Идет загрузка документа (459 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о пожарной безопасности в Вооруженных Силах Украины

Минобороны
Положение, Приказ от 10.04.2006 № 185
Утратил силу

Про затвердження Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України

Наказ Міністра оборони України
від 10 квітня 2006 року N 185

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 травня 2006 р. за N 529/12403

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністра оборони України
від 21 серпня 2007 року N 476
,
 
наказами Міністерства оборони України
від 17 січня 2012 року N 25
,
від 26 вересня 2013 року N 658

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 29 вересня 2014 року N 685)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1995 року N 653 "Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону" та у зв'язку зі зміною організаційно-штатної структури органів пожежної безпеки Збройних Сил України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України, що додається.

2. Наказ Міністра оборони України від 5 квітня 1997 року N 115 "Про затвердження Положення про пожежну охорону в Збройних Силах України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 липня 1997 року за N 251/2055, вважати таким, що втратив чинність.

3. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 

Міністр оборони України 

А. С. Гриценко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Начальник Департаменту пожежної
безпеки Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
полковник внутрішньої служби
 

 
 
 
 
 
Е. М. Улинець
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про пожежну безпеку в Збройних Силах України

(В усьому тексті Положення слова "Управління пожежної безпеки Генерального штабу Збройних Сил України" замінено словами "Управління пожежної безпеки Збройних Сил України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністра оборони України від 21 серпня 2007 року N 476)

(По всьому тексту Положення слово "об'єднання" у всіх відмінках виключено згідно з наказом Міністерства оборони України від 17 січня 2012 року N 25)

(У тексті Положення слова "Управління пожежної безпеки Збройних Сил України" у всіх відмінках замінено словами "Відділ пожежної безпеки Збройних Сил України" у відповідних відмінках, а слова "Територіальне управління пожежної безпеки (далі - територіальне управління)" та "територіальне управління" у всіх відмінках виключено; посилання в тексті Положення на додатки 4 - 18 замінено відповідно посиланнями на додатки 3 - 15 згідно з наказом Міністерства оборони України від 26 вересня 2013 року N 658)

1. Загальні положення

1.1. Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України (далі - Положення) розроблене на підставі Типового положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1995 року N 653, визначає організацію і завдання органів пожежної безпеки в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, порядок їх підпорядкованості і обов'язки службових осіб органів пожежної безпеки Збройних Сил України.

1.2. Органи пожежної безпеки Збройних Сил України створюються для виконання завдань, передбачених Законом України "Про пожежну безпеку", з метою захисту життя і здоров'я людей, об'єктів Збройних Сил України та Міністерства оборони України від пожеж і підтримання належного рівня пожежної безпеки на цих об'єктах.

1.3. У Збройних Силах України та Міністерстві оборони України пожежна безпека забезпечується шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.

1.4. До органів пожежної безпеки Збройних Сил України (далі - органи пожежної безпеки) відносяться:

Відділ пожежної безпеки Збройних Сил України;

територіальні відділи пожежної безпеки;

(абзац третій пункту 1.4 у редакції наказу
Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

служби пожежної безпеки видів Збройних Сил України;

служби пожежної безпеки з'єднань;

служби пожежної безпеки, пожежний нагляд військових частин;

(абзац шостий пункту 1.4 у редакції наказу 
Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

пожежні підрозділи, передбачені штатом військових частин (тут і далі під пожежними підрозділами, передбаченими штатами, слід розуміти військові пожежні підрозділи (рота, взвод, команда, нагляд та 1-й навчальний центр (підготовки та перепідготовки фахівців пожежної безпеки), які укомплектовані військовослужбовцями та працівниками Збройних Сил України).

(абзац сьомий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

1.5. Органи пожежної безпеки в своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами і директивами Міністра оборони України, наказами та директивами начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а також цим Положенням.

Чисельність особового складу органів пожежної безпеки визначається з урахуванням покладених завдань та за погодженням з центральним органом нагляду у сфері пожежної безпеки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

(абзац другий пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з 
наказами Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25,
від 26.09.2013 р. N 658)

1.6. Основними завданнями органів пожежної безпеки є:

здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог у структурних підрозділах центрального апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, видах Збройних Сил України, інших органах військового управління, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил України та підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України (далі - військові частини), удосконалення та організація пожежно-профілактичної роботи, організація розробки комплексних заходів щодо поліпшення пожежної безпеки у Збройних Силах України та в Міністерстві оборони України, контроль за їх виконанням, у тому числі при проектуванні, реконструкції і будівництві будівель (споруд) та створенні військової техніки;

запобігання пожежам і нещасним випадкам на них;

гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха на об'єктах військових частин, керівництво силами і засобами під час їх ліквідації та надання допомоги при проведенні першочергових рятувальних робіт під час стихійного лиха, аварій і катастроф;

координація проведення науково-технічної політики з питань пожежної безпеки, створення пожежної техніки, обладнання, засобів пожежогасіння, сприяння їх впровадженню на військових об'єктах;

участь у організації підготовки спеціалістів для органів пожежної безпеки та веденні кадрової роботи у підпорядкованих органах пожежної безпеки Збройних Сил України;

облік пожеж та їх наслідків на об'єктах військових частин.

1.7. Виконання завдань, покладених на органи пожежної безпеки, здійснюється:

у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України - Відділом пожежної безпеки Збройних Сил України, територіальними відділами пожежної безпеки;

(абзац другий пункту 1.7 у редакції наказу
Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

у видах Збройних Сил України - службами пожежної безпеки командувань видів Збройних Сил України;

у військових частинах - відповідними службами пожежної безпеки, а там, де вони штатами не передбачені, - одним з офіцерів, призначеним наказом відповідного командира (начальника).

1.8. Відділ пожежної безпеки Збройних Сил України, територіальні відділи пожежної безпеки, служби пожежної безпеки видів Збройних Сил України, служби пожежної безпеки з'єднань, служби пожежної безпеки військових частин, пожежні нагляди військових частин, пожежні підрозділи, передбачені штатами (за винятком посад рядового та сержантського складу) комплектуються фахівцями, які мають:

(абзац перший пункту 1.8 у редакції наказу 
Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Пожежна безпека";

базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки "Пожежна безпека";

неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Пожежна безпека".

1.9. Загальне керівництво органами пожежної безпеки здійснюється:

у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України - начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України;

у видах Збройних Сил України, оперативних командуваннях і з'єднаннях - першими заступниками відповідних командувачів (командирів);

у військових частинах - командирами (начальниками) військових частин (далі - командири військових частин). Зі спеціальних питань посадові особи органів пожежної безпеки керуються пропозиціями вищого органу пожежної безпеки.

1.10. Органи пожежної безпеки для виконання завдань за призначенням забезпечуються обладнанням і майном, наведеним у додатку 1 до наказу.

1.11. Командири військових частин під час проведення перевірки стану пожежної безпеки військових об'єктів, гасіння пожеж та розслідування причин їх виникнення зобов'язані забезпечити представників органів пожежної безпеки службовим автомобільним транспортом.

(пункт 1.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

1.12. Командири військових частин відповідають за організацію пожежної безпеки в підпорядкованих їм військових частинах, підготовку особового складу штатних пожежних підрозділів до дій щодо гасіння пожеж та рятування людей на них та забезпечують виконання вимог законів України, інших нормативно-правових актів, наказів Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.

(пункт 1.12 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

1.13. Командири військових частин з метою дотримання пожежної безпеки зобов'язані:

розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки та позитивний досвід;

відповідно до вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки розробляти та затверджувати плани пожежної безпеки військових частин, положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах військової частини, видавати накази, що стосуються організації та дотримання пожежної безпеки у військовій частині, здійснювати постійний контроль за їх додержанням;

забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також виконання вимог Актів перевірки стану пожежної безпеки (далі - Акт перевірки) (додаток 2) органів пожежної безпеки Збройних Сил України та нагляду у сфері пожежної безпеки Державної інспекції техногенної безпеки України;

(абзац четвертий пункту 1.13 у редакції наказу 
Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

організовувати навчання особового складу військової частини правилам пожежної безпеки;

утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;

створювати необхідну матеріально-технічну базу для функціонування пожежних підрозділів;

подавати на вимогу органів пожежної безпеки відомості та документи про стан пожежної безпеки підпорядкованих об'єктів;

здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж;

негайно інформувати органи пожежної безпеки про всі випадки пожеж та вести облік пожеж, які сталися у військовій частині;

проводити із залученням фахівців органів пожежної безпеки Збройних Сил України технічне розслідування випадків пожеж.

(абзац одинадцятий пункту 1.13 у редакції наказу 
Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

1.14. Командири підрозділів військових частин, начальники служб, майстерень, цехів, клубів, лабораторій та інших об'єктів відповідають за виконання вимог пожежної безпеки в підпорядкованих їм підрозділах, службах, на об'єктах та за справний стан засобів пожежогасіння.

1.15. За порушення вимог пожежної безпеки, невиконання актів посадових осіб органів пожежної безпеки або створення перешкод для їх діяльності, використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням військовослужбовці та працівники Збройних Сил України притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

1.16. Обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого військового майна Збройних Сил України та Міністерства оборони України зазначаються в договорі оренди.

1.17. Пункт 1.17 виключено

(згідно з наказом Міністерства оборони
 України від 26.09.2013 р. N 658,
у зв'язку з цим пункти 1.18 - 1.22
 вважати відповідно пунктами 1.17 - 1.21)
 

1.17. Продукція протипожежного призначення, а також продукція, до якої встановлені вимоги пожежної безпеки, повинна мати сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності. Організаційні та правові засади підтвердження відповідності продукції визначаються відповідно до чинного законодавства.

1.18. Органи пожежної безпеки безкоштовно використовують засоби масової інформації Збройних Сил України та Міністерства оборони України для оповіщення людей у випадку виникнення пожежі, а також для пропаганди заходів пожежної безпеки.

1.20. Пункт 1.20 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

1.21. Пункт 1.21 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25,
у зв'язку з цим пункти 1.22 - 1.25
 вважати відповідно пунктами 1.20 - 1.23)

1.19. Під час гасіння пожежі особовий склад органів пожежної безпеки Збройних Сил України має право на безперешкодний доступ до всіх житлових, виробничих та інших приміщень, а також уживати будь-яких заходів, спрямованих на рятування людей, запобігання поширенню вогню та на ліквідацію пожежі.

(пункт 1.20 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

1.20. Матеріальні збитки, пов'язані з пошкодженням майна під час гасіння пожежі, органи пожежної безпеки не відшкодовують.

1.21. Працівники пожежних підрозділів Збройних Сил України підлягають обов'язковому особистому страхуванню на випадок загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержаних під час ліквідації пожежі або наслідків аварії, згідно з чинним законодавством України.

1.23. Пункт 1.23 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

2. Обов'язки та права органів пожежної безпеки

2.1. Відділ пожежної безпеки Збройних Сил України

2.1.1. Відділ пожежної безпеки Збройних Сил України (далі - Відділ пожежної безпеки) є органом військового управління, який підпорядкований Генеральному штабу Збройних Сил України і призначений для контролю за виконанням у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України завдань, передбачених Законом України "Про пожежну безпеку", за підтриманням належного рівня пожежної безпеки на об'єктах Збройних Сил України і Міністерства оборони України та за дотриманням протипожежних вимог на цих об'єктах, а також безпосереднього керівництва підпорядкованими органами пожежної безпеки.

(абзац перший підпункту 2.1.1 пункту 2.1 у редакції
наказу Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

Відділ пожежної безпеки безпосередньо підпорядковується начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України.

2.1.2. Начальник Відділу пожежної безпеки Збройних Сил України є одночасно за посадою Головним інспектором Міністерства оборони України і Збройних Сил України з пожежного нагляду (далі - начальник Відділу пожежної безпеки).

Начальник Відділу пожежної безпеки підпорядковується начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України.

2.1.3. Структура і Положення про Відділ пожежної безпеки затверджується начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.

2.1.4. На Відділ пожежної безпеки покладається:

контроль за виконанням у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України нормативно-правових актів України, наказів та директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, правил, норм і стандартів, направлених на запобігання пожежам та забезпечення безпеки людей у випадку виникнення пожежі;

контроль за організацією навчання та перевіркою знань з питань пожежної безпеки посадовими особами при призначенні їх на посади;

підготовка проектів наказів, директив, норм, правил, положень, інструкцій, навчальних програм та посібників щодо пожежної безпеки;

аналіз пожежної безпеки у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України, розроблення заходів щодо запобігання пожежам;

погодження проектів стандартів, норм, правил, нормативних документів, проектної документації та іншої документації, що стосуються пожежної безпеки у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України;

(абзац шостий підпункту 2.1.4 пункту 2.1 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 26.09.2013 р. N 658)

абзац сьомий підпункту 2.1.4 пункту 2.1 виключено 

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 26.09.2013 р. N 658)

абзац восьмий підпункту 2.1.4 пункту 2.1 виключено 

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 26.09.2013 р. N 658,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять четвертий
 вважати відповідно абзацами сьомим - двадцять другим)

участь у атестуванні, підборі і розстановці кадрів та узгодження подання щодо призначення офіцерського складу органів пожежної безпеки Збройних Сил України (Призначення на офіцерські посади посадових осіб органів пожежної безпеки Збройних Сил України проводиться за погодженням з начальником Відділу пожежної безпеки);

участь у прийнятті в експлуатацію будівель, споруд та інших об'єктів, а також - у відведенні територій під будівництво, проведення випробувань нових зразків пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції;

розгляд і погодження проектів штатів на нову пожежну техніку;

погодження штатів військових частин Збройних Сил України;

участь у розробці проектів штатів органів пожежної безпеки та пожежних підрозділів Збройних Сил України, їх погодження, а також тактико-технічних вимог до пожежної техніки і обладнання, що постачається Міністерству оборони України та Збройним Силам України, табелізації штатів військових частин з пожежного обладнання і майна, норм забезпечення військових частин пожежною технікою та обладнанням;

участь у роботі комісій з технічного розслідування обставин та причин виникнення особливо великих пожеж та пожеж із загибеллю людей зі складанням Акта про пожежу (додаток 3);

визначення необхідності в пожежній техніці, подання розрахунків-заяв через постачальні органи та органи забезпечення пожежними автомобілями штатних пожежних підрозділів видів Збройних Сил України, оперативних командувань, структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України;

абзац шістнадцятий підпункту 2.1.4 пункту 2.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25,
у зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять п'ятий
вважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять четвертим)

здійснення контролю за організацією бойової підготовки штатних пожежних підрозділів;

(абзац чотирнадцятий підпункту 2.1.4 пункту 2.1 у редакції
 наказу Міністерства оборони України від 26.09.2013 р. N 658)

керівництво роботою з розвитку пожежно-прикладного спорту та організація проведення чемпіонатів Збройних Сил України;

взаємодія з органами пожежної безпеки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

планування, організація та проведення пожежно-тактичних навчань з пожежними підрозділами, відпрацювання спільних дій підрозділів Збройних Сил України і Державної служби України з надзвичайних ситуацій з гасіння пожеж у складних умовах;

(абзац сімнадцятий підпункту 2.1.4 пункту 2.1 у редакції
 наказу Міністерства оборони України від 26.09.2013 р. N 658)

керівництво раціоналізаторською та винахідницькою роботою у галузі пожежної безпеки;

здійснення пропаганди з питань пожежної безпеки та організація випуску в установленому порядку пожежно-технічної літератури;

облік пожеж та їх наслідків, їх аналіз, підготовка оглядів і розробка заходів, направлених на усунення причин та умов, які сприяють їх виникненню;

надання за встановленою формою інформації про виявлення порушень правил пожежної безпеки, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей, а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності, якщо такі порушення створюють загрозу життю та здоров'ю людей, а також про пожежі та їх наслідки до Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

(абзац двадцять перший підпункту 2.1.4 пункту 2.1 у редакції
 наказу Міністерства оборони України від 26.09.2013 р. N 658)

планування, організація і проведення навчально-методичних зборів та нарад з керівним складом органів пожежної безпеки Збройних Сил України.

2.1.5. Начальник Відділу пожежної безпеки відповідає за:

виконання Відділом пожежної безпеки та безпосередньо підпорядкованими органами пожежної безпеки покладених на них завдань;

бойову та мобілізаційну готовність, організацію режиму секретності та постійний контроль за його станом, підготовку, виховання, військову і трудову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу Відділу пожежної безпеки, а також безпосередньо підпорядкованих органів пожежної безпеки;

здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України.

2.1.6. Начальник Відділу пожежної безпеки має право:

видавати накази і розпорядження щодо керівництва особовим складом Відділу пожежної безпеки та територіальних відділів пожежної безпеки, перевіряти їх виконання;

(абзац другий підпункту 2.1.6 пункту 2.1 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 26.09.2013 р. N 658)

за дорученням Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України представляти Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних Сил України в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади та установах під час розгляду питань пожежної безпеки;

перевіряти у будь-який час пожежну безпеку у військових частинах Збройних Сил України та Міністерства оборони України, надавати обов'язкові для виконання всіма посадовими особами акти перевірки щодо усунення виявлених недоліків, оголошувати учбові пожежні тривоги із викликом сил і засобів, передбачених планами пожежної безпеки;

вимагати від командирів військових частин для ознайомлення відомості та документи, які характеризують пожежну безпеку об'єктів;

надавати керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувань видів Збройних Сил України, оперативних командувань пропозиції щодо поліпшення пожежної безпеки і притягнення до відповідальності посадових осіб, які не виконують вимоги нормативних документів з питань пожежної безпеки, актів перевірки органів пожежної безпеки, винних у використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням; 

приймати рішення про доцільність застосування у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України відомчих норм, правил і технічних умов, у яких є вимоги пожежної безпеки, та визначати галузь їх застосування;

вимагати проведення контрольних випробувань на пожежну безпеку приладів, обладнання, іншої продукції, речовин і матеріалів, аналізу пожежної небезпеки робочих місць і навколишнього середовища, проведення незалежної експертизи з оцінки стану пожежної безпеки будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних об'єктів, приладів, обладнання та іншої продукції згідно з вимогами пожежної безпеки, проектних і проектно-конструкторських рішень, планів забудови територій;

здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами під час проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення і технічного переоснащення та капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та інших підконтрольних об'єктів. У разі виявлення порушень забороняти до їх усунення випуск і застосування зазначених проектів, зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт і вносити пропозиції щодо припинення їх фінансування;

надавати інформацію про виявлення порушень правил пожежної безпеки, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей, а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності, якщо такі порушення створюють загрозу життю та здоров'ю людей, до Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

(абзац десятий підпункту 2.1.6 пункту 2.1 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 26.09.2013 р. N 658)

затверджувати положення структурних підрозділів Відділу пожежної безпеки та функціональні обов'язки безпосередньо підпорядкованих посадових осіб.

За шкоду, завдану юридичним і фізичним особам внаслідок застосування санкцій, передбачених абзацом десятим цього підпункту, посадові особи Відділу пожежної безпеки відповідальності не несуть.

2.1.7. Підпункт 2.1.7 пункту 2.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 26.09.2013 р. N 658,
у зв'язку з цим підпункт 2.1.8
 вважати підпунктом 2.1.7)

2.1.7. Відділ пожежної безпеки має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

2.2. Територіальний відділ пожежної безпеки

2.2.1. Територіальний відділ пожежної безпеки (далі - територіальний відділ) є органом військового управління, який призначений для організації виконання (в межах компетенції) у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України завдань, передбачених Законом України "Про пожежну безпеку", підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах Збройних Сил України та Міністерства оборони України і здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог на цих об'єктах, а також безпосереднього керівництва підпорядкованими структурними підрозділами пожежної безпеки Збройних Сил України.

Територіальний відділ безпосередньо підпорядковуються начальнику Відділу пожежної безпеки.

2.2.2. Начальник територіального відділу одночасно за посадою є Головним територіальним інспектором з пожежного нагляду.

Начальник територіального відділу підпорядковується начальнику Відділу пожежної безпеки.

2.2.3. Структура і Положення про територіальний відділ затверджуються начальником Відділу пожежної безпеки.

2.2.4. На територіальний відділ покладаються:

контроль за дотриманням у військових частинах нормативно-правових актів України, наказів Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, правил, норм і стандартів щодо запобігання виникненню пожеж та забезпечення безпеки людей у випадку виникнення пожеж на об'єктах військових частин;

перевірка пожежної безпеки у військових частинах, дислокованих у зонах діяльності територіального відділу, незалежно від їх підпорядкованості, та діяльності структурних підрозділів територіального відділу;

проведення аналізу причин виникнення пожеж та стану пожежної безпеки у військових частинах та на його основі розробка заходів щодо попередження пожеж;

здійснення керівництва підлеглими структурними підрозділами пожежної безпеки, контроль за спеціальною підготовкою особового складу пожежних підрозділів, їх діяльністю, а також за несенням служби пожежними нарядами і перевірка їх готовності до гасіння пожеж і проведення пожежно-рятувальних робіт;

участь у технічному розслідуванні обставин і причин виникнення пожеж, ведення обліку пожеж та їх наслідків. Своєчасне надання за підпорядкованістю достовірної інформації про пожежі, що виникли, причини їх виникнення та наслідки до Відділу пожежної безпеки;

керівництво спортивною роботою серед особового складу військових пожежних підрозділів, участь в організації проведення змагань з пожежно-прикладного спорту;

ведення обліку пожежної техніки і подання відповідних даних про неї до Відділу пожежної безпеки;

участь у розподіленні спільно з територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням пожежного обладнання та майна, а також контроль за його правильною експлуатацією у військових частинах;

здійснення контролю за експлуатацією пожежного майна і обладнання та участь у комісіях зі списання пожежного обладнання і майна, яке стало непридатним після закінчення строку служби та з інших причин;

участь в атестуванні, підборі і розміщенні кадрів, узгодження подання щодо призначення, переміщення, звільнення та присвоєння чергових військових звань офіцерам (прапорщикам) підпорядкованих органів пожежної безпеки;

участь у розробці проектів наказів, директив з пожежної безпеки;

погодження проектів стандартів, норм, правил, нормативних документів, проектної документації та іншої документації, що стосуються пожежної безпеки у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України;

(абзац тринадцятий підпункту 2.2.4 пункту 2.2 у редакції
 наказу Міністерства оборони України від 26.09.2013 р. N 658)

участь у прийнятті в експлуатацію будівель, споруд та інших об'єктів, розташованих у зоні діяльності, а також у відведенні територій під будівництво, проведенні випробувань нових зразків пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції;

організація і проведення навчально-методичних зборів зі спеціальної підготовки із керівним складом органів пожежної безпеки військових частин;

організація та проведення пожежно-тактичних навчань;

контроль за організацією підготовки особового складу військових частин за напрямом "Пожежна безпека";

керівництво винахідницькою та раціоналізаторською роботою в галузі пожежної безпеки;

керівництво гасінням пожеж.

2.2.5. Начальник територіального відділу відповідає за:

виконання територіальним відділом та його структурними підрозділами покладених на них завдань;

організацію профілактики пожеж на об'єктах військових частин, розташованих у зоні діяльності;

бойову та мобілізаційну готовність, організацію режиму секретності та постійний контроль за його станом, підготовку, виховання, військову і трудову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу територіального відділу та безпосередньо підпорядкованих органів пожежної безпеки.

2.2.6. Начальник територіального відділу має право:

давати в межах своїх повноважень пропозиції керівникам структурних підрозділів та перевіряти їх діяльність;

перевіряти пожежну безпеку військових частин, розташованих у зоні діяльності, незалежно від підпорядкування і давати командирам (начальникам) та іншим службовим особам, відповідальним за пожежну безпеку, Акти перевірки з обов'язковими для виконання пропозиціями щодо усунення виявлених недоліків;

робити висновки на списання пожежної техніки, спеціального обладнання, яке стало непридатним після закінчення строку служби та з інших причин;

оголошувати навчальні пожежні тривоги з викликом сил і засобів, передбачених планами пожежної безпеки гарнізонів (військових частин);

вимагати проведення контрольних випробувань на пожежну безпеку приладів, обладнання, іншої продукції, речовин і матеріалів, аналізу пожежної небезпеки робочих місць і навколишнього середовища, проведення незалежної експертизи з оцінки стану пожежної безпеки будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних об'єктів, приладів, обладнання та іншої продукції згідно з вимогами пожежної безпеки, проектних і проектно-конструкторських рішень, планів забудови територій;

здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення, технічного переоснащення і капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та інших підконтрольних об'єктів. У разі виявлення порушень забороняти до їх усунення випуск і застосування проектів, зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт і вносити пропозиції щодо припинення їх фінансування;

готувати пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні вимог пожежної безпеки, нормативно-правових та нормативних актів щодо пожежної безпеки, невиконанні Актів перевірки, використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням;

брати участь у роботі комісій з технічного розслідування причин та обставин виникнення пожеж.

абзац десятий підпункту 2.2.6 пункту 2.2 виключено 

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 26.09.2013 р. N 658)

Абзац одинадцятий підпункту 2.2.6 пункту 2.2 виключено 

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 26.09.2013 р. N 658)

2.2.7. Підпункт 2.2.7 пункту 2.2 виключено 

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 26.09.2013 р. N 658,
у зв'язку з цим підпункт 2.2.8 вважати підпунктом 2.2.7)

2.2.7. Територіальний відділ мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

(пункт 2.2 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

2.3. Служба пожежної безпеки територіального відділу.

2.3.1. Служба пожежної безпеки територіального відділу (тут і далі під службою пожежної безпеки територіального відділу необхідно також розуміти службу пожежної безпеки по району) є структурним підрозділом територіального відділу, який призначений для організації виконання (в межах компетенції) у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України завдань, передбачених Законом України "Про пожежну безпеку", підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах Збройних Сил України та Міністерства оборони України і здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог на цих об'єктах.

Служба пожежної безпеки (територіального відділу) безпосередньо підпорядковується начальнику (територіального відділу).

2.3.2. Начальник служби пожежної безпеки (територіального відділу) одночасно за посадою є інспектором з пожежного нагляду.

Начальник служби пожежної безпеки (територіального відділу) підпорядковується начальнику (територіального відділу).

2.3.3. Структура служби пожежної безпеки (територіального відділу) затверджується начальником Відділу пожежної безпеки.

Положення про службу пожежної безпеки (територіального відділу) затверджується начальником, якому ця служба підпорядкована.

2.3.4. Начальник служби пожежної безпеки (територіального відділу) відповідає за:

виконання службою пожежної безпеки (територіального відділу) покладених на неї завдань;

організацію профілактики пожеж на об'єктах військових частин, розташованих у зоні діяльності.

2.3.5. На службу пожежної безпеки покладаються:

здійснення постійного контролю за пожежною безпекою у військових частинах, розташованих у зоні діяльності, і надання командирам практичної допомоги в навчанні особового складу правилам пожежної безпеки та діям щодо гасіння пожеж;

контроль за спеціальною підготовкою особового складу штатних пожежних підрозділів, несенням служби пожежними нарядами і перевірка їх діяльності та готовності до гасіння пожеж і проведення пожежно-рятувальних робіт;

участь у технічному розслідуванні обставин і причин виникнення пожеж, ведення обліку пожеж та їх наслідків;

своєчасне надання достовірної інформації про пожежі та причини їх виникнення начальнику (територіального відділу);

керівництво спортивною роботою серед особового складу військових пожежних підрозділів і проведення змагань з пожежно-прикладного спорту;

організація і проведення інструктажів, навчально-методичних зборів та занять з начальниками служб пожежної безпеки військових частин, командирами (начальниками) пожежних підрозділів, добровільних пожежних дружин (команд);

здійснення контролю за експлуатацією пожежного майна і обладнання та участь у комісіях зі списання пожежного обладнання і майна, яке стало непридатним після закінчення строку служби та з інших причин;

контроль за виконанням протипожежних норм та правил при будівництві військових будівель і участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів, будівництво яких закінчено;

проведення перевірки стану пожежної безпеки об'єктів на території військових частин;

(абзац десятий підпункту 2.3.5 пункту 2.3 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 26.09.2013 р. N 658)

керівництво винахідницькою та раціоналізаторською роботою у галузі пожежної безпеки;

організація та проведення пожежно-тактичних навчань;

контроль за роботою пожежно-технічних комісій та організацією підготовки особового складу військових частин за напрямом "Пожежна безпека";

керівництво гасінням пожежі.

2.3.6. Начальник служби пожежної безпеки (територіального відділу) має право:

проводити перевірки стану пожежної безпеки, давати командирам, начальникам та іншим посадовим особам, відповідальним за пожежну безпеку, Акти перевірки з обов'язковими для виконання пропозиціями щодо усунення виявлених недоліків;

оголошувати навчальні пожежні тривоги з викликом сил і засобів, передбачених планами пожежної безпеки військових частин (гарнізону);

абзац четвертий підпункту 2.3.6 пункту 2.3 виключено 

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 26.09.2013 р. N 658)

абзац п'ятий підпункту 2.3.6 пункту 2.3 виключено 

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 26.09.2013 р. N 658)

(пункт 2.3 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

2.4. Служба пожежної безпеки виду Збройних Сил України

2.4.1. Служба пожежної безпеки виду Збройних Сил України є структурним підрозділом командування виду Збройних Сил України, який призначений для організації виконання (у межах компетенції) у виді Збройних Сил України завдань, передбачених Законом України "Про пожежну безпеку", підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах виду Збройних Сил України та здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог на цих об'єктах, а також керівництва підпорядкованими органами пожежної безпеки виду Збройних Сил України.

Служба пожежної безпеки виду Збройних Сил України безпосередньо підпорядковується першому заступнику командувача виду Збройних Сил України, у спеціальному відношенні керується пропозиціями вищого органу пожежної безпеки.

2.4.2. Начальник служби пожежної безпеки виду Збройних Сил України одночасно за посадою є Головним інспектором виду Збройних Сил України з пожежного нагляду (далі - начальник служби пожежної безпеки виду Збройних Сил України).

Начальник служби пожежної безпеки виду Збройних Сил України підпорядковується першому заступнику командувача виду Збройних Сил України, у спеціальному відношенні керується пропозиціями вищого органу пожежної безпеки.

2.4.3. Структура і Положення про службу пожежної безпеки виду Збройних Сил України затверджується командувачем відповідного виду Збройних Сил України.

2.4.4. На службу пожежної безпеки виду Збройних Сил України покладається:

контроль за дотриманням у військових частинах виду Збройних Сил України нормативно-правових актів України, статутів Збройних Сил України, наказів, директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, командувача виду Збройних Сил України, правил, норм і стандартів щодо запобігання виникненню пожеж та забезпеченню безпеки людей у випадку виникнення пожеж на об'єктах військових частин;

аналіз стану пожежної безпеки у військових частинах виду Збройних Сил України та розробка заходів щодо попередження пожеж;

розробка проектів наказів, директив, навчальних програм та інструкцій щодо пожежної безпеки з урахуванням особливостей виду Збройних Сил України;

ведення обліку пожеж та їх наслідків у виді Збройних Сил України;

участь у технічному розслідуванні обставин та причин виникнення пожеж у військових частинах виду Збройних Сил України, своєчасне надання достовірної інформації про пожежі, які виникли, та причини їх виникнення до Відділу пожежної безпеки;

керівництво спеціальною підготовкою органів пожежної безпеки і пожежних підрозділів виду Збройних Сил України та здійснення контролю за їх діяльністю;

організація роботи з розвитку пожежно-прикладного спорту серед особового складу штатних пожежних підрозділів та проведення змагань на першість виду Збройних Сил України;

контроль за організацією підготовки особового складу військових частин виду Збройних Сил України за напрямом "Пожежна безпека";

визначення потреби в техніці і спеціальному обладнанні для штатних пожежних підрозділів виду Збройних Сил України, подання до Відділу пожежної безпеки копій розрахунків-замовлень на пожежні автомобілі, пожежні танки та участь у їх розподіленні спільно з постачальними органами Міністерства оборони України та Збройних Сил України;

контроль за правильною експлуатацією у військових частинах виду Збройних Сил України пожежної техніки, спеціального обладнання та майна, участь у комісіях зі списання пожежного обладнання і майна, яке стало непридатним після закінчення строку служби, та з інших причин;

участь у підборі і розстановці кадрів та узгодження подання щодо призначення, переміщення офіцерів органів пожежної безпеки виду Збройних Сил України;

(абзац дванадцятий підпункту 2.4.4 пункту 2.4 у редакції
 наказу Міністерства оборони України від 26.09.2013 р. N 658)

участь у розробці та вдосконаленні організаційно-штатної структури органів пожежної безпеки та пожежних підрозділів виду Збройних Сил України;

організація та проведення навчально-методичних зборів з особовим складом органів пожежної безпеки виду Збройних Сил України;

організація та проведення пожежно-тактичних навчань;

керівництво винахідницькою та раціоналізаторською роботою в галузі пожежної безпеки.

2.4.5. На службу пожежної безпеки Військово-Морських Сил Збройних Сил України додатково покладається:

контроль за пожежною безпекою гідротехнічних споруд;

надання допомоги аварійно-рятувальній службі в гасінні пожеж на кораблях, допоміжних суднах і базових плавучих засобах, що стоять біля причалів, берегів та в доках.

абзац четвертий підпункт 2.4.5 пункту 2.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

2.4.6. Начальник служби пожежної безпеки виду Збройних Сил України відповідає за:

виконання службою та підпорядкованими органами пожежної безпеки покладених на них завдань;

здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог у військових частинах виду Збройних Сил України та надання допомоги командирам військових частин щодо усунення виявлених недоліків з питань пожежної безпеки.

абзац четвертий підпункт 2.4.6 пункту 2.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

2.4.7. Начальник служби пожежної безпеки виду Збройних Сил України має право:

давати пропозиції органам і підрозділам пожежної безпеки виду Збройних Сил України та перевіряти їх діяльність;

перевіряти пожежну безпеку військових частин виду Збройних Сил України;

давати командирам, начальникам та іншим посадовим особам, відповідальним за пожежну безпеку, Акти перевірки з обов'язковими для виконання пропозиціями щодо усунення виявлених недоліків;

(абзац четвертий підпункту 2.4.7 пункту 2.4 у редакції
наказу Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

готувати пропозиції для притягнення до відповідальності службових осіб, інших працівників, винних у порушенні вимог пожежної безпеки, встановлених нормативно-правовими та правовими актами, невиконанні заходів, визначених у актах перевірки, використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням;

вимагати від посадових осіб для ознайомлення відомості та документи, які характеризують стан пожежної безпеки об'єктів;

оголошувати учбові пожежні тривоги у військових частинах, що перевіряються, з викликом сил та засобів, передбачених планами пожежної безпеки;

абзац восьмий підпункту 2.4.7 пункту 2.4 виключено 

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 26.09.2013 р. N 658,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий вважати
 відповідно абзацами восьмим - одинадцятим)

брати участь у роботі комісій з технічного розслідування причин та обставин виникнення пожеж;

вимагати проведення випробувань на пожежну безпеку приладів, обладнання, іншої продукції, речовин і матеріалів, аналізу пожежної небезпеки робочих місць і навколишнього середовища, проведення незалежної експертизи з оцінки стану пожежної безпеки будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних об'єктів, приладів, обладнання та іншої продукції згідно з вимогами пожежної безпеки, проектних і проектно-конструкторських рішень, планів забудови територій;

(підпункт 2.4.7 пункту 2.4 доповнено абзацом згідно з
наказом Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

робити висновки на списання пожежної техніки, спеціального обладнання, яке стало непридатним після закінчення строку служби та з інших причин.

(підпункт 2.4.7 пункту 2.4 доповнено абзацом згідно з
наказом Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

За шкоду, завдану юридичним і фізичним особам, внаслідок застосування санкцій, передбачених абзацом восьмим цього підпункту, посадові особи органів пожежної безпеки виду Збройних Сил України відповідальності не несуть.

2.4.8. Служба пожежної безпеки виду Збройних Сил України має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

2.5. Служба пожежної безпеки з'єднання 

2.5.1. Служба пожежної безпеки з'єднання є структурним підрозділом з'єднання, який призначений для організації виконання (у межах компетенції) у з'єднанні завдань, передбачених Законом України "Про пожежну безпеку", підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах з'єднання та здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог на цих об'єктах, а також керівництва підпорядкованими органами пожежної безпеки з'єднання. 

Служба пожежної безпеки з'єднання безпосередньо підпорядковується першому заступнику командира з'єднання, у спеціальному відношенні керується вказівками вищого органу пожежної безпеки. 

2.5.2. Начальник служби пожежної безпеки з'єднання одночасно за посадою є інспектором з пожежного нагляду (далі - начальник служби пожежної безпеки). 

Начальник служби пожежної безпеки підпорядковується першому заступнику командира з'єднання, у спеціальному відношенні керується пропозиціями вищого органу пожежної безпеки. 

2.5.3. Структура і Положення про службу пожежної безпеки з'єднання затверджується командиром з'єднання. 

2.5.4. На службу пожежної безпеки з'єднання покладається: 

перевірка пожежної безпеки об'єктів з'єднання і здійснення контролю за виконанням вимог нормативно-правових та правових актів з питань пожежної безпеки; 

аналіз пожеж і стану пожежної безпеки у військових частинах з'єднання і на його основі розробка заходів щодо попередження пожеж; 

керівництво спеціальною підготовкою особового складу штатних пожежних підрозділів, контроль за несенням служби пожежними нарядами і перевірка їх боєздатності;

ведення обліку пожеж та їх наслідків у з'єднанні; 

технічне розслідування обставин і причин виникнення пожеж та їх облік. Своєчасне надання достовірної інформації про пожежі, що виникли, та причини їх виникнення до вищих органів пожежної безпеки за підпорядкованістю;

керівництво спортивною роботою серед особового складу пожежних підрозділів і проведення змагань з пожежно-прикладного спорту;

надання практичної допомоги командирам військових частин щодо забезпечення пожежної безпеки і навчання особового складу правилам пожежної безпеки та діям при гасінні пожеж;

організація і проведення інструктажів, навчально-методичних зборів та занять з начальниками штатних пожежних підрозділів, огляду нештатних пожежних підрозділів і добровільних пожежних дружин (команд);

участь у розподіленні спільно з постачальними органами спеціального обладнання і майна між військовими частинами та здійснення контролю за їх експлуатацією в з'єднанні; 

контроль за правильною експлуатацією у військових частинах з'єднання пожежної техніки, спеціального обладнання та майна, участь у комісіях зі списання пожежного обладнання і майна, яке стало непридатним після закінчення строку служби та з інших причин; 

керівництво винахідницькою та раціоналізаторською роботою в галузі пожежної безпеки;

організація та проведення пожежно-тактичних навчань;

контроль за роботою пожежно-технічних комісій (далі - ПТК) військових частин. Організація і завдання ПТК визначаються Типовим положенням про ПТК, яке затверджується згідно з чинним законодавством;

контроль за організацією підготовки особового складу у військових частинах з'єднання за напрямом "Пожежна безпека"; 

керівництво гасінням пожежі.

2.5.5. Начальник служби пожежної безпеки відповідає за:

виконання службою та підпорядкованими органами пожежної безпеки покладених на них завдань;

організацію пожежно-профілактичної роботи і підготовку особового складу штатних пожежних підрозділів з'єднання до дій щодо гасіння та рятування людей на пожежі. 

2.5.6. Начальник служби пожежної безпеки має право:

проводити перевірки стану пожежної безпеки військових частин, давати командирам, начальникам та іншим службовим особам, відповідальним за пожежну безпеку, Акти перевірки з обов'язковими для виконання пропозиціями щодо усунення виявлених недоліків;

(абзац другий підпункту 2.5.6 пункту 2.5 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

оголошувати учбові пожежні тривоги з викликом сил і засобів, передбачених планами пожежної безпеки військових частин;

забороняти проведення пожежонебезпечних робіт;

(абзац четвертий підпункту 2.5.6 пункту 2.5 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 26.09.2013 р. N 658)

2.6. Начальник служби пожежної безпеки військової частини

2.6.1. Начальник служби пожежної безпеки військової частини відповідає за проведення пожежно-профілактичної роботи, постійну готовність пожежного підрозділу військової частини до гасіння пожеж і навчання особового складу правилам пожежної безпеки.

2.6.2. Начальник служби пожежної безпеки військової частини підпорядковується безпосередньо командиру військової частини, у спеціальному відношенні керується пропозиціями вищого органу пожежної безпеки.

2.6.3. Пропозиції начальника служби пожежної безпеки військової частини з питань пожежної безпеки є обов'язковими для виконання особовим складом військової частини.

2.6.4. Начальник служби пожежної безпеки військової частини зобов'язаний:

знати особливості пожежної небезпеки об'єктів військової частини, брати участь у розробленні плану пожежної безпеки;

особисто проводити заняття з офіцерами, прапорщиками і старшинами підрозділів військової частини з пожежної безпеки, експлуатації засобів пожежогасіння, вести роз'яснювальну роботу серед особового складу, мешканців військових містечок щодо виконання вимог пожежної безпеки, а також проводити спеціальну підготовку пожежного підрозділу й інструктувати пожежний наряд;

перевіряти додержання норм, правил пожежної безпеки на об'єктах і повсякденно контролювати виконання особовим складом установлених вимог пожежної безпеки і несення служби пожежним нарядом, у тому числі, не рідше одного разу на місяць у нічний час;

проводити вступні протипожежні інструктажі про заходи пожежної безпеки з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу, а також з особами, що прибули у військову частину у відрядження, на практику (стажування);

узгоджувати Наряд-допуск на виконання тимчасових вогневих робіт на об'єктах військової частини (додаток 4);

стежити за справністю і правильною експлуатацією автоматичних установок виявлення та гасіння пожеж, усіх засобів пожежогасіння, джерел протипожежного водопостачання і вживати заходів для підтримання їх у постійній готовності до дій;

розробляти і вести службову документацію з питань пожежної безпеки;

проводити облік технічного стану засобів пожежогасіння;

проводити за планом, затвердженим командиром частини, учбові пожежні тривоги з викликом сил і засобів, передбачених розрахунками;

слідкувати за своєчасним проведенням протипожежних заходів на об'єктах нового будівництва і при реконструкції будівель і споруд;

своєчасно (але не рідше одного разу на місяць письмово) доповідати командирові військової частини про порушення норм і правил пожежної безпеки на об'єктах та невиконання актів перевірки органів пожежної безпеки, а про всі випадки виникнення пожежі і вжиті заходи - негайно;

проводити технічне розслідування обставин і причин виникнення пожеж та їх облік. Своєчасно надавати достовірну інформацію про пожежі, що виникли, та причини їх виникнення до вищих органів пожежної безпеки за підпорядкованістю;

(абзац тринадцятий підпункту 2.6.4 пункту 2.6 у редакції
 наказу Міністерства оборони України від 26.09.2013 р. N 658)

керувати гасінням пожежі.

2.6.5. Начальник служби пожежної безпеки військової частини має право:

перевіряти стан пожежної безпеки об'єктів військової частини і давати обов'язкові для виконання службовими особами військової частини пропозиції щодо усунення виявлених недоліків;

забороняти проведення пожежонебезпечних робіт;

(абзац третій підпункту 2.6.5 пункту 2.6 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 26.09.2013 р. N 658)

з дозволу командира військової частини проводити учбові пожежні тривоги з залученням сил і засобів, передбачених розрахунками;

брати участь у роботі комісії військової частини зі списання пожежного обладнання і майна, яке стало непридатним до встановленого строку служби, та з інших причин.

2.7. Пункт 2.7 виключено

(згідно з наказом Міністерства
оборони України від 17.01.2012 р. N 25,
 у зв'язку з цим пункт 2.8 вважати пунктом 2.7)

2.7. Начальник пожежного нагляду військової частини

2.7.1. Начальник пожежного нагляду військової частини (далі - начальник пожежного нагляду) відповідає за проведення пожежно-профілактичної роботи у військовій частині. Він підпорядковується безпосередньо командирові військової частини, зі спеціальних питань виконує пропозиції вищого органу пожежної безпеки.

2.7.2. Начальник пожежного нагляду зобов'язаний:

здійснювати постійний контроль за станом пожежної безпеки об'єктів і проводити заняття з особовим складом військової частини за напрямом "Пожежна безпека";

здійснювати контроль за утриманням у справному стані технічних засобів пожежогасіння, джерел протипожежного водопостачання, засобів зв'язку і пожежної сигналізації;

слідкувати за своєчасним проведенням заходів пожежної безпеки на об'єктах нового будівництва та при реконструкції будівель і споруд;

брати участь в організації спеціальної підготовки нештатного пожежного підрозділу і добровільної пожежної дружини (команди);

брати участь у розподіленні квартирно-експлуатаційною службою військової частини протипожежного майна по об'єктах;

керувати гасінням пожежі до прибуття штатних пожежних підрозділів.

2.7.3. Начальник пожежного нагляду має право:

перевіряти стан пожежної безпеки об'єктів військової частини і давати обов'язкові для виконання службовими особами військової частини пропозиції щодо усунення виявлених недоліків;

забороняти проведення пожежонебезпечних робіт;

(абзац третій підпункту 2.7.3 пункту 2.7 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 26.09.2013 р. N 658)

з дозволу командира військової частини проводити учбові пожежні тривоги з залученням сил і засобів, передбачених розрахунками;

брати участь у роботі комісії військової частини зі списання пожежного обладнання і майна, яке стало непридатним до встановленого строку служби, та з інших причин.

2.7.4. Підпункт 2.7.4 пункту 2.7 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

3. Планування роботи

3.1.1. Робота органів пожежної безпеки Збройних Сил України визначається:

планом роботи на рік;

планом роботи на місяць (додаток 5).

Плани робіт управлінь (відділів, служб) пожежної безпеки на рік та на кожний місяць затверджуються відповідними начальниками, яким ці органи пожежної безпеки підпорядковані.

(абзац четвертий підпункту 3.1.1 пункту 3.1 у редакції
наказу Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

3.1.2. Плани роботи на місяць складаються на основі планів роботи на рік з урахуванням аналізу пожежної обстановки, вимог наказів Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України з питань пожежної безпеки.

Плани роботи складаються з таким розрахунком, щоб перебування безпосередньо у військах з перевіркою та наданням практичної допомоги командуванню військових частин було на місяць не рідше для:

начальників територіальних відділів, служб пожежної безпеки видів Збройних Сил України - 6 днів;

заступників начальників територіальних відділів, старших офіцерів та офіцерів територіальних відділів, служб пожежної безпеки видів Збройних Сил України - 10 днів;

(абзац четвертий підпункту 3.1.2 пункту 3.1 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 26.09.2013 р. N 658)

начальників служб пожежної безпеки (територіальних відділів) пожежної безпеки, їх помічників, офіцерів (інспекторів) служб пожежної безпеки видів Збройних Сил України, начальників служб пожежної безпеки об'єднання та їм рівних - 12 днів.

В інший час посадові особи органів пожежної безпеки проводять організаційні заходи, збори, наради, змагання, експертизи (перевірки) проектів тощо.

(підпункт 3.1.2 пункту 3.1 у редакції наказу
Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

3.1.3. Річним планом повинна передбачатися перевірка пожежної безпеки усіх військових частин, які знаходяться у зоні діяльності (у виді Збройних Сил України, з'єднанні). Планом повинна передбачатися перевірка кожної військової частини один раз на рік.

3.1.4. Начальник служби пожежної безпеки, пожежного нагляду військової частини, командир (начальник) пожежного підрозділу планує перевірку пожежної безпеки об'єктів військової частини в такі терміни:

складських приміщень, сховищ, майданчиків відкритого зберігання, цехів, майстерень, пунктів робіт з технікою і майном, ангарів, гаражів, парків та інших вибухо- та пожежонебезпечних об'єктів - щодня під час роботи і перед закриттям та після закінчення в них робіт;

місць зберігання військового майна поточного забезпечення, цехів, майстерень, пунктів робіт, ангарів, гаражів, парків, казарм, гуртожитків, штабів, клубів, їдалень, банно-пральних приміщень, котелень, медичних пунктів, спортивних залів, навчальних корпусів, магазинів, бібліотек - не рідше одного разу на тиждень;

місць тривалого зберігання військового майна, озброєння, ракет та боєприпасів - один раз на квартал.

(підпункт 3.1.4 пункту 3.1 у редакції наказу
Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

3.1.5. Планом роботи повинні бути передбачені також цільові перевірки (огляди):

обладнання систем опалення, печей, димарів перед початком та після закінчення опалювального сезону, після чищення димарів від сажі, ремонту не рідше одного разу на місяць;

електрообладнання - один раз на квартал (у будинках офіцерів (клубах) не рідше одного разу на місяць);

підвалів та горищ будівель - один раз на місяць;

установок автоматичної пожежної сигналізації (далі - АУПС) та автоматичного пожежогасіння (далі - АУПГ) - один раз на квартал;

блискавкозахисних пристроїв - кожного року на початку грозового періоду, а також після стихійного лиха та грози надзвичайної інтенсивності;

пожежних водоймищ, гідрантів та кранів з пуском води - не рідше двох разів на рік (навесні й восени).

Перевірка стану електрообладнання, блискавкозахисних пристроїв, АУПС та АУПГ, обладнання систем опалення, водопостачання проводиться за участю відповідних фахівців військової частини (гарнізону).

3.2. Порядок проведення пожежно-профілактичної роботи у військовій частині

3.2.1. Пожежно-профілактичну роботу проводять:

начальник служби пожежної безпеки, пожежного нагляду військової частини, командир пожежного підрозділу - щодня згідно з планом робіт у години, передбачені службовим часом;

(абзац другий підпункту 3.2.1 пункту 3.2 у редакції наказу 
Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

пожежно-технічні комісії військових частин - щоквартально;

особовий склад пожежного підрозділу, добровільної пожежної дружини (далі - ДПД), добровільної пожежної команди (далі - ДПК) (за винятком водіїв) - під час перебування на пожежних постах.

У необхідних випадках залучається весь особовий склад пожежного підрозділу, вільний від нарядів і учбових занять (масова видача (отримання) боєприпасів (пального), проведення заходів із масовим перебуванням людей тощо).

3.2.2. Під час перевірки пожежної безпеки військових об'єктів особливу увагу необхідно звертати на місця з масовим перебуванням людей, зберігання вибухових речовин, концентрації техніки, озброєння, майна, постійні та тимчасові пункти вогненебезпечних робіт, наявність та стан засобів пожежогасіння, джерела протипожежного водопостачання, дотримання особовим складом правил пожежної безпеки, виконання заходів щодо забезпечення евакуації людей на випадок пожежі та створення умов для успішного її гасіння.

3.2.3. Посадові особи пожежного підрозділу результати перевірки доповідають командиру (начальнику) підрозділу (об'єкта), що перевіряється, та командиру пожежного підрозділу (служби пожежної безпеки).

Недоліки, виявлені під час перевірки і які не усунено в присутності особи, яка перевіряє, або які потребують матеріальних витрат і часу на їх усунення, записуються в журнал профілактичної роботи пожежного підрозділу (за встановленою формою).

3.2.4. Начальник служби пожежної безпеки, пожежного нагляду військової частини, командир пожежного підрозділу встановлює контроль за усуненням недоліків, виявлених у ході перевірки пожежної безпеки об'єктів військової частини.

У разі якщо недоліки в установлені терміни не усунено, начальник служби пожежної безпеки, пожежного нагляду військової частини, командир пожежного підрозділу доповідає про це рапортом командирові військової частини для прийняття рішення.

(підпункт 3.2.4 пункту 3.2 у редакції наказу 
Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

3.2.5. У разі виявлення на об'єктах військової частини порушень, які можуть призвести до виникнення пожежі, начальник служби пожежної безпеки, пожежного нагляду військової частини, командир пожежного підрозділу зобов'язаний:

(абзац перший підпункту 3.2.5 пункту 3.2 у редакції наказу 
Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

заборонити експлуатацію і використання несправних та небезпечних у пожежному відношенні установок, приладів опалення тощо;

у разі виявлення порушень у електрообладнанні та електромережах викликати фахівця - електрика для їх вимкнення;

про порушення, які пов'язані з експлуатацією окремих приміщень, технологічних установок, які створюють загрозу виникнення пожежі, негайно доповісти рапортом командирові військової частини, а також вищому начальнику служби пожежної безпеки і керуватися їхніми пропозиціями, встановивши постійний контроль за пожежонебезпечним об'єктом.

3.2.6. Перелік вибухопожежонебезпечних будівель та споруд (сховища, склади, парки, ангари, цехи, майстерні тощо), які підлягають щоденному огляду особами пожежного наряду військової частини в присутності відповідальних за пожежну безпеку цих об'єктів, оголошується наказом по військовій частині.

Порядок огляду визначається інструкцією про порядок проведення огляду майстерень, сховищ, парків (гаражів), ангарів та інших небезпечних у пожежному відношенні приміщень перед їх закриттям. Результати перевірки заносять до відповідного журналу перевірки пожежної безпеки приміщень перед їх закриттям.

3.2.7. Перевірка вважається закінченою, якщо всі приміщення оглянуті, недоліки, які створюють передумови виникнення пожежі, перешкоджають її гасінню, а також евакуації особового складу, техніки та майна у разі її виникнення, усунено, електрообладнання вимкнено, зовнішній рубильник знеструмлено та опечатано, вхідні двері закриті на замок і опечатані.

(підпункт 3.2.7 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

3.2.8. У разі, якщо закриття об'єктів після закінчення в них робіт проводиться у не встановлений наказом час, посадові особи зобов'язані не пізніше ніж за 45 хвилин до закриття довести до відома начальника пожежного наряду (командира пожежного підрозділу) про час закриття приміщення (об'єкта).

4. Протипожежна підготовка особового складу військових частин

4.1. Протипожежна підготовка особового складу військових частин проводиться з метою навчити військовослужбовців, працівників Збройних Сил України заходам попередження пожеж, правилам роботи з засобами пожежогасіння та практичним діям щодо гасіння пожежі.

4.2. Начальники гарнізонів (старші військових містечок), командири військових частин, начальники територіальних квартирно-експлуатаційних органів зобов'язані організувати навчання населення військових містечок правилам пожежної безпеки у побуті та громадських місцях.

4.3. Протипожежна підготовка проводиться шляхом:

проведення планових занять з особовим складом усіх категорій військових підрозділів військових частин за напрямом підготовки "Пожежна безпека";

навчання особового складу нештатних пожежних команд (за затвердженими програмами);

проведення відпрацювання плану пожежної безпеки військових частин і занять із залученням підрозділів, передбачених розрахунками;

показу фільмів на протипожежну тематику, проведення інструктажів, лекцій, бесід, доповідей;

обладнання протипожежних кутків, фотовітрин, забезпечення підрозділів інструкціями, пам'ятками, плакатами про заходи пожежної безпеки, знаками безпеки.

4.4. Начальник служби пожежної безпеки, пожежного нагляду військової частини проводить протипожежну підготовку офіцерів та старшин підрозділів військової частини відповідно до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, інструкцій про заходи пожежної безпеки на об'єктах військової частини з практичною демонстрацією прийомів та способів гасіння пожеж.

(абзац перший пункту 4.4 у редакції наказу 
Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

У військових частинах, де штатні начальники служб та пожежні підрозділи не передбачені, до проведення занять залучаються посадові особи територіальних органів пожежної безпеки (гарнізону).

4.5. Усі робітники та працівники при прийнятті на роботу і за місцем роботи повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки (далі - протипожежні інструктажі). Протипожежні інструктажі поділяються на вступний, первинний, повторний на робочому місці, позаплановий та цільовий.

Про проведення усіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, у спеціальному Журналі реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки (додаток 6) робляться записи (окремо від інструктажів з питань охорони праці) з підписами осіб, з якими проводиться інструктаж, і тих, хто його проводив.

Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться у документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск, дозвіл).

У військових частинах особи, які приймаються на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо (до початку самостійного виконання роботи) пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум).

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік мають проходити перевірку знань відповідних нормативно-правових та нормативних актів з пожежної безпеки.

Під час оформлення на роботу інструктаж проводиться начальником служби пожежної безпеки, пожежного нагляду військової частини, командиром пожежного підрозділу, повторний інструктаж безпосередньо на робочому місці - відповідальними за пожежну безпеку об'єкта (складу, майстерні, цеху тощо).

(абзац шостий пункту 4.5 у редакції наказу 
Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

Порядок організації та проведення протипожежних інструктажів, навчання та занять з пожежно-технічного мінімуму встановлюється положенням про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки, яке затверджується у встановленому чинним законодавством порядку та визначається наказом командира військової частини.

Навчання та перевірка знань службових осіб з питань пожежної безпеки проводиться у порядку, встановленому законодавством.

5. Перевірка роботи та надання допомоги органам пожежної безпеки

5.1. Основною формою роботи органів пожежної безпеки є надання методичної та практичної допомоги в поліпшенні організації роботи особового складу щодо попередження пожеж, навчання військовослужбовців та працівників правилам пожежної безпеки і діям у разі виникнення пожежі, втіленні передового досвіду, форм і методів профілактичної роботи.

5.2. Перевірка підпорядкованих органів пожежної безпеки проводиться з метою вивчення стану справ у боротьбі з пожежами у військових частинах виду Збройних Сил України, оперативних командуваннях, забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, наказів та директив Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, втілення позитивних форм і методів профілактичної роботи, усунення недоліків. Під час перевірки надається допомога у вирішенні службових завдань, перевіряються знання нормативно-правових та нормативних актів з питань пожежної безпеки.

5.3. Надання практичної допомоги органам пожежної безпеки здійснюється шляхом організації і проведення вибіркових перевірок військових частин, пожежонебезпечних об'єктів, розробки заходів за напрямами їх діяльності. При цьому перевіряючі не повинні підмінювати підпорядковані органи пожежної безпеки у здійсненні їх функцій.

5.4. Перевірка та надання практичної допомоги підпорядкованим органам пожежної безпеки здійснюються за планами роботи органів пожежної безпеки з урахуванням обставин, що склалися, стану службової діяльності у службах пожежної безпеки, а також висновків попередніх перевірок.

5.5. Територіальні відділи перевіряються відповідно до плану роботи Відділу пожежної безпеки один раз на рік.

(пункт 5.5 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

5.6. Перевірка діяльності служб пожежної безпеки видів Збройних Сил України проводиться за планом роботи Відділу пожежної безпеки. Перевірці діяльності цих служб повинна передувати перевірка пожежної безпеки військових частин відповідного виду Збройних Сил України, з'єднання. 

5.7. Перевірка діяльності служб пожежної безпеки з'єднання, військових частин проводиться за планом вищих органів пожежної безпеки під час перевірки пожежної безпеки військової частини. 

Матеріали перевірки надаються командуванню військових частин, що перевіряються, для вжиття заходів.

5.8. Контрольні перевірки службової діяльності служб пожежної безпеки проводяться за результатами усунутих недоліків, але не раніше, ніж через півроку після перевірки.

5.9. За результатами перевірки складається акт перевірки, у якому вказуються позитивні форми і методи, які є в роботі органу пожежної безпеки, що перевіряється, недоліки і причини їх виникнення, робота з усунення недоліків, а також заходи щодо її поліпшення та виставляється оцінка його діяльності.

6. Пожежна безпека військової частини (гарнізону)

6.1. Для забезпечення пожежної безпеки військових об'єктів і створення безпечних умов для особового складу командир військової частини (гарнізону) зобов'язаний проводити своєчасні протипожежні заходи, що визначені у нормативно-правових актах України, статутах Збройних Сил України, наказах і директивах Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а також усувати недоліки, визначені в актах перевірки.

6.2. У кожній військовій частині (додаток 7) (гарнізоні) (додаток 8) розроблюється План пожежної безпеки, який затверджується командиром військової частини (гарнізону) та узгоджується з органами пожежної безпеки і доводиться до усіх службових осіб.

План пожежної безпеки розробляється та вводиться в дію до початку навчального року.

(пункт 6.2 доповнено новим абзацом другим згідно з
наказом Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25,
 у зв'язку з цим абзаци другий, третій
вважати відповідно абзацами третім, четвертим)

План пожежної безпеки військової частини є основним документом і визначає заходи пожежної безпеки, а також порядок залучення сил і засобів для гасіння пожеж.

Загальна інструкція щодо пожежної безпеки у військовій частині, порядок залучення сил та засобів для гасіння пожежі, витяг із порядку евакуації особового складу, бойової та іншої техніки і матеріальних засобів при пожежі на об'єктах військової частини, а також схема проїзду пожежної техніки, розташування джерел протипожежного водопостачання та засобів пожежогасіння повинні бути в чергового частини.

(абзац четвертий пункту 6.2 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 26.09.2013 р. N 658)

6.3. План розробляється заступником командира (начальником штабу) військової частини за участю начальника служби пожежної безпеки, пожежного нагляду військової частини. План пожежної безпеки гарнізону розробляється за участю начальників служб військових частин гарнізону.

(пункт 6.3 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

6.4. Службовими особами військової частини і добовим нарядом повинен здійснюватися повсякденний контроль за виконанням особовим складом правил пожежної безпеки.

6.5. Пожежні підрозділи військових частин (гарнізону) призначаються для попередження і гасіння пожеж, проведення рятувальних робіт на пожежі.

6.6. У військовій частині з урахуванням її пожежної небезпеки наказом повинно бути:

призначено позаштатного начальника служби пожежної безпеки (за відсутності штатного);

призначено позаштатний пожежний підрозділ (за відсутності штатного);

призначено склад ДПД (ДПК) із числа працівників;

призначено склад і порядок роботи пожежно-технічної комісії;

призначено відповідальних за пожежну безпеку об'єктів;

визначено перелік постійних місць проведення вогневих робіт, а також організація і порядок проведення тимчасових вогневих робіт;

визначено перелік об'єктів, які підлягають обов'язковій перевірці перед закриттям, наприкінці робочого дня;

визначено порядок огляду приміщень військової частини перед закриттям, наприкінці робочого дня;

призначено пожежні пости;

призначено осіб, відповідальних за правильну експлуатацію блискавкозахисних пристроїв і автоматичної системи виявлення і гасіння пожеж;

визначено місця куріння;

визначено порядок проведення планово-поперджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання.

6.7. Для несення служби щодо попередження та гасіння пожеж у військовій частині, яка не має штатного пожежного підрозділу, наказом командира військової частини створюється позаштатний пожежний підрозділ. До складу позаштатного пожежного підрозділу включаються військовослужбовці рядового і сержантського складу, як правило, з одного підрозділу.

Чисельність позаштатного пожежного підрозділу визначається залежно від пожежної небезпеки об'єктів, їх кількості, розташування і установлюється:

у разі розташування військової частини у районі виїзду (до 5 км) штатних пожежних підрозділів військових частин, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади - 5 - 10 осіб;

у інших випадках - 18 осіб.

6.8. Для гасіння пожеж за особовим складом позаштатного пожежного підрозділу закріплюється автомобіль, обладнаний ємністю з водою (2 - 4 м3) і пожежною мотопомпою. Для цього можуть бути використані нейтралізаційні, поливальні та інші машини, які забезпечують можливість подачі вогнегасних засобів для гасіння пожежі. Машини повинні зберігатися в постійній готовності в приміщеннях, які опалюються.

Від пожежного підрозділу кожного дня виділяється пожежний наряд, який забезпечує чергування на пожежних постах, а також гасіння пожеж.

6.9. Для кожного об'єкта військової частини повинна бути розроблена інструкція щодо заходів пожежної безпеки та план (схема) евакуації особового складу, озброєння і майна на випадок пожежі (у багатоповерхових будинках - на кожному поверсі).

У дитячих дошкільних установах, навчальних закладах, лікувальних установах із стаціонаром, санаторіях, клубах і будинках офіцерів, критих спортивних будівлях і спорудах, готелях, гуртожитках та інших об'єктах з масовим перебуванням людей на доповнення до схематичного плану евакуації розробляється інструкція, що визначає дії обслуговуючого персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх задіяних працівників.

Для об'єктів, у яких передбачається перебування людей уночі (дошкільні заклади, лікарні тощо), інструкції повинні передбачати два варіанти дій: у денний та нічний час.

Плани евакуації та інструкції щодо заходів пожежної безпеки повинні коригуватись (у разі перепланування, зміни функціонального призначення об'єкта, зміни штатного розкладу персоналу).

6.10. Для варт, осіб добового наряду, сторожів, вахтерів та інших осіб, які здійснюють охорону, повинна бути розроблена інструкція, у якій мають бути зазначені їхні обов'язки щодо контролю за дотриманням протипожежного режиму, огляду території і приміщень та порядку дій у разі спрацювання АУПС, АУПГ.

6.11. У військових частинах повинен бути встановлений порядок (система) оповіщення особового складу про пожежу, з яким необхідно ознайомити весь особовий склад.

На об'єктах, на видних місцях біля телефонів слід вивішувати таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежних підрозділів.

6.12. У цехах, майстернях, сховищах, на пунктах робіт з майном і технікою перед початком робіт призначається пожежна обслуга з постійного чи тимчасово працюючого особового складу (додаток 9).

На пожежну обслугу покладається контроль щодо заходів пожежної безпеки у місцях виконання робіт, повідомлення про пожежу, гасіння пожеж і евакуація людей, майна (техніки).

6.13. Щоденно у визначений командиром військової частини час усі майстерні, сховища, склади, парки, ангари та інші виробничі приміщення перевіряються начальниками майстерень, сховищ, складів, цехів, черговим парку й особами пожежного наряду військової частини; недоліки, які створюють передумови виникнення пожежі, перешкоджають її гасінню, а також евакуації особового складу, техніки та майна у разі її виникнення усуваються до закриття приміщень (сховищ), а електричні мережі відключаються за допомогою зовнішніх рубильників.

(абзац перший пункту 6.13 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

Забороняється здавати під охорону приміщення, стан пожежної безпеки яких не перевірено.

6.14. Територія об'єктів військових частин, будівлі, споруди, приміщення мають забезпечуватися знаками безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности". Біля телефонів та на дверцятах внутрішніх пожежних кранів слід зазначати номери телефонів пожежних підрозділів та чергового частини.

7. Перевірка пожежної безпеки військових частин

7.1. Порядок перевірки пожежної безпеки військових частин

7.1.1. Перевірка пожежної безпеки військової частини має мету визначити стан пожежної безпеки і надати командуванню військової частини допомогу в її поліпшенні та навчанні особового складу правилам з питань пожежної безпеки і практичним діям у разі виникнення пожежі.

7.1.2. Під час перевірки пожежної безпеки військових частин встановлюється:

виконання вимог Закону України "Про пожежну безпеку", статутів Збройних Сил України, наказів та директив Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, нормативно-правових та нормативних актів з питань пожежної безпеки;

бойова готовність пожежного підрозділу (ДПД, ДПК), підготовленість особового складу щодо попередження і гасіння пожеж.

7.1.3. Перевірка проводиться відповідно до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, наказів Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України в присутності командування та начальника служби пожежної безпеки.

7.1.4. Перевіряючий зобов'язаний:

ознайомитися з документацією щодо пожежної безпеки, що є у військовій частині (планом пожежної безпеки, наказами командира військової частини щодо організації пожежної безпеки), як організовано навчання особового складу за напрямом підготовки "Пожежна безпека";

провести огляд території військового містечка, парків, складів, будівель і дати оцінку стану пожежної безпеки;

перевірити організацію і несення служби пожежного підрозділу і його боєготовність, а також знання обов'язків добовим нарядом частини на випадок пожежі.

7.1.5. Під час огляду території військових містечок, парків, складів і будівель різного призначення встановлюється:

виконання вимог нормативно-правових актів, статутів Збройних Сил України, нормативних актів щодо пожежної безпеки, актів перевірки;

виконання норм, правил пожежної безпеки, зазначених у інструкціях (правилах експлуатації) щодо експлуатації будівель і споруд, зберігання бойової техніки, озброєння і військового майна;

забезпеченість нормативними запасами води для зовнішнього пожежогасіння та іншими засобами гасіння пожеж;

наявність і справність блискавкозахисних пристроїв, автоматичних установок пожежної сигналізації та пожежогасіння на об'єктах частини і телефонного зв'язку з пожежним підрозділом;

пожежонебезпечність систем опалення, електроустаткування, вентиляції, газозабезпечення і виконання правил при їх експлуатації;

виконання протипожежних заходів при зберіганні вибухонебезпечних матеріалів і газів;

наявність у будівлях, спорудах, у парках і сховищах інструкцій щодо заходів пожежної безпеки, порядок призначення пожежних обслуг;

навченість особового складу діям щодо попередження і гасіння пожеж;

порядок проведення протипожежних інструктажів (вступного, первинного, повторного на робочому місці, позапланового, цільового) з працівниками.

7.1.6. Підпункт 7.1.6 пункту 7.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

7.1.7. Підпункт 7.1.7 пункту 7.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

7.1.8. Підпункт 7.1.8 пункту 7.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

7.1.9. Підпункт 7.1.9 пункту 7.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

7.1.10. Підпункт 7.1.10 пункту 7.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

7.1.11. Підпункт 7.1.11 пункту 7.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

7.1.12. Підпункт 7.1.12 пункту 7.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

7.1.13. Підпункт 7.1.13 пункту 7.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

7.1.14. Підпункт 7.1.14 пункту 7.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

7.1.15. Підпункт 7.1.15 пункту 7.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

7.1.16. Підпункт 7.1.16 пункту 7.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25,
у зв'язку з цим підпункти 7.1.17 - 7.1.20
вважати відповідно підпунктами 7.1.6 - 7.1.9)

7.1.6. За результатами перевірки пожежної безпеки військової частини особа, яка перевіряє, на місці складає Акт перевірки та доповідає командиру військової частини.

Пропозиції в Акті перевірки щодо усунення недоліків з пожежної безпеки повинні бути сформульовані стисло, з дійсними термінами виконання.

При пред'явленні вимог той, хто перевіряє, повинен керуватися нормативно-правовими актами України, наказами, директивами Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, нормативними актами з питань пожежної безпеки.

7.1.7. Підпункт 7.1.7 пункту 7.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 26.09.2013 р. N 658,
у зв'язку з цим підпункт 7.1.8 вважати підпунктом 7.1.7)

7.1.7. Військова частина, пожежну безпеку якої оцінено на "незадовільно", підлягає повторній перевірці через три місяці.

7.1.9. Підпункт 7.1.9 пункту 7.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

7.2. Порядок виставлення оцінки перевірки пожежної безпеки військової частини

(пункт 7.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

7.2.1. Стан пожежної безпеки військової частини оцінюється:

"задовільно", якщо на об'єкті перевірки розроблено план пожежної безпеки; територія, парки і склади забезпечено нормативними запасами води для потреб пожежогасіння, засобами пожежогасіння і блискавкозахисними пристроями; місця зберігання ракет, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів обваловано;

(абзац другий підпункту 7.2.1 пункту 7.2 у редакції наказів
 Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25,
від 26.09.2013 р. N 658)

"незадовільно", якщо не виконано умови на оцінку "задовільно" або грубо порушені правила пожежної безпеки під час розміщення особового складу, зберігання озброєння, військової техніки та майна.

У разі незгоди командирів військових частин з висновками Акта перевірки і оцінкою стану пожежної безпеки вони мають право у десятиденний термін оскаржити цей Акт у вищому органі пожежної безпеки Збройних Сил України.

Рішення начальника Відділу пожежної безпеки з усіх питань, які входять до його компетенції, є остаточним.

7.2.2. Підпункт 7.2.2 пункту 7.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

7.2.3. Підпункт 7.2.3 пункту 7.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

7.2.4. Підпункт 7.2.4 пункту 7.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

7.2.5. Підпункт 7.2.5 пункту 7.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

7.2.6. Підпункт 7.2.6 пункту 7.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

8. Документація управлінь (відділів, служб) пожежної безпеки

(назва глави 8 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

8.1. Порядок, особливості ведення службового листування та діловодства органами пожежної безпеки здійснюються у порядку, встановленому Міністром оборони України.

8.2. Посадові особи органів пожежної безпеки відповідають за правильне ведення обліку та звітності, а також зберігання службових документів.

8.3. В Відділі пожежної безпеки, територіальних відділах, службах пожежної безпеки видів Збройних Сил України (територіальних відділів), з'єднань ведеться така документація:

(абзац перший пункту 8.3 у редакції наказу
Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

план роботи на рік;

план роботи на місяць;

Книга обліку перевірок пожежної безпеки військових частин і пожежно-профілактичної роботи (додаток 10);

Книга обліку пожеж (додаток 11);

Книга обліку погодження проектів стандартів, норм, правил, нормативних документів, проектної документації та іншої документації щодо пожежної безпеки (додаток 13) (ведеться тільки Відділом пожежної безпеки, територіальними відділами).

(абзац шостий пункту 8.3 у редакції наказів 
Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25
,
від 26.09.2013 р. N 658)

8.4. В службі пожежної безпеки військової частини (гарнізону) ведеться така документація:

план роботи на місяць;

план пожежної безпеки частини (гарнізону);

Журнал пожежно-профілактичної роботи військової частини (гарнізону) (додаток 13);

плани-конспекти проведення занять;

журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;

(абзац шостий пункту 8.4 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 26.09.2013 р. N 658)

книга обліку технічного стану пожежного обладнання, інструменту і спорядження військової частини.

(абзац сьомий пункту 8.4 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 26.09.2013 р. N 658)

8.5. Пункт 8.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

9. Постачання пожежною технікою, обладнанням і майном

9.1. Забезпечення військових частин пожежною технікою і гусеничними пожежними машинами та запасними частинами до них, пожежними мотопомпами, пожежними приладами і апаратами пожежогасіння, вогнегасними засобами, обладнанням і майном проводиться у порядку, встановленому у Збройних Силах України.

9.2. Уся бойова та інша техніка, яка знаходиться на озброєнні Збройних Сил України (літаки, танки, кораблі, ракетні установки, допоміжні судна, автомобілі та інше), комплектується пожежно-технічним озброєнням і вогнегасниками підприємствами, які виготовляють їх за замовленням постачальних органів Міністерства оборони України.

(пункт 9.2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25,
від 26.09.2013 р. N 658)

9.3. Поповнення, заміна та ремонт пожежного обладнання на бойовій техніці і автомобілях, яке стало непридатним, виконуються службами забезпечення органів військового управління за рахунок коштів, які знаходяться в їх розпорядженні в межах кошторисних призначень.

9.4. Придбання пожежного обладнання і майна (крім пожежних автомобілів і автомобільних запасних частин до них, гусеничних пожежних машин і запасних частин до них, а також стаціонарного і спеціального обладнання, які входять в комплекси бойової техніки) здійснюється у порядку, встановленому в Міністерстві оборони України.

9.5. Пункт 9.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

9.6. Пункт 9.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

9.7. Пункт 9.7 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

9.8. Пункт 9.8 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

9.9. Пункт 9.9 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25,
у зв'язку з цим пункти 9.10 - 9.15
 вважати відповідно пунктами 9.5 - 9.10)

9.5. Подання заявок на пожежне обладнання і майно проводиться відповідно до норм, строків служби і Переліку пожежної техніки, обладнання та майна, які знаходяться на постачанні Збройних Сил України (додаток 14) і встановлені Міністром оборони України.

9.6. Забезпечення військових частин пожежним обладнанням і майном проводиться:

для будівель і споруд (об'єктів) військових частин - за Типовими нормами належності вогнегасників, які введені та діють в Україні згідно з чинним законодавством;

для будівель і споруд військових частин (на які не розповсюджуються загальнодержавні норми) - за нормою пожежного обладнання та майна для будівель і споруд військових частин (на які не розповсюджуються загальнодержавні норми), наведеною у додатку 15;

для пожежних автомобілів (мотопомп) - за встановленими нормами;

забезпечення особового складу пожежних підрозділів спорядженням, обладнанням і інструментом проводиться за нормою майна для особового складу пожежних підрозділів, наведеною в додатку 16 до цього Положення.

(пункт 9.6 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 26.09.2013 р. N 658)

9.7. Забезпечення пожежними автомобілями і мотопомпами пожежних підрозділів проводиться відповідно до штатів.

9.8. Пункт 9.8 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25,
у зв'язку з цим пункти 9.9 - 9.10
 вважати відповідно пунктами 9.8 - 9.9)

9.8. Забезпечення пожежним обладнанням і майном кораблів, допоміжних суден, плавзасобів проводиться за номенклатурою, затвердженою командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

9.9. Обладнання об'єктів Збройних Сил України автоматичними установками пожежної сигналізації та пожежогасіння здійснюється:

будівель, приміщень та споруд загальновійськового призначення та військових об'єктів - за рахунок коштів, які виділяються на будівництво та капітальний ремонт;

будівель, приміщень та споруд на технічних територіях арсеналів, баз і складів зберігання ракет, артилерійських та інженерних боєприпасів - за рахунок коштів, які виділяються на забезпечення живучості і вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів зберігання ракет, артилерійських та інженерних боєприпасів Збройних Сил України.

 

Начальник Управління пожежної
безпеки Генерального штабу
Збройних Сил України
полковник
 

 
 
 
Р. М. Макар
 

 

ПЕРЕЛІК
обладнання і майна для органів пожежної безпеки

N з/п 

Найменування обладнання і майна 

Кількість 

Відділ пожежної безпеки Збройних Сил України

Служба пожежної безпеки 

Служба пожежної безпеки виду Збройних Сил України, з'єднання 

Служба пожежної безпеки військової частини 

Легковий автомобіль 

Згідно зі штатами 

Мотоцикл 

-/1 

Персональна електронно-обчислювальна машина з принтером 

 
Згідно зі штатами 

Друкарська машина 

1/0 

Мегомметр типу МС-05 для визначення опору ізоляції 

1/0 

  

Вимірювач опору заземлення МС-08 

1/0 

Струмошукач ТИ-2 (УНН-90, МИН-1) індикатор напруги в мережі 

12 

5/* 

Бокорізи з діелектричними ручками 

12 

5/* 

Плоскогубці з діелектричними ручками 

2/* 

10 

Хронометр 

2/* 

11 

Секундомір 

1/* 

12 

Лупа 

4/* 

13 

Фотоапарат цифровий 

1/* 

14 

Готовальня 

1/* 

15 

Рулетка стальна (3 м) 

2/* 

16 

Електричний ліхтар з сухими елементами 

4/* 

17 

Пломбір з плашками 

2/* 

18 

Стартовий пістолет 

2/* 

19 

Мегафон 

2/* 

 
____________
* Кількість майна збільшується з урахуванням штатної чисельності начальників служб пожежної безпеки. 

 

Начальник Управління пожежної
безпеки Генерального штабу
 Збройних Сил України
полковник
 

 
 
 
Р. М. Макар
 

 

АКТ
перевірки стану пожежної безпеки

_________________________________________________
(найменування військової частини)

"___" ____________ 20__ р. 

м.___________ 

        Мною (нами), ____________________________________________________________________,
                                                                        (посада, військове звання, прізвище та ініціали)
на підставі (плану робіт, припису) від "___" ____________ N __________________________________
в присутності _________________________________________________________________________
                                                                        (посада, військове звання, прізвище та ініціали)
проведена перевірка пожежної безпеки ___________________________________________________
                                                                                                               (назва військової частини)
і виконання наказів ____________________________________________________________________
                                                                      (перелічити накази, виконання яких перевірялось)

       Одночасно перевірені організація бойової підготовки і служба військового пожежного підрозділу (позаштатної пожежної команди, добровільної пожежної дружини (команди)).

       1. Перевіркою встановлено:

    Вказуються заходи, які вжито щодо покращення пожежної безпеки військової частини з часу попередньої перевірки.

       2. За  актом  перевірки  від ____________ 20__ р.  не  виконані  такі  заходи:
_____________________________________________________________________________________
            (вказуються заходи і раніше вказані строки їх виконання, причини їх невиконання і конкретні особи, які винні,
            за наявності пожеж подається їх аналіз у зв'язку з невиконаними пропозиціями попереднього Акта перевірки)

       3. Недоліки, які виявлені під час перевірки: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                              (вказуються недоліки, які виявлені під час перевірки)

       4. Стан   підготовки   і   служби   пожежного   підрозділу   (позаштатних   команд,  добровільних
пожежних дружин (команд)), їх боєготовність
_____________________________________________________________________________________
                 (вказуються основні позитивні сторони і недоліки, додаються підсумкові показники, вказуються ступінь
  відпрацювання спеціальних нормативів, утримання пожежної техніки і обладнання, результати учбової пожежної тривоги)

       5. Під час перевірки виконано: ________________________________________________________
                                                                                        (вказуються заходи, які виконані
_____________________________________________________________________________________
                                               особовим складом військової частини та перевіряльним під час перевірки)

       6. Запропоновані заходи: ____________________________________________________________

       7. Висновки: ______________________________________________________________________
                                     (дається оцінка пожежної безпеки військової частини, боєготовності військових пожежних підрозділів, 
                                      позаштатних команд, добровільних пожежних дружин)

     Додатки. Підсумкові показники перевірки стану бойової підготовки і служби штатного пожежного підрозділу пожежної безпеки.

      Особа(и), яка(і) перевіряє (ють): _______________________________________________________
                                                                                        (військове звання, прізвище та ініціали)

      При перевірці присутні: ______________________________________________________________
                                                                                (посада, військове звання, прізвище та ініціали)

       З актом ознайомлений, запропоновані заходи прийняті до виконання.

       Командир військової частини ________________________________________________________
                                                                                         (військове звання, прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ р. 

 

ПОРЯДОК
проведення експертизи (перевірки) проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки

Додаток 3 виключено
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 26 вересня 2013 року N 658,
у зв'язку з цим додатки 4 - 18
 вважати відповідно додатками 3 - 15)

 

АКТ
про пожежу

__________________________________________
(найменування військової частини)

"___" ____________ 20__ р.

        Комісія у складі ____________________________________________________________________
                                                                       (прізвище та ініціали представника пожежної безпеки
_____________________________________________________________________________________
                                                       ЗС України, військової частини (власника), потерпілого, представника
_____________________________________________________________________________________
                                                                         страхової організації (компанії), інших спеціалістів)
на підставі _____________________________________________ від "___" ____________ 200_ року
                                                         (наказу, розпорядження)
у присутності _________________________________________________________________________
                                                                             (посада, військове звання, прізвище та ініціали)
склала  цей  Акт  про  пожежу,  що  виникла  "___" ____________ 20__ року
о ______ год. _____ хв. (час орієнтовний або точний - підкреслити).

Адреса _______________________________________________________________________________

Власник ______________________________________________________________________________

       Коротка будівельна характеристика об'єкта: _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
       (місцезнаходження об'єкта, дата будівництва, кількість поверхів, розміри в плані, матеріал, з якого виготовлено стіни, перегородки, покрівлю, опалення та освітлення, відповідність будівлі діючим будівельним нормам і правилам. Для виробничих будівель також коротка характеристика технологічного процесу)

       Обставини, які передували виникненню пожежі: ________________________________________
______________________________________________________________________________________
     (обставини, які передували виникненню пожежі, які роботи виконувалися, які нагрівальні прилади застосовувалися тощо, хто останній залишив будівлю (приміщення), хто його оглядав до зачинення (якщо пожежа виникла у неробочий час))

       Динаміка розвитку і гасіння пожежі: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
        (місце виникнення пожежі, ким виявлено пожежу, час виявлення та сповіщення про пожежу пожежного підрозділу;
        обстановка в будівлі (приміщенні) на момент виявлення пожежі. Місце виникнення пожежі;
        дії осіб, які виявили пожежу, та особового складу військової частини із гасіння пожежі та евакуації майна;
      час прибуття перших пожежних підрозділів, обстановка на час прибуття їх на пожежу. Робота перших та наступних пожежних підрозділів на пожежі;
        наявність та стан джерел протипожежного водопостачання, які використовувалися для гасіння пожежі, технічний стан та відстань до них;
    сили та засоби, що залучались до гасіння пожежі, загальна кількість пожежних підрозділів, пожежних автомобілів, особового складу та поданих пожежних стволів;
       керівник гасіння пожежі, посада, прізвище та ініціали;
       оцінка роботи пожежних підрозділів;
       робота автоматичних установок виявлення та гасіння пожежі;
       час локалізації та ліквідації пожежі)

       Пожежею знищено _________________________________________________________________
                                                                                    (докладно описати, що знищено)
______________________________________________________________________________________

       Пожежею пошкоджено ______________________________________________________________
                                                                                    (докладно описати, що пошкоджено)
_____________________________________________________________________________________

       Прямі збитки від пожежі (вказати, встановлені чи орієнтовні) _____ грн.

       Побічні збитки від пожежі (вказати, встановлені чи орієнтовні) _____ грн.

       Виявлено загиблих на місці пожежі людей __________,
       у тому числі дітей __________________________________________________________________
                                                                                    (прізвища та ініціали, вік загиблих)
_____________________________________________________________________________________

       Отримали травми __________________________________________________________________
                                                                                   (прізвища та ініціали, вік травмованих)

       Причина пожежі (вказати, встановлена або ймовірна) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
        (вказується та обґрунтовується найбільш ймовірна причина виникнення пожежі. Що сприяло розвитку пожежі.
                                                      Може вказуватися одна або декілька причин виникнення пожежі)

       Винуватці пожежі: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
         (безпосередні винуватці пожежі; посадові особи військової частини, які не забезпечили заходи пожежної безпеки. Які конкретно вимоги статутів, наказів, інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки були порушені)

       При гасінні пожежі врятовано:

людей ______,

матеріальних цінностей на суму ______________ тис. грн.
______________________________________________________________________________________
                                                              (у разі необхідності описати детально, що врятовано)

       Стан пожежної безпеки військової частини: _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
(основні недоліки стану пожежної безпеки військової частини; перелік невиконаних заходів, які стали причиною пожежі, її розповсюдження та що ускладнювало гасіння)

       Висновки: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(вказати, які вимоги статутів Збройних Сил України, наказів та інших нормативних актів щодо заходів пожежної безпеки не виконано)

       Пропозиції щодо поліпшення стану пожежної безпеки: ____________________________________
______________________________________________________________________________________

       Підписи членів комісії
______________________________________________________________________________________
                                                                                         (посада, прізвище та ініціали)
______________________________________________________________________________________
                                                                                         (посада, прізвище та ініціали)
______________________________________________________________________________________
                                                                                         (посада, прізвище та ініціали)

Особливі зауваження членів комісії ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

З Актом ознайомлений.

Командир військової частини ____________________________________________________________
                                                                                                                  (військове звання і підпис)

"___" ____________ 200_ року 

Додатки: 

  

1. План будівлі, приміщення, де виникла пожежа, на якому вказується розташування обладнання та майна.

2. Схема гасіння пожежі (розстановка сил та засобів).

3. Довідка про стан погоди.

4. Довідка про прямі та побічні збитки за підписом командира військової частини та фінансового органу.

5. Фотознімки місця пожежі. 

 

НАРЯД-ДОПУСК
на виконання тимчасових вогневих робіт на об'єктах військової частини

Виданий _____________________________________________________________________________
                                                                                (посада або кваліфікація виконавця робіт,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              прізвище та ініціали)

На виконання робіт ____________________________________________________________________
                                                                                              (вказати, які конкретно вогневі
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 роботи виконуватимуться, їх характер і зміст)

Місце проведення робіт ________________________________________________________________
                                                                                               (ділянка або установка, апарат,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          приміщення, територія тощо)

Час проведення робіт: початок __________________________________________________________;
                                                                                                                                         (час, дата)
закінчення ____________________________________________________________________________
                                                                                                                           (час, дата)

Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки робіт: ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                              (заходи, які необхідно виконувати під час підготовки об'єкта
_____________________________________________________________________________________
                                                               до виконання робіт, під час їх проведення і після закінчення)
_____________________________________________________________________________________

Особа, відповідальна за пожежну безпеку за місцем проведення робіт
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (посада, прізвище та ініціали, підпис, дата)

Наряд видано _________________________________________________________________________
                                                                                       (посада, прізвище та ініціали, підпис особи, яка
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  видала наряд-допуск)

"___" ____________ 20__ року

Проведення робіт узгоджено ____________________________________________________________
                                                                                                            (дата, підпис, прізвище та ініціали,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              за необхідності - додаткові вимоги)

Інструктаж щодо заходів пожежної безпеки отримав, з переліком протипожежних заходів, які необхідно виконати, ознайомлений
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт, дата)

Роботи закінчені, робоче місце упорядковано до пожежобезпечного стану
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (час, дата, підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт)

Пожежобезпечний стан місця, де проводилися вогневі роботи, перевірив
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (час, дата, підпис, прізвище та ініціали особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                          яка відповідає за пожежну безпеку за місцем проведення робіт)

Наряд-допуск продовжено до ___________________________________________________________
                                                                                                                  (дата, час, підпис, прізвище
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     та ініціали, посада особи, яка видала наряд)

Продовження робіт узгоджено ___________________________________________________________
                                                                                                                   (дата, час, підпис, прізвище
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     та ініціали, за необхідності - додаткові вимоги)

Інструктаж щодо заходів пожежної безпеки отримав, з переліком протипожежних заходів, які необхідно виконати, ознайомлений
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт, дата)

Роботи закінчені, робоче місце упорядковано до пожежобезпечного стану
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (час, дата, підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт)

Пожежобезпечний стан місця, де проводилися вогневі роботи, перевірив
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (час, дата, підпис, прізвище та ініціали особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                                  яка відповідає за пожежну безпеку за місцем проведення робіт)

Примітки:

1. Наряд-допуск видається командиром військової частини (керівником підприємства), його заступником, головним інженером.

2. Дозвіл на проведення тимчасових вогневих робіт видається тільки на одну зміну. Якщо такі роботи будуть проводитися протягом декількох змін (днів), повторних дозволів не потрібно. У таких випадках на кожну наступну зміну після повторного огляду місця вказаних робіт підтверджується раніше виданий дозвіл, про що робиться запис.

3. Дозволи на проведення робіт надходять начальнику служби пожежної безпеки перед їх виконанням.

4. Проведення робіт та їх продовження узгоджуються з начальником служби пожежної безпеки військової частини (підприємства).

5. На вихідні або святкові дні дозвіл на проведення тимчасових вогневих робіт оформляється окремо. Посадові особи частини організовують контроль за проведенням робіт.

6. Постійні місця проведення вогневих робіт на відкритих майданчиках і в спеціальних майстернях, обладнаних відповідно до вимог пожежної безпеки, визначаються наказом командира військової частини.

7. До проведення зварювальних та інших вогневих робіт допускаються особи, які пройшли у встановленому порядку перевірочні іспити з питань пожежної безпеки з видачею спеціального посвідчення.

8. Перевірка впорядкування робочого місця до пожежобезпечного стану здійснюється особою, відповідальною за пожежну безпеку за місцем проведення тимчасових вогневих робіт.

(додаток 4 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

 

ПЛАН

роботи ________________________________________________________
(управління (служби) пожежної безпеки)

          на ____________ 20__ року
(місяць) 

N з/п 

Найменування робіт 

Термін виконання 

Виконавець 

Відмітка про виконання 

Перевірка діяльності служби пожежної безпеки армійського корпусу (повітряного командування), військової частини 

  

  

  

Перевірка пожежної безпеки військових частин гарнізонів (військова частина (установа) перевіряється не рідше одного разу на рік, у місячному плані вказуються конкретні частини) 

  

  

  

Підготовка і проведення пожежно-тактичних навчань на об'єктах (не рідше одного разу на квартал) 

  

  

  

Агітаційно-масова робота (лекції, бесіди, доповіді, фільми, плакати, обладнання протипожежних кутків, вітрин тощо) 

  

  

  

Перевірка бойової підготовки пожежних підрозділів (штатних, позаштатних, ДПД, ДПК підсумкові перевірки проводяться у 100 % пожежних підрозділів) 

  

  

  

Організація проведення змагань з пожежно-прикладного спорту 

  

  

  

Організація та проведення зборів (конкретних категорій військовослужбовців) 

  

  

  

Організаційні заходи 

  

  

  

Начальник_______________________________________
                                (посада, військове звання, прізвище та ініціали) 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації інструктажів
з питань пожежної безпеки

________________________________________________________
(назва військової частини, підприємства, організації, учбового закладу)

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

Пропозиції щодо ведення журналу

В журналі робляться записи про інструктаж осіб, які поступають на роботу, про проведення первинного, цільового, повторного та позапланового інструктажів, про всі проведені заняття і бесіди щодо заходів пожежної безпеки з особовим складом у підрозділах військової частини та особами, призначеними для супроводження транспортів з вогненебезпечним майном.

N з/п 

Дата проведення 

Вид інструктажу (вступний, первинний, цільовий, повторний, позаплановий) та назва або номер інструкції, з якої отримано інструктаж 

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яку інструктують 

Посада (професія) особи, яку інструктують (для вступного інструктажу - найменування підрозділу, куди направляється особа) 

  

  

  

  

Прізвище, ініціали, посада особи, яка інструктує 

Підписи 

Примітка 

особи, яку інструктують 

особи, яка інструктує 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ПОГОДЖЕНО
1. Начальник Головного управління (управління) МНС України
___________________________________
 (спеціальне звання, прізвище та ініціали)
2. Начальник служби пожежної безпеки (назва населеного пункту)
___________________________________
 (військове звання, прізвище та ініціали)
3. Командир військової частини ________
____________________________________
 (військове звання, прізвище та ініціали)
4. Начальник відділу воєнізованої
охорони _____________________
залізниці ____________________
                        (прізвище та ініціали) 

ПЛАН
пожежної безпеки військової частини ________

1. Загальна інструкція щодо заходів пожежної безпеки у військовій частині

(В інструкції вказуються порядок утримання території, доріг, під'їздів до будов, споруд та джерел протипожежного водопостачання, порядок зберігання речовин і матеріалів, порядок допуску і руху транспорту на території, режим куріння, порядок проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт, порядок утримання пожежного обладнання і інструменту, пожежного зв'язку і сигналізації, організація перевірки об'єктів перед закриттям після закінчення робочого дня, сигнали пожежної тривоги, порядок підйому сил і засобів за пожежною тривогою і сповіщення посадових осіб військової частини і гарнізону).

Керівництво гасінням пожежі здійснюється:

1. До прибуття штатного (позаштатного) пожежного підрозділу - старшим пожежного розрахунку на об'єкті, де виникла пожежа, або черговим частини.

2. Після прибуття штатного (позаштатного) пожежного підрозділу - старшим оперативним начальником, який прибув (позаштатним начальником служби пожежної безпеки).

3. Під час роботи кількох пожежних підрозділів - у кожному конкретному випадку залежно від професійної підготовки начальників підрозділів або служб (начальником служби пожежної безпеки частини, гарнізону, армійського корпусу (повітряного командування), служби пожежної безпеки територіальних підрозділів МНС України). 

4. Під час спільної роботи пожежних підрозділів військових частин, територіальних підрозділів МНС України та інших центральних органів виконавчої влади на арсеналах, базах, складах боєприпасів, полігонах, аеродромах - начальником служби пожежної безпеки гарнізону, арсеналу, бази, складу.

Загальне керівництво військовими підрозділами, силами і засобами, які залучені до гасіння пожежі та евакуації озброєння, техніки, майна, узгоджуючи свої дії з керівником гасіння пожежі, здійснює командир військової частини.

Втручатися будь-кому в дії керівника гасіння пожежі забороняється.

Начальник штабу військової частини _______
______________________________________
 (військове звання, прізвище та ініціали)
Начальник служби пожежної безпеки
військової частини _____________________
______________________________________
 (військове звання, прізвище та ініціали) 

2. Порядок залучення сил та засобів для гасіння пожежі

N з/п 

Найменування пожежних підрозділів 

Кількість бойових розрахунків 

Пожежні і технічні засоби 

В яких випадках залучаються 

Військовий штатний пожежний підрозділ військової частини _______ 

2 бойові розрахунки 

Пожежні автоцистерни 

Негайно при пожежі 

Територіальні підрозділи МНС України 

2 бойові розрахунки 

Пожежні автоцистерни 

Так само, тел. 01
або __________ 

Позаштатний пожежний підрозділ військової частини ________ 

1 бойовий розрахунок 

Нейтралізаційна машина
8ТЗ11 - 1 од. 

Так само за додатковим викликом керівника гасіння пожежі (КГП)  0

Територіальні підрозділи МНС України інших районів 

Згідно з розкладом виїздів центрального пункту пожежного зв'язку 

Пожежні автоцистерни, автонасоси та інша пожежна техніка 

Так само 

Найближчі пожежні підрозділи 

Так само 

Так само 

Так само 

Пожежний потяг залізниці 

Так само 

Так само 

Так само 

Добровільна пожежна дружина ДП МО України тощо 

 

МП-1600 

Так само, тел. 223-54-84 

Начальник служби пожежної безпеки військової частини ________
_____________________________________
         (військове звання, прізвище та ініціали) 

3. Порядок евакуації особового складу, бойової та іншої техніки і матеріальних засобів при пожежі на об'єктах військової частини

N з/п 

Будівлі і споруди, з яких відбувається евакуація 

Що евакуюється 

Сили та засоби, що залучаються 

Місце евакуації 

Керівник 

В яких випадках залучаються 

Штаб військової частини 

1. Бойовий прапор 

1. Варта 

1. Вартове приміщення 

1. Начальник варти 

Негайно при пожежі 

  

  

2. Таємне діловодство 

2. Рота зв'язку 

2. Майданчик біля штабу 

2. Начальник штабу 

Так само 

  

  

3. Майно штабу 

3. Черговий підрозділ 

3. Майданчик біля штабу 

3. Черговий військової частини 

Так само 

Сховище 

1. Техніка з відсіку сховища, де пожежа 

1. Технічна рота 

1. Танковий тягач 

1. Майданчик біля будівлі ПТО 

1. Черговий по парку 

Так само 

  

  

2. Техніка з суміжних відсіків сховища 

2. Черговий підрозділ і особовий склад військової частини 

2. Колісні тягачі і транспортні машини 

2. Майданчик пункту мийки 

2. Заступник командира військової частини з логістики 

Командир військової частини
тел. 22-24 

Примітка. Черговий частини здійснює організацію охорони озброєння, техніки та майна, що евакуюються.

Начальник штабу військової частини  _______  _________________________________
                                                                                                                (військове звання, прізвище та ініціали) 

ПЕРЕЛІК
документів, які додаються до плану пожежної безпеки

1. Витяги з наказу командира військової частини щодо призначення позаштатного начальника служби пожежної безпеки (якщо відсутній штатний начальник служби), позаштатного пожежного підрозділу (добровільної пожежної дружини) (якщо відсутні штатні пожежні підрозділи), відповідальних за пожежну безпеку об'єктів, пожежно-технічної комісії, про організацію проведення вогненебезпечних робіт, про перелік приміщень, які підлягають обов'язковій перевірці в кінці робочого дня, про призначення пожежних постів, осіб, відповідальних за правильну експлуатацію блискавкозахисних пристроїв і установок автоматичної (електричної) пожежної сигналізації та пожежогасіння.

2. Табель пожежним постам.

3. Конкретні інструкції про заходи пожежної безпеки для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень (дільниць, складів, майстерень, лабораторій тощо) військової частини.

4. Інструкція дій особового складу арсеналів, баз і складів ракет та боєприпасів (центрів забезпечення пальним) Збройних Сил України за сигналом "Гроза".

5. На арсеналах, базах і складах ракет та боєприпасів Збройних Сил України до плану додається:

витяг із наказу командира військової частини щодо організації проведення вогненебезпечних робіт на технічній території і у пожежовибухонебезпечних приміщеннях;

схема залучення сил та засобів пожежогасіння у разі виникнення пожежі;

планшет до плану пожежної безпеки, який складається із схеми розподілу ділянок у забороненому районі, схеми закріплення технічної території за секторами, дій особового складу та чергового частини при виникненні пожежі.

6. Розрахунок нормативної потреби запасів води для зовнішнього пожежогасіння, вогнегасників і засобів протипожежного захисту для об'єктів частини.

7. Схема розташування доріг, джерел протипожежного водопостачання і засобів пожежогасіння.

8. Аркуш відміток про практичне відпрацювання плану пожежної безпеки.

9. Аркуш ознайомлення посадових осіб з планом пожежної безпеки.

10. Список телефонів службових осіб військової частини та аварійних служб.

11. У центрах забезпечення пальним, на базах і складах пально-мастильних матеріалів до плану додається розрахунок сил та засобів, потрібних для гасіння пожеж, який містить розрахункові дані у вигляді таблиці для гасіння пожеж у резервуарах, сховищах, навісах, майданчиках відкритого зберігання з нафтопродуктами.

Примітки: 

1. План пожежної безпеки зберігати:

1-й примірник - у начальника служби пожежної безпеки військової частини;

2-й примірник - у стройовій частині.

2. У чергового військової частини має бути загальна інструкція щодо заходів пожежної безпеки у військовій частині, порядок залучення сил і засобів для гасіння пожеж, порядок евакуації особового складу, бойової та іншої техніки і матеріальних засобів при пожежі у військовій частині, план оповіщення підрозділів, службових осіб, пожежно-рятувальних та аварійних служб при пожежі у військовій частині, схема проїзду пожежної техніки, розташування джерел протипожежного водопостачання та засобів пожежогасіння.

3. План пожежної безпеки військової частини узгоджується з найближчими пожежними підрозділами військових частин, які розташовуються у районі їх виїзду. 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

 

Табель пожежним постам

N з/п 

Номер та характер поста 

Розташування маршруту (поста) 

Засоби зв'язку 

Основні обов'язки постового 

Засоби пожежогасіння 

N 1, постійний, з періодичністю обходу 2 години 

Казармена зона (цілодобово), паркова і складська зони (в робочий час) 

Внутрішній телефон, селектор 

Контроль за дотриманням заходів пожежної безпеки у підрозділах на пунктах і дільницях робіт з озброєнням, технікою, майном, призначенням пожежних розрахунків, наявністю та справним станом засобів пожежогасіння тощо.
Оглядає в протипожежному відношенні об'єкти перед їх закриттям 

Внутрішні пожежні крани, первинні засоби пожежогасіння 

N 2, тимчасовий, на період видачі пального 

Пункт масової видачі пального 

Телефон, радіостанція 

Проводить попереднє розгортання, доглядає за дотриманням заходів пожежної безпеки при видачі пального, наявністю заземлення, засобів гасіння 

Пожежний автомобіль АЦ-40 (131) 

N 3, тимчасовий, на період проведення вогневих робіт тощо 

  

Внутрішній телефон 

Проводить попереднє розгортання, доглядає за дотриманням заходів пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт 

Пожежний автомобіль
АЦ-40 (131) 

Начальник штабу військової частини __________________________________
                                                                                          (військове звання, прізвище та ініціали) 

Начальник служби пожежної безпеки військової частини ________________________
                                                                                                                             (військове звання, прізвище та ініціали) 

План
оповіщення підрозділів, службових осіб та аварійних служб при пожежі у військовій частині ______

N з/п 

Хто сповіщається 

Хто сповіщає 

Адреса або телефон 

Позаштатна пожежна команда 

Черговий частини 

Тел. 2-01 

Черговий підрозділ 

Так само 

Тел. 1-15 

Територіальні підрозділи МНС України 

Так само 

Тел. 01 

Командир військової частини 

Так само 

Тел. 2-34 

Начальник штабу військової частини 

Помічник чергового 

Тел.5-36-89 

Заступник командира військової частини 

Так само 

Вказується адреса або телефон 

Начальник служби пожежної безпеки 

Так само 

Так само 

Командир пожежного підрозділу 

Так само 

Так само 

Заступник командира військової частини з логістики 

Так само 

Так само 

10 

Начальники служб військової частини (включаються всі начальники служб) 

Так само 

Так само 

11 

Командири батальйонів і рот 

Так само 

Так само 

12 

Начальник гарнізону 

Телефоністка комутатора 

Так само 

13 

Начальник служби пожежної безпеки гарнізону 

Так само 

Так само 

14 

Начальник КЕВ (КЕЧ району) 

Так само 

Так само 

15 

Начальник служби пожежної безпеки (за підлеглістю) 

Начальник служби пожежної безпеки 

Так само 

16 

Начальник Зонального відділення ВСП ЗС України 

Телефоністка комутатора 

Так само 

17 

Міськводоканал 

Так само 

Так само 

18 

Енергетична, газова служби 

Так само 

Так само 

Примітка. Командир військової частини, начальник штабу, начальник служби пожежної безпеки, командири підрозділів (де сталася пожежа), начальник гарнізону, начальники вищої служби пожежної безпеки, начальник Зонального відділення ВСП ЗС України викликаються в усіх випадках у разі виникнення пожежі.

Розрахунок
нормативної потреби запасів води для зовнішнього пожежогасіння, вогнегасників та засобів протипожежного захисту для об'єктів військової частини

N з/п 

Найменування будівель та споруд 

Запас води 

Вогнегасники 

Автоматичні установки пожежної сигналізації 

Автоматичні установки пожежогасіння 

Обладнано блискавкозахисними пристроями 

Необ-
хідний 

Наявний 

Вуглекислотні 

Порошкові 

необ-
хідні 

ная-
вні 

необ-
хідні 

наяв-
ні 

необ-
хідні 

наяв-
ні 

необ-
хідні 

наяв-
ні 

необ-
хідні 

наяв-
ні 

10 

11 

12 

13 

14 

Штаб 

2 ПГ 

2 ПГ 

Магазин 

2 ПГ 

1 ПГ 

Казарма  

2 ПГ 

2 ПГ 

Клуб 

2 ПГ 

2 ПГ 

ДЕС 

2 ПВ х 50 

2 ПВ х 50 

Склад 

1 ПВ х 100 

2 ПВ х 100 

Усього за військову частину 

8 ПГ
4 ПВ
300 м
3 

8 ПГ
4 ПВ
300 м

19 

19 

Начальник служби пожежної безпеки військової частини __________
___________________________________________________________
                                                (військове звання, прізвище та ініціали) 

Аркуш відміток
практичного відпрацювання плану пожежної безпеки

N з/п 

Дата і час 

Вид відпрацювання 

Назва об'єкта 

Яку роботу виконували 

Оцінка перевіряльного 

22.04.2006
16 год. 00 хв. 

Учбова пожежна тривога 

Сховище N 2 з технікою 

а) з гасіння:
пожежні автомобілі, встановлені на водойми N 2 і 3, провели бойове розгортання, подали 3 стволи "А" на гасіння та 2 стволи "Б" на захист суміжних відсіків та забезпечення евакуації техніки;
б) з евакуації:
черговий підрозділ та особовий склад військової частини з використанням чергових тягачів і транспортних автомобілів провели евакуацію техніки з відсіку, що горить, на майданчик біля ПТО 

Завдання виконали, воду подали через 5 хв. з часу оголошення тривоги, евакуацію провели за 15 хв.
Недоліки:
Особовий склад працював без засобів захисту органів дихання.
Оцінка: "задовільно"
Командир військової частини __________ 

Примітки:  

1. Відпрацювання плану із залученням усіх сил та засобів, передбачених планом пожежної безпеки, проводиться командиром військової частини не рідше двох разів на рік.

2. Практичне відпрацювання плану пожежної безпеки проводиться тільки після належної підготовки та узгодження з керівниками підрозділів, що беруть участь у навчанні. 

Аркуш
ознайомлення службових осіб військової частини ________

N з/п 

Посада, військове звання, прізвище та ініціали 

Підпис про ознайомлення 

200_
листопад 

200_
травень 

200_
листопад 

200_
травень 

200_
листопад 

200_
травень 

Заступник командира частини 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітка. Ознайомлення з планом пожежної безпеки проводиться начальником штабу військової частини під підпис два рази на рік.

Схема
розташування доріг, протипожежних джерел водопостачання та засобів пожежогасіння

а) казармена зона

 

б) паркова зона

 

  

 

ПОГОДЖЕНО
Начальник 
(найменування населеного пункту)
__________________________________
 (військове звання, прізвище та ініціали)
"___" ____________ 200_ року
ПОГОДЖЕНО
Начальник Головного управління
(територіального підрозділу) МНС України
___________________________________
 (спеціальне звання, прізвище)
"___" ____________ 200_ року 

ПЛАН

пожежної безпеки ______________________
                                       (найменування гарнізону) 

1. Організація пожежної безпеки в гарнізоні

Пожежна безпека гарнізону забезпечується:

постійним проведенням протипожежних заходів та повсякденним контролем за виконанням особовим складом правил пожежної безпеки;

чітким несенням служби пожежними підрозділами, добровільними пожежними дружинами та високим рівнем їх боєздатності;

організацією якісної протипожежної підготовки особового складу та досягненням чітких та узгоджених дій підрозділів, що залучаються до гасіння пожеж.

Відпрацювання плану пожежної безпеки гарнізону із залученням сил і засобів, передбачених розрахунками, проводиться не рідше двох разів на рік (перед літнім та зимовим періодами) у кожному військовому містечку гарнізону.

Виклик на навчання пожежних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади здійснюється після попереднього узгодження термінів з начальниками цих підрозділів.

Підйом сил та засобів, що залучаються до гасіння пожежі й евакуаційних робіт, проводить начальник гарнізону через військового коменданта.

Дії посадових осіб у разі виникнення пожежі:

1. Черговий військової частини, де виникла пожежа, доповідає у відповідний орган управління Служби правопорядку в гарнізоні.

2. Начальник відповідного органу управління Служби правопорядку в гарнізоні доповідає про пожежу начальникові гарнізону і через чергового по гарнізонних вартах піднімає сили та засоби, що передбачені розрахунком для конкретного військового містечка.

3. Черговий по гарнізонних вартах повинен:

повідомити про пожежу в центр автоматизованого управління зв'язку МНС України за телефоном (зазначається номер телефону);

викликати за телефоном і направити до місця пожежі підрозділи військових частин;

повідомити про пожежу начальника служби пожежної безпеки гарнізону;

направити до місця пожежі для проведення евакуаційних робіт особовий склад із засобами, передбаченими розрахунком;

направити до місця пожежі черговий медичний персонал госпіталю (медсанбату, медпункту);

для організації тимчасових варт, евакуації озброєння, техніки, майна на об'єктах, які охороняються гарнізонними вартами, направити черговий підрозділ гарнізону;

направити до місця пожежі інженерно-технічний склад квартирно-експлуатаційного відділу (частини), який займається питаннями електроводопостачання, а за необхідності через центр автоматизованого управління зв'язку МНС України викликати аварійні служби міста - міськелектромережу, міськводоканал, міськгаз.

Телефони

1. Центр автоматизованого управління зв'язку МНС України  

 -

2. Госпіталь

 -

3. Служба пожежної безпеки гарнізону

 -

4. КЕВ, КЕЧ (району)

 -

5. Начальник зв'язку гарнізону

 -

6. Міськелектромережа

 -

7. Міськводоканал

 -

8. Міськгаз

 -

9. Інше

 -

2. Розрахунок сил і засобів, які залучаються до гасіння пожежі, техніки та майна у військових частинах військових містечок

N з/п 

Найменування команд і підрозділів 

Чисельність особового складу 

Пожежні й інженерно-технічні засоби 

Порядок виклику 

1. Для гасіння 

Пожежний підрозділ військової частини ______ 

2 бойові обслуги 

Пожежні автоцистерни
АЦ - 40 (131) - 2 од. 

Негайно
тел._____ 

Пожежний підрозділ військової частини ______ 

1 бойова обслуга 

Пожежні автоцистерни
АЦ - 40 (131) - 2 од. 

Негайно
тел.______ 

Територіальні підрозділи МНС України 

2 бойові обслуги
 
1 бойова обслуга
 
1 бойова обслуга 

Пожежні автоцистерни
АЦ - 40 (130) - 2 од.
Пожежні автоцистерни
АЦ-40 (131) - 3 од.
Автомобіль технічної служби, зв'язку й освітлювання 

Так само, через ЦАУЗ тел. 01
 
Так само, через ЦАУЗ тел. 01
 
За додатковим викликом керівника гасіння пожежі (КГП), тел. 01 

Позаштатні пожежні
підрозділи:
військової частини _____
військової частини _____ 

 
 
1 бойова обслуга
1 бойова обслуга 

Нейтралізаційна машина
8Т 311, МП - 1600 

За додатковим викликом
тел. ______
тел. ______ 

Пожежний потяг залізниці 

1 бойова обслуга 

Пожежний потяг 

За додатковим викликом
тел. ______ 

2. Для евакуації 

Особовий склад військової частини 

100 чол. 

Вантажні автомобілі - 6 од.
БАТ - 2 од. 

За викликом
тел. 

Особовий склад військового інституту 

50 чол. 

Вантажні автомобілі - 4 од. 

Так само
тел. _____ 

Черговий підрозділ гарнізону 

50 чол. 

Вантажні автомобілі - 2 од. 

За вказівкою начальника гарнізону 

тощо за кількістю військових частин у гарнізоні.

Управління силами й засобами на пожежі

1. Під час пожежі на арсеналах, базах, складах боєприпасів керівником гасіння пожежі є начальник пожежного підрозділу об'єкта або начальник служби пожежної безпеки гарнізону (виду ЗС України, з'єднання). 

2. Під час роботи одного пожежного підрозділу - старший оперативний начальник, який очолює підрозділ.

3. Під час роботи кількох пожежних підрозділів - начальник штатного підрозділу об'єкта, на якому виникла пожежа, або особа, яка призначена відповідно до професійної підготовки (начальник служби пожежної безпеки гарнізону, служби пожежної безпеки). 

Загальне керівництво підрозділами, силами і засобами, які залучені для гасіння пожежі, узгоджуючи свої дії з керівником гасіння пожежі, здійснює командир частини, на об'єкті якого виникла пожежа.

Втручатися будь-кому в дії керівника гасіння пожежі забороняється.

План пожежної безпеки зберігати:

1-й примірник - у начальника служби пожежної безпеки гарнізону;

2-й примірник - у відповідному органі управління Служби правопорядку в гарнізоні.

Витяг про порядок залучення пожежних підрозділів уключається до розкладу виїзду територіальних підрозділів МНС України.

Заступник начальника гарнізону
_________________________________
(військове звання, прізвище та ініціали) 

Начальник служби пожежної безпеки гарнізону
_________________________________
(військове звання, прізвище та ініціали) 

 

ГРАФІК
відпрацювання плану пожежної безпеки гарнізону

N з/п 

Рік і місяць відпрацювання 

Номери військових містечок 

Об'єкти 

Дата, час відпрацювання і оцінка роботи залучених підрозділів 

2006
березень 

Містечко N 1 

Сховище N ___ 

15.11.2006, 10 год. 00 хв. пожежні підрозділи з поставленим завданням впорались. Особовий склад пожежного підрозділу роботі в засобах захисту органів дихання не навчений. Особовий склад військової частини прибув без тягачів, за відсутністю зв'язку особовий склад військової частини до місця виклику не прибув.
Загальна оцінка: ____________
Керівник
____________________________
 (військове звання, прізвище та ініціали) 

2006
вересень 

Містечко N 2 

Склад з боєприпасами 

  

2007
лютий 

Містечко N 3 

Казарма 

  

Примітки:  

1. До графіка включаються в першу чергу найбільш важливі й небезпечні в пожежному відношенні будівлі та споруди, а також об'єкти, які охороняються гарнізонними вартами (арсенали, бази, склади боєприпасів, центри забезпечення пальним, речового майна тощо).

2. Відпрацювання плану відбувається після ретельної підготовки і складання плану-конспекту. 

Начальник служби пожежної безпеки гарнізону
_________________________________________
            (військове звання, прізвище та ініціали) 

 

 

 
 
 

 

План
евакуації
техніки
(майна) 


 
 

 
  

Інструкція
про заходи
пожежної
безпеки 


  

Пожежна обслуга

_________________________________________
(цех, майстерня, сховище тощо)
"___" ____________ 200_ р. 

N з/п 

Військове звання, прізвище та ініціали 

Обов'язки  

з попередження пожежі 

у разі виникнення пожежі 

 

Інструктує особовий склад, знайомить його з обов'язками. Організовує виконання робіт щодо дотримання заходів пожежної безпеки 

Оголошує пожежну тривогу.
Керує гасінням пожежі, евакуацією особового складу й техніки (майна) 

 

 

 

 

Слідкує за станом електромереж, телефонного зв'язку й пожежної сигналізації 

Викликає пожежний підрозділ за тел. __, сповіщає про пожежу чергового частини тел. ___. Зустрічає пожежний підрозділ 

 

 

 

Слідкує за дотриманням режиму куріння і станом первинних засобів пожежогасіння 

Використовує первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники), пісок, воду тощо 

 

 

 

Перевіряє в протипожежному відношенні стан об'єкта після закінчення робіт 

Сповіщає про пожежу частими ударами в гільзу (рейку), подає воду від внутрішнього пожежного крана 

 

 

Командир підрозділу ___________________________________________________ 

Примітки:  

1. Дошка фарбується в білий колір. Окантування дошки, усі написи і лінії виконуються червоною фарбою. Розміри дошки 1600 х 800 мм.

2. Схема евакуації майна та техніки, а також інструкція щодо заходів пожежної безпеки виконуються на аркушах розміром 210 х 300 мм і вивішуються в рамці під склом.

3. Записи у графах виконуються шрифтом з висотою літер 15 мм.

4. Ширина зовнішнього окантування - 6 см, ширина ліній - 1 см.

5. Графа для занесення прізвищ осіб, призначених у пожежну обслугу, фарбується у чорний колір. 

 

___________________________________________
(найменування органу пожежної безпеки Збройних Сил України)

АКТ

про заборону експлуатації ________________________________________
                                    (цех, майстерня, приміщення,
________________________________________________________________
установка, будинок у військовій частині) 

Додаток 11 виключено
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 26 вересня 2013 року N 658)

 

______________________________________________
(найменування органу пожежної безпеки Збройних Сил України)

РІШЕННЯ

про можливість подальшої експлуатації _____________________
                                                                                  (указати чого) 

Додаток 12 виключено
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 26 вересня 2013 року N 658)

 

Книга обліку
перевірок пожежної безпеки військових частин і пожежно-профілактичної роботи___________

Почато: "___" ____________ 20__ р.

Закінчено: "___" ____________ 20__ р.

Розділи книги

1. Облік штатних пожежних підрозділів.

2. Облік перевірених військових частин.

3. Облік наявності автоматичної пожежної сигналізації, автоматичних установок пожежогасіння, джерел водопостачання та блискавкозахисних пристроїв у перевірених військових частинах.

4. Облік заборонених небезпечних у протипожежному відношенні об'єктів військових частин.

5. Облік пожежно-профілактичної роботи.

6. Облік масово-роз'яснювальної роботи та учбових зборів.

7. Облік перевірок діяльності служб пожежної безпеки.

1. Облік штатних пожежних підрозділів

N з/п 

Найменування та номери пожежних підрозділів 

Військова частина (гарнізон), при яких утримується пожежний підрозділ 

Номер штату підрозділу 

Особовий склад 

Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові начальників пожежних підрозділів 

Пожежна техніка та час початку експлуатації 

військово-
службовці 

працівники ЗС України 

Пожежна рота 

Миргородський гарнізон 

20/20-51 

32 

Капітан
Єрошенко
Андрій
Олександрович 

АЦ-40 (131) 137 VI - 1997 р.
АЦ-40 (131) 137 V - 1999 р.
АЦ-40 (4320) X - 2001 р. 

  

тощо 

  

  

  

  

  

  

2. Облік перевірених військових частин

N з/п 

Найменування військових частин, підпорядкованість 

Дата перевірки, хто перевіряв, його реєстраційний номер 

Оцінка стану пожежної безпеки 

Заборонено експлуатацію об'єктів 

Проведено пожежно-
тактичні навчання 

Проведено заняття, інструктажі 

Установлений термін для представлення доповіді 

Відмітка про представлення доповіді 

Примітки 

військова частина ____ ВМС ЗС України 

12.04.2006 - 15.04.2006
полковник Омельченко Ю. А.
вх. N 40 

незадов. 

1 заняття - 25 чол.,
2 інструктажі 10 та 9 чол. 

15.07.2006 

14.07.2006 вх. N 395 

  

  

тощо 

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Облік наявності автоматичної пожежної сигналізації, автоматичних установок пожежогасіння, джерел водопостачання та блискавкозахисних пристроїв у перевірених військових частинах

N з/п 

Най-
мену-
ван-
ня 

Дата пере-
вірки 

Відомості про протипожежне водозабезпечення 

Автоматичні установки пожежної сигналізації 

Автоматичні установки пожежогасіння 

Обладнано блискавко-
захисними пристроями об'єктів 

Відомості про нештатний пожежний підрозділ 

потреба 

наявність 

потреба 

наявність 

потре-
ба 

наявність 

потре-
ба 

наяв-
ність 

чисель-
ність 

закріп-
лена техніка 

боє-
готов-
ність 

пожежні водойми 

пожежні гідранти 

пожежні водойми 

пожежні гідранти 

будівля штабу 

сховища, склади 

вироб-
ництва 

будівля штабу 

сховища, склади 

вироб-
ництва 

справ-
но 

зіп-
сова-
но 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

  

  

1
_____
200 

1
___
100 

15 

10 

МП 800 

незадов. 

  

  

4
_____
200 

2
____
250 

15 

15 

10 

МП 800 

задов. 

Примітки:  

1. У графі 3 указати дату початку та закінчення перевірки пожежної безпеки військової частини.

2. На кожну військову частину відводиться 1/2 - 1 сторінка. 

4. Облік заборонених небезпечних у протипожежному відношенні об'єктів військових частин

N з/п 

Найменування військової частини 

Який об'єкт заборонено, реєстраційний номер, дата заборони 

Хто заборонив експлуатацію об'єкта 

Номер документа, дата рішення на початок експлуатації об'єкта 

Примітки 

А3370 

Акумуляторна парку
Акт вх. N 346 від 19.05.2006 року 

полковник
Стеценко О. І. 

Рішення вих. N 445 від 01.06.2006 року 

  

  

тощо 

  

  

  

  

5. Облік пожежно-профілактичної роботи (інспектування) службами пожежної безпеки

за ____________ місяць 200_ року

N з/п 

Хто проводив перевірку 

Усього перевірено військових частин 

Результати перевірки 

кількість військових частин, які отримали оцінку "незадовільно" 

кількість об'єктів, експлуатацію яких заборонено 

кількість представлених доповідей вищому командуванню 

кількість осіб, притягнутих до відповідальності 

витрачено днів 

(м. Чернігів) 

36 

14 

12 

144 

Служба пожежної безпеки (м. Харків) 

24 

92 

  

тощо 

  

  

  

  

  

  

6. Облік масово-роз'яснювальної роботи та учбових зборів

N з/п 

Дата проведення заходів, хто проводив 

Місце проведення заходів 

Вид та короткий зміст заходів, що проводяться 

Кількість присутніх 

10.06.2006 р.
полковник
Кошкарьов О. А. 

А3370 

Бесіда з завідувачами сховищами на тему "Заходи пожежної безпеки при зберіганні речового майна" 

25 чол. 

15 - 16.08.2006 р. підполковник
Яременко А. М. 

Територіальна КЕЧ району 

Збори з начальниками позаштатних пожежних підрозділів за програмою, затвердженою начальником

16 чол. 

  

тощо 

  

  

  

7. Облік перевірок діяльності служб пожежної безпеки

N з/п 

Дата проведення перевірки, хто проводив 

Прізвище та ініціали, військове звання начальника служби пожежної безпеки 

З якого часу на посаді, за який період перевірявся 

Оцінка службової діяльності 

10.12.2006 р.
полковник
Єфімчук Ю. І. 

капітан Беспалов А. В. начальник служби пожежної безпеки військової частини А0203 

З 24.01.2003 р.
За період з 02.09.2005 р. до 09.12.2006 р. 

"задовільно" 

  

тощо 

  

  

  

 

КНИГА
обліку пожеж

______________________________________________
(найменування управління (служби) пожежної безпеки)

Почато: "___" ____________ 20__ р.

Закінчено: "___" ____________ 20__ р.

N з/п 

Дата та час виник-
нення пожежі 

Найме-
нування в/ч, виду ЗС України 

Місце виник-
нення пожежі 

Причина пожежі 

Що згоріло 

Прямі збитки (тис. грн.) 

Сума всіх побіч-
них збитків (тис. грн.) 

Загинуло чоловік 

Травмовано чоловік 

Урятовано 

Ким ліквідовано пожежу 

Ким прове-
дено розслі-
дуван-
ня 

Висновок по пожежі, ужиті заходи до винуватця 

по будівлі 

по майну та техніці 

людей 

авто-
трактор-
ної та іншої техн. 

мат.
цін-
ностей (тис. грн.) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

 I півріччя 20__ р. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II півріччя 20__ р. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

КНИГА
обліку проведення експертизи (перевірки) проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки

Почато: "___" ____________ 20__ р.

Закінчено: "___" ____________ 20__ р.

N з/п 

Дата експертизи проекту 

Хто проводив експертизу 

Назва проектного підприємства 

Шифр, склад проекту, стадія проектування 

Замовник проекту 

Результати експертизи проекту 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Указівки щодо ведення книги

Книга ведеться Відділом пожежної безпеки Збройних Сил України. 

 

ЖУРНАЛ
проведення пожежно-профілактичної роботи військової частини (гарнізону)

_____________________________________
(найменування військової частини /гарнізону/)

Почато: "___" ____________ 20__ р.

Закінчено: "___" ____________20__ р.

N з/п 

Дата проведення 

Найменування об'єкта (сховища, цеху) 

Запропоновані заходи 

Термін виконання 

Підпис відповідального виконавця 

Підпис перевіряючого 

Відмітка про виконання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ПЕРЕЛІК
пожежної техніки, обладнання та майна, які знаходяться на постачанні Збройних Сил України

N
з/п

Найменування

Строк служби

Хто постачає

1

2

3

4

Автомобілі, гусеничні пожежні машини і мотопомпи пожежні

1

Автомобілі пожежні (усіх марок і типів)*

Згідно з визначеними нормами напрацювання

Центральне автомобільне управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України

2

Гусеничні пожежні машини (усіх марок і типів)**

Згідно з визначеним міжремонтним ресурсом

Центральне бронетанкове управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України

3

Спеціальне обладнання на автомобілі пожежні (усіх марок і типів)

10 років

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

4

Спеціальне обладнання на гусеничні пожежні машини (усіх марок і типів)

10 років

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

5

Мотопомпи пожежні причіпні (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

6

Мотопомпи пожежні переносні (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

7

Возик до мотопомп пожежних переносних (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

Вогнегасники

1

Вогнегасники (усіх типів), запасні частини до них

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

2

Батареї ручного й автоматичного пожежогасіння (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

Вогнегасні засоби

1

Піноутворювач (усіх видів)

До витрати

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

2

Змочувачі

До витрати

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

3

Покривала з негорючих тканин

До зносу

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

Водопінне обладнання

1

Стволи ручні пожежні (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

2

Стволи лафетні (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

3

Стволи повітряно-пінні (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

4

Генератори піни (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

 

5

Пінозмішувачі переносні (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

6

Гідроелеватор

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

7

Колонки пожежні КП

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

Пожежні рукави, з'єднувальні рукавні головки і приладдя

1

Водозбірник рукавний ВР-125

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

2

Головки рукавні з'єднувальні

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

3

Головки цапкові (муфтові) з'єднувальні

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

4

Головки перехідні з'єднувальні

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

5

Головки з'єднувальні до всмоктувальних рукавів

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

6

Головки заглушки

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

7

Ключі для головок всмоктувальних рукавів

До зносу

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

8

Кільця гумові до пожежної з'єднувальної арматури

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

9

Рукави пожежні напірні (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

10

Рукави пожежні всмоктувальні

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

11

Розгалуження рукавні (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

12

Затримки рукавні

До зносу

Виготовляється військовою частиною

13

Затискачі для напірних пожежних рукавів

До зносу

Виготовляється військовою частиною

Драбини ручні пожежні

1

Драбини триколінні висувні металеві

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

2

Драбини - штурмовки (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

3

Драбини - палки (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

Спорядження, апарати захисту і зв'язку

1

Карабіни пожежні

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

2

Кобури для поясних пожежних сокир

До зносу

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

3

Протигази ізолювальні на стисненому повітрі

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

4

Сокири пожежні поясні

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

5

Ліхтарі електричні індивідуальні

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

6

Ліхтарі електричні групові

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

7

Базові, автомобільні, переносні ультракороткохвильові радіостанції

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України

8

Пояс пожежника

Згідно з паспортом заводу-виробника

Центральне управління речового забезпечення Тилу Збройних Сил України

9

Каска пожежника

Згідно з паспортом заводу-виробника

Центральне управління речового забезпечення Тилу Збройних Сил України

10

Пристрій для зарядки балонів протигазів ізолюючих на стисненому повітрі

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

11

Зарядний пристрій для зарядки акумуляторних батарей радіостанцій

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу України

Інструмент і засоби механізації

1

Багри суцільнометалеві

До зносу

Закуповується військовою частиною

2

Бочки для води металеві

5 років

Закуповується військовою частиною

3

Відра пожежні

5 років

Закуповується військовою частиною

4

Мотузки рятувальні довжиною 25 - 30 м

Згідно з паспортом заводу-виробника

Закуповується військовою частиною

5

Ломи пожежні

До зносу

Закуповується військовою частиною

6

Лопати металеві

До зносу

Закуповується військовою частиною

7

Ножиці для різання електропроводів

Згідно з паспортом заводу-виробника

Закуповується військовою частиною

8

Пилки-ножівки

5 років

Закуповується військовою частиною

9

Пили поперечні

5 років

Закуповується військовою частиною

10

Гак для відкривання кришок гідрантів

До зносу

Виготовляється військовою частиною

11

Верстат для нав'язування з'єднувальних голівок на рукави

До зносу

Виготовляється військовою частиною

12

Сокири пожежні великі

До зносу

Закуповується військовою частиною

Примітки:

1. Пожежна техніка, обладнання та майно, які знаходяться на постачанні Збройних Сил України, визначаються номенклатурою номерів (кодів) за Військовим класифікатором ВК001-2000.

2. Пожежна техніка, обладнання та майно, які вислужили встановлені строки, списуються тільки за умови його дійсної непридатності.

____________
* Строк служби автомобілів пожежних (усіх марок і типів) встановлюється згідно з наказом Міністра оборони України від 16 березня 1994 року N 70 "Про введення в дію Керівництва по визначеності Норм напрацювання (строків служби) до ремонту та списання автомобільної техніки Збройних Сил України".

** Строк служби гусеничних пожежних машин (усіх марок і типів) встановлюється згідно з наказом Міністра оборони України від 25 грудня 2009 року N 665 "Про затвердження Керівництва з організації експлуатації бронетанкового озброєння та техніки у Збройних Силах України в мирний час.

(додаток 14 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 17.01.2012 р. N 25
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 26.09.2013 р. N 658)

 

НОРМА
пожежного обладнання та майна для будівель і споруд військових частин (на які не розповсюджуються загальнодержавні норми)

N з/п 

Найменування будівель і споруд 

Гранично захищена пл. (м2

Водні, пінні вогнегасники ємністю 5 - 10 л 

Вогнегасники вуглекислотні ємністю 

Порошкові вогнегасники ємністю 

2 л 

5 л 

2 л 

5 - 6 л 

10 л 

Сховища (склади) боєприпасів, вибухових речовин і порохів 

200 

2++ 

  

  

2+ 

  

1++ 

Сховища (склади) матеріальних частин ракетного, артилерійського і мінометного озброєння, стрілецької зброї і боєприпасів  

400 

2++ 

  

2++ 

4+ 

2++ 

1+ 

Сховища (склади) приладів озброєння  

300 

  

2++ 

1++ 

  

  

  

Сховища (склади) загального призначення  

300 

2++ 

  

2+ 

4++ 

2++ 

1+ 

Сховища (склади), у яких зберігаються негорючі матеріали  

600 

1++ 

  

2+ 

4++ 

2++ 

1+ 

Майданчики відкритого зберігання артилерійських та інженерних боєприпасів 

на штабель 

1++ 

  

  

  

1++ 

1++ 

В укритті ніша для боєприпасів  

на приміщення 

  

1++ 

  

2+ 

1++ 

  

В укритті агрегатна  

на приміщення 

  

1++ 

1+ 

  

1++ 

  

В укритті ніша централізованої заправки  

на приміщення 

1++ 

  

1+ 

  

1++ 

  

10 

Знаряджувальні цехи (майстерні) і лабораторії із застосуванням порохів і вибухових речовин 

100 

1++ 

  

  

2++ 

1++ 

  

11

Кімната службового діловодства, зберігання документів

на кожне приміщення

 

1++

 

2+

1+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Майданчики відкритого зберігання озброєння 

500 

1++ 

  

  

  

1++ 

1++ 

13 

Майданчики відкритого зберігання пального в тарі 

на групу 

2++ 

  

  

  

2++ 

1++ 

14 

Майданчики відкритого зберігання пиломатеріалів, круглого лісу, дерев'яної тари 

500 

1++ 

  

  

  

1++ 

  

15 

Ангари 

200 

1+++ 

  

  

2+ 

1+++ 

  

16 

Відкриті стоянки літаків (вертольотів) 

на літак (вертольот) 

1+++ 

  

1++ 

  

1++ 

1+ 

17 

Відкриті стоянки бронетанкової техніки 

на 10 одиниць 

  

  

  

  

1+++ 

1+ 

18 

Заправочні майданчики 

на майданчик 

2++ 

  

1++ 

  

2++ 

1++ 

19 

Заправочні колонки централізованої заправки пальним 

на колонку 

1++ 

  

1+ 

  

2+ 

1++ 

20 

Штаби, казарми, гуртожитки, учбові приміщення 

400 

1++ 

  

  

2+ 

1++ 

  

21

Кімнати секретного діловодства (зберігання матеріальних носіїв секретної інформації), режимні приміщення, в яких у неробочий час зберігаються матеріальні носії секретної інформації

на кожне приміщення

 

1+

1++

 

 

 

22 

Приміщення телеграфних, телефонних станцій (комутаторів) 

100 

  

1++ 

  

2+ 

1++ 

  

23 

Зали передавачів, радіостанцій, ПЕОМ 

100 

  

2+ 

1++ 

  

  

  

24 

Вартові приміщення, контрольно-перепускні пункти 

на приміщення 

2++ 

  

  

  

2++ 

1+ 

25 

Намети 

500 

1++ 

  

  

2+ 

1+++ 

  

26 

Малі табірні намети 

на 8 наметів 

1++ 

  

  

  

1++ 

  

27 

Намети великі типу УСБ-41 

на 2 намети 

1++ 

  

  

  

1++ 

  

28 

Намети госпітальні 

на намет 

1++ 

  

  

  

1++ 

  

29 

Намети великі для проведення регламентних робіт бойової техніки 

на намет 

1++ 

  

  

  

1++ 

  

30

Генераторні, електрощитові, вентиляційні приміщення спеціальних фортифікаційних споруд (пунктів управління) (далі - СФС)

20

 

4+

2++

 

 

 

31

Машинні приміщення ліфтів, агрегатні СФС

на приміщення

 

4+

2++

 

 

 

32

Трансформаторні, перетворюючі підстанції СФС

20

 

4+

2++

 

 

 

33

Дизельні, дизель-генераторні СФС

на 1 агрегат

 

2+

1+

2+

1++

1+

34

Компресорні СФС

на приміщення

 

4+

2++

4+

2++

 

35

Апаратні зали СФС

50

 

4+

2++

4+

2++

 

36

Приміщення холодильних центрів СФС

100

 

2+

1++

2+

1+

 

37

Розпаковувальні СФС

200

2++

 

 

 

 

2+

38

Приміщення акумуляторних батарей СФС

50

 

2+

1++

2+

1+

 

39

Насосні легкозаймистих та горючих речовин СФС

20

2+

 

 

4+

2++

 

40

Приміщення СФС для зберігання балонів із стисненими та зрідженими газами

200

2++

 

 

 

 

2+

41

Приміщення автоматизованих систем керування, обчислювальних центрів, зали електронно-обчислювальних машин СФС

50

 

1+++
(на 3 ПЕОМ)

1+

2+

1++

 

42

Комори запасного обладнання, лабораторії контрольно-вимірювальних приладів СФС

200

1+

 

 

4+

2++

1+

43

Зливно-наливні пристрої СФС для легкозаймистих та горючих речовин

на комплект

 

 

 

 

1++

 

44

Сховища СФС для зберігання легкозаймистих та горючих речовин

100

1+

 

 

4+

2++

1+

45

Сховища СФС для зберігання хімічних реактивів

200

1+

 

 

4+

2++

1+

46

Приміщення СФС для зберігання твердих горючих матеріалів

200

1+

 

 

4+

2++

1+

47

Командно-диспетчерські пункти СФС

на приміщення

 

2+

1++

2+

1++

 

48

Приміщення чергових змін СФС

на приміщення

1+

 

 

2+

1++

 

49

Коридор, потерна СФС

на 20 пог. м

1++

 

 

2+

1++

 

50

Приміщення кухонь, їдалень СФС

200

1+

 

 

2+

1++

 

Примітки: 

1. Знаком "++" визначені рекомендовані для оснащення об'єктів вогнегасники, знаком "+" - вогнегасники, застосування яких допускається за відсутності рекомендованих, і знаком "+++" - вогнегасники, застосування яких обов'язкове, або як додаток до рекомендованих, або застосування яких допускається.

2. Потреба у вогнегасниках, позначених знаками "++", "+", приймається тільки за однією з граф 4 - 9.

3. Окремі будівлі і споруди з площею підлоги, менше передбаченої нормами, забезпечуються вогнегасниками за найменшим вимірником, але не менше одного на приміщення.

4. Необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння визначають окремо для кожного поверху та приміщення, а також для поверхів відкритих установок. Кількість вогнегасників у вартових приміщеннях і контрольно-перепускних пунктах може бути збільшена до 4 - 8 штук з метою використання їх добовим нарядом і складом варти для гасіння пожеж.

5. Пожежний інвентар повинен розташовуватися так, щоб його можна було легко використати на випадок пожежі.

6. Влітку біля всіх дерев'яних споруд, штабелів з майном установлюються бочки з водою і відрами з розрахунку: по одній бочці на 50 м2 площі забудови майданчика з майном, але не менше двох на споруду чи штабель. Бочки для зберігання води повинні мати місткість не менше 0,2 м3.

7. Взимку водні, пінні вогнегасники, які знаходяться на відкритому повітрі, переносяться у найближчі приміщення, які опалюються, їх місцезнаходження позначається спеціальними покажчиками.

8. На стоянках літаків (вертольотів) додатково встановлюються рухомі вуглекислотні (ВВ-80) чи порошкові (ВП-100) вогнегасники з розрахунку два на ескадрилью, один вогнегасник (ВП-100 чи ВПП-100) на авіаційну ТЕЧ, причіпний вуглекислотний вогнегасник ВВ-400 виділяється один на авіаційний полк, окрему ескадрилью.

9. Щити з пожежним інвентарем розташовуються з розрахунку обслуговування одним щитом групи будівель (споруд) у радіусі 200 м, для парків з технікою і сховищ з майном - 100 м. На пожежному щиті повинно бути: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті 2 м х 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт.

10. Ящики для піску повинні мати місткість 0,5, 1,0 або 3,0 м3 та бути укомплектованими совковою лопатою. Вмістилища для піску, що є елементом конструкції пожежного щита, повинні бути не менше 0,1 м3.

11. Біля входу на технічну територію влаштовуються пожежно-інвентарні пункти. У пожежно-інвентарному пункті повинно бути не менше: вогнегасників - 10 шт., ломів - 10 шт., відер - 15 шт., сокир - 15 шт., лопат - 15 шт., багрів - 10 шт. 

(додаток 15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 17.01.2012 р. N 25)

 

НОРМА
майна для особового складу пожежних підрозділів

N з/п

Найменування предметів

Кому належить

і яка кількість

Хто постачає

1

2

3

4

1

Спецодяг для штатних пожежних команд Збройних Сил України1

За кількістю особового складу

Центральне управління речового забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України

2

Шолом стальний та бронежилет2

За кількістю особового складу

Центральне управління речового забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України

3

Ліхтар електричний індивідуальний3

Два на кожний пожежний автомобіль

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

4

Ліхтар електричний груповий

Два на підрозділ

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

5

Ножиці для різання електропроводів

Один на підрозділ

Закуповуються військовою частиною

6

Мегафон

Один на підрозділ

Закуповуються військовою частиною

7

Пломбір

Один на підрозділ

Закуповуються військовою частиною

8

Секундомір

Два на підрозділ

Центральне ракетно-артилерійське управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України

9

Базові, автомобільні, переносні ультракороткохвильові радіостанції

Згідно з установленими нормами

Головне управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України

10

Протигази ізолювальні на стиснутому повітрі

Згідно з установленими нормами

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

Примітки:

1. Забезпечення спецодягом військовослужбовців штатних пожежних команд Збройних Сил України (інвентарним майном) здійснюється за нормою N 54, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1444 "Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час" (із змінами).

2. Для особового складу пожежних підрозділів арсеналів, баз, складів зберігання ракет, артилерійських та інженерних боєприпасів.

3. Особовий склад штатних пожежних підрозділів, які мають на озброєнні один пожежний автомобіль, та позаштатних пожежних підрозділів, що мають на озброєнні пожежні автомобілі, забезпечується спорядженням відповідно до пунктів 1, 3, 5 - 9 цієї норми.

(Положення доповнено додатком 16 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 26.09.2013 р. N 658)

 

НОРМА
майна для особового складу пожежних підрозділів

Додаток 19 виключено
(згідно з наказом Міністерства оборони України
від 17 січня 2012 року N 25)

____________

Опрос