і завізовані та завірені печаткою копії проектів фінансових планів цих підприємств подаються окремо.

9. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть уноситися один раз на рік, у якому затверджувався фінансовий план, та не більше двох разів протягом планового року.

Зміни до фінансового плану підприємства не можуть уноситись у періоди, за якими минув строк звітування.

Проект змін до фінансового плану підприємства з пояснювальною запискою про причини змін готується підприємством і подається органам, уповноваженим управляти державним майном або корпоративними правами держави, після закінчення звітного періоду (кварталу) не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, за процедурою, передбаченою абзацами першим і другим пункту 4 цього Порядку.

10. Органи, уповноважені управляти державним майном або корпоративними правами держави, у двотижневий строк приймають рішення щодо внесення змін до фінансового плану підприємства та подають проект зміненого фінансового плану підприємства на погодження до Міністерства фінансів України за процедурою, передбаченою пунктом 5 цього Порядку, із зазначенням підстав унесення змін до нього.

Органи, до сфери управління яких належать підприємства, що є суб'єктами природних монополій, та підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, подають проект рішення Кабінету Міністрів України та проект зміненого фінансового плану підприємства на погодження до Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України за процедурою, передбаченою пунктом 5 цього Порядку.

Проект зміненого фінансового плану підприємства погоджується та затверджується за процедурою, передбаченою пунктами 6 і 7 цього Порядку. На фінансовому плані підприємства ставляться відмітка "Змінений" та дата затвердження або погодження.

Мотивована відмова про підстави відхилення змін до фінансового плану підприємства надсилається в письмовій формі.

11. Контроль за своєчасним складанням фінансових планів підприємств, а також за виконанням показників затверджених (погоджених) фінансових планів підприємств здійснюють органи, уповноважені управляти державним майном або корпоративними правами держави. Відповідальність за достовірність та обґрунтованість планування окремих показників несе керівник підприємства згідно з укладеним контрактом.

12. Звіт про виконання фінансового плану підприємство надає органам, уповноваженим управляти державним майном або корпоративними правами держави, щокварталу в строки, установлені для подання фінансової звітності, разом із пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за квартал та із зазначенням за окремими факторами причин значних відхилень фактичних показників від планових.

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за IV квартал подається разом із звітом про виконання фінансового плану підприємства за рік.

13. Органи, уповноважені управляти державним майном або корпоративними правами держави, подають Міністерству економіки України:

зведені показники фінансових планів підприємств та зведені показники виконання фінансових планів підприємств за звітний рік та IV квартал звітного року - до 31 березня року, що настає за звітним періодом;

зведені показники фінансових планів підприємств та зведені показники виконання фінансових планів підприємств за звітні квартали поточного року - до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада кожного року.

Органи, уповноважені управляти державним майном або корпоративними правами держави, щодо підприємств, які є суб'єктами природних монополій, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, крім зведених показників фінансових планів та зведених показників виконання фінансових планів, подають Міністерству економіки України та Міністерству фінансів України показники фінансових планів і показники виконання фінансових планів окремих підприємств.

До зведених показників фінансових планів підприємств та зведених показників виконання фінансових планів підприємств додаються:

довідка щодо загальної кількості підприємств, кількості підприємств, яким були затверджені фінансові плани та які звітували про виконання фінансових планів, у тому числі кількість прибуткових та збиткових підприємств;

аналітична довідка з поясненнями причин значних відхилень фактичних показників від запланованих щодо кожного фактора, що призвів до відхилення.

14. Міністерство економіки України здійснює узагальнення й аналіз отриманої інформації та подає її Кабінету Міністрів України і Міністерству фінансів України:

за звітний рік та IV квартал звітного року - до 31 травня року, що настає за звітним періодом;

за звітні квартали поточного року - до 30 червня, 30 вересня та 31 грудня кожного року.

 

Директор департаменту
фінансової політики

 
Р. Жуковський

 

РОЗГЛЯНУТО _________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі

________________________________________
________________________________________
________________________________________
                       (найменування органу, з яким
                         погоджено фінансовий план)

ЗАТВЕРДЖЕНО _________________________
_________________________________________
_________________________________________
(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством або номер відповідного рішення Кабінету Міністрів України)

________________________________________
________________________________________
                       (найменування органу, з яким
                         погоджено фінансовий план)

ПОГОДЖЕНО___________________________
_________________________________________
_________________________________________
(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

 

 

коди


 

Рік

 


Підприємство
_________________________________________________________________________________________

за ЄДРПОУ
____________________

 


Організаційно-правова форма
_________________________________________________________________________________________

за КОПФГ
____________________

 


Територія
_________________________________________________________________________________________

за КОАТУУ
____________________

 


Орган державного управління
_________________________________________________________________________________________

за СПОДУ
____________________

 


Галузь
_________________________________________________________________________________________

за ЗКГНГ
____________________

 


Вид економічної діяльності
_________________________________________________________________________________________

за КВЕД
____________________

 


Одиниця виміру: тис. грн.
_________________________________________________________________________________________

 


Форма власності
_________________________________________________________________________________________

 


Чисельність працівників
_________________________________________________________________________________________

 

Місцезнаходження
_________________________________________________________________________________________

 

Телефон
_________________________________________________________________________________________

 

Прізвище та ініціали керівника
_________________________________________________________________________________________

 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА ______________ рік

Основні фінансові показники підприємства
I. Формування прибутку підприємства

 

Код рядка

Довідка:
факт минулого року

Довідка:
фінансовий план поточного року

Плановий рік
(усього)

У тому числі

I
квартал
 

II
квартал
 

III
квартал
 

IV
квартал
 

Доходи

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

 

 

 

 

 

 

 

податок на додану вартість

002

 

 

 

 

 

 

 

інші непрямі податки

003

 

 

 

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу (розшифрування)

004

 

 

 

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)

005

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи (розшифрування)

006

 

 

 

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрування)

007

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи (розшифрування)

008

 

 

 

 

 

 

 

Інші доходи (розшифрування)

009

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів

010

 

 

 

 

 

 

 

Витрати

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)

011

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні витрати,
у тому числі:

012

 

 

 

 

 

 

 

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів

012/1

 

 

 

 

 

 

 

витрати на консалтингові послуги

012/2

 

 

 

 

 

 

 

витрати на страхові послуги

012/3

 

 

 

 

 

 

 

витрати на аудиторські послуги

012/4

 

 

 

 

 

 

 

Інші адміністративні витрати (розшифрування)

012/5

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на збут (розшифрування)

013

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати (розшифрування)

014

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати (розшифрування)

015

 

 

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрування)

016

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрування)

017 

 

 

 

 

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

018

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрати

019

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати діяльності:

 

Валовий прибуток (збиток)

020

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

021

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

022

 

 

 

 

 

 

 

Частка меншості

022/1

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

023

 

 

 

 

 

 

 

прибуток

023/1

 

 

 

 

 

 

 

збиток

023/2

 

 

 

 

 

 

 

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами

024

 

 

 

 

 

 

 

господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України

025

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до фонду дивідендів:
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами за нормативами, установленими в поточному році, за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:

026

 

 

 

Х

Х

Х

Х

на державну частку

026/1

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:

027

 

 

 

Х

Х

Х

Х

на державну частку

027/1

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)

028

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Розвиток виробництва:

029

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД

029/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервний фонд

030

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Інші фонди (розшифрувати)

031

 

 

 

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку

032

 

 

 

Х

Х

Х

Х

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:

033

 

 

 

 

 

 

 

податок на прибуток

033/1

 

 

 

 

 

 

 

акцизний збір

033/2

 

 

 

 

 

 

 

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

033/3

 

 

 

 

 

 

 

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

033/4

 

 

 

 

 

 

 

рентні платежі

033/5

 

 

 

 

 

 

 

ресурсні платежі

033/6

 

 

 

 

 

 

 

Інші податки (розшифрувати)

033/7

 

 

 

 

 

 

 

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

034

 

 

 

 

 

 

 

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:

034/1

 

 

 

 

 

 

 

до бюджету

034/2

 

 

 

 

 

 

 

до державних цільових фондів

034/3

 

 

 

 

 

 

 

неустойки (штрафи, пені)

034/4

 

 

 

 

 

 

 

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

035

 

 

 

 

 

 

 

внески до Пенсійного фонду України

035/1

 

 

 

 

 

 

 

внески до фондів соціального страхування

035/2

 

 

 

 

 

 

 

Інші обов'язкові платежі, у тому числі:

036

 

 

 

 

 

 

 

місцеві податки та збори

036/1

 

 

 

 

 

 

 

інші платежі (розшифрувати)

036/2

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства
(посада)

__________________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

 

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Плановий рік
(усього)

У тому числі

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Матеріальні затрати, у тому числі

001

 

 

 

 

 

 

 

витрати на сировину й основні матеріали

001/1

 

 

 

 

 

 

 

витрати на паливо та енергію

001/2

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

002

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

003

 

 

 

 

 

 

 

Амортизація

004

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

005

 

 

 

 

 

 

 

Операційні витрати, усього

006

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства
(посада)

__________________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

 

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Плановий рік
(усього)

У тому числі

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Капітальні інвестиції, усього

001

 

 

 

 

 

 

 

капітальне будівництво

002

 

 

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

003

 

 

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

004

 

 

 

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

005

 

 

 

 

 

 

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

006

 

 

 

 

 

 

 

придбання (створення) оборотних активів

007

 

 

 

 

 

 

 

капітальний ремонт

008

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства
(посада)

__________________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)

Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз

 

Нормативне значення

на 01.01 факту минулого року

на 01.04 факту минулого року

на 01.07 факту минулого року

на 01.10 факту минулого року 

на 01.01 факту поточного року

на 01.04 факту поточного року

Примітки

Рентабельність продажу
(чистий прибуток/чистий дохід), %

> 0

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт рентабельності характеризує дохідність продукції, що реалізується, і відображає, який прибуток отримує підприємство на 1 гривню реалізованої продукції

Коефіцієнт загальної ліквідності
(оборотні активи/поточні зобов'язання), %

> 1

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Це означає, що на кожну гривню поточних зобов'язань повинно припадати не менше 2 гривень ліквідних коштів. Нормальним значенням для цього показника є 2 - 3

Коефіцієнт структури капіталу
(цільове фінансування + довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання/власний капітал)

-

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт свідчить про залежність товариства від зовнішніх джерел фінансування

Фінансова стійкість (I та II розділи пасивів Ф N 1 * 100 / валюту балансу)

-

 

 

 

 

 

 

Показує питому вагу в загальній вартості майна всіх джерел коштів, які підприємство може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів

Коефіцієнт незалежності (автономії)
(I розділ пасивів Ф N 1 * 100 / валюту балансу)

0,5,
або
50 %

 

 

 

 

 

 

Показує, яку частку становлять власні засоби у вартості майна підприємства (збільшення коефіцієнта свідчить про зміцнення фінансової стійкості підприємства)

Коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів (II та III розділи пасивів Ф N 1 / I розділ пасивів Ф N 1)

0,3 - 0,5

 

 

 

 

 

 

Показує фінансову автономність підприємства від залучення (позичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення залежності підприємства від залучених коштів

Приріст/зменшення чистих активів (власного капіталу) підприємства (чисті активи на дату розрахунку/чисті активи на відповідну дату попереднього року), %

> 100 %

 

 

 

 

 

 

Показує відносний приріст (зменшення) чистих активів

Зменшення/приріст простроченої дебіторської заборгованості (прострочена дебіторська заборгованість на дату розрахунку/прострочена дебіторська заборгованість на відповідну дату попереднього року), %

> 100 %

 

 

 

 

 

 

Показує відносний приріст (зменшення) чистих активів

Керівник підприємства
(посада)

__________________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)

Таблиця 4

Рух грошових коштів

 

Код рядка

Факт минулого року

Факт поточного року

Прогнозний рух коштів на кінець поточного року

Плановий рік
(усього)

У тому числі

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Надходження

Надходження грошових коштів від основної діяльності

001

 

 

 

 

 

 

 

 

Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг

002

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільове фінансування

003

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримання короткострокових кредитів

004

 

 

 

 

 

 

 

 

Аванси одержані

005

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

006

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

007

 

 

 

 

 

 

 

 

Виручка від реалізації основних фондів

008

 

 

 

 

 

 

 

 

Виручка від реалізації нематеріальних активів

009

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від продажу акцій та облігацій

010

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

011

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

012

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримання довгострокових кредитів

013

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

014

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки грошових коштів основної діяльності

015

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунки за товари, роботи та послуги

016

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунки з оплати праці

017

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернення короткострокових кредитів

018

 

 

 

 

 

 

 

 

Платежі в бюджет (розшифрувати)

019

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

020

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності

021

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основних засобів

022

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні вкладення

023

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нематеріальних активів

024

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання акцій та облігацій

025

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

026

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки грошових коштів фінансової діяльності

027

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплата дивідендів

028

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернення довгострокових кредитів

029

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти:

 

 

на початок періоду

030

 

 

 

 

 

 

 

 

на кінець періоду

031

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий грошовий потік

032

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства
(посада)

__________________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)

Таблиця 5

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану

________________________________________________
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

загальна інформація про підприємство (резюме);

персонал та фонд оплати праці:

загальна кількість зайнятих на підприємстві з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого фінансового плану

Підприємство

Вид діяльності

 

 

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 005 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)

Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)

Фактичний показник отримання доходу (виручки) за минулий рік

Плановий показник отримання доходу (виручки) за плановий рік

за минулий рік

за плановий рік

 

 

 

 

 

Х

Разом: 100 %

Разом: 100 %

 

 

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договором
(у тис. грн.)

Процентна ставка

Дата видачі/
погашення
(графік)

Заборгованість на останню дату

Забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

Усього

Х

 

х

х

 

 

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

 

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Плановий рік
(усього)

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

Інші відрахування з доходу

004

 

 

 

 

Інші операційні доходи

006

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

007

 

 

 

 

Інші фінансові доходи

008

 

 

 

 

Інші доходи

009

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)

011

 

 

 

 

Адміністративні витрати, усього,
у тому числі:

012/5

 

 

 

 

витрати на службові відрядження

012/5/1

 

 

 

 

витрати на зв'язок

012/5/2

 

 

 

 

витрати на оплату праці

012/5/3

 

 

 

 

відрахування на соціальні заходи

012/5/4

 

 

 

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

012/5/5

 

 

 

 

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

012/5/6

 

 

 

 

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

012/5/7

 

 

 

 

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

012/5/8

 

 

 

 

організаційно-технічні послуги

012/5/9

 

 

 

 

консультаційні та інформаційні послуги

012/5/10

 

 

 

 

юридичні послуги

012/5/11

 

 

 

 

послуги з оцінки майна

012/5/12

 

 

 

 

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

012/5/13

 

 

 

 

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

012/5/14

 

 

 

 

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

012/5/15

 

 

 

 

витрати на поліпшення основних фондів

012/5/16

 

 

 

 

інші адміністративні витрати

012/5/17

 

 

 

 

Витрати на збут, усього,
у тому числі:

013

 

 

 

 

Реклама

013/1

 

 

 

 

інші витрати на збут
(розшифрування)

013/2

 

 

 

 

Інші операційні витрати,
усього,
у тому числі:

014

 

 

 

 

відрахування до резерву сумнівних боргів

014/1

 

 

 

 

інші операційні витрати (розшифрування)

014/2

 

 

 

 

Фінансові витрати

015

 

 

 

 

Витрати від участі в капіталі

016

 

 

 

 

Інші витрати

017

 

 

 

 

Інші фонди

031

 

 

 

 

Інші податки

033/7

 

 

 

 

Інші платежі

036/2

 

 

 

 

Інші цілі розподілу чистого прибутку

 

 

 

 

 

6. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

N з/п

Марка

Рік придбання

Ціль використання

Витрати (тис. грн.)

Короткий опис видів витрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

 

8. План інвестицій

Назва об'єкта

Залучення кредитних коштів

Амортизація

Інші джерела (розшифрувати)

Усього

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

Відсоток

 

 

 

100 %

9. Інша додаткова інформація по підприємству

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.

Примітки:

пункт 2 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви конкретного підприємства;

пункт 3 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням кожного виду діяльності підприємства;

пункт 4 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви конкретного кредитора підприємства;

рядки пункту 5 таблиці 5 - 004, 006, 007, 008, 009, 011, 012/5/17, 013/2, 014/2, 015, 016, 017, 031, 033/7, 036/2 та рядок "Інші цілі розподілу чистого прибутку" заповнюються шляхом додавання рядків, до яких мають бути включені всі витрати або доходи яких підпадають під назву зазначеного рядка;

пункт 6 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного виду транспорту;

пункт 7 таблиці 5 має містити повну інформацію щодо кожного проекту, під які планується залучати кошти, з обґрунтуванням суми позики, терміну окупності;

пункт 8 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного об'єкта.

Керівник підприємства
(посада)

__________________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)

 

Рекомендації щодо заповнення форми фінансового плану та таблиць до нього

I. Рекомендації щодо заповнення форми фінансового плану

I розділ "Формування прибутку підприємства"

1. Показники фінансового плану відображають обсяги планових надходжень та спрямування коштів з метою забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства в планованому році, а також довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та планових показників поточного року.

2. Рядок 001 "дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" призначено для відображення загальної суми доходу, який планується отримати підприємством від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг, уключаючи дохід від реалізації продукції, робіт і послуг допоміжних, підсобних і обслуговувальних виробництв і господарств стороннім покупцям (споживачам). Дохід наводиться з урахуванням непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо) та без вирахування запланованих знижок.

3. У рядку 002 "податок на додану вартість" відображається запланована сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

4. У рядку 003 "інші непрямі податки" відображається сума податків, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

5. У рядку 004 "інші вирахування з доходу" наводять заплановані суми податків, зборів і платежів, що вираховуються при визначенні чистого доходу, зокрема суми зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку, а також заплановані до сплати суми податку з реклами, збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, рентних платежів.

6. Показник рядка 005 "чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 001) відповідних податків, зборів, платежів, знижок (рядки 002, 003, 004).

7. Показник рядка 006 "інші операційні доходи" відображає загальну суму інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів, дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

8. У рядку 007 наводяться планові суми доходу від участі в капіталі, тобто передбачувані до одержання інвестором суми доходів на його частку в прибутку об'єкта інвестування від запланованого одержання прибутків асоційованими підприємствами, дочірніми підприємствами. Втрати від участі в капіталі, тобто передбачувані втрати інвестора на його частку у збитках об'єкта інвестування, наводяться в рядку 016.

9. У рядках 006 - 009 наводяться суми доходів без податку на додану вартість.

10. Показник рядка 010 "усього доходів" дорівнює сумі рядків 005, 006, 007, 008 та 009.

11. Показник рядка 011 відображає розмір собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), яка складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), що була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати. Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на самому підприємстві.

12. Показник рядка 012 "адміністративні витрати" відображає суму загальногосподарських витрат, пов'язаних з управлінням та обслуговуванням підприємства.

13. Показник рядка 013 "витрати на збут" відображає суму витрат підприємства, пов'язаних з реалізацією продукції (товарів), - витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.

14. Показник рядка 014 "інші операційні витрати" відображає загальний розмір собівартості реалізованих виробничих запасів; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості, втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних витрат; інші витрати, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг).

15. Показник рядка 017 "інші витрати" відображає загальний розмір собівартості реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

16. Показник рядка 019 "усього витрати" дорівнює сумі рядків 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 та 018.

17. Показник рядка 020 "валовий прибуток (збиток)" розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (рядок 005) і собівартістю реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг (рядок 011).

18. Показник рядка 021 "фінансовий результат від операційної діяльності" визначається як різниця між алгебраїчною сумою валового прибутку (збитку) й іншого операційного доходу (рядки 020, 006) та адміністративними витратами, витратами на збут, іншими операційними витратами (рядки 012, 013, 014).

19. Показник рядка 022 "фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування" визначається як різниця між алгебраїчною сумою фінансового результату від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (рядки 021, 007, 008, 009) та фінансовими й іншими витратами (рядки 015, 016, 017).

20. Показник рядка 022/1 "частка меншості" відображає частину чистого прибутку (збитку) та чистих активів дочірнього підприємства, яка не належить материнському підприємству (прямо або через інші дочірні підприємства).

Підприємства, які не мають дочірніх підприємств, зазначений рядок не заповнюють.

21. Показник рядка 023 "чистий прибуток (збиток), усього" розраховується як різниця між сумою прибутку (збитку) від фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування (рядок 022) та сумою податку на прибуток від звичайної діяльності (рядок 018).

У рядках, у яких зазначена примітка "розшифрувати", суми, що будуть відображені в даних рядках, мають бути розшифровані в табл. 5, яка є невід'ємним додатком до форми фінансового плану.

II розділ "Розподіл чистого прибутку"

Відрахування частини прибутку:

1. У рядку 024 "державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами" відображається сума частини чистого прибутку, яка відраховується державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами відповідно до порядку та нормативів, установлених Кабінетом Міністрів України.

2. У рядку 025 "господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України" відображається сума частини чистого прибутку, яка відраховується господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до порядку та нормативів, установлених Кабінетом Міністрів України.

3. Показник рядка 026 "відрахування до фонду дивідендів господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами за нормативами, установленими в поточному році, за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі" заповнюється господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами.

Відображається сума відрахувань частини чистого прибутку за нормативами, установленими в поточному році (рік, в якому складається фінансовий план), яка визначається рішенням загальних зборів та спрямовується до фонду дивідендів, але не менше суми, розрахованої відповідно до базових нормативів частки прибутку, що спрямовуються на виплату дивідендів, визначених законодавством України.

4. Показник рядка 026/1 "на державну частку" заповнюється господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами.

Відображається сума відрахувань частини чистого прибутку (рядок 023), яка визначається рішенням загальних зборів та спрямовується до фонду дивідендів, але не менше суми, розрахованої відповідно до базових нормативів частки прибутку, що спрямовуються на виплату дивідендів, визначених законодавством України, помножену на частку державного майна у статутному фонді господарського товариства.

5. Показник рядка 027 "перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі" заповнюється господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами.

Наводиться сума частини прибутку, яка визначена рішенням загальних зборів за результатами діяльності фінансово-господарської діяльності за минулий рік та спрямовується на виплату дивідендів, але не менш суми, розрахованої відповідно до базових нормативів частки прибутку, що спрямовуються на виплату дивідендів, визначених законодавством України.

6. Показник рядка 027/1 "на державну частку" заповнюється господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами.

Наводиться сума частини прибутку, яка визначена рішенням загальних зборів за результатами діяльності фінансово-господарської діяльності за минулий рік та спрямовується на виплату дивідендів, але не менше суми, розрахованої відповідно до базових нормативів частки прибутку, що спрямовуються на виплату дивідендів, визначених законодавством України, помножену на частку державного майна у статутному фонду господарського товариства.

7. Показник рядка 028 "залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)" відображає розмір нерозподіленого прибутку минулих років або непокритого збитку.

8. У рядку 031 "інші фонди" відображаються суми відрахування до фондів відповідно до статей 75 і 87 Господарського кодексу України.

У рядках, у яких зазначена примітка "розшифрувати", суми, що будуть відображені в даних рядках, мають бути розшифровані в табл. 5, яка є невід'ємним додатком до форми фінансового плану.

III розділ "Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів"

1. Рядки даного розділу повинні включати всі обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів.

2. Рядок 033 "сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету" має відповідати сумі рядків 033/1 - 033/7, показник рядка 033/4 повинен мати від'ємне значення. У зазначених рядках мають бути вказані суми платежів, які сплачуються до державного бюджету.

3. Рядок 036 "Інші обов'язкові платежі" має відповідати сумі рядків 036/1 - 036/2. У зазначених рядках мають бути вказані суми платежів, які сплачуються до місцевих бюджетів.

У рядках, у яких зазначена примітка "розшифрувати", суми, що будуть відображені в даних рядках, мають бути розшифровані в табл. 5, яка є невід'ємним додатком до форми фінансового плану.

II. Рекомендації щодо заповнення таблиць

Таблиця 1 "Елементи операційних витрат"

У табл. 1 "Елементи операційних витрат" наводиться сума відповідних елементів операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду.

Таблиця 2 "Капітальні інвестиції"

У рядках табл. 2 "Капітальні інвестиції" наводяться суми коштів у розрізі кожного виду інвестицій.

Таблиця 3 "Коефіцієнтний аналіз"

1. У разі, коли значення показника "приріст/зменшення чистих активів (власного капіталу) підприємства (чисті активи на дату розрахунку/чисті активи на відповідну дату попереднього року), %" на відповідну дату попереднього року є нульовим або від'ємним, має бути зазначена величина абсолютного збільшення (зменшення) показника. У разі, коли значення має місце за фактом або фінансовий план передбачає зменшення вартості чистих активів підприємства або їх приріст на рівні, що є нижчим офіційного фактичного/прогнозного показника інфляції за відповідний період, тобто до зменшення реальної вартості активів, що належать державі, підприємство повинно додати до фінансового плану аналітичний висновок з обґрунтуванням причин такого зменшення.

2. Під терміном "цільове фінансування" слід розуміти фінансування на конкретні цілі, які отримані з бюджету та інших джерел (суми, які відображаються в балансі підприємства форми 1 в розділі II пасиву рядка 420).

3. Під терміном "оборотні активи" слід розуміти результат II розділу активу балансу підприємства форми 1.

4. Під терміном "поточні зобов'язання" слід розуміти IV розділ пасиву балансу підприємства форми 1.

5. Під терміном "чисті активи" слід розуміти активи підприємства, за винятком його зобов'язань, а саме: чисті активи дорівнюють власному капіталу, який відображається в I розділі пасиву балансу, у якому є статті "статутний капітал" і "нерозподілений прибуток".

Таблиця 4 "Рух грошових коштів"

Табл. 4 "Рух грошових коштів" має відображати фактичний та плановий рух коштів. Мета аналізу грошових коштів підприємства - це аналіз фінансової стійкості та дохідності підприємства.

Рядки, у яких зазначена примітка "розшифрувати", заповнюються шляхом додавання рядків із зазначенням кожного виду надходжень або витрат.

У рядку 001 "надходження грошових коштів від основної діяльності" відображається сума рядків 002 - 006.

У рядку 007 "надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності" відображається сума рядків 008 - 011.

У рядку 012 "надходження грошових коштів від фінансової діяльності" відображається сума рядків 013 - 014.

У рядку 015 "видатки грошових коштів основної діяльності" відображається сума рядків 028 - 029.

У рядку 021 "видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності" відображається сума рядків 022 - 026.

У рядку 027 "видатки грошових коштів від фінансової діяльності" відображається сума рядків 028 - 029.

У рядку 030 "на початок періоду" відображається залишок грошових коштів на 1 число місяця, з якого починається календарний рік, або кварталу.

У рядку 031 "на кінець періоду" відображається різниця між рядком 030 та алгебраїчною сумою рядків 001, 007, 012 мінус алгебраїчна сума рядків 015, 021, 027.

Рядок 032 "чистий грошовий потік" має відображати розмір грошових коштів, який визначається як різниця між рядками 031 та 030.

Таблиця 5 "Довідка до фінансового плану"

1. Пункт 1 "Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці" має містити інформацію щодо фонду оплати праці та персоналу підприємства, який заплановано на плановий рік.

2. Пункт 2 "Перелік підприємств, які входять до консолідованого фінансового плану" має містити повний перелік підприємств із зазначенням структури підприємства; уключення до показників фінансового плану всіх (або частини, указати якої) підприємств, що перебувають у підпорядкуванні або корпоративному управлінні.

3. У пункті 7 "Інформація про проекти, під які планується залучати кредитні кошти" має відображатись характеристика кожного проекту з визначенням розміру та обґрунтуванням/розрахунком залучення коштів, забезпечення, вартості такого залучення, строку та джерел повернення.

4. У пункті 9 табл. 5 має бути вказано, що фінансовий план підприємства складено на базі законодавства та діючих цін на товари, роботи, послуги або фінансовий план підприємства складено за умови введення з ____________ 200_ року (указати, з якого періоду) змін до тарифів (цін) на товари, роботи, послуги (указати, які), також має бути визначено, чи є потреба у перегляді фінансових планів надалі (навести причини: зміна курсу валют, неприйняття відповідними органами рішення щодо підвищення тарифів (цін) тощо).

____________

Опрос