Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка исполнения Государственным казначейством Украины решений суда по возмещению ущерба, нанесенного гражданину незаконными действиями органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры, а также судов

Минфин, Государственное казначейство Украины
Порядок, Приказ от 21.04.2006 № 130
действует с 26.05.2006

Про затвердження Порядку виконання Державним казначейством України рішень суду щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів

Наказ Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 21 квітня 2006 року N 130

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 травня 2006 р. за N 552/12426

На виконання частини четвертої статті 35 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" та відповідно до Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року N 1232, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виконання Державним казначейством України рішень суду щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів, що додається.

2. Начальнику Юридичного управління Зіневичу О. Л. забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику Управління організації діловодства та контролю виконавської дисципліни Ливун С. В. забезпечити доведення наказу до відома управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі в триденний термін після його реєстрації у Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова 

О. В. Шлапак 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр фінансів України 

В. М. Пинзеник 

 

Порядок
виконання Державним казначейством України рішень суду щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання частини четвертої статті 35 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" та відповідно до Положення про Державне казначейство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року N 1232.

1.2. Виконання судових рішень, які передбачають відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів, здійснюється Державним казначейством України за попереднім інформуванням Міністерства фінансів України.

1.3. Виконання судових рішень, які передбачають відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів, здійснюється Державним казначейством України за вимогою органів державної виконавчої служби за черговістю їх надходження, за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету.

1.4. У разі потреби в таких видатках понад обсяг бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету або внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік.

2. Порядок проведення безспірного списання коштів

2.1. Після отримання розпису державного бюджету на поточний рік Державне казначейство України формує пропозиції щодо виділення асигнувань загального фонду державного бюджету на суму в межах річного розпису бюджетних асигнувань за КПКВ 3511250 "Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду" відповідно до бюджетної класифікації та спрямовує їх у встановленому порядку на відкритий рахунок.

2.2. Асигнування для проведення зазначених видатків відкриваються на початку місяця відповідно до затверджених пропозицій у загальновстановленому порядку за КПКВ 3511250 "Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду" відповідно до бюджетної класифікації на всю суму затверджених пропозицій.

2.3. Списання коштів проводиться у безспірному порядку з рахунку, який відкривається в Державному казначействі України на ім'я Державного казначейства України за балансовим рахунком 3525 "Рахунки для обліку операцій за загальнодержавними видатками за коштами загального фонду державного бюджету".

2.4. За умови недостатності коштів на рахунку в межах відкритих асигнувань для виконання припису Державної виконавчої служби Державне казначейство України здійснює облік цих документів на рахунках позабалансового обліку документів, неоплачених у строк, а також готує лист Міністерству фінансів України з обґрунтованими пропозиціями щодо збільшення бюджетних асигнувань на поточний або наступний місяць у межах бюджетних призначень, визначених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

2.5. Виконання рішень суду, які передбачають відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів, здійснюється у разі надходження до Державного казначейства постанови державного виконавця про відкриття виконавчого провадження, виконавчого документа та оформленої належним чином у двох примірниках платіжної вимоги.

Реквізит "Призначення платежу" платіжної вимоги має містити інформацію про назву, дату виконавчого документа, статтю Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, якою передбачено порядок проведення загальнодержавних видатків Державного бюджету України.

Якщо платіжна вимога оформлена з порушенням вимог до заповнення реквізитів розрахункових документів, установлених Національним банком України, Державне казначейство України повертає органу державної виконавчої служби платіжну вимогу та виконавчий документ без виконання. Підстави для повернення зазначаються на зворотному боці розрахункового документа.

Постанова державного виконавця, один примірник платіжної вимоги, копія виконавчого документа залишаються на зберіганні у Державному казначействі України. Другий примірник платіжної вимоги та виконавчий документ з відміткою про виконання повертаються органу державної виконавчої служби.

2.6. Оплата платіжної вимоги оформляється платіжним дорученням, яке засвідчується підписом відповідального виконавця та відбитком штампа казначея. Дата складання платіжного доручення має відповідати даті списання коштів. У реквізиті "Призначення платежу" платіжного доручення орган Державного казначейства зазначає номер і дату платіжної вимоги, яка оплачується, та зазначає текст, що наведений у реквізиті "Призначення платежу" цієї платіжної вимоги. Для підтвердження оплати відповідальний виконавець окреслює в платіжній вимозі реквізит "Сума" та на звороті її примірників, поданих до органу Державного казначейства, а також на виконавчому документі зазначає дату, суму платежу, засвідчуючи це своїм підписом.

2.7. Відшкодована сума обліковується Державним казначейством України наростаючим підсумком та відображається у звітності про виконання державного бюджету як видатки державного бюджету за КПКВ 3511250 "Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду".

2.8. У разі, якщо бюджетні призначення за відповідною бюджетною програмою вичерпуються до завершення бюджетного періоду, Державне казначейство України повертає надіслані органами державної виконавчої служби документи з відміткою про відсутність коштів бюджету за бюджетною програмою та подає відповідні пропозиції Міністерству фінансів щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету або внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік.

2.9. Інформацію щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, судів, та суми безспірно списаних коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, Державне казначейство України раз у квартал подає органам прокуратури, які є відповідно до законодавства позивачем від держави у справах про відшкодування збитків Державного бюджету України.

2.10. У разі встановлення в діях посадової, службової особи органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду складу злочину за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили, держава в установленому порядку реалізує право зворотної вимоги (регресу) до цієї особи щодо відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України, у розмірі виплаченого державою відшкодування, якщо інше не встановлено законом.

2.11. Після здійснення безспірного списання коштів з рахунку державного бюджету Державне казначейство України раз у квартал інформує відповідний центральний орган державної влади, в підпорядкуванні якого знаходиться установа, посадова, службова особа якої вчинила незаконні рішення, дії чи бездіяльність, про відшкодування шкоди громадянам із зазначенням її розміру для вжиття заходів, передбачених законодавством.

2.12. Облік операцій щодо виконання судових рішень про відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, судів, а також регресних виплат з осіб, винних у заподіянні шкоди, здійснюється у встановленому порядку.  

Начальник Юридичного управління 

О. Л. Зіневич 

Опрос