Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О раскрытии информации в уведомлении акционерного общества о проведении общего собрания

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 26.05.2006 № 324
Утратил силу

Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів

(назва із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.08.2011 р. N 1176)

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 26 травня 2006 року N 324

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 червня 2006 р. за N 698/12572

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22 травня 2009 року N 481
,
 від 30 серпня 2011 року N 1176

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 10 серпня 2017 року N 603)

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 92, 5 грудня 2011 р.)
,
 ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 20 грудня 2011 року

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та статті 43 Закону України "Про господарські товариства", а також з метою розкриття інформації акціонерними товариствами перед власниками іменних цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Установити, що акціонерні товариства в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерних товариств, що публікується в офіційному друкованому органі, зазначають час і місце проведення зборів та порядок денний, до якого додається інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за рекомендованою формою (додаток).

(пункт 1 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 30.08.2011 р. N 1176)

2. Пункт 2 виключено

(рішення доповнено новим пунктом 2 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22.05.2009 р. N 481,
у зв'язку з цим пункти 2 та 3 уважати відповідно пунктами 3 та 4,
 пункт 2 виключено згідно з рішенням Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 30.08.2011 р. N 1176
,
 у зв'язку з цим пункти 3 та 4 уважати відповідно пунктами 2 та 3
)

2. Керівнику апарату М. Непрану забезпечити:

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату М. Непрана.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника 

період 

звітний 

попередній 

Усього активів  

  

  

Основні засоби  

  

  

Довгострокові фінансові інвестиції  

  

  

Запаси 

  

  

Сумарна дебіторська заборгованість  

  

  

Грошові кошти та їх еквіваленти 

  

  

Нерозподілений прибуток 

  

  

Власний капітал 

  

  

Статутний капітал 

  

  

Довгострокові зобов'язання 

  

  

Поточні зобов'язання 

  

  

Чистий прибуток (збиток) 

  

  

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

  

  

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

  

  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

  

  

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

  

  

____________
* Рекомендована форма.

____________

Опрос