Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок проведения упорядочения охотничьих угодий

Госкомлесхоз
Приказ от 26.06.2006 № 152
действует с 15.07.2006

Про внесення змін до Порядку проведення упорядкування мисливських угідь

Наказ Державного комітету лісового господарства України
від 26 червня 2006 року N 152

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 липня 2006 р. за N 783/12657

Відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" та на виконання Указу Президента України від 23 травня 2005 року N 837 "Про невідкладні заходи у сфері збереження, відтворення та раціонального використання мисливських тварин" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення упорядкування мисливських угідь, затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства України від 21.06.2001 N 56, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2001 за N 771/5962, що додаються.

2. Голові Комітету з лісового і мисливського господарства Кабінету Міністрів Автономної Республіки Крим, начальникам обласних управлінь лісового господарства, директору державного підприємства "Севастопольське досвідне лісомисливське господарство" довести цей наказ і Зміни до Порядку проведення упорядкування мисливських угідь до відома підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління територіальних органів Мінприроди України, громадських мисливських організацій та інших користувачів мисливських угідь.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Ведмідя М. М.

 

Голова 

В. О. Червоний 

 

Зміни
до Порядку проведення упорядкування мисливських угідь

1. Абзац третій розділу 1 "Загальні положення" викласти в такій редакції:

"Вимоги Порядку є обов'язковими для користувачів мисливських угідь, а також організацій, що проводять їх упорядкування. У разі відхилення від вимог Порядку в пояснювальній записці до проекту організації та розвитку мисливського господарства повинні бути обумовлені та обґрунтовані обставини, що спричинили це відхилення".

2. Розділ 2 "Терміни та їх визначення" доповнити абзацом чотирнадцятим у такій редакції:

"стація перебування - мисливські угіддя, які придатні для перебування і відтворення певного виду мисливських тварин".

3. Розділ 4 "Категорії складності (розряди) робіт з мисливського упорядкування" доповнити пунктом 4.6 у такій редакції:

"4.6. Визначити згідно з категоріями складності (розрядів) робіт наступний перелік польових та камеральних робіт, обов'язкових для виконання:

N з/п 

Назва робіт 

Розряди мисливського впорядкування 

Бонітування мисливських угідь 

Основні види мисливської фауни 

Основні види мисливської фауни 

Основні види мисливської фауни 

Основні види мисливської фауни 

Уточнення меж мисливських виділів та натурне обстеження угідь 

2.1 

Маршрутний хід на 1000 га угідь, км 

15 

10 

2,5 

2.2 

Відсоток охоплення господарства натурним обстеженням 

30 

20 

10 

". 

4. Розділ 7 "Класифікація мисливських угідь за категоріями цінності (класами бонітетів)":

4.1. У таблицю "Класифікація мисливських угідь згідно з класом бонітету в межах природних зон" унести такі зміни:

У підрозділ "Поліська зона":

у підпунктах 4.3.2 і 4.4 - у графах "Олень" і "Козуля" цифри "5" замінити цифрами "4";

пункт 6 викласти в такій редакції:

Орні землі 

6.1. Рілля, сади тощо 

  

  

6.2. Сільськогосподарські культури з густою мережею лісосмуг 

  

  

6.3. Сільськогосподарські культури з рідкою мережею лісосмуг 

"; 

у підпункті 8.1 у графах "Олень" і "Козуля" цифри "5" замінити цифрами "4".

У підрозділ "Лісостепова (правобережна) зона":

у підпунктах 1.3.2 і 2.3.2 у графі "Лось" цифру "5" замінити цифрою "4".

У підрозділ "Лісостепова (лівобережна) зона":

у підпункті 1.3.1 у графі "Куріпка" цифру "2" замінити цифрою "5";

у підпункті 3.1 у графі "Олень" цифру "2" замінити цифрою "1", у графі "Кабан" цифру "1" замінити цифрою "2";

у підпункті 3.2.1 у графі "Олень" цифру "1" замінити цифрою "2";

у підпункті 3.2.2 в графі "Лось" цифру "3" замінити цифрою "2".

У підрозділі "Карпатська зона - лісові насадження для копитних тварин" у графі "Насадження від 21 до 60 років":

у рядках "Хвойні ліси високогірського лісового району вище 1000 м н. р. м.", "Хвойні ліси гірського лісового району на території букового лісу", "Хвойні ліси передгір'я", "Букові ліси на території букового гірського лісового району" цифри "5" замінити цифрами "4";

у рядку "Букові ліси в передгір'ї" цифру "5" замінити цифрою "3".

У підрозділі "Карпатська зона - не вкриті лісом землі для копитних тварин і зайця-русака":

назву підрозділу викласти в такій редакції:

"Карпатська зона - не вкриті лісовою рослинністю землі для мисливських тварин";

у графі "Вид копитних тварин" слово "копитних" замінити словом "мисливських".

У підрозділі "Карпатська зона - не вкриті лісом землі для фазана":

назву підрозділу викласти в такій редакції: "Карпатська зона - не вкриті лісовою рослинністю землі для фазана";

в абзаці другому після підрозділу "Карпатська зона - не вкриті лісовою рослинністю землі для фазана" цифри "600" і "300" замінити цифрами "300" і "150".

У підрозділі "Гірський Крим ":

у підпункті 2.3.1 у графі "Кабан" і пункті 12 у графах "Козуля" і "Кабан" цифри "5" замінити цифрами "4".

У підрозділі "Гірський Крим - для зайця-русака та фазана":

у пункті 1 у графі "угіддя вище 500 м н. р. м." для фазана цифру "3" замінити цифрою "5".

4.2. Після таблиці "Класифікація мисливських угідь згідно з класом бонітету в межах природних зон":

абзац перший викласти в такій редакції:

"Категорія цінності галявин площею до 0,5 га серед лісових масивів установлюється та сама, що й прилеглих лісових ділянок. Галявини площею більше 0,5 га бонітуються у відповідності до їх цінності";

розділ доповнити такими абзацами:

"Бонітуванню слід піддавати тільки площі угідь, властиві для певних видів мисливської фауни (стації перебування):

для лося - лісові угіддя площею більше 300 га та лісові болота;

для оленя європейського - лісові угіддя площею більше 200 га та прилеглі до них смуги нелісових угідь завширшки до 500 м;

для оленя плямистого - лісові угіддя площею більше 100 га та прилеглі до них смуги нелісових угідь завширшки до 500 м;

для козулі:

у Поліській зоні - лісові угіддя площею більше 100 га з галявинами, багатими на рослинність, із струмками, невеликими річками та прилеглі до них смуги нелісових угідь завширшки до 500 м;

у Лісостеповій та Степовій зонах - лісові угіддя, окремі лісові урочища, колки та прилеглі до них смуги нелісових угідь завширшки до 500 м, а також долини річок, порослі чагарником;

для кабана - лісові угіддя, а також інші угіддя з наявністю річок, озер, смуги відкритих нелісових угідь завширшки до 500 м, що межують з лісом, та очеретяні зарослі (плавні);

для зайця-русака - властиві переважно відкриті угіддя (польові), балки, зарослі чагарниками, дрібноконтурні ділянки лісу, а також смуги лісу завширшки до 500 м у глиб лісу від узлісь;

для сірої куріпки - польові угіддя, балки, сади, полезахисні смуги, дрібноконтурні ділянки лісу, чагарники;

для фазана - балки, зарослі чагарниками, болота, дрібноконтурні ділянки лісу, чагарники та 1 км смуга навколо них не вище 500 м н. р. м. для гірських умов Криму та Карпат;

для вальдшнепа - лісові угіддя, лісосмуги, сади, виноградники, переліски, балки. Бонітування проводити тільки на території АР Крим;

для справжніх качок та лиски - водно-болотяні угіддя.

В об'єктах мисливського упорядкування, розташованих у Карпатській та Кримській гірських лісомисливських зонах з надзвичайно великим тиском рекреаційного навантаження, пов'язаного з присутністю впливових чинників неспокою, а саме: оздоровниць, населених пунктів, туристичних маршрутів, лижних трас, магістральних шляхів з інтенсивним рухом автотранспорту мисливські угіддя, що безпосередньо межують з ними смугами завширшки до 500 м, уважати не придатними для перебування мисливських тварин з відповідним виключенням площ лісових і сільськогосподарських земель із стації перебування та усіх подальших розрахунків.

Сільськогосподарські угіддя з рідкою мережею лісосмуг уважати такими, що мають загальну протяжність лісосмуг на 1000 га до 16 км, з густою мережею - більше 16 км (за основу використана орієнтовна відстань між лісосмугами 1000 м і більше для рідкої мережі лісосмуг, до 1000 м - для густої мережі)".

5. У розділі 10 "Бонітування мисливських угідь для бобра" в таблиці "Основні ознаки класифікації (бонітування) угідь для бобра" в рядку "Основні кормові породи мають повноту нижче 0,4. Ширина і довжина ділянок деревно-чагарникової рослинності менші, ніж зазначено вище, або в складі насаджень значний відсоток другорядних порід: дуба, яблуні, берези, горобини, черемшини з повнотою не нижче 0,6 і розміром ділянок менше ніж 200,4 км" графи "Кормові умови" цифри і букви "200,4 км" замінити цифрами і буквами "2 х 0,4 (км2)".

6. У розділі 11 "Визначення оптимальної щільності мисливських тварин" виключити останній абзац.

7. У розділі 13 "Розрахунок річного приросту поголів'я мисливських тварин" у таблиці "Орієнтовний річний приріст поголів'я деяких видів мисливських тварин (за зонами)":

у підрозділах "Поліська зона" і "Карпати" виключити рядки:

Глухар 

10 

40 

6 - 8 

50 

60 

20 

20 - 30 

25 

Глухар 

10 

40 

4 - 6 

50 

50 

20 

20 - 30 

25 

у графі "Мінімальна щільність, за якої дозволяється добування (відстріл, відлов) гол./1000 га":

у рядку "Козуля":

у підрозділах "Лісостепова (правобережна) зона" і "Лісостепова (лівобережна) зона" - цифри "12" замінити цифрами "15";

у підрозділі "Карпати" - цифри "15" замінити цифрами "12";

у рядку "Куріпка" в підрозділах "Лісостепова (правобережна) зона", "Лісостепова (лівобережна) зона" та "Степова (північна) зона" - цифри "50" замінити цифрами "30".

8. У розділі 14 "Норми добування мисливських тварин":

у таблиці "Допустимі норми використання (відстріл, відлов) окремих видів мисливських тварин при мінімально допустимій їх щільності" вилучити рядок:

Глухар  

Для усіх зон  

10 

і доповнити новим рядком:

Бобер  

Поліська
Інші зони  

10

"; 

у таблиці "Норми добування мисливських тварин з урахуванням вікової структури популяцій" назву останньої графи викласти в такій редакції "Оптимальний варіант статевого співвідношення (самці та самиці)".

9. У розділі 15 "Перелік документів та планово-картографічних матеріалів, які виготовляються під час проведення упорядкування мисливських угідь" таблицю викласти в такій редакції:

"

N з/п 

Назва документів та планово-картографічних матеріалів 

I і II розряди робіт 

III і IV розряди робіт 

Загальна кількість примірників 

Господарство, що упорядковується 

Єгерський обхід 

Територіальний орган Держкомлісгоспу України 

Організація, що проводила упорядкування 

Загальна кількість примірників 

Господарство, що упорядковується 

Єгерський обхід 

Територіальний орган Держкомлісгоспу України 

Організація, що проводила упорядкування 

Пояснювальна записка 

 

 

Проектні відомості як додатки до пояснювальної записки 

2.1 

типології та бонітування мисливських угідь 

 

1 (узагальнююча)* 

 

2.2 

біотехнічні заходи 

 

 

 

 

2.3 

поділ території за єгерськими обходами 

 

 

 

 

Таксаційний опис 

 

 

 

 

 

 

Плани: 

4.1 

типів мисливських угідь та біотехнічних заходів 

 

 

 

 

М 1 : 25000 

М 1 : 5000,
1 : 100000 

4.2 

лісонасаджень лісництв 

 

 

 

 

 

 

М 1 : 25000 

 

 

 

 

 

 

 

Карта-схема організації території 

М 1 : 50000 

М 1 : 50000, 1 : 100000 

5.1 

пофарбована за типами мисливських угідь 

 

 

 

 

 

 

5.2 

непофарбована 

10 

10 

 

 

 

10 

10 

 

 

 

____________
* Складається за типами, підтипами, видами мисливських угідь".

 

Начальник Управління
мисливського господарства
 

 
М. В. Шадура
 

Опрос