Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 090/о "Сообщения о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного новообразования"

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 10.01.2006 № 1
действует с 19.06.2006

Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, у сфері управління якого перебуває заклад _____________________________
____________________________________________
____________________________________________
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу, відповідальні особи якого заповнили повідомлення
____________________________________________

       Ідентифікаційний код
               ЄДРПОУ               

  

 
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
___________________________________
 
Форма первинної облікової документації
N 090/о
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Наказ МОЗ України
 
  
 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення

"___" ____________ 20__ року.
(дата заповнення) 

Місцезнаходження та заклад, куди направлено повідомлення __________________________________
                                                                                                                                                  (найменування закладу охорони здоров'я)
______________________________________________________________________________________

1. Прізвище, ім'я, по батькові хворого ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Стать: чоловіча - 1, жіноча - 2            3. Дата народження      
                                                                                                                                                           (число, місяць, рік)

4. Місце проживання (поштова адреса)
хворого  ______________________________________________________________________________
                                                             (країна, область, район, населений пункт, вулиця, буд. N, кв. N)

_____________________________________________________       5. Житель: міста - 1, села - 2  

6. Місце роботи (спеціальність)  __________________________________________________________

7. Група первинного обліку для потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС:                                          
ліквідатори - 1; евакуйовані - 2; населення, що проживає на території радіоекологічного
контролю, - 3; діти, які народились від батьків 1 - 3 груп первинного обліку, - 4 

8. Діагноз                   ____________________________________________________________________
                                                           (уточнений, із зазначенням локалізації первинної пухлини та рецидиву захворювання)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

9. Діагноз підтверджений: гістологічно - 1, цитологічно - 2, рентгенологічно - 3,                            
ендоскопічно - 4, радіоізотопним методом - 5, клінічним - 6, іншим - 7

10. Дата встановлення діагнозу                  
                                                                                                        (число, місяць, рік)

11. Обставини виявлення захворювання: при зверненні - 1, в оглядовому кабінеті - 2,                  
при інших видах профогляду - 3, посмертно (без розтину) - 4, посмертно (на розтині) - 5

12. Найменування та місцезнаходження закладу, куди направлений
хворий                                                                                   ______________________________________
                                                                                                                                            (найменування закладу охорони здоров'я)
______________________________________________________________________________________

13. Дата відправлення повідомлення "___" ____________ 200_ р.

    Прізвище, ім'я, по батькові лікаря,
    який заповнив повідомлення                                                 _________________________________
                                                                                                                                                                                  (підпис) 

 

Начальник Центру
медичної статистики
МОЗ України
 

 
 
М. В. Голубчиков
 

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 090/о "Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення"

Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 090/о "Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення" (далі - Повідомлення).

1. Повідомлення заповнюють відповідальні особи закладів охорони здоров'я усіх профілів незалежно від підпорядкування та форм власності, а саме: лікарень (включно із госпіталями), поліклінік (включно зі стоматологічними), диспансерів, медсанчастин, клінік науково-дослідних інститутів, патологоанатомічних бюро, бюро судмедекспертизи, санаторно-курортних закладів тощо (далі - заклади).

2. Повідомлення заповнюється лікарем незалежно від його спеціальності, який виявив захворювання на рак або інше злоякісне новоутворення.

3. Повідомлення складають на всіх хворих, яким уперше в житті встановлено діагноз раку чи іншого злоякісного новоутворення, незалежно від обставин виявлення хвороби, а саме: під час звернення до поліклініки, при цільових та періодичних профоглядах, при диспансерному огляді, обстеженні в стаціонарі, під час операції тощо.

4. Повідомлення складається також на померлих, діагноз яким встановлено:

4.1. Після смерті - на розтині чи без розтину.

4.2. При перевірці даних лікарем-статистиком онкологічного диспансеру про померлих від злоякісного новоутворення за даними відділу реєстрації актів цивільного стану (ВРАЦС) і статистичних управлінь, якщо виявиться, що діагноз встановлений після смерті.

5. На померлих від злоякісних новоутворень, які не перебували за життя на обліку в онкологічному диспансері, на Повідомленні ставиться позначка "Взятий на облік посмертно" лікарем-паталогоанатомом, судово-медичним експертом.

6. Повідомлення у триденний термін з моменту встановлення діагнозу лікарем, який уперше встановив діагноз, направляється в Республіканський Автономної Республіки Крим та обласні (міські) онкологічні диспансери, які обслуговують населення даної території.

7. На хворих із захворюваннями, підозрілими на рак (клінічна група 1-а), та з передпухлинними захворюваннями (клінічна група 1-б), Повідомлення не складається.

8. У верхньому лівому куті форми вказуються назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, у сфері управління якого перебуває заклад, його найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса), відповідальні особи якого заповнили Повідомлення, його ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

9. У Повідомленні обов'язково має бути вказана дата його заповнення.

10. Далі зазначається найменування закладу охорони здоров'я, на адресу якого направляється Повідомлення, - онкологічні диспансери (Республіканський, обласні, міські). Якщо Повідомлення заповнюється в онкологічному диспансері і нікуди не направляється, то замість назви необхідно відмітити "Заповнено в диспансері".

11. У пункті 1 указуються прізвище, ім'я та по батькові хворого (повністю, на підставі паспортних даних).

12. У пункті 2 відмічається стать хворого.

13. У пункті 3 зазначаються цифровим способом число, місяць і рік народження хворого.

14. У пункті 4 вказується повна поштова адреса постійного місця проживання хворого (країна, область, район, населений пункт, вулиця, будинок N, квартира N).

15. У пункті 5 відмічається, де мешкає хворий: у місті чи в селі. Хворих, що проживають в селищах міського типу, слід віднести до жителів міста.

16. У пункті 6 зазначаються місце роботи, основна професія, якій хворий віддав більшу частину свого трудового життя, в тому числі, якщо хворий в даний момент перебуває на пенсії, утриманні, звільнений з місць позбавлення волі тощо.

17. Пункт 7 заповнюється для потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції відповідно до групи первинного обліку на підставі посвідчення потерпілого: 1 - ліквідатор, 2 - евакуйований, 3 - мешканець, який проживає на території радіоекологічного контролю, 4 - дитина, яка народилась від батьків 1 - 3 груп первинного обліку.

18. У пункті 8 указуються уточнений діагноз захворювання і точна локалізація пухлини відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду (далі - МКХ-10). Крім того, у кінці пункту вказується цифровий код захворювання відповідно до МКХ-10.

19. У пункті 9 зазначаються методи, за допомогою яких було підтверджено діагноз: гістологічно, цитологічно, рентгенологічно, ендоскопічно, радіоізотопним методом, клінічно, іншим.

20. У пункті 10 у цифровій формі вказується дата встановлення діагнозу (число, місяць, рік).

21. У пункті 11 визначаються обставини виявлення захворювання: при зверненні (звернувся самостійно, при невідкладній допомозі тощо), виявлений на профогляді, в тому числі в оглядовому кабінеті, виявлений посмертно (без розтину чи на розтині).

22. У пункті 12 вказуються найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров'я, до якого направлено хворого (на дообстеження чи лікування, якщо хворий відмовився від нього - зазначити причину).

23. У пункті 13 у цифровій формі вказується дата відправлення Повідомлення.

24. У кінці Повідомлення повинні бути розбірливо вказані прізвище, ім'я та по батькові лікаря, який заповнив Повідомлення, та його підпис.

25. Відповідальною за достовірність наведеної у Повідомленні інформації є особа, що заповнила його.

26. Повідомлення зберігаються протягом 1 року.

 

Начальник Центру
медичної статистики
МОЗ України
 

 
 
М. В. Голубчиков
 

Опрос