Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковского законодательства

Национальный банк
Постановление от 15.06.2006 № 216
Утратил силу

Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

Постанова Правління Національного банку України
від 15 червня 2006 року N 216

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 червня 2006 р. за N 753/12627

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
від 17 серпня 2012 року N 346)

Відповідно до вимог статей 90, 96 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою вдосконалення процедури ліквідації банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту методології банківського регулювання та нагляду після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів Національного банку України, територіальних управлінь, а також банків для керівництва та використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В. Л. Кротюка, Департамент припинення діяльності банків (К. Є. Раєвський) та начальників територіальних управлінь Національного банку України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

1. У розділі VI:

1.1. Абзац четвертий пункту 4.1 глави 4 викласти в такій редакції:

"Ліквідатором банку може бути особа, яка має сертифікат Національного банку на право здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, високі професійні й моральні якості, бездоганну ділову репутацію (зокрема, якщо її дії в минулому не спричинили банкрутства банку або іншого суб'єкта підприємницької діяльності), економічну чи юридичну освіту та досвід роботи не менше трьох років у сфері надання аудиторських, юридичних послуг або в банківській системі".

1.2. У главі 15:

пункти 15.3 та 15.4 викласти в такій редакції:

"15.3. Якщо на час закінчення строку ліквідації банку залишилися непроданими його активи і наслідком негайного продажу буде істотна втрата їх вартості, то ліквідатор передає ці активи відповідно до частини дванадцятої статті 96 Закону про банки в управління іншій юридичній особі, яка зобов'язана вжити заходів щодо продовження погашення заборгованості кредиторів банку за рахунок отриманих активів.

Юридичною особою, якій за договором передаватимуться в управління непродані активи банку, що ліквідовується, може бути:

банк, який має письмовий дозвіл Національного банку на довірче управління коштами і цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами, за умови, що він здійснює беззбиткову діяльність, дотримується економічних нормативів (за останній звітний місяць) і нормативу обов'язкового резервування (протягом останніх шести місяців), забезпечує формування резервів під активні операції та не є об'єктом застосування заходу впливу щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій;

юридична особа, яка здійснює професійну діяльність щодо надання аудиторських, юридичних, консалтингових, фінансових послуг не менше трьох років, веде беззбиткову діяльність і не має заборгованості перед Державним бюджетом України та місцевими бюджетами.

Юридичною особою, якій за договором передаватимуться в управління непродані активи банку, що ліквідовується, не може бути юридична особа, яка є кредитором, учасником/акціонером банку, була пов'язаною особою цього банку, а також яка не виконала зобов'язань перед цим банком.

15.4. Ліквідатор надає висновок про потребу передавання активів банку, які залишаються непроданими на час закінчення строку його ліквідації, територіальному управлінню Національного банку (підрозділу центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідатора, - у разі ліквідації банку, накопичувальний рахунок якого відкритий в Операційному управлінні Національного банку) не пізніше ніж за чотири місяці до завершення процедури ліквідації банку. У висновку ліквідатор має зазначити, зокрема, обсяг непроданих активів банку, що продавалися в порядку, визначеному главою 14 цього розділу, і не були продані (із зазначенням причин), та можливість їх подальшого продажу юридичною особою, а також загальну суму незадоволених вимог кредиторів.

Одночасно з висновком ліквідатор має подавати:

перелік активів банку, що продавалися в порядку, визначеному главою 14 цього розділу, і не були продані та які передбачається передати в управління юридичній особі;

інформацію про кожний актив, який передбачається передати іншій юридичній особі [його вартість (залишкову, ринкову та ліквідаційну, якщо така визначалася), ціну та порядок продажу, згідно з яким він продавався і не був проданий];

висновки про оцінку кожного активу, здійснену відповідно до законодавства України під час ліквідаційної процедури";

главу доповнити новими пунктами 15.5 - 15.16 такого змісту:

"15.5. За результатами розгляду висновку ліквідатора щодо передавання активів банку та інформації про ці активи Комісія Національного банку при територіальному управлінні (Комісія Національного банку - у разі ліквідації банку, накопичувальний рахунок якого відкритий в Операційному управлінні Національного банку) приймає рішення про надання (ненадання) згоди на передавання непроданих активів банку в управління юридичній особі.

У разі прийняття Комісією Національного банку при територіальному управлінні (Комісією Національного банку - у разі ліквідації банку, накопичувальний рахунок якого відкритий в Операційному управлінні Національного банку) рішення про надання згоди на передавання непроданих активів банку, що ліквідовується, в управління юридичній особі ліквідатор публікує повідомлення про пошук такої юридичної особи.

У повідомленні про пошук юридичної особи, якій за договором передаватимуться в управління непродані активи банку, що ліквідовується, має зазначатися:

кінцева дата подання документів до територіального управління Національного банку (до Національного банку) для визначення юридичної особи, якій передаватимуться в управління непродані активи банку, що ліквідовується;

адреса, за якою мають подаватися документи;

вимоги до юридичної особи, визначені в пункті 15.3 цієї глави.

Копію опублікованого повідомлення ліквідатор подає територіальному управлінню Національного банку (підрозділу центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідатора, - у разі ліквідації банку, накопичувальний рахунок якого відкритий в Операційному управлінні Національного банку) протягом двох робочих днів з дня його опублікування.

15.6. Юридична особа, яка не є банком і має намір за договором прийняти в управління непродані активи банку, що ліквідовується, подає до територіального управління Національного банку (підрозділу центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідатора, - у разі ліквідації банку, накопичувальний рахунок якого відкритий в Операційному управлінні Національного банку) такі документи:

заяву про намір прийняти в управління непродані активи банку, що ліквідовується, з метою задоволення вимог кредиторів. У заяві юридична особа має зазначити, що вона не є кредитором, учасником/акціонером банку, не була пов'язаною особою банку і не має невиконаних зобов'язань перед цим банком;

нотаріально засвідчені копії своїх установчих документів;

копію паспорта керівника юридичної особи;

фінансову звітність за останній звітний період (рік, квартал) згідно із законодавством України, засвідчену підписами керівника і головного бухгалтера, відбитком печатки юридичної особи, а також підтверджену аудитором;

документ, що підтверджує відсутність заборгованості з податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного та місцевого бюджетів.

Якщо юридичною особою, яка має намір за договором прийняти в управління непродані активи банку, що ліквідовується, є банк, то він подає Національному банку лише відповідну заяву.

15.7. Якщо банк, який має намір прийняти в управління непродані під час ліквідаційної процедури активи, розташований за межами області місцезнаходження банку, що ліквідовується, то територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку, що ліквідовується (підрозділ центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідатора, - у разі ліквідації банку, накопичувальний рахунок якого відкритий в Операційному управлінні Національного банку), надсилає до відповідного територіального управління Національного банку (підрозділу центрального апарату, що здійснює нагляд за банками) запит щодо надання висновку про відповідність банку, якому передаватимуться в управління непродані активи, вимогам пункту 15.3 цієї глави.

Висновок про відповідність банку вимогам пункту 15.3 цієї глави має бути надісланий запитувачу протягом семи робочих днів після отримання запиту.

15.8. Територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку, що ліквідовується (підрозділ центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідатора, - у разі ліквідації банку, накопичувальний рахунок якого відкритий в Операційному управлінні Національного банку), надсилає до ліквідатора запит щодо юридичних осіб, які звернулися з пропозицією прийняти в управління непродані активи банку, що ліквідовується, про те, чи є вони кредиторами, учасниками/акціонерами банку, пов'язаними особами цього банку, а також про те, чи не мають вони невиконаних зобов'язань перед цим банком.

Ліквідатор надсилає відповідь запитувачу протягом семи робочих днів після отримання запиту.

15.9. Після отримання потрібної інформації про юридичних осіб, від яких надійшли пропозиції щодо приймання в управління не проданих під час ліквідаційної процедури активів, Комісія Національного банку при територіальному управлінні (Комісія Національного банку - у разі ліквідації банку, накопичувальний рахунок якого відкритий в Операційному управлінні Національного банку) відбирає кандидатів з числа претендентів, яким повідомляє адресу ліквідатора, за якою вони можуть ознайомитися з інформацією про активи банку, які передбачається передати їм в управління, а також повідомляє ліквідатору про цих юридичних осіб.

Юридичні особи, які мають намір прийняти в управління непродані активи банку, що ліквідовується, звертаються до ліквідатора для ознайомлення з інформацією про непродані активи банку.

Ліквідатор інформує відібраних юридичних осіб, яким можуть передаватися в управління непродані активи банку, про:

перелік активів банку, що залишилися непроданими і які передбачається передати їм в управління;

договори, на підставі яких виникли майнові права та обов'язки банку щодо активів;

вартість кожного активу (залишкову, ринкову та ліквідаційну, якщо така визначалася), ціну та порядок продажу, згідно з яким він продавався і не був проданий;

висновки щодо оцінки кожного активу, здійсненої відповідно до законодавства України під час ліквідаційної процедури;

загальну суму невиконаних зобов'язань банку.

Ліквідатор перед наданням керівнику юридичної особи зазначеної інформації має взяти в нього розписку про відповідальність за розголошення банківської таємниці.

Юридична особа та її працівники, які ознайомилися з інформацією про активи банку, зобов'язані не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб.

15.10. Рішення про визначення юридичної особи, якій за договором передаватимуться в управління непродані активи банку, що ліквідовується, з числа осіб, які ознайомилися з інформацією про активи банку та повідомили Національний банк про своє рішення щодо приймання цих активів, приймає Комісія Національного банку при територіальному управлінні (Комісія Національного банку - у разі ліквідації банку, накопичувальний рахунок якого відкритий в Операційному управлінні Національного банку).

Після подання ліквідатором територіальному управлінню Національного банку (підрозділу центрального апарату, що здійснює контроль за ліквідаційною процедурою) ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора (згідно з вимогами глави 17 цього розділу) між банком, що ліквідовується, Національним банком і юридичною особою, якій передаються в управління непродані активи, укладається тристоронній договір (додаток 4).

Ліквідатор, який отримав повідомлення про прийняте Національним банком рішення щодо визначення юридичної особи, якій за договором передаються непродані активи банку, що ліквідовується, одночасно з ліквідаційним балансом і звітом ліквідатора (згідно з вимогами глави 17 цього розділу) подає територіальному управлінню Національного банку (Національному банку) перелік вимог кредиторів, які були включені до реєстру вимог кредиторів та залишилися незадоволеними на час закінчення ліквідаційної процедури банку.

15.11. Юридична особа, з якою укладено договір про передавання в управління непроданих активів банку, звертається до територіального управління (Операційного управління Національного банку) із заявою про відкриття накопичувального рахунку в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку.

15.12. Ліквідатор передає юридичній особі, з якою укладено договір про передавання в управління непроданих активів банку, що ліквідовується, ці активи, а також документи щодо подальшого задоволення вимог кредиторів за рахунок цих активів на умовах, визначених у договорі (у тому числі перелік вимог кредиторів, які були включені до реєстру вимог кредиторів, та залишилися незадоволеними на час закінчення ліквідаційної процедури банку).

15.13. Юридична особа, якій передано в управління непродані активи банку, який ліквідовано, набуває прав сторони (учасника) у судових справах, у якій стороною (учасником) був банк, який ліквідовано, а також прав сторони (учасника) виконавчих проваджень за участю банку.

15.14. Юридична особа, якій за договором передані в управління непродані активи банку, що ліквідований, зобов'язана щомісяця надавати територіальному управлінню Національного банку (підрозділу центрального апарату, що здійснює контроль за ліквідаційною процедурою) інформацію про продаж цих активів і задоволення вимог кредиторів.

15.15. Територіальне управління Національного банку (підрозділ центрального апарату, що здійснює контроль за ліквідаційною процедурою) здійснює перевірку діяльності юридичної особи, якій за договором передані в управління непродані активи банку, що ліквідований, щодо проведення процедури управління цими активами і задоволення вимог кредиторів у порядку, установленому пунктом 16.3 глави 16 цього розділу для ліквідатора банку.

15.16. Юридична особа, якій за договором передані в управління непродані активи банку, після завершення згідно з договором процедури управління цими активами (їх продажу) і задоволення вимог кредиторів має передати до архіву територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку, що ліквідований, документи, які були прийняті від ліквідатора, й ті, що утворилися внаслідок здійснення нею цієї процедури, у порядку, установленому главою 17 цього розділу для ліквідатора банку".

У зв'язку з цим пункти 15.5, 15.6 уважати відповідно пунктами 15.17, 15.18.

 

Директор Департаменту методології
банківського регулювання та нагляду
 

 
Н. В. Іваненко
 

Заступник директора Департаменту
методології банківського регулювання
та нагляду - начальник управління 

 
 
І. Ф. Романенко
 

Опрос