Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по организации работы органов государственного пожарного надзора по вопросам выдачи разрешения на начало работы предприятий и аренду помещений

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2)
Приказ, Инструкция от 11.05.2006 № 278
Утратил силу

Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 11 травня 2006 року N 278

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 травня 2006 р. за N 608/12482

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
 та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 22 серпня 2007 року N 579
,
 від 29 травня 2008 року N 406
,
 наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України
 від 18 лютого 2011 року N 156

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 28 вересня 2015 року N 1179)

З метою забезпечення виконання вимог Законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про пожежну безпеку", Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку", та Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 року N 150, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, що додається.

2. ГУ МНС України в Дніпропетровській області (Гогуадзе Г. Г.) спільно з Держпожбезпеки (Улинець Е. М.) до 1 липня 2006 року розробити програму для електронної обробки даних про видачу дозволів на початок роботи підприємств та оренду приміщень, забезпечивши нею органи державного пожежного нагляду всіх рівнів, та ввести її в дію з 1 серпня 2006 року.

3. Начальникам головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:

3.1. Організацію дозвільної діяльності органів державного пожежного нагляду та контроль за повнотою і об'єктивністю проведення цієї роботи покласти на керівників територіальних і місцевих органів державного пожежного нагляду. У кожному територіальному та місцевому органі державного пожежного нагляду включити до функціональних обов'язків одного з працівників питання здійснення дозвільної роботи та електронну обробку і передачу відповідної інформації.

3.2. У місячний термін привести у відповідність до дійсного наказу відповідні документи територіальних органів державного пожежного нагляду, що стосуються організації та проведення видачі дозволів на початок роботи підприємств та оренду приміщень. Визначити, затвердити, оприлюднити відповідно в обласних і місцевих засобах масової інформації та в інтернет-виданнях переліки підприємств, об'єктів та приміщень, дозволи на початок роботи яких видаються центральним, територіальними та місцевими органами державного пожежного нагляду.

3.3. Здійснити до 1 липня 2006 року в системі службової підготовки вивчення вимог цього наказу з прийняттям заліків.

4. Держпожбезпеки (Улинець Е. М.):

4.1. Здійснювати щокварталу, до 15 числа наступного за звітним періодом місяця, аналіз стану проведення дозвільної роботи, розробляти відповідні заходи щодо її поліпшення та дотримання законності.

4.2. Організовувати перевірки дотримання територіальними та місцевими органами державного пожежного нагляду вимог законодавства про здійснення дозвільної роботи, уживати заходів щодо усунення виявлених недоліків, порушувати питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та посадових осіб цих органів за виявлені недоліки.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Романченка В. О. та начальника Держпожбезпеки полковника внутрішньої служби Улинця Е. М.

 

Міністр 

В. І. Балога 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

1. Загальні положення

Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про пожежну безпеку" та Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 року N 150 (далі - Порядок).

Інструкція визначає умови й організацію видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень (далі - дозвіл).

2. Визначення понять

У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

декларація - документ-повідомлення встановленого зразка, який подається суб'єктом господарювання дозвільному органу про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки для набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру;

інші терміни та поняття, що вживаються в Інструкції, використовуються у значенні, наведеному в законах та нормативно-правових актах з питань регуляторної політики, пожежної безпеки, а також наказах МНС України.

3. Дії органів державного пожежного нагляду при видачі дозволу

3.1. Органи, уповноважені видавати дозвіл

Дозвіл видають центральний, територіальні органи державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах згідно з компетенцією, визначеною пунктом 2 Порядку.

(абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства надзвичайних ситуацій України від 18.02.2011 р. N 156)

Центральний орган державного пожежного нагляду видає дозвіл на початок роботи особливо важливих пожежонебезпечних підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих особливо важливих виробничих, житлових та інших об'єктів, перелік яких визначається Головним державним інспектором України з пожежного нагляду.

(абзац третій пункту 3.1 у редакції наказу Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 29.05.2008 р. N 406)

В окремих випадках за рішенням Головного державного інспектора України з пожежного нагляду такий дозвіл може видати територіальний орган державного нагляду у сфері пожежної безпеки в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі.

(пункт 3.1 доповнено новим абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2007 р. N 579,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - десятим
,
 абзац четвертий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства надзвичайних ситуацій України від 18.02.2011 р. N 156)

Переліки підприємств, об'єктів та приміщень, дозволи на які видаються територіальними органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах, визначаються відповідно головним державним інспектором з пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя.

(абзац п'ятий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства надзвичайних ситуацій України від 18.02.2011 р. N 156)

Переліки об'єктів та приміщень, дозволи на які видаються територіальними органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах, підлягають обов'язковому оприлюдненню в центральних, територіальних та місцевих засобах масової інформації, а також подаються адміністратору для розміщення їх на стендах у місцях видачі документів за принципом організаційної єдності разом із роз'ясненнями необхідних вимог та процедур для отримання документів дозвільного характеру. Аналогічні стенди повинні бути розміщені в територіальних органах державного нагляду у сфері пожежної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах.

(абзац шостий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства надзвичайних ситуацій України від 18.02.2011 р. N 156)

Центральний чи територіальний орган державного нагляду у сфері пожежної безпеки в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі після видачі дозволу передає його копію та відповідну копію експертного висновку протипожежного стану об'єкта територіальному органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки в районі, місті, районі у місті в контрольно-наглядову справу щодо даного об'єкта.

(абзац сьомий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2007 р. N 579
,
 наказом Міністерства надзвичайних
 ситуацій України від 18.02.2011 р. N 156)

Власник (орендар) може розпочати господарську діяльність за декларативним принципом у разі укладення договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди в разі:

якщо не змінюється функціональне призначення об'єктів та орендованих приміщень і не проводиться їх перепланування (крім потенційно небезпечних об'єктів);

якщо об'єкти не належать до вибухопожежонебезпечних та об'єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині зазначених об'єктів.

Якщо підприємство належить до категорії пожежонебезпечних об'єктів, воно може започатковувати господарську діяльність за декларативним принципом за умови укладання договору добровільного страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди. У такому разі декларативний принцип дійсний строком дії такого договору.

(пункт 3.1 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2007 р. N 579)

Реєстрація декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки проводиться лише за місцем його розташування.

(пункт 3.1 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2007 р. N 579)

Дозвіл не оформлюється:

(пункт 3.1 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2007 р. N 579)

у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, в установленому законодавством порядку;

(пункт 3.1 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2007 р. N 579
,
 абзац чотирнадцятий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства надзвичайних ситуацій України від 18.02.2011 р. N 156)

на орендовані торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо вони розміщені на ринках на експлуатацію яких видано дозвіл, відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду в установленому порядку.

(пункт 3.1 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2007 р. N 579,
 у зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом шістнадцятим,
 абзац п'ятнадцятий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства надзвичайних ситуацій України від 18.02.2011 р. N 156)

Дозвіл переоформлюється відповідно до закону у разі зміни найменування юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця. У таких випадках суб'єкт господарювання подає дозвільному органу заяву, у якій зазначає підставу для переоформлення, та оригінал дозволу, що підлягає переоформленню.

(пункт 3.1 доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з
наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 18.02.2011 р. N 156,
 у зв'язку з цим абзац шістнадцятий вважати абзацом сімнадцятим)

Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки подається до органу державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності за формою згідно з додатком 3 Порядку.

3.2. Подача та розгляд документів для одержання дозволу

Документи, подані власником (орендарем) безпосередньо дозвільному органу або адміністратором приймаються, реєструються та обліковуються відповідним органом державного пожежного нагляду в Журналі реєстрації й обліку документів про видачу дозволу на початок роботи підприємств і оренду приміщень та реєстрації декларацій суб'єктів господарювання (додаток 2) (далі - Журнал).

Документи по об'єктах, видача дозволу на які належать до компетенції центрального чи територіального органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі, подаються власником (орендарем) безпосередньо до цих органів або адміністратором.

(абзац третій пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства надзвичайних ситуацій України від 18.02.2011 р. N 156)

Журнал уноситься в номенклатуру справ підрозділу і підлягає реєстрації в журналі обліку журналів з присвоєнням відповідного номера, прошнуровується та пронумеровується.

Журнал зберігається у відповідального за його ведення працівника або канцелярії підрозділу. Термін зберігання журналу не менше 10 років.

Після здійснення реєстрації документів для одержання дозволу в Журналі документи передаються на розгляд керівника органу державного пожежного нагляду або особи, яка його заміщає, згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Відповідальний працівник органу державного пожежного нагляду приймає документи на розгляд з відповідною відміткою про їх отримання в Журналі після відповідної резолюції керівника органу.

Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, що проводиться органом державного пожежного нагляду або іншою юридичною (фізичною) особою, яка одержала ліцензію на проведення такої оцінки (експертизи).

Дозвіл видається за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки.

(абзац дев'ятий пункту 3.2 у редакції наказу Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 22.08.2007 р. N 579)

У разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки крім тих, що можуть призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей, дозвіл видається за умови подання суб'єктом господарської діяльності:

(абзац десятий пункту 3.2 у редакції наказу Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 22.08.2007 р. N 579)

договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил пожежної безпеки;

(пункт 3.2 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2007 р. N 579)

плану заходів щодо усунення таких порушень з конкретними термінами виконання.

(пункт 3.2 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2007 р. N 579,
 у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять дев'ятий
 вважати відповідно абзацами тринадцятим - тридцять першим)

Якщо оцінка (експертиза) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення для одержання дозволу або продовження його дії здійснювалась органами державного пожежного нагляду, то вона прирівнюється до планової перевірки. Якщо при такій перевірці були виявлені порушення, власнику (орендарю) надаються відповідні письмові приписи на їх усунення.

Висновок оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення іншою юридичною (фізичною) особою, яка має відповідну ліцензію, є тільки підставою для видачі документа дозвільного характеру.

Висновок з оцінки (експертизи) протипожежного стану об'єкта є чинним для одержання дозволу протягом трьох місяців з дня її проведення відповідно до пункту 3.3.19 Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду, затвердженої наказом МНС України від 06.02.2006 N 59, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 26.04.2006 за N 480/12354.

Проведення оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення органом державного пожежного нагляду здійснюється у строки, визначені сторонами в договорі.

Абзац сімнадцятий пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
 захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2007 р. N 579,
 у зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - тридцять перший
 вважати відповідно абзацами сімнадцятим - тридцятим)

Орган державного пожежного нагляду протягом десяти робочих днів з дня подання заявником або адміністратором зазначених у пункті 3 Порядку документів приймає рішення про видачу дозволу за зразком згідно з додатком 2 Порядку або про відмову в його видачі в разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей. Копія обґрунтованого рішення про відмову у видачі дозволу надсилається заявникові або адміністратору.

(абзац сімнадцятий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства надзвичайних ситуацій України від 18.02.2011 р. N 156)

Підставами для відмови у видачі дозволу відповідно до закону є подання суб'єктом господарювання документів, необхідних для одержання дозволу, не в повному обсязі; виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей; виявлення за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення порушень правил пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі або створення перешкод у її гасінні та евакуації людей.

(пункт 3.2 доповнено новим абзацом вісімнадцятим згідно з 
наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 18.02.2011 р. N 156,
у зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять третій
 вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять четвертим)

Підставою відмови в реєстрації декларації є відсутність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (для об'єктів, які відносяться до категорії пожежонебезпечних), зміни функціонального призначення або перепланування об'єктів та приміщень, невідповідність наведеної у декларації інформації або належності об'єкта до вибухопожежонебезпечного чи з масовим перебуванням людей.

(абзац дев'ятнадцятий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2007 р. N 579)

Після видачі дозволу або реєстрації декларації відповідні відомості заносяться до журналу обліку об'єктів, установленого додатком 1 до Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду, затвердженої наказом МНС України від 06.02.2006 N 59, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.04.2006 за N 480/12354, і відповідного плану перевірок, та заводиться наглядова справа встановленого зразка. Якщо об'єкт орендується і розміщується на території іншого об'єкта, матеріали щодо нагляду за таким орендованим об'єктом можуть зберігатися в загальній наглядовій справі.

Після взяття об'єкта на облік за декларативним принципом його перевірка проводиться органами державного пожежного нагляду в терміни, установлені чинним законодавством та нормативно-правовими актами МНС України.

Абзац двадцять перший пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
 захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2007 р. N 579)

Абзац двадцять другий пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
 захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2007 р. N 579)

Абзац двадцять третій пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
 захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2007 р. N 579,
 у зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - тридцятий
 вважати відповідно абзацами двадцять першим - двадцять сьомим)

За умови відсутності в суб'єкта господарювання відповідних знань або фахівців щодо заповнення декларації про відповідність його матеріальної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки органи державного пожежного нагляду в разі звернення надають консультативну допомогу із зазначеного питання за зверненням власника (орендаря).

Матеріали щодо видачі дозволів без обмеження терміну їх дії та декларації відповідності зберігаються в наглядових справах постійно.

(абзац двадцять третій пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2007 р. N 579)

Абзац двадцять третій пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
 захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2007 р. N 579)

Абзац двадцять четвертий пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
 захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2007 р. N 579)

Абзац двадцять п'ятий пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
 захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2007 р. N 579)

Абзац двадцять шостий пункту 3.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
 захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2007 р. N 579,
 у зв'язку з цим абзац двадцять сьомий вважати абзацом двадцять третім)

Під час здійснення контролю за дотриманням умов видачі дозволу і виявлення фактів їх порушення органом державного пожежного нагляду приймається рішення про застосування заходів реагування в межах наданих повноважень.

4. Дії органів державного пожежного нагляду при анулюванні дозволу та при виявленні здійснення господарської діяльності без документів дозвільного характеру

Якщо під час перевірки виявлені факти подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, дозвіл, виданий на їх підставі, підлягає анулюванню. У такому разі працівниками органу державного пожежного нагляду складається акт про встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації (додаток 3) (далі - акт), на підставі якого приймається рішення про анулювання дозволу. Копія цього акта вручається керівнику (власнику) або уповноваженій особі суб'єкта господарської діяльності. У разі відмови керівника (власника) або уповноваженої особи суб'єкта господарської діяльності від підписання або отримання акта в ньому робиться відповідна відмітка.

Керівник відповідного або вищестоящого органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки на підставі акта виносить постанову про анулювання дозволу на початок роботи та оренду приміщень за формою, що встановлена Порядком.

Підставою для анулювання дозволу на початок роботи та оренду приміщень є також:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації;

припинення суб'єктом господарювання вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, на вчинення яких було надано дозвіл;

виявлення порушень правил пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі або створення перешкод у її гасінні та евакуації людей;

виникнення пожежі, якщо в матеріалах про пожежу зазначено, що однією з причин її виникнення є порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки;

недопущення посадових осіб органів державного пожежного нагляду до здійснення планових чи позапланових заходів державного нагляду у сфері пожежної безпеки;

встановлення факту надання суб'єктом господарювання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

інші підстави, передбачені законом.

Про прийняте рішення дозвільний орган протягом двох робочих днів повідомляє суб'єкту господарювання та адміністратору (якщо від нього надходили матеріали на отримання дозволу) та вживає відповідних заходів реагування в межах наданих повноважень.

Орган державного пожежного нагляду під час проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, які зареєстровані за декларативним принципом, окрім питань дотримання законодавства з питань пожежної безпеки, перевіряє достовірність наданої суб'єктом господарювання інформації стосовно відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

У разі виявлення під час перевірки, що провадження господарської діяльності здійснюється без відповідних документів дозвільного характеру або виявлено факти надання суб'єктом господарювання недостовірних відомостей щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, орган державного пожежного нагляду порушує адміністративне провадження відповідно до законодавства.

Анулювання органом державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи та оренду приміщень не позбавляє суб'єкта господарювання права подати документи на його отримання після усунення виявлених порушень.

(Інструкцію доповнено новим пунктом 4 згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 22.08.2007 р. N 579
,
 глава 4 у редакції наказу Міністерства 
надзвичайних ситуацій України від 18.02.2011 р. N 156)

 

Начальник Державного департаменту
пожежної безпеки МНС України
полковник внутрішньої служби
 

 
 
Е. М. Улинець
 

 

ПЕРЕЛІК
об'єктів, дозвіл на початок роботи та оренду приміщень яких видається та введення в експлуатацію яких здійснюється центральним органом державного пожежного нагляду

Додаток 1 виключено

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2007 р. N 579
,
 виключено згідно з наказом Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 29.05.2008 р. N 406)

 

Журнал
реєстрації й обліку документів про видачу дозволу на початок роботи підприємств і оренду приміщень та реєстрації декларацій суб'єктів господарювання

N з/п, дата надход-
ження заяви, декла-
рації, матері-
алів від адмініс-
тратора (суб'єкта господа-
рювання) 

Повне наймену-
вання суб'єкта господа-
рювання, форма власності, місцезна-
ходження об'єкта 

Функціо-
нальне призна-
чення об'єкта (примі-
щення) 

Наявність страхового полісу цивільної відпові-
дальності, його номер та дата видачі, повна назва страхової компанії, термін дії полісу 

Реєстра-
ційний номер виданого дозволу (декларації), дата видачі (направ-
лення), посадова особа 

Відмовлено у видачі дозволу (реєстрації декларації), реєстра-
ційний номер, посадова особа 

Здійснення контролю 

Дата та вихідний номер направ-
лення матеріалів на видачу дозволу за належністю, назва органу, куди направлено матеріали 

Дата та вихідний номер повідом-
лення адмініс-
тратора, власника (орендаря) про прийняті рішення 

Примітка 

дозвіл анульовано, номер та дата винесення постанови, посадова особа, підстави
анулювання

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник Державного департаменту
пожежної безпеки МНС України
полковник внутрішньої служби
 

 
 
Е. М. Улинець
 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2007 р. N 579)

 

АКТ
про встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації

_________________________                                                                            "___" ____________ 200_ р.
  (назва населеного пункту / міста)

Державний інспектор з пожежного нагляду ________________________________________________
                                                                                                                                 (указується назва органу державного
_____________________________________________________________ в ході проведення перевірки
                                                        пожежного нагляду, П. І. Б.)
______________________________________________________________________________________
                                                             (назва та адреса розташування суб'єкта господарювання)

УСТАНОВИВ

факти подання в заяві для отримання дозволу на початок роботи від "___" ____________ 200_ р. та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, а саме:
______________________________________________________________________________________
           (здійснюється опис інформації, зазначеної в заяві та документах, що додаються до неї, з одночасним описанням
______________________________________________________________________________________
                                                    виявлених порушень та розбіжностей з реальним станом на об'єкті)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Державний інспектор з пожежного
нагляду ___________________________
                    (указується назва органу державного
                                   пожежного нагляду)
                                                                                              _______________          ___________________
                                                                                                                                          (підпис)                                             (П. І. Б) 
Акт отримано:
керівник (власник) суб'єкта
господарської діяльності або
уповноважена ним особа
                                                                                              _______________          ___________________
                                                                                                                                          (підпис)                                             (П. І. Б) 

 

Начальник Державного департаменту
пожежної безпеки МНС України
полковник внутрішньої служби
 

 
 
Е. М. Улинець
 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2007 р. N 579)

Опрос