Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о начальных специализированных творческих учебных заведениях системы Министерства культуры и искусств Украины

Министерство культуры и туризма
Приказ от 23.05.2006 № 331
Утратил силу

Про внесення змін до Положення про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади системи Міністерства культури і мистецтв України

Наказ Міністерства культури і туризму України
від 23 травня 2006 року N 331

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 червня 2006 р. за N 693/12567

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства культури і мистецтв України
 від 6 серпня 2001 року N 523
згідно з наказом Міністерства культури України
 від 9 серпня 2018 року N 686)

З метою приведення нормативно-правових актів Міністерства культури і туризму України у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Положення про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади системи Міністерства культури і мистецтв України, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 N 523, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2001 за N 803/5994, що додаються.

2. Міністерству культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, управлінням культури і туризму обласних, Головному управлінню культури і мистецтв Київської міської, управлінню культури і туризму Севастопольської міської державних адміністрацій довести до відома керівників місцевих органів управління в галузі культури та відповідних навчальних закладів зазначені зміни.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра О. Г. Шокало-Бенч.

 

Міністр 

І. Д. Ліховий 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник Міністра
освіти і науки України
 

 
Б. М. Жебровський
 

 

Зміни до Положення про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади системи Міністерства культури і мистецтв України

1. У наказі:

1.1. Назву викласти в такій редакції: "Про затвердження Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)".

1.2. Пункт 1 викласти в такій редакції: "Затвердити Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання) (додається)".

2. У Положенні:

2.1. Назву викласти в такій редакції:

"Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)".

2.2. Доповнити пункт 1.1 абзацом першим такого змісту:

"Дане Положення, розроблене відповідно до Законів України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", Переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року N 433, регламентує діяльність початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) системи Міністерства культури і туризму України".

2.3. У тексті слова "Міністерство культури і мистецтв України" замінити словами "Міністерство культури і туризму України" у відповідних відмінках.

2.4. Пункти 1.2, 1.3 після слів "початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад" доповнити словами "(школа естетичного виховання)".

2.5. Пункт 1.7 виключити.

2.6. Пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4 Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством культури і туризму України. Закладу надається право на основі типових навчальних планів і програм розробляти навчальні плани і програми з урахуванням регіональних особливостей та специфіки роботи закладу за умови затвердження їх відповідними місцевими органами управління в галузі культури".

2.7. Пункт 3.5 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Запровадження експериментальних навчальних планів здійснюється відповідно до законодавства України за спільним рішенням Міністерства культури і туризму України та Академії педагогічних наук України".

2.8. У пункті 3.6:

абзац третій викласти в такій редакції: "уроки (індивідуальні та групові)", у абзаці п'ятому після слова "перегляди" доповнити словами "навчальних робіт".

2.9. Пункт 3.7 викласти в такій редакції:

"3.7 Строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, академічних концертів, іспитів, перегляд навчальних робіт, вистав тощо) визначаються відділеннями або (та) відділами закладу".

2.10. Пункт 3.8 викласти в такій редакції:

"3.8 Основною формою навчально-виховної роботи є урок.

Тривалість одного уроку в закладі визначається навчальними планами і програмами, за якими працює заклад, з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів:

віком від 5 до 6 років 

- 30 хвилин; 

віком від 6 до 7 років 

- 35 хвилин; 

старшого віку 

- 45 хвилин. 

Перерви між уроками є робочим часом педагогічного працівника.

Кількість, тривалість та послідовність уроків і перерв між ними визначається розкладами, що затверджуються заступником керівника закладу з навчальної роботи".

2.11. Абзац третій пункту 3.10 викласти в такій редакції:

"Нормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани, обрані закладом для організації навчального процесу".

2.12. Пункт 3.12 викласти в такій редакції:

"3.12 Оцінки навчальних досягнень учня за рік виставляються викладачем на підставі семестрового оцінювання з урахуванням оцінок, одержаних під час контрольних заходів. Оцінки за рік з предметів, з яких іспити не проводяться, є підсумковими.

Відповідно до навчальних планів підсумкова оцінка з предметів, з яких проводяться іспити (виконуються випускні роботи), виставляється екзаменаційною комісією (художньою радою) на підставі оцінок за рік та екзаменаційних оцінок (оцінок за випускні роботи).

Оцінка за рік з предметів навчального плану виставляється не пізніше ніж за 5 днів до закінчення навчального року.

Оцінка за рік може бути змінена рішенням педагогічної ради".

2.13. Пункт 3.15 викласти в такій редакції:

"3.15 Випускникам закладу, які в установленому порядку склали випускні іспити (виконали випускні роботи), видається документ про позашкільну освіту. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення документів про позашкільну освіту для державних і комунальних навчальних закладів здійснюється відповідно за рахунок державного та місцевого бюджетів".

2.14. У пункті 3.16 слова "свідоцтво про закінчення закладу" замінити словами "документ про позашкільну освіту".

2.15. У пункті 3.17 слово "свідоцтва" замінити словами "документа про позашкільну освіту".

2.16. Пункт 4.10 викласти в такій редакції:

"4.10 Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників закладу встановлюється керівником згідно із законодавством.

Норма годин на одну тарифну ставку педагогічних працівників закладу становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження.

Завідувачам відділень (відділів) здійснюється доплата в розмірі 10 - 15 відсотків від тарифної ставки.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування учнів протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

Перерозподіл педагогічного навантаження в закладі у зв'язку з вибуттям або зарахуванням учнів протягом навчального року здійснюється керівником.

Оплата праці працівників закладу здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади в галузі освіти, Міністерства культури і туризму України".

2.17. Пункт 6.4 викласти в такій редакції:

"6.4 Порядок установлення розміру плати за навчання в закладі визначається Кабінетом Міністрів України.

Діти з багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право встановлювати додаткові пільги з плати за навчання з урахуванням можливостей місцевих бюджетів".

 

Начальник відділу аналізу
і прогнозування діяльності
навчальних закладів
Департаменту мистецтва
і регіональної політики
 

 
 
 
 
О. М. Полусмяк
 

Опрос