Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию о порядке исчисления и уплаты страхователями и застрахованными лицами взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины

Пенсионный фонд
Постановление от 15.05.2006 № 6-1
действует с 09.06.2006

Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 15 травня 2006 року N 6-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 травня 2006 р. за N 616/12490

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення працівників сільськогосподарських підприємств - платників фіксованого сільськогосподарського податку", Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік", Закону України "Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 01.03.2001 N 121 (із змінами), правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 N 21-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за N 64/8663 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В. В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати зазначені зміни для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління В. М. Короневського.

 

Голова правління 

Б. Зайчук 

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр праці та соціальної
політики України 

 
І. Сахань

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

 
 
А. В. Дашкевич

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

1. У підпункті 2.2.9 пункту 2.2 Інструкції слова "особи начальницького і рядового складу фельд'єгерської служби спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань зв'язку та інформатизації" виключити.

2. Додаток 4 до підпункту 3.2.2 пункту 3.2 та підпункту 3.3.1 пункту 3.3 Інструкції викласти у такій редакції:

Повідомлення
про реєстрацію платника страхових внесків

1. Кому ______________________________________________________________________________
                                                      (повне найменування підприємства, установи, організації та осіб, які _____________________________________________________________________________________
              займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу, -
                                                                                      їх прізвища, імена та по батькові)
2. Місцезнаходження (місце проживання) _________________________________________________
3. Ваш реєстраційний номер ______________, який слід зазначити на всіх документах, що стосуються розрахунків за коштами Пенсійного фонду України.
4. Розмір страхових внесків _______________________________ % на рахунок N _________________ та ________________ % на рахунок N ____________________________________________________ у
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (найменування банку, МФО)
5. Строки перерахування страхових внесків
_____________________________________________________________________________________
6. Дата подання розрахунку зобов'язання зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду:
______________________________________
Начальник управління Пенсійного фонду України
______________________________________                                                 _____________________
                       (у районі, місті, районі в місті)                                                                                                              (підпис)

М. П. "___" ____________ 200_ р.". 

3. У пункті 4.1 Інструкції:

в абзацах першому, другому цифри та слова "32 відсотки", "42 відсотки" замінити цифрами та словом "31,8 відсотка";

абзац четвертий викласти в новій редакції та доповнити відповідно новим абзацом:

"у 2005 році: за період з 01.01.2005 до 30.03.2005 - 6,4 відсотка, за період з 31.03.2005 до 31.12.2005 (включно) - 6,46 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

у 2006 році - 6,46 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", виплати винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю";

абзаци п'ятий - восьмий вилучити. У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - шістнадцятим.

4. В абзаці першому пункту 4.2 Інструкції цифри та слово "32 відсотки" замінити цифрами та словом "31,8 відсотка".

5. У пункті 4.3 Інструкції цифри та слово "32 відсотки" замінити цифрами та словом "31,8 відсотка".

6. Пункт 4.5 Інструкції вилучити. У зв'язку з цим пункти 4.6 - 4.8 Інструкції вважати відповідно пунктами 4.5 - 4.7.

7. Пункт 4.8 Інструкції викласти в такій редакції:

"4.8. Розмір мінімального страхового внеску визначається шляхом множення мінімального розміру заробітної плати, установленої законом на той час, за який здійснюється розрахунок сум страхових внесків:

для застрахованих осіб, визначених підпунктами 2.2.1 (крім осіб, які працюють у платників фіксованого сільськогосподарського податку, осіб, які мали та/або мають статус інвалідів, застрахованих осіб з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах), 2.2.2, 2.2.6 - 2.2.12 пункту 2.2 цієї Інструкції, - на 34 відсотки за період з 01.01.2004 до 30.03.2005, 34,3 відсотка за період з 31.03.2005 до 31.12.2005 (включно), 33,8 відсотка за 2006 рік;

для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, - на 44 відсотки за 2004 - 2005 роки, 33,8 відсотка за 2006 рік;

для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, які працюють на підприємствах всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, - на 6 відсотків за 2004 - 2006 роки;

для застрахованих осіб, визначених підпунктами 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6 - 2.2.12 пункту 2.2 цієї Інструкції, які працюють на підприємствах, установах, організаціях (крім осіб, які працюють у платників фіксованого сільськогосподарського податку) та мали та/або мають статус інвалідів, - на 6 відсотків за 2004 - 2006 роки;

для застрахованих осіб, визначених підпунктами 2.2.3 - 2.2.5 пункту 2.2 цієї Інструкції, - на 32 відсотки за 2004 - 2005 роки; 31,8 відсотка за 2006 рік;

для застрахованих осіб, визначених підпунктами 2.2.13 - 2.2.16 пункту 2.2 цієї Інструкції, - на 32 відсотки за період з 01.01.2004 до 30.03.2005, 32,3 відсотка за період з 31.03.2005 до 31.12.2005; 31,8 відсотка за 2006 рік;

для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, які працюють у платників фіксованого сільськогосподарського податку (крім осіб, які мали та/або мають статус інвалідів), - на 34 відсотки за 2004 рік; 8,4 відсотка за період з 01.01.2005 до 30.03.2005; 8,46 відсотка за період з 31.03.2005 до 31.12.2006;

для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, які працюють у платників фіксованого сільськогосподарського податку та мали та/або мають статус інвалідів, - на 6 відсотків за 2004 рік; 8,4 відсотка за період з 01.01.2005 до 30.03.2005; 8,46 відсотка за період з 31.03.2005 до 31.12.2006".

8. Підпункт 5.1.1 пункту 5.1 Інструкції доповнити словами "виходячи з розміру страхового внеску, що діє на день нарахування виплат (доходу)".

9. В абзаці першому підпункту 5.1.5 пункту 5.1 Інструкції цифри та слова "32 відсотки, 4 відсотки, 42 відсотки" замінити цифрами та словами "31,8 відсотка, 4 відсотки".

10. Підпункт 5.1.7 пункту 5.1 Інструкції викласти у такій редакції:

"5.1.7. Застосування максимальної величини, установленої законодавством, при нарахуванні страхових внесків на суми виплат, зазначених в абзаці першому пункту 4.1 та пункту 4.2 (залежно від умов договору), період яких більше одного місяця (допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, оплата щорічної відпустки), здійснюється окремо за кожний місяць".

11. В абзаці другому підпункту 5.3.2 та підпункту 5.3.3 пункту 5.3 Інструкції цифри та слово "32 відсотки" замінити цифрами та словом "31,8 відсотка".

12. В абзаці другому пункту 6.1 Інструкції після слів "для платників, зазначених у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 цієї Інструкції" доповнити словами "(крім тих, які є платниками фіксованого сільськогосподарського податку)".

13. У пункті 6.5 Інструкції слово "повідомлення" замінити словом "розрахунки".

14. Додатки 23 до пункту 11.11 Інструкції, 25 та 33 до підпункту 11.12 пункту 11 Інструкції викласти в такій редакції:

Міністерство, інший центральний орган виконавчої
влади ________________________________
Організація ___________________________
Місцезнаходження (місце проживання ___
__________________ тел. ________________
Форма власності _______________________
Код за ЄДРПОУ ________________________
Обрана система оподаткування __________
N реєстрації платника ___________________
N п/рахунку ____________________________
Назва банку ____________________________
МФО __________________________________
 

Кількість осіб, які отримують допомогу
по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку _______________________________
______________________________________________
Середньооблікова чисельність штатних
працівників облікового складу за звітний
період ________________________________________
Середня чисельність працівників, які виконували
роботи за договорами цивільно-правового
характеру _____________________________________
Кількість застрахованих осіб у звітному
періоді _______________________________________
 

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за ____________ місяць 200_ року

Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду України протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

(грн.)

N з/п 

Назва показника 

Сума 

1 

2 

3 

  

I Розділ
За період з 01.01.2004 

  

1 

Сума рядків 1.1 та 1.2 

  

1.1 

Загальна сума фактичних витрат на оплату праці та інших виплат, пов'язаних з відносинами трудового найму 

 

 

у т. ч.: 

 

1.1.1 

а) сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності 

 

1.1.2 

б) сума допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю 

 

1.2 

Суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств 

 

2 

Фактичні витрати на оплату праці, суми перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та суми допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, на які нараховуються внески, усього (рядки 2.1 + 2.2) 

 

2.1 

                                 для 31,8 % 

 

2.1.1 

у т. ч.: для 31,8 % суми винагород за угодами цивільно-правового характеру платників фіксованого сільськогосподарського податку 

 

2.2 

                                 для 4 % 

 

3 

Нараховано, усього (рядки 3.1 + 3.2) 

 

3.1 

Нараховано (крім платників фіксованого сільськогосподарського податку), усього (рядки 3.1.1 + 3.1.2) 

 

3.1.1 

                                 31,8 % 

 

3.1.2 

                                   4 % 

 

3.2 

Нараховано платниками фіксованого сільськогосподарського податку, усього (відповідає рядку 3.2.2) 

 

3.2.1 

                                  31,8 % 

 

3.2.1.1 

у т. ч.: 31,8 % від суми винагород за угодами цивільно-правового характеру 

 

3.2.2 

                                  6,46 % (рядок 2.1 х 6,46 %) 

 

4 

Загальний оподатковуваний дохід (заробітна плата), з якого утримуються внески із застрахованих осіб 

 

5 

Утримано 1 - 5 % 

 

6 

Сума, на яку збільшені внески у зв'язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004 

 

6.1 

                     32 %, 32,3 %, 31,8 %, 4 %, 6,4 %, 6,46 %, 42 % 

 

6.2 

                                1 - 5 % 

 

7 

Сума, на яку зменшені внески у зв'язку з виправленням помилки у період після 01.01.2004 

 

7.1 

                     32 %, 32,3 %, 31,8 %, 4 %, 6,4 %, 6,46 %, 42 % 

 

7.2 

                                1 - 5 % 

 

 

Зміст помилки 

 

8 

Сума внесків за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в розмірі __ % мінімального страхового внеску 

 

9 

Загальна сума страхових внесків за розділом I (рядки 3 + 5 + 6 - 7 + 8) 

 

9.1 

                   31,8 %, 4 %, 6,46 %             (рядки 3 + 6.1 - 7.1 + 8) 

 

9.2 

                      1 - 5 %          (рядки 5 + 6.2 - 7.2) 

 

 

II Розділ*
Розрахунки за внесками (зборами) за період до 01.01.2004 

 

1 

Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці 

 

2 

Підлягає сплаті внесків (збору) згідно з графою 4 додатка до Розрахунку, усього 

 

2.1 

                              32 % 

 

2.2 

                                4 % 

 

2.3 

                               42 % 

 

2.4 

                            1 - 5 % 

 

3 

Сума, на яку збільшено внески (збір) у зв'язку з виправленням помилки за період до 01.01.2004 

 

4 

Сума, на яку зменшено внески у зв'язку з виправленням помилки за період до 01.01.2004 

 

 

Зміст помилки 

 

5 

Загальна сума внесків (збору) за розділом II (рядки 2 + 3 - 4) 

  

III Розділ**
Суми, нараховані у звітному базовому періоді за минулі та майбутні місяці, на які нараховуються страхові внески

Назва місяця 

Сума за минулий період 

Сума за майбутній період 

  

  

  

  

  

  

Операції за додатковими ставками у звітному періоді здійснювалися / не здійснювалися.
                                                                                                                                        (необхідне підкреслити) 

М. П.    Керівник      ________________             _____________________
                                                               (підпис)                                       (прізвище та ініціали) 

              Головний бухгалтер ____________ _____________________     "___" ____________ 200_ р.
                                                                                 (підпис)                    (прізвище та ініціали) 

Відмітка про результати камеральної перевірки працівника органу ПФУ:
_____________________________________________________________________________________

Підпис ________________                                                                   "___" ____________ 200_ р. 

____________
* Заповнюється платниками, які визначали своє зобов'язання за виплаченою заробітною платою.

** Заповнюється платниками, які включають зазначені суми в розрахунок за звітний базовий період.

Додаток до розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за ____________ місяць 200_ року

I. Розділ*

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду ________ грн.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду ________ грн.

Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" на початок звітного періоду:

              Дт ______ грн.

              Кт _______ грн., у тому числі:

відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ____________ грн.;

             пеня __________ грн.;

             фінансові санкції ________ грн.;

             інші ______________ грн.

Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" на кінець звітного періоду:

             Дт ______ грн.

             Кт _______ грн., у тому числі:

відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ____________ грн.;

             пеня _____________ грн.;

             фінансові санкції ________ грн.;

             інші _____________ грн.

Довідково: виплачено заробітної плати та інших виплат та винагород, пов'язаних з відносинами трудового найму, у звітному періоді:

             усього ____________ грн.,

             у т. ч. у натуральній формі ___________ грн.** 

II. Розділ***

Назва місяця, за який виплачується заробітна плата 

Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці (чистий) 

Коефі-
цієнт К = НЗП : ВЗП 

Належить до сплати 

Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці, приведений до нарахованого 

усього 

у тому числі 

32 %
(гр. 2 х гр. 3 х 32 %) 

4 %
(гр. 2 х гр. 3 х 4 %) 

42 %
(гр. 2 х гр. 3 х 42 %) 

1 - 5 % 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

К - поправний коефіцієнт, який обраховується щомісяця.

НЗП - нарахована заробітна плата за місяць.

ВЗП - заробітна плата до виплати за місяць.

Головний бухгалтер ___________________________
                                                       (підпис, прізвище та ініціали) 

____________
* Заповнюють усі платники.

** Відповідно до статті 23 Закону України "Про оплату праці" із змінами та доповненнями.

*** Заповнюється платниками внесків, які мають заборгованість за розрахунками з Пенсійним фондом на 01.01.2004 (у т. ч. і внаслідок наявності заборгованості з виплати заробітної плати)".

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за 200_ рік

Подається платником до органів Пенсійного фонду України щорічно до 1 квітня року, наступного за звітним роком.

Повідомляю, що я, _____________________________________________________________________,
                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
номер реєстрації платника ______________________________________________________________,
ідентифікаційний номер ________________________________________________________________,
місце проживання _____________________________________________________________________,
телефон ____________,
кількість членів сім'ї, які беруть участь
у провадженні підприємницької діяльності ________________,
одержав дохід (прибуток) від підприємницької діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб: 

(грн.)

Назва місяця 

Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації 

Сума доходу, на яку нараховуються внески з урахуванням максимальної величини 

Нараховано внесків
(гр. 4 х 31,8 %) 

Сплачено авансових сум 

фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності 

членів сім'ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності* 

1 

Січень 

  

  

  

  

  

Лютий 

  

  

  

  

  

Березень 

  

  

  

  

  

Квітень 

  

  

  

  

  

Травень 

  

  

  

  

  

Червень 

  

  

  

  

  

Липень 

  

  

  

  

  

Серпень 

  

  

  

  

  

Вересень 

  

  

  

  

  

Жовтень 

  

  

  

  

  

Листопад 

  

  

  

  

  

Грудень 

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

Правильність зазначених відомостей стверджую ______________________________
                                                                                                                                     (підпис, дата) 

____________
* У разі, якщо сума чистого доходу хоча б одного члена сім'ї перевищує розмір максимальної величини, з якої справляються внески, то до Розрахунку подається розшифровка сум чистого доходу за кожним членом сім'ї".

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за 200_ рік

Подається платником до органів Пенсійного фонду України щорічно до 1 квітня року, наступного за звітним роком.

Повідомляю, що я,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
номер реєстрації платника ______________________________________________________________,
ідентифікаційний номер ________________________________________________________________,
місце проживання _____________________________________________________________________,
телефон ____________,

одержав дохід від адвокатської, приватної нотаріальної, творчої чи іншої діяльності (необхідне підкреслити), що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб: 

(грн.)

Назва місяця 

Сума доходу, заявлена в податковій декларації 

Сума доходу, на яку нараховуються внески з урахуванням максимальної величини 

Нараховано внесків
(гр. 3 х 31,8 %) 

1 

Січень 

  

  

  

Лютий 

  

  

  

Березень 

  

  

  

Квітень 

  

  

  

Травень 

  

  

  

Червень 

  

  

  

Липень 

  

  

  

Серпень 

  

  

  

Вересень 

  

  

  

Жовтень 

  

  

  

Листопад 

  

  

  

Грудень 

  

  

  

Усього 

  

  

  

Правильність зазначених відомостей стверджую _______________________".
                                                                                                                                (підпис, дата) 

 

Директор департаменту
надходження доходів
 

 
В. В. Литвиненко
 

Опрос