Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении условий оплаты труда работников Национального камерного ансамбля "Киевские солисты"

Минтруда
Приказ от 20.06.2006 № 230
редакция действует с 14.04.2017

Про впорядкування умов оплати праці працівників Національного камерного ансамблю "Київські солісти"

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 20 червня 2006 року N 230

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 червня 2006 р. за N 739/12613

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства праці та соціальної політики України
 від 15 березня 2007 року N 103
,
 від 13 квітня 2007 року N 158
,
 від 19 червня 2007 року N 311
,
 від 24 січня 2008 року N 12
,
 від 6 травня 2008 року N 240
,
 від 30 вересня 2008 року N 406
,
 від 26 листопада 2008 року N 558
,
 від 12 січня 2010 року N 2
,
 від 10 червня 2010 року N 136
,
 від 29 липня 2010 року N 211
,
 від 4 листопада 2010 року N 354
,
 від 1 березня 2011 року N 82
,
 
наказами Міністерства соціальної політики України
 від 21 жовтня 2011 року N 405
,
 від 1 лютого 2012 року N 49
,
 від 22 квітня 2013 року N 232
,
 від 6 червня 2014 року N 366
,
 від 8 жовтня 2015 року N 996
,
 від 20 жовтня 2015 року N 1017
,
 від 13 січня 2016 року N 7
,
 від 16 червня 2016 року N 669
,
 від 27 грудня 2016 року N 1611
,
 від 20 лютого 2017 року N 254

(У назві та за текстом наказу, у назві додатків до наказу слова "Державний камерний ансамбль "Київські солісти" замінено словами "Національний камерний ансамбль "Київські солісти" згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 червня 2010 року N 136) 

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), від 20.02.2006 N 172 "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298", від 03.04.2006 N 413 "Деякі питання оплати праці працівників національних закладів культури" та з метою впорядкування оплати праці працівників Національного камерного ансамблю "Київські солісти" (далі - ансамбль) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників, художнього, артистичного персоналу, керівників інших підрозділів, фахівців, службовців та робітників Національного камерного ансамблю "Київські солісти" згідно з додатком 1 до наказу;

(абзац другий пункту 1 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 13.04.2007 р. N 158)

схеми тарифних розрядів посад керівних працівників, художнього, артистичного персоналу, керівників інших підрозділів, фахівців, службовців та робітників ансамблю, згідно з додатками 2 - 4 до наказу.

2. Надати право художньому керівнику - директору ансамблю в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі:

2.1. Установлювати:

а) керівним працівникам, художньому, артистичному персоналу, керівникам інших підрозділів, фахівцям, службовцям та робітникам ансамблю конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів;

б) посадові оклади заступників керівників структурних підрозділів - на 5 - 15 відсотків, головного бухгалтера на 10 - 30 відсотків, помічників керівника - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом;

в) надбавки працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником ансамблю;

- за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

г) доплати працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівнику ансамблю, керівникам структурних підрозділів і їх заступникам;

у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

за використання в роботі дезінфекційних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником ансамблю. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.

2.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

2.3. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Преміювання художнього керівника - директора ансамблю, установлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці.

(абзац другий підпункту 2.3 пункту 2 у редакції наказу
 Міністерства соціальної політики України від 08.10.2015 р. N 996)

3. Установити, що, починаючи з 1 січня 2006 року, при визначенні граничних розмірів посадових окладів окремих категорій працівників ансамблю застосовуються додаткові коефіцієнти підвищення посадових окладів:

для художнього керівника - директора ансамблю, його заступників, артистичного і художнього персоналу - 2,9 - 5,9;

для керівників структурних підрозділів, фахівців, які забезпечують та безпосередньо виконують творчі функції, - 2,5 - 5,7.

Застосування додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів здійснюється в межах фонду оплати праці, затвердженого кошторисом на 2006 рік.

4. У разі зменшення в окремих працівників посадових окладів у зв'язку з набранням чинності цим наказом, таким працівникам зберігається посадовий оклад, який не збільшується на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати.

5. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 11 березня 2002 року N 137 "Про окремі умови оплати праці працівників Державного камерного ансамблю "Київські солісти" (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 березня 2002 року за N 273/6561.

6. Ці умови застосовуються з 1 січня 2006 року.

 

Міністр 

І. Сахань 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
В. Матвійчук
 

Керівник Державного
управління справами
 

 
І. Тарасюк
 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників, художнього, артистичного персоналу, керівників інших підрозділів, фахівців, службовців та робітників
Національного камерного ансамблю "Київські солісти"

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні. 

 

Директор Департаменту з питань
державного регулювання
заробітної плати та умов праці
 

 
 
О. П. Товстенко
 

(додаток 1 у редакції наказів Міністерства праці та
 соціальної політики України від 15.03.2007 р. N 103
,
 від 13.04.2007 р. N 158
,
 від 19.06.2007 р. N 311
,
 від 06.05.2008 р. N 240
,
із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства
 праці та соціальної політики України від 30.09.2008 р. N 406
,
 від 26.11.2008 р. N 558
,
 від 10.06.2010 р. N 136
,
 від 29.07.2010 р. N 211
,
 від 04.11.2010 р. N 354
,
 від 01.03.2011 р. N 82
,
 
наказами Міністерства соціальної
 політики України від 21.10.2011 р. N 405
,
 від 01.02.2012 р. N 49
,
 від 22.04.2013 р. N 232
,
 від 06.06.2014 р. N 366
,
 від 20.10.2015 р. N 1017
,
 від 13.01.2016 р. N 7
,
 від 16.06.2016 р. N 669
,
 від 27.12.2016 р. N 1611
,
 від 20.02.2017 р. N 254)

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників та художнього персоналу
Національного камерного ансамблю "Київські солісти"

 

Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці
 

 
 
О. П. Товстенко
 

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства праці
 та соціальної політики України від 24.01.2008 р. N 12
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 12.01.2010 р. N 2)

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад артистичного персоналу
Національного камерного ансамблю "Київські солісти"

 

Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці
 

 
 
О. П. Товстенко
 

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства праці
 та соціальної політики України від 24.01.2008 р. N 12)

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівників інших структурних підрозділів, фахівців, службовців та робітників Національного камерного ансамблю "Київські солісти"

Посада 

Тарифні розряди 

Завідувач: канцелярії, складу 

5 - 8 

Провідні фахівці 

7 - 10 

Адміністратор

4 - 5

Касир 

4 - 5 

Машиніст сцени:
5-го розряду
4-го розряду
3-го розряду 

 
5 - 6
4 - 5
3 - 4 

Оператор електронно-обчислювальних машин 

2 - 5 

Прибиральник службових приміщень 

1 - 2 

 

Начальник відділу державного регулювання
заробітної плати в бюджетній сфері
 

 
А. М. Литвин
 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України
 від 12.01.2010 р. N 2)

Опрос