Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка приостановления финансовых операций на рынке ценных бумаг субъектами первичного финансового мониторинга

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 12.05.2006 № 288
Утратил силу

Про затвердження Порядку зупинення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12 травня 2006 року N 288

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 червня 2006 р. за N 654/12528

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27 липня 2010 року N 1156)

З метою реалізації положень статті 121 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок зупинення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу (додається).

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрану забезпечити:

передачу цього рішення для погодження до Державного комітету фінансового моніторингу України;

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

3. Рішення набирає чинності відповідно до законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Бурмаку та Керівника апарату Комісії М. Непрана.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

В. о. Голови Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

 
В. П. Зубрій
 

 

 

Порядок
зупинення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу

Цей Порядок розроблено відповідно до статті 121 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та поширюється на професійних учасників ринку цінних паперів (далі - суб'єкти), які здійснюють такі види діяльності: діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарну діяльність, розрахунково-клірингову діяльність, діяльність з управління цінними паперами, діяльність з управління активами, діяльність з управління іпотечним покриттям, діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів та діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів. Порядок не поширюється на банки, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів.

Цим Порядком встановлюються загальні вимоги Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо дій суб'єктів при зупиненні фінансових операцій на ринку цінних паперів.

1. Загальні вимоги

1.1. У разі виявлення суб'єктом фінансової операції, учасником якої або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, суб'єкт зобов'язаний зупинити проведення фінансової операції на строк до двох робочих днів.

Перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, формується відповідно до законодавства та доводиться до суб'єктів у встановленому Державним комітетом фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України) порядку.

1.2. В день виявлення суб'єктом фінансової операції, учасником якої або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, за поданням відповідального працівника суб'єкта, керівник суб'єкта приймає рішення про зупинення фінансової операції. Рішення про зупинення фінансової операції оформлюється у вигляді наказу керівника.

1.3. У разі прийняття рішення про зупинення фінансової операції суб'єкт в той же день зобов'язаний повідомити про це Держфінмоніторинг України.

Інформація подається до Держфінмоніторингу України в електронному вигляді каналами зв'язку, на магнітному носії або за згодою Держфінмоніторингу України на паперовому носії.

У разі, якщо рішення про зупинення фінансової операції приймається суб'єктом, який подає інформацію до Держфінмоніторингу України несистематично і якому дозволено передавати інформацію на паперових носіях, такий суб'єкт зобов'язаний вжити всіх необхідних заходів щодо своєчасного повідомлення Держфінмоніторинга України про зупинену фінансову операцію (нарочним, фельд'єгерською поштою тощо).

Інформація подається до Держфінмоніторингу України із дотриманням заходів, що виключають неконтрольований доступ до інформації або документів під час їх доставки.

Суб'єкт зобов'язаний упевнитися, що направлена інформація стосовно зупинення фінансової операції отримана Держфінмоніторингом України.

1.4. У разі отримання суб'єктом рішення Держфінмоніторингу України про подальше зупинення операції суб'єкт забезпечує подальше її зупинення на строк, визначений Держфінмоніторингом України. Подальше зупинення фінансової операції оформлюється у вигляді наказу керівника.

1.5. У разі неотримання суб'єктом протягом двох робочих днів з дати зупинення фінансової операції рішення Держфінмоніторингу України про подальше зупинення фінансової операції суб'єкт поновлює проведення фінансової операції. Рішення про поновлення проведення фінансової операції оформлюється у вигляді наказу керівника.

2. Державний контроль за дотриманням суб'єктами вимог Порядку.

Державний контроль та нагляд за дотриманням суб'єктами вимог цього Порядку здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

 

Директор департаменту з питань
контрольно-правової роботи
 

 
В. Рябокляч
 

Опрос