Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении условий оплаты труда работников центров физического здоровья населения "Спорт для всех"

Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Приказ от 21.03.2006 № 894
редакция действует с 28.03.2017

Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 21 березня 2006 року N 894

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 травня 2006 р. за N 643/12517

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
 від 11 квітня 2007 року N 1087
,
 від 8 червня 2007 року N 2035
,
 від 17 вересня 2008 року N 3811
,
 від 29 грудня 2008 року N 5075
,
 від 21 червня 2010 року N 1848
,
 від 9 серпня 2010 року N 2675
,
 від 5 листопада 2010 року N 3934
,
 від 8 грудня 2010 року N 4442
,
 від 11 лютого 2011 року N 442
,
 від 27 квітня 2011 року N 1423
,
 від 22 червня 2011 року N 2044
,
 наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 23 квітня 2012 року N 500
,
 
наказами Міністерства молоді та спорту України
від 16 травня 2013 року N 11
,
 від 27 жовтня 2014 року N 3555
,
 від 15 жовтня 2015 року N 3789
,
 від 22 січня 2016 року N 249
,
 від 29 квітня 2016 року N 1715
,
 від 26 грудня 2016 року N 4725
,
 від 7 лютого 2017 року N 457

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), від 20 лютого 2006 року N 172 "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298" та з метою впорядкування умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" згідно з додатком 1;

(підпункт 1 пункту 1 у редакції наказу Міністерства України
 у справах сім'ї, молоді та спорту від 11.04.2007 р. N 1087)

2) схеми тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" за розрядами Єдиної тарифної сітки згідно з додатками 2 - 5.

2. Надати право керівникам центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, установлювати:

1) конкретні розміри посадових окладів працівникам центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" згідно із затвердженими цим наказом схемами тарифних розрядів та доплат і надбавок до них;

2) посадові оклади заступників керівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", заступників керівників структурних підрозділів цих організацій на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом;

3) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу;

в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу.

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником центру;

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

4) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих центрів та їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу;

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу.

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником центру.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності керівника, його заступників визначається за рішенням органу вищого рівня.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

г) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

5) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

6) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад (одна тарифна ставка) на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

7) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органів вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

(абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 22.01.2016 р. N 249)

3. У разі, коли згідно з цим наказом зменшується в окремих працівників розмір заробітної плати (без урахування премій), працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.

4. Установити, що республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, у містах Києві та Севастополі міські та районні, міські та районні у містах центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" належать за оплатою праці працівників до тих груп, до яких віднесені області за показниками, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 614 "Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці" (зі змінами).

5. Ці умови оплати праці застосовуються, починаючи з 1 січня 2006 року.

 

Міністр 

Ю. О. Павленко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра
праці та соціальної
політики України
 

 
 
Н. І. Іванова
 

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
В. М. Матвійчук
 

Голова Центрального
комітету профспілки
працівників культури України
 

 
 
Л. Ф. Перелигіна
 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 вересня 2015 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

 

Директор департаменту
економіки та фінансів
 

 
Р. А. Мироненко
 

(додаток 1 у редакції наказів Міністерства України
 у справах сім'ї, молоді та спорту від 11.04.2007 р. N 1087
,
 від 08.06.2007 р. N 2035
,
 від 17.09.2008 р. N 3811
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 29.12.2008 р. N 5075
,
 від 21.06.2010 р. N 1848
,
 від 09.08.2010 р. N 2675
,
 від 05.11.2010 р. N 3934
,
 від 08.12.2010 р. N 4442
,
 від 11.02.2011 р. N 442
,
 від 27.04.2011 р. N 1423
,
 від 22.06.2011 р. N 2044
,
 наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 23.04.2012 р. N 500
,
 
наказами Міністерства молоді та
 спорту України від 16.05.2013 р. N 11
,
 від 27.10.2014 р. N 3555
,
 від 15.10.2015 р. N 3789
,
 від 22.01.2016 р. N 249
,
 від 29.04.2016 р. N 1715
,
від 26.12.2016 р. N 4725
,
 від 07.02.2017 р. N 457)

 

Схема тарифних розрядів
посад керівних працівників, професіоналів, фахівців Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

Посади 

Тарифні розряди 

Директор Центру

19 

Начальник управління, самостійного відділу 

12 - 14 

Начальник відділу у складі управління 

11 - 12 

Головний фахівець 

10 - 11 

Провідний професіонал 

9 - 10 

Професіонали та фахівці: 

 

I категорії 

8 - 9 

II категорії 

7 - 8 

без категорії 

 

Директор департаменту
економіки та фінансів
 

 
К. Є. Крищенко
 

 

Схема тарифних розрядів
посад керівних працівників, професіоналів, фахівців республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

Посади 

Тарифні розряди

групи за оплатою праці (за групами областей)

Автономна Республіка Крим, поза групою, м. Київ 

I група

II група, м. Севастополь 

Директор центру 

15 

14 

13 

Начальник управління, самостійного відділу

13 

12 

11 

Головний фахівець

10 

Провідний професіонал

Професіонали та фахівці: 

 

 

 

I категорії 

II категорії 

без категорії

 

Директор департаменту
економіки та фінансів
 

 
К. Є. Крищенко
 

 

Схема тарифних розрядів
посад керівних працівників, професіоналів, фахівців у містах Києві та Севастополі, міських, районних у містах центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

Посада 

Тарифні розряди 

групи за оплатою праці (за групами областей) 

населення понад 1 млн. чол. 

поза групою 

I група 

II група 

III група 

не відносяться до груп 

Директор

14 

13 

12 

12 

11 

11 

Начальник відділу

11 

11 

10 

10 

10 

10 

Головний фахівець 

10 

10 

Провідний професіонал

Професіонали та фахівці: 

 

 

 

 

 

 

I категорії 

II категорії 

без категорії 

 

Директор департаменту
економіки та фінансів
 

 
К. Є. Крищенко
 

 

Схема тарифних розрядів
посад (професій) керівників інших структурних підрозділів, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

Посади 

Тарифні розряди 

Керівні працівники, професіонали, фахівці та технічні службовці

Провідні: 

 

економіст, юрисконсульт 

Завідувач: 

 

архіву, підрозділу з обліку і доставки документів, господарства, складу 

Касир, інспектор, статистик

Секретар, секретар-друкарка, друкарка (усіх категорій)

4 - 5 

Робітники

Прибиральник службових приміщень

1 - 2 

Схема тарифних розрядів професій водіїв легкових автомобілів

Клас автомобіля

Робочий об'єм двигуна (літри)

Тарифні розряди

загальні

при роботі на легкових, спеціальних спортивних автомобілях, на санітарних автомобілях (крім швидкої допомоги)

Особливо малий і малий 

до 1,8 

Середній 

від 1,8 до 3,5 

Великий 

понад 3,5

 

Директор департаменту
економіки та фінансів
 

 
К. Є. Крищенко
 

Опрос