Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил сертификации служб авиационной безопасности в Украине

Государственная служба по надзору за обеспечением безопасности авиации
Приказ, Правила от 02.06.2006 № 397
Утратил силу

Про затвердження Правил сертифікації служб авіаційної безпеки в Україні

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
від 2 червня 2006 року N 397

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 червня 2006 р. за N 716/12590

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства інфраструктури України
від 5 вересня 2011 року N 343
,
від 13 жовтня 2017 року N 781

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної авіаційної служби України
 від 5 лютого 2020 року N 218)

(Установлено, що сертифікати служб авіаційної безпеки, видані відповідно до Правил, затверджених цим наказом, залишаються чинними протягом установленого в них терміну дії згідно з наказом Державної авіаційної служби України від 5 лютого 2020 року N 218)

На виконання Закону України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації", відповідно до Указу Президента України від 15 липня 2004 року N 803 "Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та з метою вдосконалення взаємодії в контрольованій зоні аеропортів та авіапідприємств центральних органів виконавчої влади, що забезпечують авіаційну безпеку, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила сертифікації служб авіаційної безпеки в Україні (далі - Правила), що додаються.

2. Начальнику управління авіаційної безпеки Сутулинському О. М.:

2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

2.2. Довести цей наказ до відома керівників аеропортів та авіапідприємств усіх форм власності.

3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Укравіатрансу від 05.01.96 N 1 "Про введення в дію Правил сертифікації служб авіаційної безпеки в Україні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 24.01.96 N 35/1060.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова 

М. О. Марченко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

В. о. Міністра транспорту
та зв'язку України
 

 
В. Цибенко
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
А. В. Дашкевич 

 

ПРАВИЛА
сертифікації служб авіаційної безпеки в Україні

(У тексті Правил слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" у всіх відмінках замінено словами "Державна авіаційна служба України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 5 вересня 2011 року N 343)

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації" від 20.02.2003 N 545-IV.

1.2. Правила поширюються на всі авіаційні суб'єкти, зареєстровані в Україні, незалежно від форм їх власності та підпорядкованості.

1.3. Правила встановлюють порядок сертифікації служб авіаційної безпеки авіаційного суб'єкта і використовуються під час виконання процедур сертифікації.

2. Терміни та визначення

Терміни, що використовуються у Правилах, уживаються в такому значенні:

авіаційна безпека - комплекс заходів, а також людські та матеріальні ресурси, призначені для захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання в її діяльність;

авіаційний персонал - це особовий склад авіаційного підприємства, організації, підрозділу, навчального закладу, який складається з авіаційних спеціалістів за професійною ознакою;

авіаційний суб'єкт - авіаційне підприємство, аеропорт, аеродром, експлуатант, Державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух";

акт незаконного втручання - протиправні дії, пов'язані з посяганням на нормальну і безпечну діяльність авіації й авіаційних об'єктів, унаслідок яких сталися нещасні випадки з людьми, майнові збитки, захоплення чи викрадення повітряного судна або такі, що створюють ситуацію для подібних наслідків;

служба авіаційної безпеки - спеціальний підрозділ авіаційного суб'єкта, діяльність якого пов'язана із забезпеченням авіаційної безпеки і який виконує функції його захисту від актів незаконного втручання, інших протиправних посягань на його діяльність.

У Правилах мають значення інші терміни, визначені в Державній програмі авіаційної безпеки цивільної авіації.

3. Скорочення

АБ - авіаційна безпека,

АНВ - акт незаконного втручання,

САБ - служба авіаційної безпеки,

ЦА - цивільна авіація.

4. Основні завдання органу, що здійснює сертифікацію служб авіаційної безпеки

4.1. Сертифікацію та реєстрацію САБ здійснює спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за забезпеченням безпеки авіації.

4.2. Спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за забезпеченням безпеки авіації відповідно до покладених на нього завдань:

4.2.1. Розробляє та впроваджує вимоги, необхідні для сертифікації САБ та належного виконання ними функціональних завдань.

4.2.2. Забезпечує заявника необхідною інформацією з питань сертифікації САБ та надає відповідні консультації.

4.2.3. Приймає заявки на сертифікацію.

4.2.4. Розглядає документи та складає висновки щодо можливості сертифікації САБ.

4.2.5. При потребі вимагає від заявника необхідні додаткові документи та відомості.

4.2.6. Проводить сертифікаційні перевірки САБ.

4.2.7. Розглядає документи та складає висновки щодо відповідності САБ вимогам, необхідним для отримання сертифіката.

4.2.8. Видає, скасовує або призупиняє дію сертифіката САБ.

4.2.9. Веде обліковий реєстр САБ.

4.2.10. Проводить службові розслідування порушень у діяльності САБ щодо умов виданого сертифіката.

4.2.11. Здійснює нагляд за дотриманням вимог стандартизованого рівня забезпечення АБ суб'єктом, якому виданий сертифікат.

5. Порядок та процедури сертифікації

5.1. Цими Правилами встановлюється такий порядок сертифікації:

- отримання заявки від авіаційного суб'єкта;

- попередня оцінка заявки;

- сертифікаційна перевірка служби;

- прийняття рішення і видача сертифіката;

- занесення служби до облікового реєстру;

- подальший контроль діяльності служби.

5.2. САБ, що створюється вперше, сертифікується до початку її діяльності. Сертифікат САБ (додаток 1) видається після перевірки фактичного стану забезпечення рівня захисту від АНВ, здатності виконувати в повному обсязі вимоги організаційно-розпорядчих та нормативних документів з АБ, наявності необхідної матеріально-технічної бази, підготовленого та сертифікованого персоналу і обладнання, достатності фінансування служби.

5.3. Подальша сертифікація САБ проводиться після отримання заявки авіаційного суб'єкта на сертифікацію:

- перед закінченням дії раніше виданого сертифіката;

- при потребі в зміні або доповненні повноважень та функцій служби;

- після усунення недоліків у забезпеченні АБ, через які сертифікат було скасовано або призупинено.

6. Заявка на сертифікацію

6.1. Будь-яка юридична особа, що зареєстрована в Україні і сертифікована як суб'єкт авіаційної діяльності, може створити структурний підрозділ - САБ.

6.2. З метою встановлення стандартизованого рівня забезпечення АБ на авіаційний суб'єкт покладається відповідальність за розробку власних інструкцій, технологій, інших положень, передбачених нормативними документами спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за забезпеченням безпеки авіації.

6.3. Авіаційний суб'єкт, який подає заявку на видачу сертифіката, забезпечується необхідним обсягом інформації і вимог з питань АБ і діяльності служби.

6.4. Для вирішення питання сертифікації САБ авіаційний суб'єкт подає необхідний мінімум відомостей щодо здатності служби виконувати покладені на неї функції. Форма заявки та її зміст подані в додатку 2.

6.5. Перелік документів, що додаються до заявки на сертифікацію САБ, наведено в додатку 3.

6.6. У супровідному листі до заявки заявник указує прізвище, адресу і спосіб зв'язку з особою, уповноваженою вести справи з питань сертифікації та реєстрації САБ.

6.7. Спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за забезпеченням безпеки авіації в необхідних випадках має право вимагати від заявника додаткові документи.

6.8. Документація, яка подається до розгляду і затверджується та підписується уповноваженими посадовими особами, їх заступниками або виконувачами обов'язків цих осіб, має відповідати цим Правилам, стандартам діловодства, прийнятим в Україні, і має бути викладена державною мовою.

6.9. До розгляду приймаються оригінали документів та їх копії, засвідчені у встановленому порядку.

6.10. Документація, яка має підчистки, рукописні або машинні виправлення, не завірені підписом, не розглядається. 

(пункт 6.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної авіаційної служби України від 13.10.2017 р. N 781)

7. Вимоги до служби авіаційної безпеки

7.1. САБ незалежно від форми власності авіаційного суб'єкта повинна в повному обсязі забезпечувати захист пасажирів, членів екіпажу, об'єктів, обслуговувального персоналу у сфері її діяльності від АНВ та протиправних посягань шляхом організації та здійснення загальнообов'язкових державних норм, правил і процедур, передбачених відповідними нормативними актами та організаційно-розпорядчими документами, прийнятими в Україні.

7.2. Структура САБ розробляється і затверджується керівником авіаційного суб'єкта і може включати:

- підрозділ контролю на безпеку;

- підрозділ охорони повітряних суден та авіаційних об'єктів;

- підрозділ контролю доступу;

- підрозділ (групу) супроводження пасажирів і вантажів у контрольованих зонах авіаційних суб'єктів;

- підрозділ (групу) технічного забезпечення;

- відділ забезпечення служби (облік кадрів, фінанси, навчання персоналу, матеріальне постачання).

7.3. Діяльність структурних підрозділів, перелічених у п. 7.2, здійснюється на підставі відповідних внутрішніх інструкцій, якими регламентуються завдання, функції, повноваження та межі відповідальності цих підрозділів.

8. Розгляд заявки і документів

8.1. Заявка на сертифікацію та додані до неї документи розглядаються спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за забезпеченням безпеки авіації протягом одного місяця з дня їх отримання.

8.2. Якщо відомості, наведені в документах, доданих до заявки, не відповідають вимогам відповідних нормативних актів та цим Правилам або їх недостатньо для попереднього розгляду заявки, посадова особа, відповідальна за розгляд документів, протягом 5 днів після отримання документів робить заявникові письмовий запит. Термін розгляду в даному випадку може бути продовжений до 10 днів з дня отримання недостатніх документів або усунення недоліків в їх оформленні. 

8.3. У разі неспроможності заявника усунути недоліки в оформленні поданих до розгляду документів або надати необхідні документи на запит - заявка відхиляється, про що заявнику письмово повідомляється з викладенням причин відхилення.

8.4. Після розгляду й аналізу заявки і доданих до неї документів складається відповідний висновок про можливість сертифікаційної перевірки САБ. Документи, що розглядались, повертаються заявнику протягом 3 днів з дня завершення їх розгляду разом з висновком.

9. Сертифікаційна перевірка

9.1. Сертифікаційна перевірка САБ проводиться з метою визначення її відповідності сертифікаційним вимогам і охоплює всі аспекти її діяльності із забезпечення стандартизованого рівня захисту авіаційного суб'єкта від АНВ.

9.2. Сертифікаційна перевірка проводиться спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за забезпеченням безпеки авіації на протязі 14 днів після подання заявнику висновку про можливість її здійснення.

9.3. Під час проведення сертифікаційної перевірки заявник надає необхідні організаційно-розпорядчі та експлуатаційні документи (додаток 4) з метою практичної перевірки його здатності і компетенції у виконанні заходів АБ і вирішення питання про видачу сертифіката.

9.4. Сертифікаційна перевірка здійснюється за програмою, яка затверджується начальником управління авіаційної безпеки спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за забезпеченням безпеки авіації.

9.5. Програма перевірки має забезпечувати отримання конкретної інформації, що стосується:

9.5.1. Переліку та рівня послуг, які надаватиме служба в забезпеченні АБ, їх відповідності нормативним актам і власним організаційно-розпорядчим документам.

9.5.2. Відповідності організаційної структури та штатного розкладу діючим вимогам, укомплектованості підготовленим та сертифікованим персоналом.

9.5.3. Наявності необхідної матеріально-технічної бази, спеціально сертифікованого обладнання та устаткування для забезпечення належного рівня АБ.

9.5.4. Недоліків у забезпеченні АБ та здатності заявника усунути їх під час інспекційної перевірки.

10. Видача та скасування сертифіката

10.1. Після завершення сертифікаційної перевірки і виконання програми оцінки здатності САБ виконувати покладені на неї функції із забезпечення АБ складається акт з висновком про можливість видачі сертифіката і занесення САБ до облікового реєстру.

10.2. Якщо заявник не в змозі усунути недоліки, виявлені під час сертифікаційної перевірки, або нездатний забезпечити стандартизований рівень захисту від АНВ наявними силами і матеріально-технічними засобами належним чином, сертифікат йому не видається, про що він повідомляється з викладенням причин такого рішення.

10.3. Отримання сертифіката підтверджує здатність САБ у наданні послуг із забезпечення АБ. З цього часу вона несе відповідальність за забезпечення стандартизованого рівня захисту ЦА від АНВ у повному обсязі згідно з вимогами чинного в Україні законодавства.

10.4. Сертифікат САБ уперше видається терміном на 1 рік, а надалі - до двох років.

При отриманні нового сертифіката попередній сертифікат повертається спеціально вповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань нагляду за забезпеченням безпеки авіації.

10.5. САБ після одержання сертифіката заноситься до облікового реєстру спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за забезпеченням безпеки авіації, про що на сертифікаті робиться відповідне позначення.

10.6. У міжсертифікаційний період спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за забезпеченням безпеки авіації проводить перевірки діяльності САБ:

- комплексні та планові - згідно з графіком уповноваженого органу з питань АБ;

- позапланові - у разі отримання інформації про виконання неналежним чином своїх обов'язків САБ, порушення авіаційним суб'єктом правил і процедур, передбачених нормативно-правовими актами з АБ, що суперечать сертифікаційним вимогам.

За результатами таких перевірок спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за забезпеченням безпеки авіації може прийматися рішення про призупинення дії сертифіката до усунення виявлених недоліків або його скасування.

10.7. Скасований сертифікат повертається спеціально вповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань нагляду за забезпеченням безпеки авіації протягом тижня з дня отримання заявником рішення про його скасування.

10.8. Поновлення сертифіката здійснюється в порядку, установленому для його отримання.

11. Право авіаційного суб'єкта на оскарження дії керівництва щодо здійснення сертифікації

Рішення керівництва спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за забезпеченням безпеки авіації про відмову у видачі сертифіката, призупинення його дії чи скасування може бути оскаржене авіаційним суб'єктом у порядку відповідно до чинного законодавства.

12. Витрати, пов'язані із сертифікацією САБ

Витрати на сертифікацію САБ несе юридична особа, яка подала відповідну заявку до спеціально вповноваженого органу.

Розмір державних зборів за сертифікацію встановлюється Положенням про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року N 819, із змінами і доповненнями.

 

Начальник управління
авіаційної безпеки
 

 
О. М. Сутулинський
 

 

УКРАЇНА

Державна авіаційна служба України

СЕРТИФІКАТ СЛУЖБИ АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Цим засвідчується, що служба авіаційної безпеки ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                     (назва авіаційного суб'єкта)
відповідає вимогам законодавства України та виданих згідно з ним нормативних актів, які регламентують забезпечення авіаційної безпеки цивільної авіації щодо видачі цього сертифіката.

Служба здатна забезпечувати стандартизований рівень захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання згідно з діючим законодавством та нормативними актами, а також власними організаційно-розпорядчими документами, які не суперечать чинному законодавству України.

Цей сертифікат не підлягає передачі і дійсний до "___" ____________ ____

Його дія може бути тимчасово призупинена або скасована в установленому порядку. 

СЕРТИФІКАТ N 

___________________________
(підпис) 

дійсний з ____________________ 

__________________________
(прізвище) 

Занесено до облікового реєстру 

Голова
Державної авіаційної служби України
 

 

Начальник управління
авіаційної безпеки
 

 
О. М. Сутулинський
 

 

ЗАЯВКА
на одержання сертифіката служби авіаційної безпеки

1. Відомості про заявника:

1.1. Заявник ___________________________________________________________________________
                                                                                                                     (найменування) 

здійснює діяльність на підставі законодавства України, Повітряного кодексу України, нормативних документів спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за забезпеченням безпеки авіації та Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), які регламентують діяльність у галузі цивільної авіації.

Заявник має сертифікат експлуатанта (аеродрому) від _____ N _______, виданий _____________________

Заявник має всю необхідну документацію для заснування служби авіаційної безпеки.

1.2. Юридична адреса __________________________________________________________________

1.3. Телеграфна адреса АФТН ____________________________________________________________

1.4. Телекс/телетайп ____________________________________________________________________

1.5. Телефон/факс ______________________________________________________________________

1.6. Аеродром _________________________________________________________________________

2. Опис діяльності заявника:

2.1. Власники.

2.2. Організаційна структура.

2.3. Назви й юридичні адреси структурних органів.

2.4. Прізвища і юридичні адреси керівного складу.

3. Структура та головні штатні співробітники служби авіаційної безпеки (їх посади, громадянство, прізвища, освіта за фахом, спеціальна підготовка, практичний досвід).

4. Перелік послуг, які надаватиме служба в забезпеченні авіаційної безпеки.

5. Укомплектованість підготовленим та сертифікованим персоналом.

6. Наявність сертифікованих в Україні спеціальних технічних засобів, обладнання, устаткування та службових приміщень.

7. Заявник має достатні фінансові можливості для:

- придбання, технічної експлуатації та обслуговування обладнання, спеціальних технічних засобів безпеки, оренди та утримання приміщень служби;

- виконання умов контрактів з відповідним авіаційним персоналом та співробітниками правоохоронних органів за укладеними угодами;

- забезпечення здатності виконання превентивних заходів безпеки в умовах нормальної діяльності та в разі підвищення рівня загрози безпеці цивільній авіації.

8. Заявником забезпечені відповідні страховки авіаційного персоналу, який входить до складу САБ, майна, обладнання, устаткування, що використовується для забезпечення АБ, а також відшкодування збитків, заподіяних третім особам, що сталися через недоліки в забезпеченні авіаційної безпеки.

9. Інші відомості, які заявник бажає повідомити додатково.

10. Заявник зобов'язується:

10.1. Не здійснювати іншої діяльності службою авіаційної безпеки, окрім указаних у сертифікаті.

10.2. Забезпечувати умови для здійснення перевірок служби авіаційної безпеки відповідними фахівцями УАБ з метою контролю організації її діяльності після видачі сертифіката.

10.3. Фінансувати витрати, пов'язані із сертифікацією служби авіаційної безпеки, перевірками, службовими розслідуваннями авіаційних подій та інцидентів, що сталися через недоліки в забезпеченні АБ.

11. До заявки додаються: ________________________________________________________________
                                                                                                      (навести повний перелік первинного пакета
______________________________________________________________________________________
                                                                                                документів) 

Я (повне найменування особи керівника підприємства, який подає заявку на сертифікацію служби авіаційної безпеки) свідчу, що наведені в даній заявці відомості та додатки до неї є точними і достовірними.

_______________________ Прізвище, ім'я, по батькові

                                                                            Дата 

 

Начальник управління
авіаційної безпеки 

 
О. М. Сутулинський 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної авіаційної служби України від 13.10.2017 р. N 781)

 

ПЕРЕЛІК
документів, що додаються до заявки на сертифікацію служби авіаційної безпеки

1. Свідоцтво про реєстрацію підприємства в Україні.

2. Статут підприємства.

3. Ліцензія на право здійснення відповідної діяльності в галузі авіації.

4. Сертифікат аеродрому (служби комерційного обслуговування).

5. Сертифікат авіаційного суб'єкта.

6. Програма забезпечення авіаційної безпеки авіаційного суб'єкта.

7. Програма контролю якості.

8. Положення про службу авіаційної безпеки.

9. Структура і штатний розпис служби.

10. Технологічне забезпечення авіаційного суб'єкта.

11. Довідка про персонал служби і його кваліфікацію.

12. Довідка про склад матеріально-технічної бази служби та рівень її забезпечення спеціальним обладнанням, приміщеннями, устаткуванням.

13. Угода, укладена з підрозділом внутрішніх справ МВС України в разі виконання співробітниками даного органу функції з авіаційної безпеки.

14. Довідка про стан фінансового забезпечення служби.

15. Страхові поліси, пов'язані з наданням службою послуг на забезпечення авіаційної безпеки.

16. Платіжний документ про сплату державного збору за сертифікацію.

 

Начальник управління
авіаційної безпеки
 

 
О. М. Сутулинський
 

 

ПЕРЕЛІК
документів, які подаються до сертифікаційної перевірки

1. Інструкція про порядок організації та здійснення охорони повітряних суден та об'єктів авіаційного суб'єкта.

2. Інструкція про порядок організації та забезпечення пропускного та внутрішнього об'єктового режиму в авіаційному суб'єкті.

3. Інструкція про порядок здійснення спеціальних оглядів повітряних суден авіаційних суб'єктів в разі загрози скоєння проти них АНВ.

4. Інструкція про порядок перевезення вогнепальної зброї на повітряних суднах уповноваженими особами.

5. Технологія контролю на безпеку ручної поклажі, багажу, вантажу, пошти, бортових припасів та особистого огляду пасажирів і членів екіпажу повітряного судна цивільної авіації.

6. Інструкція про порядок здійснення службового розслідування актів незаконного втручання в діяльність експлуатанта (аеропорту) ЦА.

7. Інструкція про порядок організації взаємодії служби авіаційної безпеки з органами прикордонного та митного контролю у контрольованій зоні аеропорту (аеродрому).

8. Інструкція про порядок організації взаємодії служби авіаційної безпеки зі службами експлуатанта (аеропорту) та з підрозділами центральних органів виконавчої влади за попередження та врегулювання кризових ситуацій, пов'язаних з АНВ.

9. Інструкція про порядок придбання, технічного обслуговування та перевірки спеціальних технічних засобів, обладнання та устаткування, призначеного для забезпечення АБ.

10. Інструкція про порядок супроводження в контрольованих зонах пасажирів та матеріальних цінностей.

11. Програма підготовки та перепідготовки персоналу служби авіаційної безпеки.

12. Інструкція про порядок здійснення заходів охорони праці персоналу служби авіаційної безпеки.

13. Сертифікат на персонал служби авіаційної безпеки.

14. Сертифікат відповідності на спеціальні технічні засоби контролю.

 

Начальник управління
авіаційної безпеки
 

 
О. М. Сутулинський
 

Опрос