Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мер по охране культурного наследия, паспортизации, инвентаризации и реставрации памятников культурного наследия

Министерство культуры и туризма
Порядок, Приказ от 05.05.2006 № 2
действует с 27.05.2006

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизації, інвентаризації та реставрації пам'яток культурної спадщини

Наказ Міністерства культури і туризму України
від 5 травня 2006 року N 2

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 травня 2006 р. за N 560/12434

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" (із змінами) та на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 09.03.2006 N 68730/506/1-05 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизації, інвентаризації та реставрації пам'яток культурної спадщини, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра В. В. Корнієнка.

 

Міністр 

І. Д. Ліховий 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр фінансів України 

В. М. Пинзеник 

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизації, інвентаризації та реставрації пам'яток культурної спадщини

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів Державного бюджету України для здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизації, інвентаризації та реставрації пам'яток культурної спадщини (далі - заходи).

2. Державна служба з питань національної культурної спадщини (далі - Держкультурспадщини) здійснює видатки на заходи у межах бюджетних призначень, встановлених Міністерству культури і туризму України (далі - МКТ України) у Державному бюджеті України на відповідний рік за бюджетною програмою 1802040 "Заходи з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток культурної спадщини" (далі - бюджетні кошти).

3. Бюджетні кошти використовуються для:

проведення заходів з обліку (виявлення, наукового вивчення, класифікації, інвентаризації, паспортизації, державної реєстрації) об'єктів культурної спадщини;

проведення робіт з реставрації, консервації, реабілітації, музеєфікації, ремонту пам'яток культурної спадщини з метою їх збереження, підтримання належного технічного стану, відповідного використання та обслуговування, а також розроблення необхідної науково-проектної та проектно-кошторисної документації;

здійснення заходів, передбачених Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004 - 2010 роки".

4. Перелік заходів розробляє і затверджує Держкультурспадщини.

У разі необхідності до переліку заходів у встановленому порядку вносяться зміни.

5. Підставою для включення до переліку заходів є завдання, визначені державними програмами, законами України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України.

6. Закупівля товарів, робіт і послуг, пов'язаних із здійсненням заходів, проводиться відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

7. З метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року у разі зменшення бюджетних призначень під час уточнення показників Державного бюджету України на відповідний рік Держкультурспадщини здійснює відповідне коригування суми видатків на заходи.

8. Бухгалтерський облік та фінансова звітність про використання бюджетних коштів на заходи здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

У разі необхідності Держкультурспадщини має право одержувати від виконавців заходів іншу інформацію в межах своїх повноважень.

9. МКТ України та Держкультурспадщини здійснюють контроль за витрачанням бюджетних коштів, а у разі їх витрачання не у повному обсязі перерозподіляють виділені асигнування у межах бюджетних призначень, затверджених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

10. Особи, винні у порушенні бюджетного законодавства, несуть відповідальність згідно з законом.

11. Виконавці щоквартально у строк, встановлений Держкультурспадщини, подають їй, а Держкультурспадщини подає МКТ України звітність про використання бюджетних коштів.

12. МКТ України у визначений для подання фінансової звітності строк подає Міністерству фінансів України та Державному казначейству України звіт про використання бюджетних коштів.

 

Начальник управління оплати
праці та бюджетних програм 

 
Н. Ю. Солодченко
 

Опрос