Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении ведомственных поощрительных знаков отличия Государственной специальной службы транспорта

Министерство транспорта и связи
Положение, Приказ от 15.05.2006 № 467
Утратил силу

Про затвердження відомчих заохочувальних відзнак Державної спеціальної служби транспорту

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 15 травня 2006 року N 467

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 травня 2006 р. за N 596/12470

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства інфраструктури України
від 19 вересня 2011 року N 386

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
від 10 липня 2012 року N 398)

З метою відзначення і заохочення за сумлінну службу та значні трудові досягнення особового складу Державної спеціальної служби транспорту та інших осіб і відповідно до Указів Президента України від 18.11.96 N 1094 "Про відомчі заохочувальні відзнаки" та від 13.02.97 N 134 "Про Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки" НАКАЗУЮ:

1. Установити відомчі заохочувальні відзнаки Державної спеціальної служби транспорту (далі - відзнаки):

"За сумлінну службу" I та II ступенів, "Гідність і честь" I та II ступенів.

2. Затвердити:

Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної спеціальної служби транспорту "За сумлінну службу", "Гідність і честь", що додається;

опис відомчої заохочувальної відзнаки Державної спеціальної служби транспорту "За сумлінну службу";

малюнок відомчої заохочувальної відзнаки Державної спеціальної служби транспорту "За сумлінну службу" I ступеня;

малюнок відомчої заохочувальної відзнаки Державної спеціальної служби транспорту "За сумлінну службу" II ступеня;

опис відомчої заохочувальної відзнаки Державної спеціальної служби транспорту "Гідність і честь";

малюнок відомчої заохочувальної відзнаки Державної спеціальної служби транспорту "Гідність і честь" I ступеня;

малюнок відомчої заохочувальної відзнаки Державної спеціальної служби транспорту "Гідність і честь" II ступеня.

3. Адміністрації Держспецтрансслужби (Мальков М. І.):

3.1. Провести роз'яснювальну роботу серед особового складу Держспецтрансслужби про відзнаки "За сумлінну службу" I та II ступенів, "Гідність і честь" I та II ступенів.

3.2. Забезпечити облік осіб, нагороджених відзнаками.

3.3. Довести наказ до відома структурних підрозділів Держспецтрансслужби.

3.4. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Щербину М. М.

 

Міністр 

В. Бондар 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова профспілки
Адміністрації Державної
спеціальної служби транспорту
 

 
 
Л. С. Купрієнко
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Державної спеціальної служби транспорту "За сумлінну службу", "Гідність і честь"

1. Загальні положення

1.1. Відзнаки встановлюються для заохочення військовослужбовців і працівників Держспецтрансслужби за особистий внесок та заслуги перед державою, багаторічну сумлінну працю, досягнення високих показників у професійній діяльності, виконання особливо важливих доручень, які є взірцем вірності присязі та виконання військового (службового) обов'язку.

До нагородження відзнаками Держспецтрансслужби також можуть бути представлені інші особи.

(абзац другий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства інфраструктури України від 19.09.2011 р. N 386)

1.2. Відзнака "За сумлінну службу" має два ступені:

"За сумлінну службу" I ступеня;

"За сумлінну службу" II ступеня.

Вищим ступенем відзнаки є I ступінь.

1.3. Відзнака "Гідність і честь" має два ступені:

"Гідність і честь" I ступеня;

"Гідність і честь" II ступеня.

Вищим ступенем відзнаки є I ступінь.

1.4. Відзнакою "За сумлінну службу" нагороджуються військовослужбовці та працівники Державної спеціальної служби транспорту, а також інші особи за умови їх особистого внеску в розвиток транспортної галузі, багаторічну сумлінну службу, високі показники в професійній діяльності, зразкове виконання службових обов'язків і особливо важливих доручень, значний особистий внесок у забезпечення розвитку і діяльності Держспецтрансслужби та які є взірцем вірності присязі та справі служіння Батьківщині:

"За сумлінну службу" I ступеня - особи, які мають вислугу років (загальний трудовий стаж) не менше ніж 25 років.

"За сумлінну службу" II ступеня - особи, які мають вислугу років (загальний трудовий стаж) не менше ніж 10 років.

1.5. Відзнака "Гідність і честь" є вищою заохочувальною відзнакою Держспецтрансслужби, якою нагороджується особовий склад Державної спеціальної служби транспорту та інші особи за значний особистий внесок у забезпечення стійкого функціонування національної транспортної системи України.

1.6. Нагородження відзнаками "Гідність і честь" та "За сумлінну службу" здійснюється наказом Голови Адміністрації Держспецтрансслужби (по особовому складу).

1.7. Подальше нагородження відзнаками може бути здійснено, як правило, не раніше ніж через три роки.

2. Порядок представлення до нагородження відзнаками "За сумлінну службу" та "Гідність і честь"

2.1. Висунення кандидатур для нагородження відзнаками здійснюється гласно, як правило, на зборах особового складу підрозділу, де працює особа, яку представляють до нагородження.

2.2. Клопотання про нагородження кандидата порушує керівник підрозділу. До клопотання додається нагородний лист (додаток).

2.3. У нагородному листі вказуються конкретні заслуги, що стали підставою для представлення особи до нагородження.

2.4. Кандидати до нагородження відзнаками "За сумлінну службу" та "Гідність і честь" розглядаються Вищою атестаційною комісією Держспецтрансслужби.

2.5. У разі позитивного висновку Вищої атестаційної комісії Держспецтрансслужби документи подаються на розгляд Голові Адміністрації Держспецтрансслужби.

2.6. Після затвердження рішення Вищої атестаційної комісії Держспецтрансслужби кадровий орган Адміністрації Держспецтрансслужби готує проект наказу про нагородження.

3. Порядок вручення відзнак "За сумлінну службу" та "Гідність і честь"

3.1. Нагородження відзнаками здійснюється в урочистій обстановці Головою Адміністрації Держспецтрансслужби або за його дорученням одним з його заступників чи керівником відповідного структурного підрозділу Держспецтрансслужби.

3.2. Нагородженому вручаються відзнака та посвідчення до неї.

3.3. В особовій справі (трудовій книжці) нагородженого робиться відповідний запис.

3.4. Про вручення відзнаки складається протокол, який зберігається в архіві кадрового органу Адміністрації Держспецтрансслужби.

3.5. Нагородження відзнакою одного й того самого ступеня не допускається. Нагородження проводиться послідовно, починаючи з II ступеня.

4. Порядок носіння і зберігання відзнак "За сумлінну службу" та "Гідність і честь"

4.1. Відзнаки носять з правого боку грудей і за наявності державних нагород України розміщуються нижче них. Планки відзнак Держспецтрансслужби розміщуються після планок державних нагород України.

4.2. Відзнака і посвідчення до неї зберігаються у нагородженого.

4.3. У разі втрати (псування) відзнаки або посвідчення до неї дублікати не видаються.

 

Голова Адміністрації
Держспецтрансслужби
генерал-лейтенант
 

 
 
М. Мальков
 

 

Вислуга (стаж роботи)
___________________

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
до нагородження відзнакою
Державної спеціальної служби транспорту

______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                  (найменування відзнаки) 

1. Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________________________

2. Особистий номер ____________________________________________________________________

3. Військове звання ___________________________________________________________________

4. Посада і військова частина ___________________________________________________________
                                                                                                    (за умовним найменуванням військової частини) 

5. Рік і місце народження ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6. На військовій службі з _______________________________________________________________

7. Коли і якими нагородами нагороджений _______________________________________________

8. Домашня адреса _____________________________________________________________________

9. Проходження служби (робота в минулому) 

10. Характеристика із зазначенням конкретних заслуг поданого до нагородження 

______________________________________________________________________________________ посада, військове звання, ініціали, прізвище та підпис командира (начальника)

"___" ____________ 200_ року.

Висновок прямих начальників

 

 

Дані пунктів 1 - 9 відповідають
даним документів персонального
обліку особового складу.

______________________________________________________________________________________
військове звання, ініціали, прізвище та підпис начальника кадрового органу

М. П.

 

Голова Адміністрації
Держспецтрансслужби
генерал-лейтенант
 

 
 
М. Мальков
 

 

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Державної спеціальної служби транспорту "За сумлінну службу"

Відомча заохочувальна відзнака Державної спеціальної служби транспорту - нагрудний знак "За сумлінну службу" виготовляється із жовтого металу і має форму прямого рівностороннього хреста з розбіжними сторонами синьої емалі, накладеного на чотирикутну зірку з розбіжними променями. Посередині хреста - круглий медальйон із зображенням емблеми Державної спеціальної служби транспорту. Медальйон обрамлено бортиком, у нижній частині медальйона - стрічка з написом "За сумлінну службу". Усі зображення рельєфні.

Розмір хреста - 40 х 40 мм.

Відзнака I ступеня має пружки хреста, зображення, написи, промені зірки - жовтого металу.

Відзнака II ступеня має пружки хреста, зображення, написи, промені зірки - білого металу.

Зворотний бік знака плоский з вигравіруваним номером.

За допомогою кільця з вушком хрест сполучається з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою. Ширина колодки - 28 мм, довжина - 50 мм. На зворотному боці колодки є застібка для прикріплення відзнаки до одягу.

Стрічка відзнаки I ступеня шовкова, муарова, синього кольору з трьома повздовжніми в центрі смужками, що чергуються, однією жовтою і двома чорними, червоними смужками з країв стрічки. Ширина жовтої смужки - 6 мм, чорних - по 3 мм кожна, червоних - по 2 мм кожна.

Стрічка відзнаки II ступеня шовкова, муарова, синього кольору з п'ятьма повздовжніми в центрі смужками, що чергуються, трьома чорними і двома жовтими, червоними смужками з країв стрічки. Ширина жовтих смужок - по 3 мм кожна, чорних - по 2 мм кожна, червоних - по 2 мм кожна.

Планка відзнаки являє собою металеву пластинку, обтягнуту відповідною стрічкою. Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 24 мм.

 

Голова Адміністрації
Держспецтрансслужби
генерал-лейтенант
 

 
 
М. Мальков
 

 

МАЛЮНОК
відомчої заохочувальної відзнаки Державної спеціальної служби транспорту "За сумлінну службу" I ступеня

 

 

Голова Адміністрації
Держспецтрансслужби
генерал-лейтенант
 

 
 
М. Мальков
 

 

МАЛЮНОК
відомчої заохочувальної відзнаки Державної спеціальної служби транспорту "За сумлінну службу" II ступеня

 

 

Голова Адміністрації
Держспецтрансслужби
генерал-лейтенант
 

 
 
М. Мальков
 

 

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Державної спеціальної служби транспорту "Гідність і честь"

Відомча заохочувальна відзнака Державної спеціальної служби транспорту - нагрудний знак "Гідність і честь" виготовляється із жовтого металу і має форму прямого рівностороннього хреста синьої емалі з розбіжними сторонами і загостреними всередину кінцями, накладеного на вінок з дубового листя. Посередині хреста - круглий медальйон із зображенням емблеми Державної спеціальної служби транспорту на червоному емалевому тлі. Медальйон обрамлено бортиком, у верхній і нижній частинах медальйона по колу написи "Гідність і честь" і "Держспецтрансслужба". Усі зображення рельєфні.

Розмір хреста - 40 х 40 мм.

Відзнака I ступеня має пружки хреста, зображення, написи, вінок - жовтого металу.

Відзнака II ступеня має пружки хреста, зображення, написи, вінок - білого металу.

Зворотний бік знака плоский з вигравіруваним номером.

За допомогою кільця з вушком хрест сполучається з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою. Ширина колодки - 28 мм, довжина - 50 мм. На зворотному боці колодки є застібка для прикріплення відзнаки до одягу.

Стрічка відзнаки I ступеня шовкова, муарова, блакитного кольору з трьома повздовжніми в центрі смужками, що чергуються, однією червоною і двома синіми, жовтими смужками з країв стрічки. Ширина червоної смужки - 6 мм, синіх - по 3 мм кожна, жовтих - по 2 мм кожна.

Стрічка відзнаки II ступеня шовкова, муарова, блакитного кольору з п'ятьма повздовжніми в центрі смужками, що чергуються, трьома синіми і двома червоними, жовтими смужками з країв стрічки. Ширина червоних смужок - по 3 мм кожна, синіх - по 2 мм кожна, жовтих - по 2 мм кожна.

Планка відзнаки являє собою металеву пластинку, обтягнуту відповідною стрічкою. Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 24 мм.

 

Голова Адміністрації
Держспецтрансслужби
генерал-лейтенант
 

 
 
М. Мальков
 

 

МАЛЮНОК
відомчої заохочувальної відзнаки Державної спеціальної служби транспорту "Гідність і честь" I ступеня

 

 

Голова Адміністрації
Держспецтрансслужби
генерал-лейтенант
 

 
 
М. Мальков
 

 

МАЛЮНОК
відомчої заохочувальної відзнаки Державної спеціальної служби транспорту "Гідність і честь" II ступеня

 

 

Голова Адміністрації
Держспецтрансслужби
генерал-лейтенант
 

 
 
М. Мальков
 

Опрос