Идет загрузка документа (69 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке организации и проведения работы по отбору и изучению кандидатов для прохождения военной службы по контракту лицами рядового, сержантского и старшинского состава в Государственной пограничной службе Украины

Администрация Государственной пограничной службы
План, Приказ, Инструкция от 18.05.2006 № 360
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення роботи з добору та вивчення кандидатів для проходження військової служби за контрактом особами рядового, сержантського і старшинського складу в Державній прикордонній службі України

Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 18 травня 2006 року N 360 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 травня 2006 р. за N 639/12513

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Адміністрації Державної прикордонної служби України
 від 15 грудня 2008 року N 1047
,
 від 10 листопада 2010 року N 850

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 10 червня 2019 року N 473)

Відповідно до Законів України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про Державну прикордонну службу України" та чинного законодавства з питань проходження військової служби особами рядового, сержантського і старшинського складу та з метою забезпечення якісного комплектування Державної прикордонної служби України військовослужбовцями військової служби за контрактом НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок організації та проведення роботи з добору та вивчення кандидатів для проходження військової служби за контрактом особами рядового, сержантського і старшинського складу в Державній прикордонній службі України (додається).

2. Організаційно-мобілізаційному управлінню Департаменту охорони державного кордону разом з управлінням правового забезпечення Міжнародно-правового департаменту подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної прикордонної служби України - директора Департаменту охорони державного кордону.

4. Управлінню контролю та документального забезпечення Департаменту охорони державного кордону наказ розіслати до кожного органу Державної прикордонної служби України.

5. Наказ довести до відома заінтересованих посадових осіб Державної прикордонної служби України.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник
 

 
 
М. М. Литвин
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок організації та проведення роботи з добору та вивчення кандидатів для проходження військової служби за контрактом особами рядового, сержантського і старшинського складу в Державній прикордонній службі України

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок організації та здійснення роботи органами та вповноваженими посадовими особами Державної прикордонної служби України з добору та вивчення військовослужбовців строкової військової служби, громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок для проходження військової служби за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу в Державній прикордонній службі України.

1.2. Прийняття на військову службу до Державної прикордонної служби України військовослужбовців військової служби за контрактом, які проходять військову службу на посадах рядового, сержантського і старшинського складу (далі - військовослужбовці військової служби за контрактом), здійснюється на підставі Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Для комплектування Державної прикордонної служби України військовослужбовцями військової служби за контрактом здійснюється добір та вивчення військовослужбовців строкової військової служби, громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок, які бажають проходити військову службу за контрактом.

1.3. Метою проведення заходів з добору кандидатів на військову службу за контрактом є всебічне вивчення моральних, ділових, фізичних, розумових, професійних та інших особистих якостей, соціальної поведінки та мотивації кандидатів для визначення їх придатності до проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України.

1.4. Добір кандидатів на військову службу за контрактом для комплектування посад рядового, сержантського і старшинського складу здійснюється з числа:

військовослужбовців строкової військової служби органів Державної прикордонної служби України;

військовослужбовців строкової військової служби інших військових формувань та правоохоронних органів;

громадян призовного віку, які мають вищу або професійно-технічну освіту;

військовозобов'язаних та жінок, які не мають військових звань офіцерського складу.

2. Вимоги до кандидатів на військову службу за контрактом

2.1. Кандидати, які добираються для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі, повинні:

2.1.1. За фізичним розвитком і станом здоров'я - мати зріст не нижче 155 см, зір не менше 0,6 на кожне око без корекції при нормальному кольоровідчутті, слух на шепіт не менше як 6 м на кожне вухо, бути придатними за станом здоров'я до військової служби в Державній прикордонній службі України.

Придатність громадян до військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України визначається відповідно до вимог чинного законодавства.

(абзац другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 у редакції наказу Адміністрації
 Державної прикордонної служби України від 15.12.2008 р. N 1047)

Порядок проведення медичного огляду кандидатів для проходження військової служби у Державній прикордонній службі України визначається наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 06.05.2009 N 333 "Про затвердження Положення про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.06.2009 за N 570/16586.

(абзац третій підпункту 2.1.1 пункту 2.1 у редакції наказів Адміністрації
 Державної прикордонної служби України від 15.12.2008 р. N 1047
,
 від 10.11.2010 р. N 850)

2.1.2. Пройти професійно-психологічний відбір.

2.1.3. За освітою:

мати повну середню, вищу або професійно-технічну освіту;

мати кваліфікацію, що споріднена або відповідає військово-обліковій спеціальності за посадою, на яку планується призначення для проходження військової служби за контрактом;

мати військово-облікову спеціальність, отриману під час проходження строкової військової служби, що відповідає профілю службової діяльності за посадою, на яку планується призначення для проходження військової служби за контрактом;

мати вищу або професійно-технічну освіту - для громадян призовного віку, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом без проходження строкової військової служби.

2.2. Додаткові вимоги до кандидатів, які приймаються на військову службу за контрактом на посади молодших інспекторів прикордонної служби та прикордонного контролю:

мати відмінну зорову та слухову пам'ять;

уміти діяти нестандартно, швидко приймати рішення в обстановці, що змінюється;

бути готовими до індивідуального виконання завдань;

мати самовладання та витримку;

уміти виділити в інформації головне;

бути витривалими при довгострокових фізичних навантаженнях;

мати високий рівень відповідальності;

мати здатність приймати відповідні до ситуації рішення;

мати здатність швидко переключатися з одного виду діяльності на інший (швидка зміна спрямованості уваги).

2.3. Додаткові вимоги до кандидатів, які приймаються на військову службу за контрактом для морської охорони Державної прикордонної служби України:

придатність за станом здоров'я до служби на надводних кораблях;

добрий фізичний розвиток, уміння плавати;

відповідність наявної кваліфікації військово-обліковій спеціальності.

2.4. Додаткові вимоги до кандидатів, які приймаються на військову службу за контрактом, для проходження служби на посадах фахівців-кінологів:

володіти знаннями, вмінням і навичками з методики і техніки дресирування та тактики використання розшукового (спеціального) собаки;

володіти навичками надання першої ветеринарної допомоги хворому собаці;

мати, як правило, кваліфікацію кінолога за певним напрямом підготовки;

уміти організовувати та правильно утримувати, годувати та зберігати службового собаку в різних умовах.

2.5. Додаткові вимоги до кандидатів, які приймаються на військову службу за контрактом для проходження служби на посадах фахівців зв'язку і автоматизації:

мати відповідну кваліфікацію або військово-облікову спеціальність;

знати призначення, тактико-технічні характеристики основних сучасних засобів зв'язку;

володіти навичками практичної підготовки станції до роботи, уміти її лагодити і забезпечити зв'язок у відповідних режимах;

уміти вимірювати електричні характеристики та основні параметри апаратури, ліній, каналів зв'язку, оцінювати їх та регулювати;

володіти навичками виявлення та усунення простих несправностей основного і допоміжного обладнання станції;

знати порядок і методику проведення технічного обслуговування засобів зв'язку.

2.6. Перевагу в прийнятті на військову службу за контрактом мають:

військовослужбовці строкової військової служби Державної прикордонної служби України, які здобули військово-облікову спеціальність, що відповідає профілю службової діяльності за посадою, на якій вони бажають проходити військову службу за контрактом;

військовозобов'язані, які проходили строкову або військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України;

жінки, які закінчили вищі навчальні заклади та отримали кваліфікацію, що відповідає військово-обліковій спеціальності за посадою, на якій вони бажають проходити військову службу за контрактом;

громадяни призовного віку, які мають вищу або професійно-технічну освіту.

2.7. У першочерговому порядку комплектуванню військовослужбовцями військової служби за контрактом підлягає група категорій військово-облікових спеціальностей (далі - ВОС), від яких залежить підтримання бойової здатності органів Державної прикордонної служби України:

молодші командири різних ВОС;

молодші інспектори прикордонного контролю та прикордонної служби;

фахівці-кінологи;

фахівці зв'язку та автоматизації;

оператори радіолокаційних, прожекторних станцій;

фахівці морських спеціальностей, які проходять службу на кораблях, катерах;

водії;

авіаційні фахівці.

2.8. Не підлягають прийняттю на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу громадяни України, які:

за станом здоров'я не придатні до служби в Державній прикордонній службі України;

притягувались до кримінальної відповідальності, були засуджені судом (з позбавленням волі, з обмеженням волі, з триманням у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, до виправних робіт, до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, до арешту (крім військовослужбовців, які відбували арешт на гауптвахті));

мають близьких родичів (батько, мати, дружина, рідні брати та сестри), які притягувались до кримінальної відповідальності;

перебувають на обліку в органах внутрішніх справ у зв'язку зі скоєнням правопорушень, у наркологічних та психоневрологічних диспансерах;

були раніше звільнені з військової служби зі Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів за службовою невідповідністю або за систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем;

під час проходження строкової військової служби негативно характеризуються керівником (начальником) підрозділу (керівництвом органів Державної прикордонної служби України) або які на час звернення про прийняття на військову службу за контрактом мають дисциплінарні стягнення;

щодо яких проводиться досудове слідство або справа яких розглядається судом;

мають на своєму утриманні непрацездатних батьків, дружину (чоловіка), дітей-інвалідів, які проживають разом з ним, через що не в змозі виконувати обов'язки військової служби за посадою у повному обсязі, якщо відсутні інші особи, які згідно з чинним законодавством зобов'язані утримувати зазначену категорію осіб;

порушували клопотання про виїзд на постійне місце проживання за межі України;

перебувають у незареєстрованих релігійних організаціях.

3. Порядок добору та вивчення кандидатів на військову службу за контрактом з числа військовослужбовців строкової військової служби

3.1. Добір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом з числа військовослужбовців строкової військової служби здійснюється:

на посади та за військово-обліковими спеціальностями, що споріднені з посадами та військово-обліковими спеціальностями, на яких вони проходили строкову військову службу;

на посади та за військово-обліковими спеціальностями, що не споріднені з посадами та військово-обліковими спеціальностями, на яких військовослужбовці проходили строкову військову службу, але відповідають їх кваліфікації.

3.2. Добору на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України з числа військовослужбовців строкової військової служби підлягають:

військовослужбовці, які позитивно характеризуються під час проходження строкової військової служби;

військовослужбовці, які добре освоїли військово-облікову спеціальність за посадою, на яку вони приймаються за контрактом;

військовослужбовці, які мають кваліфікацію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю за посадою, на яку вони приймаються за контрактом;

військовослужбовці, бездоганні в морально-діловому відношенні.

3.3. Добір кандидатів на військову службу за контрактом з числа військовослужбовців строкової військової служби здійснюють переважно керівники підрозділів, на укомплектування яких вони будуть направлені.

3.4. За результатами вивчення військовослужбовців строкової військової служби, кандидатів на військову службу за контрактом керівники підрозділів один раз на квартал (15 лютого, 15 травня, 15 серпня та 15 листопада) подають до штабів органів Державної прикордонної служби України їх списки та матеріали попереднього вивчення.

Матеріали попереднього вивчення включають:

службову характеристику;

належним чином засвідчену копію службової картки;

аркуш вивчення;

картку професійного відбору кандидата;

рапорт військовослужбовця про бажання проходити військову службу за контрактом.

3.5. Якщо посада, на яку потрібно відібрати кандидата, пов'язана з роботою з документами, що містять державну таємницю, то режимно-секретними органами оформляються необхідні документи для отримання відповідної форми допуску.

3.6. Якщо військовослужбовець строкової військової служби виявив бажання проходити військову службу за контрактом в іншому органі Державної прикордонної служби України, він подає рапорт за командою.

4. Порядок добору та вивчення кандидатів на військову службу за контрактом з числа громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок

4.1. Добір кандидатів на військову службу за контрактом з числа громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок здійснюється уповноваженими посадовими особами Державної прикордонної служби України на підставі заявок, отриманих у штабі органу Державної прикордонної служби України, та самостійно.

4.2. Добір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом з числа військовозобов'язаних здійснюється:

на посади та за військово-обліковими спеціальностями, що споріднені з тими, за якими вони проходили військову службу, або за військово-обліковою спеціальністю, отриманою під час навчання за фахом у навчальних центрах;

на посади та за військово-обліковими спеціальностями, що не споріднені з посадами, на яких вони проходили військову службу, але відповідають їх кваліфікації;

на посади та за військово-обліковими спеціальностями, за якими вони можуть пройти підготовку в навчальних центрах.

4.3. Добір кандидатів з числа громадян призовного віку, які мають вищу або професійно-технічну освіту, та кандидатів-жінок:

на посади та за військово-обліковими спеціальностями, що споріднені з їх кваліфікацією;

на посади та за військово-обліковими спеціальностями, за якими вони можуть пройти підготовку в навчальних центрах.

4.4. На кандидатів на військову службу за контрактом, які добираються для комплектування посад рядового, сержантського і старшинського складу, виконання службових обов'язків за якими пов'язано з роботою з документами, що містять державну таємницю, режимно-секретними органами оформляються необхідні документи для отримання відповідної форми допуску.

4.5. Добір та вивчення кандидатів на військову службу за контрактом здійснюється в три етапи.

4.5.1. Перший етап полягає у доборі та вивченні кандидатів на військову службу за контрактом з метою визначення придатності їх до служби в Державній прикордонній службі України. Заходи добору та вивчення здійснюють уповноважені посадові особи Державної прикордонної служби України.

На цьому етапі вживаються такі заходи:

добір бажаючих проходити військову службу за контрактом;

перевірка документів кандидата на військову службу за контрактом (паспорт, автобіографія, атестат, військовий квиток, диплом, оцінна відомість, характеристика, медична книжка тощо);

проведення анкетного опитування біографічного характеру. Зміст відповідей на запитання анкети не дає права на відмову кандидатові в прийнятті на військову службу за контрактом;

ознайомлення кандидата з переліком посад, яким він відповідає, згідно з його кваліфікацією або військово-обліковою спеціальністю, отриманою під час проходження строкової військової служби;

співбесіди з близькими родичами, товаришами, співробітниками та іншими громадянами, які добре знають кандидата на військову службу за контрактом, представниками МВС України тощо;

вивчення фізичних здібностей та професійної придатності при управлінні органу Державної прикордонної служби України посадовими особами органу, які визначені для цього відповідним наказом керівника структурного органу.

На кожного відібраного та вивченого кандидата на військову службу за контрактом уповноваженою посадовою особою Державної прикордонної служби України готується письмовий відгук з висновками та пропозиціями щодо прийняття на військову службу за контрактом.

За результатами заходів, проведених на першому етапові, на кожного кандидата на військову службу за контрактом, з урахуванням висновку та пропозицій уповноваженої посадової особи Державної прикордонної служби України, визначених керівником органу Державної прикордонної служби України посадовими особами, готується письмовий відгук з висновками та пропозиціями щодо прийняття кандидата на військову службу за контрактом.

4.5.2. Другий етап полягає у проведенні психологічного та медичного обстеження.

За результатами цих обстежень кандидатові може бути відмовлено в прийнятті на військову службу за контрактом.

Після проходження першого та другого етапів кандидати вносяться до списку в послідовності залежно від результатів, а наприкінці цієї процедури складаються списки кандидатів, які будуть прийняті на службу.

Після прийняття на військову службу за контрактом усі військовослужбовці за контрактом направляються для здійснення підготовки, допідготовки або перепідготовки до навчальних центрів Державної прикордонної служби України.

4.5.3. Після створення штатних підрозділів з добору заходи, що передбачено проводити на першому та другому етапах, об'єднуються і проводяться посадовими особами цих підрозділів.

4.5.4. Третій етап полягає у вивченні протягом перших трьох місяців служби в період проходження підготовки, допідготовки або перепідготовки в навчальних центрах.

На цьому етапі здійснюються такі заходи:

професійно-психологічне вивчення. Проводиться протягом перших 10 днів перебування в навчальному центрі;

вивчення ділових та моральних якостей, особистої дисциплінованості, здатності військовослужбовця витримувати значні фізичні та психологічні навантаження, виконувати обов'язки за займаною посадою у складних, критичних умовах.

Заходи проводять фахівці навчальних центрів.

4.6. За результатами вивчення, навчання та здачі випускних іспитів (тестів) за 3 дні до закінчення підготовки, допідготовки або перепідготовки на кожного військовослужбовця керівником навчального підрозділу готується письмовий висновок - рекомендація, що підписується керівником навчального підрозділу, заступником керівника навчального центру по роботі з особовим складом та затверджується керівником навчального центру, щодо найбільш доцільного використання його в службі, а також подальшої роботи з військовослужбовцем посадових осіб структурного органу та підрозділу, у якому він проходитиме військову службу за контрактом.

4.7. Військовослужбовці, які за результатами навчання визнані професійно не придатними через службову невідповідність до проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України, за розпорядженням Адміністрації Держприкордонслужби України відраховуються з навчання та направляються до структурних органів, з яких вони прибули, для вирішення питання щодо подальшого проходження ними військової служби за контрактом.

5. Організація та проведення конкурсу серед кандидатів на військову службу за контрактом

5.1. Керівники органів Державної прикордонної служби України після вивчення кандидатів на базі управління структурного органу не рідше ніж двічі на місяць планують та із залученням усіх необхідних фахівців управління органу Державної прикордонної служби України, за наявності двох і більше кандидатів на одну посаду, на конкурсній основі визначають кандидатів, яких за результатами першого та другого етапів найбільш доцільно прийняти на військову службу за контрактом.

5.2. Конкурс проводиться шляхом порівняння отриманих результатів за підсумками проведення першого та другого етапів вивчення.

5.3. Результати проведення конкурсу оформляються документально щодо кожної військово-облікової спеціальності на одному аркуші на всіх кандидатів, затверджуються керівником органу Державної прикордонної служби України та зберігаються у відділенні комплектування штабу в окремій справі, копія підшивається до особової справи кандидата, який переміг.

5.4. Рішення керівника органу Державної прикордонної служби України, прийняте за результатами конкурсу, доводиться до кандидата, а в разі прийняття негативного рішення йому повідомляють причини відмови в прийнятті на військову службу за контрактом.

5.5. Кандидати на військову службу за контрактом з числа громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок, які за результатами проведеного конкурсу визнані переможцями, після проведення встановлених чинним законодавством та правовими актами Адміністрації Держприкордонслужби України комплексу заходів приймаються на військову службу за контрактом.

5.6. Прийняття на військову службу за контрактом здійснюється тричі на рік: з 10 до 30 січня, з 10 до 30 травня та з 10 до 30 вересня. Після прийняття на військову службу за контрактом усі військовослужбовці направляються до навчальних центрів для підготовки (допідготовки) за відповідними військово-обліковими спеціальностями.

6. Порядок організації та проведення роботи з пропаганди військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України

6.1. Органи та вповноважені посадові особи Державної прикордонної служби України, посадові особи, у підпорядкуванні яких є посади, що підлягають комплектуванню військовослужбовцями за контрактом, з метою комплектування посад рядового, сержантського і старшинського складу військовослужбовцями військової служби за контрактом організовують та проводять інформаційно-пропагандистську роботу.

6.2. Інформаційно-пропагандистська робота проводиться:

з військовослужбовцями строкової військової служби - під час проходження навчання в навчальних центрах та в період служби в підрозділах до звільнення у запас;

з допризовниками - у навчальних закладах;

з призовниками - у навчальних закладах, на підприємствах, установах та під час добору і вивчення для проходження строкової військової служби;

з громадянами призовного віку, військовозобов'язаними та жінками - у навчальних закладах, організаціях, установах, за місцем роботи, під час проведення військовими комісаріатами зборів тощо.

6.3. Інформаційно-пропагандистська робота здійснюється із залученням офіцерів, військовослужбовців військової служби за контрактом органів Державної прикордонної служби України, ветеранських організацій.

6.4. Основними напрямами роботи є:

висвітлення історії створення, формування та розвитку Державної прикордонної служби України;

роз'яснення традицій Прикордонних військ та Державної прикордонної служби України, особливостей проходження військової служби в підрозділах кордону, підрозділах забезпечення, на кораблях та катерах.

6.5. Форми і методи інформаційно-пропагандистського забезпечення роботи з добору кандидатів на військову службу за контрактом:

6.5.1. З військовослужбовцями строкової військової служби:

індивідуальна робота;

бесіди;

доповіді;

лекції;

проведення лекторіїв вихідного дня;

оформлення у підрозділах, управліннях прикордонних відділів (комендатур), у штабах органів Державної прикордонної служби стендів з фотоматеріалами рекламного характеру та матеріалами, що роз'яснюють порядок проходження служби, обов'язки, права, питання соціального захисту тощо;

соціологічні опитування з питань проходження військової служби, відношення до військової служби за контрактом;

демонстрація рекламних відеофільмів;

зустрічі з ветеранами-прикордонниками.

6.5.2. Серед цивільного населення:

проведення зустрічей з допризовниками, призовниками, військовозобов'язаними;

виступи представників Державної прикордонної служби України в навчальних закладах, організаціях, установах тощо;

підготовка та надання районним військовим комісаріатам, навчальним закладам, організаціям, установам текстових довідок, слайдів, відео-, фотоматеріалів рекламного характеру, що висвітлюють історію створення, формування та розвитку Державної прикордонної служби України та її структурних органів, їх традиції, особливості проходження військової служби;

підготовка та подання текстових, відео-, фотоматеріалів у засоби масової інформації - на телебачення, а також у центральні, обласні та районні газети;

демонстрація рекламних відеофільмів;

соціологічні опитування з питань проходження військової служби за контрактом;

розповсюдження серед допризовників, призовників та військовозобов'язаних журналу "Кордон", газети "Прикордонник України", фотоматеріалів рекламного характеру;

зустрічі з військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом;

зустрічі з ветеранами-прикордонниками;

оформлення у військових комісаріатах стендів з фотоматеріалами рекламного характеру та матеріалами, що роз'яснюють порядок проходження служби, обов'язки, права та інші питання.

7. Робота органів та посадових осіб Державної прикордонної служби України щодо добору та вивчення кандидатів на військову службу за контрактом

7.1. Організаційно-мобілізаційне управління Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби України:

здійснює всебічний аналіз діяльності керівників усіх рівнів та вповноважених посадових осіб Державної прикордонної служби України щодо організації та проведення роботи з добору, вивчення та комплектування посад рядового, сержантського і старшинського складу військовослужбовцями військової служби за контрактом;

на підставі аналізу готує пропозиції для удосконалення організаційно-штатної структури підрозділів, що здійснюють заходи з добору, вивчення та комплектування військовослужбовцями військової служби за контрактом;

відпрацьовує та вдосконалює нормативно-правову базу з питань проведення роботи з добору, вивчення кандидатів на військову службу за контрактом та проходження військової служби військовослужбовцями за контрактом;

на початку кожного року на підставі планів комплектування регіональних управлінь, органів охорони державного кордону та органів забезпечення центрального підпорядкування складає план комплектування посад рядового, сержантського і старшинського складу військовослужбовцями за контрактом у Державній прикордонній службі України на поточний рік та здійснює контроль за його виконанням;

аналізує стан роботи органів Державної прикордонної служби з прийняття на військову службу за контрактом та готує огляд;

проводить навчально-методичну підготовку з посадовими особами організаційно-мобілізаційних відділів штабів регіональних управлінь та вповноваженими посадовими особами Державної прикордонної служби України з питань добору, вивчення та комплектування посад рядового, сержантського і старшинського складу військовослужбовцями військової служби за контрактом;

вивчає та санкціонує призначення на посади вповноважених посадових осіб Державної прикордонної служби України, які відповідають за організацію і проведення роботи з добору та вивчення кандидатів на військову службу за контрактом;

готує та надсилає в органи Державної прикордонної служби України розпорядчі акти Адміністрації Держприкордонслужби України з питань приймання на військову службу за контрактом, проходження служби та комплектування посад рядового, сержантського і старшинського складу військовослужбовцями військової служби за контрактом;

шляхом практичних виїздів до органів Державної прикордонної служби здійснює перевірку стану організаційної та практичної роботи з питань прийняття на військову службу та проходження контрактниками військової служби;

веде кількісний облік військовослужбовців військової служби за контрактом, узагальнює відомості про стан роботи з добору та приймання на військову службу за контрактом;

під час організації та проведення заходів з добору та вивчення кандидатів на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України взаємодіє з Головним управлінням особового складу Генерального штабу Збройних Сил України.

7.2. Регіональне управління Державної прикордонної служби України:

здійснює всебічний аналіз діяльності керівників усіх рівнів щодо організації та проведення роботи з добору, вивчення, укомплектованості та комплектування посад рядового, сержантського і старшинського складу військовослужбовцями військової служби за контрактом;

готує та подає до організаційно-мобілізаційного управління Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби України пропозиції для удосконалення нормативно-правової бази з питань проведення роботи з добору, вивчення кандидатів на військову службу за контрактом та проходження військової служби військовослужбовцями за контрактом;

аналізує стан роботи підпорядкованих органів Державної прикордонної служби з прийняття на військову службу за контрактом та готує огляд;

на засіданнях колегії розглядає питання, пов'язані з добором, прийняттям та проходженням військової служби за контрактом, комплектуванням посад рядового, сержантського і старшинського складу військовослужбовцями військової служби за контрактом, заслуховує з цих питань посадових осіб підпорядкованих органів охорони державного кордону та органів забезпечення;

здійснює перспективне та поточне планування роботи з добору, вивчення та прийняття на військову службу за контрактом;

на початку кожного року на підставі планів комплектування підпорядкованих органів Державної прикордонної служби складає план комплектування посад рядового, сержантського і старшинського складу військовослужбовцями за контрактом на поточний рік (додаток 1) та здійснює контроль за його виконанням;

вивчає кандидатів для призначення на посади вповноважених посадових осіб Державної прикордонної служби України та порушує клопотання перед Департаментом охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби України про призначення їх на посади;

шляхом практичних виїздів до підпорядкованих органів здійснює перевірку стану організаційної та практичної роботи з питань прийняття на військову службу, комплектування посад рядового, сержантського і старшинського складу військовослужбовцями за контрактом та проходження ними військової служби;

готує та надсилає у підпорядковані органи охорони державного кордону та органи забезпечення розпорядження, огляди з питань приймання на військову службу за контрактом, проходження служби та комплектування посад рядового, сержантського і старшинського складу військовослужбовцями військової служби за контрактом;

веде кількісний облік військовослужбовців військової служби за контрактом, узагальнює відомості про стан роботи з добору та приймання на військову службу за контрактом та подає їх до організаційно-мобілізаційного управління Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби України;

подає до організаційно-мобілізаційного управління Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби України звіти про укомплектованість підпорядкованих структурних органів військовослужбовцями військової служби за контрактом.

7.3. Орган Державної прикордонної служби України:

аналізує стан роботи з добору, розстановки та комплектування посад рядового, сержантського і старшинського складу військовослужбовцями військової служби за контрактом;

на нарадах керівництва розглядає питання, пов'язані з добором, прийняттям та проходженням військової служби, комплектуванням посад рядового, сержантського і старшинського складу військовослужбовцями військової служби за контрактом, заслуховує з цих питань посадових осіб підрозділів;

здійснює перспективне та поточне планування роботи з добору, вивчення та прийняття на військову службу за контрактом;

веде облік вакантних посад рядового, сержантського і старшинського складу;

на початку кожного року на підставі планів комплектування підпорядкованих підрозділів складає план комплектування посад рядового, сержантського і старшинського складу військовослужбовцями за контрактом на поточний рік (додаток 2) та здійснює контроль за його виконанням;

проводить соціологічні опитування серед військовослужбовців строкової військової служби, військовослужбовців за контрактом з питань прийняття, проходження служби тощо;

співпрацює з військовими комісаріатами, центрами зайнятості населення та кадровими органами установ, навчальних закладів, підприємств і організацій з питань добору кандидатів на військову службу за контрактом;

планує та проводить інформаційно-пропагандистську роботу в навчальних закладах щодо пропагування військової служби та патріотичного виховання молоді, у тому числі й шляхом залучення засобів масової інформації;

готує та надає уповноваженим посадовим особам Державної прикордонної служби України, районним військовим комісаріатам текстових довідок, слайдів, відео- та фотоматеріалів рекламного характеру, що висвітлюють історію створення, формування та розвитку Державної прикордонної служби України, її органів, а також їх традиції, особливості проходження військової служби;

добирає кандидатів на військову службу за контрактом з числа військовослужбовців строкової військової служби;

надає один раз на квартал заявки уповноваженим посадовим особам Державної прикордонної служби України щодо здійснення добору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом;

після отримання з підрозділів охорони кордону, підрозділів забезпечення, від посадових осіб, у підпорядкуванні яких є посади, що комплектуються військовослужбовцями за контрактом, заяв кандидатів з числа громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок складає списки цих кандидатів та подає їх уповноваженим посадовим особам Державної прикордонної служби України для проведення поглибленого, всебічного вивчення кандидатів;

вивчення кандидатів з числа громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, та в разі позитивного рішення - оформлення необхідних документів;

надання пропозицій щодо внесення змін до штатів для розширення переліку посад, що підлягають комплектуванню військовослужбовцями за контрактом;

веде облік та облікові документи на військовослужбовців військової служби за контрактом, узагальнює відомості про стан роботи з добору та приймання на військову службу за контрактом, подає їх до організаційно-мобілізаційних відділів штабів регіональних управлінь, а органи Державної прикордонної служби України центрального підпорядкування - до організаційно-мобілізаційного управління Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби України;

надає звіти за підпорядкованістю про вкомплектованість органу військовослужбовцями військової служби за контрактом.

7.4. Уповноважені посадові особи Державної прикордонної служби України:

аналізують наявність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці ресурсів для прийняття на військову службу за контрактом, виконання заявок органів Державної прикордонної служби України та складають прогноз на перспективу;

здійснюють перспективне та поточне планування роботи з добору та вивчення кандидатів на військову службу за контрактом;

ведуть облік громадян призовного віку, які мають вищу або професійно-технічну освіту і бажають проходити військову службу за контрактом, та тих призовників, які під час добору та призову виявили бажання надалі проходити військову службу за контрактом, військовозобов'язаних та жінок, які згідно з чинним законодавством можуть проходити військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України;

на підставі заявок органів Державної прикордонної служби України здійснюють добір та всебічне вивчення кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом;

надають не рідше одного разу на квартал, а за заявками керівників органів Державної прикордонної служби - негайно, інформацію щодо наявності кандидатів для проходження військової служби за контрактом;

вивчають кількісну і якісну характеристику потенційних кандидатів і визначають коло громадян, які виявляють бажання проходити військову службу за контрактом;

з отриманням від органів Державної прикордонної служби України списків кандидатів на військову службу за контрактом, які звернулися безпосередньо до посадових осіб цих органів, проводять всебічне поглиблене їх вивчення та на кожного готують письмовий відгук про доцільність прийняття на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України;

співпрацюють з військовими комісаріатами (регіональними, територіальними центрами добору) Збройних Сил України, центрами зайнятості населення та кадровими органами установ, навчальних закладів, підприємств і організацій з питань добору та вивчення кандидатів на військову службу за контрактом;

планують та проводять інформаційно-пропагандистську роботу щодо пропагування військової служби за контрактом з використанням текстових довідок, слайдів, відео- та фотоматеріалів рекламного характеру, що висвітлюють історію створення, формування та розвитку Державної прикордонної служби України, її традиції, особливості проходження військової служби за контрактом, у тому числі й шляхом залучення засобів масової інформації;

проводять соціологічні опитування з метою з'ясування ставлення допризовників, призовників, громадян призовного віку до проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України;

шляхом опитування, анкетування, вивчення моральних та ділових якостей, медичних та характерних документів, проведення бесід з кандидатами, родичами, товаришами, співробітниками та іншими громадянами, які добре знають кандидата на військову службу за контрактом, проводять всебічне вивчення кандидатів з числа громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом. Вивчають мотиви, що спонукали їх прийняти рішення про проходження військової служби за контрактом, сімейно-майновий стан, схильності, здібності, професійну придатність, перспективи у проходженні військової служби за контрактом. У разі позитивного рішення щодо прийняття на військову службу за контрактом готують відгук;

готують формалізовані бланки для проведення опитування кандидатів на військову службу за контрактом;

аналізують результати опитування кандидатів на військову службу за контрактом та готують пропозиції щодо їх придатності до служби в Державній прикордонній службі України.

Під час організації та проведення заходів з добору та вивчення кандидатів на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України підтримують тісні стосунки та взаємодіють з обласними, міськими, районними військовими комісаріатами (регіональними, територіальними центрами добору) Збройних Сил України, територіальними органами СБ, МВС України.

7.5. Керівники, посадові особи підрозділів від прикордонного відділу (прикордонної комендатури) і нижче, до яких звертаються кандидати на військову службу за контрактом:

аналізують стан роботи з комплектування та проведення заходів агітаційно-пропагандистського характеру з питань комплектування у підпорядкованому підрозділі військовослужбовцями військової служби за контрактом та проходження ними військової служби;

ведуть аналіз укомплектованості та облік вакантних посад рядового, сержантського і старшинського складу;

на початку кожного року визначають перелік посад рядового, сержантського і старшинського складу, які підлягають комплектуванню в першочерговому порядку;

здійснюють добір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом у підпорядкований підрозділ з числа військовослужбовців строкової військової служби, на рапортах накладають резолюцію з пропозиціями та при позитивному рішенні направляють до управління органу Державної прикордонної служби України для проведення всіх необхідних заходів;

при зверненні громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок роз'яснюють їм вимоги законодавства щодо проходження військової служби за контрактом, особливості проходження військової служби в Державній прикордонній службі України, підпорядкованому підрозділі, порядок оформлення на військову службу за контрактом, записують їх установні дані та направляють кандидатів до управління органу Державної прикордонної служби для проведення комплексу заходів з вивчення та документального оформлення. Про всіх громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок, які звернулися до них і після проведення роз'яснювальної роботи підтвердили своє бажання проходити військову службу за контрактом, кожної п'ятниці доносять до управління органу Державної прикордонної служби України;

планують та проводять у населених пунктах, навчальних закладах з громадянами призовного віку, військовозобов'язаними та жінками заходи інформаційно-пропагандистського характеру з питань прийняття та проходження військової служби за контрактом, висвітлення історії створення, формування і розвитку Державної прикордонної служби України, її традицій, особливостей проходження військової служби в підпорядкованому підрозділі, на кораблі.

7.6. Вивчення кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України здійснюється з урахуванням методичних порад та рекомендацій, які розробляються Адміністрацією Державної прикордонної служби України.

 

Заступник директора Департаменту
охорони державного кордону - начальник
організаційно-мобілізаційного управління
генерал-майор
 

 
 
 
М. М. Гурський
 

 

ПЛАН
комплектування посад рядового, сержантського і старшинського складу військовослужбовцями за контрактом в органах ___________ регіонального управління Державної прикордонної служби України на ____ рік

Назва посади 

ВОС 

Штат 

Список 

Некомп-
лект 

ЗАПЛАНОВАНО ПРИЙНЯТИ 

РАЗОМ
  

січень 

лютий 

бере-
зень 

кві-
тень 

тра-
вень 

чер-
вень 

липень 

сер-
пень 

вере-
сень 

жов-
тень 

листо-
пад 

гру-
день 

за-
пла-
нова-
но 

прий-
нято 

ОРГАНИ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
(які виконують завдання з охорони кордону, прикордонного контролю) 

ПІДРОЗДІЛИ КОРДОНУ 

Патрульні 

100 

988 

900 

88 

10 

10 

10 

68 

  

ПІДРОЗДІЛИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Стрільці  

100 

235 

100 

135 

10 

14 

60 

  

ОРГАНИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Стрільці  

100 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник штабу _________ регіонального управління
Державної прикордонної служби України
полковник               В. В. Червоненко
"___" січня 200_ року 

 

Заступник директора Департаменту охорони
державного кордону - начальник
організаційно-мобілізаційного управління
генерал-майор
 

 
 
 
М. М. Гурський
 

 

ПЛАН
комплектування посад рядового, сержантського і старшинського складу військовослужбовцями за контрактом __________________ прикордонного загону на ______ рік

Назва посади 

ВОС 

Штат 

Список 

Не-
комп-
лект 

ЗАПЛАНОВАНО ПРИЙНЯТИ 

РАЗОМ
  

січень 

лютий 

бере-
зень 

кві-
тень 

тра-
вень 

чер-
вень 

липень 

сер-
пень 

вере-
сень 

жов-
тень 

листо-
пад 

гру-
день 

за-
пла-
нова-
но 

прийнято 

ПІДРОЗДІЛИ КОРДОНУ
(тільки ті, які безпосередньо виконують завдання з охорони кордону, прикордонного контролю) 

Патрульні 

100 

658 

51 

17 

  

  

  

  

  

17 

  

ПІДРОЗДІЛИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Стрільці  

100 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник штабу _________________ прикордонного загону
підполковник               В. В. Кравченко
"___" січня 200_ року 

Примітка. Такі самі плани складаються в загонах морської охорони, навчальних прикордонних загонах та органах забезпечення.

 

Заступник директора Департаменту охорони
державного кордону - начальник
організаційно-мобілізаційного управління
генерал-майор
 

 
 
 
М. М. Гурський
 

Опрос