Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об организации и порядке осуществления технического надзора за промерными работами на акваториях, подходных каналах и судоходных путях воднотранспортного комплекса Украины

Министерство транспорта и связи
Положение, Приказ от 12.05.2006 № 463
редакция действует с 11.09.2018

Про затвердження Положення про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за промірними роботами на акваторіях, підхідних каналах та судноплавних шляхах воднотранспортного комплексу України

(заголовок у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 05.12.2013 р. N 982)

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 12 травня 2006 року N 463

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 травня 2006 р. за N 619/12493

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства інфраструктури України
 від 5 грудня 2013 року N 982
,
 від 16 серпня 2016 року N 278
,
від 30 листопада 2017 року N 409
,
від 6 серпня 2018 року N 354

На виконання статті 10 Кодексу торговельного мореплавства України, постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2002 N 96 "Про схвалення Державної програми удосконалення функціонування державної системи забезпечення безпеки судноплавства на 2002 - 2006 роки", постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.98 N 814 "Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому транспорті" та з метою створення єдиної системи технічного нагляду за своєчасним і якісним проведенням промірів глибин на акваторіях і підхідних каналах до портів, суднобудівних і судноремонтних заводів та судноплавних шляхах України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за промірними роботами на акваторіях, підхідних каналах та судноплавних шляхах воднотранспортного комплексу України (далі - Положення), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 05.12.2013 р. N 982)

2. Державному департаменту морського і річкового транспорту (Кушніренко А. В.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2.2. Довести цей наказ до відома керівників підприємств, установ і організацій морського і річкового транспорту та забезпечити його неухильне виконання.

3. Регістру судноплавства України (Севрюков В. В.) здійснювати технічний нагляд за проведенням промірних робіт згідно з Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують проведення промірних робіт.

4. Держфлотінспекції України (Доронін В. В.) забезпечити постійний контроль за виконанням вимог Регістру судноплавства України щодо проведення промірних робіт.

5. ДУ "Держгідрографія" (Симоненко С. В.) використовувати звіти промірних робіт з навігаційною метою для формування бази даних у встановленому порядку.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рябікіна П. Б.

 

Міністр 

В. Бондар 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
 про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за промірними роботами на акваторіях, підхідних каналах та судноплавних шляхах воднотранспортного комплексу України

(заголовок Положення у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 05.12.2013 р. N 982)

(У тексті Положення слова "Міністерство транспорту та зв'язку України", "Держфлотінспекція України" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Міністерство інфраструктури України", "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 5 грудня 2013 року N 982)

(У тексті Положення слова "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" в усіх відмінках замінено словами "Державна служба України з безпеки на транспорті" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 16 серпня 2016 року N 278)

(У тексті Положення слова "Державна служба України з безпеки на транспорті" в усіх відмінках замінено словами "Державна служба морського та річкового транспорту України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 6 серпня 2018 року N 354)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення встановлює організаційні форми та принципи здійснення технічного нагляду за своєчасним і якісним проведенням промірів глибин на акваторіях, підхідних каналах портів, суднобудівних і судноремонтних заводів та судноплавних шляхах України з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Дія цього Положення поширюється на підприємства та організації, що замовляють, виконують промірні роботи для визначення глибин на акваторіях і підхідних каналах портів, терміналів, суднобудівних і судноремонтних заводів та судноплавних шляхах України незалежно від форми власності та відомчої приналежності та здійснюють контроль за ними, за винятком промірних робіт, які виконуються державною установою "Держгідрографія" та державним підприємством "Адміністрація морських портів України" для навігаційного забезпечення на внутрішніх водних шляхах України.

(абзац другий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства інфраструктури України від 05.12.2013 р. N 982,
від 30.11.2017 р. N 409)

Промірні роботи для будівельно-експлуатаційної мети виконуються для виявлення стану габаритів судноплавних морських шляхів та гідротехнічних споруд, визначення обсягів запланованих і виконаних днопоглиблювальних робіт, виявлення величини та інтенсивності замуленості судноплавних шляхів, забезпечення проектних робіт з будівництва або реконструкції гідротехнічних споруд відповідними матеріалами.

Промірні роботи для будівельно-експлуатаційної мети виконуються підприємствами та організаціями, що мають Свідоцтво про визнання, яке видається Регістром судноплавства України, за наявності в них сучасного промірного обладнання та програмного забезпечення, досвіду виконання промірів, кваліфікованого персоналу.

Днопоглиблювальні роботи виконуються підприємствами та організаціями, що мають Свідоцтво про визнання.

У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

акваторія - водна поверхня порту в установлених межах, що забезпечує в своїй судноплавній частині маневрування і стоянку суден;

камеральні роботи - роботи з обробки первісних даних, складання планів і карт глибин, складання звітної документації про виконання промірних робіт;

підхідний канал - штучне поглиблення водойми або водотоку по судновому ходу, що має знаки навігаційної обстановки;

працездатність - стан об'єкта, при якому всі параметри, що характеризують здатність виконувати задані функції, відповідають вимогам нормативно-технічної (проектно-конструкторської) документації;

промірні роботи - комплекс робіт з проміру глибин, що виконується безпосередньо на об'єкті, пов'язаний зі збором первісних даних, необхідний для виявлення стану габаритів судноплавних об'єктів (каналів, фарватерів, рейдів, судноплавних ходів акваторії портів);

термін служби - календарна тривалість експлуатації ГТС від моменту введення в експлуатацію до переходу в граничний стан;

експлуатаційні днопоглиблювальні роботи - днопоглиблення для підтримання паспортних навігаційних габаритів на підхідних каналах (портових акваторіях), водних шляхах України.

Інші терміни застосовуються в значенні, наведеному в Положенні про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами воднотранспортного комплексу, затвердженому наказом Міністерства інфраструктури України від 16 січня 2014 року N 21, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2014 року за N 269/25046.

(абзац чотирнадцятий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 16.08.2016 р. N 278)

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА ПРОМІРНИМИ РОБОТАМИ

2.1. Метою технічного нагляду за промірними роботами є контроль за зміною глибин акваторій і підхідних каналів портів, суднобудівних і судноремонтних заводів та судноплавних шляхів України, забезпечення якості та достовірності результатів промірних робіт.

2.2. Завданням системи технічного нагляду за промірними роботами на ГТС є:

- своєчасне виявлення недостовірних результатів промірних робіт;

- визначення габаритів ГТС;

- перевірка відповідності фактичних глибин ГТС, передбачених проектом або встановлених в процесі експлуатації і підтверджених документами Регістру;

- створення єдиної системи нагляду за промірними роботами на всіх етапах їх виконання.

2.3. Функції технічного нагляду за промірними роботами на піднаглядних ГТС здійснює Регістр.

Матеріали технічних оглядів, проведених Регістром, та звіти про виконання промірних робіт надаються до Державної служби морського та річкового транспорту України для здійснення нею функцій державного нагляду.

2.4. У процесі здійснення нагляду за промірними роботами Регістр забезпечує:

- абзац другий пункту 2.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 05.12.2013 р. N 982,
у зв'язку з цим абзаци третій - чотирнадцятий
 вважати відповідно абзацами другим - тринадцятим)

- перевірку технічного стану та відповідності устаткування, обладнання та програмного забезпечення, що використовується для промірних робіт;

- перевірку дотримання технології виконання промірних робіт;

- установлення вимог з проведення промірних робіт та оформлення звітної документації;

- узгодження технічних завдань на виконання промірних робіт з будівельно-експлуатаційною метою (вимоги до технічних завдань указано в додатку 1);

- участь у розробці проектів нормативних документів з питань виконання промірних робіт;

- участь в узгодженні нормативно-технічної документації з промірних робіт;

- участь в узгодженні технічних завдань та проектів експлуатаційних днопоглиблювальних робіт;

- аналіз результатів наглядової діяльності й розробка заходів щодо її удосконалення;

- визнання спеціалізованих організацій, що виконують промірні, водолазні та днопоглиблювальні роботи, та ведення їх переліку;

- організація розробки й узгодження нормативної документації з питань технічного нагляду за промірними роботами;

- розгляд висновків спеціалізованих організацій щодо технічного стану піднаглядних ГТС за результатами промірних робіт;

- видача або анулювання Свідоцтва про відповідність глибин на акваторії / підхідному каналі / судноплавному шляху (ГТС) (додаток 2).

2.5. Наглядова діяльність за технічним станом ГТС при виконанні промірних робіт здійснюється Регістром шляхом проведення технічних оглядів, а саме:

- технічний огляд обладнання, устаткування, програмного забезпечення та плавзасобів, що використовуються для промірних робіт;

- перевірка дотримання технології промірних робіт у процесі виконання польових робіт та камеральної обробки матеріалів;

- перевірка звітної документації про виконання промірних робіт з будівельно-експлуатаційною метою (вимоги до технічного звіту наведені в додатку 3);

- вибіркова перевірка результатів промірних робіт.

2.5.1. Результати огляду оформлюються актом огляду виконання промірних робіт на акваторії / підхідному каналі / судноплавному шляху (ГТС) (додаток 4), у якому міститься висновок про відповідність глибин ГТС вимогам нормативно-технічної документації, а при виявленні недоліків - установлюються вимоги експлуатуючій організації для їх усунення.

2.5.2. При виявленні в процесі оглядів порушень норм і правил виконання промірних робіт, відхилень глибин від затвердженої проектної документації, правил і інструкцій з експлуатації ГТС Регістр може прийняти рішення про обмеження режиму експлуатації ГТС, а також про припинення або анулювання раніше виданих свідоцтв.

2.5.3. При обмеженнях режиму експлуатації ГТС додаткові вимоги щодо їх експлуатації передбачаються у відповідних актах Регістру. Організація, що експлуатує ГТС, відповідно до цих вимог упроваджує запропонований режим експлуатації і розробляє заходи щодо усунення недоліків, що стали причиною обмежень, із залученням у разі необхідності спеціалізованих організацій. Регістр розглядає і погоджує зазначені заходи, контролює їх виконання.

2.5.4. Матеріали перевірок, проведених Регістром, та звіти про виконання промірних робіт надаються Державною службою морського та річкового транспорту України для здійснення нею функцій державного нагляду за безпекою судноплавства. У разі встановлення матеріалами перевірок порушень при виконанні промірних робіт Державна служба морського та річкового транспорту України вимагає від підприємства-замовника, за його рахунок, виконання контрольних промірів глибин організацією, яка має визнання Регістру.

2.6. Технічний нагляд за промірними роботами на піднаглядних ГТС і дотриманням експлуатуючими організаціями чинних норм і правил здійснюється інспекторами Регістру.

Інспектори Регістру при здійсненні своїх функцій мають право:

- безперешкодно відвідувати піднаглядні об'єкти, знайомитися з матеріалами щодо питань технічного нагляду за промірними роботами;

- розглядати в межах своєї компетенції випадки порушення норм і правил виконання промірних робіт;

- контролювати виконання промірних робіт у встановлені терміни;

- одержувати від організацій, що експлуатують ГТС, інформацію і документи, необхідні для виконання технічного нагляду за промірними роботами;

- у разі необхідності наполягати на залученні спеціалізованих організацій для проведення промірних робіт з метою визначення дійсного технічного стану ГТС у частині безпеки судноплавства;

- розглядати висновки спеціалізованих організацій щодо виконання промірних робіт.

Експлуатуюча організація повинна сприяти інспекторам Регістру в реалізації їх функцій, надавати необхідні документи й відомості, негайно інформувати Регістр у разі аварій на піднаглядних ГТС, пов'язаних зі зміною глибин та габаритів ГТС.

2.7. Інспектор у процесі технічного нагляду за виконанням промірних робіт на піднаглядних ГТС:

- оцінює дотримання чинних норм і правил щодо виконання організаціями промірних робіт на ГТС, що експлуатуються;

- перевіряє в роботі устаткування і контрольно-вимірювальну апаратуру при виконанні промірних робіт;

- аналізує матеріали контролю виконання промірних робіт на ГТС, акти оглядів і обстежень експлуатуючих і спеціалізованих організацій, іншу технічну документацію;

- оформляє документи Регістру з оцінкою відповідності виконання промірних робіт або вимогами про усунення виявлених недоліків у разі їх наявності;

- контролює виконання встановлених вимог;

- аналізує й узагальнює інформацію про виконання промірних робіт;

- готує необхідні довідки, звітні матеріали та інше.

2.8. При здійсненні технічного нагляду за промірними роботами на ГТС Регістр видає такі документи:

- Акт огляду виконання промірних робіт на акваторії / підхідному каналі / судноплавному шляху (ГТС);

- Свідоцтво про відповідність глибин на акваторії / підхідному каналі / судноплавному шляху (ГТС).

2.9. Свідоцтво про відповідність глибин на ГТС видається на п'ятирічний термін після визначення відповідності глибин на ГТС. Свідоцтво є дійсним при наявності підтвердження докладного проміру глибин актом огляду виконання промірних робіт на ГТС.

2.10. При технічному нагляді за промірними роботами Регістр може використовувати результати проведених промірних робіт, здійснених спеціалізованими організаціями, визнаними ним.

2.11. У разі втрати документів на промірні роботи ГТС, виданих Регістром, вони можуть бути відновлені за письмовим зверненням експлуатуючої організації.

2.12. Дія документів Регістра втрачає чинність в таких випадках:

(абзац перший пункту 2.12 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 05.12.2013 р. N 982)

- у разі непред'явлення Регістру виконання промірних робіт на ГТС;

- при невиконанні вимог або порушенні умов, зазначених у документах Регістру;

- при зміні глибин та габаритів ГТС без попереднього узгодження з Регістром.

2.13. Для поновлення дії документів Регістру ГТС має бути пред'явлена до позачергового огляду.

2.14. Експлуатація ГТС, які знаходяться під наглядом Регістру, без наявності чинного Свідоцтва про відповідність глибин на ГТС не допускається.

2.15. Нагляд Регістру за промірними роботами на ГТС передбачає періодичне проведення одного з наступних видів оглядів: первісний, черговий, проміжний та позачерговий.

2.16. Первісний огляд промірних робіт на ГТС провадиться:

- для початку здійснення технічного нагляду Регістром за проведенням промірних робіт на ГТС в експлуатації;

- після зміни основних експлуатаційних параметрів або конструктивних елементів ГТС.

2.16.1. При первісному огляді перевіряється відповідність глибин на ГТС до проектної документації, виявляються її технічний стан і конструктивні особливості.

2.16.2. Обсяг первісного огляду за проведенням промірних робіт на ГТС установлюється в залежності від величини заносимості, терміну експлуатації, технічного стану її елементів, наявності технічної документації та ін. Первісний огляд провадиться Регістром на підставі письмової заяви експлуатуючої організації з наданням інформаційних матеріалів щодо об'єкта, склад яких визначається Регістром.

2.16.3. У разі якщо глибини на ГТС відповідають вимогам цього Положення, при первісному огляді видається Свідоцтво про відповідність глибин на ГТС.

(підпункт 2.16.3 пункту 2.16 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 05.12.2013 р. N 982)

2.16.4. В акті первісного огляду відзначаються глибини і основні параметри ГТС, її технічний стан, у разі необхідності вносяться вимоги й терміни їх виконання.

2.17. Черговий огляд провадиться з метою поновлення Свідоцтва про відповідність глибин на ГТС з періодичністю раз у п'ять років, починаючи від дати первісного або іншого огляду, за результатами якого було видано Свідоцтво. За результатами чергового огляду встановлюються вимоги, спрямовані на підтримку глибин ГТС на рівні, що забезпечує його безпечну експлуатацію.

2.17.1. Перед пред'явленням виконання промірних робіт на ГТС до чергового огляду експлуатуюча організація силами служб спостереження із залученням спеціалізованих організацій повинна надавати інспектору Регістру матеріали контрольних промірів глибин, паспорт ГТС, іншу технічну документацію для вивчення та аналізу.

2.17.2. Інспектор під час огляду може змінити обсяг промірів глибин на ГТС у менший або більший бік, беручи до уваги конструктивні особливості ГТС, вимоги інструкцій з експлуатації, термін служби, наробіток, результати попереднього огляду, проведені раніше експлуатаційні днопоглиблювальні роботи, висновки спеціалізованих організацій. Причини проведених змін повинні бути зазначені в акті огляду.

2.18. Залежно від величини заносимості проміжний огляд виконання промірних робіт на ГТС під час проведення докладного проміру глибин провадиться: один раз на 2 роки - якщо величина заносимості менше 0,1 метра; один раз на рік - якщо величина заносимості більше 0,1 метра, але не більше 0,3 метра; двічі на рік - якщо величина заносимості більше 0,3 метра. Проміжний огляд має на меті установити, що глибини ГТС на момент огляду в достатній мірі відповідають вимогам норм і правил, а її технічний стан забезпечує безпечну експлуатацію.

(абзац перший пункту 2.18 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 05.12.2013 р. N 982)

При проміжному огляді ГТС інспектором проводиться огляд виконання промірних робіт, а також проводяться перевірки:

- виконання вимог, установлених при попередньому огляді;

- відповідності глибин на ГТС вимогам чинних норм і правил.

Якщо в процесі проміжного огляду будуть виявлені дефекти, параметри яких перевищують припустимі нормативні значення, інспектор повинен вимагати виконання додаткових промірів глибин спеціалізованою організацією, за результатами яких буде вирішуватися питання про режим подальшої експлуатації ГТС.

За результатами проміжного огляду складається акт огляду виконання промірних робіт на ГТС, яким підтверджується, обмежується або анулюється Свідоцтво про відповідність глибин на ГТС.

2.19. Позачерговий огляд проводиться:

- після аварійного ушкодження елементів ГТС та змін глибин, без усунення наслідків яких не забезпечується безпека судноплавства;

- після усунення наслідків аварійного ушкодження;

- за заявкою експлуатуючої організації у разі появи сумнівів у безпечній експлуатації ГТС, що потребують уточнення глибин на ГТС;

- для поновлення дії документів Регістру;

- за спеціальними вказівками Регістру при наявності порушень експлуатації акваторії, підхідних каналів, при зміні глибин та габаритів ГТС;

- з метою контролю виконання встановлених раніше вимог і проведення вибіркових перевірок у процесі експлуатаційних днопоглиблювальних робіт;

- за дорученням Державної служби морського та річкового транспорту України в разі виявлення порушень у процесі перевірок на відповідність зазначених глибин ГТС чинним.

Обсяг позачергового огляду визначається Регістром окремо в кожному випадку з урахуванням цільового призначення огляду.

2.20. Технічний нагляд за експлуатаційними днопоглиблювальними роботами здійснюється згідно з погодженою Регістром технічною документацією.

2.21. Контрольні перевірки Регістром повноти і якості експлуатаційних днопоглиблювальних робіт у процесі нагляду повинні бути відображені у відповідній документації.

2.22. На підставі матеріалів щодо оцінки виконання повноти і якості експлуатаційних днопоглиблювальних робіт і проведеного огляду інспектори оформляють акт огляду виконання промірних робіт на ГТС. Після виконання експлуатаційних днопоглиблювальних робіт, що викликали зміну основних параметрів ГТС, огляд провадиться в обсязі первісного.

2.23. Матеріали промірних робіт надаються до ДУ "Держгідрографія" для коректури морських навігаційних карт.

2.24. За підсумками здійснення технічного нагляду за промірними роботами на ГТС Регістр надсилає звіти до Міністерства інфраструктури України.

(пункт 2.24 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 05.12.2013 р. N 982)

 

В. о. генерального директора
Регістру судноплавства України
 

 
С. Фадєєв
 

 

ВИМОГИ
ДО ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ ПРОМІРНИХ РОБІТ З БУДІВЕЛЬНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЮ МЕТОЮ

1. Організаційно-методичним документом на здійснення промірних робіт з будівельно-експлуаційною метою є технічне завдання. Технічне завдання на виконання промірних та супутніх (топографічних, геодезичних, гідрометеорологічних та інших) робіт складається Замовником та надається до Регістру судноплавства України на узгодження не пізніше 20 днів до початку робіт.

2. У Технічному завданні вказуються:

- види, райони, межі, обсяг і мета робіт, що підлягають виконанню;

- терміни початку і закінчення робіт;

- місця базування, засоби повідомлення і зв'язок;

- терміни здачі звітних матеріалів;

- перелік посібників і документів для керівництва при виконанні робіт;

- технічні умови виконання робіт і технічні допуски до всіх видів вимірів у строгій відповідності до вимог відповідних інструкцій та нормативних документів.

 

В. о. генерального директора
Регістру судноплавства України
 

 
С. Фадєєв
 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 05.12.2013 р. N 982)

 

  

 

 

 
РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ
 

СВІДОЦТВО
ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ГЛИБИН НА АКВАТОРІЇ / ПІДХІДНОМУ КАНАЛІ / СУДНОПЛАВНОМУ ШЛЯХУ (ГТС)*

____________
* Непотрібне закреслити.

 "___" ____________ р. 

N ________________  

Назва акваторії / підхідного каналу / судноплавного шляху* 

 
_________________________________________________
_________________________________________________
 

Величина замулення на рік  

менше 0,3 м / більше 0,3 м*
_________________________________________________
 

Номер згідно з Реєстром гідротехнічних споруд  

_______________________________________ 

Рік уведення в експлуатацію 

________________________________________________________ 

Експлуатуюча організація 

________________________________________________________ 

Виконавець промірних робіт  

________________________________________________________ 

Це Свідоцтво видане на підставі документів

Назва документа 

Номер документа 

Акт огляду виконання промірних робіт на ГТС 

  

Паспорт гідротехнічної споруди 

  

  

  

  

  

ПРИМІТКА. Свідоцтво втрачає чинність у разі: 

- 

після закінчення терміну дії; 

- 

після зміни власника або експлуатуючої організації споруди; 

- 

після аварійного ушкодження споруди, без усунення наслідків якого не забезпечується її безпечна експлуатація;  

- 

непред'явлення матеріалів виконання промірних робіт у встановлений термін; 

- 

при зміні глибин та габаритів ГТС без попереднього узгодження з Регістром України. 

ЦИМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ, що Свідоцтво підтверджує відповідність глибин на ГТС і зазначена в цьому Свідоцтві гідротехнічна споруда за її технічним станом визнана придатною до експлуатації.  

ДОДАТКОВІ ДАНІ, ЗАУВАЖЕННЯ, ВИМОГИ ЩОДО РЕЖИМУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Свідоцтво діє до
з умовою підтвердження: один раз на рік / два рази на рік*
 

"___" ____________ ____ р. 

____________
* Непотрібне закреслити.

РЕГІСТР УКРАЇНИ 

  

  

(підпис уповноваженої особи, яка видала Свідоцтво, П. І. Б.) 

          Печатка або штамп
          уповноваженої установи  

  

ПІДТВЕРДЖЕННЯ СВІДОЦТВА

На підставі огляду, проведеного "___" ____________ ____ р., і перелічених вище документів, що діють, термін дії цього Свідоцтва підтверджено
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

РЕГІСТР УКРАЇНИ 

  

  

(підпис уповноваженої особи, П. І. Б.) 

          Печатка або штамп
          уповноваженої установи  

  

На підставі огляду, проведеного "___" ____________ ____ р., і перелічених вище документів, що діють, термін дії цього Свідоцтва підтверджено
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

РЕГІСТР УКРАЇНИ 

  

  

(підпис уповноваженої особи, П. І. Б.) 

          Печатка або штамп
          уповноваженої установи  

  

На підставі огляду, проведеного "___" ____________ ____ р., і перелічених вище документів, що діють, термін дії цього Свідоцтва підтверджено
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

РЕГІСТР УКРАЇНИ 

  

  

(підпис уповноваженої особи, П. І. Б.) 

          Печатка або штамп
          уповноваженої установи  

  

На підставі огляду, проведеного "___" ____________ ____ р., і перелічених вище документів, що діють, термін дії цього Свідоцтва підтверджено
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

РЕГІСТР УКРАЇНИ 

  

  

(підпис уповноваженої особи, П. І. Б.) 

          Печатка або штамп
          уповноваженої установи  

  

ПІДТВЕРДЖЕННЯ СВІДОЦТВА

На підставі огляду, проведеного "___" ____________ ____ р., і перелічених вище документів, що діють, термін дії цього Свідоцтва підтверджено
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

РЕГІСТР УКРАЇНИ 

  

  

(підпис уповноваженої особи, П. І. Б.) 

          Печатка або штамп
          уповноваженої установи  

  

На підставі огляду, проведеного "___" ____________ ____ р., і перелічених вище документів, що діють, термін дії цього Свідоцтва підтверджено
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

РЕГІСТР УКРАЇНИ 

  

  

(підпис уповноваженої особи, П. І. Б.) 

          Печатка або штамп
          уповноваженої установи  

  

На підставі огляду, проведеного "___" ____________ ____ р., і перелічених вище документів, що діють, термін дії цього Свідоцтва підтверджено
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

РЕГІСТР УКРАЇНИ 

  

  

(підпис уповноваженої особи, П. І. Б.) 

          Печатка або штамп
          уповноваженої установи  

  

На підставі огляду, проведеного "___" ____________ ____ р., і перелічених вище документів, що діють, термін дії цього Свідоцтва підтверджено
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

РЕГІСТР УКРАЇНИ 

  

  

(підпис уповноваженої особи, П. І. Б.) 

          Печатка або штамп
          уповноваженої установи  

  

ПРОДОВЖЕННЯ СВІДОЦТВА

На підставі огляду, проведеного "___" ____________ ____ р., і перелічених вище документів, що діють, термін дії цього Свідоцтва підтверджено
до "___" ____________ ____ р. ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 


РЕГІСТР УКРАЇНИ 

  

  

(підпис уповноваженої особи, П. І. Б.) 

          Печатка або штамп
          уповноваженої установи  

  

На підставі огляду, проведеного "___" ____________ ____ р., і перелічених вище документів, що діють, термін дії цього Свідоцтва підтверджено
до "___" ____________ ____ р. ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 


РЕГІСТР УКРАЇНИ 

  

  

(підпис уповноваженої особи, П. І. Б.) 

          Печатка або штамп
          уповноваженої установи  

  

 

В. о. генерального директора
Регістру судноплавства України
 

 
С. Фадєєв
 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 05.12.2013 р. N 982)

 

ВИМОГИ
ДО ТЕХНІЧНОГО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОМІРНИХ РОБІТ З БУДІВЕЛЬНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЮ МЕТОЮ

1. Єдиним звітним документом про виконання промірних робіт з будівельно-експлуаційною метою є технічний звіт. Технічний звіт про виконання промірних та супутніх (топографічних, геодезичних, гідрологічних та інших) робіт складається Виконавцем та надається до Регістру судноплавства України на перевірку не пізніше 10 днів до терміну надання звітних матеріалів Замовнику робіт.

2. У технічному звіті вказуються:

2.1. Район, обсяг і терміни робіт.

2.2. Організація робіт:

- організація підрозділу при виконанні проміру й обробки матеріалів;

- зміни організації в ході робіт;

- склад фахівців, зайнятих на промірі та обробці матеріалів.

2.3. Керівні технічні документи: інструкції, нормативні документи, технічне завдання (зі змінами і доповненнями), відповідно до яких виконувалися роботи і здійснювалася обробка матеріалів.

2.4. Технічні засоби робіт:

- плавзасоби, які використовувались під час проведення робіт;

- марки ехолотів, апаратури GPS, теодолітів, нівелірів тощо, які були використані під час проведення робіт;

- програмне забезпечення, яке використовувалося для проміру та обробки матеріалів;

- зміст і результати перевірок апаратури, приладів та інструментів, характеристика повноти цих перевірок (усі матеріали перевірок апаратури, приладів та інструментів розміщуються у додатках);

- недоліки в роботі апаратури, приладів та інструментів, виявлені під час перевірок або за результатами робіт, що впливають на якість вимірів (спостережень), і заходи, прийняті після усунення або зменшення їхнього впливу на результати проміру.

2.5. Вихідні дані:

- час, після якого виконувалися промірні роботи;

- планова й висотна основа проміру. Джерела, з яких узято координати й висоти; система координат і висот; оцінка точності планової основи, густоти й розташування опорних пунктів з погляду забезпечення вимог проміру. Для пунктів, визначених силами Виконавця, наводяться методи їхнього визначення, дається оцінка точності результатів, наводиться список координат вихідних і визначених пунктів.

При використанні автоматизованих промірних комплексів приводиться список координат берегових базових станцій, використаних для передачі диференціальних виправлень, та способи і точність їх визначення.

Указується рівень, прийнятий за нуль глибин, перелічуються рівневі пости, дається опис місць їхньої установки. При встановленні тимчасових постів указуються способи і точність визначення їх відміток та способи і точність зв'язку з державною нівелірною мережею.

2.6. Способи робіт:

- подробиці проміру, напрямок промірних профілів і способи їх прокладання;

- способи визначення місця, точність та частота визначень;

- діапазони роботи апаратури, швидкість ходу судна, кути бортової і кільової хитавиці;

- способи визначення нуля глибин;

- способи виміру глибин і визначення їхніх виправлень.

2.7. Обробка матеріалів:

- зміст і методика обробки матеріалів; методика обробки радіовимірювань і матеріалів, записаних на магнітних носіях. При використанні гідрографічного комплексу вказується, як проводилась підготовка вихідного матеріалу, контроль вимірів і в якому виді отримані результати;

- виправлення обмірюваних глибин. Відзначається, які виправлення не враховувалися і чому. При обчисленні виправлень рівня відзначається забезпеченість району робіт постами рівня, проводяться дані з розрахунку меж дальності дії постів, а також дається схема їхнього розташування з показом меж дії і меж зон (якщо глибини виправлялися за зонами);

- способи одержання виправлень ехолотів, способи обробки ехограм;

- способи дешифрування ехограм апаратури для інструментальної оцінки рельєфу дна й оцінка результатів дешифрування;

- підготовка звітних планшетів (способи прокладки профілів на звітних планшетах; способи переносу глибин з ехограм на звітні планшети; способи проведення ізобат і прийнята величина перетину ізобат тощо);

- способи контролю при обробці матеріалів проміру;

- недоліки, виявлені під час обробки, й оцінка матеріалів проміру за результатами їхньої обробки.

2.8. Характеристика результатів робіт і висновки:

- відповідність виконаних робіт вимогам чинних інструкцій і технічного завдання. Відзначаються допущені відступи і вказуються їхні причини; оцінюється достатність, подробиці виконаного проміру; найбільші й середні значення середніх квадратичних похибок визначення місця; характеризується збіжність глибин у точках перетинання основних профілів і контрольних галсів;

- узагальнювальний висновок за результатами виконаного проміру, у якому також указується, з якою метою придатні звітні матеріали, що представляються.

 

В. о. генерального директора
Регістру судноплавства України
 

 
С. Фадєєв
 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 05.12.2013 р. N 982)

 

РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ

N ________________ 

АКТ
огляду виконання промірних робіт на акваторії / підхідному каналі / судноплавному шляху (ГТС)*

____________
* Непотрібне закреслити.

Назва акваторії / підхідного каналу /
судноплавного шляху*
 

_________________________________________________
_________________________________________________
 

Номер згідно з Реєстром гідротехнічних споруд
_____________________________________
 

Величина замулення на рік  

менше 0,3 м / більше 0,3 м*
__________________________________________________
 

Автор проекту _______________________________________________________________________ 

Рік уведення в експлуатацію __________________________________________________________ 

Експлуатуюча організація _____________________________________________________________ 

Виконавець промірних робіт ___________________________________________________________ 

Свідоцтво про визнання
(N ______, термін дії) ___________________________________________________
 

Метрологічний контроль промірного
обладнання __________________________________________________________________________
 

Програмне забезпечення ______________________________________________________________ 

Технічне завдання на промірні роботи __________________________________________________ 

Звіт про виконання промірних робіт ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 

Мною, інженером-інспектором Регістру судноплавства України 

____________________________, "___" ____________ р. проведено огляд
                             (П. І. Б.) 

Акт направлений 

____________________________________________ 

Інженер-інспектор 

  

          Печатка або штамп
          уповноваженої установи 

(підпис, П. І. Б.) 

 

В. о. генерального директора
Регістру судноплавства України
 

 
С. Фадєєв
 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 05.12.2013 р. N 982)

Опрос