Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 089-2/о "Сообщение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом трихофитии, микроспории, фавуса, чесотки"

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 10.01.2006 № 1
действует с 19.06.2006

Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, у сфері управління якого перебуває заклад _____________________________
____________________________________________
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу, відповідальні особи якого заповнили повідомлення
____________________________________________
____________________________________________

     Ідентифікаційний код
               ЄДРПОУ               

  

 
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
 
 
Форма первинної облікової документації
N 089-2/о
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Наказ МОЗ України
 
  
 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом трихофітії, мікроспорії, фавуса, корости

"___" ____________ 20__ року.
(дата заповнення)
_________________________________________________________
Повідомлення направлено до ____________________________________________________________
                                                                                 (найменування закладу охорони здоров'я)
______________________________________________________________________________________

1. Прізвище, ім'я, по батькові хворого ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Стать: чоловіча - 1, жіноча - 2       3. Вік ___ 4. Дата звернення (профогляду)    
                                                                                                                                                                                    (число, місяць, рік)

5. Місце проживання хворого (поштова адреса): країна _______________________________________
область ______________________________ район ___________________________________________
населений пункт _______________________________________________________________________

вулиця ________________________________________ будинок N _____ кв. N ___________________

6. Місце роботи, навчання хворого _______________________________________________________

7. Діагноз захворювання _________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                         (шифр за МКХ-10)

8. Дата встановлення діагнозу    
                                                                                 (число, місяць, рік)

9. Діагноз установлено під час: звернення до лікаря - 1, профілактичного огляду - 2, обстеження в лікарні - 3, обстеження осіб, що перебували у контакті з хворим, - 4, інше - 5 (уписати) ____________
___________________________________________________________________________      

10. Діагноз підтверджено: лабораторним дослідженням - 1; клінічно - 2,
іншим - 3 (уписати) ________________________________________________    

11. Дата відправлення повідомлення "___" ____________ 20__ р.

   Прізвище, ім'я, по батькові та
   номер контактного телефону лікаря,
   який заповнив повідомлення        ______________________________          __________________
                                                                                                                                                                                                    (підпис) 

 

Начальник Центру
медичної статистики
МОЗ України
 

 
 
М. В. Голубчиков
 

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 089-2/о "Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом трихофітії, мікроспорії, фавуса, корости"

Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 089-2/о "Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом трихофітії, мікроспорії, фавуса, корости" (далі - Повідомлення).

1. Повідомлення заповнюють відповідальні особи закладів охорони здоров'я усіх профілів, незалежно від форм власності та підпорядкування.

2. Повідомлення заповнюють на всіх хворих, яким уперше в житті встановлено діагноз трихофітії, мікроспорії, фавуса, корости, незалежно від обставин виявлення хвороби під час: звернення з приводу захворювання, профілактичного огляду чи обстеження в лікарні тощо.

3. Повідомлення заповнюється лікарем-дерматовенерологом у випадку підтвердження діагнозу; на хворих коростою може заповнювати середній медичний персонал.

4. Захворювання деякими грибковими захворюваннями, коростою можуть реєструватись неодноразово протягом життя хворого; кожне нове захворювання слід розглядати як уперше виявлене і на нього обов'язково заповнюється Повідомлення.

5. У верхньому лівому куті форми вказуються назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, у сфері управління якого перебуває заклад, його найменування, місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу, відповідальні особи якого заповнили Повідомлення, та ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

6. Після заголовка вказується дата заповнення Повідомлення.

7. Далі наводиться найменування закладу охорони здоров'я, на адресу якого направляється Повідомлення (дерматовенерологічний диспансер, кабінет). Якщо форма заповнюється у дерматовенерологічному диспансері, то в рядку назви закладу необхідно написати: "Заповнено в диспансері".

8. У пункті 1 указуються прізвище, ім'я, по батькові хворого.

9. У пункті 2 указується стать хворого.

10. У пункті 3 указується вік хворого (для дітей віком до 1 року вказується число повних місяців).

11. У пункті 4 указується дата звернення до лікаря: у цифровій формі дві останні цифри (число, місяць та рік). Якщо хворобу або підозру на неї виявлено під час профілактичного огляду, то вказується дата його проведення.

12. У пункті 5 указується повна поштова адреса постійного місця проживання хворого. Якщо хворий не має постійного місця проживання, то зазначаються найменування і місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, в якому виявлено захворювання. Вони мають збігатися з відповідним записом у верхньому лівому куті форми.

13. У пункті 6 указується місце роботи, навчання хворого. Для дитини, яка відвідує дитячий дошкільний заклад, указується адреса цього закладу. Для тих, хто не працює та не навчається, проставляється прочерк.

14. У пункті 7 указується клінічний діагноз захворювання відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду (далі - МКХ-10). У кінці пункту вказується буквено-цифровий код захворювання відповідно до МКХ-10.

15. У пункті 8 у цифровій формі зазначаються число, місяць та рік установлення діагнозу.

16. У пункті 9 указуються обставини, за яких виявлено захворювання під час: самостійного звернення до лікаря - 1, профілактичного огляду - 2, обстеження в лікарні - 3, обстеження контактних осіб - 4, інше - 5.

17. У пункті 10 зазначається метод, за допомогою якого було підтверджено діагноз: лабораторно, клінічно (на підставі анамнезу) або іншими дослідженнями.

18. У пункті 11 указується дата відправлення Повідомлення.

19. Повідомлення підписується особою, що його заповнила, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та номера контактного телефону.

20. Форма N 089-2/о заповнюється на кожне перше звернення хворого за медичною допомогою в даному календарному році з приводу хвороби в 2-х примірниках. Повідомлення в 3-денний термін надсилається до районного (міського) дерматовенерологічного диспансеру, кабінету. Другий примірник надсилається до територіальної санітарно-епідеміологічної станції за місцем проживання хворого протягом 24 годин з моменту встановлення діагнозу.

21. Повідомлення має бути заповнено чітко і розбірливо. Заповнення пунктів 2, 9, 10 проводиться особою, яка заповнює Повідомлення, та здійснюється шляхом заповнення чотирикутника, розміщеного в кінці вказаних пунктів.

22. Відповідальною за достовірність наведеної у Повідомленні інформації є особа, що заповнила Повідомлення.

23. Повідомлення зберігаються протягом 1 року.

 

Начальник Центру
медичної статистики
МОЗ України
 

 
 
М. В. Голубчиков
 

Опрос