Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по внесению информации в перечень юридических и физических лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности

Государственный комитет финансового мониторинга
Приказ, Инструкция от 26.04.2006 № 84
Утратил силу

Інструкція
з унесення інформації до переліку юридичних та фізичних осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету фінансового моніторингу України
 від 4 жовтня 2006 року N 193

Інструкція втратила чинність
(згідно з наказом Державного комітету фінансового моніторингу України
 від 27 серпня 2010 року N 149)

Перелік юридичних та фізичних осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності (далі - Перелік осіб), формується на підставі таких відомостей:

вирок суду, що набрав законної сили, про визнання особи винною у вчиненні злочину, передбаченого статтею 258 Кримінального кодексу України;

інформація (документи), надана відповідними органами ООН, про пов'язані з терористичними організаціями чи терористами організації або фізичні особи;

вирок (рішення) суду, рішення іншого компетентного органу іноземної держави стосовно організацій або фізичних осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України.

Перелік осіб є переліком записів стосовно окремих юридичних та фізичних осіб, які можуть мати кілька імен або назв (найменувань). Ключовим полем для індексації є номер запису. Записи, що внесені до Переліку осіб, з нього не виключаються. У разі, якщо особу виключено з Переліку осіб, у записі проставляється відповідна відмітка.

У разі, якщо до Переліку осіб уносяться зміни, у полі "Актуалізація запису" обов'язково зазначаються назва поля, у яке вносились зміни, сутність та дата змін.

Перелік осіб містить такі поля:

Код поля 

Назва поля 

Вимоги щодо заповнення 

C1 

Номер особи в Переліку осіб 

Запису присвоюється один номер за наскрізною нумерацією у Переліку осіб. Записи з реєстру не виключаються, один номер не може бути присвоєний іншій особі після виключення з Переліку осіб, якій цей номер був присвоєний раніше. Поле заповнюється обов'язково 

C2 

Дата внесення особи до Переліку осіб 

Зазначається дата внесення Держфінмоніторингом України особи до Переліку осіб. Поле заповнюється обов'язково 

C3 

Тип запису

Зазначається тип запису (новий запис, модифікований запис) 

C4 

Тип особи 

Зазначається фізична або юридична особа 

C5 

Джерело, відповідно до якого особу внесено до Переліку осіб 

Зазначається відповідне джерело, на основі якого особу внесено до Переліку осіб, наприклад, вирок (рішення) суду, інформація (документи), надана відповідними органами ООН, рішення інших компетентних органів іноземних держав 

C6 - C9 

Ім'я особи / найменування юридичної особи 

1. Для фізичних осіб:
- для резидента обов'язково зазначається прізвище та ім'я, по батькові;
- для нерезидента обов'язково зазначаються імена, які вносяться у порядку, викладеному в документі, на підставі якого вноситься інформація до Переліку осіб: перше ім'я в першому полі, друге ім'я в другому полі, та ін. В іноземних іменах abu-, al-, abd- та ін. частки, що пишуться через дефіс, скорочення не виступають окремими іменами, а вносяться у поле разом з іншим іменем. Обов'язково заповнюються поля C5,C6.

2. Для юридичних осіб зазначається повне найменування відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація до Переліку осіб. У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання. Поле заповнюється обов'язково 

C10 

Відмітка про можливий варіант написання імені, псевдоніма та ін. 

1. Для фізичних осіб проставляється обов'язково для кожного варіанта ім'я. Використовуються такі значення:
N - основне ім'я згідно з документом, з якого вноситься інформація до Переліку осіб;
NE - варіант написання основного імені англійською мовою (відрізняється дещо іншим написанням при однаковому звучанні);
NU - варіант написання основного імені українською мовою (основне ім'я, викладене кирилицею);
PE - псевдонім англійською мовою (інше ім'я або варіанти його написання, що не збігається за звучанням з основним);
PU - псевдонім українською мовою (інші імена, викладені кирилицею);
K - прізвисько (назва особи, що не є іменем).
2. Для юридичних осіб проставляється обов'язково для кожного варіанта написання найменування. Використовуються такі значення:
N - основне найменування згідно з документом, на підставі якого вноситься інформація до Переліку осіб;
NE - варіант написання основного найменування англійською мовою (відрізняється дещо іншим написанням при однаковому звучанні);
NU - варіант написання основного найменування українською мовою (основне найменування, викладене кирилицею);
PE - інші найменування англійською мовою (інші найменування або варіанти його написання, що не збігаються за звучанням з основним);
PU - інше найменування українською мовою (інше найменування, викладене кирилицею).
Поле заповнюється обов'язково 

C11 

Категорія псевдоніма 

Указуються назви псевдонімів особи (a.k.a. - відомий як, f.k.a. - відомий раніше, n.k.a. - відомий зараз) 

C12 

Якість псевдоніма 

Придатність псевдоніма для ідентифікації (1 - висока, 2 - низька) 

C13 

Дата народження / дата реєстрації юридичної особи

Інформація зазначається за наявності. Якщо точна дата невідома, зазначається інформація про орієнтовну дату народження/реєстрації юридичної особи

C14 

Дата і місце народження/
місцезнаходження юридичної особи 

Інформація зазначається за наявності 

C15 

Громадянство 

Інформація зазначається за наявності 

C16 

Національність 

Інформація зазначається за наявності 

C17 

Посада 

Зазначається остання відома або поточна посада. Інформація зазначається за наявності 

C18 

Рід діяльності 

Зазначаються відома професійна підготовка, спеціальність; соціальний або інший статус. Інформація зазначається за наявності 

C19 

Почесні, професійні, релігійні та інші звання 

Зазначаються відомі почесні, професійні, релігійні та інші звання. Інформація зазначається за наявності 

C20 

Серія та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) 

Зазначаються серія та номер паспорта або іншого документа, який посвідчує особу. Інформація зазначається за наявності 

C21 

Дата видачі паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) 

Зазначається дата видачі паспорта або іншого документа, який посвідчує особу. Інформація зазначається за наявності 

C22 

Країна видачі паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) 

Зазначається країна видачі паспорта або іншого документа, який посвідчує особу. Інформація зазначається за наявності.
Указується країна відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 

C23 

Країна видачі паспорта (код) 

Указується цифровий код країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 

С24 

Найменування органу, що видав документ 

Зазначається орган, що видав паспорт або інший документ, що посвідчує особу 

С25

Ідентифікаційний номер/код 

1. Для фізичних осіб:
- для резидентів зазначається ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності);
- для нерезидентів зазначається ідентифікаційний номер згідно з національним законодавством (за наявності).
2. Для юридичних осіб:
- для резидентів зазначається ідентифікаційний номер (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;
- для нерезидентів зазначається ідентифікаційний номер згідно з національним законодавством (за наявності).
Інформація зазначається за наявності 

С26 - С33

Місце проживання 

Зазначається відоме місце проживання або місце перебування особи. Інформація зазначається за наявності на окремих полях.
У С26 вказується код країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 

C34 

Адреса (не структурована) 

Інформація зазначається за наявності 

C35 

Відмітка про винесення вироку (рішення) судом

Зазначається дата винесення вироку (рішення) судом, для резидентів - стаття Кримінального кодексу України, за якою особу засуджено, інформація, чи перебуває вона в місці відбування покарань на дату внесення даних до Переліку осіб. Інформація зазначається за наявності 

C36 

Відмітка про перебування у місцевому та/або міжнародному розшуку 

Зазначається, чи перебуває особа в місцевому або міжнародному розшуку. Якщо розшук місцевий, зазначається країна, у якій особа заявлена в розшук. Інформація зазначається за наявності 

C37 

Додаткова інформація 

Зазначається інша додаткова інформація. Інформація зазначається за наявності 

C38 

Актуалізація запису 

До цього поля вноситься інформація про зміну значень окремих полів або виключення значень із зазначенням дати цих змін. Інформація обов'язково зазначається при змінах значень окремих полів 

C39 

Відмітка про виключення з Переліку осіб 

У разі надходження інформації (документів), яка є підставою для виключення юридичної або фізичної особи з Переліку осіб, у полі зазначається дата виключення Держфінмоніторингом України особи з Переліку осіб. Інформація зазначається за наявності 

С40 

Інформація про банк, у якому відкрито рахунок 

Уносяться банківські реквізити (назва, МФО або ВІС, адреса та інші), у якому особою відкрито (відкривався) рахунок  

С41 

Номер банківського рахунку 

Уноситься номер банківського рахунку, що відкрито (відкривався) особою  

Ураховуючи те, що особи, які містяться в Переліку осіб, можуть мати декілька імен або назв, варіантів їх написання, паспортних даних, дат народження, адрес, окремий запис щодо такої особи повинен мати більше ніж один рядок. Для кожної особи може бути заповнено декілька полів з однаковою назвою (наприклад, декілька дат народження).

 

Директор Департаменту
взаємодії та методичного
забезпечення системи
фінансового моніторингу
 

 
 
 
А. С. Подкоритов
 

(Інструкція із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету фінансового моніторингу України від 04.10.2006 р. N 193)

Опрос