Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Гостаможслужбы Украины от 24.12.2003 N 909

Государственная таможенная служба
Приказ от 16.05.2006 № 377
Утратил силу

Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 24.12.2003 N 909

Наказ Державної митної служби України
від 16 травня 2006 року N 377

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 травня 2006 р. за N 617/12491

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державної митної служби України
 від 24 грудня 2003 року N 909
згідно з наказом Державної митної служби України
 від 6 серпня 2009 року N 727)

Відповідно до статей 235 і 242 Митного кодексу України та з метою спрощення порядку митного оформлення українських товарів, витрачених при здійсненні операцій з переробки товарів, що ввозилися в Україну з метою переробки, й іноземних товарів, витрачених при здійсненні операцій з переробки за межами митної території України, НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Порядку застосування окремої митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 24.12.2003 N 909, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за N 1249/8570, виклавши його в редакції, що додається.

2. Департаменту декларування та митних режимів (Науменко В. П.) і Юридичному департаменту (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальникові Департаменту інформаційних технологій та митної статистики внести відповідні зміни до програмно-інформаційного комплексу "Автоматизована система митного оформлення товарів та інших предметів".

4. Начальникам митних органів інформувати суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про вимоги цього наказу шляхом його висвітлення в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниць.

5. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Федорова О. О.

 

Голова Державної митної
служби України
 

 
О. Б. Єгоров
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

Міністр фінансів України 

В. М. Пинзеник 

 

ПОРЯДОК
застосування окремої митної декларації

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації положень статей 235 і 242 Митного кодексу України.

1.2. Терміни вживаються в цьому Порядку в такому значенні:

українські товари - товари, які перебували у вільному обігу на митній території України та були витрачені на здійснення операцій з переробки товарів, що ввозилися для переробки;

іноземні товари - товари, які були витрачені в процесі переробки українських товарів, вивезених для переробки;

витрачені товари - українські (іноземні) товари, витрачені на виконання операцій з переробки іноземних (українських) товарів, розміщених у митних режимах переробки;

окрема митна декларація (далі - ОМД) - письмова заява, що подається митному органу для митного оформлення витрачених товарів;

специфікація довільної форми (далі - СДФ) - список товарів, що містить відомості про ці товари, необхідні для здійснення їх митного контролю та митного оформлення;

продукти переробки - товари, що утворились унаслідок виконання операцій з переробки товарів, попередньо розміщених у режим переробки на митній території України (за межами митної території України);

давальницька сировина - сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробленні готової продукції.

1.3. Інші терміни вживаються у цьому Порядку в значеннях, установлених Митним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. При заповненні ОМД використовуються бланки уніфікованого адміністративного документа форм МД-2, МД-3, формуляра-специфікації форми МД-8 та СДФ.

1.5. До форми, комплектності, порядку надання, мови, яка використовується для заповнення граф, наявності підчисток і помилок, розподілу аркушів і використання електронної копії ОМД застосовуються вимоги, установлені Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (зі змінами).

1.6. ОМД подається митному органу для оформлення разом з ВМД на кожну партію продуктів переробки, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за її межі.

1.7. При оформленні ОМД не заповнюється акт про проведення митного огляду витрачених товарів, визначений додатком 2 до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719.

1.8. До витрачених товарів, які оформлюються за ОМД, не застосовуються заходи нетарифного регулювання та заходи контролю за доставкою їх у митниці призначення.

2. Оформлення ОМД на витрачені товари

2.1. ОМД на українські товари, витрачені при виконанні операцій з переробки іноземних товарів, розміщених у митний режим переробки на митній території України, подається митному органу у випадках, якщо витрачені товари фактично вивозяться за межі митної території України в складі продуктів переробки.

2.2. ОМД на іноземні товари, витрачені при виконанні операцій з переробки українських товарів, розміщених у митний режим переробки за межами митної території України, подається митному органу у випадках, якщо витрачені товари фактично ввозяться на митну територію України в складі продуктів переробки.

2.3. При переміщенні через митний кордон України продуктів переробки, отриманих у процесі виконання операцій з переробки давальницької сировини іноземного замовника відповідно до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", ОМД не подається (за винятком випадків виготовлення готової продукції зі спільним використанням давальницької сировини, частково закупленої іноземним замовником за іноземну валюту на митній території України та частково ввезеної на митну територію України).

У разі вивезення готової продукції, що вироблена зі спільним використанням давальницької сировини, частково закупленої за іноземну валюту в Україні та частково ввезеної на митну територію України, до митного оформлення разом з ВМД на готову продукцію подається ОМД на частину давальницької сировини, закупленої іноземним замовником на митній території України за іноземну валюту.

3. Порядок використання специфікацій довільної форми при декларуванні витрачених товарів

3.1. Використання СДФ замість додаткових аркушів форми МД-3 або формулярів-специфікацій форми МД-8 допускається за рішенням декларанта у випадках, якщо за ОМД декларується більше дев'яти найменувань витрачених товарів.

3.2. До комплектності, порядку надання, мови, яка використовується для заповнення граф, наявності підчисток і помилок, розподілу аркушів СДФ застосовуються вимоги, установлені Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію" (зі змінами). Електронна копія СДФ не подається.

3.3. СДФ виготовляються декларантом у табличному вигляді з використанням засобів комп'ютерної техніки на білому папері формату А4. Технічні характеристики паперу мають забезпечувати належну якість відбитків службових штампів і печаток митних органів.

3.4. СДФ повинна містити такі відомості:

реєстраційний номер ОМД (у правому верхньому кутку кожного аркуша СДФ);

номер витраченого товару за порядком (починаючи з одиниці);

найменування витрачених товарів;

чотиризначний код товарної позиції згідно з УКТЗЕД;

кількість (в одиницях виміру, вибраних декларантом);

фактурну вартість товарів, віднесених до відповідної товарної позиції.

3.5. У нижній частині кожного аркуша СДФ проставляються прізвище й ініціали декларанта, його підпис, який засвідчується печаткою підприємства, що здійснює декларування.

3.6. Проставлення на СДФ відміток посадовими особами митного органу здійснюється згідно з порядком, зазначеним у описі особливостей заповнення графи D ОМД.

4. Заповнення граф ОМД

Декларантом заповнюються такі графи ОМД: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 14, 22, 23, 31, 32, 33, 37, 40, 54.

Графи 7, 40 і D заповнюються посадовою особою митного органу.

Інші графи ОМД не заповнюються.

Графи 2, 3, 7, 8, 14, 23, 32, 54 заповнюються згідно з Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженою наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 (зі змінами) і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247 (далі - Інструкція).

Особливості заповнення граф ОМД

Графа 1 "Тип декларації"

У першому підрозділі графи проставляється відповідний літерний код напрямку переміщення товарів "ЕК" або "ІМ", у другому - код митного режиму "10" або "40", у третьому підрозділі зазначається "ВТ" ("Витрачені товари").

Графа 4 "Відвантажувальні специфікації"

Графа заповнюється при використанні формулярів-специфікацій форми МД-8 та СДФ.

У графі зазначається загальна кількість доданих до ОМД аркушів формулярів-специфікацій форми МД-8 або СДФ.

Графа 5 "Всього найменувань товарів"

У графі зазначається загальна кількість найменувань товарних позицій, задекларованих за цією ОМД.

Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартість"

У лівому підрозділі графи наводиться згідно із загальнодержавним Класифікатором валют цифровий код валюти вартості витрачених товарів.

У правому підрозділі графи зазначається цифрами заявлена загальна фактурна вартість витрачених товарів з урахуванням фактурної вартості товарів, зазначених у СДФ (у разі її використання) у валюті України.

Графа 31 "Вантажні місця та опис товару"

Наводиться перелік відомостей про витрачені товари, достатній для їх класифікації на рівні чотиризначного коду товарної позиції згідно з УКТЗЕД.

При використанні формулярів-специфікацій форми МД-8 або СДФ після опису товарів у графі вчиняється запис "Усього ______________ найменувань товарів згідно зі специфікаціями на ______ аркушах".

Графа 33 "Код товару"

У першому підрозділі графи зазначається чотиризначний код товарної позиції згідно з УКТЗЕД, опис якої зазначений у графі 31 ОМД.

Графа 37 "Процедура"

У графі зазначається 6-значний код процедури переміщення товарів.

Перші дві цифри - код залежно від напрямку переміщення товарів: при вивезенні витрачених товарів за межі митної території України - "10", при ввезенні витрачених товарів на митну територію України - "40";

наступні дві - зазначається код "00";

останні дві цифри коду - особливість переміщення товарів "53" або "54". У разі оформлення ОМД на давальницьку сировину, закуплену іноземним замовником на території України, особливість переміщення товарів "49".

Графа 40 "Загальна декларація / попередній документ"

У графі зазначається реєстраційний номер ВМД на продукти переробки, у складі яких витрачені товари фактично переміщуються через митний кордон України, за схемою заповнення графи 7 ВМД, передбаченою Інструкцією.

При цьому дев'ятизначний код митного органу та остання цифра поточного року зазначаються декларантом, а порядковий номер декларації вноситься посадовою особою митного органу.

Графа D

При прийнятті ОМД до оформлення у графі D основного аркуша ОМД форми МД-2 посадовою особою митного органу, що прийняла ОМД до оформлення, проставляється відбиток штампа "Під митним контролем" (далі - ПМК), підпис і прізвище.

Відбиток штампа ПМК проставляється також на всіх додаткових аркушах ОМД (над графою C додаткових аркушів форми МД-3, у графі D формулярів-специфікацій форми МД-8 і під реєстраційним номером ОМД на аркушах СДФ).

Після завершення митного оформлення продуктів переробки та за відсутності зауважень посадовою особою митного органу, що завершила таке оформлення, у графі D основного аркуша ОМД форми МД-2 проставляються відбиток штампа ПМК, підпис і прізвище.

Відбиток штампа ПМК проставляється також на всіх додаткових аркушах ОМД (у графі C додаткових аркушів форми МД-3, у графі D формулярів-специфікацій форми МД-8 та в правому нижньому кутку на аркушах СДФ).

 

Директор Департаменту
декларування та митних режимів
 

 
В. П. Науменко
 

Опрос